Login lub e-mail Hasło   

O kobiecie i mężczyźnie

Jak przywrócić ewangeliczny kształt Kościołowi Chrystusowemu by wspomagał odbudowę Ojczyzny i abyśmy mogli żyć według wskazań nauki Chrystusa? Czytaj Program Partii Dekalogu
Wyświetlenia: 780 Zamieszczono 12/08/2015

 

11. O kobiecie i mężczyźnie

Moje poglądy nie zawsze są zgodne z teoriami wielkich uczonych. Na przykład Karol Darwin odrzucał celowość ewolucji, twierdząc, że rządzi nią przypadek z czym się nie zgadzam. To tak jak gdyby z ziarnka piasku przepowiadać przyszłość Ziemi. Widzimy niewiele, wiemy niewiele a wydajemy kategoryczne sądy. Pokora by się przydała naszym wielkim uczonym mężczyznom. Na przykład Engels powiedział, że Karol Marks podobno odkrył prawo rozwoju ludzkiej historii tj. mechanizmy historyczne. Związek Radziecki kierujący się  doktryną Marksa upadł co wykazało jej niesłuszność. Założenia marksizmu były sprzeczne z zasadą oszczędzania energii, która nakazuje realizację celów jak najmniejszym nakładem sił i energii. System komunistyczny zaspokajał jedynie byt materialny a praca i twórczość była zniewolona interesem społecznym, jak gdyby potrzeby indywidualne nie istniały i nie kreowały postępu. Marks uznawał  prymat kultury nad naturą a także głosił sprzeczny z tym pogląd, że byt kreuje świadomość.

Ja jestem pokorny i proszę o sprawdzenie mojej teorii, że procesem historycznym kierują  w nieubłagany sposób Słońce i planety. Proszę o sprawdzenie także tego, że  kultura i natura są komplementarnymi elementami koła czasu, a jak twierdzili starożytni Chińczycy w Księdze Przemian I-Cing, uzupełniającym się męskim -yang i żeńskim-yin aspektem natury, wszechświat zaś jest perpetum mobile.

Podobnie Albert Einstein twierdził, że istnieje czasoprzestrzeń a dla mnie jest logiczne, że nie ma ani czasu ani przestrzeni. Wszystko dzieje się w jednej chwili i w jednym punkcie ( w komputerze kwantowym?) a w łańcuchu przyczyn można się przemieszczać, co zależy od posiadanej wiedzy. To też trzeba sprawdzić aby nie zwodzić ludzi na manowce.

Materialiści wykazywali mało pokory kwestionując naukę Jezusa Chrystusa i uważając ją za zabobon. Tymczasem po wielu latach niezależnych studiów wydaje mi się, że Chrystus w niewielu słowach wygłosił wiecznie aktualne w naszym świecie zasady: MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ i DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM pozwalające oszczędzać nam wszelkie energie.

Gdy wdrożymy w życie te nauki to na świecie zapanuje najmniejszym możliwym kosztem pokój i sprawiedliwość. Będzie to realizacją zasady oszczędzania wszelkich energii, którą kieruje się prawdopodobnie wszechświat. W przeciwnym razie nasz świat upadnie.

Natura i kultura, pierwiastek żeński i męski, kobieta i mężczyzna muszą się wzajemnie uzupełniać, aby wszechświat trwał, bowiem gdy natura sprzyja tworzy się kultura a gdy kultura wysoka to powstaje nowy świat natury. Szanować należy kobietę i mężczyznę i zmierzać  do ustanowienia harmonii pomiędzy nimi a to uszczęśliwi naszą cywilizację będącą  dowodem istnienia tej harmonii w świecie ponadzmysłowym.

Chrystus głosił pochwałę kobiet i podnosił je swoją nauką z nizin  społecznych na przekór prawie wszystkim mężczyznom swoich czasów (Ketter 1937). Kobieta, symbolizująca naturę, jest często w pogardzie, gdy populacja narodu jest zbyt wysoka o co wini się kobiety i ich seksualność. I tak w czasach przed Chrystusem, kiedy populacja Palestyny nadmiernie się rozrosła, kobieta stała się w opinii społecznej równa zwierzęciu domowemu, bo jej rozrodczość stwarzała problemy społeczne rządom mężczyzn. Jezus Chrystus ujął się wtedy za kobietami i do dziś jest ich światowym idolem. W Kościele Chrystusowym kobiety są szanowane i w nim znalazły swoją ostoję i ochronę przed światem opanowanym przez mężczyzn. W judaizmie po Chrystusie kobiety zdobyły wielkie prawa, bo bez nich naród żydowski przestałby istnieć. Widzimy więc, że pozytywne nastawienie do kobiet zależy od wielkości populacji.

Po rewolucji przemysłowej w Europie kobiety stały się przydatne bo brakowało rak do pracy i dlatego pracujące kobiety mogły się usamodzielnić i zacząć kierować swoim życiem.

Bez  udziału kobiet nie naprawimy Państwa Polskiego i nie przywrócimy funkcji ewangelicznych wspólnot  polskim parafiom, dlatego musimy je zapytać o zdanie w kwestii:

Jak przywrócić ewangeliczny kształt Kościołowi Chrystusowemu aby nas wspomagał w odbudowie Ojczyzny i abyśmy mogli żyć według wskazań nauki Chrystusa?

Moje propozycje na ten temat zawarłem w Programie Partii Dekalogu str.308 książki pt. Człowiek i klimat, dostępnej w Internecie w Repozytorium CEON i PORTFOLIO na mojej internetowej http://bogdangoralski.manifo.com  .

  Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 roku Bogdan Góralski

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 806
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 743
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 959
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 606
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 997
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142251
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 242619
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 112347
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122575
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

"Związek Radziecki kierujący się doktryną Marksa upadł co wykazało jej niesłuszność."

Proszę raz jeszcze prześledzić doktrynę Marksa i Engelsa a następnie historię Związku Radzieckiego i relacji władza-obywatel. Szybko można się zorientować, że Wprowadzona w Związku Radzieckim doktryna, choć nazywała się "komunistyczną" i choć powoływano się w tym na dzieła Marksa i Engelsa była jedynie wy

...  wyświetl więcej

@SZKOLENIA.COM:
Szanowni Państwo, dziękuję za komentarz jest w nim dużo racji ale...Nieistnienie czasoprzestrzeni logicznie udowadniam w innych moich tekstach w książcze Człowiek i klimat. Istnieje tylko energia i jej formy. Czas to ludzkie pojęcie...

@mgr inż.Bogdan Góralski: niezależnie czy czas jest formą abstrakcyjną, subiektywną czy kij wie jaką jeszcze on jest - inny dla każdego z nas, inny dla każdego miejsca ale można go odmierzać. Skoro można go odmierzać oznacza, że jest coś takiego jak przeszłość, przyszłość i (co bardziej dyskusyjne) teraźniejszość. Jeśli teraz piszę na klawiaturze, o godzinie 7:59, każde słowo napisane wcześniej pr ...  wyświetl więcej

Czasoprzestrzeń, bardzo łatwo wytłumaczył kapral swojemu podwładnemu, kiedy ten go zapytał: co to jest? Czasoprzestrzeń oznacza, że będziesz kopał okop, od tamtego słupka do...siedemnastej. Dziwię się infantylnemu podejściu autora do życia: MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ i DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM . Dopóki nie znalazł się cwaniak, który udając miłość- niewoli i żyje z darmowego chlebka. Założenia Marksa były gł ...  wyświetl więcej

@SZKOLENIA.COM: Dzisiaj proletariatem jest inteligencja niewolona przy ciągłej nieludzkiej pracy przy komputerach. Praca fizyczna to błogosławieństwo...

@mgr inż.Bogdan Góralski: ciekawe stwierdzenie. Nie potrafię tego do końca uzasadnić ale nie zgadzam się z tym. Gdyby praca przed komputerem była tak niewolnicza i katorżnicza oraz całkowicie nieopłacalna dla jej wykonawcy, ludzie nie studiowali by informatyki, nie szkolili się z programowania, grafiki i wielu innych dziedzin wymagających pracy przed komputerem. Wiele osób by nie studiowało tylko szło pracować fizycznie - skoro tylko taka forma pracy jest błogosławieństwem.

W sumie fragment artykułu zwraca uwagę na coś ciekawego - aczkolwiek raczej błędnego.
Mianowicie - NIE MA CZASU I PRZESTRZENI jest tu i teraz "Wszystko dzieje się w jednej chwili i w jednym punkcie". A gdzie jest ten punkt, czy tym punktem nazwiemy wtedy Wszechświat? Czy to co ma miejsce TERAZ (w tej chwili) nie znajduje się przypadkiem we Wszechświecie, który z kolei dla tego TERAZ stanowi ...  wyświetl więcej

  nse,  12/08/2015

@SZKOLENIA.COM:" tu i teraz '' ... nie musi oznaczać punktu wyjścia, ale może również oznaczać przestrzeń wyjścia którą dla uproszczenia zwinęliśmy do punktu wyjścia ..., jak zobrazować czas na osiach przestrzennych ?? ... może z powodu tej trudności, czas i przestrzeń zostały zwinięte w jedno ??

@Mariusz Kajstura: niezależnie od tego co powiesz, co zrobisz, co pomyślisz, to wszystko będzie miało miejsce w przestrzeni i subiektywnie określonym czasie.

  nse,  15/08/2015

@SZKOLENIA.COM: Czy czas można dotknąć, powąchać, usłyszeć, zobaczyć, posmakować ..., a da się opisać ruch, proces, myśl ... z pominięciem czasu ?? ... nie oddzielimy prawdy od kłamstwa, jednocześnie dostarczając do kotła emocjonalnej temperatury ...

@SZKOLENIA.COM: jest tylko uwarunkowane następstwo zdarzeń...czytajcie moje teksty to się dowiecie...

@mgr inż.Bogdan Góralski: skoro to uwarunkowane następstwo zdarzeń, musi istnieć faktyczna przeszłość i co najmniej teraźniejszość. Skoro się temu nie zaprzecza, oznacza to, że jednak dla każdego czas istnieje (w różnej formie ale jednak) - "jest tylko uwarunkowane następstwo zdarzeń" - mam wrażenie, że w tekście i komentarzach zaprzecza Pan sam sobie.

Inaczej mówiąc - jeśli B jest konsekw

...  wyświetl więcej

Moje poglądy nie zawsze są zgodne z teoriami wielkich uczonych.
----------
Proszę o sprawdzenie także tego, że kultura i natura są komplementarnymi elementami koła czasu,
----------
Podobnie Albert Einstein twierdził, że istnieje czasoprzestrzeń a dla mnie jest logiczne, że nie ma ani czasu ani przestrzeni.
----------
Chrystus w niewielu słowach wygłosił w ...  wyświetl więcej

  nse,  12/08/2015

@zakrawarski: Jak to właściwie jest z tym czasem on płynie , czy my w nim pływamy ??

@Mariusz Kajstura: Masz na mysli::??
Upływa szybko życie, Jak potok płynie czas.
----------
Czy kumasz do innego czasu ......w nieokreslonym czasie ??

  nse,  15/08/2015

@zakrawarski: Zadaje sobie pytanie dlaczego my nie potrafimy zatrzymać się w czasie ... ?? Dlaczego ciągle popełniamy głupstwa, pomimo posiadanej wiedzy ... ??

  nse,  12/08/2015

"MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ i DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM pozwalające oszczędzać nam wszelkie energie.
Gdy wdrożymy w życie te nauki to na świecie zapanuje najmniejszym możliwym kosztem pokój i sprawiedliwość." ..., a co z chciwością i rządzą rządzenia ?? ... czy jako ludzie zdołamy to pokonać ??

@Mariusz Kajstura: to jest świat wyidealizowany gdzie jednostka schodzi na drugi plan i przede wszystkim myśli się o tym, jak bliźniemu czynić dobrze i ufać każdemu kogo spotkamy

  nse,  15/08/2015

@SZKOLENIA.COM: .., ale czy nie realny ?? ..., czy nasz stosunek do przeżywania emocji jest poprawny ??

@SZKOLENIA.COM: jak bliźniemu czynić dobrze i ufać każdemu kogo spotkamy
----------
Thomas More.....Utopia.....1516 r.

  nse,  15/08/2015

@zakrawarski: "ufać każdemu kogo spotkamy ---- Thomas More.....Utopia.....1516 r." ..., no właśnie jak to jest ze stosowaniem słów bezwzględnych, każdemu, zawsze, wszędzie, itp .. ?? ... czy można zawsze bezpiecznie przejść przez każdą kładkę ..., jak to jest z tym bezwzględnym zaufaniem ... ?? ... czy tylko możemy ufać takim kładkom, które uniosą nasz ciężar ... ?? ..., w takim przypadku bezwzglę ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska