Login lub e-mail Hasło   

Deklaracja warszawska – Podpisz !

„Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”
Wyświetlenia: 1.203 Zamieszczono 21/11/2017

Po przeanalizowaniu

 • Praw Naturalnych sformułowanych w 1651 roku przez Thomasa Hobbes’a,
 • Kodeksu Norymberskiego z 1947 roku,
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
 • Konwencji z Oviedo o Prawach Człowieka i Biomedycynie podjętej przez Radę Europy w 1997 roku,
 • Deklaracji UNESCO z 2005 roku w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka

oraz

 • Konstytucji RP z roku 1997,

po zebraniu wieloletnich doświadczeń i przeprowadzeniu przez naukę niezależną wielu analiz dotyczących tzw. „szczepień ochronnych”

podajemy do publicznej wiadomości, że efektem tych działań jest jednoznaczny głos Narodu Polskiego w odniesieniu do wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych”.

ZWAŻYWSZY, że człowiek od wielu setek lat toczy walkę o swoją wolność i swoją godność,

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw naturalnych oraz praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności decydowania o swoim życiu osobistym, w tym również zdrowiu, a także zdrowiu swoich dzieci,

ZWAŻYWSZY, że powyższe dokumenty wyraźnie mówią, iż każdy człowiek cieszy się wolnością osobistą i nikomu nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu oraz iż każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu,

ZWAŻYWSZY, że większość krajów Unii Europejskiej cieszy się znaczącą wolnością odnośnie tzw. „szczepień ochronnych”,

ZWAŻYWSZY, że analiza naukowa i zebrane wieloletnie doświadczenia w praktyce lekarskiej dowodzą, iż tzw. „szczepienia ochronne” przynoszą wielokrotnie wysoce niepożądane odczyny poszczepienne i późniejsze powikłania poszczepienne ze zgonem włącznie, a zatem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia,

ZWAŻYWSZY, że każda interwencja medyczne wymaga wyraźnego wyrażenia zgody,

ZWAŻYWSZY, że zakazane jest przeprowadzanie eksperymentów, w tym również eksperymentów medycznych, na narodach świata,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zagwarantowanie praw naturalnych i praw człowieka rodzimymi przepisami prawa i ich respektowanie, aby człowiek nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

sygnatariusze niniejszego aktu woli Narodu Polskiego ogłaszają uroczyście swoją decyzję pod postacią„DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”, która zostanie odczytana i obwieszczona w dniu 26 sierpnia 2017 w Warszawie jako ukoronowanie Konferencji „Szczepienia XXI wieku”.

Sygnatariusze „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” domagają się od rządu RP i światowych organizacji strzegących praw człowieka:

 • natychmiastowego respektowania praw naturalnych i praw człowieka oraz zapisów pozostałych w/w dokumentów, w tym także prawa wolności wyboru w przyjmowaniu  tzw. „szczepień ochronnych”,
 • wprowadzenia odpowiednich regulacji odnośnie wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” do rodzimych przepisów prawa i respektowania ich,
 • wzorem krajów rozwiniętych natychmiastowego zaprzestania szczepień w pierwszej dobie życia, gdy nie można wykluczyć u dziecka wrodzonych patologii będących przeciwwskazaniem do szczepienia,
 • zakazania stosowania substancji toksycznych w tzw. „szczepieniach ochronnych” jak rtęć, aluminium i inne oraz wyeliminowania niebezpiecznych zanieczyszczeń, jak np. glifosat, zanieczyszczenia wirusowe itd.,
 • wypracowania odpowiedniego dobrowolnego kalendarza szczepień (pozbawionych w/w toksycznych substancji) jako zalecenie, a nie przymus,
 • wprowadzenia obowiązku udzielania osobom poddającym się tzw. „szczepieniom ochronnym” oraz rodzicom szczepionych dzieci przez personel medyczny rzetelnych informacji na temat składu szczepionek i wszystkich mogących wystąpić niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych,
 • wprowadzenia obowiązkowych rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych w oparciu o relacje osób szczepionych, rodziców szczepionych dzieci oraz personel medyczny, a także niezależną od producentów szczepionek analizę statystyczną zgłaszanych przypadków,
 • wypracowania własnych technologii produkcji szczepionek i wdrożenia ich w kraju,
 • wdrożenia etycznych programów nauczania, tj. programów opartych na prawach naturalnych i prawach człowieka,  zarówno w szkolnictwie medycznym średnim, jak i wyższym.

Sygnatariusze Deklaracji Warszawskiej

prelegenci Konferencji „Szczepienia XXI wieku” i naukowcy:

 • lek. med. Katarzyna Bross Walderdoff,
 • Przemysław Cuske – prezes STOP-NOP,
 • prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska,
 • lek. med. Hubert Czerniak,
 • Lena Huppert – prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT,
 • dr n. med. Jerzy Jaśkowski,
 • Ewa Nitecka – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia,
 • dr n. med. Dorota Sienkiewicz,
 • dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz,
 • Justyna Socha – wiceprezes Stowarzyszenia STOP-NOP,
 • mecenas Arkadiusz Tetela,
 • Urszula Tomicka – psycholog, terapeuta,
 • prof. zw. dr. hab. inż. Stanisław Wiąckowski,
 • Jerzy Zięba – autor, propagator integracji medycyny akademickiej z medycyną komplementarną

oraz

 • Jan Zbigniew hrabia Potocki – Prezydent II RP,

a także przedstawiciele niezależnych mediów i organizacji pozarządowych:

 • Aleksander Berdowicz – Porozmawiajmy TV,
 • Jan Białek – Prison Planet,
 • Jadwiga Łopata – dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla,
 • Sir Julian Rose – prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC,
 • Dorota Stokwisz – Gaja TV,
 • Anna Szmelcer – przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,
 • Janusz Zagórski – NTV – Niezależna Telewizja

oraz wiele tysięcy Polek i Polaków, których podpisy widnieją pod Deklaracją Warszawską w Internecie.

Zapraszam do podpisywania DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – „Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”:

https://podpisz.to/petycja/deklaracja-warszawska-karta-wolnosci-wyboru-w-przyjmowaniu-tzw-szczepien-ochronnych,269

źródło:

http://fundacja-qlt.pl/?deklaracja-warszawska-karta-wolnosci-wybo,180

Ps. Jest to treść Deklaracji , jakiej domaga się każdy rozsądny i etyczny człowiek żyjący w kraju zwanym Polska ...

Podobne artykuły


20
komentarze: 3 | wyświetlenia: 8523
21
komentarze: 8 | wyświetlenia: 4187
16
komentarze: 16 | wyświetlenia: 1447
14
komentarze: 20 | wyświetlenia: 7705
27
komentarze: 8 | wyświetlenia: 2477
16
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1822
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1763
42
komentarze: 11 | wyświetlenia: 10274
27
komentarze: 28 | wyświetlenia: 1600
25
komentarze: 55 | wyświetlenia: 7711
17
komentarze: 23 | wyświetlenia: 2435
16
komentarze: 35 | wyświetlenia: 61430
52
komentarze: 88 | wyświetlenia: 7867
36
komentarze: 21 | wyświetlenia: 8260
 
Autor
Artykuł@Remter: od tego jest nauka (w tym medycyna) aby toczyć spory. I dobrze. Tyle, że niebezpieczne jest potępianie w czambuł wszelkich szczepień. Kierując się taką logiką powinniśmy zasypać rzeki i jeziora, bo tam toną ludzie, zamknąć fabryki samochodów (w Polsce na drogach ginie rocznie ponad 3 tys. a rannych jest ponad 40 tys). Zburzyć schody, bo można złamać nogę albo rozbić sobie głowę. Wolność r ...  wyświetl więcej

  Remter,  22/11/2017

@Hamilton Starszy: Epidemie powstają z brudu i z nędzy ! A bakterie jakie atakują człowieka to bakterie powstające z brudu ... wystarczy na nie witamina C , mydło i gorąca woda do kąpieli ... A nie rtęć i aluminium do niszczenia kory mózgowej ...

@Remter: musisz koniecznie poinformować o tym prątki gruźlicy i wirusy, bo niedouczone ślizgają się po mydle. A w tej gorącej wodzie dzieci kąpiemy trzymając je za uszy czy za pięty?

  Remter,  22/11/2017

@Hamilton Starszy: W twoim przypadku już nic nie pomoże ... nawet gorąca sauna za uszy do góry nie pomoże usunąć detoxu z ciała... dlatego szczepionka zakonserwuje Twoją szatę i przygotuje na zejście ... Ja jestem przeciwna przymusowi... a nie szczepionkom... ! A ten przymus zostanie ustanowiony w Sejmie po konsultacjach do końca listopada 2017r
Cała walka toczy się o twój mózg ... https://www.youtube.com/watch?(...)6HBcfzY

@Remter: od 40 lat czekam na zaczipowanie i nie mogę się doczekać. Ani czipa ani znamienia na czole, kicha. Czipy odeszły już do lamusa i trzeba stworzyć nową wersję, bo już nawet dzieci w przedszkolu się śmieją. Jak bym się miał tym przejmować siedziałbym już w Wariatkowie w gustownym kaftaniku. A tak poczekam na ludzi jaszczurów, bo mam złotą obrączkę: https://www.youtube.com/watch?(...)XoX8WRU

@gwoli_scislosci: Remter ma chyba rację. W sejmie śpiewają "ojczyznę wolną", a jedna z posłanek ogłosiła się już matką Boską. Dosypują coś do hostii? Bo na szczepienia za stara.

@gwoli_scislosci: periodyk naukowy :
"Jak umyć podłogę i nie wybić sobie zębów",
"Analiza sił potrzebnych do wleczenia owcy po asfalcie",
"Wartości i normy etyki funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej",
"Kontrola rytmiki aktywności ruchowej kornika drukarza z zespołem Downa".
"Walka człowieka o swoją fryzurę płci żeńskiej",

  Remter,  23/11/2017

@Hamilton Starszy: Nie jesteś na bieżąco, od czipowania odejdą ... lepsze efekty przyniesie nanotechnika ...

@gwoli_scislosci:"po jakąś panią która twierdzi że ją werbowali do pracy na Marsie." "Także na noc mi wystarczy :)"-łoj, łoj Serpo...a idy Ty:-)I co? Śnili Ci się w nocy ci Marsjanie? Może to nie była pani z Marsa tylko Wenus z Milo?

@Remter: ty człowiek wolny słyszysz nanotechnologia i wpadasz w panikę? Jaka to wolność skoro robisz w gatki? Boisz się wszystkiego co nowe i czego nie rozumiesz. I to nazywasz wolnością. Mylisz wolność ze strachem. Nóż, siekiera, nagan i tysiące innych produktów może być równie niebezpiecznych. Szczepienia dzieci są obciążone takim samym ryzykiem jak chodzenie po zakupy. Też można wpaść pod autob ...  wyświetl więcej

@gwoli_scislosci: całkowite zrobotyzowanie produkcji i usług jest już technologicznie możliwe. Maszyny nie strajkują, nie męczą się, nie potrzebują urlopu, emerytury, zasiłku rodzinnego. Same zalety i jedna wada. Maszyny nie kupią żadnego produktu i usługi. I podobnie będzie z tymi "zniewolonymi". Ona też tego nie wie.

  Kitek,  22/11/2017

Powinniśmy wytracić z ludu wszystkich idiotów, imbecyli, debili, kretynów itp., ponieważ uniemożliwiają ludziom żyć i cieszyć się życiem tworząc z ziemi piekło.

@Kitek :do której z tych czterech grup byś się zakwalifikował?

  Remter,  22/11/2017

Do końca listopada trwa dyskusja nt przygotowanego przez rząd przymusu szczepień ... Jeszcze jest czas aby zatrzymać zniewolenie mózgu poprzez nie ... w nich zostaną wprowadzone nano - cząstki aby móc zmieniać zachowania ludzkie ... https://www.youtube.com/watch?(...)6HBcfzY

Rząd szykuje nam terror szczepionkowy w postaci obowiązkow

...  wyświetl więcej

  Remter,  23/11/2017

@Hamilton Starszy: Cyborg dostrzega tylko to , co chce ! Ślepo wierzy we wszystko... nie wie co to wolność i nietykalność osobista , jest nierozłącznie związany z masą a masę można ugniatać, jak materiał potrzebny do rzeźby... nie postrzega swojego zniewolenia we własnej twórczości.. jest producentem i odbiorcą jednej nacji - korporacji.. i to ona czerpiąc z niego zyski za wynalazek kodu na opakow ...  wyświetl więcej

@Remter: zgadza się. A na wsiach to chodziły takie baby i rzucały urok. Krowy nie dawały mleka, kury jajek, psy miauczały, a koty szczekały. Gdyby ci płacili tyle co mnie to mogłabyś sobie kupić tyle głąbów z kapusty, że nie uniosłabyś z całą rodziną. To ty ślepo wierzysz w każdą bzdurę. Masz predyspozycje do łykania teorii spiskowych i panikowania. Ja czuję się wolny i mam dystans do tych "rewelacji"..

@Remter: tysiące lekarzy z premedytacją szczepi własne dzieci i wnuki. Pewnie by dorobić sobie 25 zł do pensji.

@Remter: 5 GHz- ta częstotliwość była używana przez wojsko w systemach radarowych. I nie przeszkadzała nikomu. A teraz będzie zabijać i depopulować. Remter nie lepiej czas poświęcić na zdobycie odrobiny wiedzy zamiast na te głupiutkie teoryjki spiskowe.

  Remter,  23/11/2017

@Hamilton Starszy: Ty się nie czujesz wolny... bo wolny człowiek pozwala innym na wolne wybory... a Ty każdego wolnego człowieka atakujesz ... JESTEŚ GŁUPIO ODWAŻNY ... a to nie to samo..

  podobny,  23/11/2017

@Remter: Taaa ... Hamilton jest mistrzem sarkazmu. Do perfekcji opanował technikę słownego podważania i ośmieszania ... każdego. "Ten typ już tak ma". Trzeba to zaakceptować i przyzwyczaić się do kpiarskiego stylu polegającego na pomniejszaniu innych.

Z psychologicznego punktu widzenia jest to swoista obrona przez atak. Coś co zostało mocno zakorzenione już w dzieciństwie. Bo przecież tylk

...  wyświetl więcej

  robertr,  24/11/2017

@Hamilton Starszy: Akurat ten argument jest chybiony - 50 - 60 lat po wprowadzeniu szczepień liczba ich przeciwników rośnie lawinowo - efekt tych szczepień jest widoczny dla przeciętnie inteligentnych. Natomiast nie spotkałem się z takim odrzuceniem innych wynalazków cywilizacyjnych np transportu kolejowego, lotniczego, fal radiowych, komputerów, elektryczności kilkadziesiąt lat po ich wprowadzeni ...  wyświetl więcej

@Hamilton Starszy: te 4-y minusy przy twoich komentach to od tych czterech kategorii
wymienionych przez kitka.
Nie mozna wykluczyc, ze jeden z tych to sam kitek we wlasnej oswieconej osobie.
Luminat ....swieci w nocy !

@podobny: piszesz, że starasz się każdego zrozumieć. Miałem kiedyś takiego znajomego Karolcia. On też każdego rozumiał i każdemu potakiwał. Poczciwy i dobroduszny do bólu. Najśmieszniej było gdy Karolcio siedział obok dwóch mających inne zdanie. Raz miał jedno zdanie, by za chwilę mieć przeciwne i znów przeciwne. Był lubiany i poklepywany po plecach. Tyle, nikt go nie traktował poważnie. Twoja dia ...  wyświetl więcej

@robertr: co rozumiesz pod hasłem "efekt tych szczepień jest widoczny"? Widoczne dla przeciętnie inteligentnego osobnika jest to, że od czasów pandemii "hiszpanki" która zabiła więcej ludzi niż I wojna światowa nie ma większych problemów z chorobami zakaźnymi.

@zakrawarski: ha ha, ja posługuję się kpiną i sarkazmem, za co podobny mnie atakuje. Kitek nawołuje do zabujania pod ścianą płaczu. Podobny pewnie go zrozumie, bo litościwym jest i wyrozumiałym. A jeśli chodzi o minusy. Mam tyle plusów, że mi to w niczym nie przeszkadza.

@Hamilton Starszy: Daje plusa, obaczmy jak dlugo sie ...ostoi ?

  podobny,  24/11/2017

@Hamilton Starszy: Brawo Hamilton! W Twojej wypowiedzi jest dużo optymizmu! Cenię poczucie humoru, szczególnie kiedy przypisuje mi się rolę skomlącego burka. To taki psi masochizm! ... przetrąconego kundla - hau, hau!

... aby tylko pokój zapanował między ludźmi!

@zakrawarski: też cię zminusowali tylko za to, że odważyłeś się zapytać. Obrońcy wolności.

@podobny: pani Remtier pisała, że Polskę rozkradziono na sumę 3/4 tryliona złotych, czyli 750 bilionów. Roczne PKB RP to niecałe 2 biliony. I nic nie dały moje prośby by się zastanowiła nad sobą, założyła okulary i pochyliła się nad kalkulatorem. Równie dobrze można napisać, że każdemu emerytowi w Polsce skradziono 10 milionów. Skąd emeryt miał te 10 milionów? Takimi drobiazgami pani Remter się ni ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: Walc Szostakowicza jest wspanialy, najlepiej wykonany tak jak on to napisal
tzn na orkestre symfoniczna.
Kilara znalem osobiscie i oczywiscie jego dziela.
https://www.youtube.com/watch?(...)49IyHbY

Rieu troche na boku tych wielkich.

  Remter,  22/11/2017

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/fo(...)b-.html
to jest projekt aktu zniewolenia obywatela polskiego ... dla mnie jest to kryminalny akt pozwalający na zniszczenie narodu !

@Remter: jak wybuchnie epidemia jakiejś choroby zakaźnej będziesz w imieniu całego narodu pisać listy otwarte i zamknięte do sejmu, senatu i rządu, że nic nie zrobiono dla ratowania tych biednych ludzi i ich rodzin czy dasz sobie na wstrzymanie umywając ręce mydłem i połykając witaminę C? Możesz nie zdążyć.

problem z Remterami polega na tym, że srają dotąd aż gdzieś wyrośnie kupsko wystarczającej wysokości, by móc się nim pochwalić. A potem, w otoczeniu kopca-kultu ufo-krasno-chujumuju, powstaje budowla zamieszkała, gówno-pomnik czcząca.

@Felicjanna: Felciu....musisz jednak powrocic do skrzypiec.
Gralas na nich bardzo originalna muzyke.
Ta obecna podwija ci spodnice ....a tam......boh moj......chujemuje !

@zakrawarski: Taaak. Masz rację, emocje mnie poniosły. Bojownicy z hasłami... ech!

@Felicjanna: Masz i nie masz racji jednocześnie, jeśli władza korzysta z jakiegoś społecznego nakazu, a on z czasem zmienia intencje z dobra społecznego na dobro korporacyjne. Czyli pod przykrywką społecznego nakazu zaczyna się wyprowadzać na rynek, jakiś wadliwy produkt dla zwiększenia zysków korporacji ( który być może na początkowym etapie dobrze działał ). To w takiej sytuacji kto odpowiada i ...  wyświetl więcej

  KoLo,  29/11/2017

@gwoli_scislosci: Nie wiem, nie znam człowieka. Wiem o czym mówi, i to mi wystarcza.

@gwoli_scislosci:
"Czuję taki ciężar jego argumentów na barkach .. nie do zbicia, także chyba już skoczę spać :). "
O widzę że jak się wysilisz, to potrafisz napisać cos sensownego. :)))))
Ponad 90% informacji w necie jest obciążone błędami które do odsiania potrzebują już specjalistycznej wiedzy.
Najlepiej wyłączyć kompa iść spać, na spacer z psem lub bez. Trwa wojna i ...  wyświetl więcej

@gwoli_scislosci:
https://www.youtube.com/watch?(...)t=50m0s
...
Jak chcesz zwrócić uwagę na jakąś cześć całego filmu z yutuba to na końcu linku wystarczy dodać taki zapis "&t=50m0s"

@gwoli_scislosci: Ludzie "kitują" w tym roku straciłem 4 bliskie osoby. :(
Dobrze nie jest moja kartoteka z historiami chorób od urodzenia zniknęła, były tam informacje co wolno i czego nie wolno mi podawać. Ja mam wystarczające powody, by służbie zdrowia i państwowym instytucjom nie ufać. Każdy niech rozważa według własnych doświadczeń.

  Remter,  29/11/2017

Dlaczego warto zapoznać się z elementami zawartymi w szczepionkach ? Zaaplikowanie mózgu - spowoduje choroby nazwane cywilizacyjnymi... https://www.youtube.com/watch?(...)af_kdXI

  KoLo,  30/11/2017

@Remter: Niestety, niektórzy wolą żyć w matrixie. Uzyskanie wiedzy podwaja odpowiedzialność. Wobec powszechnie panującego intelektualnego lenistwa, garstka myślących "inaczej" i walczących o dobro człowieka, nie ma szans na powodzenie.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska