Login lub e-mail Hasło   

Czym jest transport ADR?

Przewóz ładunków niebezpiecznych to jeden z najważniejszych obszarów branży transportowej. Określany jest również mianem transportu ADR
Wyświetlenia: 305 Zamieszczono 12/01/2017

Jego zasady są uregulowane na mocy międzynarodowej umowy ADR zawartej w 1957 r. w Genewie i co 2 lata aktualizowanej. Państwa, które podpisały tę umowę – w tym Polska – posiadają również wewnętrzne przepisy dotyczące transportu ADR.

 

Konwencja ADR

 

ADR to skrót od francuskiego zwrotu oznaczającego międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów  oraz ładunków niebezpiecznych. Omawiana umowa składa się z trzech podstawowych elementów:

  • części właściwej,
  • załącznika A zawierającego klasyfikację materiałów niebezpiecznych,
  • załącznika B określającego różne wymogi związane z transportem ADR, m.in. odnośnie dokumentacji, wyposażenia pojazdów, uprawnień kierowców etc.

Wszystkie wymienione powyżej elementy stanowią jedną integralną całość.

 

Zgodnie z wytycznymi i profesjonalnie

 

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest trudnym z logistycznego punktu widzenia przedsięwzięciem z uwagi na liczne, niezwykle restrykcyjne wymagania stawiane firmom transportowym. Doświadczeni w tym obszarze przewoźnicy jak np. przedsiębiorstwo Ekspo-trans podkreślają, iż dla skutecznej realizacji usług kluczowe znaczenie ma profesjonalizm objawiający się przede wszystkim w stosowaniu się do zaleceń i wytycznych oraz w zatrudnianiu najlepszych fachowców czuwających nad sprawnym przebiegiem poszczególnych etapu procesu. To z kolei pozwala zminimalizować ryzyko wypadków i awarii, których konsekwencje mogą stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzkiego.

 

Bezpieczeństwo to podstawa

 

Na kwestie związane z bezpieczeństwem kładzie się w transporcie ADR zdecydowanie największy nacisk. Decydują o nim następujące aspekty:

  • właściwa klasyfikacja niebezpiecznych materiałów,
  • posiadanie wymaganych uprawnień przez kierowców oraz innych pracowników zatrudnionych przez przewoźnika,
  • dobry stan techniczny pojazdów wykorzystywanych do przewozu ładunków niebezpiecznych,
  • oznakowanie ładunków i pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • właściwe pakowanie materiałów niebezpiecznych,
  • umiejętne postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Nie stosowanie się do wytycznych prowadzi do popełniania poważnych błędów. Poszczególne podmioty uczestniczące w transporcie ADR mogą zostać obłożone nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale również pociągnięte do odpowiedzialności z tytułu kodeksu karnego. Nie trzeba chyba dodawać, iż taka firma traci wówczas na wiarygodności zarówno w oczach klientów, jak i kontrahentów.

 

Warto jeszcze przypomnieć, iż do obowiązków przedsiębiorstw transportowych zajmujących się przewozem ładunków niebezpiecznych należy pozyskanie na własny koszt doradcy ADR mającego za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych poprzez m.in. nadzorowanie przygotowań, nadania oraz przewozu ładunku – tak, by odbywało się to w zgodzie z przepisami, podejmowanie współpracy z przedsiębiorstwem w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa świadczonych przez nie usług ADR itp. 

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1617
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 671
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1168
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 775
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 660
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 744
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1034
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 968
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 397
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 481
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 388
10
komentarze: 143 | wyświetlenia: 630
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 526
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 472
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 455
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska