Login lub e-mail Hasło   

Zamknięcie roku obrotowego w spółce z o.o

Rok obrotowy (czy po prostu rok podatkowy) oznacza w prawie podatkowym okres rozliczeniowy 12 miesięcy (pokrywający się najczęściej z rokiem kalendarzowym) lub inny okres trwają...
Wyświetlenia: 339 Zamieszczono 15/12/2016

Rok obrotowy (czy po prostu rok podatkowy) oznacza w prawie podatkowym okres rozliczeniowy 12 miesięcy (pokrywający się najczęściej z rokiem kalendarzowym) lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Wraz z ostatnim dniem roku obrotowego, przedsiębiorca zobowiązany jest zamknąć księgi rachunkowe, oraz przeprowadzić inwentaryzację, która pozwoli mu na ocenę majątku spółki. Jak tego dokonać?

Wybór rewidenta — Biegły rewident to osoba zaufania publicznego, która weryfikuje i potwierdza, rzetelność i zgodność informacji finansowych firmy. Pierwszym krokiem na drodze do zamknięcia roku obrotowego w spółce z o.o jest jego wybór. Należy tego dokonać odpowiednio wcześnie w ostatnim kwartale — w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Inwentaryzacja – tę czynność można (i zaleca się) już rozpocząć z dniem 01 października. Jej zadaniem jest ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku oraz źródeł jego finansowania i porównanie otrzymanych danych z zapisami w księgach rachunkowych, oraz dokonanie ewentualnych korekt.

Choć inwentaryzacja powinna zostać zakończona wraz z ostatnim dniem roku obrotowego, ustawodawca zapewnił przedsiębiorcom dodatkowy czas, ustanawiając dzień 15 stycznia na ostatni dzień roku obrotowego. Inwentaryzacja aktywów i pasywów obejmuje : papiery wartościowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych, towary i produkty gotowe, oraz produkcję w toku.

Wyróżniamy trzy formy inwentaryzacji:

  • spisu z natury
  • potwierdzenia sald
  • weryfikacja

Sprawozdanie Finansowe - po inwentaryzacji następuje czas na utworzenie sprawozdania finansowego, które powinno być poprzedzone zamknięciem ksiąg rachunkowych. Następnie przedsiębiorca ma obowiązek:

  • poddania sprawozdania finansowego badaniu
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  • złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym,
  • ogłoszenia sprawozdania finansowego.

Jak widać zamknięcie roku finansowego, nie należy do czynności prostych i nie każdy przedsiębiorca się w nim odnajdzie. Dlatego warto zdecydować się na outsourcing usług finansowo-księgowych zewnętrznemu biuru księgowemu.

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 329
7
komentarze: 18 | wyświetlenia: 880
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 72000
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647650
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 14847
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21352
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40320
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17275
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13019
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53083
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22407
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17951
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 22970
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska