Login lub e-mail Hasło   

Wybieramy przydomową oczyszczalnię

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla szamba w domu, w okolicy którego nie ma zbiorczego systemu kanalizacji.
Wyświetlenia: 802 Zamieszczono 28/05/2015

Prosta budowa dla czystej wody

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń mających za zadanie oczyścić ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z budynków jedno lub wielorodzinnych .  W zależności od liczby mieszkańców oraz możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków (własny grunt lub np. rzeka) możemy wykorzystać różnego rodzaju systemy charakteryzujące się różnorodnymi technologiami oczyszczania ścieków. Jednym z rodzajów oczyszczalni są instalacje glebowo-roślinne. Budowa tej instalacji składa się z trzech podstawowych części – osadnika gnilnego, przepompowni oraz drenażu, który w tym przypadku stanowi filtr glebowo-roślinny.

- Oczyszczalnie przydomowe to instalacje, w których zachodzi szereg procesów mechanicznych i biologicznych  oczyszczajacych ścieki. Przykładowo w osadniku gnilnym oczyszczalni glebowo-roślinnej zachodzą procesy sedymentacji i flotacji, czyli oddzielenia zanieczyszczeń pływających np. tłuszczy od substancji opadających na dno zbiornika. Natomiast w filtrze roślinnym, ścieki są ostatecznie oczyszczane za sprawą procesów biologicznych i bakterii tlenowych , sprawiając, że możemy uzyskać wodę II klasy czystości – mówi Andrzej Jadach z firmy Adah.

Rozdział substancji zachodzący w osadniku gnilnym sprzyja ostatecznemu rozkładowi i uzdatnieniu, który zachodzi w filtrze roślinnym. Za transport nieczystości pomiędzy osadnikiem i drenażem odpowiada pompa zainstalowana w przepompowni.  Po oddziaływaniu procesów biologicznych, wywoływanych przez obecne w filtrze bakterie tlenowe, ścieki zostają oczyszczone  do ostatecznego stanu wody II klasy, która bezpiecznie przedostaje się do gleby. Ta klasa wody pozwala na jej dalsze wykorzystywanie pod warunkiem dezynfekcji promieniami UV. Technologia oczyszczalni glebowo-roślinnej pozwala na instalację dużego systemu, który dzięki pompie może być budowany na dowolnie ukształtowanej działce. Standardowo przyjmuje się, że osadnik gnilny powinien mieć pojemność ok. 2 m3 dla 4 osobowej rodziny i 3 m3 dla gospodarstwa, w którym mieszka 5-6 osób. Obecne rozwiązania technologii oczyszczania ścieków pozwalają  na ewentualną rozbudowę systemu w przypadku powiększenia rodziny.     

Mechaniczne filtry dla dużych działek

Kolejnym rodzajem dwuczęściowego systemu przydomowego oczyszczania ścieków wykorzystującym procesy rozdzielania nieczystości w osadniku i oczyszczenia w filtrze są oczyszczalnie drenażowe. Tak jak w przypadku oczyszczalni glebowo-roślinnych rolę filtra pełnią rośliny, tak w przypadku oczyszczalni drenażowych część biologiczną zastępują drenaże rozsączające odpowiadające za filtrację ścieków. Drenaż osadzony w gruncie stosuje się na terenach, gdzie wody gruntowe nie występują płytko, a podłoże charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością.  W przypadkach, w których stały lub okresowy poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie koniecznego dla instalacji 1,5 m różnicy gleby pomiędzy poziomem wód a drenażem – stosuje się drenaż w nasypie. To rozwiązanie wymaga jednak dodatkowego elementu jakim jest przepompownia montowana za osadnikiem gnilnym.

 

- Oczyszczalnie drenażowe  to  najtańszy, ale też najmniej skuteczny system oczyszczania, do którego trzeba zachować odpowiednie warunki przepuszczalności glebowe, szczególnie odległości od poziomu wód gruntowych, przez co nie wszystkie gminy pozwalają na jego zastosowanie – tłumaczy Andrzej Jadach z Adah.

Przepustowość oczyszczalni uzależniona jest od rozmiaru osadnika. W przypadku oczyszczalni drenażowych stosuje się osadniki o pojemności od 2 do nawet 6 m3, dzięki czemu mogą wydajnie oczyścić ścieki produkowane przez 4 do 16 osób, przez co mogą być stosowane nie tylko na terenie jednej działki, ale zespołu działek budowlanych.

Oczyszczalnie pełnobiologiczne dla najtrudniejszych warunków

Tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania oczyszczalni drenażowych lub glebowo-roślinnych buduje się oczyszczalnie pełnobiologiczne. Niestety są to urządzenia wymagające większej obsługi ze strony użytkownika ale często jest to jedyny możliwy wybór. W przypadku oczyszczalni biologicznej BIOTIC, praca oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego, polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym oczyszczaniu ścieków.  Natlenianie ścieków odbywa się za pomocą umieszczonego na dnie oczyszczalni dyfuzora z którego wydobywają się ku górze pęcherzyki powietrza. Natomiast powietrze doprowadzane jest do dyfuzora przy pomocy kompresora umieszczonego w pojemniku technicznym bezpośrednio przy oczyszczalni. Kształt komory napowietrzania zapewni mieszanie się oczyszczanych ścieków z powietrzem.

Na rynku jest wręcz przesyt oferowanych przez różnych producentów różnych typów oczyszczalni – od oczyszczalni ze złożem obrotowym po pracujące w technologiach porcjowych (SBR). Zatem najważniejsze przy wyborze rodzaju biologicznej oczyszczalni są koszty eksploatacji (zapotrzebowanie na prąd, koszt sterowników, kompresora, pomp lub silnika, częstotliwość wywozu osadów) oraz jej późniejsze serwisowanie np.  dostęp do umieszczonych na dnie dyfuzorów (żywotność dyfuzora to ok.  5 lat) w celu jego wymiany.  Niestety bardzo często sprzedawcy nie informują o tego typu szczegółach  (bywa że z braku wiedzy na temat proponowanego urządzenia)  – tłumaczy Andrzej Jadach z Adah.

 Oczyszczalnie typoszeregu BIOTIC stanowią dobre rozwiązania dla budynków mieszkalnych, wiejskich szkół, ośrodków zdrowia, punktów gastronomicznych oraz wielu innych, dla których zastosowanie indywidualnej oczyszczalni jest jedynym rozwiązaniem problemu ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne bezenergetyczne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ARGO działają na zasadzie złoża biofiltracyjnego. Zużycie energii elektrycznej wynosi 0,00 kw/d. Nie posiadają żadnych urządzeń elektrycznych i osiągają pozytywne wyniki oczyszczania ścieków.

Zasada działania: ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje ich sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadającej, która sedymentuje na dno zbiornika, oraz pływającej, która tworzy kożuch. Ścieki ze środkowej strefy, pozbawione zawiesin przepływają grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwały filtr mechaniczny dodatkowo zapobiegający przed przedostawaniem się zawiesin do reaktora. Sklarowane ścieki są w reaktorze rozprowadzane równomiernie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na powierzchni złoża biofiltracyjnego ARGO. Jest ono zbudowane z dwóch warstw materiału filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone są strefą wentylacyjną, w której następuje napowietrzenie oczyszczanych ścieków.

Dzięki specyficznej  budowie złoże Argo posiada niezwykle duzą powierzchnię właściwą, stanowiąc      doskonałe podłoże do rozwoju biofiltru. Kapilarne właściwości biofiltra ARGO  zabezpieczają mikroflorę przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez dopływu Świerzych ścieków przez okres 6 miesięcy a nawet dłuższy. Badania przeprowadzone w laboratorium wykazały, że proces uruchamiania oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny. 

Oczyszczalnia ta wymaga ułożenia dodatkowej wentylacji wyprowadzonej na dach budynku w celu wytworzenia naturalnego ciągu kominowego, które napowietrzy złoże reaktora – dodaje Andrzej Jadach z firmy Adah.

Podobne artykuły


13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 3266
8
komentarze: 79 | wyświetlenia: 878
111
komentarze: 32 | wyświetlenia: 60311
54
komentarze: 55 | wyświetlenia: 32330
53
komentarze: 68 | wyświetlenia: 31101
50
komentarze: 27 | wyświetlenia: 63198
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 64735
39
komentarze: 50 | wyświetlenia: 23087
39
komentarze: 30 | wyświetlenia: 28585
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28303
36
komentarze: 37 | wyświetlenia: 23142
34
komentarze: 21 | wyświetlenia: 26199
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska