Login lub e-mail Hasło   

Wspomnienia Hioba -z przeżycia "Życia po życiu" w więzieniu

Wspomnienia pisane ukradkiem w Areszcie Kraków -gdzie "służby SW" chciały zamordować i przegrały-nic nie osiągnęły na nieskonfliktowanej rodzinie.
Wyświetlenia: 372 Zamieszczono 13/04/2017

Dzień I - Co widać na skrzyżowaniu dróg życia

W moim życiu ( pewnie podobnie jak w Twoim Czytelniku ) od czasu szkoły zmuszano mnie na lekacjach „humanistyki” do czytania wielu książek, które były stratą czasu -bo były o fikcyjnych postaciach i niezaistniałych zdarzeniach -podobnie jak stratą czasu było wiele obejrzanych filmów o nigdy nie zaistniałych postaciach i fikcyjnych rzeczach

Ale takich rozważań nad życiem jak tu, które powstały na granicy śmierci ,napisanych wobec prawdziwych morderców z karabinami w paskudnych kominiarkach i bijących -mordujących ludzi i ze świadomością ,że już nigdy nie zobaczę swoich bliskich- to nie czyta się zwykle . Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw w swoim życiu i że napiszę w ukryciu taki „pamiętnik przedśmiertelny” -bez dostępu do „fachowej literatury” i źródeł . Stąd mimo odniesień do znanych filozofów i naukowców zachowałem oryginalą formę pierwotnych zapisków pisanych „resztkami pamięci” z wrażeniem że wkrótce mnie rozstrzelają -stąd proszę o wybaczenie ,że nie podałem szczegółowo jak w jakiejś pracy doktorskiej żródeł literackich tego skąd pamiętałem poglądy naukowców i filozofów . Był to raczej „przedśmiertny pamiętnik ”- niż ściśle naukowa praca.

Na pewnej indonezyjskiej wyspie Celebes mieszkańcy jako najważniejszą uroczystość w życiu paradoksalnie uważają pogrzeb i przygotowują się do swojego pogrzebu już od młodości , na który to gromadzą nie tylko pieniądze- ale przede wszystkim swoje czyny i dokonania uznając, że pogrzeb świadczy o sobie samym i o tym na co sobie zasłużyłeś za życia u innych. Im bardziej wystawny pogrzeb gromadzący więcej ludzi tym większe zasługi dokonałeś- bo inaczej ludzie by tak licznie nie przyszli. W zamierzeniu nie chodzi tu tyle o zgromadzone pieniądze, ile bardziej o zasługi dokonane dla innych ludzi , którzy mają cię we wdzięcznej pamięci (choć w praktyce wystawne pogrzeby i uczty same przyciągają głodnych wrażeń i jedzenia znajomych) Tym niemniej sama idea takich pogrzebów jest ciekawa. Bywało że pogrzeby ubogiej a uczciwej osoby np. skromnej matki wielodzietnej rodziny -sprzedawczyni warzyw z bazaru, trwały dłużej i lepiej wspominano niż pogrzeb bogacza-urzędnika, sędziego, policjanta lub żołnierza ,na który nie chcieli przychodzić ludzie - bo krzywdzili za życia ludzi na różne sposoby mniej lub bardziej niesłusznymi „karami” z narośniętych do ogromnych rozmarów zakazów , których jeszcze nigdy w życiu nie było tak ogromna ilość na świecie jak obecnie.

Wielkość „wdzięcznej pamięci” ludzi jaką po sobie zostawisz człowieku zależy głównie od ciebie – od twoich wyborów życiowych i to od młodości.Ale są tacy ludzie co już „od małego” lubią krzywdzić innych -bo są takie dzieci co już w piaskownicy przejawiają agresywną naturę rozwalając innym dzieciom „zamki z piasku” , sypiąc piach w oczy lub waląc po głowie inne dzieci łopatkami i czym popadnie. Oczywistym jest że nie wszystkie dzieci są „dobre z natury” i pozabijałyby inne dzieci nawet w piaskownicy -gdyby nie kontrola dorosłych.

Na ogół „grzeczne dziewczynki” w piaskownicy nie marzą jak ich niektórzy agresywni koledzy z piaskownicy aby w przyszłości bić i mordować ludzi jako żołnierze-mordercy lub policjanci i tym podobne „typy spod ciemnej gwiazdy” -przeróżni strażnicy ,”psy ogrodnika” i „psy wojny” od karania ludzi (czyli tzw. „służby mundurowe” szkolone od bicia i podrzynania gardeł ludzi na wojnach- i nie na wojnach-jak różni agenci „herbu Caramba” -mordercy spod znaku Jamesa Bonda itp.) Już od dziecka widać „dobry lub zły” charakter człowieka ( a ściślej stan jego ducha) i nie wierzę „nowomowie” żadnych psychologów-ateistów zastępujących dawne etyczne określenie babek „złe dziecko” nowym i sztucznym pojęciem ADHD -na ewidentnie złe lub opętane przez demony dzieci-potworki, które w dorosłym życiu zamieniają się potem w różnych potworów- tyranów ,kryminalistów lub policjantów i żołnerzy.

Współczesna psychologia lub humanistyka próbuje -ale nie może się uwolnić od metafizyki i założeń filozoficzno-etycznych - tak samo jakby fizyk lub chemik chciał się uwolnić od matematyki i obliczeń twierdząc, że nie musi znać się na matematyce. Rozwój wg jednych psychologów i pedagogów polega na doskonaleniu naturalnych skłonności przejawianych już od dzieciństwa ( a te skłonności nie muszą być „ moralnie dobre ” -jak choćby opisane wyżej zamiłowanie do bicia innych dzieci w piaskownicy ) -lub wg innych na poskramianiu natury i rozwijaniu norm kultury , które nie są zapisane naturalnie gdyż człowiek rodzi się jako „niezapisana biała karta”.

Rozwijanie się ducha ludzkiego jest pojęte w filozofii Wschodu jako dążenie do doskonałości i „oświecenia”- oświecenia wiedzą i mądrością ,której nie posiadają jeszcze młodzi i dzieci . W filozofii Zachodu bywało odwrotnie- tylko dzieci uważało się za „niewinne” i w miarę wchodzenia w dorosłe życie i większe problemy to zaczynają popełniać coraz to większe głupoty i zło ( tzn. ”grzeszyć”). W filozofii Wschodu żyjesz po śmierci tyle ile sięga po tobie „wdzięczna” pamięć ludzka -co było zwłaszcza charakterystyczne dla myśli Wschodu i było obecne już w kulturze duchowej konfucjańskich Chin. W kulturach Wschodu ludzie starzy cieszyli się większym szacunkiem-z uwagi na większe „doświadczenie życiowe” i ze względu na pamięć dzieł przodków i „czas chwały” - nieznane młodym i nierozwiniętym dzieciom.

W „równoległym Świecie” niepotrzeba twoich bogactw , które mniej czy bardziej uczciwie gromadziłeś ,ale przede wszystkim twoje dobre uczynki które były pokarmem dla duszy -”karma” dla innych . I nie chodzi tylko o to czy nic złego nie robiłeś w życiu człowieku, ale ile jeszcze dobrego uczyniłeś na tym świecie- o ile w ogóle byłeś człowiekiem (jeśli nie pariasem, półzwierzęciem , półgówkiem lub „półgłupkiem życiowym” ! )

W filozofofii Zachodu jest odwrotnie-tylko dzieci uważa się za „niewinne” i daruje się im wiele- bo im człowiek dłużej żyje tym więcej zła i głupoty wyczynia przez coraz dłuższe życie. Zaś w dawnej kulturze Egiptu pamięć miała być nieśmiertelna -niezależnie ile krzywdy i zła narobił faraon lub bogacze, których było stać na piramidy.

W filozofii chrześcijańskiej zaś nie chodzi o to, aby ręce twoje były „czyste” , ale żeby jeszcze nie były „puste”-na spotkaniu z "Zegarmistrzem Świata" na końcu twojego czasu .Długość zaś tej „wdzięcznej pamięci” w sercach ludzkich wyznacza szerokość twojej drogi do nieba po której pójdziesz -i lepiej nie dopuść do tego ,aby zabrakło ci tej szerokość i z niej spadniesz do „Piekieł Zapomnienia”- jeśli nie pozostawisz po sobie „dobrej pamięci” .

Bo ci co nic szczególnie „złego” nie robili ,ale też nic „dobrego” i niczym się nie wyróżnili nie dają się niczym zapamiętać i ich droga w „chmurach Niebios”-w „ równoległym świecie” ( czyli w „chmurze zaświatowych danych”) też nie będzie wesoła.

Egipcjanie budowali słynne „grobowce Niezapomnienia” -czyli piramidy okrutnych tyranów-faraonów i wsadzali im na przyszłe pozagrobowe życie naczynia codziennego użytku i nawet złoto ,które bardziej przydawało się później złodziejom grobowców niż im samym .

Dzień II Skąd i od kiedy powstały idee „życia po życiu” ?

Idea duszy i „życia po życiu” nie została wymyślona tylko przez Egipcjan , Żydów lub chrześcijan - bo była obecna i u starożytnych Indian i u odległych im Hindusów (z czasów pierwszego pisma-Wedd) i od dawna w opowieściach ludzi , którzy umarli i cudem wrócili do życia . Na tej bazie powstała w Hinduiźmie starożytna koncepcja „Kronik Akashy” -odpowiednik dzisiejszejszego „Super Mózgu” ( jakby Internetowej „Encyklopedii Googla o Wszystkim”- zapisującej wszystkie zdarzenia-emocje w „chmurze wirtualnych danych”) gdzie pozostaje kopia- ślad twojej działalności na Ziemi ,która będzie ci później wyświetlana jak „film z życia” w dramatycznych wypadkach, chorobie lub przy śmierci.

Nieprzypadkiem w tak ciężkich momentach życia ludzie mówią ,że „nagle przeleciał mi przed oczami film z całego życia”- i nagle oceniają swoje życie , co było w nim ważne -a co okazało się mało ważne. Dramatyczne zdarzenia, ciężka choroba i śmierć uruchamiają jakiś „przełącznik” w mózgu-kontakt do tego co dawniej zwano „Kronikami Akashy” na Wschodzie lub „Niebem” ( lub „Światem Równoległym”) -na Zachodzie.

Pamięć i dusza ludzka okazuje się nie żyć konkretnie w mózgu-lecz jak energetyczna „chmura danych WiFi” otacza człowieka jak Aura na kiliarowskich fotografiach i może być przenoszona i żyć dalej -”inkarnować się” jak kopia danych w internetowej „chmurze danych” ( lub jakby na USB).

Niekoniecznie odwołuję się tutaj do koncepcji tunelowania kwantowego- „splątania kwantowego” odległych spinów elektronów (co jest podstawą Super Komputerów „kwantowych”) -choć pradawna koncepcja Kronik Akashy przypomina Super Komputer Kwantowy ”Super Mózgu Boga” co wszystko o wszystkim wie ( jakby „Super Google”) .

Niekoniecznie powielać tu będziemy koncepcję „pól morfotycznych” Sheldrak'e -choć udowodniono że gdy na jednym krańcu Ziemi raz czegoś nauczone małpy lub doświadczalne szczury w labiryncie coś nowego robiły- to nagle inne małpy czy szczury na drugim końcu świata robiły to samo -choć się nie kontaktowały ze sobą .

Ale już w 20 latach XX w K.Lashley udowodnił ,że wycinanie szczurom doświadczalnym różnych części mózgu nie zmieniało wykonywanie przez nie skomplikowanych zadań, które pamiętały i nauczyły się wcześniej- tak jakby pamięć przebywała w „chmurze danych” a nie w konkretnym miejscu mózgu.

Dla psychologów i filozofów-epistemologów od dawna wiadomym jest , że mózg i jaźń (czy też dusza ) są to odrębne pojęcia ( jak energia w fizyce- co nie jest materią)- bo choć każdy ma podobnie zbudowany mózg a jednak ludzie różnią się właśnie „duchem emocji” , których nie da się wyprowadzić z podobieństwa takiej samej budowy mózgów. Inaczej wszyscy ludzie na świecie mieliby takie same jak mrówki w mrowisku życie , zachowanie i poglądy.

Niemożność wyprowadzenia różnych właściwości „Ducha (Aury)” ludzkiej z elementów składowych neuronów mózgu nazywa się tu „emergencją”- tak samo jak fakt, że to energia nadaje kształt i kierunek akcji-reakcji materii w nowoczesnej fizyce kwantowej- a nie odwrotnie ( jak dawniej myśleli materialiści ).

Jako inżynier z wykształcenia ( prócz studiów humanistycznych) wiem, że właśnie wpierw badanie termodynamiki energii reakcji -Entropii i Entalpii wyznacza w chemii kierunek i możliwość czy w ogóle jakaś reakcja chemiczna zajdzie . To w humanistyce byłoby analogią pochodnej funkcji Ducha od Energii życiowej ( Vis vitalis), która wtórnie wpływa na całą materię działalności człowieka. Duch emocji przenika ciała jak bezmasowa -czyli niematerialna energia fal elektromagnetycznych przenika mury i dociera „chmurą danych” do TV lub MMS-em do twojego telefonu tak jak do telewizora-do ucha i oka. Mówi się ,że oczy są „zwierciadłem duszy”- co tu rozmumie się jako „sito pojęciowe duszy” przez które „filtruje ” obraz rzeczywistości -i przepuszcza lub zatrzymuje określony typ informacji z codziennego „szumu informacyjnego” docierającego do oczu -w zależności od zbudowanej przez człowieka „siatki pojęciowej”- czyli od ilości i zasobu pojęć i wiedzy jaką człowiek sam sobie wypracował ( lub niewypracował) za życia.

Marne skutki braku rozwoju życiowego

Kto jest ograniczonym „prymitywem życiowym” , kto jest wiecznie narzekającym i przeklinającym pesymistą z wykrzywioną w złości twarzą i sprowadzającym człowieczeństwo do poziomu zwierząt ( wg zasady „człowiek człowiekowi wilkiem”) , dla którego świat i ludzie to jedno wielkie „bagno i kurewstwo” - ten nie zauważa i przepuszcza bokiem nic nie widzącymi oczami wiele dobra i wartościowych sytuacji życiowych , których nawet nie potrafiłby nazwać w swoim ubóstwie słowno-umysłowym.

To jak niczym przesiewałby złotonośne „pole widzenia” przez sito z wielkimi okami.

Mnisi buddyjscy zachowanie takich prostackich i nierozwiniętych duchowo ludzi porównują do wyjadania widelcem bogatej „zupy rzeczywistości”.

I odwrotnie -ludzie na wysokim poziomie duchowym , pozytywnie myślący i wykształceni -z bogatym „zasobem pojęć ” zauważają w codziennym życiu wiele wartościowych rzeczy i sytuacji , obok których inni przechodzą obojętnie- nie zauważając nic.

A życie codziennie przynosi wiele wartosci – i antywartości , które codziennie trzeba umieć „przesiewać” .

Tylko ludzie na niskim poziomie rozwoju widzą świat „płasko ” i znudzeni codziennością nie dostrzegają wielu kolorów i bogactwa życia.

Znudzenie i wygoda życiowa za niejednymi murami domu jest raczej dowodem „płaskiego” i ubogiego widzenia „bogactwa świata” ,w którym cały czas dzieje się coś ciekawego w bulgocącej zupie rzeczywistości.

Tymczasem z umiejętności cieszenia się codziennie ze zrobionych małych -a pożytecznych rzeczy składa się suma dużego szczęścia w życiu.

Są jeszcze inne skrajności takiej „płaskiej” postawy życiowej- w postaci połączenia prymitywizmu z jedną określoną i j”edynie słuszną” doktryną religijną- w postaci skrajnych fanatyków religijnych widzących świat tylko „czarno- biało” bez bogactwa innych kolorów życia.

Najczęściej skrajny fanatyzm religijny np. emigrantów Islamskich wysadzających się „w powietrze” w Europie wynika z jednostronności i niezrozumienia przez tych prymitywnych jak w kolonialiźmie Afrykanów złożoności innego niż ich prymitywne wioski nowoczesnego świata i nauki i wysokiej techniki życia Zachodu . Często takimi terrorystami są niewykształceni młodzi lub półanalfabeci co nauczyli się tylko strzelać-polować i podrzynać szyję baranom i przeciwnikom i czytać tylko średniowieczny Koran -z braku innego i lepszego wykształcenia i zawodu potrzebnego Europejczykom ( oprócz tylko „lepienia kebabów” z baranów) .

Tym niemniej idea nieśmiertelności i „duszy” -wbrew ateistom nie została wymyślona przez „ oszołomów chrześcijańskich” ani w Biblii - tylko od dawna była zapożyczona z wcześniejszych antycznych kultur -z dawnego „pogranicza kulturowego”.Nie zapominajmy, że nie tylko Mojżesz ale i Jezus kształcili się i dorastali w Egipcie- i jako tzw. „uczeni w piśmie” musieli znać sąsiednie idee religijne- Hinduskie ( najwyższy Brahma), egipskie ( np. monoteizm Echnatona) , babilońskie ( np. idee dobrych i złych duchów Zaratustry i Kodeks Hamburabiego ), greckie ( np. platoński system różnych duchów-eonów) i rzymskie ( kult Mitry). Tak więc jako „uczeni w piśmie” potrafili łączyć podobieństwa idei krążące powszechnie wraz z wędrującymi po tych kulturach koczowniczymi plemionami Żydowskimi.

Dzień II- Kto to był Adam z Genesiss i czemu Aniołowie byli przedstawiani na skrzydłach -jak „piloci z nieba” ?

Pewnego „złego czasu”- mając dużo wolnego czasu ( którego dziś mi brakuje)- z nudów w strasznej „Wieży Straconego Czasu” czytałem Księgę Genezis z początków Biblii-bo była to jedyna zakurzona książka jaka leżała w kącie ( używana gdy zabrakło papieru toaletowego w tej „Wieży Zapomnianych”). Księga Genezis i początki biblijnego Starego Testamentu zawierały powszechnie znane i występujące u sąsiednich nieżydowskich plemion i wcześniej w cywilizacji Sumerów opowieści o potopie lub stworzeniu ludzi „na Nasze podobieństwo-i podobnego Nam” ( „Nasze” pisane w liczbie mnogiej w Genezis 1,26) i występowanie kiedyś jakichś półbogów- „Synów bożych” ( przeciwnie do „synów ludzkich”), przylatujących z nieba na jakichś skrzydłach „pilotów-Aniołów” ,którzy „zadawali się” z kobietami z ziemi, które przez co „za karę” rodziły dziwnych „mutantów”-Gigantów i żyli dziwnie po 300 lat (Genesis 6,2). Znamienne jest , że słowo „Nasze podobieństwo” oraz Elohim czyli „My-Bogowie” napisano przy stworzeniu człowieka w Biblii w liczbie mnogiej (a nie pojedynczej) i stworzono na „Nasze podobieństwo” równocześnie kobietę i mężczyznę ( którzy przecież się różnią z wyglądu)- a nie tyle „Adama” ,które to słowo znaczało wcześniejszy wysoko rozwinięty lud „Adamusów” -wg Sumerów

Powstaje więc logiczne pytanie czy stwarzający człowieka na „nasze podobieństwo” Bóg (czy bóstwo) było „obojniakiem” -czyli kobietą czy męzczyzną jednocześnie (skoro Bóg mówi , że stwarza człowieka „na nasze podobieństwo” )?

Powstaje tu pewien dylemat - czy np. kobiety są „podobne” do Boga jako „Starca z brodą” -bo tak był też rysowany Bóg ze Starego Testamentu na obrazach Michała Anioła.

Czy z kolei „Bóg Miłości” z Nowego Testamentu był „zniewieściałym mężczyzną” -takim „Amantem od miłości” zachwalającym jak „zniewieściały poeta” miłość i niemęskie -bo niepatrialchalne ( tylko matrialchalne) zachowania, skoro miłość nie jest ani kobietą -ani mężczyzną, tylko stanem energii-ducha niezależnym od płci.

Chodzi tu też o dylemat z rodzaju „co było pierwsze-jajko czy kura” , kobieta czy mężczyzna ?

W przyrodzie znane są przypadki ( jak u pszczół , mrówek , niektórych ryb) że raz samice zamieniają się w samców -lub odwrotnie , ale tu chodzi o daleko poważniejszy dylemat sformułowany przez Jana Pawła I -że w „Bogu miłości” chrześcijan jest więcej cech z matki niż z ojca -więc na czym polega „miłość boska” i czy można przypisać ją do jednej płci lub do Starego dziadka z brodą od straszenia małych dzieci (bo w Europie Starymi dziadami z brodami o wyglądzie Taliba raczej straszy się dzieci -a symbolem miłości jest raczej ładna kobieta -lub lalka Barbi !).

Tylko u prymitywnych Izraelitów w Starym Testamencie ( Tora) i u ich „braci” po ojcu Abrahamie-czyli u Islamistów występuje srogi obraz Boga-groźnego i wielkiego Przywódcy pasterzy stada baranów na pustyni, który bez przerwy grozi wytępieniem i wojnami wszystkim innym nacjom ( oprócz rasistowsko pojętego „narodu wtbranego”) w myśl pierwotnego hasła ”kto nie znami -ten przeciwko nam”.

Jeszcze przed napisaniem Biblii – w Hinduiźmie był „Starzec” lub Brahma jako najsilniejszym bóstwo , który „dzielił się” na „Trójcę Świętą”- trójpodziałem „władzy” z Wisznu (opiekunem stworzeń) i z Śiwą ( mściciel). Wcieleniami ziemskimi najwyższej Energii-Bóstwa tak jak w chrześcijaństwie Awatarem Boga był Jezus-to w Hinduiźmie Awatarami bóstwa byli m.inn. Hary Kriszna i Budda - jako oświeceni mądrością „synowie Światła”.

Nawet „chrześcijański” Jezus gdy przyszli do niego w odwiedziny jego „przyrodni bracia ” powiedział , że tylko „każdy kto słucha mojej nauki i ją wypełnia jest mu bratem i siostrą” ( i Jezus wyraźnie nie wyraził zadowolenia z odwiedzin ziemskich braci przyrodnich) .

Wszyscy ci wybitni reformatorzy religijni odwoływali się do jakiegoś „oświecenia” jak niczym do „Kronik Akaszy” -starożytnej Wszechwiedzy jak dzisiejsza internetowa „chmura danych o wszystkim” ,w której kopiują się jak w „równoległym świecie” wszystkie myśli i uczucia ludzkie i będą wyświetlone przy śmierci jak skopiowany z chmury danych film z „karmy życia” .

Nie chodzi mi tutaj o przypomnienie Talmudycznych opowieści Żydów o uwiedzonej fryzjerce Maryi przez rzymskiego Żołnierza (Pantery ) i dlatego jej drugi mąż -stolarz Józef z „braćmi przyrodnimi” chciał ją „oddalić” lub uciec ze wstydu do Egiptu, ale bardziej chodzi tu o „esencję” wybitnie humanistycznych poglądów Jezusa- zbliżonych i rozwiniętych od wcześniejszej wspólnoty Esseńczyków z Qumran, którzy już przed Jezusem dzielili się „chlebem i winem” . To wcześniej własnie Esseńczycy głosili podobne do Jezusa kazania- „błogosławieństwa dla biednych, chorych i ubogich” , którzy to Esseńczycy zwalczali pokrętnych Faryzeuszy i bogaczy-Saduceuszy tak samo jak wybitny eremita Esseńczyk -Jan Chrzcieciel „ziomek” Jezusa .Właśnie XX -wieczne odkrycia „biblioteki Esseńczyków” z Qumran pokazały ,że poglądy - Jana Chrzciciela i jego „ziomka z klanu” Jezusa- nie wzięły się z sufitu ani „znikąd”-tylko jak to często bywa w historii rozwoju filozofii były rozwinięciem tych humanistycznych poglądów Esseńczyków, które dobrze znali i rozwijali zarówno Jan Chrzciciel jak i jego „ziomek” -Jezus.

Budda podobnie jak Hary Kryszna i inni wybitni reformatorzy religijni kładli nacisk na „mądrość i oświecenie” - a oświecić można tylko jakimś „światłem mądrości” i tylko to co ciemne-czyli utajnione . Pojęcie „tajemnicy” zawiera w sobie jednocześnie efekt „utajnienia i oświetlenia” -razem wzięte.

Jeszcze przed powstaniem Biblii w hinduskich Veddach najważniejszą „energią świata” był Brahma (co z punktu widzenia psychologii religii w umyśle „zwykłego człowieka” nierozróżnialne jest od psychologicznego wyobrażenia Elohim-Jahwe u Żydów).

Z punktu widzenia psychologii porównawczej Archetypów sensu semantycznego różnych religii (wg Eliadego) wszystko stworzenie dąży w rozwoju do tej „Energii Świata” posiadając na różnym poziomie rozwoju „energię-duszę” -rozpoczynając od prymitywnych roślin, poprzez groźne zwierzęta, lepiej rozwiniętych ludzi -po jeszcze lepiej rozwiniętych półbogów -demonów nie będących już ludźmi ( jak niczym UFO- ludki lub Anioły latające na skrzydłach swoich vehikułów - „Vimanów”) . Ci ostatni byli więc półbogami czyli ”synami boskimi” o cechach charakteru zarówno „dobrych” jak i „złych” jednocześnie ( ale to już była interprtacja badacza sumeryjskich tekstów- Sitchina).

Wcześniejsi od Biblii i Hioba bogowie Hinduizmu i Sumerów byli tak jak rodząca groźne stworzenia Matka Natura – jednocześnie „dobrzy i groźni ” -tak jak przykładowo Wielka Matka „Inanna”-boginii miłości ( płodności ) i jednocześnie bogini wojny (czyli zniszczenia równocześnie).

Tak samo groźnym jak dwuznaczna Natura był Bóg Starotestamentowego Hioba.

Początki Biblii -o potopie i Adamie oparte były o wcześniejsze Sumeryjskie i Hinduskie opowiadania ,które powszechnie krążyły wśród wędrujących plemion pasterskich (wtym plemion Żydowskich) i nie tyle Elohim stworzyli pojedynczego „Adama” -tylko Adam to była nazwa zbiorcza Sumerów na wcześniejszy od nich wysoko rozwinięty lud rozwinięty od jakichś Nefilim-przybyszy „z nieba ” i krzyżowali się jak klacze z osłami- z ludzkimi kobietami ( czyli z „gliną ziemi”, bo to właśnie znaczyło „Adam”) i rodziły się mutanty genetyczne jak Muły-Giganty (jak choćby Goliat ,z którym walczył Dawid) . Ciekawym więc dylematem logicznym było w liczbie mnogiej ujęte Elohim „My-Bóg” , którzy na bliżej nie wiadomo czyje „Nasze podobieństwo” stwarzali np. kobiety podobne do „Faceta z brodą”? (Samca Alfa ? lub brodatego Przywódcy stada kowbojów -czyli Juhasów od baranów ? -bo „kowboy” po angielsku znaczy „pastuch” ) -tak jak wcześniej w Hinduiźmie był najwyższym bóstwem Brahma . A tymczasem nie o „Starym facecie z brodą” pisze Biblia i nie w liczbie pojedynczej „Ja”- lecz w liczbie mnogiej Elohim „My-Bóg i Synowie boży” (przeciwnie do „synów i córek ludzkich”) opisanych w księdze Henocha w Biblii ( jakby „starożytni Astronauci” z opowieści Sumerów- jakoweś Anioły jak UFO przedstawiane ze skrzydłami jak przylatujący „piloci z góry”) . Ci „My-Bóg” z początków Biblii byli mało „miłosierni”- tak samo jak w opisach groźnych bogów Hinduskich i u Sumerów .

Wkrótce po stworzeniu ludzi nagle stwierdzili ten „My-Bogowie” ,że ludzie stali się tacy jak jacyś tajemniczy „my” ( liczba mnoga) -a nie powinni być tacy jak „my-bogowie” (no bo kto to są ci „my” z Księgi Rodzaju 3,22 ? )- i „My -Bóg” postanowili się nagle zemścić i wytępić niedawno ulepszonych z mapł ludzi-wraz z „niewinnymi” nawet mrówkami i fajnymi motylami.

Ci „My” postanowili zniszczyć potopem ( opisanym wpierw na glinianych tabliczkach Sumerów-potem dopiero w Biblii) nie tylko ludzi -ale niesprawiedliwie również „My-Bóg” automatycznie lub bezmyślnie postanowili zniszczyć „niewinne” wszystkie stworzenia (w tym np. ładne motyle, miłe kotki, pożyteczne psy i pszczoły i fajne biedronki , które „nie rozumiały” za co giną w potopie)- co dowodzi niesprawiedliwości dziejowej tych tajemniczych „My-Bogowie” - tak samo jak niesprawiedliwa jest w ogóle „Matka Natura” -wciąż pożerająca we wzajemnej walce lwów i antylop własne dzieci i niszcząca własne dzieci różnymi katasrofami.

Później stopniowo „ łagodzi” Biblia obraz Boga jako Przywódcy tylko wybranego narodu „żydowskich kowbojów”- mordujacych wojnami „na lewo i prawo” wszystkich sąsiadów- bo w Biblii pełno jest opisów krwawych wojen Żydów -mordujacych w imię Boga ciągle sąsiadów wg zasady stosowanej do dziś w Izraelu- „kto nie z nami ten przeciwko nam”.

Różne nieszczęścia -trzęsienia ziemi, potopy, tsunami , susze i pożary tak jak i wojny i meteory wielokrotnie w przeszłości niszczyły ziemię -i niesprawiedliwie po równo niszczyły „złych jak i dobrych” -ludzi ,biedronki, motyle i miłe koty- tak samo jak nie wiedziały za co zginęły „głupie jak but z lewej nogi” ogromne dinozaury . I nie ma w tym niszczeniu żadnej logiki ani „sprawiedliwości boskiej”- ani sprawiedliwości Matki-Natury.

Ani żadne modlitwy, zaklęcia i krwawe ofiary z ludzi u Majów , Murzynów lub z „baranków bożych” u Żydów nigdy nie powstrzymały Bogów ani Matki Natury przed tymi wszystkimi nieszczęściami – i wszystkie te ofiary i modlitwy były nadaremne w historii ludzkości.

Historia ludzkości od dawna okazuje się być dziejami zbiorowej głupoty, wojen i zła i zezwierzęconych ludzi-a nie historią mądrości i dobra, które jest udziałem tylko nielicznych i mędrców.

Historia początków Biblii powstała z wymieszania sąsiednich idei „pogranicza kulturowego” Sumerów i Babilonu i podobnie jak judaizm- chrześcijaństwo powstało na bazie pojeciowej judaizmu -a islam powstał na bazie pojęć judaizmu i częściowo chrześcijaństwa . Tak też z wymieszania idei „pogranicza kulturowego” powstały inne wielkie systemy religijne -czyli wschodni buddyzm powstał z pogranicza kulturowego Hinduizmu ,a Dalekowschodni Taoizm czy Zen z buddyzmu i innych „pogranicznych” religii lub np. Sikhowie powstali z wymieszania islamu z hinduizmem. Systemy te zawierały wzajemnie wymieszane poglądy na filozofię i psychologię człowieka -co jest też przedmiotem niniejszego „przekrojowego” porównania Archetypów różnych „ideii człowieka” w niniejszym esseju.

Odmienne podstawy filozoficzne wpływały też na odmienną psychologię religii , a samo słowo „psycho-logia” oznacza „logikę ducha” ( etymologicznie „psyche” po łac. znaczy „dusza” , a „logos” z grecka- to „słowo, logika”-czyli nauka oparta o „logikę słów” ).

W tym też ujęciu każda filozofia religii jest automatycznie „psychologiką”-logiką słów i pojęć wpływających na psychikę i zachowanie człowieka.

Dzień III Skąd u Pitagorejczyków i Platona wzięło się pojęcie Prawdy i inne Idee

Pewien laureat literackiej Nagrody Nobla-J.Saramago stwierdził, że to doświadczenie zbliżającej się śmierci i chęć pozostawienia czegoś po sobie zmusiło ludzi do wymyślenia “nieśmiertelności” i idei nieśmiertelnego Boga ( niezależnie od miejsca na ziemi). Tak samo dla filozofa Platona nieśmiertelne było pojęcie Prawdy pojętej matematycznie -tak jak prawdziwa była logika , że 2+2=4 niezależnie czy ci się to człowieku podoba czy nie -i nawet przed twimi narodzinami i po twojej śmierci (i niezaleznie od „widzimisie” oszustów na Ateńskim bazarze). Tak samo nieśmiertelne były dla Platona najwyższe idee Prawdy, Dobra, Piękna jak logiczne było że 2+2=4 w pitagorejskiej matematyce. Wcześniej pitagorejczycy w logicznej prawdziwości działań liczb w matematyce zauważyli „obiektywność Prawdy” -ale Platon rozszerzył tę logikę na inne i wyższe idee. Dla niego logiczna była nie tylko idea Prawdy ale i idea Dobra i Piękna- odbijające się cieniami w „Jaskini Życia” jak w odwiecznie świecącej “Światłości Świata” , w którym niezmienne pozostają zawsze te same prawdy logiki jak 2+2=4 (nawet po Twojej śmierci).

Platon podobnie jak wcześniej pitagorejczycy -wychodząc od matematycznego pojęcia prawdy zauważył powszechność prawideł rachunku logiki jako uniwersalnych idei prawd słuszności działań . Poprawna logika wyliczeń była przydatna starożytnym nie tylko w nawigacji statków na bezkresie morza czy w budownictwie ale i przy liczeniu dużych pieniędzy na bazarze ( przeciw dowolności kłamców bazarowych) . Od idei prawdy matematycznej rozpoczynali też później kariery inni wybitni filozofowie ( np. Kartezjusz, Leibnitz, Pascal, Newton, Kant, Spinoza -którym zachwycał się A.Einstein -a wszyscy oni byli wpierw matematykami ).

Ale Platon poszedł dalej i pytał więcej niż pitagorejczycy -”gdzie w człowieku mieszkają takie najwyższe Idee” ? Gdzie mieszkają idee Prawdy i Logiki lub Dobra i Piękna ? Wrażenia “mieszkają” w zmysłach, wspomnienia mieszkają w pamięci -a gdzie mieszkają wyższe idee jeśli nie w duszy ? Dusza w przeciwieństwie do mózgu musi sama być nieśmiertelna skoro posługuje się nieśmiertelnymi i niezmiennymi ideami logiki i matematyki.

Już starożytna filozofia Zachodu oddzielała „epistemologicznie” duszę od mózgu i pamięci , a filozofia Wschodu łączyła „holistycznie” w całość stan ciała czyli zdrowie ze stanem ducha ludzkiego. „Złe” emocje blokują różne „meridiany” (drogi) przepływu różnych hormonów wywołując w konsekwencji różne choroby takiego „zapiekłego w złości” człowieka , a „dobre” emocje uzdrawiają człowieka innymi „pozytywnymi” hormonami-wg Filozofii Wschodu a potwierdzone przez medycynę Zachodu.

Wiadomo dziś ,że inne „ekspresje genów” i niekorzystne „hormony” funkcjonują w człowieku „kipiącym ze złości” na innych ludzi i w silnym stresie (np. żołnierze mordujący się wzajemnie na polu bitwy)-a inne i „korzystne” np. w matce małych dzieci „pokojowo” nastawionej do stworzeń i wszystkiego- kochającej dzieci ,miłe kotki, psy i naturę , która kojarzy jej się z pluszowym misiem .

Pewnie dlatego kobiety żyją dłużej i mają się lepiej na świecie od agresywnych brzydali i „psów wojny”- czyli mężczyzn. Dlatego też „w nagrodę” w duszę kobiet w pewnym ujęciu buddyzmu „reinkarnują się” dusze miłych ludzi -bo kobietom się więcej i łatwiej wybacza ( co widać po małej ilości kobiet po więzieniach), a „za karę” w agresywnych brzydali czyli w mężczyzn, którym się nic nie wybacza reinkarnują się żli ludzie .

Oczywiście „dobro i zło moralne” jest „sprawiedliwie” po równo rozłożone na ludzi w ujęciu chrześcijańskim , gdzie „nikt nie jest bez grzechu” (i po równo kobiety i mężczyźni łamią wszystkie „10 przykazań boskich z Tablicy Mojżesza”)-choć nie widać tego po statystyce więźniów na świecie ( bo przepisy prawa nie są przepisami moralności).

Żeby jeszcze bardziej skomplikować te dylematy logiczne dodam że dusze ludzkie widziane w buddyjskiej „Księdze Umarłych” okazują się „bezpłciowe” i mogą „reinkarnować się” dusze kobiet w mężczyzn i na odwrót- tak jak można by przeprowadzać „operacje medyczne przeszczepów” nie tylko nerek , skóry ale i przyszywania głów kobiet do ciał „chorych na głowę mężczyzn” (lub odwrotnie).

Czyż modne dziś operacje zmiany płci nie są tegoż faktu reminiscencją- i jaką duszę posiadają transwertyci lub po takim „przeszczepie” ?

W kategoriach ezoterycznych najważniejszą cechą duszy ludzkiej są „uczucia-wartości” jakie są zapisane w „programie” komputera pokładowego jakim jest dusza ludzka- tak samo jak program „software” nie jest tym samym co „hardware” komputera.

W aksjologii filozoficznej to „uczucia-wartości” ludzkie są istotą „duszy ludzkiej” -bo to wzbudza większe emocje ludzkie co jest więcej warte, czyli co jest bardziej „wartościowe” (aksjologicznie) -bo to też jest istotą zachowań behawioralnych i motywacji w psychologii . To emocje ( dobre lub złe) zapisują się nawet głębiej i lepiej w podświadomości jak w rdzeniu „ROM komputera” niż obrazy i przypadkowe zdarzenia życiowe na tymczasowej pamięci RAM „komputera ludzkiego mózgu”.

Mózg ale nie duch ludzki „resetuje się” częściowo w czasie snu i wychodzą w nocy na wierzch z podświadomości duszy prawdziwe emocje ludzkie ubrane w dziwne kształty „marzeń” (bo sen „odzwierciedla” głównie ukrywane uczucia ,gdzie obrazy są mniej ważne ) .

Te najwyższe Idee -Wartości żyją cały czas w świecie Platona jak dziś istnieje „wirtualna chmura internetowych danych” i są ważne i niezależne od czyjegoś “widzimisie” - tak jak obiektywnie istnieją podstawowe idee logiki i matematyki, które się nie zmieniaja nawet po twojej śmierci -czy ci się to podoba czy nie Ty „Krętaczu Życiowy”!

Ta „wirtualna chmura” zapisanych, zrealizowanych (lub niezrealizowanych) wartości duchowych staje się po śmierci rzeczywistą „wartością ” twojego ducha. Energia ludzkich uczuć-wartości nie ginie w metafizyce. Tak jak w fizyce obowiązuje zasada ,że nie ginie energia (tylko energia zamienia się w inną o pochodnej wartości) tak „energia uczuć” ludzkich pozostaje odbita w Przeciw-Świecie jak dwubiegunowy magnes odwraca symetrycznie niewidzialne „pole sił” wokół siebie .

Tak samo więc logiczne było dla Platona, że duch ludzki był nieśmiertelny tak jak nieśmiertelna i obiektywna jest prawda w umyśle że 2+2=4 - nawet po twojej smierci ,Ty głupi zakręcony oszuście życiowy.

Platon potwierdzał jedynie wcześniejsze od niego idee krążenia dusz we Wszechświecie-co Platon pierwszy nie wymyślił , bo były znane też z filozofii Wschodu. Tak jak atomy wody krążą w rzekach wpadających do mórz , aby ponownie powrócić z deszczem na Ziemię w odwiecznej spirali-“Mandali krążenia wszystkiego”- jak w Hinduskiej czy buddyjskiej „reinkarnacji”. Dalekowschodni Taoizm z Chin też sięgał po zapożyczenia z buddyzmu i chrześcijaństwa w koncepcji najwyższej essencji -”Energii wszechświata” , w której ostatecznie łączą się w Jedność przeciwstawne siły natury-żeńskie i męskie („Yang-Ing”)- podobnie jak łączyła różne paradoksy wyrosła z buddyzmu filozofia Zen.

I tutaj powstaje paradoks ,czy najważniejsza Qwintessencja Wszechświata -czy jakiś Bóg znany z chrześcijaństwa jest „kobietą czy mężczyzną” , Siłą przeciwieństw - czy przeciwieństwem sił „bulgocacego Kosmosu” , skoro najmądrzejsi filozofowie religii mówili ostatecznie o dążeniu do Jedności ( holizm) wszystkiego ze wszystkim -jak w chińskim połączeniu przeciwieństw „Yang-Ing” w jednym toczącym się wspólnie kole.

Starożytni greccy filozofowie oprócz podstawowych żywiołów ( ziemi, wody, powietrza, ognia) upatrywali łączacą to wszystko „qwintessencję” w jakimś eterze ( qwinta essencja -znaczy z łac. piąta esencja)- co z kolei przypominało archetyp wcześniejszego chinduskiego pojecia „Akkaszy” jako Energii przenikajacej Wszechświat.

Współcześni fizycy kwantowi „odgrzali” ten stary paradygmat wszechogarniajacego świat pola Energii-Eteru w nowej postaci „boskiego bozonu Higsa”- pola energii przenikajacego świat i kreującego materię z pozornej próżni Kosmosu (co tak naprawdę nie jest próżnią) , który z kolei do złudzenia przypominał starohinduską koncepcję inteligentnej „Akkaszy” lub greckie pojęcie Qwintessencji- Eteru .

Systemy neoplatońskie rozwijały idee kręgów duchowych coraz to doskonalszych bytów-eonów ,od niedoskonałych ( jak wielu ludzi na niskim poziomie rozwoju duchowego) –po Eony jak Anioły, Demiurgi -i na Oceanie Jednej Energii -Eteru świata skończywszy.

Tu należy się dygresja od autora ,że we Wschodniej filozofii “reinkarnacji” nie wszyscy podlegają “reinkarnacji”-lecz tylko dusze jeszcze “nieoświecone” , które nie wyrwały się z kręgu “karmy” własnego zła i nie osiągnęły “oświecenia”. Takie duchy wg buddyzmu są „przywiązane” do spraw Ziemii- czyli materializmu i wnikają jako “opętanie” w umysły żyjących -jak niczym wirus w ludzkim programie “komputerowo” pojętego mózgu.

Tym można też tłumaczyć mylenie tzw. “pamięci wcześniejszych wcieleń” z opętaniem przez „obcego” lub wręcz „rozdwojenie jaźni” w chorobach umysłowych -gdzie dawniej tak chorych nazywano od średniowiecza “pomyleńcami”. Mylono pomyleńców z “ myleniem pomylonych pojęć”.

Często przyczyny takich “chorób” nie są genetyczne (jak np. wady genetyczne Dauna itp) i często mylono w przeszłości (a nawet dziś utożsamia się) takie “pomylenie”-rozdwojenie jaźni z byciem “Wariatem” i leczy się jedynie otłumaniającymi lekami coś ,co jest przecież niematerialne- bo duchowe zjawiska . Zjawianie się „duchów” jako zjaw pośmiertnych opisywane w religiach animistycznych ,w buddyźmie i chrześcijaństwie-tak jak wizje w stanach śmierci klinicznej są dziś dobrze udokumentowane naukowo i statystycznie . Materializowanie się niewidzialnej „energii” duchowej wcale nie jest sprzeczne ze współczesną fizyką kwantową ,tak jak istnienie niematerialnych fotonów -bo nic nie ważących i niewidzialnych przecież też pól radiowo-telewizyjnych , które docierają realnymi wizjami lub dźwiękami do ciebie .

O tej psychologicznie niesprzeczności istnienia niewidzialnych „energii” z meta-fizyką będę szerzej pisał w dalszych rozważaniach.

Dzień III – Hierarchia uczuć jako hierachia wartości

Ale wg Platona przecież do większych Idei niż tylko “spanie , jedzenie i wydalanie” dąży ludzkość -i tym też różnimy się od zwierząt.

Im większa u człowieka jest świadomość “Dobra, Piękna i Prawdy”- tym więcej z “człowieczeństwa” jest w człowieku i odwrotnie-tym mniej jest ze zwierzęcia w człowieku- i na tym polega „humanizm”. Tym też różnimy się poziomem duchowym od zwierząt i roślin ( lub podludzi lub różnych półgłówków , półidiotów itd :). Źli ludzie są jak zwierzęta -bo nie można być “dobrym człowiekiem” nieświadomie- jak jakieś dzikie zwierzę, które jest amoralne ( czyli nie zna zasad co dobre a co złe) lub być dobrym „nieprzytomnie”-tak jak nieprzytomna jest roślina.

Dobro aby było “dobre” musi być zauważone przez kogoś i tak nazwane jako „dobre” i świadomie wybrane -w dążeniu w “zwyż” niż “niż”.

Stąd bierze się dążenie do doskonałości u ludzkości- czyli dążenie do idei.

Dążenie “w zwyż “ jest istotą każdej dobrej ludzkiej nadziei.

Nadzieja ludzka jest takim poszukiwaniem wartości “wyższej od niższej”-czyli „lepszej od gorszej” i tylko dla głupców pozbawionych takiego myślenia „nadzieja jest matką głupich”. Tylko ci mają nadzieje na lepszą przyszłość co nie są szczęśliwi dziś- „tu i teraz” i nadzieja „buduje” czas.

Nie można zrozumieć pojęcia czasu bez pojęcia nadziei na lepsze wartości.

Czas istnieje tylko w umyśle ludzi dążących do lepszej niż dziś przyszłości -wobec niezrealizowanych jeszcze „tu i teraz” najważniejszych nadziei.

Tylko myślący o przyszłości człowiek wymyśla sobie czas- bo wierzęta i małe dzieci nie mają poczucia upływu czasu i ważne jest dla nich tylko „tu i teraz” - niepotrzebny jest im do szczęścia zegar na scianie ,którego nie rozumieją.

Czas tworzy podstawę historii, która jest najczęściej historią utraconych przez dorosłych wartości-nadziei.

To właśnie „hierarchia wartości” jest podstawą ideii i dążenia „wzwyż” czyli podstawą „hierarchii uczuć” w człowieku- bo to rodzi większe emocje w człowieku co jest bardziej „warte”- bo od tego słowa pochodzi słowo „ wartościowe” . Inteligencja emocjonalna i psychologia uczuć jest innymi słowy tym samym czym zajmuje się filozofia wartości- aksjologia. To filozoficzna chierachia wartości w człowieku decyduje o psychologii motywacji i uczuć -a nie odwrotnie. To „wyczucie” przez człowieka większej od mniejszej wartości decyduje o intencjach i kierunku behawioralnych zachowań– czyli motywacji jakimi w sposób bardziej lub mniej świadomy kieruje się człowiek w życiu.

W tym też aksjologiczno-wartościowym ujęciu filozoficznym-cała działalność ludzka i czas -czyli historia ,podobnie jak dramat teatralny jest tylko „wariacjami” na ziemi na temat zwalczajacych się wzajemnie wartości ( i antywartości). Istnieją odwieczne i dobre wartości, które wyczuwają nawet dzieci gdy są szczęśliwe-a później jako ludzie dorośli wymyślają sobie „czas i nadzieje”- aby z powrotem osiągnąć szczęście jak w dzieciństwie.

Czas jest niemiłosiernym bożkiem- bo nie liczy się z człowiekiem , który narzuca sobie niewolę pogoni czasu -zamiast cieszyć się z życia codziennego jak dziecko , które nie zna upływu czasu. Ale czas jest sprawiedliwym bożkiem- bo nawet dziecko może być bardziej szczęśliwym człowiekiem niż groźny i surowy „ważniak” . Jeśli w życiu dorosłym utraciłeś człowieku poczucie szczęścia i miłości jak w dzieciństwie- to niezależnie jakim bogaczem lub „ważniakiem” byłeś- gówno warte było całe twoje życie i gonienie czasu -jeśli nie osiągnąłeś podobnego jak na początku w dzieciństwie szczęścia.

Świat emocji łączy w człowieku bardziej logiczną lewą półkulę mózgu z bardziej mistyczną prawą , łączy podświadomość limbiczną i senną ze świadomością dzienną. W snach człowiek łączy się się z podświadomością przy pomocy właśnie prawdziwych uczuć- tj. wartości wychodzących na jaw właśnie w czasie marzeń sennych. W marzeniu sennym- czyli w podświadomości mniej ważne jest co się śni ,a ważniejsza jest prawdziwa „energia emocji” ( pozytywnych lub negatywnych) oceniajacych zepchnięte do podświadomości różne wymieszane w mózgu jak „ w śmietniku” informacje z minionych wydarzeń z życia, których nie zdążył mózg ocenić i poszufladkować za dnia.

W czasie marzeń sennych wypływają prawdziwe ludzkie uczucia- wartości , które jak „sito” przesiewają tak zepchnięte z życia codziennego informacje z ogromu „szumu informacyjnego” jaki dociera codziennie do człowieka -i układają się w nocy jak „reset” komputerowy kształtując motywy i nadzieje na przyszłość. To właśnie oznacza gdy mówi ktoś , że musi się „przespać” z jakimś problemem ,aby rano podjąć decyzję.

Magnes” uczuć (w sensie psychologicznym)-czyli wartości (w sensie filozoficznym) jest właśnie intuicją wydobywającą z podświadomości prawdziwe wartości do „ukierunkowania” kierunków życia -tak jak igła magnetyczna ukierunkowuje się wg niewidzialnych też a realnych pól magnetycznych.

Tak samo magnes uczuć-wartości łączy ducha ludzkiego, świat realny z Przeciw-Światem czyli „Równoległym Światem”, gdzie stale zapisuje się „chmura danych” z naszych uczuć-wartości na Ziemi -tak samo jak w komputerze kwantowym sprzężone wzajemnie „spiny” cząstek i antycząstek elementarnych kopiują swoje położenie. Jak magnesy w fizyce wymagają dwóch przeciwnych biegunów do oddziaływania energetycznego-tak samo w meta-fizyce energia ludzkich uczuć nie ginie w przyrodzie ( bo nawet w meta-fizyce obowiązuje zasada ,że energia nie ginie) -tylko kopiuje się ,”zapisuje” na drugim biegunie „magnesu uczuć” jakim jest Przeciw -Świat , który widzą po „śmierci klinicznej” ci co ją przeżyli .

To dlatego właśnie tu na ziemi „włożone w coś serce” czyli energia uczuć ludzkich nie ginie w przyszłości lecz skopiowana na przeciwległym magnesie „bieguna uczuć” (w tym co się nazywa „Niebo” lu po hindusku Akkasza) będzie ci kiedyś przypomniana i wyświetlona jak film- nawet jeśli inni ludzie przeszkadzali ci w realizacji twoich uczuć -tj. „planów wartości” i niewiele wyszło ci tu z nich na ziemi.

W Przeciw-Świecie zapisuje się głównie energia uczuć i intencji (złych lub dobrych) jakie za nimi stały- a nie zapisuje się wysokość Twojego konta bankowego Ty „Durniu Życiowy” z „nagrabionych w pocie czoła lub po trupach” pieniędzy .

To zrealizowane (lub niezrealizowane) za życia uczucia-tj. wartości (lub antywartości) są najważniejszymi rzeczami jakie pokazują się ludziom w stanie „śmierci klinicznej” -a nie widok bankomatu „wypluwającego” pieniądze jest ich ostatnią rzeczą i marzeniem w momencie śmierci- i tak samo będzie też z Tobą Ty „Głupi Idioto Życiowy”

Mogę się z Tobą Czytelniku „założyć o 100 dolarów ” -jak pokręcony astronom ateista-Hawking w temacie „boskiego bozonu” , że tak jest jak piszę -nawet gdybyś dla sprawdzenia moich słów poszedł się powiesić lub utopić . Ja już byłem „jedną nogą” na drugim świecie i wiem co piszę.

Nie rozwijam tu koncepcji „dipolarnej biegunowości” energii ludzkiej w Przeciw-Świecie , ale raczej odnajduję „bieguny wspólnych wartości” ogólnoludzkich w różnych systemach religijno-filozoficznych - i porównam to jak Eliade ze wspólną dla większości ludzi psychologią uczuć (archetypów wartości)-niezależnie od wyznawanej religii .

Nadzieje są to innymi słowy pożądane w przyszłości -a niespełnione z przeszłości wartości.

Prawdziwa Nadzieja ludzka nie jest też “marzeniem” bo marzenia mają tylko ludzie słabi duchowo . Ludzie „silni duchem” mają plany , które wcielają w życie. Wiara zaś religijna - to nadzieja na osiąganie najważniejszych w życiu wartości ( tzw. Sacrum)

Prawdziwa miłość jest z reguły dla większości „normalnych” ludzi na świecie najsilniejszym „uczuciem- wartością” do jakiego większość „normalnych” ludzi dąży w życiu-niezależnie od religii (bo są też ludzie „nienormalni” z antywartościami lub z wymieszanym chaosem pojęć -co rodzi rózne wiry życiowe, krętactwa ,zakłamanie ) .

Ale należy się tu dygresja autora , że o ile tak centralną wartością jest miłość w chrześcijaństwie – o tyle nie w buddyźmie, taoiźmie i filozofiach Wschodu , które tłumią skrajne uczucia ( zarówno miłości jak i nienawiści) na rzecz filozofii „złotego środka” (jak Arystoteles) i wyzwolenia się z pożądań w celu osiągnięcia „Świetego Spokoju ” -przez co w praktyce życiowej np. Japończycy i Chińczycy mają trudności z wyrażaniem uczuć -wbrew naturze np. Afrykanów.

Zakłamanie życiowe rozpoznaje się w postaci „antywartości” (np. zazdrości, chciwości) -co do innych ,a nieposiadanych wartości lub pychy jako np. nienormalnego chwalenia się jakąś niższą wartością materialną ( np. drogim samochodem lub złotą biżuterią lub że jedna kobieta jest ładniejsza od drugiej ) jakby nie było innych i ważniejszych wartości na świecie .

Antywartości te nie są ujęte w opartym o „prawo rzymskie” kodeksie karnym na Zachodzie ,choć istnieją w prawodawstwie Wschodu i Afryki i w „prawie moralnym” ( jak pisał E.Kant)- i tylko dlatego po więzieniach siedzi więcej mężczyzn niż kobiet .

To mylnie sugerowałoby , że kobiety są „lepszymi” ludźmi na świecie ,ale „moralna statystyka” socjologicznego rozkładu normalnego po równo rozkłada wartości i antywartości w świecie-niezależnie od płci.

W jednej z interpretacji reinkarnacji znalazłem kiedyś stwierdzenie ,że w „prawie karmicznym” po śmierci dusze „gorzej” żyjacych wcielane są w mężczyzn , a „lepiej” żyjacych duchów wcielane są w nagrodę w kobiety-bo kobiety mają łatwiej w życiu od ciężarów i „brudnej roboty” robotników-trutniów mężczyzn i kobietom ogólnie łatwiej i więcej się wybacza. Dlatego kobiety lepiej „czują” miłość i dlatego są na „wyższym” poziomie rozwoju niż ci wstrętni podludzie- mężczyźni. Pewnie coś w tym jest bo wiele feministek ma nieludzkie poglądy i czują się nadludźmi w odniesieniu do trutni -mężczyzn ,którzy są nie tylko „brzydsi ale i głupsi” od kobiet. Ale jak mówi stare przysłowie „miłość nie wybiera”- tak jak nikt nie wybierał rodziców.

Miłość jest właśnie kierunkiem “wzwyż” ,wybieraniem lepszych wartości-syntezą Piękna,Dobra i Prawdy ( jak u Platona)- zamiast zakłamania, krętactwa i zła (czyli przeciwieństw tych platońskich Idei)- no bo po co komu taki „kochanek” ( obojętnie czy kobieta czy mężczyzna) co jest zakręcony jak „tampon w piździe” kłamcą życiowym i nie da się normalnie żyć z „krętaczami życiowymi”. Tak samo nie da się zbudować domu na grząskim piachu , tylko na skale.

Pojęcie Boga uosabia taką platońską “syntezę” Dobra w Prawdzie i że jest to razem Piękne.

Bo “Bóg jest Miłością” w chrześcijańskiej idei -i mówiąc to samo odwrotnie- “Miłość jest Boska” .

Te Trzy są zatem razem ze sobą- 'wiara, nadzieja i miłość' , z nich zaś największa jest miłość”-napisano w Hymnie do Miłości -do „cór Koryntu”.

Bo “Wiara” jest właśnie taką “Nadzieją” na taką “Miłość”.

Jak osiągniesz taką Miłość ty wstrętny „Krętaczu Życiowy”- to niepotrzebna ci już będzie wiara religijna -czyli wiara na taka „nadzieję”.

Taka jest więc istota pojęcia “wiary” w chrześcijaństwi i tylko w Nowym Testamencie-bo nie chodzi w niej o wiarę w niewidzialnego „Przywódcę” stada baranów na „Mojżeszowej pustyni”-jakiegoś samca „Alfę” w stadzie rasistów z „Narodu wybranego” wg Starego Testamentu- tylko o widzialną , odczuwalną i realizowaną już tu na ziemi „Boską Miłość” , która jako Energia „Ducha Miłości” nie jest ani „samcem ani samicą” .

Miłość nie jest ani kobietą ani mężczyzną- tylko pozytywną „energią ducha” patrzących we wspólnym kierunku przez „różowe okulary” zakochanych ludzi, tak jak między rodzicami a dziećmi (a nawet między ludźmi a ukochanymi stworzeniami jak uważają buddyści ).

Wg buddystów nawet ukochane zwierzęta domowe czasem o „tę wiedzę” są na wyższym poziomie duchowej mądrości niż gnębiący je głupsi od nich właściciele. W tym buddyjskim ujęciu -twojemu psu , kotowi lub koniowi nie zależy na twoich pieniadzach, karierze ,ważnym stanowisku lub ciągle brakującym ci dla nich czasie, na którym to czasie i pieniadzach nawet się nie znają .

One tylko lubią być kochane i „tu i teraz” -a nie czasem i gdzieś tam kiedyś - i o tyle są mądrzejsze od Ciebie !

Dzień IV Antynomie logiczne pojęć teo-logicznych.

Ale tu pojawiają się ciekawe dylematy logiczno-teologiczne w obrębie monoteistycznych religii -bo Bóg Miłości nie może z natury być sam ( wg koncepcji chrześcijan -a odwrotnie do np. islamu) -bo “do miłości jak do tanga” trzeba najmniej “dwojga” ,a owocem miłości jest trzecia osoba ( jak dziecko jest „owocem” miłości ojca i matki). Tak więc powstała też idea “Trójcy świętej”.

Jest to więc inaczej pojęty monoteizm niż groźny i samotny Bóg -Przywódca stada tylko “Wybranego narodu żydowskiego” w Judaiźmie -czy podobne samotnicze pojęcie Boga Abrahama-czyli Allaha w Islamie ( który rozwinął się od tegoż samego żydowskiego Boga „Abrahama, Izaaka i Jakuba”).

Islamiści wierzą w Boga żydowskiego Praojca Abrahama jak w przywódcę -samca Alfa „stada baranów”-Żydów , bo za „baranów” uważaja Żydów i z nimi walczą. Ale islamiści walcza też między sobą jak „jeden baran z drugim” ( np. Sunnici z Szyitami)-podczas gdy chrześcijanie dawno już przezwyciężyli dawne podziały religijne w filozofii Ekumenizmu- podobnych i wspólnych „najwyższych wartości” -przez co nie warto się zabijać.

Dobro dlatego jest “dobre”, bo jego logika polega na tym ,że chce właśnie dobra innych i chce się “dzielić” -szczęściem i dobrem- bo cóż to byłoby za „dobro” ,którego nikt nie widzi, nie słyszy i nikt nic z niego nie ma ?

Bez zauważenia -bez działania i bez dzielenia się nie byłoby Dobro -„Dobrem”.

Dlatego Bóg Miłości w chrześcijaństwie z samej swej logiki nie mógłby być sam i „sam się kochać ze sobą” -jak masturbujący się w ukryciu egoista- tylko z natury idei Dobra ,które musi się dzielić dobrem aby było widziane „dobro” stwarzał świat zdolnych do pojęcia tego stworzeń.

Tak powstała też w neoplatoniźmie logika chierarchii różnych Eonów (na różnym poziomie rozwoju ducha) -od prymitywnych do „pół zwierzęcia pół ducha” jakim jest człowiek -po przekraczających możliwości ludzkie Aniołów (czy UFO-ludków lub Demiurgów ) -jako logiczny skutek rozwoju poziomów logiki ducha.Tak zatem przedstawiliśmy antynomie pojęcia „Dobrego Boga” , które to Dobro jednak różni się w powyższych religiach monoteistycznych.

Pytanie kogoś dlaczego ma wierzyć w Boga -jak nie widział Boga jest tak samo odwrotnie postawione “na głowie “ i takim samym przyznaniem się do „ślepoty serca” jak pytanie dlaczego ma wierzyć np. w miłość matki do siebie, miłość żony lub miłość dziecka - jak coś takiego nie widzi, nie da się „dotknąć i zważyć” i nie zaznał lub nie wie co to ( jak ślepy na świat egoista co nigdy nikogo naprawdę nie kochał) .

Miłości nie zobaczy ktoś kto jest na nią “ślepy”- i wielu jest takich ludzi „ślepych, głuchych i upośledzonych” - i idą przez życie tacy ślepi , zatwardziali- “twardziele” lub podli jak “zezwierzęceni podludzie”- ( “homo homini lupus” wg filozofii Hobbsa - “człowiek człowiekowi wilkiem “)

Ale czasem nawet pies “bardziej kocha” swego pana i jest o tyle „mądrzejszy” od swego gnębiącego go właściciela- stąd nie dziwi mnie , że w neoplatońskim świecie “kręgów duchowych” ( lub pojęciu „Mandali” filozofii Wschodu) ważniejszy jest poziom „rozwoju duchowego” istot żywych w wyczuciu najwyższych idei ( w tym- Miłości) niż kim jest ta istota- czy „zezwierzęconym człowiekiem” czy „mądrzejszym” od swego właściciela psem.

W tym znaczeniu na różnych poziomach tegoż rozwoju „kręgów duchowych” znajdować się mogą „źli i niemądrzy” ludzie lub „dobre lub złe” psy, lwy czy inne stworzenia. W znaczeniu “reinkarnacyjnym” buddyzmu tzw. “złe” zwierzęta ( -w tym “glisty i robale ludzkie ” ) to prymitywne duchy “złych i głupich prymitywów”-w tym ludzkich podludzi ,co się ztrzymały w spirali rozwoju ducha do wyższego poziomu.

W hinduiźmie i w Kalkucie „matka Teresa” zajmowała się „biednymi i chorymi Pariasami” dlatego, że sami hinduiści w systemie kastowym nie chcieli im pomagać uważając (wg hinduizmu), że bieda i choroby tej najniższej kasty są ich karą za wcześniejsze wcielenia i sami sobie są winni swojej „karmy”.

Z kolei w rozwoju spirali „Mandali duchowych” w buddyźmie mało istotny jest świat materializmu – bo najważniejszym celem życia od czasów szczęśliwego życia dziecka przy matce (o którym to celu wielu zabieganych później za “Mamoną” ludzi zapomina) jest -czy ostatecznie po zatoczeniu kręgu „akrobacji i fikołków życiowych” osiągnąłeś “ Ty Tłumanie Życiowy” taką jak w dzieciństwie szczęście, miłość i spokój ducha -co bez harmonijnego i dobrego współistnienia z innymi ludźmi i zwierzętami domowymi lub w samotności egoisty jest niemożliwe.

W ogóle dzieci mają lepszy dostęp do „mistycznych” pokładów człowieka i do podświadomości w marzeniach sennych i kontaktów transcendentnych z „Zaświatami” niż te same dzieci jako dorośli, gdzie następuje „usztywnienie” myślenia przez edukację i twarde realia życiowej walki o „byt i przetrwanie” w dżungli ludzkości.

Ale nie o to chodzi w życiu by „wiwijać fikołki” i tylko walczyć ze wszystkimi bo „tylko pieniądze się liczą” -tylko tacy ludzie jako „staruchy” stwierdzają na koniec życia po domach starców , że tylko miłość i szczęście bliskich się liczy ,o czym w czasie wywijania „fikołków życiowych” w środku życia zapominali . Na starość z powrotem stary człowiek jak małe dziecko cieszy się z najprostrzych odruchów życzliwości innych ludzi i swoich bliskich -i to ostatecznie jest ich szczęściem ( bo wielu na starość niedoczekuje szczęścia ) .

Nawet bogacz nie kupi pieniędzmi lub krzykiem czyjegoś szacunku lub miłości - bo na to sobie trzeba inaczej “zasłużyć” u ludzi- bo nie można np. “mieć miłości” lecz co najwyżej “być lub nie być” kochanym przez innych .

Stąd w tej „logice serca” -i w buddyjskiej „ filozofii karmy” nawet niebogaci, skromni ludzie -a nawet „dobre bo kochające” psy są bardziej „szczęśliwi “ i na wyższym poziomie „Mandali” rozwoju duchowego niż „ślepi i głusi” bogacze lub różni „napakowani twardziele” - trenujący “mięśnie i głupotę” (zamiast rozum i ducha).

Takie też niedojrzałe „ludzkie robaki życiowe” i inne maszkarony pojawiały się w wizjach pośmiertnych “złych ludzi” w Tybetańskiej Księdze Zmarłych i i na obrazach Sądu Ostatecznego Hieronima Boscha - malującego już 400 lat wcześniej „tunel pośmiertny” -żywcem jak ze współczesnych opowieści ludzi po śmierci klinicznej z książek dr R. Moodego.

Dzień V Najwyższe wartości w hierachii wartości

Tam gdzie pojawia się prawdziwa Miłość -tam rośnie też Dobro i Prawość.

Prawość w znaczeniu moralnym nie jest tym samym co „prawo” wg prawników - bo nawet prawo i prawnik często są „nieprawe”.

Dlatego prawo bez przerwy ulega “zmianom “prawa na lewo , a lewo na prawo”, a zasady moralne z 10 przykazań boskich nie podlegają zmianie i dlatego są uniwersalne – i taka jest też przewaga niezmiennych praw moralnych nad prawem i prawnikami.

Dlatego też do Sądu nie przychodzi się po “sprawiedliwość” ( w znaczeniu “moralnym” ) -tylko po dowolny wyrok , wydany najczęściej dowolną interpretacją wzajemnie się wykluczających ,zmieniających i przeciwstawnych przepisów przez dowolnie interpretujących to prawników .

Na bawieniu się wzajemną sprzecznością przepisów na dany temat-a nie na obronie ludzi najczęściej polega praca adwokatów, którzy biorą pieniądze od klientów (niezależnie od wygranej lub przegranej sprawy) za zabawianie się wzajemną sprzecznoścą przerośniętej ilości przepisów.

Współczesne prawo na Zachodzie jest tak „przerośnięte” jak nigdy dotąd w historii i tak skonstruowane, że prawie wszyscy ludzie są codziennie „przestępcami”- łamią mniej lub bardziej nieświadomie różne przepisy ,że na każdego można codziennie znaleźć „paragraf”, który złamał.

Ty Czytelniku codziennie od samego rana jak tylko wstajesz łamiesz różne przepisy -począwszy od codziennego przechodzenia na ulicy w pośpiechu do pracy lub szkoły nie „na pasach”, deptaniu trawników lub w pośpiechu rozdeptaniu pożytecznych dżżownic i mrówek lub w pierdzeniu jak krowa na ulicy lub w autobusie (o efekt cieplarniany oskarżono nawet krowy ) , plucie na ulicy lub „plucie” na innych poprzez posługiwanie się brzydkimi słowami na koleżanki i kolegów lub szefa w pracy , posługiwanie się nielegalnie ściaganymi piosenkami, grami , nieoszczędzanie energii lub wyrzucenie nieposegregowanych śmieci (zwłaszcza wiecznie trwałych plastików) – na wszystko dobry prawnik znajdzie na ciebie „złamany paragraf” . Bo tak skonstruowany jest obecny system prawny ,że wszyscy są „automatycznymi przestępcami”.

Zakłamaniem prawnym są też stosowane półprawdy – najczęstszy przekręt wszelkich polityków w polityce lub prawników po sądach, którzy wydobywają jedne rzeczy a milczą o innych- w tym samym temacie.

Dlatego wszelkie sądy nie są od ustalania „prawdy i sprawiedliwości”- bo najczęściej półprawdami przerzucają się prawnicy.

Ciekawe jest w ogóle pojęcie półprawdy- nieznane logice i w matematyce - a powszechnie stosowane właśnie przez polityków i prawników.

Sądy nie są od wymierzania „dobrej sprawiedliwości”, bo sprawiedliwość i dobro są pojęciami moralnymi z języka religii -a nie prawnymi i boska sprawiedliwość (np. z Biblii) jest odmienna od dowolnie zmieniających się co chwila przepisów prawa . Dlatego w pełni możliwe jest niemoralne prawo- co najlepiej widać po stale zmieniających się i zwiększających się na niekorzyść gnębionych obywateli przepisach np. podatków bezpośrednich i pośrednich. Te ostatnie namnożone są w tak ogromnej ilości jak namnożone do granic absurdu różne podatki miejskie i parkomaty i różne znaki zakazów niemal wszędzie w wielkich miastach i w taki sposób (jak nie było jeszcze 50 lat temu) że sami urzędnicy ,którzy je nawprowadzali wolą uciekać z miast i budować domy na przedmieściach lub pod miastami.

Ilość zakazów i nakazów np. w sprawie bez końca narastających przepisów podatkowych dawno przekroczyła granice wsciekłości obywateli w tzw. krajach „demokratycznych” -przez co takie „zbójeckie prawo” państwa do łupienia obywateli nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością .

Dlatego przedsiębiorcy demokratycznego Zachodu uciekają ze swoimi fabrykami na niedemokratyczny Wschód, gdzie są prostrze prawa i niższe i mniej podatków. Tak zatem udowodniliśmy jak prawo potrafi być „zbójeckie” i nie ma nic wspólnego z moralnymi pojęciami dobra i zła, co przynależy do języka norm religii -a nie prawa.

Tymczasem nie da się zbudować “szczęśliwego” życia na ziemi “na siłę” -na gnębieniu, opluwaniu i krzywdzie innych ludzi - i na deptaniu, przestawianiu kolejności lub negowaniu najwyższych wartości ( np. Platońska triada-Dobra, Prawdzie i Pięknie) -bo cóż to byłoby za Dobro budowane przez wielu w życiu na nie-prawdzie jak budowanie Zamków na sypkich piaskach - i nic w tym nie ma byłoby pięknego.

O ile wartości niższe w życiu przynależą do świata “mieć” ( np. mieć jedzenie,laptop,samochód -co wielu ludziom zasłania horyzonty myślowe)- o tyle platońskie wartości najwyższe należą do świata “być” -tak jak istnieją ogólne idee i prawa logiki , że np. 2+2=4 .

Lepiej “być” niż “mieć” (o czym wielu ludzi zapomina) - “być człowiekiem” niż “mieć dobrze” -jak “ma dobrze” np. nażarty po szyję pies ogrodnika na łańcuchu przy budzie.

Szczęścia -tak jak Miłości nie da się “mieć” - tak jak bogacz “ma dom” jak bunkier otoczony wysokim murem odgradzającym się od ludzi z groźnie wyglądającymi “bodygardami “,a może nie mieć miłości i szacunku ludzi -bo nie można posiadać czyli “mieć miłości” -lecz co najwyżej “być lub nie być” kochanym -a szacunek ludzi nie da się wymusić !

To znaczy własnie “Być czy nie być”-oto jest pytanie (Szekspirowskie zawołanie) .

Nikt nie musi kogoś kochać “na siłę”-bo miłość jest właśnie wolnym wyborem-a nie przymusem.

Przymus i przemoc jest właśnie dlatego złem-bo jest prze-Mocą , mocą zła czyli iluzją Dobra.

Zło jest iluzją i samoniewolą bo jest odwrotnością Dobra- czyli parodią Dobra.

Zło nie wystarczy opisać jako prosty “brak dobra” (jak u Akwinaty- św. Grubasa z Akwinu) - bo dobro jest trudną sztuką “budowania siebie”, a zło jest prostym niszczeniem . Niszczenie domów zawsze jest łatwiejsze niż zbudowanie “ciepłego domowego ogniska” lub czegoś pozytywnego i dobrego.

Zbudowanie “dobrego domu” tak jak i zbudowanie katedry lub “dobrobytu społecznego” trwa znacznie dłużej i zawsze jest trudniejsze niż podłożenie bomby na dworcu przez terrorystów lub tylko krytykowanie wszystkich innych ,że wszystko jest “źle i do dupy” na świecie !

Kiedyś filozof Hegel pisał , że “Bóg nie chce ludzi o ciasnych sercach i pustej głowie”- nawet jeśli jest to głowa Blond Sex Bomby na wiecu półnagich Ekologów czy Hipisów żyjących w zgodzie z Naturą i protestujących z piwem w ręku przeciw wszystkim i wszystkiemu.

Podobne artykuły


16
komentarze: 111 | wyświetlenia: 2088
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 810
13
komentarze: 8 | wyświetlenia: 854
12
komentarze: 24 | wyświetlenia: 1483
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1281
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 415
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 932
10
komentarze: 298 | wyświetlenia: 960
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 671
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 648
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 695
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 969
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1112
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 572
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 579
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

zmuszali cię do czytania książek, ale ty się nie dałeś. To widać.

  swistak  (www),  17/04/2017

http://eiba.pl/3w mamy wiele wspólnych spostrzeżeń i wniosków. Po wklejeniu zaznacz tekst i kliknij na wiekszą czcionkę. Wszystkie artykuły można tak poprawić.

  mojra  (www),  17/04/2017

Sformatuj tekst fragmentami osobno dla każdej wielkości czcionkiDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska