Login lub e-mail Hasło   

Klastry jako szansa na rozwój dla przedsiębiorstw

Klaster jest formą organizacji, zrzeszającej przedsiębiorstwa, skoncentrowane w bliskiej przestrzeni oraz prowadzące komplementarną działalności gospodarczą.
Wyświetlenia: 550 Zamieszczono 27/04/2016

Podmioty należące do stowarzyszenia jednocześnie współdziałają i konkurują ze sobą na rynku. Fundamentem powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące między podmiotami, generujące procesy pojawiania się specyficznej wiedzy oraz jej przyswajania.

W Polsce inicjatywa zrzeszania się w taką formę organizacji jest stosunkowa nowa. W ciągu kilku lat zaszły ogromne zmiany w świadomości właścicieli przedsiębiorstw. Powstało wiele inicjatyw, które integrują środowiska biznesowe zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.

Podmioty działające w klastrze odnoszą wiele sukcesów wspólnej pracy m.in. wzrost innowacyjności, promocji, ekspansji międzynarodowej czy lepsze planowanie strategiczne. Dzięki tym działaniom przedsiębiorcy nie muszą czerpać wiedzy z doświadczeń biznesowych zagranicznych firm, tylko mogą wyciągać wnioski ze swoich własnych działań. Ma to duże znaczenie, ponieważ nie ma jednolitego rynku, różni się on w każdym państwie. Bezcenne jest zweryfikowanie swojej wiedzy w polskich realiach.

Na terenie Polski działa około 250 klastrów. Najwięcej zlokalizowanych jest na Mazowszu (53), w województwie śląskim (29) oraz w wielkopolskim (21). W województwie warmińsko-mazurskim ich liczba jest najmniejsza (tylko 3). Najwięcej klastrów działa w branży IT, ICT, media oraz informatyka, popularne na naszym rynku są także bioenergetyka, energetyka, odnawialne źródła energii i zielone technologie. W klastry łączą się przede wszystkim przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia finansowego. Wiele organizacji deklarują posiadanie swoich centrów badawczych, laboratoriów, sal konferencyjnych i szkoleniowych.

Na świecie inicjatywa klastrów jest dużo starsza niż w Polsce. Najbardziej znanym zrzeszeniem jest Dolina Krzemowa. Na przestrzeni 300 mil kwadratowych między Palo Alto i San Jose w Kalifornii ulokowanych jest pond 6 tysięcy wysokotechnicznych firm, zajmujących się głównie mikroelektroniką oraz komputerami. Swoje siedziby mają tam korporacje takie jak: Adobe, Apple, Cisco, eBay, Facebook, Google, Intel czy Yahoo! Przedsiębiorstwa kooperując oraz konkurując ze sobą podbijają światowy rynek. Wiele nowych firm, przyłączając się do klastra daje sobie ogromne możliwości rozwoju, odnosi sukcesy, które niebyły by możliwe w pojedynkę. Przykładem dobrych praktyk klastrowych są kraje takie jak Szwecja, Szkocja czy Niemcy, które od wielu lat wspomagały swoje klastry, widząc w nich potencjał rozwoju.

W Europie występuje wiele inicjatyw wspierających rozwój klastrów.Działania mające na celu pomoc czy możliwość pozyskania dotacji prowadzi głównie Komisja Europejska, która stworzyła takie inicjatywy jak europejska Grupa ds. polityki klastrowej, Europejskie Stowarzyszenie Klastrów, Europejskie Obserwatorium Klastrów czy Europejska Platforma Innowacji na rzecz klastrów. Mimo to inicjatywa zrzeszania się docelowo powinna być w stanie finansować się sama.

W nowej polityce finansowej Unii Europejskiejna lata 2014-2020 uwzględnia się dofinansowanie działalności klastrów na rzecz innowacyjności, konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikacje współpracy i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.Koordynatorzy Klastrów powinni szczególnie zwrócić uwagę na działania: 2.3.3 ,,Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” (POIR), 2.2 ,,Wsparcie na rzecz zarzadzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (POWER), 1.3.1 ,,Wdrażanie innowacji przez MŚP (POPW) oraz 1.3.2 ,,Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (POPW).

Podmioty przynależne do klastra mają z jego tytułu wiele korzyści. Niewątpliwie przyczynia się to do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności ich działań, co przekłada się na rozwój regionu oraz kraju, a to oznacza polepszenie jakości życia mieszkańców. Podmioty mogą realizować wiele inwestycji, których nie mogłyby podjąć samodzielnie. Współpraca między przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia np. ośrodkami badawczo-rozwojowymi rozwija firmę oraz cały klaster. Połączone podmioty mają większy wpływ na otoczenie np. jednostki edukacyjne, władze lokalne czy regionalne. Rozwój klastra prowadzi do wyksztalcenia oraz wyspecjalizowania się kadry w swoich zadaniach. Szkolenia oraz wspólne konferencje prowadzą do podniesienia kwalifikacji pracowników. Zaufanie między podmiotami klastra oraz wyższy poziom kapitału społecznego ma swój ekonomiczny efekt w postaci niższych kosztów transakcyjnych. Przynależność do organizacji klastrów zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Ważną stroną kooperacji firm w klastrze jest możliwość korzystania z umiejętności, wiedzyoraz doświadczenia partnerów. Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że podstawowymi celami klastrów w Polsce są:

  • promocja branży,
  • większe możliwości projektowe,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń, oraz
  • wzrost współpracy.

Przykładem udanej kooperacji podmiotów na polskim rynku, oraz ich wzajemnej konkurencji na wysokim poziomie, jest Klaster.info. Zrzesza on firmy działające na rynku informatycznymi  świadczące usługi dla jednostek z tego sektora na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Koordynatorem zrzeszenia jest firma Sekwencja Sp. z o.o. Klaster zapewnia ścisłą współpracę podmiotów w zakresie pozyskiwania nowych klientów, prac badawczo-rozwojowych oraz działań marketingowych służących promowaniu przedsiębiorstw. Głównym celem zrzeszenia jest tworzenie oraz rozwój sieci wymiany informacji, wiedzy, rozwiązań i późniejsze tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników badań i rozwiązań. Od mementu powstania klastra, czyli od 2007 roku,członkowie Klastra zrealizowali wiele wspólnych projektów w zakresie tworzenia nowych produktów informatycznych w wyniku prac badawczo-rozwojowych, świadczenia usług informatycznych, czy wspólnych wdrożeń.. Klaster.info prowadzi aktywną współpracę w zakresie badań, rozwoju i innowacji m.in. z inicjatywami klastrowymi we Włoszech, na Bałkanach i Białorusi.

Przynależność do klastra niewątpliwie daje wiele korzyści podmiotom. Znaczenie istnienia struktur sieciowych dla konkurencyjności jest niezwykle istotne. Członkowie klastrów mogą wzajemnie identyfikować wspólne problemy, analizować razem szanse rozwoju oraz możliwości inwestycyjne. Realizowanie wspólnych celów jest dużo prostsze niż w pojedynkę. Obserwacje działań klastrów na całym świecie wskazuję, iż połączone siły są drogą do odniesienia sukcesów zarówno w regionie jak i na arenie międzynarodowej.

 

Bibliografia:

Podobne artykuły


14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 916
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 331
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 855
13
komentarze: 0 | wyświetlenia: 927
12
komentarze: 18 | wyświetlenia: 1524
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 686
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 731
12
komentarze: 6 | wyświetlenia: 1759
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 381
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 376
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 365
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 458
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 864
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 952
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 422
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska