Login lub e-mail Hasło   

Towary akcyzowe śledzone przez system GPS?

Czy ustawodawca utrzyma obowiązek śledzenia towarów objętych akcyzą za pomocą lokalizatora GPS? Zakładała to początkowo nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego towarów.
Wyświetlenia: 352 Zamieszczono 06/03/2017

Ustawa zwana pakietem drogowym w połowie lutego trafiła do Marszałka Senatu i do Prezydenta. Miała wejść od 1 marca 2017 r. Wielu przedsiębiorców czeka na ostateczny jej kształt. System monitorowania drogowego będzie miał zastosowanie nie tylko do przewozu towarów akcyzowych, choć to one właśnie bywają najczęściej przedmiotem wszelkich nadużyć związanych z uiszczaniem podatku akcyzowego oraz VAT.

Nie tylko towary akcyzowe

Inne substancje zaliczane do tzw. materiałów wrażliwych to paliwa silnikowe, a także ich pochodne, w tym biodiesel, dodatki do paliw, oleje smarowe, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, alkohol etylowy częściowo bądź całkowicie skażony, jak też susz tytoniowy. Wszystkie one będą musiały być zarejestrowane, a każdy z podmiotów uczestniczących w  ich transporcie zobligowany do zachowania określonych procedur. Dotyczy również towarów sprowadzanych z zagranicy oraz przewozów tranzytowych.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Przed przystąpieniem do przewozu wysyłający winien zgłosić ładunek do rejestru w celu uzyskania unikatowego numeru referencyjnego (ważnego 10 dni od nadania), który posłuży identyfikacji frachtu. W przypadku przywozu do kraju – czyni to nabywca. Następnie numer referencyjny musi zostać przekazany odbierającemu i przewoźnikowi. Jeżeli kierowca go nie otrzyma, ma obowiązek odmówić przewozu.

Dane wprowadzane do systemu to imię, nazwisko albo nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP, numer rejestracyjny pojazdu, faktyczną datę rozpoczęcia i planowaną zakończenia przewozu, ewentualnie numer zezwolenia tudzież licencji, dane adresowe destynacji i numer listu przewozowego. Obowiązek taki ciąży na każdej ze stron uczestniczących w przewozie towarów wskazanych ustawą.

Kto będzie miał dostęp do danych?

Ustawodawca nadaje prawo do przeprowadzenia kontroli wielu podmiotom. Są wśród nich m.in. Służba Celno-Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego Policja i Straż Graniczna, a także przedstawiciele innych służb, którzy w ramach pełnienia swoich obowiązków będą mogli dokonać weryfikacji zgodności z ustawą warunków przewozu. Tym samym uzyskają też dostęp do niezwykle wrażliwych danych.

Za brak numeru referencyjnego, niezgodność dokumentów ze stanem faktycznym lub inne nieprawidłowości uprawnione służby będą mogły nałożyć grzywnę w wysokości od 5 do 7 tysięcy złotych. W szczególnych wypadkach może to być 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniej jednak niż 20 000 zł.

Kto zyska, kto straci?

Podstawowym powodem wprowadzenia zmian ma być uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie wszelkich nadużyć. Planuje się wzrost wpływu do budżetu państwa z tytułu podatku VAT ok 6,5 mld w ciągu pierwszych 10 lat od wejścia w życie nowych przepisów, a ponadto zwiększenie bezpieczeństwa przewozów. Firmy transportowe, jak też prywatni przewoźnicy obawiają się jednak podniesienia kosztów transportu oraz że skomplikowane procedury staną się źródłem utrudnień w prowadzeniu działalności.

Nowoczesne systemy telematyczne GPS

Ułatwieniem w efektywnym zarządzaniu logistyką transportową przedsiębiorstwa, a także narzędziem do prowadzenia oszczędnej gospodarki paliwowej są nowoczesne systemy telematyczne i geolokalizacyjne. W oparciu o system GPS można nie tylko chronić pojazdy i ładunki lecz także sprawnie zarządzać flotą dostawczą oraz w znacznym stopniu redukować koszty zużycia paliwa. Specjaliści od niestandardowych projektów GPS dopasowują rozwiązania do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Może zaoferują pomoc w związku z obowiązywaniem nowej ustawy?

Więcej na temat GPS na: www.hertzsystems.com/gps/

Podobne artykuły


111
komentarze: 32 | wyświetlenia: 62129
54
komentarze: 68 | wyświetlenia: 31810
54
komentarze: 58 | wyświetlenia: 33289
50
komentarze: 27 | wyświetlenia: 64454
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65789
39
komentarze: 30 | wyświetlenia: 29826
39
komentarze: 50 | wyświetlenia: 23952
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 29278
36
komentarze: 37 | wyświetlenia: 24507
34
komentarze: 21 | wyświetlenia: 26820
33
komentarze: 78 | wyświetlenia: 13096
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska