Login lub e-mail Hasło   

SP w Sufczynie - 120 lat szkoły

W 120 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej w Sufczynie Opracowanie: Elżbieta Rutkowska Ludmiła Wasiewicz Ewa Beń Sufczyna, 09.12.2014 r. Historia szkoły. Do obwodu Szk...
Wyświetlenia: 1.562 Zamieszczono 28/04/2016

W 120 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej
w Sufczynie

 

 

Opracowanie:

Elżbieta Rutkowska

Ludmiła Wasiewicz

Ewa Beń

 

Sufczyna, 09.12.2014 r.

 

Historia szkoły.

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Sufczynie należą dzieci
z Brzuski, Sufczyny i Jasienicy Sufczyńskiej. Wcześniej w każdej z tych wsi istniały samodzielne szkoły. W 1974 roku po reorganizacji w Brzusce i Jasienicy zostały tylko klasy I-III
i oddziały te stały się punktem filialnym szkoły
w Sufczynie, do której też przeniesiono uczniów
z klas wyższych. Z czasem, ze względu na mniejszą liczbę dzieci zlikwidowano je całkowicie. Przez rok szkolny 1978 / 79 punktem filialnym była również szkoła w Hucie Brzuskiej.

W 1894 r. rozpoczęła się budowa szkoły. Budynek posiadał 5 izb: 3lekcyjne, 2 – to mieszkanie dla nauczycieli. Miał piękny ganek od strony południowej. Pokryty był gontem, wspaniale wkomponowany w krajobraz, blisko drogi. Był to, obok dworu, najpiękniejszy budynek we wsi.

1895 r. to początek nauki w szkole
w Sufczynie. Zgodnie z planami organizacyjnymi miała to być szkoła czteroklasowa. Pierwsza klasa
w pierwszym roku nauki liczyła 60 uczniów. Uczył
1 nauczyciel w języku ruskim.

W 1900 r. nowy nauczyciel, który podjął pracę, był wielkim miłośnikiem sadownictwa. Na stoku góry nad szkołą posadził jabłonie, orzechy, śliwy. Jego żona dbała o kwiaty przed szkołą i estetykę otoczenia budynku. Następni nauczyciele zorganizowali klasę V. Był rok 1923. Wtedy też wprowadzono nauczanie zarówno w języku polskim jak i ukraińskim.

            W 1938 r. nauczyciele i komitet rodzicielski podjęli decyzję o remoncie szkoły. Należało wymienić pokrycie dachowe bo przegniły gonty. Zmieniono je na blachę ocynkowaną, która w dobrym stanie przetrwała do końca istnienia budynku w 1975 r.

Nadszedł 1 wrzesień 1939 r. Wybuchła II wojna światowa. Nauka w szkole została przerwana. Zakwaterowano w niej wojsko. Mieszkanie nauczycielskie zajmowali pp. Sugierowie, którzy obydwoje uczyli w szkole. Pilnowali dokumentacji i dobytku szkolnego. Wierzyli, że wkrótce sytuacja się unormuje i nadal będą uczyć dzieci zarówno polskie jak i ukraińskie. Obydwoje Sugierowie, jako nauczyciele, byli bardzo lubiani przez uczniów, cieszyli się szacunkiem rodziców bez względu na ich przynależność narodową.

Na ziemiach kresowych południowo – wschodnich zaczęły się tworzyć organizacje ukraińskie, min. UPA.

Polacy zamieszkujący w Sufczynie i Brzusce namawiali nauczycieli do przeniesienia się
w bezpieczne miejsce. Odmówili. Miejscowi Ukraińcy zapewniali im bezpieczeństwo, „bo uczą ich dzieci tak samo jak polskie”.

Nadeszła tragiczna noc z 3 na 4 stycznia 1945 roku. Pani Aniela zmywała naczynia po kolacji. Pan Jan z synami zajęty był domowymi pracami.

Co się stało w następnych godzinach? Do tej pory nie wyjaśniono wszystkich okoliczności tego dramatu, jaki rozegrał się tamtej nocy.

Pani Aniela leżała w kuchni. Pan Jan z synami Zbigniewem i Mieczysławem leżeli przy wejściu do piwnicy i na schodach do niej wiodących. Chcieli się schronić? Może mieli w piwnicy jakąś broń?

Można tylko mnożyć te pytania. Czy znajdzie ktoś na nie odpowiedź? – pokaże czas...

 

Na drzwiach do piwnicy, spod kilku warstw lakieru, wyzierała struga krwi, która rozpryskała się tamtej styczniowej nocy. Była do końca istnienia budynku szkolnego, niemym dowodem potwierdzającym łacińskie porzekadło „Człowiek człowiekowi wilkiem jest”.

 

 

 

 

 

W 1972 roku staraniem nauczycieli gminy Bircza
i ZNP w szkole wmurowano tablicę poświęconą tragicznie zmarłej rodzinie.

Wraz z rodziną Sugierów zginęli ich sąsiedzi: ojciec Dorociak i jego synowie: Tadeusz, Mieczysław i Bolesław.

Po tragicznej śmierci rodziny Sugierów szkoła też przeżywała dramatyczne chwile.

W końcu stycznia 1945 r. zakwaterowano w niej wojsko, które miało strzec bezpieczeństwa wsi. Po wyjeździe wojska w budynku osadzono oddział milicji obywatelskiej też mającej zabezpieczyć mieszkańców wsi przed działaniami wrogich oddziałów.

Kiedy wojna się zakończyła, kiedy burze historii tych ziem zaczęły cichnąć, życie mieszkańców wracać do normy, budynek szkolny nadawał się tylko do remontu kapitalnego. Nauka nie mogła się w nim odbywać. Rozpoczęła się dopiero w 1948 r. Dzieci było niewiele. Pozostały tylko polskie. Pozostałe zostały wysiedlone.

W 1953 r. został zmieniony stopień organizacji szkoły – wprowadzono szkołę siedmioklasową. Uczniów było od 60 do 70, nauczanie odbywało się w klasach łączonych.

W tym czasie do szkoły często przyjeżdżał Pan Jan Podgórski – lekarz medycyny – były uczeń naszej szkoły. Badał uczniów, wygłaszał pogadanki na temat higieny osobistej i otoczenia, robił zdjęcia uczniom.

Rok szkolny 1966/67 przyniósł znowu zmianę systemu organizacyjnego placówki: utworzono klasę VIII.

W następnym roku szkolnym powstała drużyna harcerska, która przez wiele lat działała prężnie w szkole i środowisku.

Budynek szkolny zrobił się za mały. Nauka odbywała się na 2 zmiany. Grzyb pojawił się na kolejnej ścianie. W jednej klasie zawalił się piec. Szkoła nadawała się kolejny raz do kapitalnego remontu.

Inspektor Oświaty w Przemyślu podjął decyzję budowy nowego budynku szkolnego.
Wg projektu miał to być kompleks budynków
( 4 ), których centrum miała być biblioteka
i czytelnia. Miał też być pawilon socjalny
( kuchnia i stołówka), żeby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli zaspokoić potrzeby bytowe i spokojnie pracować.

Projekt był piękny; realizacja – mniej.

W 1971 r. skreślono budowę 3 pawilonów, uważając, że na wsi nie jest potrzebna pełnowymiarowa sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka, czytelnia.

Projekt został zrealizowany w 25%. Jeden pawilon został oddany do użytku 1.09.1969 r.

W budynku były 3 duże izby lekcyjne, pokój nauczycielski o powierzchni 9m² oraz trzy mieszkania dla nauczycieli na poddaszu. Nie było żadnych wygód typu prąd elektryczny, bieżąca woda czy łazienka. Sufczynę zelektryfikowano w 1972 r. W tymże roku, dzięki staraniom w PRN założono w budynku instalację wodną.

Tenże rok przyniósł szkole nadzieję na polepszenie warunków pracy. Budowany ( po drugiej stronie drogi) budynek Gromadzkiej Rady Narodowej został przeznaczony do adaptacji na potrzeby szkoły. Dzięki temu wiele problemów Szkoły zostało rozwiązanych: nauka na jedną zmianę, duża sala gimnastyczna i 5 mieszkań dla nauczycieli. Budynek został oddany do użytku we wrześniu 1975 roku.

          

W tych latach chodziło do szkoły w Sufczynie ponad 170uczniów: z Sufczyny, Jasienicy i Brzuski. Była to szkoła zbiorcza dla klas IV – VIII dla uczniów z Jasienicy i Brzuski. Do roku szkolnego 1975/76 w Jasienicy i Brzusce istniały szkoły tzw. Jednoklasowe, czyli z klasami I – III. W roku szkolnym 1976/77 uległy likwidacji. W tym też czasie naszym punktem filialnym była również szkoła w Hucie Brzuskiej.

Nadszedł czas następnych reform oświatowych, które przywróciły szkole w Hucie Brzuskiej prawa pełnej szkoły podstawowej, nas pozbawiły punktu filialnego z Huty Brzuskiej. Lata osiemdziesiąte dla naszej placówki były tak samo trudne jak w całej Polsce. Z każdym rokiem rosną wymagania, maleją finanse, jakie państwo przeznacza na oświatę.

21 czerwca 2000 r. zakończyła naukę ostatnia klasa VIII. Stopień organizacji szkół podstawowych został obniżony do sześciu klas. W tym roku również zakończyła naukę w szkole podstawowej pierwsza klasa VI w kolejny raz, zreformowanej polskiej szkole. Ważnym wydarzeniem był dzień
9.12.2004 r. wówczas patronami szkoły zostali Nobliści Polscy.

I tak jest do dziś...

 

 

JASIENICA.

Szkoła Podstawowa w Jasienicy istniała od 1914 roku. Językiem wykładowym był język polski. Budynek szkolny mieścił się na placu obok sklepu. Była to szkoła czteroklasowa. W latach trzydziestych była to placówka słynna z bogatej działalności kulturalnej. Organizowała akademie, wieczory poetyckie i pieśni. Działało tu Katolickie Stowarzyszenie organizujące różnorodne kursy, wyjazdy dzieci i młodzieży na obozy.

W okresie wojennym nauka odbywała się w języku polskim, a dla chłopców w wieku poborowym wprowadzono do programu język rosyjski.
Od 1948 r. w szkole istnieje 5 klas. W 1974 r. szkoła zostaje punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Sufczynie. W 1988 r. została całkowicie zlikwidowana.

          

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jasienicy – 1957 rok.

     BRZUSKA.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzusce
z Panią Zofią Kowalską

Szkoła w Brzusce była najstarszą w obwodzie naszej szkoły. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1836 r. – jest to wzmianka o etatowej szkole z ruskim językiem wykładowym. Nauczycielem był prawdopodobnie diak cerkiewny, opłacany
z dochodów cerkiewnych. Do 1938 r. nauka odbywała się w języku ruskim. W latach trzydziestych XX w. W szkole były IV klasy. W klasie I wykładowym był język ukraiński, od II – polski
i ukraiński.

W czasie wojny przerwano naukę. Dopiero jak Rosjanie zajęli wieś nauka została wznowiona
( w języku ukraińskim). Kiedy wieś przeszła w ręce niemieckie, naukę kontynuowano w języku ukraińskim i niemieckim. Później naukę przerwano. Lekcje odbywały się od czasu do czasu,
w mieszkaniach prywatnych – prowadził je jakiś żołnierz.

Ponownie szkoła została zorganizowana
w latach pięćdziesiątych. Nauka odbywała się
w klasach łączonych. W roku szkolnym 1974/75 szkołę uczyniono punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Sufczynie ( ze względu na małą ilość uczniów). W 1976 r. szkoła uległa likwidacji. W 1987 r. rozebrano budynek szkolny, na placu wybudowano świetlicę wiejską.

 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej         w Sufczynie.

W ciągu 110 lat istnienia szkoły uczyło w niej wielu nauczycieli, którzy poświęcili tej pracy wiele lat swojego życia, a nawet życie – jak Rodzina Sugierów .

Oto Ich chronologiczna lista:

Lp.

Imię i nazwisko

Lata pracy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

 

8.

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

20.

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

26.

 

27.

 

28.

 

29.

30.

31.

 

32.

 

33.

34.

35.

36.

 

37.

38.

39.

40.

41.

42.

 

43.

44.

45.

 

46.

 

47.

 

48.

49.

 

50.

51.

52.

 

53.

 

54.

55.

 

56.

 

57.

 

58.

 

59.

 

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

 

70.

 

71.

 

72.

73.

74.

75.

76.

 

77.

78.

79.

Adela Herman

Pan Bicz

Pani Biczowa

Władysław Uziej

Eufrezyna Uziej

Jan Sugier

 

Aniela Sugier

 

Władysław Uziej

Kazimiera

Klimaszewska

Eugeniusz

Szewczyk

Janina

Dzierżyńska

Paulina Lichota –

Kowalska

Irena Marecka

Władysław Fornal

Krystyna Sznilik

Jan Kotlarczyk

Janina Kus

Kazimiera Mazur

Danuta Feduń

Kurpiel

Halina Krajewska

Bronisława

Kwaśnicka Leszko

Apolonia Łoza

 

Bogusław

Sosnowski

Aleksandra Grzech

Banaś

Edward Boratyn

Alicja

Nowakowska

Ludmiła

Wasiewicz

Ryszard Walczak

 

Maria Król

Halina Lis

Stanisława

Rachwalska

Zofia Krzanowska

Kut

Józefa Malkowska

Jacek Kut

Józef Preisner

Stanisława

Kwaśnicka

Zofia Kowalska

Józefa Łukaszuk

Antoni Hyz

Alicja Laskowska

Tadeusz Biłas

Ryszard

Dobrowolski

Zbigniew Stadnik

Irena Sosnowska

Ewa Wasiewicz

Beń

Barbara Beń

Serafin

Małgorzata

Jakubowska

Mariola Duda

Elżbieta

Staszkiewicz

Beata Kuźmińska

Roman Rutkowski

Marta Rychlicka

Hop

Elżbieta Barszczak

Rutkowska

Grażyna Stadnik

Stanisława

Dzwonnik

Bożena Zubik

Szymaszek

Stanisława Knurek

Płaziak

Monika Kwaśnicka

Bodnar

Ksiądz Antoni

Obłoza

Alicja Szedl

Maria Bachurska

Marta Urban

Violetta Sitarz

Katarzyna Skuza

Krystyna Babiś

Marcin Pempuś

Jadwiga Fedczak

Małgorzata Mazur

Agnieszka

Karczmarz

Ksiądz Kazimierz

Pacyniak

Grzegorz

Kwaśnicki

Anatol Szwydkyj

Katarzyna Cyrulik

Marta Kmiecik

Konrad Beń

Ksiądz Antoni

Moskal

Paweł Łukaszuk

Danuta Wojdylak

Tatiana

Rachwalska

1895 – 1900

1900 – 1906

1900 - 1906

1906 – 1923

1906 – 1923

1923 – 1945

+ 01,03

1923 – 1945

+ 01,03

1948 – 1951

1949 – 1952

 

1952 – 1955

 

1952 – 1953

 

1953 – 1984

1954 – 1956

1955 – 1959

1956 – 1958

1957 – 1960

1958 – 1967

1958 – 1961

 

1961 – 1966

1966 – 1967

 

1966 – 1967

1967 – 1970

 

 

1967 – 1970

 

1967 – 1969

1968 – 1969

 

1968 – 1972

 

1969 – 2006

1970 – 1974

1978 - 1983

1970 – 1971

1970 – 1971

 

1970 – 1979

 

1971 – 1976

1971 – 1973

1973 – 1976

1973 – 1997

 

1975 – 1999

1976 – 1999

1976 – 2006

 

1978 – 1980

1978 – 1980

 

1981 – 1997

1981 – 1984

1982 – 1983

 

1982 – nadal

 

1982 – nadal

 

1983 – 1984

1984

 

1984 – 1986

1984 – 1985

1985 – nadal

 

1985 – 1986

 

1985 – nadal

1987 – 1991

 

1988 – 1989

 

1988 – nadal

 

1989 – nadal

1990 – 1991

1995 – 1999

 

1990 – 1991

1991 – 2000

1995 – nadal

1996 – nadal

1998

1998 – 1999

1998 – 1999

2002 – 2004

2001 – 2002

2002, 2005

 

2005 – 2006

 

2005 – 2012

 

2005 – 2006

2006 – 2009

2007 – nadal

2009 – nadal

2009 – nadal

 

2011 – nadal

2007 – 2008

2008 – 2009

 

2006 – 2009

 

Szkoła Podstawowa w Brzusce; od 1974 r. punkt filialny Szkoły Podstawowej w Sufczynie.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Lata pracy

1.

 

2.

 

3.

 

4.

5.

 

6.

 

7.

8.

9.

Maria Kociuba

 

Gałuszka

 

Olga Dacyńko

 

Hala Omelczeńko

Ludwika

Szydłowska

Władysława

Myśliwiec

Maria Król

Wanda Kowalczyk

Zofia Kowalska

Lata trzydzieste

XX w.

Lata trzydzieste

XX w.

Lata II wojny

światowej

Lata II wojny św.

 

1953 – 1953

 

1954 – 1955

1955 – 1956

1956 – 1957

1957 – 1976

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Jasienicy; od 1974 r. punkt filialny Szkoły Podstawowej w Sufczynie.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Lata pracy

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

9.

10.

 

11.

12.

13.

14.

 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

 

24.

25.

Pan Buczek

 

Marian Kmiotek

Pan Papaszkiewicz

Pan Kołaczek

Filomena Bednarz

Tadeusz Stadnik

Ksiądz Bugiel

Aleksandra Ożga

Stadnik

Mieczysław Guździoł

Urszula Wojtasik

 

Janina Caban

Maria Woźniak

Janina Daraż

Katarzyna Golas

Hermańska

Adam Głowacz

Janusz Chmiel

Zygmunt Staszkiewicz

Janusz Chmielewski

Urszula Droździk

Katarzyna Stadnik

Halina Szacka

Barbara Beń Serafin

Małgorzata Urban

Pasławska

Bożena Radochońska

Alicja Sadowy

Lata 30 – te

XX w.

Do 1939 r.

II wojna św

II wojna św

II wojna św

II wojna św

II wojna św

 

1948 – 1969

1949 – 1950

1952 – 1953

1960 –1963

1954 – 1955

1951 – 1953

1953 – 1954

 

1957 – 1960

1964 – 1965

1963 – 1964

1966 – 1967

1958 – 1960

1963 – 1964

1971 – 1976

1982 – 1983

1983 – 1987

 

1983 – 1987

1984 – 1985

1985 – 1987

 

Szkoła Podstawowa w Hucie Brzuskiej; w latach 1978 – 1979 punkt filialny Szkoły Podstawowej w Sufczynie.

 

 

 1. Antoni Kotowicz
 2. Danuta Wojdylak
 3. Maria Falkiewicz
 4. Ryszard Dobrowolski
 5. Maria Kozłowska
 6. Witold Fornal

 

 

 

 

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY  
W LATACH 1895 – 2005

 

 

Władysław Uziej

 

 

Pa Bicz

 

 

Adela
Herman

 

Paulina Kowalska 1959 – 1984

 

Roman Rutkowski 1988 – 1994

 

1952 – 1955

1900 – 1906

1923 – 1945

1955 - 1959

1906 – 1923

1895 – 1900

 

 

Władysław Fornal

 

1948 – 1952

Ludmiła Wasiewicz 1984 – 1988

 

 

 

Eugeniusz Szewczyk

 

 

Jan             Sugier

 

 

Władysław Uziej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Kowalska   1959 - 1984

Ludmiła Wasiewicz   1984 - 1988

 

 

 

 

 

Ryszard Dobrowolski
1994 – 1997

 

Roman Rutkowski   1988     - 1994

 

 

 

 

 

Alicja Szedl
1997 – 2000

 

Ewa Beń
2000 – nadal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie w Szkole Podstawowej w Sufczynie pracują:

 

 1. Ewa Beń – dyrektor szkoły; mgr wychowania fizycznego, zarządzanie oświatą, język polski,
 2. Stanisława Płaziak – wychowanie przedszkolne i nauczyciel techniki, informatyki,
 3. Bożena Szymaszek – mgr nauczania zintegrowanego i nauczyciel przyrody,
 4. Barbara Serafin – mgr nauczania zintegrowanego,     wychowania przedszkolnego
 5. Elżbieta Rutkowska – mgr nauczania zintegrowanego i nauczyciel historii,
 6. Marta Urban – mgr teologii, nauczyciel plastyki, muzyki , języka polskiego
  i religii,
 7. Maria Bachurska – mgr biologii, nauczyciel matematyki i przyrody,
 8. Roman Rutkowski – nauczyciel nauczania zintegrowanego, muzyki (przebywa na urlopie bezpłatnym),
 9. Katarzyna Cyrulik – mgr wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego, logopedii, zajęć rewalidacyjnych,
 10. Marta Kmiecik – licencjat – język angielski, nauczyciel języka angielskiego,
 11. Konrad Beń – licencjat wychowanie fizyczne, podyplomowe wychowanie przedszkolne, nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć komputerowych
 12. Ksiądz Antoni Moskal – mgr teologii, nauczyciel religii,
 13. Zofia Hop – mgr nauczania zintegrowanego, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.

Zgodnie z wymogami zreformowanego szkolnictwa nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Najwyższy obecnie stopień to nauczyciel dyplomowany. Ten awans zdobyły

Panie:

 1. Ludmiła Wasiewicz
 2. Elżbieta Rutkowska
 3. Bożena Szymaszek
 4. Marta Urban
 5. Maria Bachurska
 6. Ewa Beń
 7. Stanisława Płaziak
 8. Zofia Hop

 

Pozostali nauczyciele przygotowują się do zdobycia tytułu nauczyciela dyplomowanego oraz podnoszą swoje kwalifikacje na studiach magisterskich i podyplomowych.

Najdłuższym stażem pracy w SP w Sufczynie legitymuje się współautorka tej monografii Ludmiła Wasiewicz – 37 lat. Obecna dyrektorka tej szkoły jest również Jej wychowanką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci szkoły

w latach

1953   -   2014

 

 

 

 

 

     Rok 1953:

 

 1. Podgórski Edward
 2. Flader Antoni
 3. Hutman Władysław
 4. Podgórski Czesław
 5. Hutman Krystyna

 

Rok 1954:

 

 1. Podgórska Wanda
 2. Stadnik Maria
 3. Flader Jan
 4. Król Bolesław
 5. Stadnik Stefan
 6. Burdziak Stanisława
 7. Flader Czesław
 8. Kozimor Waleria
 9. Mliczek Helena
 10. Flader Eugenia

 

 

 

 

 

Rok 1955:

 

 1. Antochów Genowefa
 2. Hutman Waleria
 3. Król Wanda
 4. Stadnik Maria
 5. Bednarz Bronisław
 6. Bednarz Łucja
 7. Flader Aniela
 8. Król Krystyna
 9. Stadnik Stanisława
 10. Bednarz Michał
 11. Krasowski Tadeusz

 

Rok 1956:

 

 1. Śliwiak Ludwika
 2. Worotyłko Teofila

 

Rok 1957:

 

 1. Piotrowski Stanisław
 2. Sup Emilia
 3. Worotyłko Helena
 4. Flader Bolesław
 5. Kròl Danuta
 6. Smotrycki Franciszek
 7. Szczepanowicz Maria

 

 

 

 

 

Rok 1958:

 

 1. Flader Tadeusz
 2. Flader Stefan
 3. Hutman Anna
 4. Kròl Maria
 5. Stadnik Franciszek

 

 

Rok 1959:

 

 1. Seneczko Franciszek
 2. Stadnik Józef
 3. Stadnik Franciszek
 4. Burdziak Stanisław
 5. Stadnik Eugeniusz

 

Rok 1960:

 

 1. Kowalska Krystyna
 2. Piotrowski Zbigniew
 3. Sznilik Stanisław

 

Rok 1961:

 

 1. Sup Mieczysław
 2. Bednarz Janina
 3. Burdziak Tadeusz
 4. Stadnik Mieczysław
 5. Szczepanowicz Tadeusz
 6. Błażowska Maria
 7. Kurasz Danuta

 

Rok 1962:

 

 1. Bednarz Barbara
 2. Bednarz Stanisław
 3. Bednarz Stanisława
 4. Czycz Henryk
 5. Czycz Stefan
 6. Flader Antoni
 7. Król Janina
 8. Pasławski Eugeniusz
 9. Stadnik Aniela
 10. Stadnik Helena
 11. Stadnik Stanisław
 • Tarnawski Stanisław
 • Worotyłko Weronika

 

Rok 1963:

 

 1. Amarowicz Władysław
 2. Burdziak Helena
 3. Król Jan
 4. Bednarz Edward
 5. Brożyna Tadeusz
 6. Flader Stanisława
 7. Hutman Adam
 8. Koterbicka Wanda
 9. Kowalski Waldemar
 10. Kozubski Jòzef
 11. Lemiech Helena
 • Mliczek Franciszek
 • Mliczek Stefania
 • Olejarz Jòzef
 1. Szczepanowicz Filomena
 • Teleśnicki Mieczysław
 1. Wilgucka Maria

 

Rok 1964:

 

 1. Bednarz Teresa
 2. Sup Bronisław
 3. Flader Danuta
 4. Galanty Jòzef
 5. Hermański Jan
 6. Lemiech Franciszek
 7. Smotrycka Teresa
 8. Stadnik Janina
 9. Stadnik Mieczysław
 10. Szydłowska Maria

 

Wychowawca: Janina Kus

 

 

Rok 1965:

 

 1. Bednarz Domicela
 2. Bednarz Maria
 3. Brożyna Stanisław
 4. Durys Tadeusz
 5. Flader Jòzefa
 6. Flader Jòzef
 7. Krasowska Czesława
 8. Kròl Stanisława
 9. Mliczek Krystyna
 10. Pasławska Maria
 11. Serafin Bolesław
 12. Smotrycka Zofia
 13. Stadnik Tadeusz
 14. Stadnik Elżbieta
 15. Śliwiak Mieczysław
 16. Worotyłko Eugenia

 

Wychowawca: Janina Kus

 

Rok 1967:

 

 1. Hutman Celina
 2. Baran Krystyna
 3. Bednarz Jadwiga
 4. Durys Krystyna
 5. Galanty Eugeniusz
 6. Kołcz Maria
 7. Kołcz Helena
 8. Kozubski Tadeusz
 9. Kròl Teresa
 10. Martowicz Bolesław
 11. Rachwalski Zdzisław
 12. Stadnik Stanisława
 13. Teleśnicka Maria

 

Wychowawca: Paulina Kowalska

 

Rok 1968:

 

 1. Czycz Jòzef
 2. Koterbicka Jadwiga Krystyna
 3. Koterbicka Lidia
 4. Kozimor Maria
 5. Kròl Ludwina Jòzefa
 6. Lemiech Krystyna
 7. Mliczek Zbigniew
 8. Pasławski Stanisław
 9. Szydłowska Weronika
 10. Wilgucka Eugenia
 11. Worotyłko Jòzef

 

Wychowawca: Bogusław Sosnowski

 

Rok 1969:

 

 1. Bednarz Janina
 2. Brożyna Bogusław
 3. Dedo Maria
 4. Durys Teresa
 5. Galanty Mieczysław
 6. Gòralewicz Zbigniew
 7. Kowalski Ryszard
 8. Kowalski Wiesław
 9. Krasowska Maria
 10. Kròl Zygmunt
 11. Łukaszuk Waldemar
 • Martowicz Jan
 • Piotrowski Jòzef
 • Rachwalski Wiesław
 1. Siewarga Ryszard

 

 

Wychowawca: Bogusław Sosnowski

 

Rok 1970:

 

 1. Baran Helena
 2. Bednarz Maria
 3. Bednarz Anna
 4. Burdziak Zbigniew
 5. Cebeńko Irena
 6. Flader Celina
 7. Flader Teresa
 8. Kołcz Tadeusz
 9. Koterbicki Stanisław
 10. Król Alina
 11. Lemiech Zdzisław
 • Martowicz Krystyna
 • Mliczek Ryszard
 • Naleśniak Zbigniew
 1. Piotrowska Czesława
 • Rachwalski Andrzej
 1. Sadowa Barbara
 2. Siewarga Elżbieta
 • Stadnik Maria
 1. Stadnik Teresa
 • Tarnawska Maria
 1. Teleśnicki Ryszard

 

Wychowawca: Bogusław Sosnowski

 

 

Rok 1971:

 

 1. Antochów Janina
 2. Bednarz Maria
 3. Bednarz Janina
 4. Burdziak Janina
 5. Burdziak Tadeusz
 6. Flader Józef
 7. Góralewicz Stanisław
 8. Kołcz Maria
 9. Koterbicka Janina – Sufczyna
 10. Koterbicka Janina – Brzuska
 11. Kowalska Zdzisława
 12. Krasowski Janusz
 • Król Henryk
 • Kozimor Krystyna
 • Lemiech Czesława
 1. Łukaszuk Grażyna
 • Przeszło Krystyna
 1. Serafin Michalina
 2. Serafin Ryszard

 

Wychowawca: Halina Lis

 

 

 

 

Rok 1972:

 

 1. Burdziak Maria
 2. Dedo Ryszard
 3. Duda Irena
 4. Flader Danuta
 5. Góralewicz Jerzy
 6. Kołcz Stanisław
 7. Kołcz Zbigniew
 8. Kurasz Zbigniew
 9. Majcher Stanisław

10.Martowicz Tadeusz

 1. Przeszło Barbara

12.Serafin Krystyna

13.Siewarga Zofia

 1. Smotrycki Stanisław
 2. Stadnik Józef
 3. Stadnik Leszek
 4. Tarnawska Irena

 

Zofia Krzanowska Kut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1973

 

 

 

 

 

 1. Burdziak Bożena
 2. Dedo Barbara
 3. Duda Ryszard
 4. Flader Tadeusz
 5. Flader Zdzisław
 6. Kołcz Kazimierz
 7. Kołcz Stanisława
 8. Kołcz Tadeusz
 9. Koterbicki Józef
 10. Krasowski Mieczysław
 11. Kruk Maria
 12. Król Bogdan
 13. Król Henryk
 14. Mliczek Maria
 15. Przeszło Bożena
 16. Staroń Andrzej
 17. Sadowy Czesław
 18. Stadnik Jan - Sufczyna
 19. Stadnik Jan - Jasienica
 20. Szydłowska Halina
 21. Tarnawska Janina
 22. Teleśnicka Łucja

 

Wychowawca: Ludmiła Wasiewicz

 

 

 

 

Rok 1974

 

 

 1. Burdziak Stanisława
 2. Brożyna Władysław
 3. Czerski Stanisław
 4. Flader Adam
 5. Flader Augustyna
 6. Flader Bogusław
 7. Kruk Teresa
 8. Kowalska Maria
 9. Król Bożena
 10. Mliczek Janusz
 11. Rachwalski Wiesław
 • Sadowa Maria
 • Siewarga Irena
 • Stadnik Maria
 1. Tarnawska Stanisława
 • Wilgucki Jan

 

Wychowawca: Zofia Kut

 

Rok 1975

 

 1. Bednarz Barbara
 2. Bednarz Marek
 3. Burdziak Krystyna
 4. Dorociak Jan
 5. Dorociak Stanisław
 6. Flader Stefan
 7. Kołcz Danuta
 8. Koterbicki Jan – Sufczyna
 9. Koterbicki Jan – Brzuska
 10. Kowalska Barbara
 11. Kozimor Teresa
 • Krzanowska Janina
 • Martowicz Stanisława
 • Mliczek Danuta
 1. Majcher Marek
 • Piotrowska Teresa
 1. Smotrycka Krystyna
 2. Szczepanowicz Kazimierz
 • Wilgucki Jan

 

Wychowawca: Zofia Kut

 

Rok 1976

 

 1. Bednarz Genowefa
 2. Błażkowski Wiesław
 3. Dzwonnik Mieczysław
 4. Durys Eugeniusz
 5. Flader Zofia
 6. Góralewicz Bogusław
 7. Kołcz Barbara
 8. Kołcz Maria
 9. Kołcz Jan
 10. Koterbicka Danuta
 11. Kowalska Grażyna
 12. Kozubska Barbara
 13. Lemiech Irena
 14. Mliczek Czesław
 15. Przeszło Henryk
 16. Rachwalski Marek
 17. Staroń Józef
 18. Stadnik Henryk
 19. Stadnik Marta
 20. Stadnik Zbigniew
 21. Stadnik Zdzisław
 22. Śliwiak Danuta
 23. Urban Małgorzata

 

Wychowawca: Jacek Kut

 

 

Rok 1977

 

 1. Antochów Zdzisław
 2. Dorociak Bogusław
 3. Durys Ewa
 4. Flader Henryk
 5. Galanty Marek
 6. Kruk Czesław
 7. Stadnik Kazimierz

 

Wychowawca: Ludmiła Wasiewicz

 

Rok 1978

 

 

 

 

 1. Baran Maria
 2. Bednarz Irena
 3. Bednarz Maria
 4. Czycz Urszula
 5. Dorociak Małgorzata
 6. Durys Janusz
 7. Galanty Maria
 8. Kołcz Małgorzata
 9. Kołcz Zbigniew
 10. Król Leokadia
 11. Król Zdzisława
 12. Pazdan Małgorzata
 13. Okołowicz Anna
 14. Przeszło Antoni
 15. Rachwalski Witold
 16. Sadowy Janusz
 17. Serafin Bogusława
 18. Sokołowska Danuta
 19. Stadnik Grażyna
 20. Staroń Marek
 21. Szpak Jadwiga
 22. Tarnawska Krystyna
 23. Urban Janusz
 24. Wasiewicz Ewa

 

Wychowawca: Ludmiła Wasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1979

 

 

 1. Duda Elżbieta
 2. Dedo Małgorzata
 3. Flader Irena
 4. Flader Krystyna
 5. Feduń Krystyna
 6. Góralewicz Renata
 7. Kołcz Janusz
 8. Kołcz Zbigniew
 9. Kruk Zbigniew
 10. Naleśniak Maria
 11. Okołowicz Ryszard
 • Śliwiak Czesław
 • Teleśnicki Stanisław
 • Teleśnicki Wiesław
 1. Tarnawski Janusz
 • Wilgucki Marek

 

Wychowawca: Ludmiła Wasiewicz

 

 

Rok 1980

 

 

 1. Błażkowska Barbara
 2. Dzwonnik Danuta
 3. Flader Elżbieta
 4. Hop Zdzisław
 5. Kołcz Bogusława
 6. Koterbicki Tadeusz
 7. Rachwalski Krzysztof
 8. Sokołowska Maria
 9. Szczepanowicz Danuta
 10. Szczepanowicz Teofila
 11. Teleśnicka Grażyna
 12. Wasiewicz Agata

 

Wychowawca: Ludmiła Wasiewicz

 

Rok 1981

 

 1. Antochów Małgorzata
 2. Bednarz Danuta
 3. Czycz Małgorzata
 4. Duda Maria
 5. Dorociak Zbigniew
 6. Feduń Zdzisław
 7. Galanty Adam
 8. Kołcz Danuta
 9. Kołcz Janina
 10. Król Maria
 11. Olejarz Barbara
 12. Piotrowska Marta
 13. Przeszło Wiesław
 14. Rychlicka Marta
 15. Stadnik Irena
 16. Sznilik Mieczysława
 17. Szymaszek Wiesław
 18. Śliwiak Grażyna
 19. Tarnawska Bogusława
 20. Urban Marta

 

Wychowawca: Józef Preisner

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1982

 

 

 1. Burdziak Józef
 2. Dorociak Małgorzata
 3. Galanty Jan
 4. Kruk Zdzisława
 5. Olejarz Danuta
 6. Rachwalski Maciej
 7. Siewarga Mariusz
 8. Stadnik Małgorzata
 9. Stadnik Maria
 10. Staroń Zbigniew
 11. Sup Jolanta
 12. Szczepanowicz Małgorzata
 13. Szczepanowicz Teresa
 14. Szymaszek Ireneusz
 15. Urban Bogusław

 

Wychowawca: Ryszard Dobrowolski

Rok 1983

 

 1. Baran Marek
 2. Bednarz Janina
 3. Bednarz Wiesław
 4. Burdziak Maria
 5. Dzwonnik Stanisława
 6. Feduń Mariusz
 7. Galanty Maria
 8. Hermańska Wiesława
 9. Kołcz Krzysztof
 10. Kwaśnicki Robert
 11. Lis Mariusz
 12. Lichota Adam
 13. Rychlicka Barbara
 14. Sadowa Małgorzata
 15. Stadnik Teresa
 16. Śliwiak Krystyna
 17. Szymaszek Aleksander
 18. Teleśnicka Krystyna
 19. Urban Zdzisława
 20. Wasiewicz Zyta
 • Wójcik Renata

 

Wychowawca: Stanisława Kwaśnicka

 

 

Rok 1984

 

 

 

 1. Bednarz Marek
 2. Błażkowska Danuta
 3. Burdziak Janusz
 4. Burdziak Kazimierz
 5. Dedo Mariusz
 6. Dorociak Andrzej
 7. Flader Grażyna
 8. Flader Wojciech
 9. Góralewicz Grażyna
 10. Kołcz Barbara
 11. Kołcz Marek
 • Kowalski Adam
 • Kwaśnicki Waldemar
 • Majcher Andrzej
 1. Mliczek Bogusław
 • Piotrowska Zdzisława
 1. Rachwalski Bogusław
 2. Rychlicki Jerzy
 • Serafin Józef
 1. Stadnik Bogusław
 • Stadnik Stanisław
 1. Stadnik Renata
 2. Sup Robert
 3. Sznilik Mariusz

 

Wychowawca: Ludmiła Wasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1985

 

 

 1. Bachowska Renata
 2. Burdziak Krzysztof
 3. Cwenar Krzysztof
 4. Czycz Wiesław
 5. Dorociak Wioletta
 6. Flader Barbara
 7. Galanty Agata
 8. Hop Maria
 9. Hutman Jacek
 10. Kołcz Andrzej
 11. Okołowicz Andrzej
 • Olejarz Andrzej
 • Piotrowska Małgorzata
 • Przeszło Wojciech
 1. Rachwalski Janusz
 • Stadnik Krystyna
 1. Siewarga Krzysztof
 2. Szymaszek Wincenty
 3. Wójcik Czesław

 

Wychowawca: Józef Preisner

 

 

 

Rok 1986

 

 1. Burdziak Maria
 2. Cwenar Janusz
 3. Demkiewicz Agata
 4. Durys Maria
 5. Galanty Czesław
 6. Góralewicz Anna
 7. Kołcz Stanisław
 8. Mliczek Halina
 9. Naleśniak Grażyna
 10. Olejarz Małgorzata
 11. Podgórska Ewa
 12. Rachwalski Adam
 13. Szczepanowicz Mieczysław
 14. Sznilik Stanisława
 15. Szymaszek Stanisława
 16. Tarnawski Wiesław
 17. Stadnik Adam

 

Wychowawca: Józef Preisner

 

 

 

 

 

Rok 1987

 

 

 

 1. Bednarz Adam
 2. Feduń Maria
 3. Hermański Mariusz
 4. Hop Mariola
 5. Hutman Marek
 6. Kowalska Urszula
 7. Kozubska Anna
 8. Przeszło Wacław
 9. Potoczny Piotr
 10. Stadnik Piotr
 11. Stadnik Robert
 12. Szymaszek Jan
 13. Urban Wacław

 

Wychowawca: Ryszard Dobrowolski

 

 

Rok 1988

 

 

 

 1. Antochów Witold
 2. Błażkowska Agnieszka
 3. Burdziak Marek
 4. Cwenar Wiesława
 5. Czycz Krzysztof
 6. Demkiewicz Jacek
 7. Hermański Mirosław
 8. Kołcz Irena
 9. Kozubski Mieczysław
 10. Kwaśnicka Agata
 11. Mazur Barbara
 12. Pasławski Andrzej
 13. Podgórski Andrzej
 14. Staroń Małgorzata
 15. Śliwiak Eugeniusz
 16. Worotyłko Małgorzata
 17. Wójcik Stanisław

 

Wychowawcy: Ryszard Walczak, Stanisława Kwaśnicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1989

 

 

 1. Bednarz Małgorzata
 2. Burdziak Zbigniew
 3. Flader Danuta
 4. Hop Bogusław
 5. Kołcz Stanisława
 6. Kowalski Mariusz
 7. Kozubska Małgorzata
 8. Kuricki Mikołaj
 9. Olejarz Zbigniew
 10. Serafin Krzysztof
 11. Siewarga Maria
 12. Stadnik Janusz
 13. Stadnik Stanisław
 14. Szymaszek Waldemar
 15. Urban Ewa

 

Wychowawcy: Zofia Kowalska, Zbigniew Stadnik, Stanisława Kwaśnicka, Elżbieta Staszkiewicz, Józef Preisner, Ludmiła Wasiewicz

 

 

Rok 1990

 

 

 1. Hop Irena
 2. Kołcz Wioletta
 3. Kuricka Katarzyna
 4. Łowisz Dariusz
 5. Maliczowski Grzegorz
 6. Pasławski Marek
 7. Rachwalski Piotr
 8. Stadnik Lucyna
 9. Śliwiak Marzena
 10. Sznilik Bronisław
 11. Worotyłko Marta

 

 

Wychowawcy: Zofia Kowalska, Elżbieta Staszkiewicz, Marta Hop, Grażyna Stadnik, Ewa Beń

 

     Rok 1991

 

 

 1. Burdziak Marta
 2. Cwenar Marta
 3. Flader Jacek
 4. Hop Irena
 5. Kowalska Monika
 6. Kozubska Wiesława
 7. Nowotarski Tomasz
 8. Potoczna Barbara
 9. Stadnik Maciej
 10. Szymaszek Robert
 11. Śliwiak Danuta
 12. Urban Bożena

 

Wychowawcy: Małgorzata Pasławska, Bożena Radochońska, Roman Rutkowski, Ryszard Dobrowolski

 

 

Rok 1992

 

 1. Burdziak Bogusław
 2. Cwenar Jolanta
 3. Dorociak Mariusz
 4. Flader Renata
 5. Kołcz Lucyna
 6. Kowalska Iwona
 7. Kuricka Agnieszka
 8. Łukaszuk Tomasz
 9. Mliczek Jacek
 10. Rachwalska Ewa
 11. Szczepanowicz Bożena
 12. Szybiak Grażyna
 13. Szymaszek Jerzy
 14. Urban Mirosław
 15. Wójcik Maria

 

Wychowawcy: Małgorzata Pasławska, Józefa Łukaszuk, Stanisława Dzwonnik, Józef Preisner

 

 

 

   Rok 1993

 

 1. Burdziak Adam
 2. Góralewicz Robert
 3. Kołcz Piotr
 4. Hop Krzysztof
 5. Koterbicki Wiesław
 6. Kozubski Kazimierz
 7. Radwańska Iwona
 8. Siewarga Jan
 9. Stadnik Wiesław
 10. Urban Ludmiła

 

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska, Marta Hop, Stanisława Kwaśnicka, Ludmiła Wasiewicz

 

 

   Rok 1994

 

 1. Brożyna Andrzej
 2. Hop Wiesław
 3. Kołcz Renata
 4. Koterbicka Marzena
 5. Mazur Małgorzata
 6. Mliczek Agata
 7. Przeszło Piotr
 8. Stadnik Jerzy
 9. Sup Edyta
 10. Szybiak Krzysztof
 11. Worotyłko Dariusz

 

Wychowawcy: Małgorzata Pasławska, Elżbieta Rutkowska, Józefa Łukaszuk, Stanisława Kwaśnicka

 

 

 

 

 

 

Rok 1995

 

 

 1. Brożyna Wiesław
 2. Burdziak Piotr
 3. Burdziak Tomasz
 4. Flader Mariola
 5. Gonet Grażyna
 6. Góralewicz Renata
 7. Kołcz Jan
 8. Kozubski Marcin
 9. Kuricki Piotr
 10. Maliczowski Maciej
 11. Naleśniak Dariusz
 12. Rachwalska Iwona
 13. Sznilik Dariusz
 14. Śliwiak Artur
 15. Śliwiak Stanisława
 16. Stadnik Katarzyna
 17. Worotyłko Janusz

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Stanisława Dzwonnik, Alicja Szedl, Barbara Serafin

 

Rok 1996

 

 

 

 

 1. Bednarz Dariusz
 2. Hop Andrzej
 3. Łukaszuk Paweł
 4. Piotrowski Maciej
 5. Stadnik Grzegorz
 6. Szymaszek Krzysztof
 7. Wójcik Ewa

 

Wychowawcy: Bożena Szymaszek, Ewa Beń

 

Rok 1997

 

 1. Brożyna Maria
 2. Cwenar Anna
 3. Dorociak Maria
 4. Gonet Zbigniew
 5. Góralewicz Tomasz
 6. Kopczak Robert
 7. Kozubska Katarzyna
 8. Kuricki Paweł
 9. Maliczowski Piotr
 10. Potoczny Tomasz
 11. Rachwalska Barbara
 • Stadnik Robert

 

Wychowawcy: Stanisława Płaziak, Elżbieta Rutkowska, Alicja Szedl

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1998

 

 

 1. Burdziak Maciej
 2. Demkiewicz Tomasz
 3. Czyżycki Piotr
 4. Kowalska Anita
 5. Kuricki Adam
 6. Kołcz Wiesław
 7. Hutman Paweł
 8. Halulko Krzysztof
 9. Martowicz Bogusława
 10. Stadnik Barbara
 11. Stadnik Jadwiga
 12. Szybiak Joanna

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Ryszard Dobrowolski, Józef Preisner, Ewa Beń, Marta Urban

 

Rok 1999 - Klasa VIII

 

 1. Dobrowolski Rafał
 2. Duda Ewelina
 3. Flader Ryszard
 4. Kopczak Monika
 5. Koterbicki Grzegorz
 6. Mliczek Piotr
 7. Mliczek Tomasz
 8. Przeszło Krzysztof
 9. Piejko Krzysztof
 10. Radwański Jarosław
 11. Rachwalski Grzegorz
 12. Sadowa Agnieszka
 13. Stadnik Grzegorz
 14. Stadnik Paweł
 15. Śliwiak Ryszard

 

Wychowawcy: Barbara Serafin, Bożena Szymaszek, Maria Bachurska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1999 – Klasa VI

 

 1. Burdziak Elżbieta
 2. Dobrowolski Łukasz
 3. Flader Agnieszka
 4. Kieryk Tadeusz
 5. Kołcz Edyta
 6. Kozioł Marzena
 7. Martowicz Iwona
 8. Podgórska Katarzyna
 9. Przeszło Justyna
 10. Stadnik Anna
 11. Stadnik Dariusz
 12. Stadnik Dorota
 13. Stadnik Justyna
 14. Teleśnicki Krzysztof

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Barbara Serafin

Rok 2000 – Klasa VIII

 

 

 1. Beń Michał
 2. Dobrowolski Daniel
 3. Góralewicz Łukasz
 4. Góralewicz Monika
 5. Halulko Barbara
 6. Graczyk Grzegorz
 7. Hop Janusz
 8. Hutman Barbara
 9. Kieryk Grzegorz
 10. Kołcz Arkadiusz
 11. Król Krzysztof
 12. Mliczek Anna
 13. Piejko Anna
 14. Przeszło Daniel
 15. Przeszło Tadeusz
 16. Sadowy Piotr
 17. Stadnik Józef
 18. Teleśnicki Grzegorz
 19. Witko Agnieszka
 20. Wójcik Andrzej

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska, Roman Rutkowski, Stanisława Kwaśnicka, Ludmiła Wasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - Klasa VI

 

 

 1. Beń Konrad
 2. Halulko Marzena
 3. Kieryk Wojciech
 4. Koterbicka Ewa
 5. Koterbicki Andrzej
 6. Król Mariusz
 7. Mliczek Daniel
 8. Potoczna Dorota
 9. Pyrzak Jacek
 10. Serafin Jerzy
 11. Stadnik Agnieszka
 12. Stadnik Hubert
 13. Rutkowski Mateusz
 14. Worotyłko Marzena

 

Wychowawcy: Bożena Szymaszek, Ewa Beń

Rok 2001

 

 

 

 1. Cwenar Joanna
 2. Dobrowolska Joanna
 3. Góralewicz Mateusz
 4. Halulko Jadwiga
 5. Kieryk Małgorzata
 6. Kołcz Aneta
 7. Naleśniak Przemysław
 8. Rutkowska Natalia
 9. Stadnik Monika
 10. Wilczek Tomasz

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska, Marta Urban

 

 

Rok 2002

 

 

 1. Duda Paweł
 2. Kieryk Mariusz
 3. Kowalska Sabina
 4. Łukaszuk Ewelina
 5. Mliczek Arkadiusz
 6. Mliczek Bartłomiej
 7. Przeszło Tomasz
 8. Stadnik Magdalena
 9. Teleśnicki Wojciech
 10. Wilczek Monika

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Ryszard Dobrowolski,

Barbara Serafin

 

 

 

Rok 2003

 

 1. Antochów Mateusz
 2. Banaś Konrad
 3. Flader Marcin
 4. Kieryk Agnieszka
 5. Przeszło Grzegorz
 6. Przeszło Robert
 7. Stadnik Barbara
 8. Stadnik Maciej
 9. Staniszewski Dariusz
 10. Staroń Katarzyna
 11. Szołek Danuta
 12. Urban Elżbieta
 13. Wilgucka Edyta
 14. Witko Joanna

 

Wychowawcy: Barbara Serafin,

Bożena Szymaszek, Maria Bachurska

 

Rok 2004

 1. Antochów Damian
 2. Burdziak Marek
 3. Czuczkiewicz Marcin
 4. Dutkowska Ewa
 5. Galanty Grzegorz
 6. Góralewicz Kamila
 7. Hop Dorota
 8. Hop Grzegorz
 9. Karbowniczyn Ewelina
 10. Kieryk Krystian
 11. Kołcz Damian
 12. Łowisz Wojciech
 13. Mliczek Przemysław
 14. Opaluch Paweł
 15. Stadnik Tomasz
 16. Stadnik Wojciech
 17. Staniszewska Agnieszka
 18. Staroń Joanna

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska, Ludmiła Wasiewicz

 

Rok 2005

 

 

 1. Antochów Krzysztof
 2. Graczyk Justyna
 3. Kieryk Krystyna
 4. Koterbicka Bernadetta
 5. Koterbicki Łukasz
 6. Kowalska Kamila
 7. Mliczek Ewelina
 8. Mliczek Hubert
 9. Musak Katarzyna
 10. Okołowicz Łukasz
 11. Pyrzak Damian
 12. Szołek Jacek
 13. Szybiak Małgorzata
 14. Urban Adam
 15. Wilgucki Mateusz

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Roman Rutkowski, Barbara Serafin

 

Rok 2006

 1. Dutkowska Żaneta
 2. Flader Mateusz
 3. Galanty Piotr
 4. Grzegorzak Katarzyna
 5. Karbowniczyn Aneta
 6. Kołcz Agata
 7. Opaluch Karolina
 8. Opaluch Renata
 9. Przeszło Arkadiusz
 10. Przeszło Ewelina
 11. Przeszło Jarosław
 12. Rachwalski Mateusz
 13. Stadnik Witold
 14. Urban Ewelina
 15. Wilgucka Sabina
 16. Worotyłko Daniel

 

Wychowawcy: Bożena Szymaszek, Marta Urban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2007

 

 

 1. Flader Andrzej
 2. Janowski Marcin
 3. Kowalski Konrad
 4. Majcher Adrian
 5. Mliczek Anna
 6. Nyrka Kamil
 7. Opaluch Danuta
 8. Przeszło Sylwester
 9. Sokołowska Joanna
 10. Szczepanowicz Arkadiusz
 11. Teleśnicki Maciej
 12. Zaleski Adrian

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska, Roman Rutkowski

 

 

 

     Rok 2008

 

 

 

 1. Antochów Arkadiusz
 2. Bednarz Monika
 3. Cwenar Paweł
 4. Hop Izabela
 5. Koterbicka Agnieszka
 6. Przeszło Hubert
 7. Rutkowski Radosław
 8. Sup Dorota
 9. Tarnawski Artur
 10. Tomczak Aleksandra
 11. Zaleski Łukasz

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Maria Bachurska

 

Rok 2009

 

 

 1. Burdziak Angelika
 2. Czuczkiewicz Agnieszka
 3. Grzegorzak Piotr
 4. Janiec Natalia
 5. Karbowniczyn Mateusz
 6. Kowalski Krystian
 7. Łowisz Maciej
 8. Majcher Angelika
 9. Martowicz Natalia
 10. Musak Damian
 11. Okołowicz Izabela
 12. Opaluch Dariusz
 13. Przeszło Monika
 14. Staniszewski Łukasz
 15. Szczepanowicz Adam
 16. Tomaszewski Arkadiusz

 

Wychowawcy: Bożena Szymaszek, Marta          Urban

Rok 2010

 

 

 1. Burdziak Aneta
 2. Czuczkiewicz Marek
 3. Galanty Wojciech
 4. Halulko Ewelina
 5. Kieryk Mateusz
 6. Koterbicki Marcin
 7. Krupik Ewelina
 8. Nyrka Bartłomiej
 9. Przeszło Kamila
 10. Tarnawska Agnieszka
 11. Teleśnicka Joanna
 12. Tomczak Klaudia
 13. Wilczek Grzegorz

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska,

Ewa Beń

Rok 2011

 

 

 1. Bednarz Dorota
 2. Galanty Rafał
 3. Kieryk Krzysztof
 4. Kruk Aleksandra
 5. Król Kamil
 6. Mliczek Katarzyna
 7. Muc Gabriela
 8. Okołowicz Aleksandra
 9. Okołowicz Karol
 10. Opaluch Andrzej
 11. Przeszło Natalia
 12. Rostecki Kamil
 13. Rutkowska Aleksandra
 14. Serafin Mariusz
 15. Stadnik Jadwiga
 16. Szczepanowicz Iwona
 17. Witko Marcin

 

Wychowawcy: Józefa Łukaszuk, Barbara Serafin, Katarzyna Cyrulik

 

Rok 2012

 

 

 1. Burdziak Katarzyna
 2. Karbowniczyn Mirosław
 3. Król Katarzyna
 4. Lemczyk Agnieszka
 5. Mliczek Oliwia
 6. Przeszło Paweł
 7. Serafin Andrzej
 8. Stadnik Tomasz
 9. Tomaszewski Daniel
 10. Tomczak Wiktoria
 11. Urban Andrzej

 

Wychowawcy: Bożena Szymaszek, Konrad Beń

 

Rok 2013

 

 

 1. Koterbicka Agnieszka
 2. Kowalska Anna
 3. Kwaśnicka Karolina
 4. Lemczyk Joanna
 5. Mliczek Dawid
 6. Myszak Agnieszka
 7. Myszak Anna
 8. Opaluch Izabela
 9. Stachura Sandra
 10. Stadnik Lidia

 

 

Wychowawcy: Elżbieta Rutkowska, Ewa Beń, Maria Bachurska

 

Rok 2014

 

 

 1. Cwenar Aleksandra
 2. Galanty Katarzyna
 3. Galanty Tomasz
 4. Hermańska Karolina
 5. Koterbicka Katarzyna
 6. Król Natalia
 7. Kruk Kinga
 8. Muc Justyna
 9. Tarnawski Paweł
 10. Urban Paweł

 

Wychowawcy: Barbara Serafin, Marta Kmiecik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne:

Andrzej Lewicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks – zdjęcia roczników:

 

Rok 1974

 

 

Rok 1979

 

 

 

 

Rok 1987

 

 

 

 

 

Rok 1989

 

 

Rok 1990

 

 

 

 

Rok 1991

 

 

Rok 2003

 

 

 

 

 

 

Rok 2006

 

 

Rok 2007

 

 

Podobne artykuły


14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 859
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 919
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 336
13
komentarze: 105 | wyświetlenia: 194
13
komentarze: 0 | wyświetlenia: 931
12
komentarze: 6 | wyświetlenia: 1788
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 386
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 690
12
komentarze: 18 | wyświetlenia: 1529
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 386
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 957
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 461
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 384
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 869
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 638
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska