Login lub e-mail Hasło   

Jak wnioskować do sądu o separację?

Separacja nie oznacza jeszcze rozwodu, ale stosuje się ją wtedy, gdy małżeństwo nie jest szczęśliwe i zgodne.
Wyświetlenia: 323 Zamieszczono 28/10/2016

Separacja niekoniecznie musi zakończyć się rozwodem, choć niestety w wielu przypadkach tak się dzieje. Z punktu widzenia obowiązującego prawa rodzinnego, separacja oznacza jedynie uchylenie małżeństwa i nie można jej utożsamiać z rozwodem, który oznacza rozwiązanie małżeństwa.

Strony sprawy

O separacji sąd orzeka na wniosek jednego lub obojga małżonków. W postępowaniu o separację mogą występować strony:

  • powód - małżonek wnoszący pozew o separację,
  • pozwany - drugi małżonek.

Sąd orzekając separację daje niejako czas małżonkom na to, aby uporządkowali swoje sprawy wspólne i być może pogodzili się ze sobą.

Wniosek o separację

Powód, czyli małżonek wnoszący pozew o separację, w pierwszej kolejności musi określić, do którego sądu powinien złożyć dokument. Właściwym sądem jest sąd okręgowy, miejscowo właściwy dla małżonków mających wspólne zamieszkanie. Jeśli tak nie jest, sąd będzie właściwy dla miejsca ich wspólnego pobytu. Małżonkowie niekoniecznie muszą mieć wspólne miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu. W takim przypadku wniosek należy złożyć w sądzie właściwym dla jednego z małżonków.

W pozwie o separację należy określić dokładnie strony, czyli podać dane obojga małżonków, wraz ze wskazaniem ich aktualnego adresu i wykonywanego zawodu.

Żądanie pozwu i uzasadnienie

Kluczową kwestią w każdym pozwie o separację jest dokładne określenie żądania powoda oraz wskazanie uzasadnienia. W pozwie powód określa, jakie ma żądania oraz z czyjej winy powinna zostać orzeczona separacja. Istnieje także możliwość separacji bez orzekania o winie.

W rozpatrywanej sprawie przed sądem może być konieczne przesłuchanie świadków. Jeśli powód lub pozwany ich wzywają, trzeba podać ich dane personalne i adresowe oraz okoliczność, na jaką powinni zostać przesłuchani. Powód musi wyszczególnić w pozwie, czego domaga się od sądu, prócz rzecz jasna orzeczenia separacji. Może wnosić ponadto o:

  • zasądzenie alimentów na rzecz wspólnych, małoletnich dzieci,
  • powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi.

W uzasadnieniu opisać należy, dlaczego wnosimy o separację, jak doszło do rozkładu pożycia stron i wskazać dowody, które potwierdzą zaistniały stan faktyczny. To miejsce, w którym należy zawrzeć informacje o liczbie, płci i wieku wspólnych dzieci powoda i pozwanego, o stosunkach majątkowych i sytuacji zawodowej oraz zarobkowej małżonków.

Załączniki do wniosku

Do pozwu o separację dołącza się:

  • akt małżeństwa,
  • akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków,
  • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach małżonków.

Są to dowody w sprawie. Załącznikiem będzie też odpis pozwu wraz z odpisem załączników, który przekazywany jest przez sąd pozwanemu.

Złożenie pozwu

Na koniec pozew trzeba własnoręcznie podpisać i złożyć w sądzie okręgowym lub przesłać pocztą. Wnoszący pozew musi ponieść koszty opłaty sądowej, wydatków i kosztów stron oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1614
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 921
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1199
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 773
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 466
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1038
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 796
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 589
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 738
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 726
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 510
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1000
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1127
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska