Login lub e-mail Hasło   

Średnia długość życia obywateli USA w roku 2000 na podstawie indeksu SSDI

Na podstawie dostępnych informacji w internecie można matematycznie ujmować mniej lub bardziej interesujące zjawiska.
Wyświetlenia: 1.006 Zamieszczono 11/11/2014

W internecie można natrafić na rozmaite źródła danych, które dawniej nie byłyby osiągalne w łatwy sposób, a dzięki internetowi i komputerom w domu, każdy może opracować uzyskane dane i podzielić się – dzięki społecznym portalom – z wieloma osobami.

Takim ciekawym źródłem jest strona http://www.myheritage.pl/research/collection-10002/ , na której można znaleźć dane osób pochowanych w USA. Jest to Indeks Zgonów w USA wg Ubezpieczenia Społecznego (SSDI), który zawiera informacje na temat każdego zmarłego w Stanach - nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu, stan lub hrabstwo zamieszkania (przed marcem 1988) i kod pocztowy z ostatniego miejsca zamieszkania.

Dla statystycznych rozważań najważniejsze są daty pojawienia się omawianych osób na świecie oraz zakończenia ich misji na naszym globie.

Wpisując rok zgonu (tu 2000) oraz kolejno 12 miesięcy, uzyskamy dane 1000 osób z każdego miesiąca, czyli 12 tysięcy. Odrzucając zbędne dane, można dojść do ciekawych spostrzeżeń, które mogą być użyteczne.

Wszystkie te osoby przeżyły 328 060 775 dni, czyli 898 206 lat (jeden przeciętny rok, uwzględniając lata przestępne, ma 365,24 dnia).

Przed upływem roku życia, zmarło 25 niemowląt, z czego 78% to chłopcy, zaś 22% to dziewczynki, więc już w tak młodym wieku lepszym zdrowiem szczyci się płeć piękna. Tak niski wskaźnik zmarłych dzieci (0,21% dla dzieci do jednego roku) sugeruje możliwość niewpisywania wszystkich zgonów na listę prowadzoną przez instytucję ubezpieczenia społecznego...

Po odjęciu niemowląt pozostaje 11975 osób, z czego 5162 to mężczyźni (43%) i 5762 to kobiety (48%). Pozostałe osoby, to oczywiście także panowie i panie, jednak o płci... niezidentyfikowanej dla danej osoby. Okazuje się bowiem, że 1051 osób (9%) ma imiona, które mogą nosić osoby obu płci, ponadto wiele osób ma podane jedynie pierwszą literę imienia, co także uniemożliwia ustalenie płci.

Na podstawie uzyskanych i przeliczonych danych osób zmarłych w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku, średnia długość życia 11975 osób wynosiła 75,0 lat, przy czym 71,6 lat dla 5162 mężczyzn, 78,5 lat dla 5762 kobiet oraz 72,4 lat dla 1051 osób o nieustalonej płci. Gdyby przyjąć dla tej ostatniej grupy, że średnia długość życia jest równa obliczonej dla obu płci łącznie i osobno, to można obliczyć, że panów w tej grupie mogłoby być 932 (89%), zaś pań tylko 119 (11%), czyli mężczyzn aż ok. 8 razy więcej niż kobiet.

Magiczny wiek stu lat przekroczyło 91 osób (0,8%), z czego 77 to kobiety (89%) i 11 to mężczyźni (11%); 4 osoby o nieustalonej płci tutaj nie uwzględniono w procentażu. Średnia wieku to 103,3 lat. Z tych 91 osób 31 osób ukończyło 100, ale nie dożyło 101.

Ciekawostki

Do dalszych rozważań będą wzięte dane 12 000 osób, w tym 5179 panów (43%), 5768 (48%) pań i 1053 (9%) osób o nieustalonej płci.

Od roku 1885, kiedy to urodziła się najstarsza osoba (pani Lillie), która zmarła w 2000 (przeżyła 41712 dni - nieco ponad 114 lat), najwięcej pań otrzymało imię Mary (295; 2,5%), następnie Helen, Dorothy, Margaret, Ruth i Anna. Najpopularniejsze męskie imiona w tych latach (1885 – 2000), to James i John (po 245; 2,0%) oraz Robert, William, Charles, Joseph, George i Richard.

Tylko 130 imion – Mary James John Robert William Helen Charles Joseph Dorothy Margaret George Richard Ruth Anna Donald Edward Mildred Thomas Elizabeth Paul Betty Frank David Evelyn Virginia Harold Lillian Kenneth Marie Michael Frances Walter Alice Doris Henry Barbara Arthur Raymond Hazel Catherine Josephine Martha Florence Irene Albert Gladys Rose Harry Louise Eleanor Edna Ethel Shirley Patricia Ralph Roy Clara Esther Ruby Jean Nancy Carl Daniel Ann Bertha Edith Stanley Willie Grace Fred Ronald Emma Marjorie Pauline Norman Agnes Katherine Lucille Leonard Gertrude Sarah Anthony Lois Victor Bernice Maria Howard Jack Peter Beatrice Elsie Thelma Alfred Andrew Joe Lawrence Clarence Herbert Russell Kathryn Bernard Earl Ernest Francis Carol Jessie Geraldine Eugene Philip Jose Louis Samuel Gerald Larry Leo Marian Clifford Edwin Gary Melvin Stephen Herman Johnnie Lloyd Vincent Glenn Lee Lester Milton Billy - nosiła połowa omawianych zmarłych w 2000 roku, czyli 6000.

Gdyby sumować niektóre imiona według odpowiedników, to miałyby jeszcze wyższe procentowe notowania, np. Mary (295), Marie (52) i Maria (52) stanowią aż 3,1% wszystkich rozpatrywanych tu osób.

Do grudnia 1900 roku urodziło się 108 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Mary (5; 4,6%). Pozostałych imion było znacznie mniej (po dwa i po jednym), ale grupa jest nieliczna, więc trudno wyciągnąć wnioski.

W dziesięcioleciu od stycznia 1901 do grudnia 1910 urodziło się 1739 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Mary (67; 3,9%). Kolejne na liście były Helen, Margaret, Anna i John.

W latach1911 - 1920 urodziło się 3690 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Mary (111; 3,0%). Kolejne na liście były imiona John, William, Robert, Helen, James, Margaret i Joseph.

W latach1921 - 1930 urodziło się 3107 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Robert (79; 2,5%). Kolejne na liście były imiona James, William, John, Mary, Dorothy, Joseph i George.

W latach1931 - 1940 urodziło się 1530 osób, przy czym najczęściej nadawano imię James (54; 3,5%). Kolejne na liście były imiona John, Robert, William, Mary, Donald i Richard.

W latach1941 - 1950 urodziło się 833 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Robert (26; 3,1%). Kolejne na liście były imiona James, John, Linda, Mary, William, Donald i Patricia.

W latach1951 - 1960 urodziło się 510 osób, przy czym najczęściej nadawano imię James (15; 2,9%). Kolejne na liście były imiona David, William, John, Robert, Michael, Mark i Gary.

W latach1961 - 1970 urodziło się 221 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Michael (8; 3,6%). Kolejne na liście były imiona Robert, James David, Todd, John, Anita i Jacqueline.

W latach1971 - 1980 urodziło się 147 osób, przy czym najczęściej nadawano imię Michael (7; 4,8%). Kolejne na liście były imiona Joseph, Charles, Christophe, James, Jason i Robert.

W latach1981 - 1990 urodziło się 63 osoby, przy czym najczęściej nadawano imię Michael (3; 4,8%). Kolejne na liście były imiona Sarah, John i Ryan.

W latach1991 - 2000 urodziły się 52 osoby, przy czym imię Emily nadano dwukrotnie (3,8%), zaś pozostałe nadawano jednokrotnie.

Biorąc pod uwagę osoby, które zmarły w 2000 roku i ukończyły jeden rok (niemowląt do 365 dni nie uwzględniono) do dzieci, które zmarły przeżywając 10 lat (maksymalnie do przedednia ukończenia 11 lat), to średnia długość życia (śdż) tych dzieci wynosi 5,5 roku, przy czym śdż chłopców w tej grupie wiekowej wynosiła 4,2 roku, zaś dziewczynek 7,1 roku, natomiast stosunek liczby zmarłych chłopców do dziewczynek wynosi 1,5; dla osób o nieustalonej płci śdż to 6,8 roku.

Dane dla dzieci, które zmarły przeżywając ukończone 11 lat do 20 (maksymalnie do przedednia ukończenia 21 lat), to śdż wszystkich dzieci wynosiła 17,6 roku, przy czym śdż chłopców w tej grupie wiekowej wynosiła 17,9 roku, zaś dziewcząt 16,7 roku, przy czym stosunek liczby młodych panów do pań wynosi aż 3,1; dla osób o nieustalonej płci śdż to 17,8 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 21 lat do 30 (maksymalnie do przedednia ukończenia 31 lat), to śdż młodzieży wynosiła 25,9 roku, przy czym śdż kawalerów w tej grupie wiekowej wynosiła 25,9 roku, zaś panien 26,2 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 2,6; dla osób o nieustalonej płci śdż to 25,2 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 31 lat do 40 (maksymalnie do przedednia ukończenia 41 lat), to śdż wynosiła 36,7 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 36,6 roku, zaś pań 36,9 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 1,6; dla osób o nieustalonej płci śdż to 36,7 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 41 lat do 50 (maksymalnie do przedednia ukończenia 51 lat), to śdż wynosiła 46,5 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 46,6 roku, zaś pań 46,5 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 1,8; dla osób o nieustalonej płci śdż to 46,1 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 51 lat do 60 (maksymalnie do przedednia ukończenia 61 lat), to śdż wynosiła 56,3 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 56,3 roku, zaś pań 56,4 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 1,6; dla osób o nieustalonej płci śdż to 56,2 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 61 lat do 70 (maksymalnie do przedednia ukończenia 71 lat), to śdż wynosiła 66,7 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 66,8 roku, zaś pań 66,6 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 1,3; dla osób o nieustalonej płci śdż to 66,9 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 71 lat do 80 (maksymalnie do przedednia ukończenia 81 lat), to śdż wynosiła 76,4 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 76,2 roku, zaś pań 76,6 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 1,1; dla osób o nieustalonej płci śdż to 76,3 roku.

Do tego dziesięciolecia umieralność panów była większa, niż pań; w pasmie 71-80 proporcje się wyrównują, natomiast w późniejszym wieku panie stanowią większą liczbę, bowiem zaczynają umierać te z pań, które wcześniej "prześcignęły" panów w długości życia, a przecież kiedyś i tak trzeba opuścić ten piękny świat.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 81 lat do 90 (maksymalnie do przedednia ukończenia 91 lat), to śdż wynosiła 85,8 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 85,4 roku, zaś pań 85,9 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 0,6; dla osób o nieustalonej płci śdż to 86,3 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 91 lat do 100 (maksymalnie do przedednia ukończenia 101 lat), to śdż wynosiła 94,3 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 93,9 roku, zaś pań 94,5 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 0,3; dla osób o nieustalonej płci śdż to 93,9 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 91 lat do 100 (maksymalnie do przedednia ukończenia 101 lat), to śdż wynosiła 94,3 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 93,9 roku, zaś pań 94,5 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 0,3; dla osób o nieustalonej płci śdż to 93,9 roku.

Dane dla osób, które zmarły przeżywając ukończone 101 lat do 108 (pominięto panią żyjącą aż 114 lat), to śdż wynosiła 103,0 roku, przy czym śdż panów w tej grupie wiekowej wynosiła 103,8 roku, zaś pań 102,9 roku, przy czym stosunek liczby panów do pań wynosi 0,14; dla osób o nieustalonej płci śdż to 101,2 roku. W tej grupie było 59 osób (tylko 7 mężczyzn i aż 49 kobiet oraz 3 osoby o nieustalonej płci).

Na wykresie zależności liczby zgonów od wieku rozpatrywanych osób, widać, że od narodzenia (zero lat) wykres (pierwsza część krzywej) pomału się wznosi z tendencją do coraz większego wzrostu, potem osiąga mniej więcej poziomy kształt (druga część krzywej), co oznacza mniej więcej stałą i największą liczbę zgonów co roku, natomiast potem gwałtownie zaczyna spadać (trzecia część krzywej), co oznacza, że coraz mniej rocznie umiera osób i tylko nieliczne dożywają ponad 100 lat. Dla wszystkich osób ustabilizowane maksimum (druga część krzywej) zgonów (pasmo 12 lat) przypada na wiek od 76 do 87 lat, natomiast takie pasmo dla samych mężczyzn przypada na wiek od 72 do 83 lat, zaś dla samych kobiet przypada na wiek od 78 do 89 lat.

39 osób (co 308.) ma dzień i miesiąc zgonu jednakowy z dniem i miesiącem narodzenia, lecz inny rok.

15 osób (co 800.) ma długość życia mierzoną w pełnych tysiącach dni, przy czym dwie osoby przeżyły 31 tys. dni (tyle co nasz papież JPII) i obie urodziły się w 1915 a zmarły w 2000 (5 lat przed JPII).

Spośród 12 000 osób, 6299 obywateli przeżyło niepowtarzalną liczbę dni, 3590 było w ramach 1795 dwójek, 1578 w ramach 526 trójek, 400 w ramach 100 czwórek, 85 w ramach 17 piątek i 48 w ramach 8 szóstek.

W tym ostatnim przypadku oznacza to, że sześć osób żyło „dokładnie tak samo długo” (tyle samo dni) i takich szóstek było 8. Wprawdzie wszystkie osoby zmarły w 2000 roku, to jednak nie urodziły się przed laty tego samego dnia, bowiem - aby mieć jednakową liczbę dni życia - mogły urodzić się w pasmie 365 dni. Przykładowo, najstarsza szóstka o jednakowej długości życia (33 652 dni – 92 lata) urodziła się w 1908 roku i ich życiowe (skrajne) pary dat, to: 5 stycznia 1908 - 23 lutego 2000, 8 marca – 26 kwietnia, 26 marca – 14 maja, 2 kwietnia – 21 maja, 21 sierpnia – 9 października oraz 27 sierpnia – 15 października.

125 osób (co 96.) ma polskie (ogólniej - słowiańskie) nazwiska o zakończeniach ski, ska, cki, cka, zki, zka, icz oraz ycz.

Na podstawie dostępnych informacji w internecie można matematycznie ujmować mniej lub bardziej interesujące zjawiska.

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1123
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 456
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1026
13
komentarze: 24 | wyświetlenia: 767
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 606
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 790
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 550
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 528
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 485
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 981
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 801
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 388
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 847
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 817
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 472
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska