Login lub e-mail Hasło   

Najważniejszy ludzki problem

Wyrównanie poziomu wyżywienia będzie prawdopodobnie następnym szczeblem w rozwoju ludzkości (George Borgstrom 1971:79).
Wyświetlenia: 864 Zamieszczono 08/12/2014

Najważniejszy ludzki problem

 

Autor Bogdan Góralski

 

1.Wstęp.

 

Na najważniejszy ludzki problem wskazywał w swoim ostatnim przesłaniu Jezus Chrystus: „Dzielcie się chlebem”, jak zgodnie przekazują Ewangelie. Jak się okazuje, to proste przesłanie, pomimo istnienia ponad miliarda chrześcijan, nie jest na świecie zrealizowane. Chrześcijanie nie realizują najważniejszego przykazania Chrystusa pomimo, że w ich rękach , co wykażę poniżej, jest przeważająca ilość ziemi ornej świata. Chińczycy twierdzą, że najlepszy ten cesarz, który nakarmi cały naród. Na świecie głoduje ponad miliard ludzi i powstaje pytanie: Czy narodził się już ten cesarz, który wykarmi armie głodujących naszego świata ?

2. Światowe zasoby ziemi ornej

Bank Światowy pokazuje (http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC ) dane o wskaźniku ziemi ornej przypadającej na głowę mieszkańca danego kraju- 

Arable land (hectares per person) w 2012 roku.

W krajach chrześcijańskich np. USA jest to 0,49 ha, w Kanadzie 1.32 , Australii 2,07ha, Rosji 0,84ha . W najbardziej przeludnionych krajach- około 1/3 populacji światowej np. Chinach jest to 0,08 ha, Indiach 0,13ha.

Tak więc widzimy, że wykorzystane zasoby ziemi ornej (ugory nie są ujęte w tej statystyce) są w świecie chrześcijańskim od 6 do 25 razy wyższe per capita niż w np. Chinach, Indiach.  W Chinach współczesnych pomimo niebywałego postępu w produkcji żywności od 2003 roku głoduje permanentnie wg. Banku Światowego  około 200 mln ludzi. W Chinach dokonała się w ostatnich latach wielka reforma ziemska. Zezwolono na wieloletnią dzierżawę ziemi indywidualnym rolnikom i w wyniku tego wzrosła o 60% produkcja rolna Chin. Rolnik zatrzymuje 2/3 dochodów z uprawy ziemi a właściciel ziemi zachowuje 1/3 dochodu. W Indiach oficjalne statystyki pokazują, że:

UNICEF ocenia, że w Indiach żyje jedna trzecia spośród niedożywionych dzieci na świecie poniżej trzeciego roku życiu. Niedożywienie jest tam większe niż w Afryce subsaharyjskiej. Rząd chce walczyć z tym problemem poprzez subsydiowanie żywności dla trzech czwartych społeczeństwa” (Góralski 2014) Góralski Bogdan, Człowiek i klimat, książka dostępna w Internecie w Repozytorim CEON .

” Tabela spożycia białka zwierzęcego w gramach/dzień/osobę: w Indiach-5.7g/dzień, Brazylii 18,7g/dzień, Japonia 23.5g/dzień, w USA -66 g/dzień”(Borgstrom1971:75) Borgstrom Georg (1971), Głodująca planeta. Współczesny świat na krawędzi głodu, przeł. Marek Choynowski,  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

3. Wnioski

”Wyrównanie poziomu wyżywienia będzie prawdopodobnie następnym szczeblem w rozwoju ludzkości. Będzie ono miało o wiele bardziej rewolucyjne skutki niż rozmaite dążenia do równości, których symbolem stały się dwie największe rewolucje i francuska i rosyjska. Historycy zbyt często  tracą z pola widzenia czynniki ekonomiczne, uznawane, a nawet uważane za siłę napędową świata, zarówno przez kapitalistów jak i przez marksistów. Tymczasem bieg wydarzeń na świecie jest w niemałym stopniu uzależniony od sytuacji żywnościowej. Sukces wysiłków ludzkości i postęp zależą w znacznej mierze od tego, czy zostanie jej dostarczona odpowiednia ilość żywności. I na odwrót, niedostatek zasobów żywności wciąż straszliwie ogranicza i hamuje rozwój, gdyż to właśnie ten niedostatek jest przyczyną wzrostu wielkich ruchów migracyjnych ludności i wojen”(Borgstrom1971:79).

Słowa George Borgstroma wypowiedziane w 1971 roku są nadal aktualne. Niedostatek żywności powoduje wojny i rewolucje. Tylko międzynarodowe działania zmierzające do wyrównania poziomu wyżywienia na świecie mogą przynieść stabilizację i pokój. Tymczasem od 2015 do 2019 roku będą pogarszały się na naszej planecie warunki klimatyczne decydujące o globalnej wielkości produkcji żywności. Związane to jest z nadchodzącym wiekowym minimum aktywności słonecznej. Grozi nam prawdopodobnie globalna wojna i rewolucje, które rozpoczną się w najbardziej przeludnionej Azji. Działania zmierzające do utrzymania pokoju i poprawy gospodarki światowej opisałem w książce pt. Człowiek i klimat oraz pt. Mechanizm klimatyczny Ziemi i społeczne skutki zmian klimatu, dostępnej w Internecie pod następującymi linkami:

Repozytorium CEON- https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa- http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=266462&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=  

Portfolio mojej strony internetowej- http://bogdangoralski.manifo.com/ 

Uzupełniają moją książkę artykuły ostatnio opublikowane na portalu Eioba.pl –link:

http://www.eioba.pl/bogdangoralski/articles

Niniejszy artykuł jest apelem do cywilizacji chrześcijańskiej, abyśmy spełnili przesłanie Chrystusa i dzielili się chlebem z potrzebującymi. Niech zapanuje pokój i dostatek. Niech się rozwija globalna kultura naszej ludzkiej cywilizacji.

 

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 roku Bogdan Góralski

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 1073
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1018
7
komentarze: 30 | wyświetlenia: 896
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 470
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 998
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1593
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 526
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142799
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245078
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 114099
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122855
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  08/12/2014

By apel miał sens, trzeba najpierw wskrzesić chrześcijaństwo!

@swistak: Chrystus ma przyjść ponownie. Lub mamy zrozumieć i zastosować jego nauki.

  nse,  08/12/2014

@mgr inż.Bogdan Góralski: Raczej zrozumieć ;), ... tylko co jeszcze musi się zdarzyć by obudziła się chęć zrozumienia tych Nauk ??

  Remter,  08/12/2014

Najlepszym chlebem może okazać się podana wędka... a nie ryba. Nie ma kołaczy bez pracy... Bieda wynika z lenistwa a głód jest jego konsekwencją.

@Remter: Wędką będzie nasza ziemia uprawna, której nie potrafimy dobrze wykorzystywać....

  nse,  08/12/2014

Jako ludzie nie potrafimy się dzielić pracą, ani chlebem ... industrializacja została źle przeprowadzona ( nie uwzględniono w niej mentalnej natury człowieka ) ... wokoło produkcji żywności może znaleźć pracę każdy komu się chce pracować, na wsiach to działało ... wystarczy jedynie się doposażyć w odpowiednie narzędzia pod względem ergonomicznym nie zostawiać pracy zautomatyzowanym liniom produkcy ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: w pełni się z Panem zgadzam.Przed nami długa jeszcze droga.....musimy się uczyć...

  nse,  09/12/2014

@mgr inż.Bogdan Góralski: Tak na marginesie zapytam, czy rozpatrywał Pan wpływ ruchu mas powietrza powodowane nierównomiernością nagrzewania się skorupy ziemskiej promieniowaniem słonecznym, na obserwowane zmiany klimatyczne ??
Ps. Przyszedł mi jeszcze do głowy obraz pokrzywionej blachy, która została nierówno rozgrzana ... i właściwie takie nierównomierne rozgrzewanie i stygnięcie skorupy powinno wywoływać wstrząsy ??

Klimatoligowie biorą to pod uwagę prawdopodobnie, jednak ocany mają o wielokroć większą pojemność cieplną niż skorupa ziemska.

  nse,  09/12/2014

@mgr inż.Bogdan Góralski: Mi chodzi o uświadomienie faktu ( pewnej proporcji ) , w jakim stopniu na klimat wpływa działalność człowieka, a na co nie ma żadnego wpływu i do czego musi się dostosować ... Po co tracić potencjał na kształtowanie klimatu, skoro lepiej będzie nauczyć się dostosowywać do nadchodzących zmian na które nie mamy żadnego wpływu ??
Klimat to nie tylko ocean, skorupa zie ...  wyświetl więcej

  nse,  09/12/2014

@mgr inż.Bogdan Góralski: ... pojemność cieplna to jedno, a "mechanika ciała" to drugie ... cyrkulacja cieplna i rozszerzalność cieplna, wody, skorupy ziemskiej i powietrza znacznie się różnią miedzy sobą ..., to w jaki sposób powietrze przemieszcza się po ziemi decyduje też w jakich rejonach są opady , a jakich nie, to zaś wpływa w jakich rejonach ziemi jest urodzaj i jakich go niema ... Klimat j ...  wyświetl więcej

  nse,  09/12/2014

@mgr inż.Bogdan Góralski: Dla mnie Pańska koncepcja "upwelingu" jest bardzo ciekawa :), choć akurat zajmuje się wszystkim i niczym zarazem ;)

@Mariusz Kajstura: współbrzmienie sił na naszej planecie...tak Pan mówi i ja dokładnie tak to opisuję w mojej książce pt. Człowiek i klimatDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska