Login lub e-mail Hasło   

Przebudzenie Śpiących ( Tęczowych ) Rycerzy

Czy słowa arystokracja i szlachetny mają znów odnosić się do nas – Polaków ? Czuję, że tak. W kraju gdzie każdy tytułuje się Panem lub Panią zacznie się rewolucja światowa
Wyświetlenia: 456 Zamieszczono 20/09/2017

"Wyrażając nasze przekonania, nikomu niczego nie narzucamy. Wypowiadając nasze poglądy na nikim przymusu nie wywieramy. Niech każdemu wolno będzie mieć własny sąd, własne zdanie w sprawach religii (...). Wszyscy jesteśmy braćmi, z których żadnemu nie dano władzy i panowania nad sumieniem bliźniego (...)."

Katechizm Rakowski, Przedmowa.

Sformułowanie to pochodzi z katechizmu Braci polskich, nazywanych arianami. To motto mi przyświeca i pisząc te słowa nimi się kieruje – nic nikomu nie narzucam, wyrażam swoje zdanie, swoją opinię. Przerwałem naukę po maturze i dalej kształciłem się sam. Mam to szczęście, że światopogląd elit rządzących nie został mi w pełni zaszczepiony i mogłem dzięki temu nabyć swój – czego życzę każdemu. Dziele się z rodakami swoimi przemyśleniami ale... to tylko przemyślenia. Może jednak kogoś zainteresują. Celowo nie używam dat ani nie podaje historycznych źródeł bo nie jestem naukowcem i nie o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą jak ktoś chce to sam znajdzie wszystkie niezbędne informację.

Jeszcze krótko o arianach:

Uznawali oni zasadę braterstwa wszystkich ludzi. Głosili bezwarunkowy pacyfizm, odrzucali ideę podziału społeczeństwa na stany, nie zgadzali się z poddaństwem chłopów oraz z obowiązkiem świadczenia dziesięcin. Sprzeciwiali się karom chłosty i śmierci. Dopuszczali jedynie walkę obronną. Optowali za własnością wspólną.

Tu zwracam uwagę, że bracia Polscy – arianie – wyznają wartości, które wyznawali nasi praprzodkowie – ariowie. Nie było tam gorszych i lepszych, nie było podziałów bo każdy miał swoją rolę i każdy był równy. Ariowie opanowali tak wielkie terytoria ( o czym będę pisał w kolejnych artykułach ) nie podbojem, ogniem i mieczem a skutecznością i atrakcyjnością „bycia”. Jako pasterze i rolnicy byli niesamowicie skuteczni w produkcji dóbr i dlatego ich ekspansja była tak rozległa. Wchłaniali inne nację bo one same tego chciały i lgnęły do nich aby uczyć się i rozwijać. Nie siłą a sercem i duchem zdobywali świat.

Wracając do arian:

Ze spraw wyznaniowych: odrzucali boskość Jezusa, zwracali uwagę, że „był czas, kiedy nie było Syna”, kiedy nie było nikogo przy Bogu Ojcu. Zanim Syn został stworzony/zrodzony, nie istniał. Tak więc tylko Ojciec jest niezrodzony, a więc odwieczny, Syn, jako zrodzony, zaistniał w czasie.

Pogląd ten był sprzeczny z wyznawaną przez Kościół doktryną o odwiecznie istniejącej Trójcy. Arianie odrzucali przedmioty kultu (obrazy, relikwie) jak też i ceremonie, obrzędy. Odrzucali też przymusowy chrzest uznając, że tylko świadomy wybór wyznania przez dorosłą osobę może być odpowiedzialny. Negowali możliwość zmartwychwstania ciała na Sądzie Ostatecznym, ale uznawali za możliwe zmartwychwstanie duchowe ludzi postępujących dobrze.

Religia, religią ale wartości wyznawali piękne. Czy dziś gdy Polska staję się domem wszystkich, gdy wypełnia się proroctwo Klimuszki mówiące o czasach świetności Polski, które mają nadejść – te wartości mają znów zagościć w naszych sercach? Nowa myśl i nowa idea która z tych ziem ma promieniować na cały świat ma opierać się właśnie na tych wartościach? Wartościach wyznawanych przez Ariów potem Słowian a później już tylko arian. Czy słowa arystokracja i szlachetny mają znów odnosić się do nas – Polaków ? Czuję, że tak. W kraju gdzie każdy tytułuje się Panem lub Panią a nasz zbór – zbór wszystkich Panów i Pań – to Państwo. Rodzina. Każdy Lach to Pan – mówi księga przysłów polskich.

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Przejedziemy się po wrogach jak husaria ale wygramy siłą ducha a nie mięśni.

PRZEBUDZENIE ŚPIĄCYCH RYCERZY

Legenda o Śpiących Rycerzach opowiadana przez starych Górali, ujęta w różnych publikacjach zbierających baśnie, bajki, podania, mity, mówi o tym, iż w chwili zagrożenia Śpiący Rycerze przebudzą się by bronić Rodaków i Ojczyzny. Specyficzny kształt Giewontu przypominający sylwetkę śpiącego człowieka dodawał legendzie estymy :)

Śpiący Rycerze nie posiadają fizycznej formy. Są energią, siłą, polem świadomości zawierającym w sobie pradawne wzorce myślowe. Z tej energii – energii Ziemi i Słońca - korzystali Prasłowianie, a pole świadomości o którym piszę zostało utworzone za czasów świetności Ariów.

Czy tylko ja czuję, że maszyna ruszyła – gdy idąc ulicami obserwuje pięknych, uśmiechniętych ludzi z pięknymi, uśmiechniętymi dziećmi – tak, z masą dzieci na ulicach? Stara Europa przestała się rozmnażać a u nas ? Zupełnie odwrotnie. I nie wierzę, że to zasługa 500+. To ruszyła maszyna przebudzenia. Tu na naszej Ziemi. Efekty oddziaływania nie są natychmiastowe i od razu widoczne. Ta siła, moc rusza bardzo powoli, gdy jednak nabierze już rozpędu; nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. Nasz kraj od zawsze miał przydzielonych strażników – Rosję i Niemcy, którzy mieli nasz kraj utrzymywać przy życiu ale eksploatować do granic żerując na naszej energii. Polecam tu zapoznać się z wywiadem z prof. Kieżuniem, wybitnym polakiem, patriotą, uczestnikiem Powstania Warszawskiego i w ogóle postacią – legendą:http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-gospodarka-swiatowa/item/21379-kraje-ko%c2%adlonialne-m-in-polska-maja-byc-eksploatowane-lecz-nie-niszczone-%e2%80%93-to-polityka-zachoduDziś do gry włączyły się jeszcze Chiny, a i Stany Zjednoczone są blisko cały czas. Zdaje się, że prezydent Trump odwiedził Polskę jako drugi kraj w kolejności po objęciu urzędu ( choć mogę się mylić ). Wszyscy chcą się podłączyć pod to pradawne źródło.Tak więc – nad Polską jest stały nadzór bo starożytne rody, które rządzą światem doskonale wiedzą o „przebudzeniu tęczowych rycerzy” tylko nazywają to inaczej bo nie są to ludzie, którzy operują słownictwem z bajek. Oni wiedzą, że ta siła o której pisze, główna siła działająca na Ziemi – w zgodzie z nią – wróci, i to stanie się tu – na naszej Ziemi.Od ilu lat pracuje się nad schamieniem narodu? Wybijano nam inteligencję, zamieniano książki na wódkę - wszystko drożeje ale alkohol nie, promuje się pedalstwo, politykę antyrodzinną, w mediach funkcjonuje obraz Polaka – pijaka-złodzieja-cebulaka-nieroba choć Polacy pracują najciężej w Europie. Jednocześnie Polscy inżynierowie to najlepsi na świecie specjaliści i możecie być pewni, że każdą złowieszcza firmą, która opanowała świat żeruje na Polakach i na ich rewolucyjnej myśli, uniwersalności, wielozadaniowości, wszechstronności. WYBITNOŚCI.

Czas aby ci wspaniali ludzie zaczęli działać tu – na naszej Ziemi. Tak nam dopomoż Bóg!!!

Tak więc, wracając do tematu tęczowych rycerzy i tego starożytnego pola energii: podzieli ona (energia) społeczeństwo na 2 grupy:

  • Polaków, których będzie wzmacniała, inspirowała do działania

  • wrogów pełniących rolę Polaków, którym będzie coraz trudniejTeraz przetwórzmy sformułowanie „starożytne pole energii” na coś łatwiejszego do strawienia dla tych dla których to zbyt nierealne / nierzeczywiste. Tak więc „starożytne pole energii” to stara dobra nieświadomość zbiorowa. Co to takiego ?


Nieświadomość zbiorowa to:

jedno z głównych pojęć psychologii analitycznej C.G. Junga, oznaczające wspólną, ponadosobową psyche”, w której skład wchodzą archetypy i popędy będące, wg Junga, wrodzonym wyposażeniem indywidualnej psychiki każdego człowieka;
nieświadomość zbiorowa steruje świadomością, przystosowując ją do prawidłowości wewnętrznej, wspólnych całej ludzkości; ma porządek niedostrzegalny dla świadomości, działa w sposób celowy; jest wieczna, o ile wieczny jest gatunek ludzki, jest zatem względnie niezależna od czasu i przestrzeni; wyraża się poprzez symbole; rozwój człowieka polega na coraz lepszej integracji jego świadomości z nieświadomością zarówno indywidualną, jak i zbiorową; wg Junga konfrontacja z archetypami n.z. jest psychicznym korelatem życia religijnego i duchowego.”

To, co Jung nazywa "nieświadomością zbiorową" w innych kręgach znane jest np. jako Duch Narodu, Duch Przodków czy też Pole Morfogenetyczne, którego istnienie potwierdzono.

I tu znów zapytam tych sceptycznie nastawionych:

dlaczego tak usilnie możni tego świata dążą do zniszczenia naszej nacji? Skąd w nich tyle nienawiści do Polaków? Skąd to oczernianie, wymazywanie lub przeinaczanie dziejów naszego Narodu?

Oni boją się naszej świadomości; wzorców myślowych, idei, które w prostej linii czerpiemy od Ariów, gdyż tylko my – poprzez genetykę - posiadamy "klucze" do tychże pól.

Tak, jesteśmy potomkami Ariów. Ich duchowymi spadkobiercami i następcami. Rasa Panów to my a II Wojna Światowa miała nas wytępić, niewolić i żerując na naszej energii zbudować lebensraum dla naszych odwiecznych przeciwników.

Nasz „wróg” - wróg Słowian nie umie sam tworzyć – przejmuje gotowe już wzorce i przetwarza na swoją modłę, ewentualnie kopiuje istniejące – sam jest pozbawiony możliwości tworzenia, kreacji, którą nam – Słowianom ( ariom ) dał sam Najwyższy Stwórca – czyniąc nas na swoje podobieństwo.

Hitler – organizator rzezi Słowian ( pod płaszczykiem zagłady Żydów ) w swojej dyrektywie do Himmlera pisał: Słowianie – a szczególnie Polacy – są nam niezbędni. Jako szczególnie niebezpieczni muszą zostać wytrzebieni a spacyfikowane jednostki mają być wciągnięte w skład Rzeszy – Polska myśl techniczna, kreatywność wraz z karnością niemieckiego robotnika da „maszynę idealną”. Spójrz na i tak zafałszowane statystyki II Wojny Światowej – kto najwięcej stracił na wojnie, czyja ludność została wybita? Czy ktoś ma wątpliwości ? Żydzi ofiarami wojny światowej ? Jacy Żydzi ? Żydzi zostali wybici wcześniej a ich miejsce zajął sponsor wszystkich wojen światowych i lokalnych, dostawca broni obu stronom konfliktu. Przejął ich religię, przejął kabałę. Przejął bo sam nie ma nic, nie umie tworzyć. Kopiuje i przeinacza.

Zauważcie, że symbole Rzeszy to przejęte symbole Słowian ( ariów ): swastyka, orzeł rzeszy, orzełek na mundurach, symbol SS – mógłbym tak długo wymieniać. Symbole są odwracane – i tak:

swastyka – nasza – prawoskrętna – wroga – lewoskrętna

orzeł – nasz – biały – wroga – czarny

SS – to dwie runy oznaczające Słońce, prasłowiański symbol znaczący „życie” – przeinaczony przez wroga – oznacza śmierć

orzełek na mundurach rzeszy to symbol braci Polskich – arian – tylko odwrócony

I tak dalej i tak dalej.

Czy widzicie wzorzec? Tu mała dygresja – czy wiesz, że „Słowianin” oznacza to samo co „Semita”. Sprawdź.Rasa aryjska, na którą powoływali się naziści nigdy nie istniała, istniała natomiast kultura, lud. To my, dzisiejsi Słowianie. W sercach potomków Ariów ponownie zaczyna budzić się pradawna siła, myśl, idea.

"Polacy nie zwyciężą bronią, lecz modlitwą". Modlitwą czyli myślą; ideą. Chodzi o to, że świat Jawi czyli fizyczny jest światem skutków, nie przyczyn. Wszystkie przyczyny zachodzą w innych wymiarach/światach.

To jest wspólna, zbiorowa świadomość, która dzięki współpracy milionów ludzi z różnych dziedzin i wielu pokoleń rozwija się i popycha cywilizację. Najpierw ewoluowała zbiorowa świadomość, a dopiero w ślad za nią wytwory rąk ludzkich.

Mam nadzieję, że dostrzegasz siłę i potęgę zbiorowej świadomości. A teraz wyobraź sobie jaka musi być siła i potęga świadomości mającej tysiące lat, która w dodatku działa niejawnie, w ukryciu i steruje ludźmi poprzez modyfikację ich podświadomości.

Śpiący Rycerze już nie śpią. Przebudzili się i przystępują do działania. Wpływ tej siły zapewne już odczuwają ludzie bardziej wyczuleni, bardziej duchowi. Reszta poczuje, a później zobaczy skutki w niedalekiej przyszłości.

Ku chwalę Ojczyzny!!!

W artykule wykorzystałem fragment artykułu:http://ag.108.pl/index.php/swiatopoglad/153-przebudzenie-spiacych-rycerzy

Nie znam autora ale to bez wątpienia jeden z tęczowych rycerzy. Chwała mu za jego pracę i myśli. Pozdrawiam go korzystając z okazji.

Aha, co do określenia „tęczowy rycerz” - to nie ma nic wspólnego z ideologią gender :) Tęczowy rycerz zawdzięcza swą nazwę swojej wielobarwnej aurze. Mistrzowie Światła Ariów mienili się wszystkim kolorami tęczy. Dziś człowiek jeśli w ogóle widać jego aurę spod elektrosmogu ma ją ( aurę ) jednokolorową. Ci bardziej rozwinięci duchowo mają więcej niż jeden kolor. Tak więc rozumiecie kim byli Tęczowi Rycerze Ariów. Na pewno rozumiecie. Chrystus rozumiał.Do dzieła rodacy!!! Bądźcie dla siebie wyrozumiali, mili i uczynni.

Zbudujmy tu w tym pięknym kraju coś wspaniałego. Razem!!!Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1274
17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1598
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1025
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 962
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 855
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 940
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 892
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 774
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 774
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 558
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 900
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 780
 
Autor
Artykuł  liwa,  21/09/2017

ciekawy i dobrze napisany tekst... :)

@liwa:"ciekawy i dobrze napisany tekst... :)"-Liwka, skarbie Ty mój!Pomyliłaś nicki:-)Tak piszesz z profilu"koLo",zapomniałaś tylko dodać, że ostro przyprawiony:-)Buuźka:-),wyluzuj, to tylko wirtualna rzeczywistość!

  liwa,  21/09/2017

@szubrawiec: idiota...

@liwa:"idiota"-Och Liwo! Dziękuję za ten komplement! Naprawdę nie zasługuje by porównywać mnie do głównego bohatera Dostojewskiego! Tamten idiota był człowiekiem szlachetnym, wrażliwym i jakże niezrozumiałym dla motłochu i gawiedzi...jam zwykła, cyniczna łachudra i szelma...ale dziękuję! Od zawsze przeczuwałem, że darzysz mnie sympatią i widzisz we mnie ogromny potencjał...jeszcze raz dziękuję! Buuźka:-)

@liwa: "ciekawy i dobrze napisany tekst... :)"-i dlatego zabrałaś głosa? Co? Z rekomendowanych nie da się cofnąć?Który to już raz głosujesz, bo Ci się podoba, a później gdy Dylo skrytykuje cofasz swój głos? Wczoraj zrobiłaś podobnie! Podobał się art Felki"czego nie trawię w katolikach"?Co? Skoro głosowałaś, pewnie tak, a wcześniej? Pamiętasz wierszyk o panu fujarce? Co się patrzysz? Zatkało? Ja pa ...  wyświetl więcej

  Remter,  23/09/2017

W jakich słowach jest ukryty Duch Narodu ? Kiedy nad nimi pochylimy czoła wówczas przebudzimy ich moc ... podpowiem; wszystkie mające w sobie imię Boga ROD .... np. rodzic , rodzeństwo, rodzaj, przyroda...

  B777,  23/09/2017

w naszym języku - języku Słowian - jest ukryta prawadna wiedza. Wszystko tam jest - nie trzeba nic czytać, wiedzieć, uczyć się - wystarczy usiąść czasem i pomyśleć nad znaczeniem słów, któr e używamy na co dzień. Troszkę więcej o tym napiszę w kolejnym artykule - Słowiański Sanskryt. Miłego czytania!

Grafomania (z greckiego: "gráphein" – rysować, pisać i "mania" – szaleństwo), patologiczny przymus pisania utworów literackich. Określenie o wydźwięku pejoratywnym. W większości wypadków pojęcie to dotyczy natręctwa pisarskiego występującego u osób, o których sądzi się, że nie mają odpowiedniego talentu... jak i w tym przypadku.
czytać nie trzeba, wystarczy być polaczkiem, hahaha kolejny ko ...  wyświetl więcej

  B777,  25/09/2017

Proszę zauważyć, że nie używam sformułowania "Jezus" o którym Pan wspomina. Proszę poprawić mnie jeśli się mylę. Czyżby Pan nie przeczytał ?

  B777,  25/09/2017

@duchowopopsuty:

Dziękuje, że przyznał się Pan do błędu. Aha, a jeśli Chrystus miał na imię Staszek - to dla Pana - Pan Staszek :) A teraz niech Pan wysypie sobie grochu w kącie i za karę - godzinkę na nim poklęczy. Może Pan mamrotać mantrę "Pan Staszek, Pan Staszek, Pan Staszek". A ja będe bardziej radosny dzięki temu. W zasadzie już jestem - dzięki Panu!!! Proszę o więcej pod innymi artykułami. To już Pan się popisał :) Pozdrawiam i życzę miłości :)

  B777,  25/09/2017

Panu Dylowi gratuluję umiejętnego skopiowania terminu grafomania - robi Pan to o czym napisałem w artykule - z racji braku jakichkolwiek umiejętności - kopiuje Pan gotowe wzorce a zastane koncepcje krytykuje Pan w sposób, którego nawet nie skomentuje bo musiałbym się zniżyć do Pana poziomu czego nie zrobię. Także życzę dużo miłości i czekam na więcej komentarzy od Pana - utwierdzą czytelników, że ...  wyświetl więcej

@Bartolomeo777: Cherubinku, ludzie po to zostawiają treść, by korzystać a nie srać swoimi wywodami w setce artów jak ty ... skorzystaj kiedyś z treści słowa napisanego przez ludzi od Ciebie mądrzejszych ;-)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska