Login lub e-mail Hasło   

Produkcja budowlana - organizacja pracy

W budownictwie stosuje się cztery metody organizacji pracy : kolejnego wykonywania, równoległego wykonywania, pracy równomiernej i metody uprzemysłowione.
Wyświetlenia: 1.544 Zamieszczono 08/02/2016

Branża budowlana różni się od innych gałęzi przemysłu specyficzną charakterystyką produkcji, a zatem i swoistymi metodami organizacji pracy. W budownictwie stosuje się cztery metody organizacji pracy(kolejnego wykonywania, równoległego wykonywania, pracy równomiernej i metody uprzemysłowione) oraz ewentualnie ich warianty mieszane (metoda mieszana). Od wielu czynników zależy decyzja o tym, jaką z metod zastosować przy danej budowie, bo jak można się domyślić każdy z wariantów ma swoje wady i zalety. Wpływ na wybór danej metody może mieć np. typ i wielkość przedsięwzięcia – czy budynek jest nowy, czy jest to remont, czy przebudowa, czy jest to inny obiekt inżynierski. A także np. planowane technologie wykonania, możliwości wykonawcze. Należy pamiętać, że bez względu na rodzaj metody konieczny jest nadzór naukowo-badawczy, czy nadzór inwestorski.

Metody organizacji pracy na budowie:

  1. Metoda kolejnego wykonania – polega na tym , że roboty na każdej kolejnej działce rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu robót na działce poprzedniej. Prace wykonuje tylko jedna brygada, ale dobrana w taki sposób, by każda z osób w sposób ciągły wykonywać mogła poszczególne roboty. Dopiero po pełnym zakończeniu danego zadania przechodzi się do wykonywania go przy kolejnym obiekcie. W taki sposób mogą przebiegać prace tylko w małych przedsiębiorstwach, dodatkowo nie mogą to być obiekty skomplikowane. Należy mieć na uwadze, że przy tej metodzie brak jest ciągłości w pracy maszyn budowlanych, czy zużyciu materiałów budowlanych.

  2. Metoda równoległego wykonania – polega na równoczesnym rozpoczęciu robót na wszystkich działkach lub obiektach przez poszczególne, specjalistyczne brygady robocze. Każda z brygad po wykonaniu danego zakresu pracy przenosi się na kolejną działkę. Dużymi wadami tej metody jest nierównomierna praca maszyn, nierówne zużycie materiałów, czy też brak ciągłości prac w każdym zakresie. Trudności organizacyjne stwarza także nagromadzenie nierównomiernie wykorzystanych sił wytwórczych i środków produkcji. W wielu przypadkach zastosowanie metody równoległego wykonania nie jest nawet możliwe, ale w niektórych przypadkach możliwe jest bardzo szybkie wykonanie budowy (w przeciwieństwie do innych metod).

  3. Metoda pracy równomiernej – polega na podziale obiektu budowlanego na tzw.działki robocze . Działki takie dzielone są według pracochłonności i przydzielane są do pracy na nich specjalistyczne brygady wykonujące cały czas tę samą pracę przechodząc z działki do działki. Metoda ta jednak sprawdza się głównie przy budowie wielu małych obiektów np. domków jednorodzinnych lub wykonywaniu robót o znacznej długości, np. budowa rurociągów, dróg.

  4. Metody uprzemysłowione – polegają na zbliżeniu form wykonawstwa budowlanego do produkcji przemysłowo-fabrycznej. Umożliwia to przeniesienie sporej części procesów budowlanych z placów budowy do zakładów produkcyjnych, wytwórni technicznych ze wdrożonym system ZKP

Podobne artykuły


28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 12738
21
komentarze: 10 | wyświetlenia: 3177
13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 103771
13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 5917
13
komentarze: 58 | wyświetlenia: 43728
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 115384
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 56821
6
komentarze: 1 | wyświetlenia: 51649
19
komentarze: 3 | wyświetlenia: 50641
149
komentarze: 36 | wyświetlenia: 81687
46
komentarze: 24 | wyświetlenia: 15441
42
komentarze: 24 | wyświetlenia: 6335
31
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2797
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska