Login lub e-mail Hasło   

Organizacja pracy przy budowie - zasady

Znajomość zasad organizacji pracy na budowie jest koniecznością dla osób zajmujących się realizacją projektów i obsługą budów, ale przydaje się także osobom budującym własny dom.
Wyświetlenia: 1.416 Zamieszczono 05/02/2016

Tak, jak zakładowa kontrola produkcji (system ZKP) pozwala na stały nadzór nad prawidłowością produkcji materiałów budowlanych, tak samo istnieją zasady zaprowadzające ład w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Amerykański inżynier F.W. Taylor opierając się na obserwacjach i badaniach sformułował następujące ogólne zasady organizacji pracy:
- przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynności konieczne do wykonania oraz najlepszy sposób jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich elementów prostych,

- wszyscy wykonawcy odpowiedzialni za właściwe ukończenie projektu muszą mieć odpowiednio przydzielone prace,

- każdy robotnik powinien mieć dokładnie określony zakres obowiązków i zapewnione odpowiednie warunki do wykonania swoich zadań,

- wraz z przekazaniem robotnikowi zakresu prac należy także udzielić mu dokładnego instruktażu,

- osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami zobowiązana jest do stałego nadzoru prac i ich zgodności z wcześniejszym ustaleniami i dokumentacją

W późniejszym czasie opracowano dokładniejsze zasady organizacji pracy:

  • Zasada ładu materialnego – miejsce środków pracy musi być ściśle określone;
  • Zasada podziału pracy – polega na rozdzieleniu zadań na prostsze procesy i przekazanie ich odpowiednim osobom;
  • Zasada normalizacji pracy – wymaga ustalenia odgórnych norm np. w postaci przepisów omawiających dany proces produkcji;
  • Zasada oszczędzania wysiłku ludzkiego – eliminacja czynności zbędnych i zastosowanie odpowiedniej mechanizacji;
  • Zasada harmonizacji – wskazuje na odpowiednie dobieranie współpracujących ze sobą jednostek (ludzi, maszyn);
  • Zasada równości i rytmiczności – umożliwia wyrównywanie wahań w przebiegu realizacji zadań przez ustalenie tempa pracy;
  • Zasada zapobiegania uszkodzeniom, zagubieniom przedmiotów, czy przerwaniu prac np. poprzez zadbanie o równomierność dostaw materiałów;
  • Zasada stosowania rezerw – wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw czasu, zapasowych maszyn, narzędzi itp.;
  • Zasada elastyczności – polega na stałym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków;
  • Zasada kontroli pozwala na wczesne ujawnienie rozbieżności pomiędzy planowanym a rzeczywistym wynikiem.

Podobne artykuły


30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 4568
25
komentarze: 18 | wyświetlenia: 4159
23
komentarze: 15 | wyświetlenia: 2408
23
komentarze: 42 | wyświetlenia: 3384
22
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1331
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 1847
17
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1718
18
komentarze: 30 | wyświetlenia: 62436
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 8990
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2182
17
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1369
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 3301
16
komentarze: 27 | wyświetlenia: 1597
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4192
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska