Login lub e-mail Hasło   

Matematyka Kreatywna cz.IV

SUPERLICZBY! Liczby Grassmanna. Jakie mają właściwości? Co nowego przed nami odkryją?
Wyświetlenia: 953 Zamieszczono 30/01/2017

SUPERLICZBY

Superliczby to liczby Grassmanna. Można powiedzieć, że wymnożenie superliczb w uproszczonej formie, czyli takiej, że superliczba wymnożona przez taką samą superliczbę, zachowuje dla nas dziwne własności. Otóż wymnożenie takiej struktury jest równe wymnożeniu takiej samej struktury, tylko, że o znaku przeciwnym. Również jest taka możliwość, dzięki powyższej własności, że superliczba jest równa 0. Powyższe wnioski możemy wysnuć z treści i wzorów zawartych w rozdziale „Błędy i urojenia w matematyce”. Tam też wspomnieliśmy o tym, że takie własności nie mieszczą się w zbiorze liczb rzeczywistych. Czy jest możliwe, aby superliczby były nowym zbiorem liczb?
Przypomnijmy przytoczony we wstępie wzór właściwy dla liczb urojonych:

a = -1/a

Wiemy już ze wstępu, że nasza zmienna a jest liczbą urojoną i.

i = -1/i

Jest to przykład, który ukazuje strukturę nieskończonych działań, coś co było dla mnie pierwszym odkryciem i zaskoczeniem.
Możemy również zrobić coś podobnego dla superliczb. Tym razem musimy znaleźć inną własność, która jest charakterystyczna dla superliczb.
W poprzednim przykładzie wykorzystaliśmy mechanizm dzielenia w struktrze, która składała się z nieskończonej ilości elementów i to nas doprowadziło do liczby urojonej, która jest poza zbiorem liczb rzeczywistych. Tym razem nie możemy użyć dzielenia. Dlaczego?
Bo już szliśmy tą drogą i coś osiągnęliśmy, a teraz chcemy osiągnąć inną jakość. Trochę nam podpowiada wynik, gdzie mamy szukać nowej jakości. Wynikiem jest liczba urojona i. To jest pierwiastek z -1. A więc spróbujmy zastosować ów pierwiastek jako nasze nowum.

Mamy tu 2 wzory, które są sobie równe, ponieważ:

Możemy obliczyć również zmienną a na 2 różne sposoby. Oto pierwszy z nich:

Na początku podnieśliśmy obie strony do kwadratu. Potem przenieśliśmy prawą stroną równania na lewą stronę i wyciągnęliśmy przed nawias część wspólną.

Mamy tutaj 2 rozwiązania równania:

a 1 = 0 i a 2 = 1.

Niby nic odkrywczego, ale...

Pokrywa nam się własność superliczb, że są równe 0. Co do drugiego wyniku, to spróbujemy do niego dojść obliczając zmienną a w drugi sposób, inną metodą:

W drugim sposobie obliczania zmiennej a musimy założyć, że zmienna a jest różna od 0. Dzielimy bowiem obie strony równania przez zmienną a. Gdyby zmienna a była równa 0, to wynikiem takiego działania byłaby liczba nieokreślona, a tego chcemy uniknąć. Tak więc doszliśmy do takiego samego rozwiązania, jak w pierwszym sposobie rozwiązywania, ale nasze założenie odrzuca rozwiązanie, że zmienna a = 0, ale jest równa drugiemu rozwiązaniu z pierwszego sposobu obliczania zmiennej a.

Jak widzimy obliczenie superliczby nie jest łatwe. Dzieje się tak ponieważ superliczby są poza zbiorem liczb rzeczywistych i nawet, gdy je obliczamy w tradycyjny sposób pojawia się zakaz dzielenia przez 0 i coś nowego: i 4.

W takim razie musimy udowodnić jeszcze raz, że superliczby to jest właśnie: i 4. Ale nasz cel, znalezienie superliczb, został w połowie osiągnięty, doszliśmy do pewnej nowej, nieznanej nam struktury, która upraszcza się nam do 1. Jest tu obecne coś, co znamy i nie znamy zarazem, gdyż coś co znamy, zasłania nam to, czego jeszcze nie znamy. Odkrywanie starych rzeczy na nowo, staje się domeną poznania jeszcze bardziej zaawansowanych rzeczy nowych.

Ta struktura ma swoją nieskończoną reprezentację we wzorze nieskończonych działań:

Jest to zadziwiająca struktura, która nam odsłania nową własność superliczb. Jak widzimy takich możliwości nie mają liczby rzeczywiste, również nie mają liczby urojone. A więc superliczby nie mieszczą się w tych zbiorach, wykraczają poza nie.

Musimy jeszcze udowodnić, że i 4 jest superliczbą i spełnia następujący warunek:

a * a = - a * a

Tym razem za a musimy podstawić i 4. Nie będzie to łatwe, bo musimy w naszych dowodach wzbić się ponad nasze zdolności matematycznego rozumowania, aby znowu zrozumieć rzeczy nowe.

i 4* i 4 = - i 4* i 4

Oto dowód:

Czyli:

Ażeby udowodnić, że i 4 jest superliczbą, musieliśmy użyć funkcji logarytmu naturalnego, liczby e, która jest podstawą tego logarytmu i funkcji potęgowych oraz przekształceń z i 4 na 1 oraz z i 2 na -1.

Również jest tu wykorzystana możliwość zamiany potęgi liczby logarytmowanej na postać iloczynu z
logarytmem. Jest tu trochę liczb urojonych, ale jest też logarytm naturalny z 1. Taka postać logarytmu
może być równa 0, ale nie tylko. Istnieje nieskończenie wiele rozwiązań takiego logarytmu
naturalnego z 1. Począwszy od 2 * π * i, dalej 4 * π * i, 6 * π * i, 8 * π * i, aż po
wielokrotność wyrażenia 2 * n * π * i, gdzie n jest liczbą naturalną i może być bardzo dużą liczbą
naturalną. Również nieskończoność ∞ jest rozwiązaniem tego równania. Wchodzimy z
superliczbami w matematykę wyższych wymiarów, gdzie rozwiązań jest nieskończenie wiele. To co
znamy, przesłania nam to, czego nie znamy i dlatego odrzucamy rzeczy nowe. Tylko wtedy nie
zrozumiemy, czym są superliczby, skąd się wzięły i jakich wymiarów dotyczą. Powyższy dowód zawiera
jeszcze jedną dodatkową trudność, która wynika z logarytmowania liczb ujemnych. W równaniach wartością

logarytmowaną, jak wspomniałem wcześniej jest i 2.  Jest to wartość ujemna, która z
definicji logarytmu, nie powinna się pojawić. Uważam, że możemy przekroczyć ten zakaz ze
względu na własność supersymetrii, która występuje w superliczbach i ten minus w logarytmie jest
jednocześnie plusem, bo tak działa własność supersymetrii. Niestety, aby wyjść z ograniczeń,
musimy przekroczyć pewien zakaz. Podobnie było z liczbami urojonymi i dzisiaj nie przeszkadza nam
pierwiastkowanie liczb ujemnych. Dzięki temu dużo zyskaliśmy w matematyce, więc i dzięki
superliczbom zyskamy nowe zrozumienie, tylko musimy się na nie otworzyć i zaakceptować fakt
przekroczenia pewnego małego zakazu. Udowodniliśmy, że superliczby istnieją i mają swoją
strukturę, którą potrafimy wyrazić. Oparliśmy się o własności liczb urojonych i to nas doprowadziło do
nowej jakości.
Ostatecznie musimy znieść tylko jeden zakaz, ale bez tego nie ma rozwoju. Przypuszczam, że część
czytelników zatrzyma się na tym etapie, ze względów formalnych i odrzuci część moich
dowodów. Tych wszystkich, którzy mają otwarte umysły i szerokie horyzonty myślowe, zapraszam
serdecznie do dalszych treści tego opracowania, gdyż będziemy penetrować wyższe wymiary jeszcze
głębiej i jeszcze dokładniej, a to może być jeszcze bardziej fascynujące niż to, co znamy.

C.D.N.

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 796
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 731
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 942
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 589
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 987
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142231
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 242560
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 112306
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122562
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacje

Powiązane tematy

  Hamilton,  30/01/2017

Jak ludziom powiesz, że są inteligentnymi, myślącymi to cię pokochają, ale uważaj, bo jak będziesz ich zmuszał do myślenia to cię zatłuką. Zapewniam cię jednak, że z mojej strony nic ci nie grozi, mimo, że twoje artykuły trawię z trudnością, ale i z przyjemnością.

@Hamilton Starszy: DZIĘKI :-)

  Hamilton,  30/01/2017

@Ziemowit Howadek: nie bierz sobie tego do serca, bo stracę przyjemność obcowania z ciekawymi artami i pozostaną mi jeno wyrzuty sumienia.

@Hamilton Starszy: Żyje w takich warunkach, gdzie trudne tematy wymagają podzielenia z innymi, nowe pomysły mogą z czasem pomóc każdemu. Mądrość tkwi w prostocie.

  Hamilton,  30/01/2017

@Ziemowit Howadek: no i dobrze, nie zbaczaj z kursu.

  nse,  30/01/2017

i^2 = -1 to pewna umowa ( założenie ) , na podstawie którego rozwiązano pewne problemy ..., wystarczy w kalkulatorze spróbować policzyć liczbę i sqr( -1 ) ... :) Z tego wynika że do pokonania pewnej bariery w matematyce stosuje się "założenie", a potem jego interpretacje ... jednak każde założenie ma swój powód który należałoby podać ;)
z = x + yi => z = sqr(x^2 + y^2)
Więc jaka jest interpretacja I^4 ??

@Mariusz Kajstura: Dzięki za wytrwałość. Następny artykuł będzie o pewnym prostym wzorze, który znamy, ale nie mamy pojęcia, że operuje w 4-D. Sinus i cosinus kąta operuje łukiem, który może być też okręgiem. Jeżeli jest wymnożony przez siebie, to mamy obiekty 4-D + 4-D = 1 (też 4-D). I dopiero jak to przeanalizujemy, będzie artykuł o all-wektorze, który też jest obiektem 4-D, a który zmieni wszystko w naszym rozumieniu 4-D.

  nse,  31/01/2017

@Ziemowit Howadek: Dzięki tym artykułom, przyjdzie mi nieco zweryfikować pogląd na Matematykę kreatywną :) ... no i nieco uważniej poczytać Twoje artykuły, mi się łatwiej operuje w oparciu o konkretne modele i ich funkcjonowanie, ale jest ok uzbroję się w cierpliwość, a o to czego nie zrozumie będę dopytywał ;)

  nse,  31/01/2017

@Ziemowit Howadek: "Sinus i cosinus kąta operuje łukiem, który może być też okręgiem."
Pole elektryczne i magnetyczne są pomiędzy sobą ułożone jak sinus i cosinus, na ich podstawie można opisywać działanie fotonu jako elementarnej cząstki energii ... Pole elektrycznie faluje według funkcji sinus, a magnetyczne według funkcji cosinus ... są ze sobą splecione w jedną współzależność ... W sini ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Czasami nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo nie wytłumaczę od razu i dopiero kolejny artykuł pokaże coś dogłębniej. Owszem to co zamieściłem dotychczas w matematyce kreatywnej, to tylko teoria, ale jest poparta wnioskami z obliczeń, odniesieniem do ważniejszych odkryć naukowych i razem spaja się wszystko w jedną całość. Zrozumieć, to znaczy widzieć model matematyczny w świecie.

  nse,  31/01/2017

@Ziemowit Howadek: Spokojnie to mnie trochę ciekawość i wyobraźnia ponosi ;) , podałem wykorzystanie jednostek urojonych w elektrotechnice dzięki nim dokonał się spory postęp w konstrukcjach maszyn elektrycznych ..., możliwe że dla nas śmiertelników czas ma naturę prostego jednokierunkowego wektora bo tak go postrzegamy w swej przestrzeni obserwacyjnej, a w rzeczywistości może mieć naturę zamknięt ...  wyświetl więcej

  nse,  01/02/2017

@Mariusz Kajstura: "koło o średnicy 1" => koło o promieniu 1 ... te pomyłki :(
https://treborok.wordpress.com(...)alazki/

@Mariusz Kajstura: Robisz świetne komentarze, masz wspaniałe intuicyjne wyczucie, co jest najważniejsze, tylko tak dalej, a będzie O.K. :-D

  nse,  02/02/2017

@Ziemowit Howadek: Dziękuje za dobre słowo :)

  nse,  03/02/2017

@Ziemowit Howadek: hehe, obaj obejrzeliśmy ten film co Riko zapodał pod swoim artykułem ;)
http://eiba.pl/zc0ln
Swoją drogą intuicja jest sporą zagadką, szczególnie gdy wybiega w przyszłość i przekracza poza wypadkową wyznaczaną https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)tyka%29 opartą na historii życia ...

@Mariusz Kajstura: Właśnie oglądam - dzięki za link :)

Piękny film... o pięknej duszy.

@Skalny Kwiat: TYLKO DLACZEGO PIĘKNE DUSZE TAK CIERPIĄ?

@Ziemowit Howadek: Być może cierpienie jest motorem napędowym, by jak najwięcej dać z siebie innym i nie ustawać w próbowaniu przebijania się przez utarte schematy i ciasnotę umysłów.

@Skalny Kwiat: Piękne Dusze mają świadomość z wyższego poziomu i wiedzą, że trzeba iść pod prąd, z prądem płyną tylko zdechłe ryby. Ale dlaczego inni nie mają tej świadomości z wyższego poziomu? Pięknym Duszom płynęłoby się jeszcze lepiej pod prąd! :-)

@Ziemowit Howadek: Tak, piękne dusze mają szersze spektrum świadomości, ale żyją w morzu wielu dusz nowych i nieświadomych na tyle, by dostrzegać to piękno w inny sposób niż zagrożenie dla siebie.

  nse,  04/02/2017

@Skalny Kwiat: To w jaki sposób prawo Autorskie traktuje naukę i odkrycia ...
"Rozdział 1: Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1.
2 ust 1. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne."
Ktoś komu przyjdzie do głowy pomalowanie włosów na fioletowo jest bardziej chr

...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Masz rację, czasami jednak może przeważyć wzrost świadomości wszystkich ludzi i to już teraz zaczyna się dziać i Korporacje będą musiały zmienić z czasem strategię...

@Mariusz Kajstura: Korporacje przejmują to, o czym ludzie zapomnieli lub co odrzucili...

@Skalny Kwiat: Obawiam się, że nieświadome dusze w ten sposób sprowadzają na siebie pewne zagrożenie z strony niżej rozwiniętych istot duchowych. Jest to planowane przez materialistycznych naukowców jako program robotyzacji ludzi, mind control, czipowanie itp. itd.

@Ziemowit Howadek: Gdyby Srinivasa Ramanujan żył dzisiaj, to by nie musiał ubiegać się o uznanie naukowców, tylko opublikowałby artykuły na eioba.pl... :-)

@Ziemowit Howadek: Pewnie, że sprowadzają, ale nie zapominaj o dualności naszego świata. I tego, że co jest możliwe do wydarzenia, to się wydarzy i to w niezliczonej liczbie kombinacji ;)

@Skalny Kwiat: Moja matematyka wyraża dualność, przenikanie i jedność wszechbytów.

@Ziemowit Howadek: Rozumiem zagadnienie, jednak nie mam matematycznej inteligencji rozwiniętej w takim stopniu by ogarnąć wzory wyrażające to przenikanie i jedność - i kłopot w tym, że większość ani nie rozumie zagadnienia ani tym bardziej matematyki je wyrażającej.

@Skalny Kwiat: Treść tego przenikania widać w superliczbach i o tym będą między innymi i następne artykuły. Od moich czytelników nie wymagam wiedzy matematycznej na wyższym poziomie, sam wszystko tłumaczę od podstaw, ale to wszystko nas kiedyś doprowadzi do piękna ducha... :-)

Dopóki nie pokażę analizy funkcji sinus i cosinus i dowodów związanych z all-wektorem, moje opowieści będą niezrozumiałe, tak jak te z filmu z Alem Bielekiem. On rysuje na końcu nieskończoności tak naprawdę all-wektora, ale nie wie, że all-wektor musi być wymnożony, nie rozumie skąd to się wzięło...

JEST SUPER! MAMY 5 CZĘŚĆ: http://eiba.pl/1e

Wszystkie części Matematyki Kreatywnej:
http://www.eioba.pl/groups/40/(...)read351
Warto przeczytać wszystkie części stanowiące jedną całość...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska