Login lub e-mail Hasło   

List otwarty Stanisława Habdasa do Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru

List otwarty Stanisława Habdasa do Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru w sprawie antypolskiej, antynarodowej i antyobywatelskiej działalności polskiej opozycji. Koszalin, d...
Wyświetlenia: 330 Zamieszczono 18/04/2016

List otwarty Stanisława Habdasa do Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru w sprawie antypolskiej, antynarodowej i antyobywatelskiej działalności polskiej opozycji.

Koszalin, dnia 15 kwietnia 2016 roku

Komitet Obywatelski

d/s Praworządności

i Walki z Korupcją

 

 

 Panowie

 

GRZEGORZ SCHETYNA

P r z e w o d n i c z ą c y

Klubu Parlamentarnego

Platformy Obywatelskiej

00-902 W A R S Z A W A

Wiejska 4/6/8

 

 

RYSZARD  PETRU

P r z e w o d n i c z ą c y

Klubu Parlamentarnego

Nowoczesna Petru

00-902 W A R S Z A W A

Wiejska 4

 

 

 

 

Szanowni Panowie !

 Po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, do dnia dzisiejszego nie możecie pogodzić się z przegraną Waszych partii. Jesteście pokłosiem i utrwalaczem Układu Okrągłostołowego, zawartego w 1989 roku Solidarności z komunistami. Ten układ komunistyczno – liberalny, którego jesteście wiernymi kontynuatorami – to nic innego jak nieformalna zorganizowana grupa przestępcza ogarniająca swoim zasięgiem cały Kraj. Potwierdzeniem powyższego jest anty-polska, anty-obywatelska i anty-narodowa postawa oraz działalność na szkodę Polski i polskiego społeczeństwa Waszych ugrupowań politycznych – kreowana przez Was jako ich przewodniczących.

Członkowie Waszych partii, począwszy od 1989 roku byli członkami innych ugrupowań politycznych, którzy sukcesywnie pod przykrywką powszechnej prywatyzacji okradali polskie społeczeństwo do tego stopnia, że dzisiaj został realnie zagrożony   byt   Polaków.  Była   to   największa   grabież   majątku   narodowego, począwszy od 1945 roku.  Do  tych  ugrupowań  politycznych,  które  dokładnie  okradli  Polskę i Polaków niejednokrotnie z całego dorobku ich życia – należeli : SdRP a później SLD, część Solidarności z Lechem Wałęsą na czele, Unia Wolności, Unia Pracy, Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, AWS, PSL i Platforma Obywatelska /raczej : anty-obywatelska/. Członkowie wyżej wymienionych partii – odpowiedzialni za grabież majątku narodowego i ogromną biedę około 7 milionów Polaków, kontynuują swoją polityczno-przestępczą działalność w Platformie Obywatelskiej, w Nowoczesnej Petru i w PSL. Ostatnio dołączyła do Was banda złożona ze stalinowców, komunistów, esbeków i ich współpracowników pod nazwą KOMITET OBRONY DEMOKRACJI, którzy z demokracją nie mają nic wspólnego. Jest to formacja – w której czynnie uczestniczycie – mająca na celu wyłącznie obronę Waszych przywilejów i majątków zdobytych w przeważającej większości na drodze przestępczej. Za nic macie społeczeństwo polskie i Państwo Polskie. Jesteście wyłącznie zainteresowani sami sobą i nastawieni na budowanie osobistych karier politycznych i zawodowych, kosztem poniżanego i wykorzystywanego społeczeństwa  – pracującego w systemie niewolniczym. Całą tą grabież majątku narodowego, doprowadzenie do wysokiego bezrobocia po 1989 roku, zniszczenie polskiego przemysłu i dewastacja polskiej gospodarki – rozpoczęto za prezydentury współpracownika SB – Lecha Wałęsy. Premierem RP był wówczas Tadeusz Mazowiecki, który za pomocą polskich „ekonomistów” ustanowił najbardziej niesprawiedliwy ustrój w Europie. Do takich polskich ekonomistów wyniszczających polską gospodarkę i upadlających polskie społeczeństwo, w ślad za którymi podążył cały świat przestępczy – należą : Leszek Balcerowicz, Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Grzegorz Kołodko, Waldemar Kuczyński, Ryszard Petru i wielu innym im podobnym. Doradzcą Ministra Finansów po 1989 roku był amerykański ekonomista – Jeffrey Sachs. Jednym z polskich ekonomistów, który nie zgadzał się wówczas z planem gospodarczym Leszka Balcerowicza wyniszczającym polską gospodarkę – był Tadeusz Kowalik /zmarł w 2012 roku/. Wtedy okrzyknięty został „oszołomem”. Jak się później okazało – to on miał rację i ci, którzy krytycznie odnosili się do planu gospodarczego Leszka Balcerowicza. Wszyscy, którzy nie zgadali się z przestępczym planem tego „ekonomisty” – byli zwalniani z pracy, stając się osobami bezrobotnymi. Byli także osobami szykanowanymi, dyskryminowanymi w swoich środowiskach oraz poddawani licznym represjom ze strony „ludzi władzy”.  Po 1989 roku – cała ta „wierchuszka” SOLIDARNOŚCI Z Lechem Wałęsą na czele, zdradziła tych, którzy wynieśli ją do władzy. Elity SOLIDARNOŚCI WRAZ Z KOMUNISTAMI, pod przykrywką „powszechnej prywatyzacji” rozpoczęli grabież majątku narodowego, wprowadzili wysokie bezrobocie i urządzili „skok” na rynek pracy – gloryfikujący pracodawców kosztem pracowników. Takim reformatorem rynku pracy był przedstawiciel neoliberalizmu : Pan Jerzy Hausner. Były to działania sprzeczne z ustaleniami przy „OKRĄGŁYM STOLE”. To wszystko doprowadziło do skrajnej biedy około 7 milionów Polaków, upodlenia większej części polskiego społeczeństwa  i  wprowadzenie   powszechnego   BEZPRAWIA  za  pośrednictwem tworzącej się wówczas mafii prokuratorsko – sędziowskiej – której ostoją i jej reprezentantem jest dzisiaj Pan Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego.   Jest  on  także  „rzecznikiem”  Waszych   ugrupowań  politycznych, kontynuujących ideę państwa przestępczego i mafijnego – w którym jedynymi poszkodowanymi jest polskie społeczeństwo. Po Leszku Balcerowiczu, pojawił się na rynku gospodarczym i politycznym jego naśladowca : Pan Ryszard Petru – przewodniczący NOWOCZESNEJ PETRU. Ta partia jest plagiatem i wiernym odbiciem Platformy Obywatelskiej, która wraz z Donaldem Tuskiem okradała polskie społeczeństwo za pośrednictwem skorumpowanych polityków, urzędników, pseudo-biznesmenów, sędziów i prokuratorów. Nowoczesna Petru, gdyby doszła do władzy, postępowałaby identycznie jak Platforma Obywatelska – tj. okradała społeczeństwo, tylko bardziej nowocześnie. Do życia politycznego, społecznego i gospodarczego nic nowego nie wnosi. Jest bardzo wątpliwe, aby polskie społeczeństwo dało się powtórnie nabrać na program gospodarczy oferowany przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną Petru – przedstawiciela zachodnich korporacji finansowych i banków. Już raz oszukał Polaków, biorących kredyty w szwajcarskich frankach. Początkowo namawiał Polaków do brania tych kredytów. Sam również z nich skorzystał. Jego winą jest fakt, że wiedząc o zagrożeniach i trudnościach w spłacie zaciągniętych kredytów spowodowanych wzrostem wartości franka w stosunku do innych walut, w tym wobec naszej złotówki – nie ostrzegł „frankowiczów”. Sam jednak zdążył przewalutować swój kredyt. Obecnie sam już nie wie, czy jest posłem na Sejm RP, czy posłem BUNDESTAGU. Nie dotyczy to tylko Pana Ryszarda Petru. „Rozdwojenia jaźni” ma także większość posłów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Petru i PSL.

Członkami Waszych partii są w większości cwaniacy i złodzieje z wielkim doświadczeniem w okradaniu Polaków przez 26 lat. Prawo w Polsce jest po stronie złodziei – a nie po stronie uczciwych Polaków. Sam tego osobiście doświadczyłem. Za odmowę udziału w zorganizowanej grupie przestępczej okradającej w latach : 1988 – 1990 budżet Miasta Koszalina na wielką skalę, otrzymałem tzw. „wilczy bilet”, na mocy którego nie wolno mi było podjąć pracy zarobkowej przez 25 lat .  Do tej grupy przestępczej należeli : dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej : Tomasz Uciński – który pracuje do dnia dzisiejszego – główna księgowa PGK, Prezydent Miasta Koszalina : Bogdan Krawczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej : Ryszard Wiśniewski. Obrońcami dyrektora PGK byli : w-ce wojewoda koszaliński : Stefan Marchewka /teść dyrektora/, dyrektor Izby Skarbowej : Ryszard Kotlewski /mianowany później na dyrektora Urzędu Skarbowego/ i Prokuratura. W tym czasie byłem szykanowany, dyskryminowany i represjonowany przez  koszalińskie władze, wywodzące się z „Układu Okrągłostołowego”- tj. przez komunistów,  liberałów i część członków SOLIDARNOŚCI współpracujących z komunistami, przy pomocy i za pośrednictwem koszalińskich-komunistycznych środków masowego przekazu. Była to „nagonka” przypominająca stado wściekłych wilków osaczających ofiarę. Do dzisiaj  pracują  w  mediach  dziennikarze,  którzy pracowali  i  nadal  pracują  na  rzecz komunistów. Przez 10 lat walczono ze mną, abym wyprowadził się z Koszalina. Pomimo tego nie „załamałem się” na co liczyły komunistyczne władze.

W okresie stanu wojennego nie pozwalano mi studiować, a gdy już rozpocząłem  naukę na Politechnice Szczecińskiej, czyniono wszystko, abym jej nie ukończył. Odmawiano mi przysługujących urlopów szkolnych. Nie pozwolono mi udać się na Politechnikę Szczecińską w celu zdania egzaminu magisterskiego. Pomimo tych trudności ukończyłem studia i to z dobrym wynikiem.  Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu tytułu magistra ekonomii zaraz na drugi dzień zostałem zwolniony z pracy. W wyniku represji i prześladowań – zniszczono moje najmłodsze, najlepsze lata życia. W sposób brutalny przerwano mi karierę zawodową. Zniszczono ½ życia zawodowego. Po 1993 roku prześladowana była również moja młodsza córka. Przez dłuższy okres czasu odmawiano jej podjęcie zatrudnienia – pomimo uzyskania przez nią tytułu magistra na Politechnice Koszalińskiej – tylko dlatego, że nosiła moje nazwisko. Po wniesieniu przeze mnie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich – odpuszczono jej. Mnie natomiast nie. W dalszym ciągu byłem prześladowany aż do ukończenia 60 lat życia, pomimo, że dla koszalińskiego społeczeństwa wiele zrobiłem – pracując społecznie w stowarzyszeniach : Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych i Ludzi Pracy oraz w Związku Obrony Praw i Wolności Obywatelskich, których byłem założycielem i przewodniczącym. W pierwszej połowie lat 90-tych, byłem autorem kilku programów i cennych inicjatyw służących przede wszystkim bezrobotnym i bezdomnym wcielanych w życie z pozytywnym skutkiem również przez koszalińskie władze. W swoich programach wyprzedzałem lokalny samorząd o około 5 lat. W stowarzyszeniu wspólnie z Zarządem pracowaliśmy za urzędników Urzędu Miejskiego /programy gospodarcze – na przykład projekt restrukturyzacji Zarządu Budynków Mieszkalnych, gospodarki komunalnej/ za pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/ bezpłatne rozdawnictwo odzieży, żywności itp./ oraz za pracowników Rejonowego Urzędu Pracy/ krajowe pośrednictwo pracy, szkolenie koszalińskich bezrobotnych w Niemczech – wspólnie z niemieckim stowarzyszeniem, uczenie bezrobotnych pisania podań, życiorysów i pism administracyjnych/.  W stowarzyszeniu pracowały osoby o wiele bardziej kompetentne aniżeli zatrudniano na różnych stanowiskach w wyżej wymienionych instytucjach. Na kreowanie polityki kadrowej w dalszym ciągu mieli ogromny wpływ komuniści, SB-cy i ich współpracownicy. Pomimo, że stowarzyszenie otrzymało dyplom „PRO PUBLICO BONO”, podpisany przez Andrzeja Zolla i Jana Nowaka – Jeziorańskiego „za działalność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej” – nie było dla mnie etatu, abym mógł pracować za wynagrodzeniem. Za to były etaty dla kolegów i znajomych przedstawicieli komunistycznej koszalińskiej władzy. Wielu z tych znajomych było współpracownikami SB, zatrudnianych na eksponowanych stanowiskach. Na przykład dyrektorem MOPS przez kilka lat był współpracownik SB – Stanisław Ruszkowski.

Skutkiem tych wszystkich prześladowań jest otrzymywana emerytura w niskiej wysokości/1.200 zł./, która nie wystarcza na prowadzenie normalnego życia.  Natomiast ci co kradli opływają  w  dostatkach.  Oto  jak  wygląda  sprawiedliwość w Polsce a w szczególności w Koszalinie, który stanowi komunistyczne „bagno”, w mieście, w którym UCZCIWOŚĆ JEST PRZESTĘPSTWEM A PRZESTĘPSTWO CNOTĄ. W Polsce – a przede wszystkim w Koszalinie nie można i nie wolno być uczciwym.  Za uczciwość i rzetelność płaci się wysoką cenę. Obecnie koszalińscy aferzyści popełniający przestępstwa gospodarcze,  wywodzący  się  z  Platformy  Obywatelskiej również nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ponieważ należą do koszalińskiej „sitwy”. Jednymi z nich są : przewodniczący Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej : Stanisław Gawłowski, były Starosta Powiatu Koszalińskiego : Roman Szewczyk oraz Urząd Miejski w Koszalinie. Sprawa dotyczy kupna działek od Agencji Mienia Wojskowego w 2012 roku. Agencja ta sprzedała 3 działki o łącznej powierzchni 27 ha za kwotę 855 tysięcy złotych. Na jednej z nich o powierzchni 6 ha – od lat 70-tych działał ogród działkowy pracowników wojska i ich rodzin. Działkowcy domagali się prawa pierwokupu, ale im odmówiono. Działka ta z ogrodami, została sprzedana za 300 tysięcy złotych a o powierzchni 21 ha – za 555,5 tysiąca złotych. Były to działki bardzo atrakcyjne. W tym miejscu należy nadmienić, że po sąsiedzku 10 arów działki budowlanej kosztuje 100 – 120 tys. zł. Jest to ewidentny przekręt.  Dziwnym trafem Stanisław Gawłowski uniknął odpowiedzialności, gdy tymczasem jego kolega : Roman Szewczyk ściśle z nim współpracujący – był aresztowany. Przewodniczący PO prawdopodobnie działkę o powierzchni 21 ha przepisał na pasierba. Działkę o powierzchni 6 ha, wartą 9 mln zł. – odkupił Urząd Miejski w Koszalinie od nabywców za 4 mln zł. /od Stanisława Gawłowskiego i Romana Szewczyka/. Tak właśnie działa koszalińska „sitwa” z prokuratorami i z sędziami w tle. Czy to nie jest afera godna gruntownego wyjaśnienia i ukarania winnych?

Dzisiaj wraz z PSL-em i z KOD-em, jesteście odpowiedzialni za destrukcję i destabilizację Państwa Polskiego. Destabilizacja i destrukcja Państwa Polskiego rozpoczęła się za prezydentury Lecha Wałęsy, który zakazał wprowadzenie lustracji i dekomunizacji za rządów Jana Olszewskiego w 1992 roku. Przez niedopuszczenie do lustracji i dekomunizacji – Lech Wałęsa otworzył komunistycznym i liberalnym przestępcom „drogę” do uwłaszczenia się na majątku narodowym bez udziału tych, którzy mozolnie, ciężką pracą przez długie lata „budowali” majątek państwowy, komunalny i spółdzielczy.

Lech Wałęsa umożliwił także komunistom piastowanie najwyższych stanowisk w Państwie po 1989 roku oraz nie reagował na poniewieranie, poniżanie, szykanowanie i represjonowanie członków PIERWSZEJ  SOLIDARNOŚCI /istniała do 1990 roku/. Był całkowicie uzależniony od komunistycznych zbrodniarzy, z którymi współpracował. Dlatego wykradł dokumenty o pseudonimie „BOLEK” i nie zwrócił do IPN-u – aby jego współpraca z SB nie przedostała się do przestrzeni publicznej. W wyniku tej współpracy  –  twórcy  stanu wojennego  i  komunistyczni  zbrodniarze  nie  ponieśli żadnej kary. Do dnia dzisiejszego mają wpływ na politykę kadrową, polityczną, społeczną i gospodarczą Polski. Tak przynajmniej jest w Koszalinie.  Jesteście  wiernymi  kontynuatorami  polityki  prowadzonej przez  Lecha Wałęsę, opartej na PLANIE LESZKA BALCEROWICZA. Wraz z Donaldem Tuskiem, jesteście  odpowiedzialni   za  nie  rozliczenie   licznych  afer  gospodarczych,  skrzętnie „zamiatanych pod dywan”. Wy obecni członkowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Petru – wyprowadziliście miliardy złotych z FOZ – a pod przewodnictwem Donalda Tuska, także z NFI i z  OFE. Należy mieć tylko nadzieję, że Donald Tusk, który otrzymał lukratywną  posadkę  w  Unii  Europejskiej  za  zdradę  interesów  Polski  na  rzecz Unii Europejskiej, a przede wszystkim na rzecz Niemiec – po powrocie do Polski trafi prosto do więzienia. Tam powinno być jego miejsce przynajmniej na kilka lat nie tylko za zdradę Polskiej Racji Stanu. Powinien ponieść również odpowiedzialność polityczną i karną za przyczynienie się w pewnym stopniu do katastrofy smoleńskiej oraz za liczne niedociągnięcia przy wyjaśnianiu jej przyczyn.

Tak naprawdę – to Donald Tusk wraz z członkami Platformy Obywatelskiej za pośrednictwem  sędziów  i prokuratorów oraz liberalnych mediów przez 8 lat ochraniali świat przestępczy i współpracowali z nim. W takich przypadkach można było odnieść wrażenie, że niektórzy sędziowie i prokuratorzy mają dylemat i nie wiedzą kim są i komu służą? Czy są jeszcze „stróżami” prawa i orędownikami sprawiedliwości – czy już przestępcami?

Wraz z „szefem” KOD-u : Mateuszem Kijowskim od dłuższego już czasu destabilizujecie sytuację w Polsce tylko dlatego, że Platforma Obywatelska przegrała wybory parlamentarne w 2015 roku. Jesteście przedstawicielami wraz z PSL nie – konstruktywnej opozycji. Donosicie na Polskę innym państwom, znajdując oparcie w nieprzyjaznych Polsce przedstawicielach Unii Europejskiej, w tym w szczególności Niemiec. Zamiast konstruktywnie współpracować z Rządem Pani Beaty Szydło i z Prezydentem RP – z Panem Andrzejem Dudą w sprawach społecznych, politycznych i gospodarczych dla dobra Polaków i Polski, próbujecie za wszelką cenę dzielić Polaków i „siać” wśród nich nienawiść do PIS-u a przede wszystkim do jego prezesa – Pana Jarosława Kaczyńskiego. Przez 6 lat rządów Platformy Obywatelskiej, wszelkimi niepowodzeniami wynikającymi z Waszej niekompetencji i nieudolności rządzenia Krajem – obarczaliście PIS i Pana Jarosława Kaczyńskiego. Wraz z liberalnymi mediami Wasze „seanse nienawiści” do PIS-u i polityków o odmiennych poglądach oraz rozpętanie „przemysłu pogardy” – doprowadziły do zabójstwa członka PIS w siedzibie Biura Poselskiego w Łodzi oraz zabójstwa Andrzeja Leppera.

Poniewieranie i poniżanie byłego Prezydenta RP : Lecha Kaczyńskiego przez Donalda Tuska na arenie krajowej i międzynarodowej doprowadziło pośrednio do katastrofy smoleńskiej. Andrzej Lepper  zginął, bo  miał pełną  wiedzę o przekrętach  i szwindlach  czołowych polskich polityków,  w  tym  między  innymi  :  Donalda  Tuska,  Grzegorza  Schetyny,  Janusza Lewandowskiego, Wąsacza, Sowińskiej, Płażyńskiego, Piskorskiego, Cimoszewicza, Szmajdzińskiego itd…Wystarczy zajrzeć do Internetu i zapoznać się z wystąpieniem w Sejmie RP Andrzeja Leppera pod tytułem „8 minut, które zabiło Andrzeja Leppera”.

W obawie przed możliwością przegrania wyborów parlamentarnych w 2015 roku, Platforma Obywatelska wraz z PSL-em w dniu 06 listopada 2015 roku wybrała 5-ciu sędziów  do  Trybunału  Konstytucyjnego,  pomimo, że  kadencja 2-óch z nich kończyła się dopiero 02 grudnia 2015 roku. Przedtem kadencja 3-ech sędziów zakończyła się właśnie 06 listopada 2015 roku. Rozpoczęliście „walkę” o Trybunał Konstytucyjny, zarzucając PIS-owi „łamanie” prawa i nieprzestrzeganie Konstytucji RP, zapominając, że to Platforma Obywatelska pierwsza „złamała” obowiązujące prawo w tym zakresie.

Tak więc „walka” wraz z KOD-em w obronie Waszej „demokracji” opartej na korupcji, patologii, powszechnym bezprawiu i nienawiści do PIS-u – zgodnie z zapowiedzią Grzegorza Schetyny, będzie rozgrywać się na ulicach, czego nie potępia prezes Trybunału Konstytucyjnego : Pan Andrzej Rzepliński – a powinien. To co czynicie wraz z KOD-em – nadaje się do postawienia Was przed Trybunałem Stanu za wrogie działania przeciwko Państwu Polskiemu zarówno w Kraju, jak i poza jego granicami. Jesteście zdrajcami i sprzedawczykami.  Stanowicie  DRUGĄ TARGOWICĘ, prowadzącą wprost do następnego ROZBIORU POLSKI. Wasze działania i metody są identyczne jak I TARGOWICY, która w XVIII wieku doprowadziła do zniknięcia Polski z mapy Europy.

 Oprócz zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego, w szybkim tempie wybraliście Pana Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich nie czekając na wybory parlamentarne. Tak więc zarówno Pan Andrzej Rzepliński, jak i Pan Adam Bodnar wraz z Wami,  nie stają w obronie żywotnych interesów Polski i Polaków – lecz w obronie PAŃSTWA MAFIJNEGO I PRZESTĘPCZEGO, z jakim mieliśmy do czynienia przez 26 lat z wyjątkiem rządów PIS w latach : 2005 – 2007. Pan Adam Bodnar zaprzecza, że w związku z Trybunałem Konstytucyjnym zostało złamane prawo przez PO i Donalda Tuska. Nie dostrzega, że w Polsce panuje powszechne bezprawie, korupcja i patologia. Nie reaguje na te niekorzystne dla Polaków zjawiska.

Mając na uwadze fakt, że od kilkunastu lat – Trybunał Konstytucyjny nie spełnia swojego podstawowego obowiązku obrony społeczeństwa przed powszechnym bezprawiem, jego prezes : Pan Andrzej Rzepliński powinien ustąpić ze swojego stanowiska. To samo dotyczy Rzecznika Praw Obywatelskich : Pana Adama Bodnara. Bez wprowadzenia radykalnych zmian w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – wszelkie próby naprawy Państwa Polskiego – czego żąda społeczeństwo, są skazane na niepowodzenie.

 

Tak jak za czasów I-ej TARGOWICY, Wasze działania skierowane przeciwko Państwu Polskiemu, mogą doprowadzić do kolejnego ROZBIORU POLSKI.

 

Przewodniczący

Komitetu Obywatelskiego

Praworządności i Walki z Korupcją

Stanisław Habdas


Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 2177
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1211
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1062
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1117
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 527
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 789
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 640
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 675
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 486
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 977
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 617
 
Autor
Dodał do zasobów: milord36
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska