Login lub e-mail Hasło   

Upadek(zachodniej)Europy"białej cywilizacji" i jej rasistowskiej antykultury.

Upadek (zachodniej) Europy, „białej cywilizacji” i jej rasistowskiej antykultury… . . Gdy przyjrzymy się czasom nowożytnym, gdzieś od upadku Konstantyno...
Wyświetlenia: 951 Zamieszczono 10/02/2016


Upadek (zachodniej) Europy, „białej cywilizacji” i jej rasistowskiej antykultury…

.

biała Europa gnije

.

Gdy przyjrzymy się czasom nowożytnym, gdzieś od upadku Konstantynopola i odkrycia Ameryki, trudno jest nie zauważyć, jak nisko upadła w XX wieku pełna buty i pychy Europa. Wprawdzie Konstantynopola nie odzyskała Europa z tureckich rąk do dzisiaj, ale podbój jej przez Osmanów odparto. A kilka krajów europejskich w ciągu kilku wieków (XVI – XIX) podbiło prawie cały świat. Obie Ameryki kompletnie. Australię kompletnie (tam niedobitki Aborygenów dopiero w latach 60-tych XX wieku skreślono z listy flory i fauny uznając ich za ludzi). Afrykę kompletnie. Azję prawie kompletnie (poza rosyjską Syberią). Nawet na dumnej Japonii wymuszono otwarcie jej portów dla zachodnich handlarzy. Chiny niszczono zarzucając je narkotykami (wojny opiumowe). A jeszcze w XX wieku, po I wojnie św. rozległe tereny po rozpadającym się imperium osmańskim (poza samą Turcją) także dostały się pod kontrolę (oficjalnie) Europejczyków. Obecnie zaś – niespełna 100 lat później butna zachodnia Europa, dumna ze swej chorej antykultury, stała się politycznym i militarnym wasalem (rozrośniętej w międzyczasie) byłej kolonii angielskiej – USraela. A jeśli się wie, że USrael nie jest suwerennym państwem kierującym się własną racją stanu, że jest (na szczęście już upadającym) światowym żandarmem banksterów i politycznym oraz militarnym wasalem grabieżców rządzących FED-em, Wall Street i City of London, śmiało można powiedzieć, że dumna Europa jest wasalem wasala.
.
Jak doszło do takiego upadku? I czy Europejczycy mają powody do dumy z ich antykultury? No i czy warto jej bronić? I przed kim należałoby bronić Europy – przed „islamizacją” czy przed banksteryzmem i banksterskim globalizmem, który zrobi z Europejczyków (jeśli banksterom uda się zrealizować ich plany) zaczipowane bydło robocze, wywłaszczonych ze wszystkiego niewolników tyrających na władców pieniądza – żydowskich bankierów.
.
Upadek Europy (choć przez wiele wieków niedostrzegalny) zaczął się od podrzucenia Rzymowi ideologii żydowskiej galilejskiej sekty, której idola przerobiono na „zbawiciela” i „syna bożego”.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/
.
Dzięki temu podstępowi oduczono Europejczyków samodzielnego, krytycznego myślenia, zrabowano im ich kulturę i tożsamość, oraz zrobiono z nich religijnych fanatyków. Przez 15 wieków (od Konstantyna, a zwłaszcza od Teodozjusza I, autora antypogańskich i anty-„heretyckich” dekretów) Europejczycy zajęci byli eksterminacją pogan i „heretyków”, „nawracaniem”, wojnami religijnymi i sporami dogmatycznymi. Tu dodam, że spory dogmatyczne dotyczące nadjordańskiej dżumy – krystowierstwa/chrześcijaństwa – zaczęły się już w I wieku. I trwają do dzisiaj. Wykorzystując zaślepienie religijne schrystianizowanych Europejczyków i walki katolików z protestantami w czasie gdy trwała ekspansja Europy (i żydogennego chrześcijaństwa) na cały świat, podstępni banksterzy zainstalowali w Europie ich bandycki system bankowy, dający im monopol na kreację i kontrolę podaży pieniądza. Zaczęło się od Banku Anglii (1694), po czym kroczek po kroczku banksterski system bankowy narzucono całej zachodniej Europie. Stała się ona finansowym niewolnikiem, choć sama militarnie akurat podbijała inne kontynenty.
W podboju zachodniej Europy pomógł banksterom fanatyczny zapał katolików do „nawracania” wszystkich niekatolików. Otóż gdy w XV w. zaczęto z różnych katolickich krajów masowo wypędzać Żydów, dawano im jedną „furtkę” na pozostanie – jeśli się „nawrócą” na katolicyzm, nie muszą się wynosić. Wielu Żydów, zwłaszcza zamożniejszych z tej „furtki” korzystało. A potem, już jako „chrześcijanie”, posyłali synów (dla kobiet w chrześcijańskiej Europie nauka i studia były b. długo zabronione) do szkół i na uniwersytety. Często studiowali oni medycynę, prawo, inni zostawali nauczycielami, pisarzami lub dziennikarzami (gdy pojawiły się gazety). Potrafili wypatrzeć się w tłumie, wspomagali się, promowali i popierali nawzajem. I tak kroczek po kroczku zalewali inteligencję i elitę intelektualną zachodu. Czas ich prosperity nadszedł, gdy nastała epoka rewolucji przemysłowej i mass mediów (gazet). Wielu fabrykantów, wspieranych finasowo przez żydowskich banksterów, było żydowskimi przechrztami. Mniej zamożni nadal trudnili się handlem – „narodowym” (obok bankowości) zawodem żydowskim. A raczej ich pasją. Ci najbogatsi wykupili prasę (później radio i telewizję) aby mieć bezustanny wpływ na świadomość Europejczyków. Kontrolowane przez bankstrów media wykreowały rzeczywisty ekonomiczny, polityczny i społeczny matrix, kreowały ich marionetki na polityków, niszcząc propagandowo niepokornych. Ich „ekonomiści” wypracowali podwaliny współczesnego kapitalizmu – złodziejski system bankowy i kreację pieniądza z powietrza jako długu, podstępną ideologię „wolnego rynku” i złodziejskie giełdy. Istota współczesnego żydowskiego kapitalizmu polega na tym, że garstka bogaczy staje się powoli prywatnym właścicielem całej gospodarki zachodu, natomiast jego mieszkańcy coraz bardziej zostają wywłaszczani ze wszystkiego. I coraz bardziej narasta margines biedy, oraz rośnie gigantyczne, niewypłacalne zadłużenie całego zachodu.
.

USrael już dużo wcześniej banksterzy wytypowali na lidera zachodu, na ich światowego żandarma. Wywołana z ich inicjatywy rękami Hitlera II wojna św. przyczyniła się do gwałtownego wzrostu potęgi USraela i uczyniła go głównym narzędziem banksterów do podboju świata. Europejskie imperia kolonialne upadły na fali dekolonializacji (miejscami niezwykle krwawej), choć wiele postkolonialnych krajów nadal jest utrzymywanych w kolonialnej wręcz zależności gospodarczej od zachodu. Pozbawione wielkich kolonii dumne niegdyś kraje europejskie przykuto łańcuchem do rydwanu banksterów, którego woźnicą jest Pentagon. I tak dumna i pyszna Europa stała się wasalem wasala, wasalem byłej angielskiej kolonii.

.

W tym miejscu nasuwa się pewna refleksja historyczna. Już w starożytności, w czasach jeszcze przed naszą erą wielu żydowskich kupców i handlarzy opuszczało biedną Palestynę osiedlając się w bogatych miastach rzymskich, greckich, egipskich czy mezopotamskich. Ta dobrowolna migracja kupców nasiliła się po podbiciu Palestyny przez Rzym. Już w starożytności od cesarzy rzymskich kupcy żydowscy domagali się prawa do budowy w rzymskich miastach własnych dzielnic otoczonych murem. W ten sposób chcieli odgrodzić się od pogardzanych przez nich nie-żydów. Jedną z dominujących cech Żydów (a przede wszystkim żydowskich elit) była ich rasistowska pogarda wobec wszystkiego co nieżydowskie. I tym właśnie wywoływali wszędzie, gdzie tylko się pojawili, niechęć a nawet nienawiść do siebie. Choć ich praprzyczyną była właśnie żydowska pogarda wobec nie-żydów. Dobrze opisuje to tekst „Osobliwość żydowska”:
.

„Wielu publicystów zwraca uwagę na fakt, że ISTOTĄ KULTURY ŻYDOWSKIEJ JEST SAMOUWIELBIENIE, widoczne zarówno w Biblii, jak i Talmudzie, i pogarda dla wszystkiego co nie-żydowskie.”

.
Przez długie wieki Żydzi mieli ogromne problemy z infiltracją zachodniej Europy. Gardząc nie-żydami nie mieszali się z nimi i sami izolowali się od ludności autochtonicznej. Jedynie u władców zabiegali o przywileje. Wyłudzali je złotem, a nawet podstawianymi władcom urodziwymi młodymi Żydówkami. I wszędzie gdzie się pojawili próbowali zmonopolizować handel, bezwzględnie zwalczając nieżydowską konkurencję. Tyle że łaska monarchów na pstrym koniu jeździła. Królowie mogli w każdej chwili odwołać przyznane wcześniej przywileje. Każdego następcę też należało kupić złotem. I tak pozycja Żydów w Europie zachodniej przez wiele wieków była b. niepewna. Ich próby przejęcia kontroli nad krajami ich osiedlenia kończyły się fiaskiem a nawet wypędzeniami. Sytuacja uległa radykalnej zmianie, gdy ogłupieni nadjordańską dżumą katolicki kler i monarchowie kierowani religijnym fanatyzmem postanowili oczyścić ich kraje z wszystkich „bezbożników” i „innowierców” – niekatolików. Dotknęło to i Żydów, których zaczęto wypędzać z różnych krajów Europy zachodniej. Wtedy to liderzy żydowskiej diaspory podjęli katastrofalną dla Europy i świata decyzję – jeśli Żydowi grozi wypędzenie, ma prawo przejść dla pozoru na katolicyzm – pod warunkiem, że w sercu pozostanie wierny judaizmowi i interesom żydowskim (podobne „nawrócenia” zdarzały się później i u protestantów).
.
I tak fanatyzm i durnota katolików sprawiły, że Europa została zżydzona nie tylko duchowo i kulturowo nadjordańską antykulturą chrześcijańską, ale zaczęło się też biologiczne zażydzanie późniejszych europejskich elit intelektualnych, finansowych i gospodarczych. Bez tej „pomocy” fanatycznych katolików Żydom nie byłoby tak łatwo (o ile w ogóle byłoby to możliwe) w ciągu zaledwie kilku wieków przejąć kontrolę nad Europą zachodnią, nad białą „cywilizacją łacińską” i nad USraelem – tworem jak by nie było europejskim (i zakulisowo banksterskim). To właśnie fanatyczna pasja katolików do „nawracania” Żydów na katolicyzm sprawiła, że dzisiaj cały zachód (bankowość, finanse, gospodarka, media, polityka, sądownictwo, służby, wojsko, oświata, „kultura”) jest pod żydowską kontrolą.
.
Niestety durnota i zaślepienie większości mieszkańców Europy zachodniej (i całego zachodu) sprawia, że tego oni po prostu nie widzą. I wciąż bredzą o zachodniej, europejskiej (katolicy o „łacińskiej”) kulturze uważając ją za najwyższy wytwór ludzkości. Współczesna zachodnia antykultura zdominowana jest dwoma prądami. Pierwszym jest gnijące i obumierające chrześcijaństwo. Drugim, „konkurencyjnym” wobec chrześcijaństwa jest poprawność polityczna (i jej ostatnia mutacja – gender). Tego samego nadjordańskiego chowu. Wymyślono ją, aby ogłupiać nią tych, którzy zerwali się z łańcucha chrześcijaństwa. Przy czym gender wymyślono po to, aby stworzyć jedną z głównych fałszywych barykad, na które zaciągani są dzisiaj (a raczej sami się na nie pchają) Europejczycy broniący „chrześcijańskich wartości”. Niech walczą z wiatrakami, ważne aby nie walczyli z rzeczywistym zagrożeniem – banksteryzmem i globalizmem.
.
W ostatnich wiekach Europa zachodnia częściowo i niestety tylko powierzchownie powróciła do własnej kultury. Było to w okresie Renesansu, gdy po wiekach chrześcijańskiego fanatyzmu, kołtuństwa i kultu nadjordańskich idoli, w sztuce i kulturze (malarstwo, rzeźbiarstwo, literatura, teatr) powrócono do pogańskiej kultury i mitologii greckiej, rzymskiej a nawet celtyckiej. Nagle obok żydowskich „matek boskich” zaczęto malować greckie i rzymskie boginie. Obok żydowskiego „mesjasza” malowano i rzeźbiono pogańskich bogów i herosów. Odrzucono wielowiekową pruderię w sztuce pokazując piękno ludzkiego nagiego ciała.
.
 
Botticelli_Narodziny_Wenus
.
Jednak natychmiast fanatyczni katolicy ruszyli do kontrataku. Jedną z metod walki z Renesansem były polowania na czarownice (przejęte także przez protestanów):
.
„Renesans nie pojawił się przypadkowo, a dlatego, że był pilnie potrzebny. Europa potrzebowała ponownie oddychać, myśleć, tworzyć i rozwijać się – i chrześcijanie nie byli w stanie tego powstrzymać. To co nastąpiło (jako reakcja na odrodzenie – przyp. opolczyk) to setki lat polowań na czarownice z niezliczoną ilością ofiar. Możemy wyjść z założenia, że nie był to przypadek, że polowania na czarownice pojawiły się równocześnie z oświeceniem: tak chrześcijanie próbowali oświecenie powstrzymać. Próbowali uniemożliwić ponowne pojawienie się ideałów staroeuropejskich/pogańskich, poprzez mordowanie tych, których podejrzewali, że stoją za lub przynajmniej przyczyniają się do odradzania się (pogańskiej) Europy.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/08/05/triumf-chrzescijanstwa-widziane-okiem-poganina-z-europy-zachodniej/
.
Później doszła kontrreformacja zwalczająca obok reformacji wszystko co niekatolickie, także ideały Odrodzenia. Ale nigdy już pogańskich motywów starożytnej Grecji, Rzymu czy Celtów całkowicie ze świadomości mieszkańców zachodniej Europie nie udało się wytępić. Dzisiaj funkcjonują one równolegle do chrześcijaństwa. Smutne jest to, że w Polsce więcej wie się o pogańskiej Grecji i Rzymie, o Celtach i wikingach niż o naszej przedchrześcijańskiej słowiańskiej kulturze. A przecież była ona co najmniej tak samo piękna jak tamte.
.
Własnym w dużej mierze wytworem kultury europejskiej było też Oświecenie. Przywróciło ono  pierwszeństwo rozumowi nad ślepą wiarą. Wywołało ono jednak na plac boju konserwatystów/tradycjonalistów broniących monarchii, feudalizmu i ślepej wiary. Oświecenie też nigdy nie zostało całkowicie pokonane i wyeliminowane. Niestety obecnie ludzi rzeczywiście oświeconych jest niewielu. Za to pseudo-oświeconych, ogłupionych polityczną poprawnością lub szowinizmem i rasizmem jest aż nazbyt wielu.
.
Jak to się stało, że mała Europa podbiła prawie cały świat, zanim sama stała się wasalem wasala i prywatną własnością banksterów? I czy zawdzięczała to swej domniemanej wyższej kulturze?
.
Głównym motorem napędowym podboju świata przez Europejczyków była zwykła chciwość – żądza złota i bogactw. Pokrewna jej była zaborczość. W chrześcijańskiej Europie do czasu wojen napoleońskich nie było ani jednego roku, aby gdzieś nie trwała wojna i nie lała się krew. Walczyły ze sobą zażarcie nawet (albo lepiej – zwłaszcza) kraje katolickie. Wystarczy przypomnieć wojnę stuletnią pomiędzy katolickimi Anglią i Francją, ponad tysiącletni konflikt niemiecko-francuski, wojny Francji z Hiszpanią, Kastylii (Hiszpanii) z Portugalią, czy wreszcie najazdy katolickich cesarskich wojsk na Rzym. Najbardziej znany jest najazd arcykatolickiego Karola V Habsburga, przed którym papież Klemens uciekł skrywając się w muzoleum Hadriana skatoliczonym na „zamek św Anioła”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sacco_di_Roma
.
Przez cały okres chrześcijaństwa (do końca wojen napoleońskich) ciągle w Europie ktoś z kimś walczył. Były to przede wszystkim wojny terytorialne – każdy chciał urwać słabszemu sąsiadowi (lub sąsiadom) kawałek terytorium, ważną twierdzę, całą prowincją, lub sąsiada po prostu podbić. Granice zmieniały się ciągle przesuwane wte i we wte. Dochodziły do tego wojny domowe, bunty chłopskie i wojny dynastyczne (o tron). A po reformacji Lutra doszły jeszcze niezwykle krwawe wojny religijne katolików z protestantami. Agresja, zaborczość, żądza mordów i krwiożerczość podsycane fanatyzmem religijnym stały się trwałymi cechami Europejczyków. Dopiero po wojnach napolepńskich, które zniszczyły całą Europę od Madrytu po Moskwę wiodące domy panujące zrozumiały, że dalsze wyniszczające wojny dla wszystkich są niekorzystne. Kongres wiedeński był pierwszą poważną międzypaństwową (międzymonarchiczną) próbą ustalenia trwałych granic gwarantujących pokój. Nie oznacza to, że Europejskie monarchie pozbyły się z dnia na dzień agresywności i zaborczości. Agresję i zaborczość zaczęto wyładowywać przede wszystkim poza granicami Europy. W Europie konkurowano nadal ze sobą, ale głównie gospodarczo. Wszak był to okres rewolucji przemysłowej. Wojny w Europie stały się rzadsze, ale nadal były krwawe i zażarte. Z dowma najgorszymi – I i II wojną światową, które obie wybuchły w Europie.
.
Kolejnymi cechami Europejczyków podbijających świat były: przekonanie o wyższości europejskiej żydogennej chrześcijańskiej antykultury nad kulturami pogańskimi i o wyższości białej rasy nad kolorowymi (jeszcze w XIX wieku pojawiały się w Europie opinie, że Murzyni są spokrewnieni z gorylami a nie z białym człowiekiem). Rasizm białych widać było i jest np. gołym okiem w „deklaracji niepodległości” USraela, w której padają szczytne hasła o prawie do wolności i równości wszystkich ludzi. Tyle że hasła te dotyczyły wyłącznie białych najeźdźców. Indian – prawowitych właścicieli Ameryki i Murzynów-niewolników one nie obejmowały. I tak owa deklaracja niepodległości w sumie była cyniczną rasistowską farsą opakowaną w szczytne hasła. Późniejsze hitlerowskie ustawy rasowe były także wytworem białej rasistowskiej antykultury chrześcijańskiej Europy. Nawet Słowian, choć białych zakwalifikowano w nich do kategorii Untermenschen. Hitler Słowian nienawidził wręcz biologicznie. Dlatego patronem NSDAP ustanowił dowódcę bandyckiej krucjaty połabskiej – arcykatolickiego tępiciela Słowian Albrechta Niedźwiedzia.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA
.
I to Słowianie stanowili największą grupę hitlerowskich ofiar.
.
Prawdą natomiast jest, że Europejczycy dysponowali podczas podboju świata wyższą techniką, zwłaszcza militarną. Jednakże wyższa technika nigdy nie oznacza automatycznie wyższej (tzn. „lepszej” czy „bardziej wartościowej” kultury). Wyższa technika (w tym wojenna) Europejczyków miała korzenie w ich chciwości i zaborczości. Nawet rewolucja przemysłowa była napędzana chciwością. Fabrykant budował fabrykę nie z powodów altruistycznych, nie dlatego, że chciał zrobić coś dobrego dla ludności czy państwa – on chciał po prostu mieć większe zyski. Rewolucji przemysłowej towarzyszył rozwój techniki. Była jego wynikiem i jednocześnie motorem napędowym. Ale głównym motorem napędowym rozwoju technicznego były odwieczne wojny. Od kiedy zauważono, że często bitwę wygrywa nie liczniejsza, a lepiej uzbrojona armia, trwał w Europie wyścig zbrojeń. Początkowo były to lepsze zbroje, lepiej hartowane miecze. Potem wojny zrewolucjonizował w negatywnym sensie proch strzelniczy. Na przestrzeni kilku wieków artyleria  i broń palna stały się ważniejsze, niż liczebność wojska. Nie jest przypadkiem, że proch strzelniczy wynaleziony w Chinach zastosowanie w celach militarnych znalazł w chrześcijańskiej Europie. Chiny odgrodzone wielkim murem nie były zmuszone do nieustannych wojen z wrogiem zewnętrznym. Przez co Chińczycy nie wpadli na pomysł militarnego wykorzystania prochu. W Europie, w której nieustannie walczono o granice i o władzę, proch, armaty i broń ręczna były logicznym następstwem agresywności, zaborczości, nieustannych wojen i towarzyszącemu im wyścigowi zbrojeń.
Wyobraźmy sobie małe państewko wyspiarskie odcięte od reszty świata, zamieszkałe przez spokojny rolniczy lud, wolny od religijnego fanatyzmu. Tam armaty i broń palna nie mogłyby się pojawić (nawet gdyby proch strzelniczy występował na wyspie jako surowiec naturalny), gdyż na nie nie byłoby po prostu „zapotrzebowania”. W Europie, gdy tylko trafił do niej proch strzelniczy, natychmiast znalazł on zastosowanie do celów wojennych. Najpierw wymyślono armaty, a później ręczną broń palną. Czołg wymyślono po to, aby masakrować siedzących w okopach żołnierzy wroga. Wymyślili go podczas I wojny św. Europejczycy. Nawet samolot wynaleziony krótko wcześniej bez związku z militaryzmem już w I wojnie św. znalazł zastosowanie militarne. Broń maszynową wymyślili biali. Atomową też.
.
Wyższa technika Europejczyków w okresie podboju świata nie była więc wyrazem wyższości ich kultury. Była odzwierciedleniem ich chciwości, agresywności,  zaborczości, żądzy mordu i zamiłowania do zabijania wrogów.
.
Jak bardzo różniły się kultury dzikich ludów od antykultury europejskiej widać najlepiej na konkretnych przykładach. W Europie miały miejsce np. wojny obliczone wyłącznie na eksterminację „wroga”, w tym i ludności cywilnej. Takimi były np. krucjaty przeciwko katarom i husytom. Ich celem było wymordowanie wszystkich katarów i husytów. A w takiej Afryce, w wielu jej rejonach, podczas wojen międzyplemiennych kobiety i dzieci obu zwaśnionych plemion kryły się w czasie wojny w otoczonej palisadą dużej wiosce, do której wojownicy obu stron mieli zakaz zbliżania się. I go przestrzegali. Bez względu na wynik walk kobiety i dzieci obu stron były bezpieczne. Natomiast u Indian wielkich prerii ścieżka wojenna w niczym nie przypominała europejskich wojen i bitew. Wyruszali na nią wojownicy w celu np. zdobycia jakiegoś trofeum czy odbicia branki. Wyrazem najwyższej odwagi i czynem najwyżej nagradzanym orlimi piórami było dotknięcie podczas walki gołą ręką uzbrojonego przeciwnika bez zabijania go. A czegoś takiego jak bitwy, podczas których wrogie armie mordują się nawzajem godzinami Indianie wcale nie znali. Stąd zderzenie ich kultury i ich pojmowania „wojny” z chciwą, zachłanną, zaborczą, agresywną białą antykulturą musiało skończyć się tak, jak się skończyło – niedobitki Indian zapędzono do „rezerwatów”. Przy czym najważniejszą „bronią” białych była ich wrodzona nieuczciwość – oszukiwali i okłamywali Indian na każdym kroku, łamali wszelkie traktaty, zobowiązania i umowy. A zwłaszcza wtedy, gdy na ziemiach przyznanych Indianom (co za cynizm – ziemie przyznane Indianom – wszak cała Ameryka była ich ziemią) znajdywano złoto, na którego widok biali wpadali w morderczy amok. Wtedy nic nie było w stanie białych powstrzymać przed eksteminacją Indian.
.
Reasumując – antykultura zachodniej, chrześcijańskiej Europy była mieszaniną nienasyconej chciwości, zaborczości, agresji, rasistowskiej pogardy wobec kolorowych, pyszałkowatego samouwielbienia, megalomańskiego przekonania o własnej wyższości, o prawie do przywłaszczania obcych ziem, prawie do zniewalania obcych ludów, prawie do bezwzględnnej eksploatacji podbitych ludów i ziem, prawie do narzucania podbitym ludowm własnej antykultury, prawie do niszczenia obcych pięknych kultur i zastępowania ich mściwą dogmatyczną doktryną zrodziną nad Jordanem na bazie żydowskiej biblii – rasistowskiej ideologii narodu wybranego.
.
I choć oficjalnie obecnie rasizm potępiany jest na zachodzie, przy okazji rzekomej  „inwazji islamu” na Europę widać go gołym okiem. Zwłaszcza po tej stronie fałszywej barykady, która sama siebie definiuje jako „narodową” i „patriotyczną”.  Będącą niestety z małymi wyjątkami szowinistyczno-rasistowską. I bezdennie głupią i zaślepioną. Istotne jest zrozumienie tego, że na poczucie wyższości Europejczyków ogromny wpływ miała ideologia „nowego narodu wybranego” (za taki uważają się chrześcijanie) – „wybranego”, czyli wyróżnionego rzekomo przez żydowskiego „boga”, lepszego, bardziej wartościowego. Oraz ich ślepe przekonanie, że są posiadaczami jedynie prawdziwej prawdy objawionej, którą muszą narzucić całemu światu. To fanatyzm indukowany przez chrześcijaństwo zrobił z Europejczyków rasistów i chrześcijańskich szowinistów „białej rasy”. Ten fanatyzm i nietolerancja widoczny jest także i po drugiej stronie europejskiej fałszywej barykady, tej politycznie „poprawnej”. Jej sztandarowym hasłem jest tolerancja. Ale każdy, kto tolerancję pojmuje inaczej i nie wszystkie bzdurne wymysły gotów jest tolerować, natychmiast jest wściekle i fanatycznie atakowany przez tolerastów spod znaku gender. W ich wściekłym zwalczaniu przeciwników ideologicznych niczym się nie różnią od fanatyków religijnych. Tyle że walczą pod przeciwnym sztandarem. I stąd ta walka jest tak zażarta i takie wzbudza emocje. Zresztą, wzbudzanie emocji jest celowe – człowiek ogarnięty silnymi emocjami nie potrafi spokojnie, rzeczowo i logicznie myśleć. Celowo w wojnie medialnej o „migrację islamską” politycznej poprawności nakazano ją zachwalać. Po to, aby drugą stronę, tą „prawicową”, „patriotyczną” (szowinistyczną, rasistowską  i zaślepioną) zaciągnąć na fałszywą barykadę.
.
Bronioną obecnie przez miliony antykulturę zachodu przed rzekomą „islamizacją” Europy można najkrócej scharakteryzować tak – jeśli my napadamy, mordujemy, grabimy na innych kontynentach – to jest dobrze i wszystko jest OK. Jeśli przed naszymi wojnami i okupacjami do Europy uciekają muzułmanie – to natychmiast rozlegają się protesty – jak oni śmią? Przecież Europa jest nasza, biała.
.
W tym miejscu naturalnie nasuwa się pytanie – czy tę chorą antykulturę zachodu warto i należy bronić i ratować? Przecież to ona doprowadziła do takiego upadku Europę zachodnią czyniąc z niej ograbianego przez banksterów wasala USraela. Także rządzonego i ograbianego przez tych samych banksterów. Otóż ja twierdzę, że takiej Europy bronić nie ma sensu. Europa musi powrócić w pełni do Renesansu i Oświecenia – do własnej przedżydowskiej/przedchrześcijańskiej kultury i tożsamości, oraz do rządów rozumu.
.
Kolejnym istotnym pytaniem jest – przed kim należy Europę bronić? Wrzaski o „inwazji islamu” są bzdurne. „Islamizacja” Europie nie zagrozi nawet wtedy, gdyby zwaliło się do niej jeszcze 10- 20 milionów muzułmanów. Na 500 milionów białych Europejczyków to ciągle jeszcze byłby znikomy odsetek. Ponadto obecnej fali uchodźców by nie było, gdyby nie wojny, okupacje i kolorowe rewolucje w świecie islamu urządzane przy pomocy wielu europejskich rządów, służb i wojsk na obstalunek banksterów.
.
Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną. Bo ciągle karmieni jesteśmy propagandą o „misjach” w Iraku czy Afganistanie, o „demokratyzowaniu” państw muzułmańskich. Przy czym dziwnie nikt na zachodzie nie mówi o konieczności „demokratyzacji” wasali USraela, takich np. jak Arabia Saudyjska mająca zero demokracji i zero praw kobiet. „Demokratyzuje” się bombami i wojnami państwa wrogo nastawione do USraela i Izraela. W  których zresztą było znacznie więcej demokracji niż u Saudów. Pomijam w tym miejscu, że zachodnia tzw. „demokracja parlamentarna” jest farsą, jest dyktaturą agenturalnych partii służących interesom światowej lichwy, dyktaturą zakamuflowaną tzw. „parlamentaryzmem”. I owe „demokratyzowanie” wybranych islamskich państw ma ten sam cel – niezależne islamskie państwa uczynić pseudo-demokratycznymi wasalami USraela i folwarkami banksterów, rządzonymi przez ich agentów.
.
No więc wyobraźmy sobie sytuację odwrotną. Istnieje islamskie NATO i chce podbić Europę mającą ogromne zasoby ropy. Talibowie w Afganistanie inscenizują zamach terrorystyczny, w którym ginie trzy tysiące ludzi, po czym winę zwalają na terrorystów z IRA i islamskie NATO napada na Wyspy Brytyjskie. Następnie propaganda islamu ogłasza, że w zamachy w Afganistanie zaangażowana była też Francja i że pracuje ona nad stworzeniem broni biologicznej i chemicznej (załóżmy, że Francja ich nie ma). Służby islamskie fabrykują „dowody” na broń chemiczną Paryża i islamskie NATO napada na Francję, łapie jej prezydenta i wiesza go. Następnie islamskie NATO szczuje na USrael oskarżając go o chęć zbudowania broni atomowej (załóżmy że USrael jej nie ma). Grozi mu się prewencyjnymi nalotami, nakładane są na USrael drastyczne sankcje ekonomiczne, oraz izoluje się go na światowej arenie politycznej (a wcześniej jeszcze, w 1953 roku irańskie i afgańskie służby przeprowadziły zamach stanu  przeciwko legalnie wybranemu prezydentowi USraela za to, że upaństwowił ropę naftową). Następnie w kilku krajach europejskich urządzane są „białe rewolucje”. Potem bombarduje się Niemcy i nasyła na nie uzbrojone bojówki z zewnątrz, twierdząc, że one chcą Niemcy zdemokratyzować. Niszczy się kraj a prezydenta zabija. Na koniec wysyła się uzbrojone przez islamskie NATO bojówki IRA, ETA i niedobitki prawicowych tajnych armii NATO na Hiszpanię pod hasłami demokrytyzacji i walki z reżimem. Wszystkie te operacje przynoszą śmierć milionom ludności cywilnej, kraje europejskie są pogrążone w chaosie, obrócone w gruzy i nikt w krajach zachodu (poza krajami wasalskimi wobec islamskiego NATO) nie jest pewny życia ani jutra.
.
wojna z islamem
.
 
i-i11-08-093trypolis
.
Kraje te skaża się przy okazji wojen radioaktywnie amunicją zawierającą zubożony uran. W więzieniach w sposób haniebny upokarza się Europejczyków.
.
abu-gharib-2
.
13 Guantànamo-Gefangene im Hungerstreik

.

Strzela się do nich z helikopterów.

.

.
Bije i terroryzuje się nawet dzieci.
.

.
A na stawiających opór, nawet w krajach w których nie było interwencji islamskiego NATO poluje się przy pomocy dronów. Podczas tych mordów giną także cywile, w tym kobiety i dzieci.
.
Tak wyglądałaby sytuacja odwrotna. I teraz mam pytanie – ilu Europejczyków próbowałoby uciekać przed tym koszmarem urządzonym im przez islamskie NATO, gdyby ktoś im powiedział, że w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Emiratach Arabskich znajdą schronienie i zostaną z chęcią przyjęci?  No i przede wszystkim zadaję to pytanie – za co „islamiści” mają kochać „białą” Europę i USrael? Nie znamy ilości ofiar bandyckich wojen i okupacji urządzanych przez rzeczywiste zachodnie NATO w świecie islamu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Szacuje się je na 4 – 10 milionów ofiar.
W tym miejscu nasuwają się kolejne dwa pytania – kto dla kogo jest rzeczywistym i znacznie większym zagrożeniem – islam dla zachodu, czy zachód dla islamu? I czy można porównywać „szkody” wyrządzone przez uchodźców muzułmańskich (nawet łącznie z tymi wyssanymi z palca, które stanowią ogromną większość kolportowanych „informacji” o rzekomych atakach i domniemanych „gwałtach” islamistów) z tym co NATO wyprawiało i wyprawia w świecie islamu? Czy można porównywać te dwie rzeczy – miliony ofiar, chaos, zniszczenie, wojny, okupacje, bombardowania i terror NATO z tym co robią uchodźcy?
.
A przecież rozwiązanie jest proste – wystarczyłoby z dnia na dzień wycofać wszystkie bandyckie, okupacyjne wojska NATO z krajów islamu, przestać finasowo i materiałowo (broń i amunicja) wspierać bojówki muzułmańskie, a miliardy wydawane na wojnę i finasowanie rebeliantów i islamskich bojówek przeznaczyć na odbudowę zniszczonych krajów. Wtedy b. szybko można by było odesłać uchodźców do domu.
.
Przy problematyce islamu nie powinniśmy zapominać o tym, że ogromna większość muzułmanów mimo bandytyzmu i zbrodniczości NATO nie garnie się do islamskich bojówk. I o tym, że muzułmanie w przeróżny sposób celowo i z premedytacją są przez zachodnie rządy i służby radykalizowani. Przykłady można mnożyć. Czym było drukowanie przez USrael książek radykalizujących muzułmanów już od dziecka?
https://przemex.wordpress.com/2016/01/19/stany-zjednoczone-wydaly-miliony-dolarow-na-podreczniki-z-brutalnymi-tresciami-indoktrynujacymi-afganskie-dzieci-do-swietej-wojny-sa-tego-efekty-w-postaci-islamskiego-fund/
.
Czym było skarżanie muzułmanów o zamachy terrorystyczne inscenizowane przez zachodnie służby? W świecie islamu wiedza o tym, że zamachy na WTC i Pentagon był operacją obcej flagi jest znacznie większa niż na zachodzie. Więc wścieka ich oskarżanie o to właśnie ich – muzułmanów. Bandyckie wojny i okupacje także radykalizują muzułmanów. I wcale im się nie dziwię. Także brak zdecydowanych kroków zachodu wobec postępowania władz Izraela z Palestyńczykami, a wręcz często wspieranie go radykalizuje islam. Podburza się ich przeciwko białym przy pomocy różnych wrednych prowokacji. Kolportowano np. w krajach muzułmańskich kilka lat temu ulotki przedstawiające rzekome karykatury publikowane rzekomo w europejskich gazetach. Jedna z kolportowanych karykatur przedstawiała psa kopulującego od tyłu z modlącym się na kolanach i z twarzą na ziemi muzułmaninem. Była to oczywista prowokacja mająca podburzyć muzułmanów przeciwko białym. Takiej bowiem karykatury nie zamieściła żadna europejska gazeta. No i pamiętajmy o traktowaniu muzułmańskich więźniów w usraelskich więzieniach i o haniebnym „szczaniu” na zwłoki zamordowanych muzułmanów przez okupacyjnych najemników USraela a Afganistanie.
.
marines_sikaja_na_ciala
.
Czy to wszystko nie jest robione właśnie po to, aby ich radykalizować i fanatyzować? Wyobraźmy sobie reakcję katolickich fundamentalistów, gdyby pokazano im karykaturę rzekomo drukowaną w arabskich gazetach pokazującą np. kobietę leżącą pod rzymskim legionistą z podpisem – „Niepokalane poczęcie Jezusa”. Bluźnierstwo to odpowiadałoby mniej więcej ulotce z muzułmaninem i psem. Wściekłość katolików możemy sobie wyobrazić. To dlaczego dziwi nas wściekłość radykalnych muzułmanów?
.
A przecież jeszcze niedawno w niektórych krajach islamu widać było pozytywne zmiany przypominające te z europejskiego Oświecenia, gdy sekularyzowano i laicyzowano powoli niektóre kraje europejskie. Taki Afganistan np. gdy znalazł się w orbicie ZSRR wprowadził równouprawnienie dla kobiet i dziewczęta i chłopcy chodzili razem do szkół. I to właśnie wtedy CIA podrzuciła podręczniki do fanatyzowania Afgańczyków oraz zaczęła zbroić mudżahedinów zwanych dzisiaj talibami. To CIA radykalizowała i zbroiła fundamentalistów-terrorystów czeczeńskich. Irak także był państwem daleko zlaicyzowanym mimo muzułmańskiej ludności. W kilku krajach Afryki płn także rządziły świeckie dyktatury tępiące fundamentalistów. Islam powoli wkraczał na drogę laicyzacji. W niektórych muzułmańskich krajach kobiety po ulicach mogły chodzić same i bez chust na głowach. Nie mówiąc już o burkach. A gdy w Turcji wydano zakaz noszenia chust na głowach przez studentki na terenach uczelni najbardziej energicznie protestowały przeciwko temu zakazowi same studentki. Na marginesie przypomnę, że burki znane są też u ultraordtodoksyjnych żydów w Izraelu.
.

.
A chusty na głowach zakrywające włosy znane są we wszystkich chrześcijańskich żeńskich zakonach.
.
zakonnice
.
I właśnie wtedy, gdy islam wkroczył na drogę laicyzacji, NATO w momencie rozpadania się ZSRR (w którym we wszystkich muzułmańskich republikach panowało równouprawnienie dla kobiet i prawo świeckie) zainicjowało pierwszą wojnę w zatoce perskiej. Wymyślono bzdurną „historię” o tym, że wojska Husajna (wręcz zaproszone do inwazji na Kuwejt przez USrael) rzekomo mordowały noworodki z inkubatorów w szpitalu położniczym.
http://interia360.pl/swiat/artykul/jak-saddam-zostal-zabojca-dzieci,54435.
.
To wtedy rozpoczęła się trwająca do dzisiaj zmasowana propagandowa demonizacja muzułmanów. I towarzysząca jej, prowadzona z premedytacją, operacja ich radykalizacji. I szczucie na islam chrześcijan. Aby dla banksterów i Izraela wyciągali kasztany z ognia. Przy całej tej propagadzie o fanatyzmie i nietolerancji islamu nie zapominajmy o tym, że różne wschodnie „egzotyczne” kościoły chrześcijańskie przetrwały w islamie przez wszystkie 14 wieków jego istnienia.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_chaldejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koptyjski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ortodoksyjny
.
Gdyby islam był rzeczywiście taki fanatyczny, jakim się go przedstawia, to jak mogłyby w nim przetrwać te kościoły? No jak? A one przetrwały w morzu islamu 14 wieków. Czy średniowieczna chrześcijańska Europa wykazała podobną tolerancję wobec wyznawców proroka?
.
W tym miejscu zaznaczam, że nie jestem zwolennikiem masowej imigracji muzułmańskiej do Europy. Uważam, że ci ludzie powinni mieszkać u siebie. Ale to przez białych nie mogą tego robić. I szukają w Europie schronienia. Zresztą, ktoś ich do tego przekonał, ktoś ułatwił im podróż, ktoś otworzył przed nimi granice. Było to celowe, aby zapędzić miliony Europejczyków na fałszywą barykadę. I aby przedstawić przy pomocy prowokacji i fałszywych inscenizacji oraz kłamstw kolportowanych w mediach (zwłaszcza w internecie) muzułmanów jako barbarzyńską dzicz stanowiącą zagrożenie dla Europy i Europejczyków. Choć w rzeczywistości to Europa jako wasal USraela jest zagrożeniem dla islamu.
.
Obecna nagonka na muzułmanów odwraca uwagę od prawdziwych zagrożeń i problemów Europy. I od tego też, co dzieje się np. na Ukrainie. Kogo interesuje to, że bandycka junta Patroszenki/Waltzmana wystartowała kolejną zimową ofensywę?
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/01/18/co-sie-dzieje-na-ukrainie-18-01-2016/
.
I że na Ukrainie znów panuje jakaś podejrzana epidemia.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/01/20/co-sie-dzieje-na-ukrainie-20-01-2016/
.
Aby nie było niejasności – nie jestem sympatykiem islamu. Odrzucam islam jako załganą i wyssaną z palca religię abrahamową – pochodną judaizmu w wersji dla beduinów. Dla przypomnienia zamieszczam zasięg żydowskich religii abrahamowych – na różowo zaznaczone są obszary Ziemi skażone duchowo i kulturowo judaizmem we wszystkich jego odpryskach:
.
Abraham_Dharma
.
 
Potępiam zbrodnie dokonywane przez bojówki muzułmańskie w Libii, Syrii, Iraku, Afganistanie i Pakistanie. Choć wciąż zastanawiam się, które z nich są na żołdzie CIA i Mosadu. I które kierowane są przez prowokatorów grających w drużynie Pentagonu i banksterów. Zresztą, gdyby muzułmanów od lat nie radykalizowano, gdyby nie tworzono i nie zbrojono pod patronatem CIA bojówek muzułmańskich, nie mielibyśmy dzisiaj problemu z islamskim terroryzmem (tym faktycznym, a nie operacjami obcej flagi CIA i innych zachodnich służb) i napływem muzułmanów.
.
W całej tej wojnie o imigrantów zastanawia mnie postawa chrześcijan. To oni głównie protestują przeciwko „islamizacji” Europy. A przecież to oni głoszą hasła miłości bliźniego. To ich idol rzekomo nakazał – kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Łażą tacy do ich kościołów, powtarzają te slogany o miłości bliźniego jak mantrę – a jak ją stosują w praktyce – widzimy gołym okiem. To kolejny raz pokazuje, jak ogromna przepaść dzieli u chrześcijan hasła i  praktykę. Hipokryzja i całkowita sprzeczność teorii z praktyką są jednymi z głównych „wartości chrześcijańskich”.  Jedynie fanatyzm, nietolerancja i ksenofobia są u nich jeszcze większe. Katolicy w Polsce (i nie tylko) buntują się nawet przeciwko nawoływaniom ich wodza, „ojca świętego” – papieża. Zwłaszcza polskojęzyczni katolicy są w niewygodnej sytuacji. To katolicki prezes PiS-u w 2003 roku w knessejmie wołał – wojna w Iraku to nasza wojna. I ówczesne władze wysłały wojsko w roli pomagiera w bandyckich okupacjach  i do Iraku, i do Afganistanu. A dzisiaj PiS buntuje się przeciwko imigrantom muzułmańskim. Choć sam przyłożył rękę do chaosu i zniszczeń w świecie islamu. Zapomniano też i o tym, jak polskich katolików uciekających podczas wojny z ZSRR muzułmańska ludność Iranu (wówczas Persji) przyjęła serdecznie i z otwartymi raminami.
https://socjalnacjonalista.wordpress.com/2016/01/17/jak-iranczycy-przyjeli-w-1939-roku-120000-polskich-uchodzcow/
.
Jak wściekli katolicy w Polsce reagują dzisiaj na muzułmańskich uciekinierów – sami widzimy. Wystarczy pogrzebać w sieci. A mimo to twierdzą oni, że katolicyzm we wszystkim jest lepszy od islamu. Czy można być bardziej zaślepionym?
.
Czy Europa zachodnia jest jeszcze do uratowania? Nie przed islamem, bo nie on jej zagraża. Jej zagraża żydo-banksteryzm, globalizm, grabieżczy kapitalizm i zaślepiające Europejczyków ideologie żydowskiego chowu na czele z chrześcijaństwem i poprawnością polityczną. Czy zerwą się Europejczycy z kajdan banksteryzmu, z wasalskiej podległości pod USrael? I czy uwolnią się od fanatyzmu, szowinizmu, rasizmu, głupoty i obcej nadjordańskiej antykultury? Czy przywrócą europejskie Renesans i Oświecenie wracając do własnej kulturym tożsamości i dominacji rozumu?
.
Największym zagrożeniem dla współczesnego człowieka jest…on sam.
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/04/04/najwieksze-zagrozenie-dla-czlowieka-czlowiek/
.
Analogicznie – największym zagrożeniem dla zachodnich Europejczyków są oni sami, a raczej ich totalne ogłupienie, odmóżdżenie i ślepota.
.
Czy Europę zachodnią uda się uratować przed nią samą, przed jej durnotą – i przed banksterami? Powiem otwarcie – boję się, że nie. Bo ona sama tego nie chce.
.
.
opolczyk
.
.
PS

Zamieszczam jeszcze fragmenty dyskusji, jaką prowadziłem na temat chrześcijaństwa na neonie24 (zanim mnie zbanowano, czym wcale się nie zmartwiłem). Otóż Laznik napisał do mnie m.in. tak:

nie jest właściwie znane, nie jest ważne co stoi w pismach, tylko jak chrześcijaństwo było pojmowane, jaki jest duch chrześcijaństwa.

Odpowiedziałem mu:

To co Pan nazywa „duchem chrześcijaństwa” ja nazywam żydogennym upiorem chrześcijaństwa.

Na życzenie jestem w stanie to udokumentować i wykazać.

Jego odpowiedź brzmiała:

„To co Pan nazywa „duchem chrześcijaństwa” ja nazywam żydogennym upiorem chrześcijaństwa.”

Gwarantuję, że nie to samo. Przypuszczam, że tym upiorem są elementy tzw. Starego Testamentu, które istotnie, jak choćby kanon „ludu wybranego” są upiorne i służą jedynie do zniewalania Gojów. Jednakże chrześcijaństwo obok swej tradycji czy źródeł bliskowschodnich, warto dodać, że to źródło z BW zasadza się na sprzeciwie wobec zasad mozaizmu, ma swe źródło n.p. europejskie. Chrześcijaństwo wręcz zmusiło przywódców mozaizmu do spisania swych zbrodniczych wykładni w talmudzie.

Zwracano już na to wielokrotnie uwagę, że właśnie średniowiecze, które w wykładni judejskiej miało być pełne ciemnoty i zabobonu, klasyczne kłamstwo w nauce historii, było niebywale owocne w rozwoju idei chrześcijaństwa i jego cywilizowaniu, judaizm bowiem jest nie więcej jak tylko ideologią plemion koczowniczych, przecie nie religią, średniowiecze europejskie dopiero uczyniło z chrześcijaństwa religię ludów osiadłych. Naturalnie można, zgodnie zresztą z konceptem Judejczyków, uznać chrześcijaństwo za wynikające i podległe mozaizmowi, wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy. Wypędzanie żydów z wielu krajów Europy: Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia, świadczy najlepiej o spostrzegawczości i mądrości ludzi średniowiecza, od których mogli byśmy się niemało nauczyć. Czy zadawał Pan sobie pytanie, z jakiej racji warchoł Kazimierz Piastowicz został uznany Wielkim ?

Z niepokojem należy stwierdzić, że osiągnięcia średniowiecza, jak choćby zakaz procentu/lichwy zostały przez nasze społeczeństwo zniweczone, ponoć takie światłe, patrz ostatni link w „Laznik 14.01.2016 23:01:03 ”

Szczególnie wielkie osiągnięcia miało chrześcijańskie średniowiecze w zakresie pieniądzy, weźmy koncepcje brakteatów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brakteat

dopiero w XX wieku udało się odtworzyć ten system pieniężny, por. Silvio Gesell i wolny pieniądz w Wörgl

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rgl

Wikipedia tłumaczy absolutnie fałszywie „pieniądz lokalny (Freigeld) “, „Freigeld“ oznacza „wolny pieniądz“ a właściwie „pieniądz uwolniony/oswobodzony“ od lichwy/procentu.

Już to porównanie ze średniowieczem dowodzi najlepiej, jak dalece skarlała myśl współczesna w porównaniu ze średniowieczem, warto się nad tym zastanowić.

Proszę przy tym nie zapominać, że mozaizm jest ideologią przestępczą, synagoga stanowi światową sieć przestępczą, dysponuje przy tym doświadczeniem z paru tysięcy lat, co czyni go szczególnie groźnym i trudnym, ale co do tego nie powinno być wątpliwości.

Na to odpisałem mu tak:

Gwarantuję, że tak. Fundamentem chrześcijaństwa jest cała biblia a nie tylko Nowy testament. Pisany zresztą przez takich samych Żydów jak Stary – czyli żydowska biblia Tanach. Która faktycznie jest księgą rasizmu i zbrodni:
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/08/06/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

Co istotne, nawet uczciwi żydowscy naukowcy przyznają, że jest ona wyssana z palca:
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Także u galilejskiego „mesjasza” znajdziemy cytaty dowodzące jego żydowskiego „ekskluzywizmu” (żeby nie powiedzieć – rasizmu):

„Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,5-6).

A jeszcze bardziej ten cytat:

„Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela… Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom” (Mt 15,24-26).

W nim Żydzi są dla niego dziećmi, a Kananejka i jej córka psami. Joszue/Jezus wprawdzie podważał autorytet faryzeuszy/uczonych w piśmie, ale jednocześnie żydowskiego psychopatę Jahwe przerobił na miłosiernego ojca. Tyle że i ten „miłosierny ojciec” też karał „piekłem”:

„Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.”
No i mamy nieskończenie miłosiernego i wybór – samookaleczenie albo piekło ogniste.

Postać Joszue wykreowano na mesjasza i zbawiciela przy pomocy zwykłych wymysłów. Podam dwa przykłady:
Tzw. „przemienienie pańskie” w którym Joszue trzem uczniom ukazał się w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. A to są postacie wyssane z palca przez autorów „starego testamentu”. Nawet gorliwi katolicy „przedsoborowi” kolportują tekst o wyssaniu z palca przez żydowskich oszustów – autorów starego testamentu – niewoli egipskiej, Mojżesza i wyjścia z Egiptu.
https://marucha.wordpress.com/2015/04/02/pierwsze-zydowskie-klamstwo-fabrykacja-starego-testamentu-o-tym-ze-izraelici-byli-niewolnikami-w-egipcie/
Ale skoro nie było Mojżesza, to jak mogł on wystąpić w ewangeliach w towarzystwie Joszue? Eliasz to też żydowski wymysł. Nalepsze jest jego „wniebowstąpienie”. Nawet jego grobu nie potrzeba szukać, aby udowodnić że istniał. Przecież on a ognistym rydwanie wstąpił do nieba („wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwu: i wstąpił Eliasz przez wicher do nieba”).
Drugi przykład – wyssana z bajka bajka o trzech/mędrcach/królach.
https://opolczykpl.wordpress.com/2016/01/06/chrzescijanstwo-zydowski-matrix-czyli-szopka-do-kwadratu/

Ewangelista wyssał ich z palca aby podnieść rangę urodzonego żydowskiego „proroka”. No i skoro wiemy, że są w ewangeliach bajki wyssane z palca, uprawnionym jest pytanie – to co jest w nich prawdą? I na to pytanie każdy musi dać sobie samemu odpowiedź. W mojej ocenie „życiorys” Joszue i wszystkie jego i jemu towarzyszące „cuda” to blaga. Ponadto „życiorys” jego spreparowano tak, aby zgadzał się z „proroctwami” starego testamentu, do którego w ewangeliach jest cała masa odniesień.
Wymyślono przede wszystkim dogmat o „odkupieniu grzechów”. Jest to kompletna dziecinada. Skoro Joszue odkupił grzechy ludzkości – to po co nadal jest jeszcze piekło? A jeśli piekło nadal jest – to jakie i czyje grzechy on odpuścił? I po co była ta krwawa jatka? Czy nieskończenie miłosierny nie mógł bez niej odpuścić ludziom ich „win”. Skoro tak człowieka ukochał. A powinien to zrobić, bo przecież jak mówi „modlitwa pańska” przekazana przez „syna bożego”, to Jahwe/Bóg-ojciec wodzi owieczki na pokuszenie. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…i nie wódź nas na pokuszenie…”.
To ci jest perfidia – wodzi na pokuszenie, a ci, którzy dają się skusić – do piekła. Mimo grzechów odkupienia.

Teraz sprawa chrześcijaństwa i kk.

Najpóźniej od antypogańskich i anty-„heretyckich” dekretów Teodozjusza „Wielkiego” (końcówka IV wieku) chrześcijaństwo stało się upaństwowionym zbrodniczym terrorem. Zaczęły się pogromy pogan, „heretyków” i „bezbożników”. Podstaw teoretycznych dostarczali „ojcowie kościoła”. W „Wyznaniach” Augustyna sam wyczytałem, jak pisał on, że zabijanie upartych pogan dla ratowania ich dusz jest dopuszczalne. Ważne było, aby zabijać ich kierując się miłością i troską o ich pogańskie dusze. Takiej sofistyki nawet rabini mogliby uczyć się od tego „świętego”. A u Tomasza z Akwinu wyczytałem, że eksterminacja „heretyków” jest obowiązkiem. Tyle, że kk określał, kto jest „heretykiem”, natomiast samą eksterminacją obarczał najczęściej władze świeckie. Jak Piłat miał czyste ręce.

„Heretycy popełniają grzech, z powodu którego zasłużyli sobie nie tylko na to, by zostali karą klątwy wyłączeni z Kościoła, lecz także usunięci ze świata karą śmierci. (…) Kościół karą klątwy wyklucza go z swojego łona i następnie zostawia go sądownictwu świeckiemu, by przezeń był usunięty ze świata karą śmierci.”
(Tomasz z Akwinu)
I takich to „świętych”, „ojców” i „doktorów” kościoła miała cywilizacja łacińska.
Potęgę polityczną (i państwo kościelne) wyłudziło papiestwo przy pomocy sfałszowanej tzw. „Donacji Konstyntyna”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Donacja_Konstantyna
Jej sfabrykowanie zbiegło się właśnie z utworzeniem państwa kościelnego i z osiągnięciem potęgi politycznej papiestwa. O tron papieski przez długie długie wieki trwała zażarta walka. Niejeden papież mordował konkurentśw a nawet poprzedników.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy_VII
Kupczono tiarą i kapeluszami kardynalskimi. Najmłodszy papież miał 18 lat i bogatego ojca, który kupił mu tiarę. Dochodziło w Watykanie do makabrycznych historii – jak choćby ta z synodem trupim:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_trupi
Na takich fundamentach rosła cywilizacja łacińska. Towarzyszył jej szereg bandyckich krucjat. Także przeciwko Słowianom. A nawet przeciwko katolikom.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata#Lista_krucjat

Katolicy mają na sumieniu niejedną rzeź przypominającą starotestamentowe czystki etniczne. RPrzykładami tego były rzeź Jerozolimy, Bezeries („W kościele wyrżnięto w pień 7000 ludzi, w tym mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet odprawiających mszę kapłanów. Podobnie było w kościele Saint-Nazaire i w miejskiej synagodze. Na ulicach miasta zabito dalsze kilka tysięcy. Ludzi mordowano w domach, które po obrabowaniu podpalano.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_B%C3%A9ziers,)
i Magdeburga podczas wojny trzydziestoletniej, gdzie wymordowano 25- 30 tys. ludności cywilnej, a papież na wieść o tej rzezi wyraził radość ze zniszczenia heretyckiego gniazda. W „tolerancyjnej” Rzeczypospolitej katolicki motłoch urządzał tumulty, w tym tumulty cmentarne profanując groby i zwłoki „heretyków”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tumult_cmentarny
Co więc działo się w krajach nie tak „tolerancyjnych”, łatwo możemy sobie wyobrazić.

Ważną cechą wszystkich odłamów chrześcijaństwa były wyssane z palca dogmaty. O dogmacie „odkupienia grzechów” już wspominałem. Jest też dogmat „wniebowstąpienia” i „wniebowzięcia”. A ja już jako szczeniak zastanawiałem się, jak można materialnym fizycznym ciałem wejść do niematerialnego, niefizycznego, duchowego nieba? Niestety doktryna nakazuje ślepą, tępą i bezrefleksyjną wiarę we wszystkie te wymysły. Inaczej jest się „heretykiem” lub „bezbożnikiem”. Czyli pomiotem Szatana.
Chrześcijaństwo wprowadziło kołtuński kult „relikwi”. Obok szmat, zardzewialych gwoździ, drzazg (rzekomo z krzyża) i szczątków „świętych” były nawet tak absurdalne i fałszywe relikwie jak mleko matki boskiej, pióra ze skrzydeł aniołów a nawet cudownie rozmnożone napletki żydowskiego „mesjasza”.
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-wstydliwa-relikwia,nId,821615
Na marginesie dodam – o nią toczył się zażarty spór, gdyż część teologów uważała, że Joszue podczas „wniebowstąpienia” jego napletek zabrał do nieba ze sobą. Inni uważali jednak, że pozostawił go na Ziemi.
O takie to ważne sprawy toczono wiekami teologiczne spory.

Jak wiemy przykazanie miłości było sztandarowym hasłem chrześcijaństwa. Wszak żydowski „zbawiciel” nakazał kochać bliźniego swego jak siebie samego. Kochać kazał też nawet nieprzyjaciół. Choć i jemu zdarzały się „wpadki”:

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.”
(Łk 14,26)

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką,synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.”
(Mt 10, 34-36)

Ta ostatnia zapowiedź spełniła się niestety co do joty.

Nie ma drugiej religii, w której rozdźwięk między hasłami (miłość bliźniego, wybaczanie, nadstawianie drugiego policzka) a praktyką byłaby tak kolosalna jak w chrześcijaństwie.

Wbrew twierdzeniom, że miłość jest fundamentem chrześcijaństwa, jego rzeczywistym fundamentem jest strach. Strach wpajany już od kołyski. Strach przed karą bożą, gniewem bożym i wiekuistym potępieniem – czyli piekłem. Każdy psycholog wie, jak ogromnie strach kaleczy psychikę i osobowość człowieka. Twórcy chrześcijaństwa doskonale wiedzieli, że tylko panicznym strachem przed piekłem i „karą boską” utrzymają wiernych w ślepym posłuszeństwie. A tak na marginesie – jak w jednej głowie może funkcjonować obok siebie wiara w to, że żydowski bóg jest nieskończenie miłosierny z obrazem boga, który jest karzący, zsyłający dopusty i klęski? I skazujący ludzi na niekończącą się wieczność do piekła za jeden „śmiertelny grzech”?
Także wmawianie wiernym, że są winni cierpienia i śmierci na krzyżu ich idola – Joszue/Jezusa (któryś cierpiał za nas rany) kaleczy osobowość. No i wmawianie im że są niegodni (panie, nie jestem godzien). To wszystko sprawia, że chrześcijanin żyje w starchu przed wyssanym z palca piekłem, żyje „na kolanach” żebrząc od dzieciństwa do śmierci o miłosierdzie, zbawienie i „odpuszczenie win”.
Wiem, wiem, a co z „wartościami chrześcijańskimi” i moralnością, bez której ludzkość nie może istnieć?
O tym wielokrotnie pisałem, ostatni raz tutaj:
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/10/20/wartosci-poganskie-i-wartosci-chrzescijanskie/

Na podstawie powyższego ponownie stwierdzam, że duch chrześcijaństwa dla mnie to żydogenny upiór.
Przypomnę jeszcze, że przerabia on wierzących w duchowych Żydów.

Terlikowski: “Ja jako Żyd (duchowy)”
http://www.fronda.pl/a/terlikowski-ja-jako-zyd-duchowy,25468.html

Mirosław Salwowski: “Ja też jestem Żydem (duchowym)”
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym

Aleksandra Kowal: “W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”
http://www.katolik.pl/czy-jestesmy-zydami-,834,416,cz.html

Przypomnę też kilka cytatów pokazujących katolicki patriotyzm:

„Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”
http://pl.wikiquote.org/wiki/Henryk_Goryszewski
Henryk Goryszewski, prawnik, nauczyciel akademicki, poseł knessejmu I i III kadencji, wicepremier w żondzie Hanny Suchockiej.

„…przyjmując za właściwe stanowisko, iż najpierw jesteśmy katolikami, a później Polakami, gdyż naszą pierwszą ojczyzną jest Kościół katolicki.”
http://www.legitymizm.org/list-otwarty-do-piotra-skwiecinskiego
Redakcja katolickich monarchistów w „Od Redakcji” pod jednym z tekstów.

„Jako katolik rzymski Polskę mogę poświęcić, bowiem narodowość jest kwestią incydentalną, ale na rozrzedzenie katolicyzmu rzymskiego mojej zgody być nie może.”

Adam Wielomski (proffessorek siedlecki, współpracownik „Najwyższego Czasu” i — o zgrozo — „Myśli Polskiej”
http://blotne-abecadlo.blogspot.de/2014/10/polak-czyli-katolik.html

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”

Cytat z książki dla harcerzy „Czuj duch” ksiądza Kazimierza Lutosławskiego napisanej krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Przypomnę jeszcze, że kk fanatycznie zwalczał tożsamość i kulturę wszystkich podbijanych ludów, narzucając im nadjordańską antykulturę i kult żydzizmu. Wielu katolików wypiera się żydowskości chrześcijaństwa, twierdząc, że galilejski Żyd Joszue nie był Żydem a Palestyńczykiem czy Galilejczykiem. Ignorują fakt że Galilea w jego czasach były żydowskim państwem. Drugim żydowskim państwem, pod bezpośrednią władzą cesarskiego prokuratora była Judea. Gdyby Joszue nie był Żydem, nie miałby wstępu do świątyni jerozolimskiej, do synagog (w ewangeliach widzimy go w synagodze czytającego pismo jednego z żydowskich „proroków”) i nie byłby sądzony przez najwyższego kapłana i Sanherdyn, których jurysdykcja obejmowała wyłącznie Żydów.

Największym i udanym oszustwem chrześcijaństwa było przerobienie starotestamentowgo psychopaty ludobójcy Jahwe w nieskończenie miłosiernego „boga-ojca”. Niektórzy chrześcijanie zaprzeczają identyczności Jahwe i ich „boga-ojca”. A przecież Jezus/Joszue, gdy wypędzał kupców ze świątyni, która była świątynią żydowskiego Jahwe, nazwał ją domem swego ojca. Czyli to starotestamentowy psychopata, pustynny demon Jahwe był jego ojcem. I ten psychopata przerobiony został na nieskończenie miłosiernego. No i przerobienie galilejskiego Żyda na „mesjasza” na „zbawiciela”, „chrystusa, „syna bożego” i samego „boga” jest drugim niewyobrażalnym oszustwem dorównującym temu pierwszemu. Dzięki niemu zżydzono i zażydzono umysły miliardów ludzi.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

Jeszcze krótko o brakteatach. Nie był to pomysł i wynalazek chrześcijański. W północnej i zachodniej Europie archeolodzy wykopali w kilku miejscach pochodzące z przełomu starożytności i średniowiecza pogańskie brakteaty z pogańską symboliką i runami. Owe chrześcijańskie brakteaty były więc kopią wcześniejszych pogańskich. Nie ma tylko pewności czy te pogańskie były pieniędzmi czy ozdobami. Ponadto wcale nie uważam, że był to wspaniały pomysł. Poddani dzięki niemu byli po prostu okradani. Przywilej bicia tych brakteatów posiadali władcy. Nie rozdawali ich za darmo. Każdy kto chcial je mieć, dawał władcy za nie odpowiednią ilość towaru, dzięki czemu władca miał dwór pełen różnych materialnych „dóbr”. Następnie władca co pół roku wymieniał stare na nowe, tyle że przy każdej wymianie dawał posiadaczom brakteatów mniej niż oni posiadali (najczęściej ok 1/10 mniej). I w ten sposób ich okradał. Jak to wyglądało w praktyce. Powiedzmy, że władca wybił milion tych monet i puścił je w obieg pobierając za nie od chętnych na nie towar (klejnoty, meble, drogie sukna, wyroby kowalskie itp). Po pół roku podczas wymiany 1/10 monet zostawił dla siebie. W obiegu pozostało 900 tys. monet. Po drugiej wymianie (po roku od wybicia pieniędzy) w obiegu pozostaje już tylko 810 tys. monet. Po czterech pełnych latach w obiegu pozostanie niecałe 480 tys. monet. Reszta została przez władcę „skasowana” przy kolejnych wymianach. Ale towarów otrzymanych za wybite monety nie zwrócił.
Jak widzimy, owe brakteaty choć były lepsze niż żadne pieniądze, bo wtedy handel ustawał całkowicie, wcale aż takim dobrym wynalazkiem nie były. Władcy musieli co parę lat wypuszczać całkiem nowe edycje brakteatów (starych było już za mało w obiegu), pobierali za nie ponownie towary, po czym ponownie co pół roku kasowali dziesięć procent tych monet. Tak, że znów po kilku latach handel powoli zamierał, gdyż w obiegu było coraz mniej pieniędzy. A władcy mieli coraz pełniejsze magazyny przeróżnych dóbr.

Jeszcze raz powtarzam, w sytuacji gdy w obiegu nie było żadnych pieniędzy nawet te oszukańcze brakteaty były pożyteczne, gdyż umożliwiały w ogóle handel. Ale aż takim świetnym pomysłem wcale to nie było.

Jeszcze o wypędzaniu Żydów. Byłoby skuteczne, gdyby chwilę potem nie zapraszano ich spowrotem. A tak właśnie bywało. Z Francji np wypędzano ich parokrotnie. Tylko, że gdy król chciał prowadzić wojnę, a pieniędzy nie miał – zapraszał Żydów spowrotem. Potem znów ich wypędzał i znów (on albo następca) ich zapraszał, gdy znów potrzebował pieniędzy. Ponadto wypędzonym pozostawiano „furtkę” – jeśli się „nawrócą” – nie muszą się wynosić. I wielu Żydów to wykorzystało. I w ten sposób fanatyczna pasja nawracania wszystkich na jedyną jedynie prawdziwą nadjordańską wiarę sprawiła, że wszystkie kraje chrześcijańskie na własne życzenie zostały zażydzone „przechrztami”. I w ten sposób cwani Żydzi udający chrześcijan powoli przejęli w krajach chrześcijańskich stery. Do tego stopnia, że dzisiaj są właścicielami całego prawie zachodu. Z Watykanem włącznie.
.

—-
 
Powyższa dyskusja zaczęła się od komentarza pod tym linkiem:
http://zygumntbialas.neon24.pl/post/128904,co-sie-dzieje-w-europie-14-01-2016#comment_1270573

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1251
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1036
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1122
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 799
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 760
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1910
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 594
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1054
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 556
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 565
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 909
 
Autor
Artykuł  lewi,  17/02/2016

Upadek Europy (choć przez wiele wieków niedostrzegalny) zaczął się od podrzucenia Rzymowi ideologii żydowskiej galilejskiej sekty, której idola przerobiono na „zbawiciela” i „syna bożego”.

Nikt Rzymowi niczego nie podrzucał, jakaś bzdura.
Najpierw sami żydzi, a następnie Rzym zwalczał uczniów Jezusa którzy nie chcieli angażować się w jego religijno-polityczne życie. Konstantyn jako

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

„Wielu publicystów zwraca uwagę na fakt, że ISTOTĄ KULTURY ŻYDOWSKIEJ JEST SAMOUWIELBIENIE, widoczne zarówno w Biblii, jak i Talmudzie, i pogarda dla wszystkiego co nie-żydowskie.”

Tacy publicyści zapewne nie czytali uważnie Biblii, piszą bzdury wprowadzając w błąd
Jezusa Chrystus nie uczył , że jego naród jest ponad wszystkimi innymi. Nie faworyzował nikogo z ludzi, także swojej os

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

Nagle obok żydowskich „matek boskich” zaczęto malować greckie i rzymskie boginie.

Kolejna gafa- ,,Matka boska'' nie jest wytworem żydowskim, nigdy nie uważali Maryji za matkę Boga. Nie żydzi wymyślili ten dogmat, tylko poganie kilka stuleci po śmierci apostołów.

  lewi,  17/02/2016

Także u galilejskiego „mesjasza” znajdziemy cytaty dowodzące jego żydowskiego „ekskluzywizmu” (żeby nie powiedzieć – rasizmu):

„Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,5-6).

A jeszcze bardziej ten cytat:

„Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela… Niedobrze jest

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

Tyle że i ten „miłosierny ojciec” też karał „piekłem”:

Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

A powinien to zrobić, bo przecież jak mówi „modlitwa pańska” przekazana przez „syna bożego”, to Jahwe/Bóg-ojciec wodzi owieczki na pokuszenie. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…i nie wódź nas na pokuszenie…”.

Jeszcze jeden przykład analfabetyzmu biblijnego .

Jak Bóg może kusić ? Zero zrozumienia, na dodatek twierdzenie nie zgodne z kontekstem Biblii.

 Niech nikt, kto jest

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

Katolicy mają na sumieniu niejedną rzeź przypominającą starotestamentowe czystki etniczne.

Kolejna brednia i nieznajomość Biblii.
W ST nie chodziło o czystki etniczne. Podbój Kaananu czy zagłada pewnych miast, wiązała się z plugawymi praktykami i degeneracją moralną ówczesnych ludzi żyjących w tym okresie w określonym miejscu.

Oto przykład

Henry H. Halley w swej ksią

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Jeżeli zacznie działać, jakie będzie wtedy Twoje położenie? Czy rzeczywiście nic nie robi? A może to brak wiedzy się kłania?

@lewi: "Levi pragnie chlopa z Palestyny mianowac Krolem Swiata
ale tym zajmie sie potem, jak podlegle mu ulice, dobrze pozamiata.
..........
Pozamiatales juz ulice ?
Jesli tak to zajmij sie teraz koronacja Jezusa na Krola Polski !
Masz plan jak bedzie krolowal ? Przez dekrety ?
Poprzez sejm, czy przez kaczynskiego ?
Po koronacji beda ludzie jeszcze pracowac, czy nastapi krolestwo boze i manna spadnie z nieba ?

  lewi,  17/02/2016

@zakrawarski: Albowiem to przede wszystkim wiecie, że w dniach ostatnich przyjdą szydercy ze swym szyderstwem, postępujący według własnych pragnień  i mówiący: „Gdzie jest ta jego obiecana obecność? Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci, wszystko trwa dokładnie tak, jak od początku stworzenia”.

 Bo zgodnie ze swym życzeniem przeoczają fakt, iż od dawna były niebiosa o

...  wyświetl więcej

@lewi: Dzisiejsza prasa podala, ze gdzies na swiecie znaleziono bursztyn w srodku ktorego
"zastygl" dla dzisiejszch biologow nieznany kwiat.
Oceniono, ze zostal zalany zywica 15 milionow lat temu.
Myslisz, ze Jezus i biblja tez "maczali swoje palce" w tej zywicy i zrywali ten kwiat ?

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Dobrze prawisz serpico, lepiej pisać na temat o którym ma się jako takie pojęcie. Ty natomiast masz ,,blade pojęcie''. na temat proroctw biblijnych , twoje wnioski są niepoważne i śmieszne. Ja nie zabieram się za temat, który mnie zupełnie nie interesuje, albo jestem do niego nieprzygotowany. Bądź spokojny, jeżeli chodzi o moje własne przemyślenia czy analizę. Co taki Dawkins może zapr ...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Ostatnie Twoje komentarze wysłałeś pod niewłaściwy adres, to świstaka bardziej może interesować, ja od katolicyzmu się odcinam.

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Wydaje ci się, że mamy podobne pomysły.

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Może według Ciebie coś osiągnął. Co ci może zaproponować? Jaką nadzieję? Co takiego mądrego powiedział do tej pory? Chyba że to

ichard Dawkins oświadczył obcesowo: „Gdy się zetkniesz z kimś, kto twierdzi, iż nie wierzy w ewolucję, to masz do czynienia z człowiekiem niewykształconym, tępym lub pomylonym”.

Kto go tak genialnie oświecił?
Czy taki Dawkins jest alfą i

...  wyświetl więcej

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Jesteśmy ssakami, co zatem sugerujesz? Na mnie nie robi wrażenia że ma parę fundacji. Co ten gość ma do zaproponowania wyznając swój pogląd? Nic. Ja nie tkwię w martwym punkcie, pojmuję że nie ślepa siła to wszystko sprawiła i nadal podtrzymuje. Jakie tony dowodów, nic nie ma. Coraz więcej naukowców dostrzega absurd tej teorii.

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: Nie mówimy o nauce, ale o światopoglądzie. Ja nie jestem przeciwnikiem odkryć naukowych.

  lewi,  17/02/2016

@_serpico_: W nauce nie ma oszustw? Mam podać konkretne dowody?

  lewi,  18/02/2016

@_serpico_: Nie chodzi o wynurzenia ludzi, lecz o rzetelne informacje . Komedie z małpoludami to wymysł Strażnicy? Człowieka z Piltdown przez mniej więcej 40 lat , większość ewolucjonistów uznawała za autentyczny okaz .Ostatecznie w roku 1953 fałszerstwo zostało wykryte, gdy po zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych okazało się, że po prostu zestawiono sztucznie postarzone kości ludzkie i małpie.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska