Login lub e-mail Hasło   

Otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza

Testament jest czynnością prawną sporządzaną na wypadek śmierci testatora czy spadkodawcy i może zostać on w każdej chwili przez niego odwołany w części lub też w całości.
Wyświetlenia: 3.201 Zamieszczono 12/03/2017

Otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza

Sytuacja zmienia się w chwili jego śmierci. Wszelkie procedury związane z instytucją otwarcia i ogłoszenia testamentu są dokonywane przez notariusza lub przez sąd spadku.

Kancelaria notarialna a otwarcie i ogłoszenie testamentu

Odczytanie testamentu możliwe jest przed notariuszem pod warunkiem, że członkowie rodziny wiedzą o jego istnieniu. W przeciwnym razie należy udać się z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do sądu. Jest to zgodne z prawem nawet w sytuacji, kiedy to spadkobierca od lat nie utrzymywał kontaktów ze swoim zmarłym krewnym. Chociaż nie zawsze relacje w najbliższej rodzinie układają się pomyślnie, to nie ma to jednak wpływu na kwestie dziedziczenia, a więc osoby spokrewnione ze zmarłym spadkodawcą mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Notariusz może otworzyć i ogłosić testament wyłącznie wtedy, gdy zostanie mu przedstawiony dowód śmierci spadkodawcy. Dowodem śmierci testatora jest akt zgonu. Osoba będąca w posiadaniu testamentu ma obowiązek złożenia go w sądzie spadku, chyba że dostarczyła go wcześniej notariuszowi. Wówczas to na notariuszu spoczywa obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od powyższego obowiązku należy liczyć się z pociągnięciem takiej osoby do odpowiedzialności w wyniku powstałych z tego powody szkód. Skutkiem tego może być nawet nałożenie przez sąd spadku kary grzywny.

Jak wyglądają procedury?

W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisywany jest jego stan zewnętrzny i wymienia się osobę składającą testament wraz z datą testamentu i datą jego złożenia. Ponadto na testamencie konieczne jest umieszczenie daty otwarcia i ogłoszenia. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu notariusz zobowiązany jest zawiadomić osoby, których dotyczą rozrządzenia testamentowe, a także wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Ponadto notariusz zawiadamia o tym fakcie również sąd spadku, dołączając odpis sporządzonego protokołu. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia może być przechowywany u notariusza, jednakże sąd spadku może zażądać przesłania złożonego testamentu. Dopiero otwarty i ogłoszony testament nabiera mocy dokumentu urzędowego stwierdzonego.

Podobne artykuły


17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1514
16
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1010
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 950
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 890
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 793
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 836
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1017
13
komentarze: 75 | wyświetlenia: 1222
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 881
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 674
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 830
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 731
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska