Login lub e-mail Hasło   

Przyszłe zmiany gospodarki światowej

Światowe elity podzielone są od rewolucji francuskiej na lewicę i prawicę. W związku z tym zmienia się rola państwa i rynku w poszczególnych gospodarkach narodowych. Zmieńmy to.
Wyświetlenia: 710 Zamieszczono 19/08/2014

Przyszłe zmiany światowej gospodarki.

 

Światowe elity podzielone są od rewolucji francuskiej na lewicę i prawicę. W związku z tym zmienia się rola państwa i rynku w poszczególnych gospodarkach narodowych. Zaletą gospodarki wolnorynkowej jest podążanie za potrzebami społecznymi. Zaletą gospodarki państwowej, rozwijanej głównie w biednych krajach, jest tworzenie niezbędnej dla rozwoju  infrastruktury gospodarczej. Zarówno gospodarka wolnorynkowa jak i państwowa ma tendencję do koncentracji sił i środków i do tworzenia wielkich przedsiębiorstw. Maleje w nich rola małych przedsiębiorstw, które mają wysoki udział kosztów logistyki (od 10 do 40%) w cenach zbytu produktów. W gospodarce wolnorynkowej te małe innowacyjne przedsiębiorstwa są wykupywane z rąk przedsiębiorczych właścicieli przez wielki kapitał. W gospodarce państwowej z zasady tworzy się wielkie przedsiębiorstwa, bo koszt stworzenia pojedynczego stanowiska pracy i koszty logistyki są wtedy najmniejsze.

Koncentracja kapitału i środków produkcji następuje też w rolnictwie, gdzie tworzą się w miejsce małych, ogromne przedsiębiorstwa rolne, pomimo,  że małe gospodarstwa rolne są 5-cio krotnie bardziej efektywne finansowo i  60-80% bardziej produktywne (Szacunki wg. (Woś 1985:331) rolnictwa polskiego lat 80.XX wieku). Widzimy więc, że XXI wiek to czas molochów gospodarczych, nad którymi społeczeństwo powoli traci kontrolę. Władza gospodarcza decydująca o polityce państw przechodzi w ręce wąskich elit posiadających kontrolę nad wielkimi przedsiębiorstwami. Oczywistym jest, że społeczeństwa tracą na zjawisku koncentracji, z racji monopolizacji rynku przez wielkie przedsiębiorstwa. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy wprowadzić zasadę dziedziczenia własności przez lokalne społeczeństwo, co uniemożliwi koncentrację własności, oraz prowadzić politykę wspierania małych producentów. W tym celu należy powołać do życia centrum finansowo-logistyczn-naukowe, będące własnością społeczną,  usuwające nierównowagę w dostępie do nowoczesnych maszyn, technologii, informacji, dystrybucji  i surowców dyskryminującą małych przedsiębiorców. Nowoczesna logistyka decyduje bowiem o kosztach produkcji małych przedsiębiorstw i jej koszty stanowią 10 - 40% ceny zbytu produktów. Przedsiębiorstwo to działające globalnie, przeznaczałoby cały zysk na badania naukowe wspierające rozwój naszej cywilizacji. Działania takie są potrzebne z uwagi na nadciągające ochłodzenie klimatu ziemskiego, które wywoła powszechny kryzys gospodarczy i żywieniowy. Bez światowego porozumienia przeciwdziałającego kryzysowi grożą wojny i rewolucje na całym świecie. Małe przedsiębiorstwa przemysłowe łatwiej przestawią produkcję, dopasowując ją do potrzeb społeczeństwa w kryzysie. Małe przedsiębiorstwa rolne elastyczniej zareagują na kryzys klimatyczny jak o tym świadczy poniższy cytat:

W konsekwencji gorszego klimatu w  latyfundiach następuje większy (niż w małych gospodarstwach) spadek produkcji rolnej na hektar i podrożenie żywności. Obrazuje to przykład rolnictwa PRL. W roku 1975 w uspołecznionym rolnictwie wielkoobszarowym produkcja czysta w złotych na 1 zł wartości środków trwałych wynosiła 0,051zł a w roku nieurodzaju 1980 spadła do poziomu 0,009zł. Odpowiednio produkcja w małoobszarowym rolnictwie indywidualnym wyniosła 0,292zł w 1975 i 0,210zł w 1980- była więc 5,7 razy większa w 1975 r. i 23 razy większa w 1980 r. niż w gospodarstwach wielkoobszarowych (Woś 1985:331 tab.3). Kryzys klimatyczny roku 1980 spowodował 7-krotny spadek produkcji w PGR-ach i 1,4-krotny spadek w małych gospodarstwach chłopskich, przy czym małe gospodarstwa były wielokrotnie bardziej produktywne (z książki pt Człowiek i klimat dostępnej w internetowym Repozytorium CeON-autor Bogdan Góralski 2014).

Widzimy więc, że przyszłe  działania światowych elit przyniosą prawdopodobnie organizacyjne zmiany gospodarek narodowych i powstanie globalnego centrum finansowo-logistyczno-naukowego, które lepiej wykorzysta potencjał wolnorynkowych i państwowych gospodarek Wschodu i Zachodu, Północy i Południa, tworząc wielki bufor małych sprawnych i innowacyjnych przedsiębiorstw,  w celu zapobieżenia skutkom gospodarczym  i społecznym nadciągającego światowego kryzysu klimatycznego. 

Jakuszowice, dnia 10 sierpnia 2014 roku  godzina 4:30                                Bogdan Góralski

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 641
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1289
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 557
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 260
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 620
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 832
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1192
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141966
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 241071
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111648
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Wielu ludzi czyta tego typu produkcje i nie rozumie kompletnie nic z przesłania. Przecież już od kilku lat na tym portalu przedstawiane były dobre pomysły dla Celu rozwoju gospodarki państwowej, to co mozna tu wyczytać nie jest niczym odkrywczym bo to prawda iz nalezy tak zrobić i to jest znane.
Potrzebujemy np."ośrodków produkcji" które zagwarantują nam wszystkim przetrwanie w czasach kryz ...  wyświetl więcej

@dr.Admirał Prawdy: Przepowiednia przejmująca i prawdziwa... Musi się wyłonić w Polsce nowa polityczna jakość- król...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska