Login lub e-mail Hasło   

Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty

To trzy osoby, trzej mężowie, którzy odwiedzili Abrahama. Egzegeci tłumacząc Stary Testament często z ignorancji określają dwie osoby z Trójcy jako aniołów.
Wyświetlenia: 527 Zamieszczono 01/05/2017

Bóg w gościnie u Abrahama

1 Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.

2 Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi,

3 rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!

4 Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami.

5 Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».

6 Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki».

7 Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził.

Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.

9 Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie».

10 Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna». Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było tuż] za Abrahamem.

11 Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom.

12 Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój stary mąż?»

13 Pan rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam?

14  Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna».

15  Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: «Wcale się nie śmiałam» – bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: «Nie. Śmiałaś się!»

16 Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić,

17 a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić?

18 Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi.

19 Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana, postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi».

20 Po czym Pan rzekł: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie.

21 Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».

22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem.

23 Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?

24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?

25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?»

26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich».

27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem.

28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu».

29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu».

30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu».

31 Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu».

32 Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.

1 Owi dwaj mężowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi,

rzekł: «Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze».

3 Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się.

4 Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,

5 wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować!»

6 Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,

7 rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!

8 Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!».

9 Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

10 Wtedy ci dwaj mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.

11 Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.

12 A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź [ich] stąd.

13 Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ skargi na nie do Pana tak się wzmogły, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć».

14 Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako [przyszli] zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Ci jednak myśleli, że on żartuje.

15 Gdy już zaczynało świtać, mężowie przynaglali Lota, mówiąc: «Wstań, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta».

16 Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce – Pan bowiem litował się nad nimi – i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.

17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!»

18 Ale Lot rzekł do nich: «Nie, Panie mój!

19 Jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął.

20 Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie».

21Odpowiedział mu Bóg: «Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz.

22 Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar.

23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru.

24 A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia [pochodzący] od Pana z [nieba].

25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.

26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.

27 Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem.

28 I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal.

29 Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, wspomniał o Abrahamie i ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał.

Podobne artykuły


13
komentarze: 49 | wyświetlenia: 1480
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1585
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1206
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 2043
11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 2903
11
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2420
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1537
10
komentarze: 123 | wyświetlenia: 981
10
komentarze: 156 | wyświetlenia: 800
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 532
10
komentarze: 81 | wyświetlenia: 2322
10
komentarze: 38 | wyświetlenia: 1643
10
komentarze: 69 | wyświetlenia: 678
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Koriolan,  01/05/2017

„Nie musisz wierzyć w Boga by być dobrym człowiekiem. To tradycyjne wyobrażenie Boga jest w pewnym stopniu przestarzałe. Ktoś może być uduchowionym, ale nie religijnym. Chodzenie do kościoła i dawanie pieniędzy nie jest koniecznością. Dla wielu natura może być kościołem. Wielu najlepszych ludzi w historii nie wierzyło w Boga, a w tym samym czasie najgorsze ludzkie uczynki robione były w Jego imieniu.”
.
-Papież Franciszek
.

  swistak  (www),  01/05/2017

@Koriolan: Dobry, bo dał cukierka a mógł zabić. Bóg to Miłość. Zakochani to szaleńcy. Bóg szaleje za Tobą a ty tylko letni, obojętny na te zaloty i ofertę, ale dobry, bo nie zabija, gwałci i nie kradnie, często dlatego. że nie było okazji. Świat nie pozwala na moralną neutralność. Albo z Bogiem albo z Jego wrogiem. Tych co z Bogiem świat atakuje. Neutralnych olewa i gardzi nimi. Co widać słychać i czuć tu na portalu. Pozdrawiam majowo!

  Koriolan,  02/05/2017

@swistak: Nie do końca mnie rozumiesz ...
To nie ma nic wspólnego z wolną wolą ani z mediami.
Księża jak i faryzeusze nie znają Boga więc jedyne co im pozostało to INDOKTRYNOWAĆ wiernych.
I ZA TO ja ich atakuje ... I Ciebie.
.
Takie jest moje zdanie :-)))

Czytałeś Denikena i Sitczina ? ( tłumacz tabliczek Sumerów)- Genezis a nawet 'Potop' powiela autentyczne wcześniejsze teksty Sumerów a 10 przykazań Mojżesza powielają Kodeks Hamburabiego Babilonu -co nie podważa autentyczności Biblii. Co do Abrahama który chciał zamordować własnego syna-to dzisiaj sądy rodzinne za coś takiego automatycznie pozbawiły by go władzy rodzicielskiej -a w telewizji zrobi ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  01/05/2017

@nieziemski: Też ociekałem nieufnością i miałem dystans do Boga. Bez łaski wiary, która jest Jego darem. dla tych co zrobią Mu miejsce w sercu, wypełnionym po brzegi wątpliwościami i ezoterycznymi teoriami.Do pełnego i Salomon nie doleje. Każdy kto Go szuka w końcu znajdzie. Egzorcyści wiedzą a nie wierzą. Moja niewidząca matka otrzymała przekaz od osoby zmarłej, mimo, że nie wiedziała o jej śmier ...  wyświetl więcej

@swistak: Je nie podważam autentyczności Biblii i wartości chrzescijańskich-bo sam przeżyłem Życie po Życiu" , ale z doświadczenia sądowego wiem ,że Abrahama dzisiejsze sądy pozbawiłyby praw rodzicielskich- bo za bardziej błahe rzeczy niż próbę morderstwa syna tak robią przy rozwodach

  Hamilton,  01/05/2017

Swiatak czyli możemy spać spokojnie. Nie zniszczy nas Pan ze względu na ciebie. Sprawiedliwego pomiędzy sprawiedliwymi. Ty chyba zostałeś poczęty w zakrystii. Po czym ojciec wyzionął ducha. Idę polewitować.

  bafomet,  02/05/2017

@Hamilton Starszy: Należy dodać AMEN.

  Hamilton,  01/05/2017

I miał Lot soli pod dostatkiem do końca swych dni. Pan pozwolił mu solić, ale chyba nie pieprzył. Agencje towarzyskie w Sodomie pozamykali. U nas w katolickim kraju coś takiego by nie przeszło. Referendum by zwołali i premier musiałaby słuchać suwerena. Nie jeden sutener karierę by zrobił w polityce.

  bafomet,  02/05/2017

@Hamilton Starszy: "Nie jeden sutener karierę by zrobił w polityce". - powinno brzmieć:Nie jeden sutener karierę zrobił w polityce.

  swistak  (www),  02/05/2017

@bafomet: i Hamilton! Stworzenie, to Jego cyrk, a w nim nie brakuje małp, którym się wydaje, że stały się ludżmi jak i klownów kopiących się po tyłkach, by mogła rechotać eiobowa gawiedż.

  bafomet,  03/05/2017

@swistak: Czy to są małpy?
ukrzyżowania i inne
12-sto letni chłopiec
http://kresy.pl/wydarzenia/syr(...)hlopca/
3-letni chłopiec http://wy ...  wyświetl więcej

  Hamilton,  03/05/2017

@swistak: ty masz się dobrze. Bez kopania się w dupę wzbudzasz wesołość jak Charlie Chaplin.

  Kitek,  02/05/2017

Kiedy Pan Bóg dyktował biblię jakiemuś Żydowi to cóś Mu się popieprzyło w głowie i nie tylko w tym przypadku.

Sara „Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój stary mąż?»” Mówi wyraźnie o swoim „starym mężu”. Jako żona chyba wiedziała, w jakim stanie sprawności jest jej mąż. A może tylko w stosunku do swojej starej żony był niesprawny…

...  wyświetl więcej

  Hamilton,  03/05/2017

@Kituś: żyjesz. Opłakiwaliśmy cię. Myślałem, że koty nakopały ci do wora albo co gorsze zeżarły jak myszy Popiela. Eioba odżyje moralnie, intelektualnie i duchowo.

  Hamilton,  03/05/2017

@Kitek: "Abracham ożenił się jeszcze z Keturą i używał jej fizycznie i po męsku, a ta zrodziła mu aż sześciu synów". Całkiem możliwe. Z pomocą sąsiadów, listonosza i kominiarza. Dziś dostałby 3000 od Kaczydeł i losy świata potoczyłyby się inaczej.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska