Login lub e-mail Hasło   

Historia a rewolucje seksualne

Wszystkie wielkie ideologie-technologie przetrwania szoku klimatycznego wywołującego kryzys gospodarczy i społeczny, prowadziły w istocie do wyzwolenia seksualności z ograniczeń.
Wyświetlenia: 682 Zamieszczono 06/12/2014

Historia a rewolucje seksualne

 

Seks i związane z nim przyjemności oraz ograniczenia jest ogromną siłą napędową ludzkości.  Dostatek pokarmu dla samic pobudza je do seksu, co każe walczyć samcom o nowe terytoria bo nowe terytoria oznaczają nowe seksualne przyjemności, jak to opisuje Szymborski Krzysztof (2011), Polityczne zwierzę, Warszawa: Biblioteka Polityki.

Wszystkie wielkie ideologie miały seksualny podtekst, na co wskazuje na przykładzie ideologii nazistowskiej Wilhelm Reich (2009), Psychologia mas wobec faszyzmu, przeł. Ewa Drzazgowska, Magdalena Abraham-Diefenbach, Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA. Wszystkie wielkie ideologie-technologie przetrwania szoku klimatycznego wywołującego kryzys gospodarczy i społeczny, prowadziły w istocie do wyzwolenia seksualności z obyczajowych ograniczeń  kryzysu. Ideologie te wprowadzały powszechny egalitaryzm, będący w istocie przyznaniem równych praw do seksualnych przyjemności, który stanowił spoiwo rewolucyjnych społeczeństw. Wyzwolone masy, obdarzone powszechnym prawem do seksu, podążały za swoimi przywódcami, którzy byli zobowiązywani do realizowania polityki podtrzymującej ten stan. Rewolucja ideologiczna-seksualna kierowana zwykle przez samców przybierała, w celu jej utrwalenia, formę ekspansji na obce terytoria. Było tak za Mahometa-ekspansja islamu, Napoleona- ekspansja francuska, Mussoliniego i Hitlera-ekspansja faszystowska i nazistowska, Stalina-ekspansja sowiecka. Wszystkie te ekspansje poprzedzało przeludnienie i gospodarczo-obyczajowe powszechne ograniczenie praw do seksu wynikające z przeludnienia i pogorszenia warunków bytowych populacji. Pogorszenia te wynikały z cyklicznych kryzysów klimatycznych.

Wyłamywały się z tego scenariusza taktyki społeczne samców kierujących popęd seksualny w kierunku, który nie zagrażał przyrostem populacji, to znaczy w kierunku homoseksualizmu. Znam dwa historyczne przypadki wzrostu liczby postaw homoseksualnych w społeczeństwie.

Jeden wystąpił w starożytnej Grecji i był reakcją na przeludnienie bo towarzyszyła mu ekspansja populacji- kolonizacja grecka. Pogorszenie klimatu przyniosło powszechny wśród mężczyzn greckich homoseksualizm i ograniczenie praw kobiet, i  było reakcją na przeludnienie populacji wynikające z poprzedzającego okresu korzystnych warunków klimatycznych i obfitości żywności.

Drugi przypadek obserwujemy współcześnie w wielkich miastach Europy i USA i związany jest on z falą homoseksualizmu w ograniczonych kryzysem społeczno-gospodarczym społeczeństwach zachodnich. Współczesny kryzys wynika z udanych rewolucji , które zmiotły w Europie system feudalny. Wynikający z tego  brak perspektyw dla rolnictwa zahamował w zachodnich populacjach wiejskich przyrost naturalny, co ogranicza prosperity miast. Pogorszenie koniunktury gospodarczej miast przynosi elitom miejskim zubożenie pogarszające warunki bytowania populacji miejskiej. Coraz trudniej jest założyć rodzinę, kupić mieszkanie i wychować dzieci. Wśród najbardziej wykształconej części męskiej elity dochodzi do przeorientowania taktyk seksualnych i wzrostu homoseksualizmu zwiększającego komfort życia mężczyzn. Taka taktyka społeczna ogranicza roszczeniowe postawy rodzin (wobec ojców) wymagających bezwzględnie zaspokojenia potrzeb materialnych. Preferowanie roszczeniowych postaw rodzin i zagrożenie ojców śmiercią ( w przypadku braku zabezpieczenia potrzeb materialnych) z ich rąk zaczęło się w populacji żydowskiej, która dominuje w miastach europejskich i amerykańskich. Z populacji żydowskiej praktyki te rozpowszechniły się na resztę społeczeństwa. Stąd powszechne w populacji  mężczyzn praktykowanie homoseksualizmu i np. jak w Polsce, wybieranie zawodu księdza katolickiego.

Wyjściem z tej sytuacji jest powszechne ponowne wprowadzenie w rolnictwie krajów zachodnich systemu feudalnego, który powiększy liczbę ludności wiejskiej i prosperitę prowincji. Rozwijająca się populacja wiejska przyniesie prosperity miastom i ponowne równouprawnienie płci, bo poprawią się szanse na system gospodarczy umożliwiający ich pierwotne preferencje seksualne. Wprowadźmy zatem znowu w USA I Europie system feudalny zapewniający naturalną harmonię społeczeństwom i pielęgnujmy go.

 

Warszawa, 6 grudnia 2014r. Bogdan Góralski

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 1062
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1003
7
komentarze: 30 | wyświetlenia: 884
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 453
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 979
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1576
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 508
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142783
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 244994
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 114064
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122846
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska