Login lub e-mail Hasło   

Mikrofalowe Promieniowanie Tła.

Mikrofalowe promieniowanie tła jest też znane jako promieniowanie reliktowe lub resztkowe. Cóż to za tajemnicza nazwa i dlaczego jest tak istotna w badaniach ewolucji kos...
Wyświetlenia: 6.749 Zamieszczono 12/06/2015

Mikrofalowe promieniowanie tła jest też znane jako promieniowanie reliktowe lub resztkowe. Cóż to za tajemnicza nazwa i dlaczego jest tak istotna w badaniach ewolucji kosmosu? Jak sobie zwizualizować to zjawisko? Dobrym przykładem jest spojrzenie na jakiś świecący przedmiot, jak żarówka czy latarka, i zamknięcie oczu. Będziesz widział stopniowo zanikającą białą plamę przed oczami. Promieniowanie to możemy też nazwać zdjęciem z okresu dzieciństwa lub najstarszą kosmiczną skamieliną, niczym kości dinozaurów. Porównać do pierwszych odkrywców ogromnych kości wymarłych gadów z tą różnicą, ze oni nie wiedzieli dokładnie co wykopali ponad to, że były to jakieś ogromne zwierzęta które już dawno wymarły. Sytuacja z odkryciem promieniowania tła tym się różniła od odkrycia kości dinozaurów, że naukowcy przed odkryciem wiedzieli czego mają szukać i jak to znalezisko powinno wyglądać, ponadto wiedziano, że będzie ono pochodzić z okresu około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu.

W 1965 roku dwaj fizycy Arno Allan Penzias i Robert Woodrow Wilson, podczas prac konstrukcyjnych i prób nowej anteny do łączności długodystansowej, natrafili na zakłócenia, których źródła nie mogli ustalić. Elektromagnetyczny szum wysokiej częstotliwości docierał z każdego kierunku. Pomimo iż konstruktorzy usilnie starali się zidentyfikować jego pochodzenie, włącznie z rozebraniem całej aparatury i ponownym jej złożeniem, nie udawało im się to przez długi czas. W tym samym czasie Penzais przypadkowo dowiedział się od swojego przyjaciela Bernarda Burke z uniwersytetu w Princeton, że grupa fizyków przygotowuje się do eksperymentu mającego na celu pomiar hipotetycznego promieniowania będącego pozostałością po Wielkim Wybuchu.

nasa.gov

Tak mogło by wyglądać "zdjęcie" wykonane na podstawie danych z anteny w 1965 roku.

Pierwsze teorie wskazujące na ewentualność istnienia owego promieniowania sięgają lat 40 XX wieku, kiedy amerykański fizyk rosyjskiego pochodzenia George Gamow wskazał, że pokłosiem Wielkiego Wybuchu jest promieniowanie, które powinno przetrwać do dzisiaj. Ogromny czas jaki upłynął od początku stworzenia naszego uniwersum spowodował, że temperatura promieniowania powinna być bliska zeru stopni Kelvina i obserwowana pod postacią mikrofal ze względu na ogromne przesunięcie ku czerwieni (efekt Dopplera). Obliczenia fizyków z Princeton wskazywały temperaturę bliską 5 stopniom Kelvina. Obecny obraz promieniowania powstał około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, kiedy temperatura spadła na tyle, że wolne elektrony połączyły się z protonami tworząc atomy materii i odłączając się od fotonów (światła).

Penzias zobaczywszy uniwersyteckie obliczenia zdał sobie sprawę, że szum którego pochodzenia nie mógł zlokalizować przez długi czas jest właśnie tym zjawiskiem, którego szukają fizycy z Princeton! Odkrycie to przyniosło w 1978 roku nagrodę Nobla dla konstruktorów anteny oraz zasadniczo wzmocniło teorię Wielkiego Wybuchu.

Zgodnie z obserwacjami przekonano się, że promieniowanie jest niemal jednolite w każdym kierunku, co było zgodne z teorią inflacji, która zakłada, że tuż po Wielkim Wybuchu, w bardzo krótkim czasie, wszechświat powiększył się niemal do obecnych rozmiarów. Szybkość oraz rozmiar ekspansji tłumaczą jednorodność dzisiejszego obserwowalnego wszechświata. Ilość materii na kosmiczną jednostkę objętości (np. MegaParsek) jest stała. Niestety antena nie została zaprojektowana w celu detekcji promieniowania mikrofalowego, więc jej czułość w tym zakresie fal była zbyt mała, aby zmierzyć niewielkie wahania, które by wskazywały na miejsca w kosmosie, gdzie przed miliardami lat rodziły się galaktyki.

Dopiero wystrzelanie przez NASA w 1989 roku satelity COBE (Cosmic Background Explorer) pozwoliło na znacznie dokładniejsze pomiary temperatury promieniowania oraz oszacowanie rozkładu materii we wczesnym wszechświecie. Temperaturę mikrofalowego promieniowania tła obliczono na 2,73 stopni Kelvina oraz oszacowano rozkład materii. Różnica w temperaturze jest przedstawiona w skali barw. Kolor czerwony to cieplejsze obszary, niebieski oznacza miejsca chłodniejsze. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że różnice temperatur liczone są w tysięcznych częściach stopni Kelvina. Dlaczego temperatura jest różna dla każdego miejsca? Ponieważ fotony (światło) zmieniały temperaturę w zależności od gęstości ośrodka przez jaki przechodziły.

nasa.gov Zdjęcie rozkładu temperatur promieniowania tła. Czerwony pas to nasza galaktyka.

Poniżej sposób skanowania przestrzeni przez satelitę (PLANCK).

https://www.youtube.com/watch?v=2KzQAGpp8IY

W 2001 roku został wystrzelony kolejny satelita. Zadaniem WMAP (Wilkilson Microwave Anisotropy Probe) był, tak samo jak jego poprzednika, pomiar niewielkich różnic (anizotropii) w temperaturze mikrofalowego promieniowania tła, tym razem ze zdecydowanie większą dokładnością. Te niewielkie różnice w temperaturze umożliwiły z dużą dokładnością określić rozkład materii we wszechświecie, krzywiznę przestrzeni i wiek wszechświata oraz czas, kiedy zapłonęły pierwsze gwiazdy ze wskazaniem na 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Z uzyskanych danych obliczono wiek wszechświata na 13.772±0.059 miliarda lat. Ustalono, że ilościowy rozkład materii wszechświata wynosi: 4.6% materia świecąca (widzialna), 24% ciemna materia, 71,4% ciemna energia. Według obecnego stanu wiedzy, ciemna energia jest odpowiedzialna za ekspansję kosmosu. Na podstawie tych danych można było również potwierdzić teorię inflacji, co zasadniczo wskazało, że Model Standardowy jest w znakomitej większości spójny i prawidłowo opisuje otaczający nas świat.

Zdjęcie na podstawie dziewięciu lat obserwacji.

Dodatkowym parametrem, jaki był mierzony przez WMAP była polaryzacja. Miała wskazywać kierunki rozchodzenia się materii po Wielkim Wybuchu. Efekt polaryzacji był przewidziany wiele lat wcześniej, niemniej jednak dopiero teraz, dzięki postępowi technologii i precyzji czujników sondy, był możliwy pomiar.

nasa.gov Model standardowy przewiduje charakterystyczny wzór dla temperatury i polaryzacji. Teraz dzięki WMAP pojawiła się możliwość weryfikacji symulacji.

Dane z satelity były zbierane na przestrzeni 9 lat jego pracy i analizowane w kolejnych pakietach po 1, 3, 5, 7 i 9 latach. Ostatecznie w 2010 roku satelita został skierowany na "cmentarną" orbitę okołosłoneczną po czterokrotnym przedłużaniu misji.

Tak samo jak po zakończeniu misji COBE, tak i w przypadku wielkiego sukcesu WMAP pozostał niedosyt i kolejne pytania naukowców. Coraz precyzyjniejsze narzędzia pomiarowe i nowe eksperymenty potwierdziły słuszność obranego kierunku badań. Mikrofalowe promieniowanie tła okazało się prawdziwą kopalnią wiedzy o wczesnych etapach ewolucji świata. Jeszcze przed ostatecznym zakończeniem misji WMAP, w kosmos został wyniesiony satelita PLANCK. Tym razem misja została zaprojektowana przez ESA we współpracy z NASA. 14 maja 2009 roku został wystrzelony satelita PLANCK. Do jego głównych zadań należało:

 • pomiar fluktuacji temperatury promieniowania tła oraz jego polaryzacji;
 • stworzenie katalogu gromad galaktyk;
 • obserwacja soczewkowania grawitacyjnego;
 • obserwacja aktywnych jąder galaktyk emitujących promieniowanie radiowe i podczerwone;
 • obserwacja pyłu międzygwiezdnego w naszej galaktyce oraz pomiar pola magnetycznego;
 • badanie naszego Układu Słonecznego, między innymi planet, asteroid, komet oraz światła zodiakalnego.

Jak więc widać apatyt rośnie w miarę jedzenia. Ogromna ilość danych uzyskana z poprzednich misji doprowadziła do powstania nowych teorii i pytań, na które być może tym razem uda się znaleźć odpowiedź. Jak ujął to jeden z członków misji "Pytania jakie teraz sobie zadajemy jeszcze dziesięć lat temu przed PLANCK'iem nawet nam się nie śniły." Tak więc możemy być pewni, że po misji PLANCK'a, nawet jeśli znajdziemy odpowiedzi na niektóre z trapiących nas pytań, na ich miejsce pojawią się dziesiątki innych. Takimi właśnie prawami rządzi się postęp naukowy.

esa.int Nowe oblicze naszej galaktyki. Kolor czerwony to poświata galaktycznego pyłu. Żółty pokazuje tlenek węgla, który jest skoncentrowany wzdłuż płaszczyzny Drogi Mlecznej, w najgęstszych chmurach rodzą się gwiazdy. Zielony pokazuje rodzaj promieniowania znanego jako promieniowanie hamowania, powiązane z gorącym, zjonizowanym gazem w pobliżu masywnych gwiazd. Niebieski wskazuje typ promieniowania synchrotronowego. Szybko poruszające się elektrony, wyplute z supernowych i innych zjawisk energetycznych, są złapane w pole magnetyczne galaktyki.

A więc, co nam dała kolejna misja badająca promieniowanie tła? Dzięki jeszcze precyzyjniejszym instrumentom dokładniej możemy określić:

 • wiek uniwersum na 13.798 miliarda lat;
 • skład materii wypełniającej przestrzeń oraz jej średnią gęstość: 4.9% materia widzialna, 26.8% ciemna materia, 68.3% ciemna energia;
 • prędkość rozszerzania się wszechświata 67.80 (km/s)/Mpc;
 • rozkład materii we wczesnym wszechświecie i jej zagęszczenie będące zalążkami dzisiejszych galaktyk.

Dodatkowo misja pozwoliła na:

 • podtrzymanie teorii inflacji;
 • potwierdzenie istnienia trzech rodzajów neutrin;
 • doprecyzowanie czasu, w którym zapłonęły pierwsze gwiazdy kończące epokę wieków ciemnych z 400 na 550 milionów lat po Wielkim Wybuchu.

esa.int Porównanie rozdzielczości instrumentów pomiarowych kolejnych satelitów.

Ponadto otrzymaliśmy katalog ponad 1500 gromad galaktyk dzięki któremu lepiej poznamy rozkład materii w kosmosie, co jest pomocne w badaniu ewolucji kosmosu. Przyjrzano się 400 z nich mającym masę od 100 do 1000 razy większą od naszej galaktyki. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie natury nadal tajemniczej ciemnej materii i ciemnej energii. Czym jest owa ciemna energia i materia, o której już kilkukrotnie wspominałem w tym wpisie? Otóż tak naprawdę nie wiadomo o nich nic, albowiem są tworami hipotetycznymi. Jak dotychczas nie udało się bezpośrednio wykryć żadnej z nich. Obserwacje gromad galaktyk i ich wzajemne grawitacyjne oddziaływanie względem siebie wskazują na istnienie materii, która nie reaguje ze zwykłą materią. Policzalna masa galaktyk jest zbyt mała, aby mogła je związać siłami grawitacji i stąd hipoteza ciemnej materii zwiększająca ogólna masę, a co za tym idzie - grawitację. Ciemna energia zasadniczo różni się od ciemnej materii, albowiem jej oddziaływanie powoduje efekt przeciwny do grawitacji, czyli efekt rozpierania materii. Już sam Einstein miał problem z rozszerzającym się kosmosem. Wprowadził tak zwaną stałą kosmologiczną, czyli siłę odpowiedzialną za ekspansję, którą później nazwał swoja największą pomyłką, a która po wielu latach powraca w wielkim stylu pod postacią ciemnej energii. Ostatnie obserwacje zdają się potwierdzać istnienie ciemnej energii, niemniej jednak istnieją hipotezy wskazujące na inne możliwości wytłumaczenia przyśpieszającej ekspansji jak energia próżni czy pole kwantowe zwane kwintesencją. Pojawiły się również sugestie jakoby ogólna teoria względności w części opisującej grawitację wykazywała braki lub Ziemia znajdowała się w unikalnym miejscu w kosmosie, gdzie gęstość materii jest niższa niż w pozostałych rejonach. Jednak brak jest jakichkolwiek danych mogących potwierdzić te sugestie, co więcej, stoją one w sprzeczności z zasadą kosmologiczną.

Pod koniec 2014 roku świat obiegła informacja o odkryciu pierwotnych fal grawitacyjnych powstałych w czasie inflacji we wczesnym wszechświecie, tuz po Wielkim Wybuchu. Dane, na podstawie których dokonano obliczeń, pochodzą z obserwatorium BICEP2 znajdującego się na biegunie południowym. Fale grawitacyjne były dotąd nieuchwytne, ale dzięki analizie promieniowania tła zidentyfikowano polaryzację typu mod B (mody E zostały zaobserwowane przez WMAP). Fale te powstały w okresie inflacji powodując "zmarszczki" w strukturze czasoprzestrzeni i ich wpływ powinien się odznaczyć w promieniowaniu tła pod postacią właśnie polaryzacji typu B. Niestety z początkiem 2015 okazało się, że dane zostały źle zinterpretowane. W połączeniu z danymi z satelity PLANCK okazało się, że uwzględniony we wcześniejszych obliczeniach pył znajdujący się w naszej galaktyce, emituje promieniowanie niemal identyczne z promieniowaniem tła, co więcej promieniuje silniej niż zakładano. Po odjęciu emisji pyłu okazało się, że nie można jednoznacznie stwierdzić wpływu fal grawitacyjnych na mikrofalowe promieniowania tła, a co za tym idzie, okres kosmicznej inflacji pozostaje niepotwierdzony.

Zdjęcie przedstawiające spolaryzowane promieniowanie pyłu naszej galaktyki. Zdjęcie może zachwycać samym wyglądem niczym dzieło abstrakcyjnego artysty. Zdjęcie przedstawiające spolaryzowane promieniowanie pyłu naszej galaktyki. Zdjęcie może zachwycać samym wyglądem niczym dzieło abstrakcyjnego artysty.

Zatem podsumujmy, co już wiemy. Niemal 70 lat temu po raz pierwszy pojawiły się teoretyczne rozważania o możliwości istnienia promieniowania będącego pozostałością po Wielkim Wybuchu. Zostały one wsparte modelami matematycznymi, po czym zostały zapomniane. W latach sześćdziesiątych XX wieku ponownie wrócono do koncepcji promieniowania reliktowego, po czym rozpoczęto przygotowania do ich eksperymentalnego wykrycia. Nieoczekiwanie w tym samym czasie zostało ono przypadkowo odkryte przez dwóch fizyków podczas testów anteny pierwotnie nieprzeznaczonej do tego celu. W roku 1989 zostaje wyniesiony w kosmos satelita zbudowany specjalnie w celu dokładnego pomiaru mikrofalowego promieniowania tła. Misja kończy się spektakularnym sukcesem potwierdzając tym samym Model Standardowy. Rok 2001 to start kolejnego satelity badającego promieniowanie tła z większą dokładnością. Nowe pytania które się pojawiły po misji WMAP oraz bogactwo informacji jakie można odczytać z promieniowania resztkowego powodują stworzenie kolejnej, trzeciej już misji dedykowanej temu celowi.

W międzyczasie przeprowadzono wiele innych eksperymentów mających na celu badanie promieniowania tła, opartych głównie na balonach meteorologicznych wynoszących aparaturę pomiarową w wyższe partie atmosfery oraz naziemnych laboratoriach między innymi z serii BICEP. Informacje jakie uzyskaliśmy to między innymi: wiek wszechświata oraz prędkość z jaką się rozszerza, skład i rozmieszczenie materii w przestrzeni, wielkowymiarowa struktura oraz informacje o wczesnych etapach ewolucji uniwersum. Czyż nie jest spektakularne osiągnięcie ludzkiego umysłu? Od idei do praktycznej realizacji, otrzymaliśmy ogrom wiedzy o naszym świecie i o nas samych.

esa.int Bardziej szczegółowa grafika przedstawiająca kolejne etapy ewolucji Wszechświata na podstawie danych z satelity Planck.

Wiejec na www.cosmicbulletin.wordpress.com

Podobne artykuły


113
komentarze: 227 | wyświetlenia: 36179
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 48703
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 5815
21
komentarze: 15 | wyświetlenia: 53688
26
komentarze: 20 | wyświetlenia: 16558
16
komentarze: 17 | wyświetlenia: 24927
16
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2279
15
komentarze: 7 | wyświetlenia: 27332
5
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1086
22
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4691
8
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2316
19
komentarze: 9 | wyświetlenia: 10094
 
Autor
Artykuł  nse,  14/06/2015

"Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że różnice temperatur liczone są w tysięcznych częściach stopni Kelvina."
... Mogę dodać, by tak subtelne różnice temperatur mogły zostać wychwycone z obszaru szumów jest konieczność wykonania tysięcy zdjęć doskonale na siebie nałożonych tego samego wycinka kosmosu i podane obróbce matematycznej ...
Ps. Dla wierzących w Boga teoria BB wcale nie jest ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: "konieczność wykonania tysięcy zdjęć doskonale na siebie nałożonych tego samego wycinka kosmosu" - i tak też się dzieje. Pierwsze wyniki badań zostały opublikowane po 8 latach od rozpoczęcia pracy satelity COBE badającego promieniowanie tła. Takie badania zawsze wymagają długich lat nim potwierdzą (lub obalą) się założenia początkowe

  nse,  15/06/2015

@SZKOLENIA.COM: ... Nauka to nie prosta droga do celu, ile czasu i wysiłku kosztowało przykładowo zauważenie i wyprowadzenie stałej PI która z taką łatwością teraz stosujemy, nawet nie wszyscy co ją stosują, ją rozumieją w swych obliczeniach jednak daje jej stosowanie prawidłowe wyniki :). Jaki postęp i przyspieszenie w rozwoju ludzkości dają dobrze wyprowadzone stałe ... ?? , jednak o wysiłku i kosztach szybko się zapomina i rzadko docenia wysiłek i poświęcenie ludzi nauki :(

@Mariusz Kajstura: dokładnie tak jest. Ile razy po tym jak już nauczyłeś się jeździć na rowerze, obserwowałeś nowicjusza i w duchu myślałeś - co ty się tak przewiercasz? Przecież to takie banalne!

Tak jest ze wszystkim, gdy zaczynamy pewne rozwiązania traktować jako chleb powszedni w codziennym życiu

  nse,  15/06/2015

@SZKOLENIA.COM: ... ile razy trzeba zęby zagryźć i pozwolić się przewiercać, zamiast podejść i pokazać jak się sprawy mają. Tak już jest i pewne prawa trzeba szanować pomimo odruchów serca, bo jeśli się pisklęciu pochopnie pomoże wyjść z jego skorupki , to już na zawsze będzie słabym ptakiem :(

  swistak  (www),  14/06/2015

Słowem stwarzającym wszechświat mogłoby być "enter" . Szybka ekspansja hologramu w przestrzeni Higgsa tylko z pozoru przypomina wybuch. Jesteśmy myślokształtem Boga Stwórcy nagranym w ograniczonej czasoprzestrzeni od alfy do omegi. Na Jego obraz i podobieństwo, też potrafimy, po opuszczeniu ciał w czasie snu, śnic swoje Nibylandie.
Ewangelia jest kpiną z rozumu ograniczonego zmysłami. Świat ...  wyświetl więcej

  nse,  14/06/2015

@swistak: Jesteśmy ludźmi i mierzymy czas według jednostek nam dostępnych, to co my nazywamy rokiem dla Boga może oznaczać miliardy lat ...; inne rozumienie czasu ma Bóg, a inne my ludzieńki zagubione w wieczności :)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok ... my posługujemy się taką definicją roku dostrzegając cykl obiegu ziemi wokoło słońca, a jaką ...  wyświetl więcej

@swistak: "Szybka ekspansja hologramu w przestrzeni Higgsa" - wiesz coś więcej na ten temat? Rzucasz tym hasłem w co drugim komentarzu plątając je z Bogiem. Napisz może coś więcej na temat przestrzeni Higgsa, jedni się czegoś może o tym dowidzą a inni zweryfikują stan wiedzy swojej i Twojej. może okaże się, że błędne jest mieszanie pojęć fizycznych z boskimi?

@swistak:
Świat ma dokładnie 5775 lat. Wtedy właśnie pojawiła się cywilizacja sumeryjska. Wtedy zaczęli swą rachubę czasu, stosowaną do dziś przez starszych w wierze.
W pierwszym wieku naszej ery pewien starozakonny, na podstawie Tory wyliczył wiek Wszechświata. Wyszło mu 15,3 miliarda lat.

  gluptak,  15/06/2015

Cóż z tego ... że odkryliśmy w jaki sposób powstaje masa - z bozonu Higgsa, który "odczuwa" opór przestrzeni - skoro nadal można zadać pytanie: a skąd wziął się bozon Higgsa? Przecież umysł człowieka nie potrafi inaczej: musi zawsze zapytać, co było wcześniej!! Zatem nigdy nie będzie odkrycia ostatecznego - bo system "przyczyna i skutek" jest jedynym jaki znamy i jedynym jaki akceptujemy.

...  wyświetl więcej

  kamil30,  15/06/2015

@gluptak: "Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tą samą pustkę i ciszę".

https://www.youtube.com/watch?(...)AosmEZM

  gluptak,  15/06/2015

@kamil30: Należałoby zadać pytanie: skąd wziął się system przyczynowo-skutkowy? Dlaczego człowiek skazany jest na wieczne szukanie odpowiedzi? Bo ma rozum? To tak jakbym powiedział, że masło zrobione jest z ... masła.

I jest inny świat ...
Artysta nie pyta, gdy maluje, rzeźbi, komponuje ... artysta czuje ... natchnienie. A zatem istnieje świat, który nie jest powiązany z przyczyną i

...  wyświetl więcej

  nse,  15/06/2015

@gluptak: A może do życia potrzebujemy bardziej pytań niż odpowiedzi ?? ... przecież każda odpowiedź zamyka pewien etap, a żyć trzeba dalej ... :)

  nse,  15/06/2015

@gluptak: "Artysta nie pyta ..." ..., pyta i szuka odpowiedzi choćby na pytanie jak to co czuje i widzi pokazać ;)

  gluptak,  15/06/2015

@Mariusz Kajstura: ... pytanie i odpowiedź artysty są pozasłowne, pozarozumowe ... Czy Beethoven wiedział rozumowo dlaczego komponuje V Symfonię ... Czy Van Gogh rozumiał, dlaczego maluje Słoneczniki? Czy wiarę w Boga można uzasadnić rozumem?

  kamil30,  15/06/2015

@gluptak: Pięknie napisane :-) Pewni artyści mają kontakt ze światem ideii, archetypów - pisał o nich Platon - to część przyczynowa - mentalna - ponad nią jest sfera wiecznego Ducha. Oczywiście intelekt i rozum jest potrzebny aby być ponad instynkty i zmysły ale aby wejść szczebel wyżej - trzeba nie tyle odrzucić rozum co podporządkować go czemuś wyższemu - naszej świadomości - duszy aby umysł i i ...  wyświetl więcej

  nse,  15/06/2015

@gluptak: Tak jak korzenie z obumarłym nasieniem, są poza obserwowalnym obszarem ;)
" Czy Van Gogh rozumiał, dlaczego maluje Słoneczniki?" ... nie rozumiał jednak czuł determinacje ich namalowania :) ... gdyby znalazł się mądrala i mu powiedział że namalowanie tego obrazu nie przyniesie mu pieniędzy i go od tego odwiódł, wiele jego obrazów by nie powstało ... Najbardziej ponadczasowe dzieła powstają z wewnętrznej iskry życia, a nie z chęci zarobienia ...

@gluptak: Kiedy człowiek zdobedzie się na pokorę - oczyści naczynie swojego umysłu zrobi miejsce na wieczną muzykę....Umysł zostanie zatrzymany, przestanie zadawać pytania bo zostanie ujarzmiony mocą która przyjdzie ze znacznie wyższego poziomu.

@gluptak: Masz ochotę obejrzeć krótki filmik mówiacy o tej boskiej melodii...?

https://www.youtube.com/watch?(...)yXuGH28

Sach Khand, Sat Lok to wieczny poziom świadomości nie podlegający przemianom, z którym dusza musi się złączyć aby więcej nie wracać na ten nietrwały i iluzoryczny poziom. Oczywiście są to tylko nazwy na nienazwalne.

@gluptak:
Namawiam do lektury serii artykułów pt. Niekonwencjonalna wizja Wszechświata. Pierwszy z nich poświęcony jest dualnej grawitacji. Na niej bazuje cały system stworzony przez autora. Blogger.pl

http://madan945.blogspot.com/2(...)ji.html

"Zgodnie z obserwacjami przekonano się, że promieniowanie jest niemal jednolite w każdym kierunku, co było zgodne z teorią inflacji,"

Nie całkiem tak. Hipoteza inflacji dostosowała swe twierdzenia do wyników obserwacji i do aktualnie obowiązujących poglądów.
Polecam artykuł:

http://madan9

...  wyświetl więcej

Zapraszam wszystkich, a w szczególności autora tego znakomitego artykułu do lektury "Niekonwencjonalnej wizji Wszechświata" w Blogger.pl . Lekturę radzę zacząć od artykułu:

http://madan945.blogspot.com/2(...)ji.html

i równolegle z tym artykułu:

http://madan945.blogspot.com/2(...)ja.html

  UP72156  (www),  23/06/2015

Polecam zainteresowanym Blog http://up72156-kosmosmjprywatn(...)ot.com/ .Znaleźć go można też na Twitterze o adresie UP72156@UP72156.

Ups, zapomniałem, ze już było o tym.
Jest nowy artykuł na temat neutrin i ich nadświetlnej prędkości.

  faith,  29/11/2016


Witaj Drogi,
widzialem swój profil na tym wolnym miejscu i chcial sie przywitac, ale didn `t laczyc, wiec decyduja sie na e-maila (faithdavid @ barid.com) .I chca byc twoim przyjacielem, jesli don`t odpowiedz umyslu, wiec mozna wprowadzic siebie
odpowiednio ok? Dzieki!
Ragards.

Hello Dear,
i saw your profile on this free site and wanted to say Hi but it

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska