Login lub e-mail Hasło   

Prawa kobiet a zmiany klimatu

Zmiany klimatu zależne od zjawisk kosmicznych warunkują nasze życie. Wpływają także na prawa kobiet. Wykorzystajmy dany nam czas. Wprowadźmy dla wszystkich równe prawa i obowiązki
Wyświetlenia: 665 Zamieszczono 29/11/2014

Prawa kobiet a zmiany klimatu

 

Autor Bogdan Góralski

 

Sprawy płci człowieczej bulwersują opinię publiczną całego globu. W mojej książce pt. Człowiek i klimat, przedstawiam wpływ zmian klimatu na naszą cywilizację. W niniejszym artykule poruszam problem praw kobiet na tle zmian klimatu.

 

Jak opisuje Krzysztof Szymborski w książce pt. Polityczne zwierze (Szymborski K.(2011), Zwierzę polityczne, Biblioteka Polityki) małpy człekokształtne zachowują wyraźny podział kulturowy odróżniający płcie od siebie. Samice zajmują się potomstwem, a samce walką o terytoria i samice.

Różnice społecznych funkcji wynikają z walki o byt  i, o nie uświadamiane, zachowanie

gatunku. Ewolucja zmieniła małpy  morfologicznie w człowieka, ale cechy społeczne płci w ludzkich stadach generalnie pozostają niezmienne. W ewolucji człowieka wielką rolę pełniły zmiany klimatu, ruchy stref wegetacji roślinnej i wynikające z nich migracje człowiekowatych a później grup ludzkich (Góralski B.(2014) Uwagi o ewolucji ssaków na tle zmian klimatu, dostępne na Eioba.pl). W ich wyniku rozwijała się otoczka cywilizacyjna grup ludzkich- kultura człowieka. Kultura ta różniła się w grupach ludzkich ukształtowanych w klimacie ciepłym i w klimacie zimnym.

Klimat ciepły premiował większą indywidualność-małej grupie łatwiej było przeżyć  w bardziej przyjaznym środowisku ograniczonego powierzchniowo łowiska. W tych mniejszych zespołach ludzkich, gdzie uprawiane było oprócz myślistwa także zbieractwo, liczył się każdy człowiek, także zręczne w zbieractwie kobiety- tworzyła się kultura równouprawnienia płci.

Klimat zimny premiował większe zespoły zdolne do polowań na wielkie zwierzęta dostarczające większości pokarmu grupie. W tych grupach byt zależał od udanego polowania grupy mężczyzn-tworzyła się kultura o przewadze mężczyzn.

Obie te kultury, kształtujące się przez setki tysiącleci, przetrwały do dzisiejszych czasów wraz z genami ich przedstawicieli i różnicują współczesne społeczeństwa pod względem praw kobiet i mężczyzn (Góralski B.(2013), Człowiek i klimat, dostępne w Repozytorium CEON).

 

Zmiany klimatu a rozwój gospodarczy.

 

Na terenach przedpola lodowców plejstoceńskich tworzyły się żyzne gleby, które zaczęły być wykorzystywane rolniczo w okresie holoceńskiego ocieplenia klimatu, co dało w efekcie nowy typ ludzkiej kultury-życia grup rolników w stałych siedzibach. Populacje rolnicze rozwijały się liczebnie, bo do uprawy nowych areałów ziemi ciągle trzeba było nowych rąk do pracy. Kobiety rodzące dzieci były w cenie. Badania niemieckiego socjologa (Richard Grunberger (1987) Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, PIW),  wskazują, że w rodzinach rolniczych uprawiających małe działki ziemi większość prac wykonują kobiety. W związku z większą odpowiedzialnością za byt rodziny prawa kobiet w rozwijających się populacjach rolniczych były respektowane. Kobiety były równouprawnione.

Kultura ta rozwijała się początkowo na południu kontynentu euroazjatyckiego, gdzie cofające się lodowce umożliwiły ocieplenie klimatu np. w Anatolii, Mezopotamii, Chinach południowych.  Na południu Euroazji rozwinęły się liczne społeczności ludów uprawiających rolnictwo. Zmiany klimatu zachodzące w holocenie i czasach historycznych spowodowały przesunięcie stref bujnej wegetacji roślinnej ku północy i wraz z nimi przesunęło się położenie centrów cywilizacji człowieka. Pierwotne centra kultur rolniczych np. w Egipcie i Mezopotamii, Chinach południowych utraciły znaczenie w wyniku wysuszenia klimatu, a strefy nawadniających je monsunów przesunęły się ku północy.  W czasie ostatniego stadiału zlodowacenia plejstoceńskiego w Chinach temperatury powietrza obniżyły się średnio o 6-8 stopni Celsjusza a strefy zasięgu letniego  monsunu przesunęły się o 700 km na południowy-wschód (Burroughs Wiliam J. (2005), Climate change in  Prehistory:The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge Uniwersity Press ). W holoceńskim ociepleniu strefy życiodajnych monsunów przesunęły się ku północy. Ludy rolnicze na południu zaczęły wtedy prace przy tworzeniu systemów nawadniania pól uprawnych na ziemiach na których brakowało opadów deszczu.

W wyniku osuszenia klimatu dawne centra rolnicze podupadły, a ludność osiedlona na tych ziemiach zaczęła podlegać warunkom przeludnienia. Liczne dawniej populacje rolników poddane naciskowi środowiskowemu pogarszającego się z wieku na wiek klimatu, zaczęły powoli przystosowywać się do zmienionych warunków. Nawadnianie przestało wystarczać aby zapewnić dostatek żywności więc zaczęła się zmieniać kultura życia społeczeństwa dotkniętego niedostatkiem.  Przede wszystkim mechanizmy społeczne odwzorowane w obyczajach zaczęły ograniczać populację. W tych warunkach znaczenie kobiet zmalało bo obarczano je odpowiedzialnością za powodujący problemy przyrost populacji. Ograniczano prawa kobiet, a sex był poddany restrykcyjnym regułom. Do dziś dnia najbardziej przeludnione populacje przyznają najmniejsze prawa kobietom np. w Indiach, Chinach gdzie nawet zabójstwa nowo narodzonych dziewczynek są na porządku dziennym. Kraje islamu położone głównie na południu, gdzie Prorok Mahomet przyznał wielkie prawa kobietom, różnicują się na mniej lub bardziej pro kobiece w zależności od biologicznego standardu życia ich populacji. Im te standardy gorsze tym prawa kobiet mniejsze.

 

W krajach północnych do których przeniosły się centra cywilizacyjne, gdzie wegetacja roślinna jest najbujniejsza w wyniku korzystnego współcześnie klimatu, rolnictwo kwitnie i stanowi podstawę piramidy gospodarczej rozwijanej przez  północne społeczeństwa. Istnieją warunki do rozwoju przemysłu produkującego dla rolnictwa i tworzą się nowe miejsca pracy. Potrzeba ludzi do pracy i zaczyna zatrudniać się kobiety. Kobiety zaczynają się kształcić. Rosnące wykształcenie kobiet w bogacących się społeczeństwach sprzyja poznawaniu technik

ograniczania prokreacji. Populacje przyrastają mniej gwałtownie i dalej się rozwijają gospodarczo dzięki eksportowi produktów do stref świata mniej rozwiniętych. Przybywa miejsc pracy i rośnie zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym rosną  praw pracownicze, w tym prawa kobiet.

Przykładem społeczności z wielkimi prawami przyznanymi kobietom jest społeczeństwo

polskie. Nasz kraj zawsze cierpiał na brak ludzi do pracy i już w średniowieczu bardziej prężne biologicznie populacje niemieckie zalewały nasz kraj falami imigrantów, czego skutkiem była kolonizacja na prawie niemieckim. Wynikało to z korzystniejszych klimatycznie warunków środowiskowych ku zachodowi Europy, sprzyjających rozrostowi populacji niemieckiej i jej migracji w kierunku słabo zaludnionych wschodnich ziem. 

 

Populacja polska nie rozwijała się dynamiczne co było spowodowane gorszymi niż na zachodzie Europy warunkami klimatycznymi. Ciągle brakowało w Polsce rak do pracy, co wywołało zjawisko pańszczyzny i sprzyjało poszanowaniu kobiety i jej praw. Kobiety umierały nagminnie w okresie poporodowym dlatego próbowano zwyczajowo zabezpieczyć ich prawa i przywileje aby zachęcić je do rodzenia. Kobiety  w stagnującej populacji polskiej były chronione przez np. zwyczajowe prawo spadkowe (?) i otoczone męską opieką. Ponieważ społeczeństwo polskie było rolnicze a warunki gospodarowania wynikające z niekorzystnego klimatu były złe,   na kobiety spadała większość obowiązków w prowadzeniu zwykle małych gospodarstw rolnych. Rosła ich odpowiedzialność za byt rodziny a wraz z nią i władza nad rodzinami. Rosły prawa kobiet polskich wraz z ich odpowiedzialnością za byt rodzin oraz prawami kobiet europejskich. Na mechanizmy społeczne w społeczeństwie polskim miał wpływ kontakt z liczną społecznością Żydów polskich, w której kobiety były uprzywilejowane przez prawa judaizmu. Rodzinom żydowskim bowiem przyznano bowiem prawo bezkarnego zabójstwa mężczyzny, który zaniedbywał utrzymywania rodziny. Kobiety żydowskie do dziś rządzą swoimi rodzinami, a prawa im przyznane prawdopodobnie powstały w czasach gdy byt populacji Żydów był zagrożony przez powszechne prześladowania i pogromy. Nadmierne prawa przyznane kobietom przynoszą przrost homoseksualizmu wśród mężczyzn, bo popęd seksualny jest zaspokojony, a nie ma wtedy groźnych dla mężczyzn związków rodzinnych.

Wszystko to powodowało wzrost praw kobiety polskiej, co było podtrzymywane wielką lekkomyślnością mężczyzn polskich, często zaniedbujących starania o byt swoich rodzin.

 

Opisane powyżej różnice w respektowaniu praw kobiet w zróżnicowanych warunkami klimatycznymi obszarach pozwalają na przypuszczenie, że korzystny klimat  dobrze wpływa na gospodarkę człowieka i na równouprawnienie płci. Zatem zasadne jest przypuszczenie, że całkowite zrównanie praw i obowiązków kobiet i mężczyzn w Polsce, będzie możliwe w warunkach rozwijającego się rolnictwa i gospodarki. Polskie rolnictwo możemy rozwinąć jedynie przez przywrócenie ustroju feudalnego sprzyjającego przyrostowi populacji.

Polski przemysł możemy rozwinąć jedynie przez wprowadzenie ochrony mężczyzn  dobrowolną zasadą dziedziczenia przez społeczeństwo zdobytej własności. Wprowadzi to równouprawnienie wszystkich obywateli i rozwinie naszą cywilizację.

Populacje polską powiększymy przez migracje ludności chłopskiej z przeludnionych krajów południa co wpłynie na respektowanie wśród migrujących populacji chłopskich praw kobiet, dotąd dyskryminowanych. Mój esej jest apelem do kobiet polskich: „ Jeśli chcecie poprawić swój i swoich rodzin los, zatroszczcie się o kobiety w przeludnionych w wyniku zmian klimatu krajach”. Bądźcie bardziej wyrozumiałe dla polskich mężczyzn. Przyniesie to poprawę i waszego bytu.

 

Warszawa, dnia 27-30 listopada 2014 roku Bogdan Góralski

    

 

 

 

 

 

Szymborski Krzysztof (2011), Polityczne zwierzę, Warszawa: Biblioteka Polityki.

 

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1263
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1103
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 555
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 674
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 720
8
komentarze: 110 | wyświetlenia: 766
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 367
8
komentarze: 73 | wyświetlenia: 751
8
komentarze: 6 | wyświetlenia: 610
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska