Login lub e-mail Hasło   

Szkodliwy pyłek.

GMO jest bardziej szkodliwy niż wcześniej sądzono, jakkolwiek wg naukowców EFSA nie ma potrzeby poszerzania stref buforowych.50 powodów przeciwko GMO.
Wyświetlenia: 1.222 Zamieszczono 16/07/2015

1 lipca Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz opublikowała raport na temat wpływu pyłku kilku odmian kukurydzy GMO na niedocelowe motyle oraz ćmy. Wg raportu pyłek kukurydzy GMO jest bardziej szkodliwy niż wcześniej sądzono, jakkolwiek wg naukowców EFSA nie ma potrzeby poszerzania stref buforowych.

Według informacji portalu farmer.pl EFSA zaleca zatem, by pozostała 20 metrowa strefa buforowa dla kukurydzy GMO MON810 oraz Bt11, natomiast dla odmiany kukurydzy 1507 powinna ona wynosić 30 metrów. Do rewizji stanowiska zmusiła EFSA praca naukowa Hofmanna z 2014 roku, w której wykazuje on odnalezienie pyłku w odległości 4,5 km od pól kukurydzy GMO.

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska po publikacji raportu oświadczyły, że UE powinna zamrozić możliwość uprawy kukurydzy GMO, a szef Friends of the Earth stwierdził, że w istocie badania pokazują, jak mało wiemy o wpływie upraw GMO na środowisko.

POLSKA WOLNA OD GMO!

 1. Uwzględniając fakt, że opublikowane we wrześniu 2012 wyniki wieloletnich badań prof.
  Seraliniego potwierdziły po raz kolejny szkodliwość dla zdrowia żywności z GMO; szczury
  karmione GMO jak i pojone wodą z dodatkiem Roundupu wykazywały zaburzenia
  hormonalne, uszkodzenia wątroby, nerek i przysadki, zwiększoną zachorowalność na
  nowotwory gruczołu mlekowego oraz większą śmiertelność. http://www.sciencedirect.com/
 2. Znając niekt.re z szokujących (!) ustaleń:

– do 50% samc.w i 70% samic umarło przedwcześnie w por.wnaniu z 30% i 20% w grupie
kontrolnej,
– szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych
obrażeń w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenia nerek,
– u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotwor.w niż w grupie kontrolnej.
„Food and Chemical Toxicology”, konferencja prasowa w Londynie
1. Uwzględniając rezultaty test.w przeprowadzonych przez egipskiego naukowca Hussein
Kaoud, kt.ry u szczur.w karmionych żywnością z 10 % dodatkiem genetycznie
zmodyfikowanej żywności zauważył zmiany w r.żnych organach: zmniejszenie nerek,
zmiany w wątrobie i śledzionie, pojawianie się zmian w tkankach, niewydolność nerek i
krwotoki w jelitach. Zmiany r.wnież dotyczyły funkcji m.zgu oraz umiejętności nauki i
pamięci. Niekt.re szczury zachorowały na raka. Kolejnym niepokojącym problemem okazał
się wzrost o 35 % śmiertelności potomstwa wydanego na świat przez przez matki na
zmodyfikowanej genetycznie diecie.

http://www.egyptindependent.com/

2. Uwzględniając rezultaty pr.b przeprowadzonych przez patologa roślin Mohameda Fathy
z egipskiego Minufiya University, kt.ry karmił genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą kozy
i owce i w związku z tą dietą zwierzęta doświadczały powiększenia wątroby oraz
niewydolności nerek

http://www.egyptindependent.com/news/tests-rats-suggest-genetically-modified-foods-pose-

health-hazards.
3. Uwzględniając fakt, że nie ma wystarczającej ilości badań toksykologicznych dotyczących
żywności z GMO

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

4. Biorąc pod uwagę że nie ma możliwości przeprowadzenia por.wnawczych badań
epidemiologicznych w USA gdzie żywność z GMO jest najdłużej na rynku, ze względu
na brak znakowania żywności
5. Uznając fakt, że do 24 miesiąca 50-80% samic karmionych paszami z GMO typu Roundup
Ready rozwinęło nowotw.r, z nawet trzema guzami na zwierzę. Pierwsze duże nowotwory
wykrywane są w czasie od 4 do 7 miesięcy. A szczury, kt.re piły śladowe ilości Roundup
(na poziomach prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200% do 300%
więcej dużych guz.w.
NOWE wyniki badań zespołu prof Seraliniego zostały
opublikowane we wrześniu 2012 roku m. in. na łamach „Food and
Chemical Toxicology” i przedstawione na konferencji prasowej w
Londynie
6. Wiedząc, że w okolicach upraw GMO typu RR występują na szeroką skalę problemy
neurologiczne, choroby układu oddechowego, POCZĘCIA DZIECI Z WADAMI
WRODZONYMI I WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT.
GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polak.w

 

http://www.icppc.pl/antygmo/2012/09/sofia-gatica-przyjezdza-do-polski/

7. Wiedząc, że w okolicach upraw GMO typu RR zachorowalność na raka jest 40-krotnie
wyższa od średniej w skali całego kraju.
„GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polak.w”

 

8. Wiedząc, że uprawy GMO pociągają za sobą dramatyczny wzrost użycia środk.w
chemicznych, szczeg.lnie środka chwastob.jczego o nazwie Roundup, kt.ry stanowi
poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska.
GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polak.w

 

http://www.icppc.pl/antygmo/2012/09/sofia-gatica-przyjezdza-do-polski/

9. Uznając, że 2009 r. Włoski Narodowy Instytut Badań nad Żywnością i Żywieniem
opublikował raport w „Journal of Agricultural Food Chemistry”, dokumentujący znaczące
zaburzenia w systemie immunologicznym młodych i starych myszy, kt.re karmiono
kukurydzą GM.

http://www.i-sis.org.uk/MON810gmMaizeMiceImmuneSystem.php

 

 

 1. Wiedząc, że długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia
  i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia,
  Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu,
  potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza poważnie wpływa na zdrowie
  reprodukcyjne myszy.http://thegoodhuman.com/2008/11/22/austrian-government-study-confirms-genetically-modified-gm-crops-threaten-human-fertility-and-health/
 2. Uznając, że obecnie stosowane metody oceny ryzyka produkt.w GMO są niewłaściwe,
  przede wszystkim z powodu zbyt kr.tkotrwałych test.w na zwierzętach. A Europejski Urząd
  d.s. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna mi.in.
  Za ocenę bezpieczeństwa i wydawanie decyzji o dopuszczeniu na rynki europejskie upraw
  i żywności GMO – od dłuższego czasu była podejrzewana o SPRZYJANIE wnioskom
  o dopuszczenie do przemysłowych upraw i sprzedaży nowych odmian GMO. W marcu 2011
  roku doszło do wymuszonego ujawnienia, że CZTERECH (!) CZŁONK.W ZARZĄDU
  EFSA zajmuje ważne miejsca w przemyśle genetycznie modyfikowanych nasion i żywności.http://www.corporateeurope.org/management-board-efsa-and-mella-frewen-time-change
 3. Szanując wolę większości obywateli Polski kt.rzy wyrazili sprzeciw wobec organizm.w
  genetycznie modyfikowanych,http://www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114880,5013842.html
 4. Szanując wolę Sejmik.w Wojew.dzkich (wszystkich!), kt.re chcą aby zarządzane przez
  nich tereny były wolne od GMO podpisując odpowiednie uchwały / rezolucje / stanowiska.http://www.icppc.pl/antygmo/strefy-wolne-od-gmo/
 5. Wiedząc, że przeciw GMO opowiedziały się: Izby Rolnicze, Konwent Marszałk.w,
  Sejmiki Wojew.dzkie czy Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, będący
  szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, a także zdecydowana większość
  Polak.w, niezależnie od zawodu.http://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/
 6. Uwzględniając fakt, że wsp.łistnienie upraw genetycznie modyfikowanych z innymi
  uprawami jest niemożliwe.http://www.i-sis.org.uk/ispr-summary.php
 7. . Uwzględniając że EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) i FDA
  (Amerykańska Agencja Żywności i Lek.w) autoryzują odmiany GMO w oparciu o zasadę
  substantial equivalence – czyli jedynie w oparciu o por.wnanie zawartości podstawowych
  substancji odżywczych w produktach modyfikowanych i konwencjonalnych.
  Uwzględniając, że pracownicy EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) często
  znajdują zatrudnienie w przemyśle „agro-bio-tech”.http://www.europeanvoice.com/
 8. Uwzględniając zdanie Emily Waltz (dziennikarka naukowa) w Nature Biotechnology z
  2009 r. – nie jest tajemnicą, że przemysł zbożowy jest na tyle potężny, że potrafi kształtować
  informację medialną na temat GMO. To koncerny decydują kto i jak może badać GMO.http://www.emilywaltz.com/Biotech_crop_research_restrictions_Oct_2009.pdf
 9. Uwzględniając fakt, że największe potęgi rolnicze UE – Niemcy i Francja wycofały się
  z upraw kukurydzy MON810; podobne zakazy obowiązują we Włoszech, Austrii, Grecji,
  Luksemburgu, na Węgrzech i w Bułgarii. Irlandia i Walia niemal w 100% objęte są strefą
  wolną od GMO, Anglia w 50%. Także w niezrzeszonej Szwajcarii obowiązuje całkowity
  zakaz upraw GMO.http://www.icppc.pl/antygmo/2010/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

 

 1. Uwzględniając, że żaden z kraj.w, kt.ry wprowadził zakaz nie płacił w związku z tym
  żadnej kary.
  Tak wynika między innymi z odpowiedzi KE na oficjalne zapytanie eurodeputowanego
  Janusza Wojciechowskiego
 2. . Uwzględniając ostatnie informacje ujawnione przez Wikileaks.org dotyczące
  lobbowania przez USA w Polsce w sprawie inżynierii genetycznejhttp://gmo-w-polsce.pl/a/wikileaks-GMO.html
 3. Wiedząc, że żywność jest towarem strategicznym. Kto kontroluje żywność, ten kontroluje
  świat!
 4. Uwzględniając, że GMO są patentowane i należą do wielkich korporacji. Nigdy w
  przyrodzie takie organizmy nie powstają w spos.b naturalny, np.: ziemniak z genem meduzy
  czy ryby z genami człowieka. Wiedząc, że nie będziemy mieli wyboru, jeśli dopuścimy do
  upraw GMO, bowiem z czasem nastąpi ZANIECZYSZCZENIE UPRAW
  TRADYCYJNYCH PRZEZ GMO i JEST TO PROCES NIEODWRACALNY.
 5. . Wiedząc, że w UE uprawy GMO stanowią tylko 0,2% wszystkich upraw a
  Europejczycy są w zdecydowanej większości przeciw stosowaniu GMO w rolnictwie i
  produkcji żywności.http://www.infomg.ro/web/en/GMOs_in_Europe/
 6. Wiedząc, że na przykład w USA zanieczyszczenie upraw tradycyjnych
  osiągnęło już 80% pomimo, że obiecywano rolnikom, że nie będzie większe niż
  1%. EkoConnect, 2005
  Uznając, że dopuszczenie GMO w Polsce to zaproszenie dla ponadnarodowych korporacji
  do przejęcia kontroli nad krajowym łańcuchem pokarmowym, a tym samym do zniszczenia
  małych i średnich, tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych, kt.re jako
  jedyne produkują pełnowartościową i naturalną żywność.http://www.icppc.pl/antygmo/publikacje/
 7. Uwzględniając informację, że gł.wny składnik herbicydu Monsanto o nazwie Roundup,
  glifosat może bezpowrotnie niszczyć mikrobiologię gleb, zagrażając zdrowiu całego życia.
  Glifosat zmienia i niekt.rych przypadkach niszczy drobnoustroje, od kt.rych zależy zdrowa
  gleba oraz korzyści z surowej i fermentowanej żywności.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362186
 8. Uznając, że r.żnorodność biologiczna przyczynia się do bezpieczeństwa żywieniowego
  w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek technologia genetyczna roślinna lub zwierzęca.
 9. Wiedząc, że najlepszym sposobem na rozw.j rolnictwa i wyżywienia ludzi na świecie/w
  Europie/w Polsce jest tradycyjna i proekologiczna produkcja żywności
  Raport z 2008 będący rezultatem wieloletnich analiz i badań międzynarodowej grupy 400
  naukowc.w z 80 kraj.w wykonany na zlecenie ONZ i BŚ (International
  Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology
  for Development – known as the IAASTD)


28. . Uwzględniając fakt, że stosowanie GMO w rolnictwie nie jest sposobem na
rozwiązanie problemu głodu na świecie – problemem głodu wynika z nieodpowiedniej
dystrybucji żywności, złej polityki żywnościowej, biedy.
Raport z 2008 będący rezultatem wieloletnich analiz i badań międzynarodowej grupy 400
naukowc.w z 80 kraj.w wykonany na zlecenie ONZ i BŚ (International
Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology
for Development – known as the IAASTD)
29. Uwzględniając fakt, że przejście na uprawy GMO wiąże się także z rosnącymi (szybciej
niż w przypadku nasion tradycyjnych) cenami zakupu nasion i co za tym idzie malejącymi
zyskami ze sprzedaży produkt.w rolnych. W ciągu 25 lat, tj. w latach 1975-2000, cena nasion
soi w USA wzrosła o około 63%. W latach 2000 – 2012, kiedy to już ok. 80% amerykańskiej
soi były to rośliny modyfikowane genetycznie, ceny nasion wzrosły o kolejne 211%.

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269062/GMO_prognozadlaeuropy_raport.pdf

30. Uwzględniając, iż prognozy wskazują, że po dopuszczeniu do upraw GMO w UE/Polsce,
zużycie najpopularniejszego obecnie herbicydu – glifosatu wzrośnie nawet 15 krotnie w
latach 2012 – 2025 w przypadku kukurydzy, soi i buraka cukrowego (to gł.wnie odmiany
tych roślin czekają w kolejce do autoryzacji). W przypadku kukurydzy, kt.ra jest w tej chwili
najczęściej uprawianą rośliną w Europie, wzrost zużycia glifosatu może sięgnąć nawet 1000%.

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269062/GMO_prognozadlaeuropy_raport.pdf

31. Uwzględniając fakt, że farmerzy amerykańscy wskazują, że uzależnienie od odmian GMO
odpornych na opryski chemiczne spowodowało gwałtowne rozprzestrzenianie się w Stanach
Zjednoczonych ponad dwudziestu chwast.w odpornych na działanie glifosatu, co
doprowadziło do wzrostu koszt.w produkcji rolnej, a także spowodowało konieczność
stosowania większej ilości bardziej toksycznych herbicyd.w, żeby zapobiec groźbie utraty
jakichkolwiek zysk.w
z raportu „Zmodyfikowane genetycznie uprawy odporne na opryski
chemiczne – prognoza dla Europy” Dr Charles Benbrook – uznany
ekonomista rolnictwa i pracownik Washington State University

 

 1. Wiedząc, że notowane w ostatnich latach zwiększone spadki rodzin pszczelich mają
  r.wnież związek z uprawami GMO. Wiadomo, że transgeniczne rośliny z genami bakterii Bt
  wytwarzają truciznę zabijającą szkodniki. Trucizna ta jest jednak szkodliwa r.wnież dla
  owad.w pożytecznych, w tym dla pszcz.ł. Faktem jest r.wnież to, że przy uprawach GMO
  np. typu RR stosuje się więcej środk.w chemicznych a więc zagrożenie dla pszcz.ł jest też
  większe. Z całego świata pszczelarze donoszą, że pszczoły giną masowo w pobliżu upraw
  GM. Źr.dło: Kalendarz PSZCZELARZY 2013, badania dr R. Ramireza(Ramirez-Romero i in.
  2008)
 2. Znając stanowisko CPE (Europejska Koordynacja Rolnicza z siedzibą w Brukseli), kt.re
  mi. m.wi„Zdecydowana większość europejskich rolnik.w, kt.rzy jako grupa są pierwszymi
  zainteresowanymi w sprawie stosowania GMO, nie chce organizm.w modyfikowanych
  genetycznie (GMO) ani na polach, ani w sklepach […] Żadna ustawa nie będzie w stanie
  zapobiec ciągłemu skażeniu p.l, środowiska i nasion […] Rozpylanie przez wiatr, bakterie w
  glebie, insekty, ptaki czy też inne zwierzęta, to tylko jedne z wielu możliwych dr.g
  rozprzestrzeniania się transgenicznych roślin. Silosy, transport, czy przemysł agrospożywczy
  to jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie żywność wolna od GMO może zostać skażona.
  Jasno więc z tego wynika, że wsp.łistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym
  GMO jest niemożliwe. Skażenie genetyczne będzie nieuniknione i nieodwracalne. Co więcej,
  żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie podjąć się żadnych działań dotyczących
  odszkodowań z powodu takiego skażenia. Unia Europejska wprowadza opinię publiczną w
  błąd […] Stwarzanie pozor.w regulacji ‚koegzystencji’ to tylko metoda narzucenia GMO
  wbrew preferencjom obywateli: kiedy wsp.łistnienie okaże się nie być możliwe, nie będzie
  już możliwości zmiany biegu wydarzeń i naprawienia szk.d”
 3. Mając na uwadze nieostrożność związaną z doświadczeniami na genetycznie
  zmodyfikowanych roślinach – np. zanieczyszczenie ryżu niedopuszczoną do obrotu odmianą
  LL601http://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/3575
 4. Mając na uwadze fakt, że nawet producent GMO – Bayer przyznaje, że niemożliwe jest
  kontrolowanie skażeń przez GMO. „Nawet najlepsza praktyka nie gwarantuje perfekcji”
  powiedział Mark Ferguson, adwokat firmy, po ostatnim procesie sądowym.http://www.naturalnews.com/028585_GMOs_Bayer.html
 5. Mając na uwadze etyczne aspekty: np. wegetarianie nie będą wiedzieli w jakich
  produktach są geny zwierząt; patentowanie żywności daje potężną władzę nad
  społeczeństwem. Wolność człowieka domaga się wolnego dostępu do żywności,
  nieobwarowanego umowami patentowymi.
 6. Znając fakty z Indii gdzie rolnicy masowo popełniają samob.jstwa – stają się niemymi
  ofiar globalnego monopolisty handlującego genetycznie modyfikowanymi nasionami bawełnyhttp://wyborcza.pl/1,115526,9596856,Cwierc_miliona_samobojcow.html
 7. Mając na uwadze wnioski Profesora Don Hubera z USA, kt.ry podał informację o
  odkryciu nieznanego dotąd, niebezpiecznego patogenu w genetycznie modyfikowanych
  uprawach typu RR (Roundap Ready – odmiany odporne na herbicyd Roundup).http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
 8. Mając na uwadze fakt, że rozpowszechnianie się upraw transgenicznych spowodowało
  wzrost zużycia środk.w chwastob.jczych. Rośliny GM odporne na herbicydy mogą być
  spryskiwane takim środkiem kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W ciągu pierwszych 9
  lat upraw GM zużycie herbicyd.w w USA wzrosło o 79 000 ton.
  Charles Benbrook, “Genetically Engineered Crops and Pesticide
  Use in the United States: The First Nine Years,” BioTech
  InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
 9. Mając na uwadze fakt, ze Roundup powoduje zwiększenie inwazji grzyb.w
  pasożytniczych z rodzaju Fusarium zar.wno w korzeniach jak i w ziarnie soi transgenicznej.
  Grzyby te z kolei wytwarzają tzw. mykotoksyny, o działaniu rakotw.rczym.
  Charles Benbrook, “Genetically Engineered Crops and Pesticide
  Use in the United States: The First Nine Years,” BioTech
  InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
 10. Znając fakt, że herbicyd Roundup, używany w 70% wszystkich upraw GMO, powoduje
  deformacje twarzy i uszkodzenia systemu nerwowego płod.w ludzkich
  Profesor Andr.s E. Carrasco, słynny argentyński embriolog z
  Uniwersytetu w Buenos Aires

 

 1. Mając na uwadze trudności w prowadzeniu badań nad wpływem GMO na środowisko, co
  były dyskutowane na łamach prasy naukowej pod wpływem listu otwartego entomolog.w
  amerykańskich z 2009 r., „Korporacje takie jak Monsanto, Pioneer i Syngenta jawnie
  zabroniły użycia swoich GM nasion do jakichkolwiek niezależnych badań. Pod groźbą kary
  sądowej, naukowcy nie mogą testować nasion, ani por.wnywać warunk.w polowych,
  w jakich uprawy te udają się lub zawodzą, czy por.wnywać właściwości nasion r.żnych
  producent.w. I co najważniejsze, nie mogą swobodnie badać, czy uprawy GM prowadzą
  do niezamierzonych skutk.w ubocznych w środowisku u zwierząt otrzymujących
  standardową karmę laboratoryjną.”
  Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie: aspekty
  zdrowotne, środowiskowe i społeczne, Katarzyna LISOWSKA,
  Mieczysław CHORĄŻY
 2. Mając na uwadze niezamierzone skutki uboczne transgenezy np. przeniesienie genu
  inhibitora amylazy z fasoli do grochu spowodowało silną immunogenność GM grochu
  PRESCOTT V. E., CAMPBELL P. M., MOORE A.,MATTES J., ROTHENBERG
  M. E., FOSTER P. S., HIGGINS T. J., HOGAN S. P. 2005.
  Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas
  results in altered structure and immunogenicity. J. Agric.
  Food Chem. 53(23): 9023–9030
 3. Mając na uwadze badania zespołu Manueli Malatesty z Uniwersytetu w Urbino we
  Włoszechnad wpływem GM soi opornej na glifosat, kt.re wykazały zmiany w ultrastrukturze
  kom.rek i metabolizmie kom.rkowym oraz zmiany funkcjonalne w r.żnych narządach
  myszy, m.in. zahamowanie syntezy i obr.bki proenzym.w trzustkowych (Malatesta et al.
  2003), zmiany ultrastruktury i stężenia niekt.rych białek w kom.rkach Sertoliego w jądrach
  (Vecchio et al. 2004), zaburzenia wydajności transkrypcji i składania mRNA (splicingu) w
  kilkukom.rkowych zarodkach (Cisterna et al. 2008). W wątrobie myszy karmionych GM soją
  obserwowano znaczące zmiany ultrastruktury hepatocyt.w
  MALATESTA M., CAPORALONI C., GAVAUDAN S., ROCCHI M. B.,
  SERAFINI S., TIBERI C., GAZZANELLI G. 2002. Ultrastructural
  morphometrical and immunocytochemical analyses of hepatocyte
  nuclei from mice fed on genetically modifi ed soybean. Cell
  Structure and Function 27(4): 173–180
  VECCHIO L., CISTERNA B., MALATESTA M., MARTIN T. E., BIGGIOERA
  M. 2004. Ultrastructural analysis of testes from mice fed on
  genetically modifi ed soybean. European Journal of
  Histochemistry 48(4): 448–454
  CISTERNA B., FLACH F., VECCHIO L., BARABINO S. M., BATTISTELLI
  S., MARTIN T. E., MALATESTA M., BIOGGIERA M.2008. Can a
  genetically-modifi ed organism-containing diet infl uence
  embryo development? A preliminary study on pre-implantation
  mouse embry
 4. Mając na uwadze, że pyłek oraz resztki pożniwne GM kukurydzy Bt są obecne w ciekach
  przy uprawach polowych i działają niekorzystnie na organizmy wodne, co może prowadzić do
  zaburzeń w łańcuchu troficznym ekosystem.w wodnych
  (ROSI-MARSHALL E. J., TANK J. L., ROYER T. V., WHILES M. R.,
  EVANS-WHITE M., CHAMBERS C., GRIFFITHS N. A., POKELSEK J.,
  STEPHEN M. L. 2007. Toxins in transgenic crop byproducts may
  affect headwater stream ecosystems. Proc. Natl. Acad. Sci.
  U.S.A 104(41): 16204–16208.).
 5. Znając fakt, ze stwierdzono występowanie toksyny Bt w wodach rzek i sedymentach w
  pobliżu p.l GM kukurydzy, w stężeniu, kt.re w warunkach doświadczalnych powodowało
  zahamowanie przyrostu masy dżdżownic
  GAGNE F., DOUVILLE M., BLAISE C., MARINEAU A. [b.r.].Release
  and Potential Impacts of Biological Toxins Bt Genetically-
  Modifi ed Corn Crops and Biopesticide Application. Poster
  Communication, <http://www.mindfully.org/GE/GE3/Bt-St-
  Lawrence-River-GagneDec01.htm>, dostęp: 28 lutego 2011.
 6. Znając fakt, że kukurydza MON88017 produkuje średnio 905 g toksyny Cry3Bb1 na
  hektar, czyli czterokrotnie więcej niż wynosi średnie zużycie konwencjonalnych pestycyd.w
  w uprawach tradycyjnych. Nowe odmiany GM kukurydzy (np. Smart Stax) zawierają po
  sześć r.żnych gen.w Bt, można więc szacować, że będą one produkować odpowiednio
  więcej toksyny
  NGUYEN H. T., JEHLE J. A. 2009. Expression of Cry3Bb1 in
  transgenic corn MON88017. J. Agric. Food Chem. 57(21): 9990–
  9996).
 7. Wiedząc, że transgeniczna kukurydza rozprzestrzenia się w środowisku powodując
  skażenie genetyczne natywnych odmian w Meksyku, kt.ry jest kolebką tego zboża
  QUIST D., CHAPELA I. 2001. Transgenic DNA introgressed into
  traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico. Nature 414:
  541–543;Pi.eyro-Nelson et al. 2009
 8. Wiedząc, że w Japonii, gdzie nie uprawia się w og.le odmian GM, znaleziono
  transgeniczny rzepak rosnący w pięciu z sześciu gł.wnych port.w i wzdłuż dw.ch z czterech
  badanych poboczy dr.g. Prawdopodobnie zanieczyszczenie pochodzi z importowanych
  nasion, zgubionych podczas transportu do zakład.w olejarskich
  SAJI H., NAKAJIMA N., AONO M., TAMAOKI M., KUBO A., WAKIYAMA
  S., HATASE Y., NAGATSU M. 2005. Monitoring the escape of
  transgenic oilseed rape around Japanese ports and roadsides.
  Environmental Biosafety Research 4(4): 217–222
 9. Wiedząc, że udokumentowano zjawisko krzyżowania się transgenicznego rzepaku
  (Brassica napus) ze zdziczałymi populacjami blisko spokrewnionych gatunk.w, B. rapa i B.
  juncea
  AONO, M., WAKIYAMA S., NAGATSU M., NAKAJIMA N., TAMAOKI M.,
  KUBO A., SAJI H. 2006. Detection of feral transgenic oilseed
  rape with multiple-herbicide resistance in Japan. Environment
  Biosafety Research 5(2): 77–87
 10. Uznając zasadę przezorności zapisaną m.in. w art. 7 Rozporządzenia Wsp.lnoty
  Europejskiej nr 178/200218, dotyczącego bezpieczeństwa żywności, zaś w art. 14 tej regulacji
  stwierdzono jednoznacznie, iż „podczas podejmowania decyzji, że środek spożywczy jest
  szkodliwy dla zdrowia, należy mieć na względzie nie tylko prawdopodobne natychmiastowe
  i/lub kr.tkotrwałe i/lub długofalowe skutki tej żywności dla zdrowia spożywającej ją osoby,
  ale także dla następnych pokoleń”.
 11. Wiedząc, że Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO i wsp.łpracujące z nią organizacje
  interweniowały do władz w sprawie wprowadzenia zakazu GMO co najmniej 200 razy
  w ciągu ostatnich kilku lat. Wykaz ten pokazuje jak bardzo politycy ignorują społeczeństwo.
  dokument 200 x TAK dla Polski Wolnej od GMO – 54. w załączeniu
  Wzywamy Premiera, Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska, Ministra
  Zdrowia, posł.w i senator.w do:
 12. NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW GMO W
  POLSCE, w tym szczeg.lnie upraw kukurydzy MON810 i ziemniak.w
  AMFLORA.
 13. Stopniowego wycofywania ze sprzedaży produkt.w żywnościowych i
  pasz zawierających GMO – termin całkowitego wycofania
  wspomnianych produkt.w nie może być dłuższy niż 3 lata.
 14. Nieograniczonego dostępu do tradycyjnych, lokalnych/regionalnych
  nasion.
 15. Nieograniczonego dostępu do dobrej jakości żywności produkowanej
  przez tradycyjnych i ekologicznych rolnik.w co wiąże się
  jednoznacznie z opracowaniem regulacji, kt.re będą tę sprzedaż
  ułatwiały a nie utrudniały, jak to jest obecnie.
  Z poważaniem
  Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
  Paweł Połanecki, Jadwiga Łopata i Roman Andrzej Śniady – w imieniu Komisji Sterującej
  Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO
  Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodnipomorski
  Sir Julian Rose – Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Poskiej Wsi-ICPPC
  Anna Bednarek – w imieniu BEST PROEKO
  Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO wspierana jest przez dziesiątki tysięcy Waszych
  wyborc.w; należy do niej 431 organizacji i os.b.
  Warszawa, 8 listopada 2012
  Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, ul. Chłodna 48/153,00-872 Warszawa

Podobne artykuły


13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 11454
70
komentarze: 59 | wyświetlenia: 17251
33
komentarze: 78 | wyświetlenia: 13103
29
komentarze: 9 | wyświetlenia: 5323
28
komentarze: 27 | wyświetlenia: 3681
23
komentarze: 18 | wyświetlenia: 8932
23
komentarze: 5 | wyświetlenia: 3954
20
komentarze: 26 | wyświetlenia: 7618
18
komentarze: 20 | wyświetlenia: 16404
18
komentarze: 6 | wyświetlenia: 13682
19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4742
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 5318
23
komentarze: 15 | wyświetlenia: 4368
19
komentarze: 27 | wyświetlenia: 6503
16
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3143
 
Autor
Dodał do zasobów: Marek Lipski
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska