Login lub e-mail Hasło   

Sprzedajesz nieruchomość? Zapłacisz VAT

Nie prowadząc działalności gospodarczej, można stać się podatnikiem VAT, gdy sprzedaje się działki ze swojego majątku prywatnego.
Wyświetlenia: 296 Zamieszczono 25/04/2016

Podatnikiem VAT może stać się osoba, która dzieli grunt na działki, uzbraja je, doprowadza media i ogłasza zamiar ich sprzedaży w mediach.

Jeżeli nawet dana działalność nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG,  może być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu VAT, jeżeli właściciel działek zaangażował środki podobne do tych, jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami.

W przypadku sprzedaży takich działek będzie się występować w charakterze podatnika VAT mimo, że nie jest się zarejestrowanym w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT, ponieważ uznaje się zbycie tych działek za czynność wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

Nie uznajemy sprzedawcy za podatnika VAT, jeśli  w celu sprzedaży działki nie poniósł i nie zamierza ponieść jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do sprzedaży (podział, ogrodzenie, uzbrojenie, wystąpienie o warunki zabudowy, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży).

Jeśli w działalności znajdą się takie działania jak uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru (zwłaszcza w sytuacji, gdy sprzedawca jest już podatnikiem w zakresie usług budowlanych, developerskich czy innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze) czynności sprzedającego przybierają formę zawodową i wymagają opodatkowania VAT.

Obowiązek podatkowy nie ma miejsca, gdy czynności sprzedającego nie przybierają formy profesjonalnej, a w konsekwencji zorganizowanej. Wówczas przedmiotową dostawę gruntu można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, a właściciel będzie wtedy korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

W przypadku, gdy nieruchomość została nabyta do majątku wspólnego małżonków, ale wykorzystywano ją do działalności gospodarczej przez jedno z nich, zbycie nieruchomości będzie wiązało się z opodatkowaniem VAT.

Zdaniem ekspertów trudno wskazać bezwzględne kryteria rozstrzygające w każdym przypadku, czy sprzedaż działki była działalnością gospodarczą. Można jednak wskazać pewne elementy, które sugerują, że działalność taka jest wykonywana.  Działania te wskazują, że sprzedający ponosi ryzyko gospodarcze, co zgodnie z orzeczeniami  TS UE będzie przesłanką dla uznania, że jest podatnikiem VAT. Jeśli sprzedajemy majątek osobisty, który nabyliśmy w celach innych niż odsprzedaż, nie jesteśmy podatnikami VAT. Nie działamy wtedy jak handlowiec i nie ponosimy ryzyka gospodarczego.  

Definicja działalności gospodarczej w ustawie o VAT obejmuje działania handlowców, czyli osób zajmujących się zakupem i odsprzedażą dóbr z zyskiem. Sprzedaż "prywatnego" gruntu nie jest taką działalnością, trudno bowiem uznać sprzedaż majątku niezwiązanego dotąd z działalnością gospodarczą za działalność "handlowca". Eksperci uważają zgodnie, że rozparcelowanie działki na mniejsze części i ich sprzedaż nie powinny podlegać VAT. Niestety, urzędy uważają, że handel działkami to działalność gospodarcza.

Artykuł napisany we współpracy z Karpatia Sp. z o.o. Biuro Nieruchomości

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 435
7
komentarze: 18 | wyświetlenia: 933
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 72217
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647750
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 14922
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21408
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40359
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17303
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13042
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53132
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22458
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17994
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23037
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska