Login lub e-mail Hasło   

Strzał w stopę ze Strażnicy

Towarzystwo Strażnica wydało Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - proszę zobaczyć, jak na jego podstawie można obalić fundamentalną naukę świadków Jehowy!...
Wyświetlenia: 1.175 Zamieszczono 14/12/2015

Poniższy artykuł piszę w oparciu o własne spostrzeżenia dotyczące niektórych wersetów, które nazywam "strzałem w stopę" bo wbrew temu, co się naucza w Organizacji Świadków Jehowy, wynika z nich, że Jezus to Jehowa! Oczywiście nikt z czytelników "Strażnicy" tak nie wierzy i nie naucza, ale spójrzmy do Pisma Świętego w ich przekładzie...

Łuk 1:11-17 "I ukazał mu się anioł Jehowy, stojący po prawej stronie ołtarza kadzielnego. (12) a Zachariasz zaniepokoił się na ten widok i ogarnęła go bojaźń. (13) Jednakże anioł rzekł do nie go: "Nie bój się, Zachariaszu, gdyż twe błaganie zostało łaskawie wysłuchane i twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, a ty masz go nazwać imieniem Jan. (14) I będziesz się radował oraz wielce weselił, i wielu się uraduje z jego narodzin, (15) on bowiem będzie wielki przed Jehową. Nie ma jednak pić wina ani mocnego napoju i już od łona matki będzie napełniony duchem świętym, (16) i wielu synów Izraela zawróci ku Jehowie, ich Bogu. (17) Pójdzie też przed nim z duchem i mocą Eliasza, żeby zawrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku praktycznej mądrości prawych, żeby przygotować Jehowie lud przysposobiony"."

Powyższy cytat to zapis mowy skierowanej przez anioła do kapłana Zachariasza, gdy ten przebywał wewnątrz świątyni i składał tam ofiarę. Co z niej wynika?

1. Modlitwy tego mężczyzny zostały wysłuchane - będzie miał ze swoją żoną Elżbietą syna o imieniu Jan (wers 13);

2. Narodziny dziecka będą powszechną radością (w.14);

3. Jan (zwany później Chrzcicielem), będzie wielki przed Jehową, od początku napełniony Duchem Świętym (używam dużych liter bo wierzę, że to osoba Boska) - w.15;

4. Wielu Izraelitów Jan "zawróci ku Jehowie, ich Bogu" (w.16);

5. Jan Chrzciciel pójdzie "przed nim [przed kim?] z duchem i mocą Eliasza" (w.17), co przygotuje lud Jehowie, poprzez zmiany, społeczno-religijne.

Zanim wyciągnę pewne wnioski z powyższego cytatu, podam kolejny: Łuk 1:76-79 "A ty, dziecię, będziesz zwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz naprzód przed Jehową, by przygotować jego drogi, (77) by jego ludowi dać poznać wybawienie przez przebaczenie ich grzechów, (78) dzięki tkliwemu współczuciu naszego Boga. Ze współczuciem tym zawita do nas świt z wysokości, (79) by zaświecić siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, by pomyślnie skierować nasze stopy na drogę pokoju"."

Są tu zapisane słowa wspomnianego Zachariasza, które wypowiada on w dniu obrzezania swego syna - Jana, obiecanego niecały rok wcześniej przez Bożego anioła. Co wynika z tych słów? To proroctwo o tym, że Jan:

1. będzie zwany prorokiem Najwyższego, ponieważ pójdzie "naprzód przed Jehową, by przygotować jego drogi" (w.76);

2. będzie głosił ludziom przesłanie o wybawieniu "przez przebaczenie ich grzechów" (w.77); wraz z tą misją nadejdą też inne błogosławieństwa (ww.78-79).

Aby lepiej zobrazować to, co chcę powiedzieć na podstawie powyższych cytatów, podam jeszcze słowa z Ewangelii, opisujące działalność Jana Chrzciciela:

Mat 3:1-3 "W owych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustkowiu judejskim (2) i mówiąc: "Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios". (3) To właśnie o nim powiedziano przez proroka Izajasza tymi słowy: "Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: 'Przygotujcie drogę Jehowy! Prostymi czyńcie jego szlaki' ""

Mk 1:1-4 "Początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie: (2) jak jest napisanie u proroka Izajasza: (Oto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje drogę twoją). (3) Słuchajcie, ktoś woła na pustkowiu: 'Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki' – (4) tak Jan, który chrzcił, wystąpił na pustkowiu, głosząc chrzest jako symbol skruchy ku przebaczeniu grzechów."

Łuk 7:26-28 "Właściwie co wyszliście ujrzeć? Proroka? Tak, mówię wam, i to daleko więcej niż proroka. (27) właśnie o nim jest napisane: 'Oto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje przed tobą drogę twoją'. (28) Mówię wam: Wśród narodzonych z niewiast nie ma nikogo większego niż Jan, lecz pomniejszy w królestwie Bożym jest większy niż on"."

A co sam Jan mówił odnośnie swojej misji i relacji do Mesjasza - Jezusa Chrystusa? Czytamy tak:

Mat 3:11-12 "Ja wprawdzie chrzczę was wodą ze względu na waszą skruchę, ale ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. Ten będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. (12) Ma on w ręce szuflę do odwiewania i całkowicie oczyści swe klepisko, i zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym"."

Mk 1:7-8 "I głosił, mówiąc: Przychodzi za mną ktoś silniejszy niż ja; nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyków u jego sandałów. (8) Ja ochrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił duchem świętym"."

Jan 1:22-23 "Toteż rzekli do niego: "Kimże jesteś? – żebyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie?" (23) Powiedział: "Jestem głosem wołającego na pustkowiu: 'Prostujcie drogę Jehowy', jak rzekł prorok Izajasz"."

Co jest warte podkreślenia w tych słowach?

1. Działalność Jana Chrzciciela była wypełnieniem starotestamentowych proroctw Izajasza, który tak prorokował: Iz 40:3-5 "Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: "Oczyśćcie drogę Jehowy! Prostujcie dla naszego Boga gościniec wiodący przez pustynną równinę." (4) Niech każda dolina się podniesie, a każda góra i wzgórze się obniży. I teren pagórkowaty ma się stać równiną, a nierówny teren – dolinną równiną. (5) I objawi się chwała Jehowy, a ujrzy ją pospołu wszelkie ciało, bo usta Jehowy to powiedziały"."

2. Jan Chrzciciel poprzedzał publiczną działalność Jezusa - szedł przed Chrystusem, przygotowując Mu drogę, i mówiąc ludowi: "ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja".

Czas teraz na sumaryczne wnioski z tak licznych cytatów (zaczerpniętych w całości z Przekładu Nowego Świata).

Kolorem granatowym zaznaczyłem słowa, które brane całościowo, są dla mnie argumentem, aby powiedzieć, że tłumacze tego specyficznego przekładu Pisma Świętego, "strzelili sobie stopę"! Dlaczego tak uważam? Ponieważ w oparciu o wskazane wersety i słowa można zrobić coś niebywałego dla nauczania świadków Jehowy: pokazać im, że ich własny przekład Biblii, naucza, że Jezus to Jehowa! Proszę spojrzeć:

1. Służbę Jana, anioł zapowiedział słowami: "wielu synów Izraela zawróci ku Jehowie, ich Bogu. Pójdzie też przed nim z duchem i mocą Eliasza" (Łuk 1,16-17);

2. O Janie jego ojciec prorokował, że będzie on "prorokiem Najwyższego, gdyż pójdzie(sz) naprzód przed Jehową, by przygotować jego drogi" (Łuk 1,76);

3. Drogi/droga którą miał przygotować Jan Chrzciciel, to była droga Jehowy - jak proroczo ogłaszał Izajasz, a co cytowali ewangeliści, i czego świadomy był Jan;

4. Skoro kolejność działania - jej początek - jest jasno określony: pierwszy szedł Jan, a za nim szedł Jezus, a tym przed którym miał iść Jan, to był Bóg Jehowa ("...ku Jehowie, ich Bogu. Pójdzie też przed nim..." ; "...pójdziesz naprzód przed Jehową..." ; "Przychodzi za mną ktoś silniejszy..."), to wniosek według mnie jest klarowny: JEZUS CHRYSTUS TO BÓG JEHOWA!

Oczywiście każdy członek Organizacji Świadków Jehowy gwałtownie przeciw takiej konkluzji zaprotestuje - ale niech dowiedzie, z Biblią wydaną przez tę Organizację w ręku, że powyższy wniosek końcowy jest chybiony...

Dziękuję za uwagę.

Podobne artykuły


15
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2166
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 2976
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1921
7
komentarze: 36 | wyświetlenia: 2070
149
komentarze: 36 | wyświetlenia: 81317
46
komentarze: 24 | wyświetlenia: 15305
42
komentarze: 24 | wyświetlenia: 6183
32
komentarze: 74 | wyświetlenia: 2102
30
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2684
29
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3779
26
komentarze: 18 | wyświetlenia: 4299
24
komentarze: 13 | wyświetlenia: 5042
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  nse,  17/12/2015

Jan 1:23..."Jestem głosem wołającego na pustkowiu: 'Prostujcie drogę Jehowy'" ...
Zespół biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich Lublin 1983 rok
... "Prostujcie drogę Pańską" ... Ten kontekst nie wskazuje że Mesjasz jest Bogiem ... Pisze: prostujcie drogę Jehowy nie zaś Jehowie ... to chyba wielka różnica ??
To tyle co ja widzę, niech lepiej sami ŚJ się wypowiadają ;)

  Zbyszekg4  (www),  17/12/2015

@Mariusz Kajstura:
Aż się dziwię, że żaden ŚJ jeszcze się tu nie wypowiada...
To, co pan cytuje jest istotne, ale mnie w artykule chodziło o wykazanie, że w 1-szym rozdziale Ew. Łukasza (cytaty są wyżej), są takie zwroty, które mówią, że Jezus to Jehowa (tak ja to przynajmniej widzę) - a jest to coś na co żaden ŚJ nie zgodzi się, a jednak ich przekład to sugeruje; dlatego to taki str ...  wyświetl więcej

  nse,  17/12/2015

@Zbyszekg4: Proponuje odpocząć od Biblii; za bardzo emocjonalnie się do niej podchodzi, a to Bóg jest skałą na której buduje się wiarę nie zaś Biblia choć wartościowa ;)

@Mariusz Kajstura: katodżichad nam potem wyrośnie :-)

  krystjan,  21/12/2015

Autor powyższego tekstu zapomniał, nie wie, lub nie chce wiedzieć, że przez wiele stuleci Kościół katolicki posługiwał się fałszywym wersetem "Comma Johanneum" by ugruntować naukę o Trójcy. Najwyraźniej w Biblii zabrakło argumentów przemawiających za tą doktryną.
P.S. Dodanie tekstu do rekomendowanych przez samego autora świadczy o jego chrześcijańskiej skromności.

  Zbyszekg4  (www),  21/12/2015

@krystjan:
Wszystkie artykuły swoje (lub cytowane) dodaję do rekomendowanych bo się z nimi zgadzam :)
Werset, który wspominasz z 1Jana nie występuje w najstarszych manuskryptach i to dlatego go się nie cytuje współcześnie, a nie dlatego, że brak poparcia w Biblii na naukę o Trójcy.
Ta nauka ma swoje uzasadnienie i brak jednego wersetu nie przekreśla jej!
Pozdrawiam

@Zbyszekg4: To prawda, że werset ten nie występuje w najstarszych manuskryptach. Dlatego nazywam go fałszywym. Nie rozumiem dlaczego go dodano skoro bez niego ta nauka na swoje uzasadnienie. Nie rozumiem też, dlaczego Benedykt XVI zakazał używania imienia Jahwe/Jehowa skoro Jezus i Jahwe to ten sam Bóg. Właściwie rozumiem to doskonałe. Zastąpienie imienia Jahwe przez Adonaj lub Pan zaciera różnicę między Bogiem a Jezusem, który też nazywany jest Panem.

  Zbyszekg4  (www),  21/12/2015

@krystjan:
Z tego, co mi wiadomo, to nie tyle dodano cały werset, co dodatkiem stała się najprawdopodobniej jakaś notatka skryby na marginesie tekstu.
Nie znam sprawy zakazu Benedykta XVI.

@Zbyszekg4: Ta notatka, jak ją nazywasz do dzisiaj znajduje się jako werset np. w Biblii Gdańskiej, czy Biblii Króla Jakuba. Przez stulecia wywierano presję na tłumaczach, by werset ten tam był.

  Zbyszekg4  (www),  21/12/2015

@krystjan:
Z Komentarza Barclay'a zacytuję dłuższy tekst:
Uwaga do 1 Jana 5,7
W starym przekładzie wiersz ten jest o wiele dłuższy i brzmi on następująco: „Albowiem trzej są, którzy świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są”. Nowsze przekłady pomijają ten wiersz i nawet w odnośnikach nie przytaczają żadnych uwag na ten temat. Wynika z tego niedwuznac ...  wyświetl więcej

@Zbyszekg4: Żaden inny werset nie daje podstaw do nauki o Trójcy komuś, kto wcześniej nie został nasączony tą doktryną. Do IV wieku nie było mowy o Trójcy. Sam Kościół katolicki przyznaje, że w Biblii nie ma wersetów bezpośredni to potwierdzających i że Bóg pod taką postacią objawiał się mu stopniowo. Jest więc oczywiste, że osoba nie zapoznana z doktryną nigdy do takiego wniosku nie dojdzie. Moim ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2015

@krystjan:
Znasz to?: http://watchtower.org.pl/jz-trojca.php Z tego obszernego opracowania dowiesz się, że nie potrzeba 1Jana 5,7 aby wierzyć w Trójjedynego Boga!
Bardzo upraszczasz sprawę mówiąc, że tylko ten jeden, jedyny werset się liczył... Polecam w/w opracowanie :)

@Zbyszekg4: Krótko mówiąc polecasz mi pranie mózgu. Jak już pisałem nikt, kto czyta samodzielnie do takiego wniosku nie dojdzie.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2015

@krystjan:
A pytałeś wszystkich, że piszesz: nikt!?

Już z opisu stworzenia wynika, że Bóg nie jest jednoosobowy: Rdz 1:26 bw "Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi."
[zwróć uwagę na liczbę mnogą: "nasz" , "nas" - to

...  wyświetl więcej

@Zbyszekg4: Nie trzeba nikogo pytać. Przez kilka pierwszych stuleci takiej nauki nie było. Kilka pokoleń czytających. Dopuszczając się oszustwa Kościół stracił na wiarygodności. Jest to świadectwem, że wystarczających argumentów zabrakło. Przykład który podajesz jest tylko jedną z interpretacji.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2015

@krystjan:
A wiesz dlaczego po kilku wiekach Kościół zdecydował się sformułować doktrynę o Trójcy? Zrobiono tak bo zaczęły się szerzyć nauki wykrzywiające naturę Boga! Żeby więc mieć jasność w temacie, sformułowano prawdę wiary obecną w Biblii.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2015

@krystjan: Piszesz: " Przykład który podajesz jest tylko jedną z interpretacji." [chodzi o Rdz 1,26-27] A to podaj inne interpretacje - przyjrzę się im...

@Zbyszekg4: W liczbie mnogiej mówili o sobie królowie. Może też zwracać się do Jezusa (nie koniecznie jako tego samego Boga. Jezus zawsze podkreślał wyższość Ojca. Spór o to czy Jezus jest Bogiem czy nie, toczył się od dwóch tysięcy lat. My go nie rozstrzygniemy. Natomiast dogmat o Trójcy jest znacznie późniejszym dodatkiem i na jego poparcie potrzebne było oszustwo. Oszustwo jest zawsze złe. Nie mogę zrozumieć więc, dlaczego dopuszczono by się go bez powodu.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2015

@krystjan:
Z tego, co mi wiadomo, to "pluralis majestatikus" ("my król") nie był znany Hebrajczykom, więc nie mogę przyjąć tego, co sugerujesz...

Stale powtarzasz: oszustwo, oszustwo... - a ja Ci podałem obszerne opracowanie, na podstawie którego i bez 1Jana 5,7 można nauczać o Trójcy i to nie jest ani oszukiwanie, ani naciąganie... (aleś tego nie czytał, więc trudno mi się dalej z

...  wyświetl więcej

@Zbyszekg4: Żadnego faktu mi nie wyjaśniłeś. Nie dodałeś niczego, czego bym nie wiedział. Nie wiem czym dla Ciebie jest dodanie nieautentycznego fragmentu i wywieranie presji na tłumaczy by fragment ten zamieszczali, bo dla mnie jest oszustwem.
P.S. Nie mam racji, bo Ty zawsze zgadzasz się z tym co napisałeś. Dlatego dodajesz własne teksty do rekomendowanych. Tylko to mi wyjaśniłeś.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2015

@krystjan:
Dziękuję za rozmowę :) [nie porozumiemy się]

  lewi,  14/02/2016

@Zbyszekg4: A wiesz dlaczego po kilku wiekach Kościół zdecydował się sformułować doktrynę o Trójcy? Zrobiono tak bo zaczęły się szerzyć nauki wykrzywiające naturę Boga! Żeby więc mieć jasność w temacie, sformułowano prawdę wiary obecną w Biblii.

Właśnie KRK ,,wykrzywił''.naturę Boga, który stał się tajemniczy i nierozpoznawalny jako Trójca. W Biblii ani razu to słowo nie występuje

  lewi,  14/02/2016

Nie ma tu sensacji, szykuję odpowiedź na pański artykuł. Zapewniam Panie Zbyszku, że nikt sobie w stopę nie strzelił.

  Zbyszekg4  (www),  14/02/2016

@lewi:
OK. Tylko proszę mnie poinformować e-mailem, że ona jest, abym nie przeoczył.

  Zbyszekg4  (www),  29/01/2017

@lewi: Zaraz będzie rok, od deklaracji: "...szykuję odpowiedź na pański artykuł. Zapewniam Panie Zbyszku, że nikt sobie w stopę nie strzelił."
Czy jeszcze mam dłużej czekać, czy już zaniechać czekania?... Byłbym wdzięczny, gdybym poznał jakieś stanowisko kogoś z Organizacji świadków Jehowy w kwestii, jaką omawiam w tym artykule...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska