Login lub e-mail Hasło   

Zachodniopapuaski przywódca niepodległościowy Benny Wenda odwiedził Ghanę

Zachodniopapuaski przywódca niepodległościowy Benny Wenda, znajdujący się na czarnej liście indonezyjskiego rząd odwiedził Ghanę. Oto jego relacja z przeprowadzonych rozmów.
Wyświetlenia: 578 Zamieszczono 13/04/2016

 „Losy rewolucji afrykańskiej są ściśle powiązane ze światową walką przeciwko imperializmowi. To nie ma znaczenia, gdzie ta walka wybucha, czy to w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej, cele są takie same. Uciskani i wyzyskiwani ludzie dążą do wolności przeciwko eksploatacji i uciskowi. Ghana nie musi, Ghana nie może być neutralna w walce uciskanych przeciwko ciemiężycielowi”.

Kwame Nkrumah

zachodni papuasi demonstrują

Od wielu lat marzeniem mojego ludu w Papui Zachodniej była możliwość odwiedzenia przeze mnie Ghany w ich imieniu, a także zaniesienia wiadomości o naszej głębokiej i historycznej wdzięczności za przywódczą rolą jaką Ghana odegrała w obronie zachodniopapuaskiego prawa do samostanowienia, jak również zapewnienia w przeszłości schronienia dla niektórych spośród naszych uchodźców, starszych i bojowników o wolność.

zachodni papuasi demonstruja 2

Bardzo doniosłym był fakt, że przybyłem do Ghany w momencie obchodów 59-lecia niepodległości. Była to też okazja do poszukiwania ducha wizjonera dr Kwame Nkrumaha i jego niestrudzonych wysiłków na rzecz zdobycia wolności i sprawiedliwości dla Afrykańczyków – wszędzie – także mój naród będzie miał pewnego dnia powód do świętowania. Wreszcie przybyłem aby opisać położenie i niesprawiedliwe cierpienia Zachodnich Papuasów, znane naszym braciom w Ghanie, a także by szukać ich solidarności i wsparcia moralnego, teraz gdy nasza walka po raz kolejny nabiera tempa.

Wkrótce po tym jak wylądowałem w Akrze poczułem ciepły i łagodny wiatr na mojej twarzy, to było jak delikatne dotknięcie wielu afrykańskich rąk witających mnie w domu. Moim silnym poczuciem przynależności do diaspory afrykańskiej dzieliłem się z każdym kogo spotkałem. To było bardzo inspirujące i głęboko emocjonalne, że wielcy i znani afrykańscy przywódcy, tacy jak byli prezydenci Jerry John Rawlings, John Agyekum Kufuor oraz ksiądz Fred Deegbe poświęcili mi tyle uwagi i czasu. Towarzysze, naukowcy, wyżsi dyplomaci, dziennikarze i panafrykaniści, którzy w równej mierze poświęcili swój cenny czas, tchnęli ożywczy i dodatkowy dech życia w zachodniopapuaską walkę o niepodległość. Teraz mogę również zaświadczyć, że Ghana jest krajem ludzi prawdziwej miłości i gościnności dla potrzebujących.

TŁO

Mieszkańcy Papui Zachodniej nigdy nie zapomnieli, że w 1969 roku, w którym miał miejsce katastrofalny „Akt Wolnego Wyboru”, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych przymknęła oko na nielegalne działania, których rezultatem była krwawa okupacja Papui Zachodniej, Ghana wzięła na siebie odważną i przywódczą rolę wyrażając uzasadnione wątpliwości, co do indonezyjskich roszczeń do suwerenności nad Papuą Zachodnią. 19 afrykańskich narodów pod przywództwem Ghany wyraziło następnie swój sprzeciw i wezwało do nowelizacji Aktu. Wśród nich znalazły się między innymi Kenia, Togo i Sierra Leone.

zachodni papuasi demonstrują 3

W 1969 roku zachodniopapuaski akt samostanowienia, znany jako Akt Wolnego Wyboru miał zadecydować o przyszłym porządku, czy Zachodni Papuasi wybiorą niepodległość, czy zechcą dołączyć do Indonezji. Akt powinien być monitorowany przez międzynarodowych obserwatorów i utrzymać międzynarodowe standardy, zgodnie z uniwersalnymi zasadami głosowania. Zamiast tego indonezyjska armia, która najechała Papuę Zachodnią, wybrała tylko 1026 osób, mających zagłosować w imieniu około miliona ludzi. Zdecydowanej większości naszego narodu uniemożliwiono udział w naszym własnym prawie do samostanowienia. Przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, delegacja z Ghany „wyraziła zastrzeżenia dotyczące zastosowanej metody głosowania i uznała, że mieszkańcy Papui Zachodniej nie skorzystali ze swojego prawa do samostanowienia”, a także wskazała, że „Akt Wolnego Wyboru” nie spełnił podstawowych wytycznych przygotowanych przez specjalną reprezentację Sekretarza Generalnego ONZ, i w tym sensie bezpośrednio pogwałcił Umowę z Nowego Jorku zawartą między Indonezją i Holandią. Konkluzją stanowiska delegacji z Ghany była konieczność umożliwienia mieszkańcom Papui Zachodniej ponownego głosowania, jeszcze przed końcem 1975 roku. Ta odważna postawa Ghany została przyjęta przez pozostałe kraje (głównie afrykańskie), które poparły sprzeciw wobec nielegalnego Aktu.

Rząd i naród Ghany w 1986 roku przyszedł z pomocą także pięcioru zachodniopapuaskim uchodźcom. Tych pięciu rdzennych zachodniopapuaskich starszych i bojowników o wolność (z łukami i strzałami) uciekło z potrzasku indonezyjskiego rządu przez Papuę Nową Gwineę, ale później zostali schwytani. Zostali odnalezieni przez ghańskiego urzędnika pracującego przy Komisji ONZ ds. uchodźców (UNHCR), na którego żądanie Jemes Nyaro, Allex Derey, Gerard Thommey, David Timka i Aries Wader, polecieli do Ghany, gdzie przyznano im azyl. Mieszkali w Ghanie przez następne cztery lata, od 1986 do 1990 roku. Ghana jest celebrowana w Papui Zachodniej do tej pory za jej moralne i odważne przywództwo pokazywane przy każdej okazji, w obliczu oczywistej niesprawiedliwości i zastraszania. Naród Papui Zachodniej nigdy tego nie zapomni. Dlatego przybyłem do Ghany również aby przekazać wdzięczność tych osób, ale przede wszystkim po to aby podziękować Ghanie za jej historyczną rolę w obronie naszego prawa do samostanowienia przed ONZ w 1969 roku, za stosunek do narzuconego nam Aktu Wolnego Wyboru. Chciałem poinformować także naszych braci i siostry, że wiele raportów i badań udowodniło, że Ghana i państwa, które ostawały przy tym w 1969 roku zajęły prawidłowe stanowisko, a mieszkańcom Papui Zachodniej bezprawnie odmówiono prawa do samostanowienia.

ODNOWIENIE WSPARCIA

Wielebny Dr Fred Deebge, były sekretarz generalny Rady Chrześcijańskiej Ghany i szanowany przez wielu ojciec, powitał mnie z braterską miłością. Rozmawialiśmy o wsparciu i modlitwach światowych przywódców kościelnych w intencji naszego bólu i cierpień, a także o tym jak Międzynarodowa Rada Praw Człowieka Baptystów może zbadać podbój Papui Zachodniej oraz wewnętrzną walkę. Bardzo przyjemnie było podzielić się przesłankami wskazującymi, że papież Franciszek może odwiedzić Papuę Zachodnią w 2017 roku. Rozstaliśmy się z wielebnym dr Fredem Deegbe z jego błogosławieństwem i szczerymi modlitwami. Deegbe powiedział, że Bóg potrafi zrobić to co nie możliwe, ale wciąż wymaga on ludzkiej współpracy; dlatego mówi on: pytajcie a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam. W ten sposób pobłogosławieni udaliśmy się na oddzielne spotkania z dwoma byłymi prezydentami Ghany, obydwoma bardzo szanowanymi i kochanymi przez kraj za ich osobistą rolę ojców założycieli w budowie demokratycznej Ghany, jej wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Beny Wenda i deeegbe

Jego ekscelencja prezydent John Agyekum Kufuor (2001-2009) i były przewodniczący Unii Afrykańskiej, znany międzynarodowy lider, filozof oraz przewodniczący Fundacji Johna Agyekuma Kufuora, przyjął nas serdecznie we własnej rezydencji. Rozmawialiśmy o znaczeniu instytucji wodzowskich w Ghanie i Afryce, jej tradycjach i podobieństwach w kulturze jako całości, mojej roli jako rdzennego wodza mojego ludu, lidera i rzecznika Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej. Ja z kolei pokazałem mu liczne fotograficzne wiadomości z Papui Zachodniej proszące Ghanę o ponowne wsparcie. Mój rozmówca zauważył, że „z pewnością nie jesteś Indonezyjczykiem” oraz że „ważnym jest, aby ludzkość powinna być w centrum wszystkiego. Jako istoty ludzkie należycie do ludzkości. We właściwym czasie ludzkość przeważy i będziecie wolni”. Te słowa pochodzące od kogoś, kto ma tak głęboką wiedzę w zakresie historii i zarządzania, a także na temat trwających na całym świecie walk, były bardzo zachęcające i prawdziwie podtrzymują nasze nadzieje. To naprawdę pozwala mi uwierzyć i zobaczyć, że nasze odkupienie od całego ucisku i wolność każdego dnia stają się coraz bliższe .

Kufour i Wenda

Większość afrykańskich obserwatorów zauważyło, że Jego Ekscelencja prezydent Jerry John Rawlings jest jednym z kilkorgu politycznych przywódców, którzy później po dr Kwame Nkrumahu, pierwszym prezydencie Ghany, mieli tak wielki wpływ na Ghanę oraz Afrykę jako całość. To oczywiście wywołało we mnie pewne emocje, jak i pokorę. Jest on znany ze swojej szczerości, silnego przywództwa, jako „człowiek z ludu”, a także jako inicjator i orędownik międzynarodowego ruchu pokoju. Warto również zauważyć, że to pod kierownictwem przewodniczącego Rawlingsa, przyznano, schronienie w Ghanie w 1986 roku starszym i bojownikom o wolność z Papui Zachodniej. Tym sposobem spotkanie prezydenta Rawlingsa i przekazanie mu osobistych słów wdzięczności, było ważną częścią mojej misji. Wspomnienia i siła naszych rozmów podczas tego spotkania tylko potwierdziły, to co wielu ludzi mówiło o nim. On jest sprawcą, człowiekiem czynu! Krótko po naszym spotkaniu i ku naszemu zaskoczeniu, to on z pewnością sprawił, że tego samego dnia byliśmy w wieczornym wydaniu wiadomości.

rawlings i wenda

Przewodniczący Rawlings powiedział mi: “Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że mieliście wsparcie z Ghany przed Organizacją Narodów Zjednoczonych w 1969 roku i że przyjęliśmy zachodniopapuaskich uchodźców w latach 1980. Zachodnia Afryka widziała niewolnictwo, kolonialne i niepodległościowe walki”. “Wodzu, znalazłeś się w bardzo bolesnej sytuacji”. “Sugeruję Tobie skontaktowanie się z Komisją Europejską, każdym parlamentarzystą, Unią Afrykańską oraz każdą zainteresowaną organizacją. Pukaj i kołacz ponownie, nie pozwól im spać”. “Będziemy przyczyniać się poprzez przypominanie im kto jest nadal skolonizowany”. “Walcz nadal”.

panafruykanisci

W końcu przybyłem do centrum pamiątkowego W.E.B Du Bois, gdzie spotkałem niektórych z naszych oddolnych panafrykańskich zwolenników z Ghany, którzy pomagają w rozpowszechnianiu informacji o Papui Zachodniej w całej Afryce od ponad roku, w tym także nowych przyjaciół kampanii, którzy usłyszeli o naszej wizycie. Dr W.E.B Du Bois był afroamerykańskim przywódcą praw obywatelskich i myślicielem amerykańskiego ruchu praw obywatelskich, który uczynił Ghanę swoją bezpieczną przystanią w latach 1920. oraz współpracował z pierwszym ghańskim prezydentem Dr Kwame Nkrumahem, jak również innymi wybitnymi Afrykanami na rzecz programu panafrykańskiego. Gdy rozmawiałem z członkami grup panafrykańskich i młodymi liderami na terenie centrum, czułem jak duch naszej walki łączył się z dumnymi wspomnieniami i ludźmi z pasją, i wiedziałem, że byłem we właściwym miejscu, wśród rodziny. Najbardziej znaczącym było podniesienie przez naszych braci i siostry z Ghany transparentu ze zwrotną wiadomością dla Zachodnich Papuasów.

TV3 wywiad

Otrzymaliśmy również sposobność stania się gośćmi jednej z czołowych stacji telewizyjnych w Ghanie i domu medialnego (TV3), który obejmuje wszystko, od wiadomości ze świata polityki do rozrywki. Program publicystyczny został odpowiednio nazwany, HOT ISSUES, a gospodarzem był pan Kwesi Pratt jnr. Pan Kwesi Pratt Jnr jest wysoko cenionym dziennikarzem, a także redaktorem naczelnym gazety codziennej „The Insight”. Dało to możliwość odniesienia się do wielu trafnych pytań dotyczących Papui Zachodniej i jej walki, jak również dostarczyło bardzo ważnej platformy dotarcia do Ghańczyków z naszą historią.

 

OBEJRZYJ ROZMOWĘ Z BENNYM WENDĄ W TV3  https://www.youtube.com/watch?v=HTtpY530kK8

Nasze ostatnie zobowiązanie dotyczyło Instytutu Studiów Afrykańskich Uniwersytetu Ghany. Odkryłem podczas misji, że kilku starszych akademików z Ghany pracowało w Papui Nowej Gwinei w latach 1970. i 1980. i wiedzieli wszystko o Papui Zachodniej, i o tym co indonezyjscy żołnierze zrobili wtedy z naszymi ludźmi. Dlatego wydawało się naprawdę stosownym i ważnym, abyśmy mogli przemówić na seminarium prowadzonym przez Instytut Studiów Afrykańskich na Uniwersytecie w Ghanie. W obecności profesorów, starszych wykładowców, studentów i członków społeczeństwa. Historyczne fakty i obecna sytuacja w Papui Zachodniej były otwarcie przedyskutowane. Po raz kolejny zostałem obdarowany autentycznymi wyrazami solidarności i wsparcia dla Papui Zachodniej i radami na temat tego jak nasz ból i cierpienia mogą zostać złagodzone.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI GHANY

czarny plac akra

Wreszcie, posiadanie możliwości stania się świadkiem 59. Obchodów Dnia Niepodległości Ghany na Placu Czarnej Gwiazdy w Akrze było niezwykłym punktem kulminacyjnym! Znalezienie się w kolorowym morzu ludzi ze wszystkich środowisk w kraju, jak również wśród wybitnych osobistości świata, afrykańskich prezydentów i ministrów, było równie zachwycające. Był to napawający dumą moment zobaczenia co osiągnęli inni czarni ludzie. Słuchałem prezydentów Uhuru Kenyattę i Johna Dramaniego Mahamę z wielką uwagą podczas ich przemówień. Jego Ekscelencja prezydent John Mahama poczynił uwagę, że „uzyskanie niepodległości w Afryce Subsaharyjskiej jest nie tylko tym w czym byliśmy pierwsi” – „Ghana była pierwszym afrykańskim krajem, który dostarczył siły pokojowe ONZ. Ghana była pierwszym krajem na świecie wybranym by otrzymać wolontariuszy Korpusu Pokoju. Ghana była pierwszym afrykańskim krajem, który wygrał Puchar Świata w Piłce Nożnej U-17, a także Puchar Świata U-20 w tej samej dyscyplinie sportu. Ghana była pierwszym krajem, który otworzył swoje granice aby dostarczyć pomoc humanitarną w ramach zwalczania wirusa Ebola!”.

Dla narodu Ghany, modlę się, że pewnego dnia będziecie mogli dodać do swojej historii, że „Ghana była pierwszym krajem, który stanął w obronie Papui Zachodniej w 1969 roku” w jego walce o ludzkość i wolność. Ghana powinna wiedzieć, że nadal daje nadzieję i inspirację narodowi Papui Zachodniej. Może żyliśmy tak długo pod rządami kolonialnymi, od 188 lat, ale jest naszą silną nadzieją i wiarą, że wkrótce będziemy wolnymi ludźmi. Jadąc do Ghany, widząc tak wielu spośród moich braci i sióstr oraz otrzymując poparcie od tak wielkich przywódców, wiara ta stała się silniejsza. Wielkie podziękowania dla narodu Ghany, i mogę powiedzieć, że kiedy usłyszycie pianie koguta o poranku, to twoi bracia i siostry z Papui Zachodniej mówią: „Shiidaa, ye daase, akpe na mi, naa gode!

 

Wódz Benny Wenda

Rzecznik Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej

Nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2013 i 2014.

Czytaj także:

www.fwpcpoland.wordpress.com

https://www.freewestpapua.org/

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1374
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1234
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 663
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 780
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 817
8
komentarze: 20 | wyświetlenia: 520
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 490
 
Autor
Dodał do zasobów: Damian Żuchowski
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska