Login lub e-mail Hasło   

Marian Banaś mistrzem w psuciu finansów publicznych

Marian Banaś stał się niekwestionowanym mistrzem udało mu się pokonać swojego największego rywala legendę MF „kata polskich przedsiębiorców” Jacka Kapicę
Wyświetlenia: 22.013 Zamieszczono 12/06/2016

Szef Służby Celnej Minister Marian Banaś stał się niekwestionowanym mistrzem w dziedzinie psucia finansów publicznych . Na tym polu pokonał swojego największego rywala legendę MF „kata polskich przedsiębiorców” Jacka Kapicę .Człowieka, który w przeciągu 8 lat stał się generałem.

Jego poprzednik generał Jacek Kapica zapracował uczciwie na swój tytuł ciężką sumienną pracą.

Przez ponad 8-lat swojej niełatwej i najeżonej wieloma trudnościami kadencji przeprowadził szereg istotnych reform jak : uwłaszczenie stanowisk w SC dokonane pod kątem powiązanych ze swoim szefem ludzi, wprowadzenie zasady przyznawania gigantycznych nagród znajomym Jacka K. ,czy wreszcie wprowadzenie wadliwej prawnie ustawy hazardowej.

Największym osiągnięciem było jednak wprowadzenie tzw analizy ryzyka w kontroli celnej -co doprowadziło do chaosu i drastycznego zmniejszenia efektywności prowadzonych kontroli.

Przemytnicy komunikujący się na forach internetowych śmiali się z nieudolności kontroli celnych „po nowemu” dzięki czemu mogli spokojnie przewidzieć kiedy nastąpi kontrola i przemycić dowolna ilość nielegalnych towarów.

Za wprowadzenie tych niesłychanie innowacyjnych rozwiązań pana Jacka Kapicę nagrodzono stopniem Generalskim oraz Orderem Zasłużony dla Finansów Publicznych. 

Nie można się więc dziwić ,że jego następca pan Marian Banaś nie chce  być gorszy od swego poprzednika. W końcu ambicji mu nie brakuje, Skoro za tak ”efektywne działania” Jacek Kapica otrzymał wysokie wyróżnienia to zrozumiałe ,że jego następca postanowił pójść drogą swojego poprzednika.

Nasz bohater pełen ambicji i pragnienia dorównaniu legendzie JK zabrał się ostro do ''dalszego naprawianie SC'' doszedł do wniosku ,że skoro jego poprzednik na demontażu Służby Celnej dosłużył się stopnia Generała to on pójdzie jeszcze dalej i w ogóle zlikwiduje Służbę Celna .

Wtedy z pewnością nagroda będzie jeszcze wyższa, może otrzyma stanowisko Komisarza UE, kto wie -dla ludzi obrotnych i potrafiących wykorzystać swoja szansę w życiu wszystko jest możliwe.

Pan Marian Banaś zaraz po mianowaniu na nowe stanowisko napisał piękny list do swoich podwładnych „z dniem 19 listopada 2015 przypadł mi w udziale zaszczyt objęcia stanowiska Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej.  

Rozpoczynając moją misję, pragnę podkreślić, że człowiek jest dla mnie najważniejszy, gdyż stanowiska się pełni, a człowiekiem jest się przez całe życie. W mojej publicznej służbie będę dążył do współpracy z Państwem w atmosferze wzajemnego szacunku, wynagradzając zaangażowanie, uczciwość i solidność. Dla mnie osobiście wszyscy Państwo jesteście cennymi specjalistami i partnerami do rozmów”.

Po tych uroczych nasączonych słodyczą słowach ,niestety nirwana podległych panu Ministrowi pracowników bardzo szybko się skończyła. Po pięknych słowach o dążenia do współpracy oraz zapewnieniu ,że pracownicy są dla niego partnerami do rozmów, pan Banaś przeszedł do wprowadzenia w rzeczywistość swoich obietnic

Marian Banaś poinformował, że będzie kontynuował politykę swojego poprzednika i zamierza wprowadzić lansowany przez Jacka Kapicę pomysł utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej z połączenia administracji skarbowej UKS-ów oraz o dziwo z służby celnej.

Według jego zapewnień miałoby to poprawić efektywność ściągalności podatków i obniżenie kosztów funkcjonowania administracji.

Miałoby to także poprawić ściągalność VAT-u choć nie wytłumaczył w jakim stopniu miałoby to dotyczyć służby celnej realizującej zupełnie odmienne czynności i zadania od tych ,którymi zajmuje się skarbówka.

Próba dokonania takiego połączenia przypomina próbę połączenia Policji z pracownikami Sądów ,ponieważ obie te instytucje zajmują się karaniem osób łamiących prawo. Jednak różnice w ich funkcjonowaniu są tak ogromne,że jest nieprawdopodobne połączenie w jedną formacje tych dwóch instytucji. Jedyny pewny skutek takiej reformy to chaos i niesamowity bałagan, oraz gigantyczne koszty dla budżetu państwa i obywateli.

Niestety pan Banaś forsując pomysły swojego chwalebnego poprzednika nie zlecił przeprowadzenia jakichkolwiek analiz ,nie przeprowadzono żadnych symulacji funkcjonowania takiej instytucji,nie oszacowano kosztów zakupu nowych systemów informatycznych dla tak wielkiego tworu jakim byłby KAS ,miliardy wydane na zakup obecnie działających systemów w instytucjach które miałyby wejść w skład KAS-u byłyby pieniędzmi publicznymi wyrzuconymi w błoto.

Pan Minister Banaś nie przewidział gigantycznej skali pozwów o odszkodowania z powodu utraty statusu funkcjonariusza służby jakie zaleją Sądy Pracy w Polsce, po wprowadzeniu w życie KAS-u i zrobienia z ok 10 tys funkconariuszy -pracowników cywilej skarbowości .Szykuje się kolejne uwłaszczenie stanowisk na skalę, której nikt nigdy nie widział w naszym kraju.

Pan Banaś przewidział dla swoich kolesi smakowite stanowiska ,emerytury mundurowe, wysokie uposażenia a wszystko to kosztem podległym mu funkcjonariuszy celnych. Funkcjonariuszy o których dobro powinien dbać i zabiegać jako ich bezpośredni Szef. Niestety robi wszystko wbrew interesom podległej sobie służby ignorujac jakiekolwiek argumenty merytoryczne.

Czy Pan Banaś wypłaci z własnej kieszeni odszkodowania, które z pewnościa zasądzą Sądy Pracy zalane tysiacami pozwów o odszkodowanie z tytułu utraty praw nabytych statusu funkcjonariusza??

Brzmi to wszystko absurdalnie ale ani oczywiste gigantyczne koszty wynikające z połączenia skrajnie róznych systemów informatycznych ani argumenty o absolutnie rożnych zadaniach służby celnej i skarbowej nie zniechęciły pana Banasia do rezygnacji z reformy KAS-u ,która stała się dla niego celem samym w sobie.

Pan Banaś zgodnie z przesłaniem ze swojego listu wysłanego do pracowników z okazji mianowania na obecną funkcję nie liczy się z żadnymi argumentami strony społecznej choćby te argumenty były bezdyskusyjnie trafne, nie ma zamiaru prowadzić dialogu z "NIMI" -tak określił podległych sobie pracowników w feralnym wywiadzie przeprowadzonym w studiu TVP INFO ,w którym to zamiast spróbować ostudzić napięte nastroje wśród protestacyjnych pracowników zrobił wszystko żeby tylko wyprowadzić ich z równowagi swoją arogancją i butą.

Ale arogancja nie jest jeszcze najgorsza -to niestety standard wypracowany od lat u części naszych polityków, najgorsze jest to jaki przerażający obraz totalnej niekompetencji obnażył przed widzami odpowiadając na pytania dziennikarki TVP INFO. Jego odpowiedzi polegały w zasadzie na odczytywaniu z kartki gotowych tezy, które nie maja totalnego proporcja w rzeczywistości.Zupełnie mylił zadania swoich podwładnych podawał nierealne dane,mylił fakty.

Po wywiadzie pozostaje szok i niedowierzanie, przed oczyma staje nam obraz czołowego polityka obozu rządzącego, odpowiadającego za służby skarbowe i celne, który nie wie o czym mówi!

Czy Pani premier Beata Szydło zdaje sobie sprawę jak wysokie kompetencje ma jej podwładny Minister Banaś?Czy ma pojecie ,ze likwidacja Służby Celnej stworzy raj dla przestępców, przemytników i zorganizowanej mafii??

Reforma KAS-u stała się obsesją pana Ministra Banasia i nie cofnie się przed niczym żeby dopiąć swego celu. Nie przerażają go potencjalne konsekwencje majstrowania przy tak newralgicznym dla bezpieczeństwa finansów publicznych i obywateli obszarze.

To przerażające ,że człowiek zajmujący tak wysokie i ważne stanowisko w Polskim państwie nie zważa na konsekwencje swoich reform tylko obłąkańczo dąży do katastrofy jaką z pewnością będzie utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej.Dla każdego myślącego człowieka likwidowanie Służby Celnej w momencie wzrastającego zagrożenia terroryzmem,przemytem broni, ładunków wybuchowych groźba przeniesienia wojny z terenu Ukrainy na dalsze obszary jest strasznym błędem .

Na naszych oczach ma miejsce masowa emigracja z krajów arabskich a co się z tym wiąże dużym prawdopodobieństwem rozpadu Unii Europejskiej ponieważ każdy kraj może wznawiać kontrole graniczne w celu obronienia się przed napływem nielegalnych emigrantów.

Niezrozumiały jest fakt ,że politycy nie chcą wziąć przykładu ze Stanów Zjednoczonych gdzie Służba Celna po atakach terrorystycznych z 11 września została scalona ze Strażą Graniczną.

Stany  Zjednoczone dzięki takiemu połączeniu dysponują obecnie bardzo sprawnym aparatem bezpieczeństwa w zakresie ochrony granic osób i towarów U.S. Customs and Border Protection (dosł. z ang. Urząd Celny i Ochrony Granic) – federalna agencja rządowa USA,  . Agencja ta zajmuje się cłem, i przestrzeganiem praw związanych z handlem, cłami i przekraczaniem granic. 

W ostatnim czasie media donoszą o nasilającym się konflikcie pana Ministra Banasia z funkcjonariuszami podległej mu Służby Celnej, którą z tak wielką desperacją próbuje zlikwidować.

Według ostatnich doniesień to właśnie celnicy maja być największą ofiarą reformy pana Banasia. Najwięcej osób ma zostać zwolnionych w SC, to u nich maja nastąpić największe cięcia w zarobkach i w liczbie zatrudnionych osób.

Min Fin planuje z obecnych 14,5 tys funkcjonariuszy wyrzucić z munduru ok 10,5 tys pozostawiając w mundurze ok 4 tys funkcjonariuszy plus 2 tysiące ma dojść na warunkach VIP-oskich -pracowników księgowych z UKS-ów, którym z automatu pan Banaś chce przyznać stopnie oficerskie oraz emerytury mundurowe. Wszystko to oczywiście kosztem funkcjonariuszy likwidowanej Służby Celnej .

Nie dość tego,bo  z 14,5 tys obecnych funkcjonariuszy ok 15% ma nie otrzymać nowej propozycji pracy!! 

Całej sprawie smaczku dodaje fakt uzyskania przez celników w 2015 r w Trybunale Konstytucyjnym prawomocnego wyroku ,w którym uznaje się za niedopuszczalne dyskryminowanie pracy funkcjonariuszy SC względem innych służb mundurowych i nałożenie na rząd obowiązek nadania SC takich samych uprawnień min emerytalnych jakie mają funkcjonariusze innych służb.

Wysoce niesmaczny w całej sprawie jest fakt, że w czasie przed wyborami to Prawo i Sprawiedliwość żarliwie popierało postulaty celników o uzyskanie równego statusu z innymi służbami i uzyskali w tej sprawie pełne poparcie Klubu Parlamentarnego PIS a nawet jeden z posłów pan Jarosław Zieliński uczestniczył na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentując interesy celników.

Po wygranych wyborach zobowiązania poszły w niepamięć choć dla zachowania pozorów w mediach pan Minister Banaś twierdzi, że celnicy dostaną obiecane uprawnienia ale w rzeczywistości prowadzi grę na jak najszybsze powołanie KAS-u a wtedy wyrok TK stanie się bezprzedmiotowy ,bo przestanie istnieć podmiot wyroku czyli SC i celnicy będą mogli zapomnieć ,że wygrali sprawę przed TK .

Celników dodatkowo denerwuje próba podłączenia pracowników UKS-ów pod wyrok TK ,który w żadnym wypadku ich nie dotyczył.

Dla każdego postronnego obserwatora jest oczywiste ,że innym rodzajem kontroli są te realizowane przez pracowników UKS-ów należące to kategorii tzw kontroli miękkich czyli opartych głównie na kontrolach księgowych a zupełnie inna kategoria kontrole celne należące do tzw kontroli twardych -czyli takich jakie realizują Policja czy Straż Graniczna. 

Trudno zrozumieć politykę Ministra Banasia jedno jest pewne ,że dążąc do realizacji tej dziwacznej reformy nie zależy mu na interesie państwa ,któremu powinien służyć ani na wykonywaniu wyroków Sądów, które powinien respektować.

Prawdopodobnie jedyne na czym mu zależy to na prześcignięciu swojego poprzednika generała Jacka Kapicy-a może tego dokonać jedynie likwidując Służbę Celna w ten sposób otwierając szeroko bramę dla przemytników mafii i rożnych grup przestępczych.

Podobne artykuły


7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 2538
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 75053
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648733
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15374
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21806
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40732
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17619
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13282
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53540
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22950
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18374
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23564
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Kitek,  16/06/2016

Zwykły, rządowy pseudointeligent – jak większość.

Ręce opadają....Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska