Login lub e-mail Hasło   

Doradca podatkowy – kim jest?

Z doradcą podatkowym i biurem rachunkowym mamy często do czynienia. Współpracujemy, mijamy biura rachunkowe. Ale kim tak naprawdę jest doradca podatkowy? Jakie są jego obowiązki?
Wyświetlenia: 514 Zamieszczono 18/03/2015

Zawód doradcy podatkowego zapisany w ustawie.

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego, a każdy doradca wpisany jest na listę doradców podatkowych. Zawód ten uregulowany przez specjalną ustawę, która mówi, że doradca podatkowy musi posiadać wyższe wykształcenie, specjalistyczną wiedzę, a także bogate doświadczenie związane z :

  • prawem podatkowym,
  • prawem gospodarczym,
  • prawem karnym skarbowym,
  • ubezpieczeniami społecznymi,
  • kodeksem pracy,
  • rachunkowością.

Ponadto, doradca podatkowy zobligowany jest do ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji. Dobry doradca podatkowy uczestniczy w szkoleniach, seminariach, konferencjach, a także śledzi na bieżąco zmiany i interpretacje prawa. 

Doradca podatkowy musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ustawa obliguje również każdego doradcę podatkowego do posiadania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Chroni ona Klientów obsługiwany przez doradcę przed stratami poniesionymi na skutek błędu w sztuce. Ponadto, zawód doradcy podatkowego posiada swoje własne zasady etyki, które nakazują wykonywania czynności uczciwie, rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o dobro Klienta. 

Doradca podatkowy zobowiązany jest dotrzymania tajemnicy zawodowej.

Każdy doradca podatkowy objęty jest tajemnicą zawodową. Informacje na temat Klientów nie mogą być przekazywane innym Klientom, a także współpracownikom. Doradcy podatkowi przy wykonywaniu swojej pracy wykorzystują dokumenty, które, kiedy dostaną się w nie powołane ręce mogą dostarczać informacji na temat sytuacji w firmie.

Doradca podatkowy optymalizuje obciążenia podatkowe.

Doradca podatkowy współpracujący z przedsiębiorstwem musi działać na jego korzyść i, przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Współpraca z doradcą podatkowym odciąża przedsiębiorcę od obowiązków podatkowych i pozwala skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Doradca podatkowy nie jest wrogiem Urzędu Skarbowego.

Pracownicy aparatu skarbowego, jak i doradcy podatkowi jedynie stosują prawo podatkowe w praktyce. Zarówno jedni i drudzy monitorują na bieżąco zmiany i interpretację przepisów prawa i nie rywalizują ze sobą w żaden sposób. Doradca podatkowy ma za zadanie jedynie pomóc przedsiębiorcy.

Obowiązki doradcy podatkowego.

Wyżej przywołana ustawa reguluje również czynności, jakie wykonuje doradca podatkowy. Przede wszystkim udziela on porad, opinii, a także wyjaśnień płatnikom i inkasentom w zakresie prawa podatkowego i celnego. Określa ich obowiązki i zakres egzekucji w razie nie dopełnienia tych obowiązków.

Doradcy podatkowi, w imieniu podatników, płatników i inkasentów prowadzą księgi podatkowe i inną ewidencję dla celów podatkowych, a także udzielają niezbędnej pomocy w tym zakresie. Doradca podatkowy ma również obowiązek sporządzać w imieniu swoich Klientów zeznań i deklaracji podatkowych wraz z udzielaniem niezbędnej pomocy.

Doradca podatkowy reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także w sądach podczas kontroli decyzji, postanowień i aktów administracyjnych innego typu.

Doradca podatkowy – osoba niezbędna!

Wiele firm i przedsiębiorców nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez współpracy z wykwalifikowanym doradcą podatkowym. Pomaga on rozwiązywać wszelkie problemy natury podatkowej, a także może reprezentować Klienta w postępowaniu przed różnymi organami administracyjnymi. Współpraca z doradcą podatkowym odciąży Cię, jako przedsiębiorcę, od spraw związanych z podatkami, a co za tym idzie będziesz mógł skupić się na prowadzeniu swojej firmy.

Podobne artykuły


83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 73626
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648276
45
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5324
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15173
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40553
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13162
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17479
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18740
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23315
24
komentarze: 41 | wyświetlenia: 15093
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27881
18
komentarze: 6 | wyświetlenia: 3900
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10905
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19368
16
komentarze: 13 | wyświetlenia: 66383
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska