Login lub e-mail Hasło   

Błędy poznawcze i ich wpływ na Twoje życie

Myślenie człowieka skażone jest licznymi błędami poznawczymi, z których istnienia najczęściej w ogóle nie zdajemy sobie sprawy.
Wyświetlenia: 4.283 Zamieszczono 24/10/2017

Jeśli zapytamy przypadkowego przechodnia, czy uważa się za osobę racjonalną, to przypuszczalnie otrzymamy odpowiedź twierdzącą. Nie powinno to rzecz jasna zaskakiwać, wszak w powszechnej świadomości człowiek, w przeciwieństwie np. do krowy, jest istotą myślącą, racjonalną. Z tego powinno wynikać zdroworozsądkowe, rozumowe podejmowanie decyzji i zdolność kontrolowania własnych popędów, instynktów, emocji. A przynajmniej tak lubimy myśleć o sobie, swoich wyborach i decyzjach.

Nie ulega wątpliwości, że w zakresie myślenia, krowa mogłaby się od nas wiele nauczyć, albowiem jest niemal pewne, że krowa do najwytrawniejszych myślicieli nie należy. Z pewnością dysponuje ona pewną formą świadomości, ale już nie taką, która umożliwiłaby jej wewnętrzną konstatację: „Jestem krową, więc jestem”. Człowiek może, a dowodem na to jest nie tylko słynne cogito ergo sum Kartezjusza, ale przede wszystkim sam fakt, że i Ty, Drogi Czytelniku, możesz w każdej chwili powtórzyć to zdanie w swojej głowie. Możesz również pomyśleć sobie, że jesteś osobą racjonalną, logiczną, obiektywną, a świat, który każdego dnia doświadczasz, to wynik intelektualnej, obiektywnej, niezakłóconej uprzedzeniami oceny. Twojej własnej rzecz jasna.

I wówczas będziesz w błędzie. Poznawczym.

Myślenie człowieka bowiem skażone jest licznymi błędami poznawczymi, z których istnienia najczęściej w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ naszemu komputerowi pokładowemu wcale nie zależy, abyśmy byli tego świadomi. W jego mniemaniu – dla naszego własnego dobra.

Błędy poznawcze

Sformułowanie pojęcia błędu poznawczego przypisuje się słynnemu duetowi psychologów – Amosowi Tverskiemu i Danielowi Kahnemanowi. Od tamtego czasu zagadnienie stało się przedmiotem wielu eksperymentów, prac i polemik z zakresu nie tylko szeroko rozumianej psychologii, ale też ekonomii, medycyny czy biznesu. Nie bez powodu – odkrycie, że człowiek dokonuje wyborów pod wpływem pozornie nieracjonalnych, nielogicznych i na pierwszy rzut oka bezmyślnych kryteriów musiało wywrócić do góry nogami ówczesne próby zrozumienia zachowań jednostki i tłumu.

Do dziś jednak, mimo licznych prac poświęconych błędom poznawczym, nie ma zgody dotyczącej ich genezy, mechanizmu działania czy nawet klasyfikacji. W polskiej kulturze psychologicznej, z kolei, zrozumienie istoty błędu poznawczego jest o tyle trudne, że sam wyraz b ł ą d narzuca nomen omen błędny sposób interpretacji pojęcia, co wynika z nieprecyzyjnego tłumaczenia angielskiego odpowiednika cognitive bias (z ang. ‘bias’ – uprzedzenie, skos, tendencja).

Błąd, jak wiadomo, sam się nie popełnia, a więc musi być jakiś winny, sprawca. Istotą błędów poznawczych jest jednak to, że popełniamy je nieświadomie, bez względu na nasze intencje, wykształcenie czy nawet samoświadomość. Każdy racjonalista, każdy psycholog i każdy zwycięzca „Jeden z dziesięciu” popełnia błędy poznawcze z mniejszą lub większą częstotliwością, ale nie dlatego, że jest głupi, defektywny, niedouczony, złośliwy lub nieodpowiedzialny. Dlaczego zatem?

Weźmy na przykład taką gorączkę. Jeśli spojrzymy na nią z punktu widzenia objawu, to uznamy podniesioną temperaturę ciała i osłabienie za wadę organizmu. Komu miałoby niby służyć osłabienie, obniżony apetyt i brak chęci życia? Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej, podniesiona temperatura pomaga zwalczać patogeny i może zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii na inne osoby przez uniemożliwienie choremu przemieszczania się, dostępu do wody pitnej, wspólnego pożywienia, etc. Z tej perspektywy zatem gorączka nie tylko nie jest wadą czy błędem, ale wręcz doskonałym mechanizmem obronnym, który swoją drogą „wyłączamy” dziś przez medyczne zbijanie gorączki narażając się tym samym na powtórne infekcje w przyszłości.

Gorączka oczywiście nie jest błędem poznawczym, ale doskonale pokazuje kierunek analogii. Najprostszym z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej uzasadnieniem istnienia błędów poznawczych są ograniczone pod względem czasu i przepustowości możliwości obliczeniowe mózgu, który, aby podejmować efektywne działania, musi polegać na skrótach myślowych. Skróty te mogą być więc adaptacją ewolucyjną organizmu do konkretnych problemów, z jakimi organizm musiał się borykać w danym „momencie rozwojowym” (okresie czasu, kiedy presja środowiska wymuszała konkretną adaptację, co de facto mogło trwać miliony lat, jednak w skali historii życia to zaledwie mrugnięcie oka).

Skróty myślowe jednak są z natury defektywne, a więc podatne na błędy.
Na przykład dzięki stereotypom jesteśmy w stanie błyskawicznie ocenić przechodnia (np. pod kątem zagrożenia) i mimo że w większości przypadków nasza ocena okaże się w dużej mierze słuszna (niekoniecznie moralnie!), to uogólnienie zawsze będzie krzywdzące dla wyjątków, mniejszości.

(Bez)błędna ewolucja

Psychologia ewolucyjna wskazuje, że błędy poznawcze są o wiele częściej funkcją mózgu, niż błędem jego architektury[1]. Co to oznacza? W bardzo dużym uproszczeniu, że tak jak ludzkie oko wykorzystuje ograniczony zakres fal elektromagnetycznych do postrzegania barw (380 – 760 nm), tak mózg wykorzystuje ograniczone zakresy danych do podejmowania decyzji.

Przyjrzyjmy się najpowszechniejszym błędom poznawczym, aby zrozumieć istotę tego, o czym dotychczas rozmawialiśmy:

 1. Błąd potwierdzenia (confirmation bias) – polega na preferowaniu źródeł informacji (np. mediów lub osób) oraz samych informacji, które potwierdzają nasze dotychczasowe przekonania. Skłonność ta może mieć przynajmniej dwa praktyczne wymiary:

  • Osoby wierzące, że globalne ocieplenie powoduje człowiek, będą szukać argumentów potwierdzających to przekonanie, jednocześnie ignorując argumenty przeciwne. I odwrotnie.
  • Osoby o konkretnych poglądach politycznych będą korzystały tylko z czasopism lub portali informacyjnych sprzyjających ich poglądom.

  Mimo że prawda bardzo rzadko jest nam dostępna, w obu przypadkach racjonalnie byłoby skonfrontować informacje z różnych, przeciwstawnych sobie źródeł. Mimo to wolimy ograniczać optykę postrzegania świata do tego, co jest nam znane, ponieważ daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Tłumaczy to m.in. dlaczego ludzie mają skłonność do agresji wobec osób podważających ich poglądy.

 2. Efekt status quo (status quo effect), czyli niechęć do zmian. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że zmiana czegokolwiek w naszym życiu to nie lada wysiłek. Sama skłonność poznawcza natomiast polega na podświadomym dążeniu do podejmowania takich decyzji, które gwarantują utrzymanie przyjętego stanu rzeczy wg reguły „jeśli coś działa, to po co to zmieniać?” lub „jeśli coś nie jest zepsute, to nie naprawiaj tego”.

  Skłonność ta ma bardzo praktyczne uzasadnienie ewolucyjne: oszczędność energii i strach przed nieznanym. Jeśli główny celem życia jest przetrwanie, a wyczerpanie zasobów energetycznych lub nieznane zagrożenie mogą powodować przerwanie życia, to po co marnować energie na niepotrzebne zmiany, które mogą przy okazji wygenerować nieznane ryzyko?

 3. Efekt silniejszego (bandwagon effect) – jest to naturalna tendencja człowieka do zachowywania się tak jak większość, nawet jeśli dane zachowanie jest zupełnie bezsensowne, szkodliwe lub autodestrukcyjne[2]. Jednym z praktycznych przykładów tego efektu może być moda[3] lub głosowanie według sondaży („Nie głosuję na XYZ, bo według sondaży nie ma szans, więc zagłosuję na mniejsze zło”).
 4. Efekt negatywnego nastawienia (negativity bias) – polega na tym, że wydarzenia o negatywnym charakterze mają na nas znacznie większy wpływ, niż równie intensywne wydarzenia o pozytywnym charakterze. Najprostszym wyjaśnieniem tego zjawiska jest naturalna skłonność człowieka do unikania bólu i przykrych wydarzeń, która powoduje, że lepiej zapamiętujemy negatywne doświadczenia, aby w przyszłości skuteczniej ich unikać (np. raczej nikt nie wsadza drugi raz palca do kontaktu, jeśli miał przyjemność zrobić to jako dziecko).
 5. Złudzenie gracza (gambler’s fallacy) – przekonanie, że losowe zdarzenia kompletnie od siebie niezależne mają na siebie wzajemny wpływ, np. rzucanie kostką i oczekiwanie, że skoro trzy razy nie wypadła pożądana przez nas liczba oczek, to za kolejnym razem powinna wypaść. W rzeczywistości natomiast za każdym razem jest dokładnie takie samo prawdopodobieństwo wylosowania poszczególnych wartości.

Między rozsądkiem a logiką

Jesteśmy przyzwyczajeni do szukania w świecie logicznej struktury, która umożliwia przewidywanie zdarzeń i zachowań. Jest to naturalna ludzka potrzeba, która przypuszczalnie zaowocowała powstaniem systemów religijnych dostarczających prostych i strukturalnie spójnych odpowiedzi na trudne pytania dotyczące natury rzeczy. Dla racjonalisty tradycji russelowskiej owe rozwiązanie będzie nielogiczne, nierozsądne, niemądre. Nieracjonalne. Życie na ziemi rządzi się jednak innymi prawami i z punktu widzenia przetrwania, którym zajmuje się psychologia ewolucyjna, jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie.

Niestety tutaj docieramy do innego problemu, którego ewolucja nie przewidziała. Nawet jeśli kiedyś funkcje mózgu zwane błędami poznawczymi zwiększały szansę przetrwania, to czy dziś, wobec braku presji środowiska, mają one rację bytu?

Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Chcę zwrócić natomiast uwagę na inny aspekt zagadnienia, który z pewnością wart jest zgłębienia, a mianowicie – manipulację. Skłonność ludzi do podążania za tłumem, autorytetami, łączenia się w grupy czy poszukiwania informacji potwierdzających ich przekonania są powszechnie wykorzystywane nie tylko do manipulowania opinią publiczną, ale również – a może przede wszystkim – inżynierii społecznej, która – niewidoczna gołym okiem dla przeciętnego obserwatora – na przestrzeni pokoleń może wyrządzić opłakane skutki.

Dla zmanipulowanych.

Tekst jest piątą częścią cyklu Poradnik Myślenia Krytycznego.

Źródło: http://czlowiek.info/bledy-poznawcze-wplyw-na-twoje-zycie/

Podobne artykuły


72
komentarze: 23 | wyświetlenia: 163289
71
komentarze: 22 | wyświetlenia: 18781
43
komentarze: 9 | wyświetlenia: 22808
34
komentarze: 8 | wyświetlenia: 4297
31
komentarze: 3 | wyświetlenia: 40892
31
komentarze: 17 | wyświetlenia: 7178
24
komentarze: 10 | wyświetlenia: 5527
23
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22807
23
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4312
26
komentarze: 23 | wyświetlenia: 3688
19
komentarze: 9 | wyświetlenia: 13227
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7464
 
Autor
Artykuł  podobny,  24/10/2017

"Mylę się więc jestem" (św. Agustyn - 1200 lat przed "cogito ergo sum", Kartezjusza).

@podobny: jestem więc żyję ( jeszcze świętszy Naplestyn 1987 lat przed św. Anus-tynem)
podobny do jelenia, z rogami ... ma zawsze coś do powiedzenia
w większości to powielane bzdury ... często z "między pośladami" dziury ...
podobny ...zupełnie do nikogo, gadaniem obejmuje trwogą
płycizną wywodu dostaje co rano wzwodu
i chlapie ejakulatem, wymachując zwiędłym batem.

  Koriolan,  24/10/2017

@Dyl Sowizdrzal: hi hi hi ...
Fajnie Ci idzie. Nic a nic nie zwiększasz poziomu :-)))
.
Daje Ci plusika :-)))

Panie Wichura, czytałem, czytam pana bloga i podzielam większość poglądów. Pozdrawiam.

  Koriolan,  24/10/2017

Fajny artykuł, ciekawie i systematycznie opisujący temat.
.
A gdyby żądać takie pytanie ...
Całe myślenie jest bledem. To co wtedy ?
.
Dla mnie wtedy krowa będzie mądra a człowiek głupi :-)))
(W skrócie )

  Koriolan,  24/10/2017

Ewolucja.
W niektórych ujęciach ewolucja to rozwój błędów (mutacji). A dokładniej przydatnych błędów :-)))
Można by zapytać przydatnych do czego ?
Najmądrzejsza odpowiedz jaka mi przychodzi do głowy to, przydatnych do zmiany. W/g mnie głównymi cechami tego świata jest zmienność i konsekwencja. A wiec wynikało by z tego, że błędy są przydatne 'zmienności' a myślenie jest, jako ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  24/10/2017

Jak widzę błędy poznawcze (1-3, błąd potwierdzenia, status quo, efekt silniejszego ).
Te mechanizmy dość łatwo wyjaśnić przyglądając życie osobowe człowieka. Człowiek zapamiętuje swoje poglądy i sposób widzenia świata w pewnej strukturze, zwanej przeze mnie ego. Buduje ją długo i mozolnie, co w efekcie daje przywiązanie do niej (niechęć do jej zmiany). Inaczej mówiąc, staje się tą struktur ...  wyświetl więcej

  d-666,  24/10/2017

punkt widzenia-punktem siedzenia

  pwz  (www),  05/03/2018

Tyle, że obarczony błędem poznawczym ;) Dobry artykuł. Otwiera oczy na ciekawe mechanizmy, które na co dzień nami kierują, a o których nie zdajemy sobie sprawy.

"ograniczone pod względem czasu i przepustowości możliwości obliczeniowe mózgu, który, aby podejmować efektywne działania, musi polegać na skrótach myślowych. Skróty te mogą być więc adaptacją ewolucyjną organizmu do konkretnych problemów"
...
Na przełomie TV opartej na systemie OIRT i telewizji wysokiej rozdzielczości, został napotkany problem z mocą obliczeniową dostępnych wtedy pr ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  27/10/2017

@pokrzywiony: Dla mnie wygląda to trochę inaczej. Zadania techniczne są skończone. Czyli zadania i wyniki są określone. Np z góry wiadomo co telefon ma robić i to robi. Natomiast człowiek jest nieskończony. Oznacza to, że jaką by nie była moc obliczeniowa mózgu czy komputerów nie obejmą całej rzeczywistości. Wiec z góry wiadomo, że działanie człowieka zawsze będzie obarczone 'błędem'. Rzeczywistoś ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Moc obliczeniowa komputerów i zasoby ich pamięci też są ograniczone, ale nie o to chodzi, a o to że pracując nad rozwiązywaniem różnych problemów podczas naszej ludzkiej twórczości, uświadamiamy sobie jaka droga została przebyta do chwili ukształtowania się homo-sapiens. A to jednoznacznie wskazuje na istnienie wyższej formy inteligentnego przeważania danych zdeterminowanej zagospodarow ...  wyświetl więcej

@Koriolan:
"Rzeczywistość działa bardziej jak rój pszczół, każda leci w swoją stronę a kierunek lotu jest wypadkową wszystkich kierunków pszczół. "
...
Rój pszczół może być zdeterminowany pod konkretne funkcje, przykładowo coś co jest oceniane jako "spisek", równie dobrze może być podyktowane zbieżnością upodobań. :)

@gwoli_scislosci: Wiesz dlaczego się z tobą tak źle gada ?
Jesteś zdeterminowany poszukiwaniem haków i szpilek, potrzebnych ci do dokopania, ubliżania rozmówcy.
Są też ludzie którzy szukają rozwiązań wielu do tej pory nie rozwiązanych problemów i nie mają ochoty ani czasu, by go marnować na pyskówki.

@gwoli_scislosci: ... jak myszy, zabawa z kotem :))))))
Nie widzisz że to jest bez sensu, nie szkoda ci na to energii ?

  Koriolan,  27/10/2017

@pokrzywiony: Historia jaką znamy (czyli historia naszego rozwoju) nie wskazuje na NIC. Jedyną prawdą jest jedynie ZMIENNOŚĆ. Świat zmienia się z sekundy na sekundę. Inne teorie mówią o przypadkowości tych zmian, że nasz świat jest światem przypadku.
Jedna lub drugą teoria (Bóg - przypadek) jest kwestią wyboru.
Ja też wybrałem teorię Źródła. Ale bez problemu mogę wybrać teorie przypa ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  27/10/2017

@pokrzywiony: rój pszczół to tylko przykład. Chodziło mi o to, że rozwój wygląda na chaotyczny. Dla mnie dowodem jest istnienie 'ślepych dróg'. Poza tym wygląda na to, że niejedną cywilizacja upadła. My też możemy uczynić Ziemię niezdolna do rozwoju na długi czas.
Reasumując
Jeśli istnieje wyższa inteligencja to ona raczej tylko się przygląda naszym poczynaniom.
Lub inaczej ...
Ogólnie ustala kierunek niż zajmuje się każdym elementem :-)))

  Koriolan,  27/10/2017

@gwoli_scislosci: cóż ...
To tylko Twoja projekcja, Twojej sytuacji na pszczoły. Nie zwróciłeś uwagi, że ja mam trójkę dzieci i już trzech wnuków :-)))
Z innej strony to bez znaczenia ...
Wszyscy dostajemy czas na doświadczanie ...
I nawet jest to bez znaczenia jak kto ten czas wykorzystuje :-)))

  Koriolan,  27/10/2017

@pokrzywiony: nie ,on nie widzi siebie. Nic o sobie nie wie. Wiedzą zakończyła się 20 lat temu na wypadku. Dowalać ludziom nauczył się już później ... Podświadomie...
Teraz pełza w mule i szuka podobnych do siebie jak Dyl i inni ...
Reszta jest niewidoczna :-)))
.
Ale ma taką samą świadomość jak inni ... Może wybrać inaczej :-)))
W każdej chwili. :-)))

  Koriolan,  27/10/2017

@gwoli_scislosci: to bez znaczenia czy Ty, czy Twoi kumple. Niespecjalnie się różnicie :-)))
Tak naprawdę to też bez znaczenie :-)))
.
Znaczenie ma tylko to, że opanowałem, opanowuje energię idącą od Ciebie ....
Reszta jest bez znaczenia :-}))

@gwoli_scislosci: przemiana energii jest Super ...
No i mogę dodać swoją :-))))
I Dyla i innych heiterów :-)))
.
Poza tym jest tu nas trochę fajnych ludzi :-)))
Każdy może się przyłączyć :-)))

@Koriolan:
Sorry Koro,pierwszy raz dałem Ci minusa, bo nigdy tego nie robię, nigdy też nie odrzucam żadnych artów,nawet Liwy, którą to naprawdę uważam za prawdziwe wcielenie zła i negatywnej energii, która to odrzuca i minusuje wszystko i wszystkich, nie patrząc na wpis, wystarczy, że wpiszę się ja, Ty, Maniek, czy Sadowski, a ona od razu potępia to w czambuł-cóż została skrzywdzona przez j ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  30/10/2017

@szubrawiec: Hi hi ...
Nie musisz przepraszać, moje motto to ...
"Żyj tak aby niczego nie żałować "
.
Nie chcę jedności na eioba, broń Boże. Chciałbym tylko by Wszyscy mogli SIEBIE wyrazić Ty, ja, Sznajder, Mariusz, Felucjanna czy samczeruno. Jeszcze raz podkreślę ... Siebie.
Heiterzy Nie wyrażają siebie a tylko gnoją innych. TO mi się nie podoba. Większość ludzi ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: Sznajder
Już Ci to mówiłem.
Zobaczyłem błąd w jego umyśle i powiedziałem mu to, by mógł nad nim popracować. Stwierdził, że nie życzy sobie by mu cokolwiek pokazywać. Szanuje jego zdanie.

@szubrawiec: Jeśli śledziłeś jak do tej całej rozróby doszło, to dobrze wiesz że jeśli Koriolan ustąpi, to trol wykreuje sobie kolejny powód do trolowania jakiejś innej osoby być może mniej odpornej na jego zaczepki i pomówienia, a tak ma "wroga" którym może się zajmować i inni mają spokój, a Koriolan zabawę, nie obraża go ani mu nie ubliża, ot wykorzystuje naturalne właściwości trola i sobie na n ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: kot-troll zapewne, ale polecam Ci art Jaszczurki na temat trollingu. Dyl i Popsut nie są trollami, tylko zwyczajnym buractwem. Pierwszy przynajmniej nie zanudza ciągle tym samym

  Koriolan,  30/10/2017

@Felicjanna: ja nazywam ich heiterzy i trollami by zwrócić innym uwagę na to zjawisko gdyż zatruwa ono wszystkich ludzi. Teraz jest czas by każdy mógł na to spojrzeć i ZOBACZYĆ ... Jeśli zechce ...
Nazwanie ich burakami to nadanie etykietki 'niegrozny cham'. .

@gwoli_scislosci: za dużo, jak widać tego s-f

@gwoli_scislosci: niczego nie zrozumiałeś z dyskusji... Ale, masz rację. Jestem tak uprzedzona, że nie widzę w tych rytuałach niczego ponad symbolikę. Wytartą czasem, brudem, zbrodnią i faktycznie, na tych ołtarzach widzę krew, która nigdy nie wyschnie. Nie ma tam jednak okrucha chleba, chyba że za pożywkę uznasz fałsz.

@Felicjanna: Jak jeszcze nie było Dyla ani Koriolana, a był serpico, to nawet ludzi publikujących pod Inieniem i nazwiskiem prowokował i wyzywał, przykładowo Jana Stasice, który nawet chciał go do sądu podać ... Jak pojawił się Dyl i mi groził to po reakcji Jana było widać że się boi. Trole żerują na strachu przed ośmieszeniem i bluzganiem, dlatego ciągle dyskredytują i ubliżają, bo inaczej ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: nie powiem, że haniebne wyzwiska Dyla, czy kogoś innego, nie ranią mnie wcale, lecz strach przed nimi to żart. To kupy łajna i tak je odbieram, a te strachy sądami, hehe... żenada...

@gwoli_scislosci: Ale ty jesteś żałosny, hehe. Na policje pójdzie, hehe. I o proboszczu nie zapomnij, pętaku

@gwoli_scislosci: Przecież cały czas widać kto prowokuje i kto prowadzi przepychanki, myślisz że czytelnicy nie umieją czytać ani myśleć, większość ma to gdzieś ... Niestety marnujesz chęci ludzi którzy szczerze chcą się sobą podzielić i marnujesz też przestrzeń publiczną której nie opłacasz, przykładowo powtarzając z uporem maniaka te swoje brednie o Korolianie, prowokujesz obgadujesz to ludzie t ...  wyświetl więcej

@gwoli_scislosci: Kochanieńki, przecież to ty pisałeś że pójdziesz ze swoimi skanami na policje. :)
Wypisujesz głupoty o ludziach których nie znasz nawet ich na oczy nie widziałeś, widzisz ja też nie lubię kłamstwa i obłudy. Więcej byś zyskał idąc do terapeuty, niż ciągnąc te swoje wojenki. No tak ale do tego to trzeba umieć troszkę krytycznie pomyśleć, by wyjść z kręgu własnej ograniczonoś ...  wyświetl więcej

@gwoli_scislosci: Kochany :)
"Doprowadzisz do tego , zobaczysz , znam siebie , w końcu się wnerwię i pójdę, a jest z czym , czy z tym coś zrobią inna bajka. " ... Znowu straszysz, zamiast się zastanowić i coś z sobą zrobić. Nie piszę to z zamiarem twojej szkody.
Ślady traumy i leków przeciw bólowych, można w sobie nosić przez całe życie. Poczytaj sobie, albo pogadaj o tym z specjalis ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  30/10/2017

@gwoli_scislosci: he he ...
Teraz mnie możesz postraszyć :-)))
.
Już drugi raz widzę, że nie wiesz co robisz ...
Jest to wskazówka .... Trochę niedobra ...
W sumie wyjaśnia też dlaczego tkwisz w tym aż tyle lat. Myślałem, że to tylko trauma pourazowa .... Ale faktycznie ... Gdyby Twój umysł nie wspierał Cię wypieraniem ... Nigdy byś nie wytrzymał 20 lat w umyśle ...  wyświetl więcej

@gwoli_scislosci: Nie rozumiesz że piszesz na forum publicznym, tu widzisz co najwyżej imię i nazwisko ewentualnie zdjęcie, nie możesz mieć pewności czy to jest prawda czy bajer. Nikt na forum publicznym z tobą nie pogada tak szczerze jakbyś tego potrzebował, lepiej poszukaj sobie kogoś na żywo kogoś kto ma odpowiednie kwalifikacje i masz do niego/jej zaufanie. Nie wynurzaj się tutaj, nie jesteś w gabinecie lekarskim ani na kozetce u psychologa.

@Koriolan: "Nie chcę jedności na eioba, broń Boże. Chciałbym tylko by Wszyscy mogli SIEBIE wyrazić"- ok, może źle się wyraziłem, jedność to nie jednomyślność, raczej chodziło mi o pewien ład, porządek, by właśnie każdy mógł tu być i wyrażać siebie.

  Koriolan,  30/10/2017

@szubrawiec: Ostatnie BARDZO dobrze gadasz. ...
Na bazie Twoich gadek dużo mi się otwiera fajnych rzeczy.
Teraz mi się otworzyło, że Dyl i serpiko to trolle i oni TEŻ mają prawo się wyrażać takimi JACY SĄ.
A że Dyl i serpiko mają gówno w głowie ... To niczego nie zmienia. Mają prawo sypać tym gównem ile wlezie. Jedynie powinni sobie zdawać sprawę z konsekwencji ...
Że n ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  30/10/2017

@gwoli_scislosci: Dam Ci chłopcze przykład dlaczego wszyscy traktują Cię jak chłopca. Ty ciągle jojczysz i straszysz. Mężczyzna po prostu ROBI.
Ty tylko gadasz co byś zrobił z kobietą ...
.
JA TO ROBIE :-)))Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska