Login lub e-mail Hasło   

Może tak może nie.

Dla P.Wróbla
Wyświetlenia: 1.890 Zamieszczono 24/10/2016

Ja, Namkhai Norbu, nie udaję sztucznej religijnej praktyki
Ani ślepo nie przestrzegam reguł związanych z medytacyjnym 
procesem tworzenia i rozpuszczania.
Jeżeli to iluzoryczne ciało, o którym się mówi, że jest trudne do uzyskania,
Będzie trwać przez dłuższy czas, postaram się przynosić pożytek innym istotom we wszelki możliwy sposób,
Jeżeli nie – przejdę w inny wymiar.
Ty, który wierzysz w wieczność wszystkich rzeczy, rób jak uważasz!

Działanie dostosowane jest do potrzeby, wynika z niej. Ciało ludzkie jako unikalna kombinacja, opłacona odpowiednią karmą. Chęć pomocy żywym istotom, pogodzenie się z losem. Nie można kontrolować losu lecz swoje reakcje na to co nas spotyka. 


Co się tyczy głosu, zwanego głosem wielkiej mocy,
Jeżeli okoliczności pozwalają mi na to, śpiewam Pieśń Wadżry,
Jeżeli sytuacja jest nieodpowiednia, po prostu mówię to, co mi 
przychodzi do głowy.
Ty, który kolekcjonujesz piękne sentencje, rób jak uważasz!

Dostosowanie do sytuacji, elastyczność. 

Co się tyczy świadomości, o której się mówi, że jest stwórcą wszystkich rzeczy,
Jeżeli obecny jest stan pierwotnej wiedzy (rigpa),
Pozostawiam go w spokoju, takim jaki jest, bez żadnego poprawiania,
Jeżeli nie – po prostu utrzymuję obecność i przytomność.
Ty, który wciąż zmuszasz się do czegoś, rób jak uważasz! 

Nadwyrężony umysł nie działa sprawnie. 

Co się tyczy okazywania czci tak zwanemu lamie,
Jeżeli jest to właściwe, czynię z tego podstawę swego oddania,
Jeżeli nie – przystosowuję się do istniejących warunków.
Ty, który szukasz sławy, rób jak uważasz!

Nauczyciel tylko przekazuje wiedzę, nie jest nią samą. 

Co się tyczy tak zwanych reinkarnacji (tulku),
Jeżeli przynoszą pożytek, wykorzystuję je dla szlachetnych czynów,
Jeżeli nie – żyję w naturalny i zwyczajny sposób.
Ty, który pragniesz wysokiej pozycji w hierarchii, rób jak uważasz! 

To kim się jest zależy od życia jakie się wiedzie.

Co się tyczy wykonywania rytuałów z tak zwanymi świętymi przedmiotami, 
Jeżeli potrzeba, podejmuję się tego ze względu na kontynuacje nauk,
Jeżeli nie – utrzymuję ciało, mowę i umysł w naturalnym stanie.
Ty, który lubisz tak wiele przygotowań do praktyki, rób jak uważasz!

Przedmiot ma tylko służyć za wyzwalacz, w dalszej nauce przestaje być potrzebny. Ceremoniał sam w obie jest pusty, to my nadajemy mu znaczenie swoją uwagą lub wiarą. 

Co się tyczy tak zwanych ośrodków dharmy, 
Jeżeli są pożyteczne, dbam o ich rozwój, aby podtrzymywały nauki,
Jeżeli nie – staram się zmniejszyć przywiązanie i awersję.
Ty, który jesteś gorącym zwolennikiem ośrodków dharmy, rób jak uważasz!

Nie należy sugerować się zanadto manifestacjami danej wiary, zwłaszcza jeśli są zinstytucjonalizowane. Powinno się iść własną wewnętrzną ścieżką. 


Co się tyczy bogactwa i mocy pochodzących z tak zwanej dobrej karmy,
Jeżeli je mam, używam ich jako podstawy szlachetnych działań,
Jeżeli nie – jestem równie zadowolony i szczęśliwy.
Ty, który poświęcasz się gromadzeniu rzeczy, rób jak uważasz!

Dzięki dobrej intencji popartej odpowiednim poziomem mocy możemy mnożyć dobro. Tą zasadę można zastosować do rzeczy neutralnych lub złych. Nie pragnąć więcej aniżeli się posiada. 


Co się tyczy małżonki, tak zwanego owocu przeszłej karmy,
Jeżeli ma dobrą motywację, udzielam jej nauk, na tyle, na ile potrafię,
Jeżeli nie – robię wszystko, żeby uczynić ją szczęśliwą.
Ty, który zaprzątasz sobie głowę przywiązaniem i awersją, rób jak uważasz!

Działać dla jej dobra, okazywać miłość w taki sposób jaki jest w stanie pojąć. 

Co się tyczy uczniów, czyli istot mających uzyskać nauki,
Jeśli utrzymują zobowiązania, wprowadzam ich do istotnych punktów praktyki,
Jeśli nie posiadają tej zdolności, zachęcam ich w każdy możliwy sposób, żeby ćwiczyli swój umysł.
Ty, który łakniesz wielkości, rób jak uważasz!

Pragnąć się rozwijać to znaczy umieć zrezygnować z rzeczy które ten rozwój hamują. 


Co się tyczy przyjaciół i krewnych, tak zwanych bliskich osób,
Jeśli mają odpowiednią motywację, wprowadzam ich na ścieżkę relatywnej korzyści  i absolutnego szczęścia,
Jeśli ich umysły nie mają takich skłonności, nie przejmuję się tym i jestem 
równie szczęśliwy.
Ty, który tkwisz w pułapce przywiązania, rób jak uważasz!

Nie zmieniaj swoich przyjaciół, zmień swoje do nich podejście. Nie każdy podąża tą ścieżką co ty mimo możliwych podobieństw.

Wszystko co istnieje, chociaż pozornie pojawia się jako dobre lub złe,
W ten sposób nie może być rozróżniane w wymiarze wiedzy Pierwotnej Podstawy,
Pozostaję więc w naturalnym stanie, pozbawionym wysiłku.
Ty, który tkwisz w sidłach akceptowania i odrzucania, rób jak uważasz!

Jest się, czy tego się chce czy nie.

Niewysłowiony sposób istnienia opisany w Pradżnia Paramicie

Połączyłem z doświadczeniem bezpośredniego zrozumienia.
I nie mam aspiracji do ścieżki intelektualnych studiów.
Ty, który uważasz się za wielkiego uczonego, rób jak uważasz!

Cokolwiek się pokazuje w naturalnym stanie, 
W przestrzeni nie podlegającej ograniczeniom miary ani kierunku,
Cieszę się tym jak ozdobą.
Nie czynię żadnego wysiłku, żeby coś stwarzać albo odrzucać.
Ty, który uznajesz preferencje, rób jak uważasz! 

Równie dobrze można podziwiać chmury na niebie, nadając znaczenie ich kształtom.

Co się tyczy naturalnego stanu, niesplamionego myślą,
Bez żadnego wysiłku utrzymuje jego żywą obecność.
Po co analizować go ograniczonym rozumem?
Ty, który palisz się do logiki, rób jak uważasz.

Pustka jest stanem naturalnym, bycie bez przyczyny, brak ustosunkowania do otoczenia oraz opisujących go myśli. Analiza zjada samą siebie, jest narzędziem i jednocześnie produktem rozumu. By uspokoić się, należy poczuć spokój, stać się spokojem. Natychmiastowa realizacja za pomocą uczuć. Jeśli stan wyjściowy wynosi 1 - nie ma konfliktu wewnętrznego.

W przestrzeni Pierwotnej Czystości (ka-dag), w stanie spokoju, 
Bezpośrednio doznaję wszystkich medytacyjnych doświadczeń, 
manifestacji energii i wizji 
I nie odczuwając żadnej potrzeby sztucznej praktyki religijnej, jestem szczęśliwy.
Ty, który oddajesz się umysłowym spekulacjom, rób jak uważasz!

 

W czystym bezmiarze przestrzeni, wolnej od wszelkich uwarunkowań
Promieniuje pięciobarwne światło samodoskonałej energii dang.
Pierwotna Mądrość energii tsel każdej czującej istoty jest  w spontaniczny sposób doskonała.
Ty, który potrzebujesz konceptualnych potwierdzeń, rób jak uważasz!

W niewymagającym korekty stanie przestrzeni naturalnej dharmaty, 
W stanie wiedzy bez rozproszenia, przejrzystym i żywym,
Żyję radośnie poza ograniczeniami intelektualnych pojęć.
Ty, który poddajesz się ograniczeniom, rób jak uważasz!

Działanie bez pragnień, intuicyjne. Intelekt zawsze dodaje coś od siebie, więc by działać sprawnie należy odrzucić niepotrzebny bagaż. 

Naturalny od samego początku, nie dający się opisać stan
Jest przestrzenią przekraczającą wszelkie pojęcia bytu i nie-bytu.
Spośród wszystkich rodzajów istnienia samsary i nirwany, nie ma takiego, który nie byłby doskonały.
Ty, który tkwisz pogrążony w sprzecznych myślach, rób jak uważasz!

Pogodzenie się z wyborem, akceptacja a więc brak walki. 

Dzięki tej unikalnej wiedzy, w stanie rozpoznania Pierwotnej Podstawy,
Rozumiejąc, że wszystkie zjawiska i to co je ożywia są energią tsel i rolpa.
Jestem daleki od dokonywania czegokolwiek mozolnym wysiłkiem.
Ty, który wszystko usiłujesz osiągnąć poprzez wysiłek, rób jak uważasz. 

Nie wiem co to tsel i rolpa. Poprzez wysiłek następuje przywiązanie, rzeczy przychodzą i odchodzą. 

Dla mnie, praktykującego dzogczen, cokolwiek powstaje wyzwala się samo z siebie,
A wąska ścieżka oczekiwań i lęku związana z wysiłkiem, nie istnieje.
Jestem szczęśliwy przyjmując całkowicie wolny sposób bycia.
Ty, który trzymasz się reguł, rób jak uważasz!

Ah pułapka oczekiwań!  Gdy zburzy się wyimaginowane ściany można śmiało pędzić przed siebie, nie bojąc się zderzenia z ułudą. Postępowanie według reguł zakłada ograniczenie swobodnego przepływu energii, kreatywności.

Dla mnie, jogina uniwersalnej wiedzy, wolnego od iluzji,
Pierwotna czystość (ka-dag) i samodoskonałość (lhyn-drub) nie są dwoma.
W tym stanie cokolwiek się robi, jest całkowitym spełnieniem samodoskonałości.
Ty, który podążasz stopniową ścieżką, rób jak uważasz!

Synteza, zlanie w jedną formę. 

Ty, który jesteś skuty łańcuchami oczekiwań i lęku,
Spokojnie porzuć ten bezsensowny ból,
Więcej obserwuj siebie, 
A może dla ciebie również pojawi się Wielka Doskonałość. 

Obserwując siebie, zaczynamy zauważać że nie jesteśmy swoimi myślami. Pomiędzy akcją a reakcją jest pusta przestrzeń. Stosunek do zdarzenia warunkuje naszą emocję. Nasz punkt widzenia jest tylko osobistą interpretacją zabarwioną przez ego.

Niezliczeni Najwyżsi Mistrzowie, Dzierżawcy Wiedzy, Dakinie,
Udzielcie blasku swojej mocy
Temu umysłowi pogrążonemu w ciemności dualizmu.
Sprawcie, aby światło Mądrości pojawiło się z całą wyrazistością.

‘

Tak to rozumiem według swojej obecnej wiedzy.

..............................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=xVaLHJQhSlA

Podobne artykuły


14
komentarze: 42 | wyświetlenia: 699
13
komentarze: 7 | wyświetlenia: 454
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1601
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 946
10
komentarze: 6 | wyświetlenia: 531
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 269
10
komentarze: 137 | wyświetlenia: 502
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 264
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1981
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 470
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1169
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 498
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 590
9
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1689
8
komentarze: 2 | wyświetlenia: 630
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska