Login lub e-mail Hasło   

Dlaczego Tęczowi Rycerze budzą się właśnie teraz ?

Artykuł ma pomóc w zrozumieniu szerszej całości którą będe stopniowo przedstawiał. Nawiązuje do poprzedniego mojego artykułu: "Przebudzenie śpiących rycerzy".
Wyświetlenia: 239 Zamieszczono 21/09/2017

A więc, taka piękna legenda ( nawiązuje tu do swojego poprzedniego artykułu Przebudzenie śpiących Rycerzy ) - ktoś mógłby spytać, dlaczego śpiący rycerze nie obudzili się w trakcie - dajmy na to - II Wojny Światowej?

A więc - odbywała się wtedy Wojna, walka zbrojna, która była elementem większej całości. Gra toczyła się przy użyciu jedynie czarnych pionków, po obu stronach. Prawdziwe światło nie walczy. Jak uczył mistrz Yoda: "Jedi używa Mocy do zdobywania wiedzy i obrony, nigdy do ataku". Wojna musiała się odbyć aby mogli narodzić się Rycerze tu, na Ziemi. Polska jak Chrystus musiała wycierpieć wiele aby zmartwychstać i w przyszłości stanąć na czele sił dobra i światła.

Zdradzona przez wszystkich, na podstawie fałszywych oskarżeń wydana na pastwę katów - Rosji i Niemiec, przy braku reakcji światowych mocarstw - faryzeuszy - została skazana na śmierć w mękach. Trzeba przyznać, że była to bohaterska śmierć.

Jest wiele analogii między zagładą Polski a śmiercią Chrystusa ale nie o tym będe pisał. Pojęcie Polska Chrystusem Narodów budzi kontrowersje i jeśli gdzieś takie sformułowanie pada od razu jest wyśmiewane i atakowane przez watahy sługusów elit rządzącyc których pełno na forach ( myślę, że conajmniej połowa ). Ich zadaniem jest wyśmiać, wyszydzić, skompromitować.

Cóż, ich życie musi być bardzo przykrę i szczerze im współczuje bo wiadra goryczy wylewane na innych ludzi zakażają ich serca i duszę na dobre, bardzo trudno jest później wrócić. Życzę tym ludziom dużo miłości i światła.

Uwaga! Artykuł poniżej nie jest mojego autorstwa - zredagowałem go tylko i zamieszczam bo uważam, że jest jasno i klarownie napisany. Jest kluczowy do zrozumienia jaka "walka" czeka żyjące pokolenia i z czym zmierzą się Tęczowi Rycerze najpierw. 

Do rzeczy. Co się odbyło w naszym pięknym kraju po tym jak spacyfikowano nas zbrojnie? 

Powszechnie wyobrażamy sobie, że początek wojny jest wtedy, gdy zostanie militarnie przekroczona granica państwa. Jest to bardzo błędne myślenie, ponieważ to jest ostatni etap napaści na państwo.

demoralizacja -> destabilizacja -> kryzys -> „normalizacja” (pacyfikacja tubylców)

W celu zablokowania importu obcej ideologii należy wykonać jeden krok, jest to najtrudniejsza, a zarazem najprostsza rzecz do zrobienia – społeczeństwo powinno powrócić do religii, czyli czegoś, czego nie da się dotknąć, zjeść lub nosić na sobie, ale jest to coś co realnie porusza społeczeństwo i zabezpiecza. Obrona przed przewrotem ideologicznym mogłaby być bardzo prosta, po prostu społeczeństwo powinno mieć WIARĘ.

Nie staniesz się ofiarą przewrotu ideologicznego jeżeli dysponujesz mocą siły duchowej i wyższości moralnej.

Przewrót ideologiczny – jawne, legalne działanie (w myśl prawa nie jest to przestępstwo) zmierzające do zmiany kultury, ideologii, tradycji i wartości. Dla powodzenia przewrotu ideologicznego ważne jest działanie w dwóch kierunkach, nie da się go osiągnąć jeżeli atakowany kraj lub społeczeństwo aktywnie nie współpracuje. Inicjator, agresor, dywersant musi otrzymać odpowiedź / działanie zwrotne od atakowanego celu.

Takiemu przewrotowi towarzyszy dywersja ( definicja rosyjska ) czyli odwracanie uwagi od wrogiej działalności podjętej w celu zniszczenia wrogiego kraju, ludności lub wrogiego terytorium.

Zasady przewrotu ideologicznego prowadzone metodą małych kroków opracował Sun-Tzu już 2500 lat temu ( patrz Sun Tzu – „Sztuka Wojny” ). Według niego - najbardziej szkodliwym, barbarzyńskim ( a co najważniejsze – nieskutecznym ) instrumentem polityki państwowej jest wojna militarna. Poza tym wojna wyniszcza podbijany kraj co umniejsza sukces agresora.

Prawdziwy sukces polityczny państwa nie jest możliwy do osiągnięcia na polu bitwy, szczytem polityki jest zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej.

[ Swoją drogą to zrobił właśnie Chrystus, koń trojański i największy bohater dziejów, wyjaśnie to w kolejnych odcinkach swojej bajki- dopisek autora ]

Tego typu zwycięstwo jest możliwe jeżeli zniszczony zostanie system wartości atakowanego kraju lub społeczeństwa. Akcję podboju ideologicznego należy prowadzić tak długo, aż przeciwnik nie zmieni całkowicie postrzegania rzeczywistości, zagubi swoje wartości, a zacznie postrzegać wartości i cywilizację atakującego jako swoje własne.

Swojego wroga zacznie postrzegać, jeśli nie jako atrakcyjną alternatywę, to przynajmniej możliwą alternatywę – „LEPIEJ BYĆ CZERWONYM NIŻ MARTWYM”.

Zmiana postrzegania rzeczywistości i zachwianie systemem wartości jest ostatecznym celem działalności wywrotowej w atakowanym kraju.

W ten sposób dzięki strategii małych kroków agresor może odnieść zwycięstwo bez jednego wystrzału. Przewrót ideologiczny składa się z czterech następujących po sobie etapów.


Pierwszy etap - proces demoralizacji. 

Trwa on 15 do 20 lat, czyli dokładnie tyle ile wymaga wyedukowanie, ukształtowanie światopoglądu i osobowości jednego pokolenia dzieci lub studentów w atakowanym kraju.

Osiągnięcie celu wymaga oddziaływania na pewne dziedziny, które kształtują społeczeństwo. Zaliczają się do nich. religia, system edukacji, życie społeczne, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, wojsko, relacje pracownik-pracodawca i gospodarka Osobami przydatnymi do prowadzenia walki są przestępcy, przeciwnicy polityczni państwa, wrogie elementy, osobniki psychotyczne nie akceptujące żadnych reguł oraz niewielka grupa faktycznych agentów, których pozyskano przekupstwem, zindoktrynowano lub zwerbowano w inny sposób.

Główne zadanie inicjatora przewrotu ideologicznego polega na zaktywizowaniu w jednym kierunku normalnie występujących i działających w różnych kierunkach w każdym społeczeństwie oddziaływań destrukcyjnych ( skłócenie społeczeństwa jak wojna Polsko Polska PO vs PiS, Kościół vs Media itd. Itp. ) Wyznaczony przez dywersantów kierunek ma za zadanie skłócić społeczeństwo i doprowadzić je tym samym do kryzysu.

Atak na religię ( choć zakłamaną i zniekształconą to jednak prowadzącą czasem do Boga ) prowadzony jest przez jej zniszczenie, ośmieszanie ( patrz: wałkowana przez media pedofilia księży, ksiądz Natanek i jego kazania zniekształcone na youtube itp. Itd. ) oraz zastąpowanie jej najróżniejszymi sektami i kultami ( New Age, różni „guru”, „oświeceni” itp. Itd. ) które mają za zadnie odciągnąć uwagę ludzi od prawdziwych wartości. Chodzi o to aby wyznawane przez społeczeństwo dogmaty religijne uległy stopniowemu zniszczeniu, żeby zastąpić powszechnie szanowane przez społeczeństwo instytucje religijne organizacjami fałszywymi, aby odciągnąć uwagę ludzi od wiary i tradycji na rzecz wielu różnych wyznań – rozbić ich jedność. Polska była najmocniejsza gdy była zjednoczona – czy to przez walkę ze wspólnym wrogiem czy przez religię. Skłócona stanowi łatwiejszy cel.

Atak na edukację prowadzony jest przez odstąpienie od nauczania wiedzy konstruktywnej, praktycznej i kompetentnej. Zamiast matematyki, fizyki, chemii, języków obcych szkoła ma uczyć o zdrowym odżywianiu, budżecie domowym, wychowaniu seksualnym –cokolwiek byle z dala od systematycznej wiedzy. Historia napisana od nowa podkopuje korzenie aż w końcu zapominamy kim jesteśmy i można nas „formować” na nowo.

Atak na życie społeczne to zamiana ustanowionych tradycją instytucji i organizacji społecznych organizacjami sztucznie powołanymi. Chodzi o zabranie ludziom inicjatywy i pozbawienie ich odpowiedzialności, zniszczenie naturalnych więzi łączących poszczególne grupy społeczne i całe społeczeństwo. Te wszystkie społecznie tradycyjne instytucje mają zostać zastąpione przez sztuczne biurokratyczne ciała kontrolne. W miejsce życia społecznego i sąsiedzkiego powołane mają być instytucje pracowników społecznych, ludzi którzy będą służyć nie społeczeństwu, a biurokracji.

Atak na administrację państwową tradycyjnie pochodzącą z wyboru społecznego prowadzi się przez zastępowanie jej przez całkowicie sztuczne twory takie jak kolegia, komisje i różne grupy ludzi, których nikt nigdy nie wybierał. Jedną z takich grup za pomocą, których można prowadzić atak na administrację są media (obserwujemy to obecnie w Polsce na wielką skalę). Nikt ich nie wybiera, a jednak dysponują ogromną władzą, praktycznie monopolistyczną - władzą oddziaływania na umysły ludzi z pomocą, której mają możliwość ich pustoszenia. Każdego dnia podrzucają społeczeństwom bezużyteczne informacje decydując za ludzi co jest dobre, a co złe, decydują ( sugerując możliwe wybory ) kogo ogłupieni ludzie mają wybierać. W ten sposób następuje powolna erozja władzy za sprawą ludzi, którzy nie posiadają ani kwalifikacji ani mandatu społecznego do działania przeciwko administracji państwa.

Atak na wymiar sprawiedliwości, porządek publiczny i wojsko prowadzi się przez niszczenie ich autorytetu. Jedną z podstawowych akcji jest przedstawianie (choćby w filmach) np. stróżów prawa jako głupich, prymitywnych paranoików i alkoholików stale nadużywających prawa, a przestępców jako sympatycznych ludzi skrzywdzonych nieco przez złe społeczeństwo. Sędziów przedstawia się jako skorumpowanych, lekarzy jako biorących łapówki itd. Przykłady można by mnożyć.

Armia przedstawiana jest jako grupa ludzi stale dążąca do wojny a więc konfliktowa i niepotrzebna. Stosuje się uogólnienia celem wzbudzenia w społeczeństwie nienawiści, podkopania zaufania do instytucji, które chronią społeczeństwo, pilnują prawa i porządku społecznego, zapewniają bezpieczeństwo. Celem jest wprowadzenie relatywizmu moralnego, doprowadzenie do erozji podstawowych zasad moralnych obowiązujących w społeczeństwie.

Atak na sferę pracowniczą, relacje pracodawca-pracownik, prowadzi się około 15 do 20 lat. Celem jest zniszczenie ustanowionej tradycją umowy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Najważniejsze jest zaburzenie naturalnych procesów gospodarczych, umowy „śmieciowe”, zaniżanie pensji, podburzanie do strajków itd. W wyniku działań w tym obszarze cierpi całe społeczeństwo bo współczesna gospodarka to system komórek połączonych.

Powyższe oddziaływania w poszczególnych obszarach są koordynowane między sobą.

Ilekroć mamy strajk natychmiast media informują o tym. Obecnie w Polsce również możemy zaobserwować skoordynowane działania wymierzone w porządek publiczny i administrację państwową. Gdy tylko Komitet Obrony Demokracji prowadzi jakiekolwiek działania natychmiast media informują o tym na wszystkich kanałach, a ważną dla Polski wizytę Prezydenta Dudy w Chinach całkowicie schowano za kurtyną milczenia. Gdy w trakcie organizowanego przez nas piłkarskiego EURO giną w tajemniczych okolicznościach osoby kluczowe dla Państwa media pieją tylko o niepowodzeniach polskiej reprezentacji całkowicie skupiając uwagę Polaków na sprawach nieistotnych.

Demoralizacja ma doprowadzić do stanu, w którym w państwie nic nie działa tak jak powinno wówczas rozpoczyna się następny etap ataku – destabilizacja.

Destabilizacja - ma za zadanie dzięki panującemu chaosowi moralnemu doprowadzić do zniszczenia wszelkich pożytecznych instytucji. Obszar oddziaływań zostaje zawężony do gospodarki, stosunków pracy oraz prawa i porządku publicznego dotykając również wojskowości. W tej fazie wojny istotne są również media. Na etapie destabilizacji głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której konflikty, ujawnione wcześniej, podkręca się sztucznie, rozdmuchuje - co uniemożliwia porozumienie. Ogólnie chodzi o destabilizację relacji międzyludzkich na każdym możliwym polu. Celem jest doprowadzenie do walki zwaśnionych stron w każdym możliwym obszarze.

W fazie destabilizacji pojawiają się przygotowani wcześniej agencji tzw. śpiochy, którzy stają się nie wiadomo czemu przywódcami różnych grup, osobami publicznymi i wpływowymi aktywnie włączającymi się w procesy polityczne. Aktualnie w Polsce mamy takie osoby, które ostatnio pojawiły się niewiadomo skąd w życiu publicznym, może wystarczą dwa przykłady R. Petru i M. Kijowski.

Do akcji wprowadzane są różne mniejszości żądające praw dla siebie, a to homoseksualiści, a to transwestyci, a to problemy z feministkami i aborcją. Ze wszystkiego robi się kwestię polityczną. Nie jest ważne kto będzie walczył z kim ważne jest żeby doszło do walki, ważne jest wprowadzenie podziału i stworzenie warunków do walki.

Śpiochy” przejmują rolę liderów w przeprowadzaniu procesu destabilizacji, który poprzedza bezpośrednio fazę kryzysu. Kryzys rozpoczyna się gdy legalne organa władzy w państwie przestają działać, a społeczeństwo przestaje funkcjonować produktywnie. Wtedy władza przejmowana jest przez różne samozwańcze kolegia, niewybieralne grupy, które twierdzą, że wiedzą jak powinno funkcjonować społeczeństwo. W fazie kryzysu grupy te prą do przejęcia władzy. Jeżeli nie otrzymają władzy są gotowe brać ją siłą. W czasie kryzysu społeczeństwo gotowe jest zaakceptować każdy rodzaj silnej władzy, która zaprowadzi porządek, uspokoi zamieszanie, a ludziom pozwoli spokojnie pracować.

Potrzebny jest silny lider, „zbawiciel”, który da odpocząć zmęczonemu kryzysem społeczeństwu. Lider przybywa najczęściej z zagranicy lub lokalnego lewicującego ugrupowania. „Zbawiciel” jest gotowy przyjąć władzę jednak jej przejęcie jest możliwe na dwa sposoby przez wojnę domową lub zewnętrzną interwencję. Po walkach następuje kolejny etap:

Normalizacja - na tym etapie, nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę. Nie są już potrzebne żadne rewolucje, nie są potrzebne żadne radykalne ruchy społeczne.

Normalizacja to odwrotność destabilizacji, to stabilizacja narzucona siłą.

Wszystkie „śpiochy”, działacze społeczni, obrońcy praw pracowniczych oraz liberałowie, homoseksualiści, feministki są eliminowani, w tym eliminowani fizycznie. Wszyscy ci ludzie wykonali swoją robotę i stali się zbędni. Nowe role wymagają stabilności aby wykorzystać społeczeństwo, eksploatować kraj i wyzyskać zwycięstwo. Żadne rewolucje są już nie potrzebne, nie będzie żadnych strajków, żadnych żądań homoseksualistów, żadnych praw kobiet, żadnych praw dziecka.

Będzie tylko bezwzględna eksploatacja w nowym opakowaniu.

Odbicie kraju po wrogim przejęciu po przeprowadzeniu wszystkich etapów opisanych powyżej jest możliwe tylko na drodze interwencji zbrojnej.

Najskuteczniej i najtaniej zatrzymać proces ataku można w fazie demoralizacji.

Proces demoralizacji może w ogóle nie dojść do skutku jeżeli kraj, który jest adresatem dywersji ideologicznej aktywnie, nie siłowo, aktywnie zapobiega importowi obcej ideologii.

Jeżeli społeczeństwo jest silne, dzielne i samoświadome to wystarczy zablokować import obcej ideologii co pozwoli uniknąć całego łańcucha następujących po sobie zdarzeń (np. Putin zabronił adopcji dzieci homo małżeństwom) .

W celu zablokowania importu obcej ideologii należy wykonać jeden krok, jest to najtrudniejsza, a zarazem najprostsza rzecz do zrobienia – społeczeństwo powinno powrócić do religii, czyli czegoś, czego nie da się dotknąć, zjeść lub nosić na sobie, ale jest to coś co realnie porusza społeczeństwo i zabezpiecza. Obrona przez przewrotem ideologicznym jest więc dziwnie bardzo prosta, nie trzeba strzelać do ludzi po prostu trzeba mieć WIARĘ. Nie staniesz się ofiarą przewrotu ideologicznego jeżeli dysponujesz mocą siły duchowej i wyższości moralnej.

Ok. To tyle. W mojej ocenie ktoś zrobił światną robotę i chwała mu za to. Pozdrawiam autora!

A teraz pytanie:

Czy wiecie, że ( oczywiście pozostajemy w świecie moich przekonań, bajek i domysłów ) biblijna "apokalipsa" właśnie się zaczyna? Wyjątkowo rzadki ( raz na 6 tyś lat ) układ planet opisany w "Objawieniu św. Jana" właśnie teraz ma mieć miejsce.

Oczywiście nie możemy ufać w żadne słowa na papierze, ja szczerze mówiąc bardziej wierzę w bajki, mity i legendy niż oficjalną historię. Biblia - jeżeli wogóle nie została napisana "na zlecenie" - jest dziś tak okrojona i ocenzurowana, że zdaje się jakimś pijackim bełkotem  ( pomijając oczywiście niektóre fragmenty jak nauki Chrystusa, niektóre psalmy etc. ) . Jednakże dla chcącego - możemy dotrzeć do wielu innych podań i pism, legend - z których wyłuskamy ziarnko prawdy - a jak wiemy - ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka :)

Mam nadzieje, że miło się Państwu czyta - przyjmijmy, że piszę tu swoją bajkę, legendę - dla tych, którzy chcą poczytać :) To nic więcej, jak tylko legenda osadzona w realiach z wykorzystaniem imion i nazw postaci czy miejsc, które są nam znajome :)

W każdym razie - jesteśmy w takim miejscu bajki, gdzie pionki są już na szachownicy - po stronie czarnych - po stronie białych gra ktoś, kto nie zasłania się pionkami, nie ma pionków.

Póki co, wszystkie pionki są - i zawsze były - tylko czarne. Rzucane na rzeź po obu stronach "wszechkonfliktów".  Ale Krół Królów ma moc - moc zamieniania czarnych pionków w Tęczowych Rycerzy. Ja już dłużej nie chcę być czarnym pionkiem.

A teraz garść informacji o tzw. "apokalipsie", która oczywiście ma wyglądać zupełnie inaczej niż nam się przedstawia - oficjalne wersję są tylko "straszakiem" - tak jak informacje o "końcu świata w 2012r.", który przecież nie nastąpił, prawda ?

A więc:

Pierwszy wers 12 rozdziału precyzyjnie podaje termin rozpoczęcia "apokalipsy":

"Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu."

Sam autor pisze wyraźnie: "znak się ukazał na niebie" - czyli jest to opis zjawisk na nieboskłonie. Ten układ astronomiczny występuje raz na około 6 tys. lat - jest bardzo rzadki więc tym łatwiej go umiejscowić w czasie. Badacze Biblii dawno to dostrzegli i w internecie można wiele na ten temat poczytać. Można to też sprawdzić samemu przy użyciu jednego z wielu istniejących darmowych programów do symulacji położenia gwiazd i planet na niebie. Dla chcącego nic trudnego. Media trąbią o każdym potencjalnym "końcu świata" a o tym milczą co sugureuje...hmmm... no właśnie, co ?

Pewnie, że to tylko legenda, bajania jakiegoś odurzonego ziołami mnicha nie warte wspomnienia. Prawda? Bo przecież media niepoważnymi rzeczami się nie zajmują. Wcale.

Teraz wersy z Biblii przepisane na język współczesny ( bo zakładamy, że autor "Objawienia św. Jana" o ile jakieś objawienie miał opisał je jak najlepiej umiał słowami i sformułowaniami, które były wówczas w użyciu ) - tak więc:

"Potem wielki znak się ukazał na nieboskłonie: Słońce w znaku Panny z Księżycem poniżej i 12 ciałami niebieskimi powyżej tego znaku."

Dlaczego autor odwołuje się do układu gwiezdnego? Już od starożytnego Sumeru posługiwano się gwiazdami podczas wędrówek i żeglugi, określano czas i pory roku. Kalendarze jakimi dziś się posługujemy są umowne, natomiast układy gwiezdne są uniwersalne. Wiedza Sumerów okazuje się dużo większa od naszej i "my" dopiero potwierdzamy swoimi odkryciami to o czym przeczytaliśmy już dawno u Sumerów. Tak było ze wszystkimi ważniejszymi odkryciami w "Kosmosie".

Tak więc - po przełożeniu wersów Biblii na język współczesny znamy już układ gwiezdno - planetarny którego szukamy - musimy go tylko umiejscowić w czasie. A więc - jak się okazuje ( co nie jest trudno samemu ustalić ) taki układ wystąpi z 23 na 24 września 2017 roku. I nie - nie ma oznaczać końca świata ale zwiastuje początek "apokalipsy" i ponowne przyjście Chrystusa. Co prawda - w mojej bajce - Chrystus był tu zawsze - jak w tej bajce "Książę i Żebrak" - chodził między ludźmi jako "Oko Boga" - jego misja wymagała pozostania "incognito". Był tu cały czas i zbierał informację. Ponowne nadejście Chrystusa o którym mówią starożytne podania to nadejście Wszechświadomości Chrystusowej - zamiana czarnych pionków na Tęczowych Rycerzy. Jak w ostatniej scenie Matrixa gdy Neo przemienia wszystkich Agentów Smithów w... no właśnie...w kogo ? Tego w mojej bajce nie ma ale  najlepsze bajki to te owiane tajemnicą. Wszystko napewno się rozjaśni.

Wracając do Polski i Tęczowych Rycerzy - przepatrzcie internet, księgarnie i inne dostępne źródła wiedzy - ile pojawia się o Słowianach, ariach, słowiańszczyźnie, prasłowianach - to zwykła moda na "Słowiańskość" - czy coś więcej?

System sprytnie maskuje to podłączając się ze swoimi tworami typu utwór "Słowianie" Donatana i Cleo, który pod płaszczykiem "My, Słowianie" przemyca informacje - my Słowianie to lenie i pijaki, lubimy się nachlać i "poruszać tym co mama w genach dała" , jest tego mnóstwo. Ale przecież byliśmy ostrzegani przed fałszymi prorokami i dobry Bóg dał nam rozum i serce aby odsiewać ziarno od plew.

Fałszywy prorok ? Telewizor - mówi we wszystkich językach a kłamie non stop pokazując iluzję.

Gog i Magog - a czym jest Goog le? czyż pod płaszczykiem informacji nie sieje dezinformacji szpiegując nas przy tym

Antychryst? Przecież był tu cały czas, zobaczcie na świat przez ostatnie 2000 lat po śmierci Chrystusa

Apokalipsa ? Ma zakończyć panowanie Antychrysta - nie zapoczątkować.

Kończąc - cytat z Ojca Klimuszki - człowieka, który był uosobieniem dobra i niesamowitym medium - "badali" go naukowcy i nie umieli go skompromitować - był tak dobry w tym co robi - a zarazem nie umieli wytłumaczyć jego zdolności. A więc, co mówił Ojciec Czesław Klimuszko na łożu śmierci, co chciał przekazać Polakom?"Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (...) Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym".

W jednej ze swoich książek zatytułowanej "Moje widzenie świata" ojciec Czesław Klimuszko pisał wprost:

"Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości".

"Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów. Przed Polską widzę jasność i wstępowanie do góry. Będzie bardzo dobrze".

Według Ojca Klimuszki z Polski miały pochodzić osoby, które będą zmieniać świat. Sugerował, abyśmy byli optymistami i wcale nie myśleli o końcu świata.

Jak dla mnie - Ojciec Czesław Klimuszko po prostu wyprzedził nieco czas, powinien być tu dzisiaj z nami. Jednak  wierzę, że jego duch jest obecny w tym polu energii, który nazywam Tęczowymi Rycerzami.

Bajka trwa dalej :)Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1500
17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1638
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1063
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1016
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 900
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 924
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 979
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 819
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 609
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 952
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 803
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 821
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska