Login lub e-mail Hasło   

Luter ojciec antysemityzmu

Bóg stwarza, ale nie jest Stworzeniem, czyli jednocześnie Jezusem i diabłem, jak to wymyślił Luter. Jest Osobą a nie energią. Z Duchem i Synem tworzy jedność myśli i działania.
Wyświetlenia: 596 Zamieszczono 16/12/2016
12 rzeczy, które musisz wiedzieć o reformacji i Lutrze
Czterdziestu męczenników Anglii i Walii. Autor obrazu: Daphne Pollen, źródło:jesuitinstitute.org

 

Gdy matka Lutra spytała się syna czy ma porzucić katolicyzm, ten jej  tego zabronił.  

Powstanie w XVI wieku w Europie Zachodniej rozmaitych odłamów od wiary katolickiej, wbrew obiegowej opinii, nie było wyłącznie zmianą charakteru religijnego. Rewolucji towarzyszyły przemiany motywowane zarówno ekonomicznie jak i politycznie. Wszędzie gdzie tryumfował protestantyzm, schemat był zawsze taki sam: nowe prądy zyskiwały poklask, gdyż obiecywały rządnym łatwego wzbogacenia się monarchom, szlachcie i mieszczanom rozszabrowanie kościelnego majątku. Władcy dodatkowo „uwalniali” się spod wpływów Rzymu tak, że w swoich państwach nie musieli już obawiać się tego czynnika zagrażającemu ich wszechwładzy. W ten sposób w nowożytnej Europie zaczął kwitnąć swoisty totalitaryzm z protestantyzmem jako… religią państwową.

 

Reformacja – wyłom, nie reforma

 

Do rozłamu w zachodnim chrześcijaństwie o wiele lepiej niż słowo „reformacja” pasuje określenie „protestantyzm” lub „rewolucja”. Słowo „reformacja” sugeruje, że twórcy ruchu chcieli dokonać reformy Kościoła. Na pozór wszystko się zgadza, jednak w rzeczywistości to tylko złudzenie. Marcin Luter nie był wytrwały i konsekwentny w swoim zamiarze reformowania i dość szybko zamiast naprawiać katolicyzm, wyłamał się z niego tworząc własną wspólnotę i dając paliwo innym zainteresowanym rozłamem. Realną reformą Kościoła była chociażby reforma gregoriańska czy sobór trydencki i następujące po nim ożywienie. Przeprowadzono je z zamiarem przezwyciężenia kryzysu w Kościele katolickim, a ich twórcy reformując nie popadli w herezje, będąc od początku do końca wiernymi. O ile więc ciężko walczyć z wiatrakami i całkowicie odrzucić głęboko zakorzenione w historiografii pojęcie „reformacji”, to należy mieć przynajmniej świadomość jego pozorności.

 

Kloaczne tezy

 

W wielu źródłach możemy trafić na informację, że Marcin Luter stworzył swoje słynne tezy w wychodku, czyli mówiąc współczesnym językiem: w toalecie. Plotkę potwierdzają również eksperci analizujący wypowiedzi twórcy protestantyzmu. Nie jest jednak do końca pewne, czy w tłumaczeniu chodzi o miejsce załatwiania potrzeb fizjologicznych, czy o świat doczesny. Oba mogły być określone tym samym wyrażeniem.

 

Prekursor herezji, prekursor nazizmu?

 

Marcin Luter początkowo darzył Żydów sympatią. Gdy zrozumiał, że nie przekona ich do przejścia na protestantyzm, zaczął tworzyć coraz silniej antysemickie teksty. Zachęcał w nich do palenia synagog i niszczenia żydowskich domostw, uniemożliwienia rabinom nauczania pod karą śmierci, niszczenia przedmiotów kultu oraz narzucenia na starozakonnych przymusowej pracy. W oparciu o słowa twórcy luteranizmu niektórzy naziści tłumaczyli holokaust.

  

Słowianie? Najgorszy naród!

 

Marcin Luter w wielu sprawach podzielał poglądy typowe dla niemieckiego społeczeństwa swoich czasów. Był więc nie tylko antysemitą – co jest dość powszechnie wiadome – ale również pogardzał słowiańskimi Serbołużyczanami, którzy żyli w okolicach rodzinnej Wittenbergi. Bliską nam grupę etniczną określił mianem „najgorszego ze wszystkich narodów”.

 

Król, który myślał „tylko o jednym”

 

Rozpoczęta przez Lutra rewolucja miała wielu ojców w różnych krajach Europy. W Anglii zwyciężyła za sprawą króla Henryka VIII. Monarcha początkowo nie odstawał od wiary katolickiej, a za walkę z protestantyzmem został nawet uhonorowany przez papieża. Zerwał jednak z Rzymem, by w świetle prawa państwowego zalegalizować małżeństwo, jakiego Kościół nie mógł uznać. Nie poszło jednak o kobietę, a o władzę. Króla interesował męski potomek, który utrzymałby tron. Córka jako królowa takiej gwarancji nie dawała. Tak właśnie Anglia „wypisała się” z rodziny narodów katolickich. Sam Henryk natomiast zaczął zmieniać kobiety jak rękawiczki, byle tylko spełnił się jego sen o synu.

 

Do katolicyzmu więcej niż jeden krok

 

Chociaż dokonane za Henryka VIII zmiany nie wykraczały początkowo poza zerwanie więzów z Rzymem, to obrońców katolicyzmu spotkały surowe represje. Męczennikami zostali m.in. św. Jan Fisher i św. Tomasz Morus, którego głowa przez wiele dni pozostawała zatknięta na Moście Londyńskim. Po krótkotrwałej restauracji katolicyzmu za panowania Marii Tudor, jej następczyni stworzyła dogmatyczny trzon anglikanizmu. Za Elżbiety wszyscy urzędnicy musieli uznać władzę monarchy nad „Kościołem”. Kto tego nie uczynił, był zdrajcą. Takie osoby karano śmiercią. Najgorszy los, tak jak we wszystkich krajach protestanckich, czekał oczywiście jezuitów, których krew wsiąkała w angielską ziemię jeszcze w XVII wieku, czego przykładem jest męczeńska śmierć św. Edmunda Arrowsmitha, św. Dawida Lewisa czy św. Filipa Evansa. W XVII wieku, podczas inwazji Olivera Cromwella na Irlandię, również na „zielonej wyspie” działy się straszne rzeczy.

 

Hajs musi się zgadzać…

 

Historia Anglii dowodzi, że przyczyn sukcesu protestantyzmu w wielu krajach szukać należy nie tyle w sporach religijnych, co w kwestiach politycznych i/lub finansowych. Henryk VIII zerwał z Rzymem z powodów polityczno-dynastycznych, ale konsekwencje jego decyzji miały konsekwencje jednoznaczne ekonomiczne. Na teologię przyszedł czas dużo później. Już za czasów tego monarchy, a więc w momencie gdy anglikanizm był dopiero w powijakach, rozwiązano zakony, a dobra kościelne znacjonalizowano. Grabież poprzedziła oficjalne odstępstwo od wiary.

 

…nie tylko w Anglii

 

Merkantylna motywacja towarzyszyła nie tylko Henrykowi VIII, ale i dziesiątkom władców kontynentalnych. Rzesza niemieckich książąt miała chrapkę na kościelne włości, które doktryna protestancka obiecywała oddać im w posiadanie. Zazdrośnie patrzyli na Albrechta Hohenzollerna, który jeszcze niedawno był wielkim mistrzem katolickiego zakonu, a po traktacie z polskim królem przejął dobra kościoła i stał się świeckim monarchą. Słowem: nie wiara, a chciwość stały za sukcesem protestantyzmu w Rzeszy.

 

Chciwa władza, chciwy lud. Protestancka geneza komunizmu

 

Zezwolenie na swobodne i niczym nie skrępowane spekulacje i interpretacje w kwestiach wiary otwarło ją na oścież. Jeśli na Pismo Święte nie patrzy się przez pryzmat Tradycji, można z niego wyczytać rzeczy dowolne i często sprzeczne. Dlatego też protestantyzm w XVI wieku był atrakcyjny nie tylko dla upatrujących w nim okazji do wzbogacenia książąt, ale również dla żyjącego w systemie feudalnym chłopstwa – o ile tylko do działania ktoś ich sprowokował. To radykalni reformatorzy religijni, głównie odważniejszy od Lutra Thomas Müntzer, spowodowali falę buntów, które w końcu przerodziły się w wojnę chłopską. Powstanie zostało brutalnie stłumione przez możnych po bitwie pod Frankenhausen. Niemcy spłynęły krwią. Mówi się nawet o 100 tys. chłopów, którzy ponieśli śmierć z powodu rebelii, zaś sam Müntzer został po kilku wiekach określony przez Karla Marxa mianem prekursora komunizmu. Pracę pt. „Wojna chłopska w Niemczech” napisał w roku 1850… Friedrich Engels.

 

Szwedzi chciwi…

 

Kościół katolicki w XV-wiecznej Szwecji cieszył się licznymi przywilejami. Był też posiadaczem około 20 proc. ziemi w państwie. Zazdrosna szlachta oraz mieszczanie przystali do ruchu protestanckiego licząc na zabranie klerowi tych dóbr. W końcu antyrzymskie prądy poparł sam król Gustaw Waza, chcąc wzmocnić swoją władzę. Sam był wszak monarchą „wybranym z ludu”, założycielem nowej dynastii po rozmontowaniu unii kalmarskiej. Tymczasem głowa Kościoła katolickiego w Szwecji i wieloletni współpracownik króla arcybiskup Uppsali Johannes Magnus, jako wróg tez Lutra przekonywał o wyższości władzy kościelnej nad królewską. Monarcha liczył również, że grabiąc majątki kościelne poratuje zrujnowany skarb państwa. Ostatecznie tylko on wzbogacił się kosztem Kościoła. Dopiero jednak w 1531 roku Szwedzi sami wybrali na arcybiskupa Uppsali luteranina Larsa Peterssona, czego Rzym nie mógł zaakceptować. Protestantyzm wprowadzono w całej Szwecji w roku 1536, a „królestwem ewangelickim” kraj ogłoszono w 1544. Jeszcze przed tym ostatecznym opowiedzeniem się po stronie zmian religijnych wybuchło chłopskie powstanie Nilsa Dacke, którego jedną z przyczyn było niezadowolenie z luterańskiej rewolucji. Dla katolicyzmu nastały w Szwecji ciężkie czasy. Część z antykatolickich przepisów odwołano dopiero w XX wieku.

 

…i Szwedzi brutalni

 

Jeszcze w XVI wieku zakazano publicznej działalności katolickiej, odprawiania łacińskich Mszy Świętych i przebywania w Szwecji jezuitów i innych wiernych Rzymowi duchownych. W latach 1601–1605 stracono siedmiu jezuitów z Dorpatu oraz księdza Jana Jussoila z Livland. W 1604 zakazano wyboru na króla osobę wyznania innego niż luterańskie oraz zadekretowano prawną nietolerancję dla innych denominacji. Odstępca od „szwedzkiej religii chrześcijańskiej” tracił odtąd majątek i zostawał wygnany ze Szwecji, co wkrótce zaostrzono do kary śmierci włącznie. W 1606 stracono Piotra Petrosa z kancelarii króla Karola IX gdyż przyznał, że jest katolikiem. W 1617 postanowiono zaś wygnać z kraju wszystkich katolików. W 1667 roku wprowadzono karę śmierci dla Szwedów odstępujących od luteranizmu oraz dla misjonarzy katolickich. Pod koniec wieku XVII zadekretowano, że zawierający śluby innowiercy (w tym katolicy) muszą przyrzec wychowywanie dzieci w wierze luterańskiej. Dopiero w XVIII wieku sytuacja zaczęła się nieco łagodzić, co jednak było procesem niezwykle powolnym. Od roku 1870 nie-luteranie mogą obejmować państwowe stanowiska, a w 1952 zezwolono na otwieranie klasztorów pod warunkiem otrzymania królewskiej zgody. Całkowitą wolność zaprowadzono w tej materii dopiero w 1977. Sześć lat później, a więc za pontyfikatu Jana Pawła II, Sztokholm nawiązał stosunki dyplomatyczne z Watykanem.

 

Luter otworzył „puszkę Pandory”

 

Największą protestancką konkurencję dla luteranizmu stanowił jeszcze mocniej oddalony od katolicyzmu kalwinizm. Nurt tryumfował w Holandii, Szkocji, wielu kantonach Szwajcarii oraz był najpopularniejszym wyznaniem francuskich protestantów. Co ciekawe, był on zakazany w Szwecji. Jednak mimo pewnych konfliktów, obie herezje doprowadziły do cierpienia i męczeństwa wielu katolików. Sukcesowi zarówno luterańskiej jak i kalwińskiej herezji towarzyszyło niszczenie katolickich kościołów, mordowanie wiernych i grabież katolickich majątków. W przypadku stawiania oporu dochodziło do pogromów, a nawet krwawych wojen religijnych. Prekursor szwajcarskiej reformacji Huldrych Zwingli (nauczyciel Jana Kalwina) blokował dostawy zboża dla katolickich kantonów, co zagroziło im klęską głodu. Skrytykował go za to nawet sam Luter. Fatalna była też sytuacja katolików w Republice Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Z kolei w katolickiej Francji rozwój herezji i hugenockie ambicje doprowadziły do wielu brutalnych walk między wiernymi Rzymowi a wrogami papizmu.

 

 

Michał WałachRead more: http://www.pch24.pl/12-rzeczy--ktore-musisz-wiedziec-o-reformacji-i-lutrze,47924,i.html#ixzz4SyxnMmSy

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1520
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 863
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 1153
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1121
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 409
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 600
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1184
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 717
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 943
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 524
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1537
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 684
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 692
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 954
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Hamilton,  17/12/2016

Katolicyzm nie był i nie jest motywowany ekonomicznie i politycznie? U ojca Rydzyka kasa też się musi zgadzać z kopertami, a oddane głosy na PIS z urnami i ambonami.

  mojra  (www),  17/12/2016

@Hamilton Starszy: Tam skarb gdzie serce. Moje w Niebie. Twoje pewnie wcięło w Amber Gold!

  Hamilton,  17/12/2016

@mojra: tak, to ja ukradłem te miliony razem z Marcinem P. Ktoś kto sieje tak idiotyczne i bezpodstawne oskarżenia ma w miejscu serca śmierdzący nocnik. Co ty zabierzesz do tego swojego nieba?

  Koriolan,  17/12/2016

Podobnie i ja myślę ....
Dlaczego monarchowie i szlachta chciała się wzbogacić ?
.
Bo słudzy vatykanu JUŻ było bogaci ...
.
A co Jezus na to ?
"Weźcie jeno jedną suknię i sandały ..."
"Czy wart nauczyciel swojej nauki ?"
...
A kto był bogaty ?
Faryzeusze ...
Więc czyimi potomkami są słudzy vatykanu ?
FARYZEUSZY ! ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  18/12/2016

@Koriolan: Zawiść i zazdrość to niezdrowa perspektywa patrzenia na Kościół Katolicki. Prawdziwym skarbem kościoła jest wiara, która jest głupstwem dla głupców!

  Koriolan,  18/12/2016

@swistak: Ja mówię o tym jak kościół rzymski patrzy na siebie ...
.
Ale z innej strony pojawia się pytanie ...
Po co Bóg powołał kościół protestancki ???
.
Niby nie wiadomo ...
Ale gdybyśmy się cofnęli w czasie to można by zapytać ...
Po co Bóg powołał kościół vatykański ?
Też niby nie wiadomo ...
Ale możemy się cofnąć jeszcze bardziej ...  wyświetl więcej

@swistak: Prawdziwym skarbem kościoła jest wiara.
......
Wiara w co ?
Adam Ewa glina ?
Waz uwodzacy Ewe argumentami ?
Noak arka milion zwierzat Arart 5000 metrow ?
Dziewica rodzaca dziecko ciezarna poprzez sms ?
Zmartwychwstanie 3 dni po smierci ?
Chodzenie po wodzie ?
Produkcja wina z wody ?
Bezposredi kontakt swistaka z bogiem i stad ostatnie wiadomosci o sytuacji w niebie ?

  swistak  (www),  18/12/2016

@zakrawarski: od potomka małpy nie można tego wymagać! Hu, hu, hu

  Hamilton,  18/12/2016

@swistak: okazujesz swoją radość, czy klawisz z literką "j" ci się zaciął?

  Hamilton,  18/12/2016

@zakrawarski: milion zwierząt? Samych gatunków owadów jest 3 X więcej. I to wszystko wyłapało 8 ludzi.

@Hamilton Starszy: Ludzi jak swistak, mojra wiara pozbawila zdrowego rozsadku, realizmu,
i zastapila je "swietymi" cytatami zmyslonymi przez analfabetoow tysiace lat temu.
przypadki nieuleczalne ! Milion to tylko przyklad na biblijny nonses.

@swistak: A oto twoi przodkowie....
415 rok - w drodze do pracy, Hypatia, córka Teona z Aleksandrii, ostatniego dyrektora Biblioteki Aleksandryjskiej, została zaatakowana przez rozjuszony tłum parafian „proboszcza" Cyryla nazywanego patriarchą. Bojówkarze Cyryla wyciągnęli ją z wozu którym jechała, podarli jej szaty, na żywca wyłupili jej oczy, porżnęli jej ciało i obdarli je do kości wielk ...  wyświetl więcej

  nse,  19/12/2016

@zakrawarski: "Wiara w co ? "
Hebrajczyków 11:1 "Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych."
...
Zwróć uwagę na słowa "oczywisty przejaw rzeczy realnych" ... jakaś ta dziwna skłonność wiary do wywalania z świadomości istotnych treści, 2 przykazanie też wywalono :(
Gdyby se tak gdybać, to zapew ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Moim osobistym zdaniem ktorego nikomu nie wciskam,
jest przekonanie, ze istnieje tylko i wylacznie swiat fizyczny ten ktory widzimy w naszym ukladzie slonecznym
Swiat tzw.duchowy stworzyli ludzie kiedy rozwoj intelektualny im na to pozwolil.
Adam, Ewa, arka, cuda sa wlasnie rezultatem ludzkich przemyslen.

  Manga,  19/12/2016

@zakrawarski: ... ale nie zaprzeczysz, że pytanie o świat duchowy istnieje ... wiecznie. Dlaczego? Z głupoty ludzi? A może z czegoś, co urynkowiona nauka nie chce zaakceptować ...? W świecie demokratycznej nauki, za wszystko co kupujesz płacisz - jeśli nie pieniędzmi to spaczonym i podyktowanym przez bossów nauki wizerunkiem świata, uzależnionym od bossów finansjery, którzy za ich wymysły płacą - ...  wyświetl więcej

@Manga: Nie zarzeczam, natomiast mijamy sie nieco w naszym rozumowaniu bo twoje slowa:
"uzależnionym od bossów finansjery, którzy za ich wymysły płacą"
to swiat fizyczny, o ktorym pisze.
Ja poruszam ten swiat "duchowy" o ktorym peroruja wielorakie religie swiata.
Swiat fizyczny istnial setki milionow lat zanim w procesnie ewolucji wytworzyl sie homonid
c:a 15-20 ...  wyświetl więcej

  nse,  19/12/2016

@zakrawarski: Bez świata Duchowego nie ma postępu, gdyby nie on gacie ciągle prano by w rzece ... Świat Duchowy zawsze będzie się zmagał z tym fizycznym, wymarzony świat lepszego jutra znajduje się w sferze Duchowej do czasu kiedy się on urzeczywistni :) Świat Ducha wyprzedza świat fizyczny, tak jak energia jest szybsza od materii ...

@Mariusz Kajstura: Arki i zwiazanej z nia legendy nie bylo bo to jest fizyczna niemozliwosc.
Podobnie z Ikarem, owczesny czlowiek wierzyl, ze im blizej slonca tym bardziej goraco.
Teraz wiemy, ze to nie prawda, bo juz na wycokosci 3-4 km temperarura jest ujemna.
Na wysokosci 10km zabojcze 50 stopni minus.
Dedal, ojciec Ikara, jesli wogole istnial nic o tym nie wiedzial, jak ten co to wymyslil.
Obecna wiedza odsyla te opwiadania do rozdzialu.....bajki !

  nse,  19/12/2016

@zakrawarski: Obecnie ludzie też wierzą że jak wezmą kredyt wybudują dom, założą rodziny to będą żyli długo i szczęśliwie ..., niestety to w co wierzymy musimy traktować poważnie ... nie zmieniać wiary tak jak chorągiewka swój kierunek na wietrze .., a jeśli wierzyć to zgodnie z Duchem Prawdy :) Nie wielu zrozumie to co piszę, ale to już dla mnie norma ;)
Popatrz jak to jest z tą wiarą i gó ...  wyświetl więcej

  nse,  19/12/2016

@zakrawarski: Zanim człowiek zagrał muzykę to najpierw ją usłyszał w sobie ;)
Żaby nie wiedzą co to metronom, a na mokradłach dają piękne koncerty gdy przychodzi odpowiednia pora :)

  nse,  19/12/2016

@zakrawarski: "Ja poruszam ten swiat "duchowy" o ktorym peroruja wielorakie religie swiata."
Gdyby te religie działały w imię Boga, to nie było by takiej teraz zadymy ..., ale one mówią tylko że działają w imię Boga, a działają w imię utrzymania swojej władzy na świecie ... dlatego ludzi przykuto do symboli religijnych które oni mogą sobie przenosić gdzie tylko chcą, a ludzie za nimi podążą ..., bo gdyby ludzi nauczyli umiłowania Prawdy to ich władza już dawno by się skończyła.

@Mariusz Kajstura: Bez świata Duchowego nie ma postępu
......
Prawdopodobnie myslimy i piszemy o tym samym, ale nazywamy inaczej; Ty duchowosc, a ja intelek t!?

  nse,  19/12/2016

@zakrawarski: Intelektu żeśmy sobie nie wymyślili, a tym bardziej nie stworzyliśmy go sobie ...
co najwyżej rozwijamy lepiej lub gorzej ...
Więc pytanie o Duchowość ( Stwórcę ), bez względu na edukacje czy kulturę będzie się odradzać ..., inną kwestią są odpowiedzi jakie sobie będziemy po drodze odnajdywać czy też wymyślać ;)
Poszukiwania zawsze będą wykraczać po za świat materialny ...

  Koriolan,  19/12/2016

@zakrawarski: prawie wszystkie symfonia, utwory, piosenki, obrazy ... maja swoich autorów.
.
Ciekawe pytanie :
Czy My jesteśmy ... podpisani ???

  nse,  19/12/2016

@Koriolan: Hmm ..., DNA nie zostało jeszcze całkowicie odczytane, możliwe że w części wspólnej DNA którą dzielimy z resztą żyjących istot znajduje się tam podpis Autora ??
Mi w mojej wierze nauka i badania nie przeszkadzają, raczej ją uzupełniają i wzbogacają, nie trząsło moją wiarą gdy badano https://pl.wikipedia.org/wiki/(. ...  wyświetl więcej

  nse,  19/12/2016

@Mariusz Kajstura: http://www.calun.org/

  Koriolan,  19/12/2016

@Mariusz Kajstura: nie do konca mnie zrozumiałeś.
Ja pytałem czy jesteśmy podpisami tak, że możemy to odczytać. Odczytać znak naszego prawdziwego stwórcy ...
.
Ja ten znak znalazłem ...
I doczytałem :-)))

  Koriolan,  19/12/2016

@Koriolan: a inni ?
Cóż ...
Świstak wierzy, że ma coś napisane na powiekach :-)))
A jeszcze inni ?
Wciąż szukają ...
Jedni wierzą, inni nie wierzą. ....
A świat wciąż istnieje ... I jest piękny :-)))

  nse,  19/12/2016

@Koriolan: Z wątku tej rozmowy zostało ustalone że, obraz, rzeźba, muzyka są dowodem na istnienie autora ..., zaś podpis świadczy o tym kto jest autorem :)
Przechodzimy z ludzkiej warstwy pojęciowej na wyższy wymiar, takie przeskakiwanie po kilka stopni a nawet pieter kończy się upadkiem ...
Nie jestem pewny czy dobrze pamiętam, ale w prawie autorskim jest klauzula mówiąca że utwór k ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  19/12/2016

@Mariusz Kajstura: nie musisz się martwić, że upadniesz ...
Co najwyżej nie uwierzysz :-)))
Ale to nie zmieni Twojego życia :-)))

  nse,  19/12/2016

@Koriolan: Dobra, dobra siniaki są bolesne ;)

  Koriolan,  19/12/2016

@Mariusz Kajstura: a tam ...
W życiu nie ma dobre i zła ...
Po prostu jest życie :-)))
.
Lub prościej ....
Nie przejmuj się tak siniakami w życiu ....
I tak nie wyjdziesz z niego żywy :-)))

  nse,  19/12/2016

@Koriolan: :)))))

@Koriolan: Czy My jesteśmy ... podpisani ???
@Mariusz Kajstura: podpis świadczy o tym kto jest autorem
......
Przyznaje, nie bardzo wiem co jest sednem tej wymiany zdan i stawianych pytan.
Domyslam sie, ze pytania o autorstwie nie dotyczy faktu, czy Chopin po napisaniu
swojego preludium napisal na koncu.... Fryderyk Chopin. Jesli nie to co ??

  nse,  20/12/2016

@zakrawarski: ... preludium dalej istnieje i brzmi :), a poszukiwania Autora trwają ... ;)
Takie tam urzędnicze myślenie, czyli stempelek ważniejszy od treści :))))))

  Kitek,  19/12/2016

Czy Luter jest ojciec antysemityzmu? Żydów nie lubiono już w starożytności. Na początku byli to tylko Semici. Potem dołączyli do nich nie-Semici zwani Aaszke-naz(i)-yjczykami. Więc po pierwsze: Luter nie był pierwszym antysemitą; po drugie: w Niemczech było więcej Aszkenazyjczyków niż Sefardyjczyków, czyli nie-Semici znacznie przewyższali Semitów. Ogólnie rzecz biorąc antysemityzm jest powszechnie używanym anachronizmem. Od dawien dawna powinno się używać słów żydzizm lub antyżydzizm.

Wazne pokreslic, ze "prawdy" o Lutrze wyglasza tutaj wielbny swistak ktory w imie boga klamie jak najety.
Nazywanie Lutra, ktory zmarl w polowie XV wieku ojcem antysemityzmu to jeden z jego niekonczacych sie
"poboznych zyczen" polegajacych na checi zwalenia winy na innych.
W polowie XV w katolicy wymordowali juz setki tysiace zydow. Luter ani jednego.
......
1349 ...  wyświetl więcej

  Kitek,  20/12/2016

@zakrawarski: Z tego, co wiem to protestantyzm jest wymysłem żydowskim, ale z chrześcijaństwem i Żydami jest bardzo zagadkowa sprawa. Starożytni dziejopisarze, ci nieuwzględniani (w fragmentach o chrześcijanach) piszą zupełnie coś innego niż się oficjalnie mówi. Patrząc z jednej strony to właśnie Żydzi stworzyli chrześcijaństwo (islam również), z drugiej strony żydzi ulegali pogromom chrześcijańsk ...  wyświetl więcej

@Kitek: Nienawisc do zydow to byla miarka glupoty ludzkiej okraszana "wiara" w jedna czy druga
figure wyimaginowanego "bozka"
Dodatkowym skladnikiem tej antysemitycznej zupy byla zwykla zazdrosc bo to byli zdolni ludzie¨.
Jednym z argumentow Hitlera ktorym poslugiwal sie byl argument, ze w Berlinie na 4 tysiace
adwokatow 2500 byli zydzi.
A oni przeciez byli absol ...  wyświetl więcej

  Kitek,  21/12/2016

@zakrawarski: "Jednym z argumentow Hitlera ktorym poslugiwal sie byl argument, ze w Berlinie na 4 tysiace adwokatow 2500 byli zydzi".
I to było prawdą. Dziś to samo jest w Nowym Jorku, Buffalo czy Toronto, a na uniwersytecie prawa w N.Y. w ankiecie jedno z pytań brzmi: czy świętujesz sobotę. Talmud – podstawowy głos nienawiści istnieje do tej pory, a żydzi ciągle mówią o głosie nienawiści. ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska