Login lub e-mail Hasło   

Matematyka Kreatywna cz.II-III

Czy liczby urojone dały nam same urojenia? A może ich rola jest bardzo ważna we współczesnej nauce, a płaszczyzna liczb zespolonych daje nam geometryczny obraz płaszczyzny...
Wyświetlenia: 4.038 Zamieszczono 26/01/2017

BŁĘDY I UROJENIA W MATEMATYCE

W matematyce są pewne ograniczenia. Ale mimo tych ograniczeń matematyka nadal się rozwija.
Jednak w praktyce wychodzi na to, że wszelkie ograniczenia są hamulcem w rozwoju. Przykładem może być tu postać Hermanna Günthera Grassmanna.

Historia Grassmanna

Dla celów dokonywania dowodów matematycznych funkcjonuje w matematyce pewne ograniczenie. Wszystkie dowody muszą być dokonane w oparciu o liczby zespolone.
A co jeśli wyjdziemy poza liczby zespolone?
Takie dowody są automatycznie odrzucane.
W przypadku wspomnianej powyżej postaci Grassmanna, ów wymóg miał tragiczny przebieg.
Początkowo odrzucono całą jego nową matematykę, którą oparł na swojej geometrii i wektorach. Do tego stopnia zniszczono jego nowatorskie podejście do matematyki, że zakazano mu wykonywać zawód matematyka i nauczyciela, a cały nakład jego książki i nowatorskiej matematyki poszedł na przemiał.
Dopiero dzisiaj jest ceniony za osiągnięcia matematyczne, czego w swoich czasach nie doświadczył, mógł jedynie pracować jako asystent w szkole.
Nie miał prawa wykonywać zawodu nauczyciela i pozwolono mu jedynie na asystowanie w nauczaniu. Cóż takiego dokonał, że zniszczono jego idee i pomysły? Przekroczył paradygmaty, które są w nauce pewnikami.
Ale dlaczego dzisiaj są inne pewniki i nie przeszkadzają aż tak w rozwoju nauki?
Bo zmieniają się ludzie i na ich miejsce przychodzą inni o szerszym spojrzeniu i większych horyzontach myślowych.
Z Algebry, Geometrii Grassmanna wynika, że istnieją nowe liczby, które nie mieszczą się w zbiorze liczb zespolonych.
Są to superliczby, które wykorzystuje się dzisiaj w teorii superstrun. Mają bardzo ciekawą własność, zmiana kolejności mnożenia tych liczb powoduje zmianę znaku:

a * b = - b * a

Możemy dokonać drobnych zmian w tym wzorze, aby zobaczyć jeszcze ciekawsze równanie, właściwe oczywiście dla superliczb, które nie mieszczą się w zbiorze liczb zespolonych.

a * a = - a * a

Z tego równania łatwo udowodnić, że superliczby są równe 0.

a * a + a * a = 0

2 * a * a = 0

a = 0

Coś takiego nie mieściło się w głowach, współczesnych Grassmannowi, matematyków.

A my? Czy potrafimy wyjść poza obszar liczb zespolonych?
Spróbujemy.
Powoli wszystko nam się ułoży w jedną całość.
Aby wszystko wytłumaczyć, muszę wszystko odwrotnie poukładać i odwrotnie opisywać, niż to miało miejsce, gdy sam dochodziłem do nowych rzeczy i rozwiązań i to, co odkrywałem na początku, muszę niestety zamieścić na końcu. Panuje tu zupełnie inna logika, niż w przypadku naszego pojmowanie świata. Cierpliwości.

Nieskończoność i zero

Powyższe równanie jest bardziej prawdopodobne niż to, że 2 + 2 = 4.
Jak już rozważaliśmy we wstępie, nieskończoność powiększona o 1 nadal jest nieskończonością i nic się w niej nie zmienia. Takich równań z nieskończonością unika się w matematyce, traktując je jak zakazany owoc, a przecież prosta na płaszczyźnie i wreszcie sama płaszczyzna, są obrazem nieskończoności.
Owszem nieskończoności nie widzimy, ale wiemy, że jest częścią płaszczyzny. Środkiem tej płaszczyzny jest punkt 0. Punkt 0 jest środkiem między minus nieskończonością i plus nieskończonością, ale również każdy inny punkt na płaszczyźnie może być, tak samo jak 0, środkiem. Chociaż właściwie muszę przyznać, że 0 jest bardziej prawdopodobne i właściwie sam nie wiem dlaczego. Tak więc, gdybyśmy dodali do siebie plus i minus nieskończoność, to wynikiem tego dodawania nie byłoby tylko 0. Rozwiązań byłoby nieskończenie wiele. Ale to nie koniec ciekawostek z nieskończonością i zerem. Istnieje w matematyce pewien zakaz związany z 0. Nie wolno dzielić przez 0. Mówi się wtedy, że wynikiem takiego działania jest liczba nieokreślona. Czy liczba nieokreślona znajduje się na płaszczyźnie liczb zespolonych?
A może powinniśmy już dawno temu opuścić płaszczyznę liczb zespolonych i zająć się sferą 4-D, w której zrozumienie superliczb byłoby o wiele prostsze?
Muszę się przyznać, że 18 lat temu zrozumienie superliczb było dla mnie o wiele prostsze, bo rozumiałem je intuicyjnie, dzisiaj je rozumiem bardziej dyskursywnie i mniej zrozumiale. Ale w tamtym czasie umiałem je poczuć i mówiąc szczerze, nie byłem w tym osamotniony. Moja intuicja była bardzo prosta, skoro superliczby wymykają się nam z naszego pojmowania świata, to muszą należeć do sfery o większej liczbie wymiarów niż 3. 3 wymiary rozumiemy, bo w nich żyjemy i je znamy, ale 4 wymiary stanowią dla nas pewną trudność. A co dopiero nieskończona liczba wymiarów? Z tą nieskończoną liczbą wymiarów łączyłem w sposób intuicyjny właśnie liczbę nieokreśloną.
No, ale trochę się zagalopowałem, bo żeby w matematyce coś udowodnić, trzeba się posłużyć płaszczyzną liczb zespolonych. Na przyszłość postaram się poprawić.
Ale też czasami trzeba opuścić ograniczenia, aby zobaczyć coś więcej.
Jeżeli przemierzamy przestrzeń 3-D, to nie zauważamy nigdzie ujemności przestrzeni, w pewnym sensie ta przestrzeń ma dla nas dodatnią wartość. Być może takie cechy przestrzeni dziedziczy nasz świat 3-D ze sfery 4-D.
Dodatkowy wymiar jaki jest w 4-D sprawia nam tyle kłopotu, że nie potrafimy przewidzieć wszystkiego. Ale też zagadką jest nie tylko pusta przestrzeń, ale i sama materia. Pusta przestrzeń okazała się być miejscem oddziaływania ciemnej energii, a materia będąca znikomą częścią ciemnej energii jest prawie pustką. Wszystko to może mieć związek ze sferą 4-D. I jak tu poukładać klocki lego w jedną całość?
Jedno jest pewne, każdy punkt przestrzeni jest uprzywilejowany i wszystkie kierunki mają tą samą strukturę oddziaływania. Każdy kierunek ma swój antykierunek.
Czy możemy zrozumieć coś więcej?
Być może w strukturze wszechświata odgrywa istotną rolę coś jeszcze. Może być tak, że wszystko co nas otacza, na wielu poziomach, ma strukturę fraktalną. Począwszy od mikrocząstek i kwantów energii, przez struktury atomów, układ okresowy pierwiastków, DNA, komórki, narządy ciała, świat przyrody wraz z człowiekiem na planecie Ziemia, układ słoneczny, naszą galaktykę – drogę mleczną, gromadę galaktyk, aż po cały wszechświat. Wszystko to oddziałuje wzajemnie na siebie w jakimś sensie i stanowi jakieś dziwne odbicie samego siebie. I dodajmy do tego wszystkiego wyższe wymiary i wszystko połączmy w jedną całość. Wszystko to jest bardzo skomplikowane, ale nie potrafimy inaczej tego zrozumieć.
Istotną rolę w świecie przyrody, a więc i w samym człowieku odgrywają fraktale, a więc i zasada złotego podziału, która, jak zamierzam to udowodnić w tym opracowaniu, jest odbiciem Boskiego podziału z wyższych wymiarów. Również odbiciem z wyższych wymiarów jest zasada symetrii, która jest odbiciem jeszcze większej symetrii, zwanej supersymetrią, również pochodzącą z wyższych wymiarów.
Czy taki obraz świata jest nam bliski?
Jeżeli mamy kontakt ze światem przyrody, lub sztuką, która przedstawia piękno, w której istotną rolę odgrywa symetria, lub mamy kontakt z duchowością i kierujemy się w życiu prawdą, to wszystko staje się dla nas bliższe.
Tym bardziej bliższe, jeżeli jesteśmy osobami religijnymi.
Wiara jest bardzo dużym skrótem racjonalnego myślenia.
W ten sposób odsłania się przed nami Boski Plan.

Problem znaku

Superliczby są dla nas obrazem symetrii w wyższych wymiarach. Tą symetrię wyraża się w znaku, który się zmienia przy zamianie kolejności wymnażanych superliczb. Im więcej wymiarów, tym powinno się ujawnić więcej supersymetrii. Wspomniana we wstępie liczba nieokreślona powinna być jeszcze bardziej supersymetryczna i jej symetria może w nieskończonej liczbie wymiarów tworzyć nawet symetrię wobec każdej liczby. Skoro superliczby tworzą supersymetrie w wyższych wymiarach, to znak + i – przestaje mieć znaczenie, bo supersymetria potrafi przekształcić jedno w drugie. Innymi słowy superliczby i supersymetria tworzą strukturę jedności, gdzie odrębności przestają mieć znaczenie. Podobnie jest w wprzypadku 0. Nie jest ono ani ujemne, ani dodatnie, jest więc symetryczne w pewnym sensie. W 0 istnieje symetria między ujemnością i dodatniością. Dodatkowo, gdyby istniała struktura, w której nie istniałby żaden wymiar, czyli 0-D, to 0 byłoby jego jedyną składową.
Tak więc wyższe wymiary i superliczby oraz supersymetria trochę namieszały w naszym podejściu do matematyki. A czy mogło być inaczej?

Ograniczenia paradygmatów

Żyjemy w pewnym systemie władzy i system potrzebuje paradygmatów jako kontroli. Zbyt szybki rozwój nauki może zaburzyć system i co za tym idzie, kontrolę nad społeczeństwem. System to bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy wprowadzić coś nowego, musi to być bezpieczne i zrozumiałe dla wszystkich, szczególnie dla służb specjalnych. Jeżeli zostanie zbadana nowa rzecz i nie zagraża władzy i kontroli, to można ją rozpowszechnić i pozwolić na jej rozwój. Moralność ma tu niewielkie znaczenie. To główna bolączka w dochodzeniu do prawdy i w odkrywaniu rzeczy nowych. A przecież ten niemoralny aspekt ma wpływ na całe społeczeństwo, całą planetę i kiedyś może zagrozić wszystkim i doprowadzić do katastrofy. Kolejny geniusz, który rozwiąże następstwa tych błędów, może się nie narodzić. A więc skazani jesteśmy na współpracę lub katastrofę.
Wybór należy do nas.
Ja nie mam wyboru, przekraczam półmetek i muszę pozostawić coś po sobie dla przyszłych pokoleń.
W sprawach rozwoju trzeba być bardzo dalekowzrocznym.
Oglądałem film - „Piękny umysł” i wszystko stało się dla mnie jasne.
Czytam między wierszami.
Zrozumiałem. Nie będę obojętny na los drugiego człowieka. Odpowiedzialność za losy innych ludzi jest dla mnie rozkazem.

LICZBY UROJONE

Liczby urojone to liczby, które powstały jako rozwiązanie równania:

a * a = -1

a = i

W liczbach rzeczywistych nie ma rozwiązania dla powyższej równości. Liczby urojone mają szereg ciekawych własności. Najciekawszą własnością jest to, że liczba urojona podniesiona do potęgi liczby urojonej jest liczbą rzeczywistą:

Inną ciekawą rzeczą jaką możemy zrobić przy pomocy liczby urojonej jest tworzenie liczb zespolonych. Przy pomocy liczb zespolonych można opisać całą płaszczyznę, którą nazywamy płaszczyzną zespoloną. Płaszczyzna zespolona to inaczej płaszczyzna 2-D. W ten sposób liczby rzeczywiste i urojone, tworzące płaszczyznę zespoloną, mogą stanowić coś w rodzaju pomostu między algebrą i geometrią...

A geometria kiedyś była pomostem pomiędzy światem materialnym a duchowością.
Będziemy w późniejszych rozdziałach nawiązywać do tego związku, gdyż wiele kwestii, które mają miejsce w geometrii, odnosi się do symetrii, a ta jest odbiciem supersymetrii, która jest obecna w wyższych wymiarach.

Zbiór liczb zespolonych i jego interpretacja geometryczna na płaszczyźnie 2-D

Rysunek poniżej przedstawia płaszczyznę liczb zespolonych, gdzie na poziomej osi występują kolejne liczby rzeczywiste R, a na osi pionowej urojone I. W punkcie przecięcia obu osi jest punkt 0. Każdy punkt płaszczyzny jest identyfikowany przez część rzeczywistą i zespoloną, które się dodaje do siebie. Można tu mówić również o wektorach, które mają swój punkt początkowy w puncie 0, a końcowy na płaszczyźnie zespolonej, a takich wektorów jest nieskończenie wiele i wypełniają one całą płaszczyznę liczb zespolonych.

To podejście wektorowe było bardzo charakterystyczne dla Hermanna Günthera Grassmanna, którego pomysły są dzisiaj podziwiane przez fizyków kwantowych i wielu innych.
Poniższy rysunek przedstawia wektor w, który ma punkt początkowy w punkcie 0, a końcowy w pierwszej ćwiartce płaszczyzny zespolonej. Takich wektorów na płaszczyźnie zespolonej możemy opisać więcej i odpowiadają im właściwe liczby zespolone, które są zbudowana z części rzeczywistej i urojonej.
Wektory jako obiekty geometryczne można dodawać, można je też mnożyć lub dokonywać innych operacji matematycznych na nich.
Ich struktura jest prosta i łatwa do zrozumienia przez większość czytelników, a tym bardziej przez ludzi nauki.

C.D.N.

!!!!! gdzieś zniknął artykuł: 

Matematyka Kreatywna cz.II

Proszę Administratorów Eioba o jego przywrócenie.

Podobne artykuły


31
komentarze: 34 | wyświetlenia: 3922
18
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1574
33
komentarze: 17 | wyświetlenia: 4595
21
komentarze: 14 | wyświetlenia: 66384
21
komentarze: 23 | wyświetlenia: 27006
19
komentarze: 8 | wyświetlenia: 2769
16
komentarze: 7 | wyświetlenia: 54342
15
komentarze: 7 | wyświetlenia: 8231
6
komentarze: 4 | wyświetlenia: 14027
58
komentarze: 20 | wyświetlenia: 80853
48
komentarze: 31 | wyświetlenia: 9066
31
komentarze: 8 | wyświetlenia: 57535
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacje  nse,  27/01/2017

Nie jestem pewny, czy dobrze kojarzę, dlatego się zapytam czy z tymi super liczbami nie chodzi o wyliczanie symetrii, której nie daje się wyliczyć przy zastosowaniu liczb zespolonych ...
Liczby zespolony liczą wektory w przestrzeni 2D, a liczeniem wektorów w przestrzeni 4D to superliczby i przy ich zastosowaniu można wykazać poszukiwaną symetrię ??
Czy chodzi u uwzględnienie w oblicz ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: W teorii superstrun oblicza się od kilku do kilkunastu, a może kilkudziesięciu wymiarów. Te symetrie są dobrze widoczne w oddziaływaniach cząstek i energii, ale nie znaleziono grawitonu. Też wątpliwe są metody statystyczne dla cząstki, która ma nadawać innym cząstkom masę. Ale superliczby do 4-D nadają się doskonale... :-D

  nse,  27/01/2017

@Ziemowit Howadek: Ciekawy eksperyment myślowy, przestrzeń 3D i poruszające się w niej cząstki ...
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)axwella
https://pl.khanacademy.org/sci(...)s-demon

  nse,  27/01/2017

"Oglądałem film - „Piękny umysł” i wszystko stało się dla mnie jasne." ... tam Bohater tego filmu w jednym miejscu objaśniał funkcjonowanie swojej teorii w oparciu o pary kobiet i mężczyzn na " zabawie ... i przyczyny sztucznej nierównowagi związanej z błędnymi przekonaniami ...
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)a_Nasha ??

@Mariusz Kajstura: "Służby specjalne" wiele tłumaczą. Wystarczy pooglądać na YT Niezależną telewizję, poczytać życiorysy matematyków, przypadków nie ma...

  nse,  27/01/2017

@Ziemowit Howadek: Ja swoje rozumienie próbuje ogarniać w oparciu o fizyczne modele i pomiary, jednak przy tak gigantycznej złożoności trudno o wyprowadzenie modelu który by te potrzeby zaspokoił ... Jednak z tym naszym postępem jest problem inercji przekonań, służby i sądy znajdują się na niższym poziomie rozumienia niż Ci których sądzą, w ten sposób dochodzi do pewnego absurdu władzy która intel ...  wyświetl więcej

  nse,  18/05/2017

@Ziemowit Howadek: Niestety ma racje :(


Matematyczne pojęcie nieskończoności jest bardzo użyteczne, ale myślę, że nieskończoność nie występuje w przyrodzie. Fizycy powinni być ostrożni w operowaniu nieskończonością.
Zasadą jest, że "Natura nie znosi próżni". Podobną zasadą powinno być, że "Natura nie znosi nieskończoności".
Pisałem o tym. - Np. w artykule o powstaniu życia na Ziemi wprowadzam pojęcie "nieskończonoś ...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski: Do modeli materialnych może nieskończoność być potrzebna w fizyce kwantowej, ale ciągle brakuje ujęcia świadomości we wzorach, nowi fizycy próbują i są już ciekawe propozycje. Mam wrażenie, że przez różne przeszkody jakie tworzy nam ktoś, umyka nam właściwy obraz świata, który powinien ujmować między innymi, jak z niczego powstało coś?

  nse,  27/01/2017

@Ziemowit Howadek: "Mam wrażenie, że przez różne przeszkody jakie tworzy nam ktoś, umyka nam właściwy obraz świata, który powinien ujmować między innymi, jak z niczego powstało coś?"
..., a może pytanie powinno brzmieć: Jak bezcelowość zamienia się na celowość ?
Możliwe że gonimy niewłaściwego króliczka ;)

@Ziemowit Howadek:
Są fizycy (w Polsce jest ich najwięcej), którzy usiłują "naukowo" udowodnić istnienie bogów, duszy, aniołów itp. Cały "myk" polega na zdefiniowaniu boga i inych podobnych bytów. Napisałem kilka artykułów, w których ośmieszam tych głupków. Np. ten artykuł > http://eiba.pl/4

@Adam Jezierski: Czasami wolałbym powiedzieć: Wiem, że nic nie wiem. Wtedy mam otwarty umysł na nowe spojrzenie na rzeczywistość. Moim zdaniem rzeczywistość ma wiele poziomów, które jednocześnie są prawdziwe i człowiek, póki ich nie widzi, błądzi.

  nse,  28/01/2017

@Ziemowit Howadek: "Moim zdaniem rzeczywistość ma wiele poziomów, które jednocześnie są prawdziwe i człowiek, póki ich nie widzi, błądzi. " Tak jest fizycznie i mentalnie, do tej pory nie uchwycono tych współzależności pomiędzy tymi poziomami, możemy jedynie próbować te zależności odwzorowywać w oparcie o współzależności pól, jednak jeśli chodzi o mentalność i duchowość to nie ma znormalizowanej skali i wyselekcjonowanych czynników wszystko opiera się na subiektywnym odczuciu ...

  nse,  28/01/2017

@Adam Jezierski:
"Są fizycy (w Polsce jest ich najwięcej), którzy usiłują "naukowo" udowodnić istnienie bogów, duszy, aniołów itp"
...
Zależy z jakimi intencjami są poszukiwane te dowody, bo jeśli poszukuje się dowodów na tajemniczą odgórną istotę której imię można sobie bezkarnie szmacić "biurokratyczną bufonadą" to takie poszukiwania są wręcz szkodliwe, a większość "dowodów" ...  wyświetl więcej

  nse,  28/01/2017

@Ziemowit Howadek: " Czasami wolałbym powiedzieć: Wiem, że nic nie wiem. " ... zacznij medytować to otwiera umysł :) , no i zmień na jakiś czas dotychczasowe zajęcie tak by wydostać się z utrwalonych kolein myślowych i nabyć spojrzenie z innej perspektywy ;)


@Mariusz Kajstura: Jesli, Nieskończoność i zero ....to oznacza ze 0+0 = 00 ? Czy 0+0 = 20 ??

  nse,  28/01/2017

@zakrawarski: Myślę że słowo "Nieskończoność" jest nadużywane, wstaw zamiast niego słowo "Nieokreśloność" i zobacz co wyjdzie ..., gubimy się w strukturach znaczeniowych słów, za dużo ich i są użytkowane w sposób niedbały ..., ale takie nawyki zostawia populistka :(
i^1 => obiekt jednowymiarowy
i^2 => obiekt dwuwymiarowy
i^3 => obiekt trójwymiarowy
i^4 => ob ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Dużo podpowiedziałem we wstępie. W skrócie można potwierdzić niektóre pomysły, ale całość jest bardziej złożona. Dlatego następne części krok po kroku przybliżać będą co nowego można wykreować z niczego. Cierpliwości.

@zakrawarski: Niestety w 3-D nic takiego nie można potwierdzić. W 4-D można znaleźć symetrię między 0 i 1. W 20 krokach osiągniemy wynik 0=20, ale po co?

  nse,  29/01/2017

@zakrawarski: Jesli, "Nieskończoność i zero ....to oznacza ze 0+0 = 00 ?"
"00" to symbol ubikacji, a ubikacja to ważna rzecz :)

@Mariusz Kajstura: Tez tak -wyliczylem- !

  nse,  29/01/2017

@Ziemowit Howadek: " 3 wymiary rozumiemy, bo w nich żyjemy i je znamy, ale 4 wymiary stanowią dla nas pewną trudność."
...
Żyjemy w 4 wymiarach, jednak w szkołach uczą analizy wykresów opartych na 2 wymiarach 2D ... x,y , następnie 3D x,y,z .. takie wykresy zostały w nas utrwalone i teraz przy założeniu że każdy kolejny wymiar musi być prostopadły do pozostałych następuje trudność w ...  wyświetl więcej

  nse,  29/01/2017

@zakrawarski: ... ;)

  nse,  29/01/2017

@Ziemowit Howadek: https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)orentza ... przydatne w mechanice kwantowej ;)

@Mariusz Kajstura: Teraz widzicie trudności, jakie musiałem pokonać. Trzeba tworzyć schemat maksymalnie uproszczony, który zadziała w 4 wymiarach i inaczej połączy wymiary niż przez kąt 90 stopni. Dla mnie to rewolucja, a dla Was?

  nse,  29/01/2017

@Ziemowit Howadek: To rewolucja dla każdego, oczywiście dla powszechnego Kowalskiego to już są zaświaty ...
Wyobraź sobie w głowie sześcian foremny https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)tria%29 ... i zacznij go sobie obracać w swej wyobraźni we wszystkich możliwych osiach obrotu, wtedy zobaczysz miejsca w których Cię wyo ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: ;-)

@Mariusz Kajstura: Właśnie skala nieskończoności może połączyć coś nawet tak sprzecznego jak materia i duch - na szczęście są poziomy pośrednie: 3-D z symetrią w 0, 4-D z symetrią w 1 (również sinus i cosinus w znanym wzorze), pojęcie all-wektora, fizyka kwantowa, eksperymenty PEAR), świadomość, liczba phi z 4-D i 16-D, później "hierarchiczne" struktury superliczbowe, liczba nieokreślona, tablica korelacji... Te ostatnie wymienione będą częścią późniejszych artykułów.

  nse,  03/02/2017

@Ziemowit Howadek: Fizyka kwantowa daje zupełnie inne wyobrażenie o wielowymiarowości niż powszechnie przyjęte, właściwie ja to swoje spojrzenie ciągle koryguje :), no bo przykładowo nieskończoności można umieścić w skończoności tworząc dodatkowy wymiar prostopadły do osi fundamentalnego wymiaru czasowego ...

@Adam Jezierski: Tak widziałem na YT takie próby połączenia nauki i religii i wygląda to śmiesznie, ale to co było niemożliwe w przypadku naukowców i duchownych, w przypadku mojej matematyki jest możliwe... Będę to tłumaczył w późniejszych artykułach, jest to bardzo trudne, ale z odpowiednimi narzędziami wyższej matematyki, której jeszcze nie ma... Dopiero ją tworzę! :-)

Ciekawe wizualizacje liczb zespolonych w 3-D:
https://youtu.be/bIY6ahHVgqA

  nse,  09/03/2017

@Ziemowit Howadek: Szkoda że nie po polsku :( , to przenoszenie animacji na zapisy matematyczne nie należy do intuicyjnych, ta intuicja się wyrabia podczas fascynacji matematyką.
Kot przed dokonaniem skoku na szafkę dokonuje bardzo zaawansowanych obliczeń, jednak tych obliczeń nie umiałby przenieść na papier, a tym bardziej wytłumaczyć ;) ..., a jednak ze złożonych obliczeń korzysta perfekc ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Komputery kwantowe nie mają tych problemów, potrafią obliczyć miliardy operacji matematycznych w ułamku sekundy... :-)
Można tkwić w ograniczeniach, jeżeli się chce, ale ograniczeń nie ma, są tylko iluzją, którą sami tworzymy i zamykamy w niej innych ludzi.

  nse,  09/03/2017

@Ziemowit Howadek: http://www.spidersweb.pl/2014/(...)wo.html
Póki co na temat komputerów kwantowych możemy sobie pogadać, myślę że jest tam jeszcze sporo problemów do rozwiązania, a ich możliwości są mocno przejaskrawione ... No ale to normalne kiedy trzeba gromadzić fundusze, na odkrywcze badania ;)

Wszystkie części Matematyki Kreatywnej:
http://www.eioba.pl/groups/40/(...)read351
Warto przeczytać wszystkie części stanowiące jedną całość...

  espera,  02/05/2017

Г-н и г-жа,
Я Primael FOLLERAUX, акционер и финансовый оператор.
Если вы являетесь физическим лицом французского, швейцарцы, канадцы, бельгийцы, португальский, итальянский и в любой точке мира, для вас, кто
застрял, запрещено банк и не имеют преимущество банков, которые нужно давать деньги между частности
Я предоставляю Готов к серьезным и честным людям, которые могут п ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska