Login lub e-mail Hasło   

Grzegorz Braun za intronizacją Jezusa

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-po(...)iii-rp/
Zatajone przed Polakami bogactwa Polski.czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw. III RP)
Wyświetlenia: 969 Zamieszczono 05/05/2015

 

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski

Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński – nasz Komandor pełnomocnik na Polskę. Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

 

Polskie złoża

Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

 

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

 

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

Panońska prowincja

W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

  1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
  2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
  3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
  4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
  5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

 

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

 

I właśnie się zjawił. Jedyny kandydat, dla którego polska racja stanu

jest najważniejsza – Grzegorza Braun!

Jedyny, który dzięki swojej odwadze, mądrości i bezkompromisowości w mówieniu prawdy 

zasługuje na zaszczytne miano męża stanu.

Jedyny, który swoją osobą daje gwarancje, że nie zawiedzie!

Boży kandydat, polski kandydat,

GRZEGORZ BRAUN.

Głosując na niego głosujemy na samych siebie, na odmianę naszego losu, na kres naszej eksterminacji, na koniec oszustw, na kres niszczenia naszego dobrego imienia. Grzegorz Braun, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej !!

Podobne artykuły


25
komentarze: 84 | wyświetlenia: 1856
17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 996
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1638
15
komentarze: 134 | wyświetlenia: 2039
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1342
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 717
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 527
14
komentarze: 119 | wyświetlenia: 936
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 872
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1126
13
komentarze: 21 | wyświetlenia: 823
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 514
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1117
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 523
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 840
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

"podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji" - można prosić o przykład omawianej eksterminacji?

Jak temat artykułu ma się do jego treści? - nie widzę żadnego powiązania

I ta puenta na koniec wprost genialna!

"Boży kandydat, polski kandydat,
GRZEGORZ BRAUN."

  swistak  (www),  05/05/2015

@SZKOLENIA.COM: Fiskalizm 80 % i walka z rodziną, miejscami pracy to chyba wystarczy!

@swistak: ale do czego to ma wystarczyć?

Do pierwszego pytania? Z informacji, które pozyskałem, eksterminacja inaczej unicestwienie zmierza do zabicia/zniszczenia gatunku (jak np. eksterminacja Żydów, która zmierzała do całkowitego wymordowania wszystkich przedstawicieli tego narodu) - nie czuję się eksterminowany, moja rodzina i przyjaciele oraz sąsiedzi też mają się całkiem dobrze.

...  wyświetl więcej

  jotko49,  08/05/2015

@swistak: Oj futrzaku, zrelaksuj się, przestań się sprężać i zbytnio koncept swój nadwerężać. Tak się nadąłeś żem błędnie przyjął iż do ostatniego *szczebla Jakubowego* się wspiąłeś. Daleka droga jednak do nieba, a popaprańców przyjmie tylko gleba...;-)

Skąd takie sensacyjne doniesienia. Bardzo prosimy o źródło.

ROZUMIEM, ŻE NA INTRONIZACJĘ JEZUS STAWI SIĘ OSOBIŚCIE :) :) :) :) :) :)

  swistak  (www),  05/05/2015

@Krzysztof Mrozowski: obiecał to dotrzyma!

@swistak: Obiecanki cacanki a głupiemu radość. Właśnie głupcy płacą za nieweryfikowalne obietnice.

  Hamilton,  05/05/2015

"Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą
– zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę".
"Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy."
"Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!"
"Boży kandydat" ma pół pr ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  06/05/2015

@Hamilton Starszy sam widzisz jak szatan zdegenerował cywilizację

tak jak się spodziewałem - autor tekstu nie ma nic do powiedzenia na postawione wyżej zarzuty - szkoda, liczyłem na ciekawszą dyskusję, ale trzeba przyzwyczaić się do tego, że Autor ma skłonności do chowania głowy w piasek gdy komentarz narusza strukturę tekstu

  swistak  (www),  06/05/2015

@SZKOLENIA.COM: podskakujesz jak pchła na psie chcąc go sprowokować

@swistak: jeśli tak to odbierasz - Twoja sprawa. Świadczy to o Tobie jako autorze tekstów i o samej wartości Twoich tekstów.

Stawianie pewnych tez i nieumiejętność obrony swoich racji przez ucieczkę nie świadczy dobrze o poziomie tak autora KAŻDEGO jak i jego prac

  nse,  06/05/2015

Gdy się tak przyglądam z perspektywy czasu, to dochodzę do wniosku; że my Polacy jesteśmy na poziomie mentalnym "kury", gdyby kura nie miała zwyczaju gdakać gdy zniesie jajko to jej jajka nie były by zabierane i grabione :(
Kiedy wreszcie dojrzejemy do wyższego poziomu mentalnego ??
Może zamiast Orła w godle powinna być kura ??

@Mariusz Kajstura: "Kiedy wreszcie dojrzejemy do wyższego poziomu mentalnego ?? " kiedy zamiast gdakanie zacznie się coś robić, kiedy zamiast ślepego patrzenia w jeden punkt (przykład w tekście - pomazaniec boży - Grzegorz Braun), dostrzeżemy wiele punktów w różnych miejscach - wtedy wejdziemy na poziom wyższy niż poziom kury.

  nse,  06/05/2015

@SZKOLENIA.COM: Trzeba chcieć się rozejrzeć i spojrzeć prawdzie w oczy :) , emocjonalnym gdakaniem problemów się nie rozwiązuje ;)

@Mariusz Kajstura: a może o te gdakanie właśnie chodzi? Może to właśnie dzięki temu gdakaniu można utrzymać czy też zdobyć stanowisko?
Gdakanie człowiek zapomni ale popełnione błędy już trudniej wymazać z pamięci.
Przytaczana w artykule postać widzi wszędzie żydów, masonów i syjonistów - ci, którzy też ich widzą poprą go, mimo, że piastując najwyższy urząd w państwie ten wybraniec ni ...  wyświetl więcej

  nse,  06/05/2015

@SZKOLENIA.COM: Jakim cudem Żydzi doszli do takiej siły ??

@Mariusz Kajstura: nie mam zielonego pojęcia - czerwonego zresztą też nie :-)

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski
----------
Jak dobrze, ze je odtajniasz !
W jaki sposob zdobyles te "zatajone informacje"
Swistak na ministra:
""odtajniania utajonych tajemnic ogolnie dostepnych nietajemnic, ale zatajonych przed nim
ujawniona tajemnica niewiedzy ""

  swistak  (www),  07/05/2015

@zakrawarski: przed cywilizacja zataja się ostatnie odkrycie naukowców, ze ropa nie jest pochodzenia organicznego, tylko produktem syntezy, jaka zachodzi w skorupie ziemskiej. Dowodem na to jest jej pojawianie się w wyeksploatowanych szybach.

@swistak: a jak to ma się do złóż w Polsce?
Rozumiem, że ci sami naukowcy nie wpadli na pomysł istnienia drugiego złoża głębiej?

@zakrawarski: ciekawe ile jeszcze tajemnic zostanie wyciągniętych na światło dzienne? I czy sam zdradzający te tajne informacje może spać spokojnie?

@swistak: przed cywilizacja zataja się ostatnie odkrycie naukowców,
Grzegorz Braun za intronizacją Jezusa
----------
Przy obecnym systemie internetowej informacji nie da sie niczego ukryc i nikt niczego nie ukrywa.
Nawet najbardzie strzezone tajemnice wladz USA wykrada sie i publikuje w internecie.
Znany pod nazwiskiem Jezus (nazwany tak przez Rzymian) jesli wogo ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: "Mianowanie czlowieka ktory umarl ponad dwa tysiace lat temu krolem Polski to urojenia" - nie wiem czy pamiętasz, czy wiesz, ale przed Braunem był Giertych wicepremierem w rządzie Jarosława, który chciał tego samego - mianowania Jezusa królem Polski. Projekt nawet do Sejmu trafił. Z mównicy padały pytania typu "A czy ktoś pytał o zdanie samego Jezusa?" Niezłe pośmiewisko wtedy było

  Hamilton,  08/05/2015

"Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę." Przestraszył się - utajnił i umarł. To hit roku. Bezczeszczenie Wissarionowicza zawsze cieszy me czcze trzewia.Swistak takie arty umieszczaj w dziale rozrywka.

  Hamilton,  09/05/2015

Jezus chyba nie jest za intronizacją bożego kandydata Grzegorza Brauna., bo coś cieńki z niego Bolek.

@Hamilton Starszy: może Jezus bardziej ukochał Żydów, których Grzesiek tak krytykował i na których tak nastawał?

  Hamilton,  14/05/2015

"Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony
i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!"
A ten geniusz geologiczny tak się wystraszył swoich odkryć, że nie ma o nim wzmianki w żadnej encyklopedii.

@Hamilton Starszy: Był geniuszem nad geniuszy - przewidział, że swistak o nim napisze przez co straci na wiarygodności. W takich okolicznościach wolał pozostać anonimowy i zakazał pisania na swój temat w jakichkolwiek naukowych opracowaniach (w tym w encyklopediach)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska