Login lub e-mail Hasło   

Szaleństwa umysłów... 2

Najbardziej sztywne struktury, najbardziej oporne na zmianę, runą w pierwszej kolejności .
Wyświetlenia: 189 Zamieszczono 9 dni temu

 

 

E.Tolle Nowa Ziemia

cd http://www.eioba.pl/managearticles

 

 

... religie w dużym stopniu stawały się raczej siłą dzielącą niż jednoczącą . Zamiast prowadzić do zaniechania przemocy i nienawiści dzięki zrozumieniu podstawowej jedności całego stworzenia, przyczyniały się do wzrostu przemocy i nienawiści, do pogłębiania się podziałów zarówno między ludźmi, jak i między rozmaitymi wyznaniami, a nawet w obrębie tych samych religii . Przekształcały się w ideologie, systemy wierzeń, z którymi ludzie mogli się utożsamiać i które wykorzystywali, by wzmocnić swoje fałszywe poczucie ja . Opierając się na nich, mogli uznawać, że to oni mają rację, a inni są w błędzie, i określać swoją tożsamość dzięki istnieniu wrogów - tych „innych", „niewiernych" lub „wyznawców złej wiary", których zabijanie nierzadko uważali za usprawiedliwione .

Człowiek stworzył „Boga" na swoje podobieństwo . To, co wieczne, nieskończone, nienazwane, zredukowano do wymyślonego bożka, w którego należało wierzyć i czcić go jako „swojego" lub „naszego" . A jednak . . . a jednak . . mimo wszystkich szalonych czynów popełnianych w imię różnych religii, nadal z samego jej rdzenia emanuje Prawda, na którą one wskazują . Prześwieca, choć słabo, przez grube warstwy zniekształceń i fałszywych interpretacji .

Szansa, że zdołasz ją dojrzeć, jest jednak niewielka, chyba że widziałeś już choćby jej przebłysk we własnym wnętrzu . W dziejach ludzkości zawsze pojawiały się wyjątkowe jednostki, które doświadczyły przemiany świadomości i dzięki temu dostrzegły w sobie to, ku czemu zmierzają wszystkie religie . Aby opisać tę niepojmowaną Prawdę, ludzie ci używali języka pojęć zaczerpniętego z własnej religii . Dzięki tym mężczyznom i kobietom powstały w obrębie głównych religii „szkoły" czy też ruchy, które odkrywały na nowo, a w pewnych przypadkach intensyfikowały owo światło nauki pierwotnej .

W ten sposób zrodził się we wczesnym i średniowiecznym chrześcijaństwie gnostycyzm i mistycyzm, w islamie - sufizm, w judaizmie - hasydyzm i kabała, w hinduizmie - adwaita wedanta, a w buddyzmie -zen i dzogchen . Większość tych szkół miała charakter obrazoburczy . Usuwano kolejne warstwy otępiających aparatów pojęciowych i systemów przekonań . Z tego względu oficjalne hierarchie kościelne przeważnie patrzyły na te poczynania bardzo podejrzliwie, a często nawet wrogo . Szkoły te, w przeciwieństwie do głównego nurtu religii, kładły nacisk na zrozumienie i na wewnętrzną przemianę .

To właśnie dzięki szkołom czy ruchom ezoterycznym największe religie odzyskały zdolność dokonywania przemian, właściwą nauce pierwotnej, mimo że dostęp do tych szkół i ruchów miało na ogół tylko wąskie grono ludzi . Nigdy nie było ich tak wielu, by mogli wywierać znaczący wpływ na głęboką zbiorową nie- świadomość większości społeczeństwa .

Z czasem niektóre szkoły same uległy zbytniemu sformalizowaniu lub nadmiernej konceptualizacji, tracąc przez to swoją skuteczność . Duchowość i religia Jaką rolę odgrywają istniejące religie w powstawaniu nowej świadomości? Wielu ludzi zdążyło już sobie uświadomić różnicę między duchowością a religią . Wiedzą oni, że posiadanie systemu przekonań - zbioru idei, które człowiek uznaje za prawdę absolutną - nie czyni z nich istot uduchowionych, bez względu na treść owych przekonań . W gruncie rzeczy im bardziej budujemy własną tożsamość na gruncie wyznawanych przez siebie idei, tym skuteczniej odcinamy się od tkwiącego w nas wymiaru duchowego . Wielu „pobożnych" ludzi utknęło na tym poziomie . Stawiają oni znak równości między prawdą i myśleniem, a ponieważ całkowicie identyfikują się z myśleniem (swoim umysłem), roszczą

sobie prawo do wyłącznego posiadania prawdy, nieświadomie próbując bronić swej tożsamości . Nie dostrzegają ograniczeń myślenia . Jeżeli ktoś nie myśli (nie wierzy) tak jak oni, jest on ich zdaniem w błędzie - i w niedalekiej przyszłości poczują się usprawiedliwieni, zabijając go z tego powodu . I tak postępują, nawet obecnie .

Nowa duchowość, przemiana świadomości, powstaje w ogromnym stopniu poza obszarem zinstytucjonalizowanych religii . Nawet w religiach, w których dominują schematy myślowe, istniały zawsze ogniska duchowości, chociaż hierarchie czuły się przez nie zagrożone i często starały się je stłumić . Intensywny rozkwit duchowości poza struktura- mi religijnymi to zjawisko całkowicie nowe .

Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, zwłaszcza w kulturze Zachodu, najsilniej ze wszystkich zdominowanej przez schematy myślowe, w której Kościół chrześcijański miał istotny monopol na sferę duchowości. Nie można było tak po prostu mówić o sprawach religijnych ani opublikować książki na tematy duchowe, jeśli nie miało się pozwolenia Kościoła, a gdyby ktoś się na to odważył, szybko by go uciszono .

Dzisiaj jednak, nawet w obrębie pewnych kościołów i wyznań, widać już oznaki przemiany . Napawa to optymizmem i cieszy nas na- wet najmniejsza oznaka otwartości, taka jak wizyta papieża Jana Pawła II w meczecie i w synagodze .

Częściowo wskutek nauk duchowych, które powstawały poza obrębem zinstytucjonalizowanych religii, ale także w wyniku napływu mądrości starożytnego Wschodu, coraz większa grupa wyznawców religii tradycyjnych może porzucić utożsamianie się z formą, dogmatami oraz sztywnymi schematami wierzeń i odkryć pierwotną głębię własnej tradycji duchowej, dostrzegając zarazem tę głębię w samych sobie.

Wiedzą oni, że stopień duchowości człowieka nie ma nic wspólnego z jego przekonaniami, lecz ściśle wiąże się z jego stanem świadomości . To z kolei decyduje o jego stosunku do świata i o interakcjach z innymi ludźmi .

Ci, którzy nie potrafią wznieść się ponad formę, okopują się jeszcze głębiej we własnych przekonaniach, to znaczy w granicach swojego myślenia . Jesteśmy dziś świadkami nie tylko bezprecedensowego przypływu świadomości, lecz także okopywania się i intensyfikacji ego . Niektóre instytucje religijne otworzą się na tę nową świadomość, inne umocnią swoje doktrynalne stanowisko i dołączą do tych wszystkich struktur stworzonych przez człowieka, dzięki którym zbiorowe ego będzie mogło się bronić i „odpierać ataki" .

Pewne kościoły, sekty, kulty lub ruchy religijne są bytami z gruntu opartymi na potrzebach zbiorowego ego i równie silnie utożsamiają się ze swoją postawą myślową jak zwolennicy każdej ideologii politycznej, która odrzuca wszelkie alternatywne interpretacje rzeczywistości . Jednak przeznaczeniem ego jest rozkład i wszelkie utworzone przez nie skostniałe struktury, jak religijne i inne instytucje, korporacje czy rządy, ulegną wewnętrznemu rozkładowi, bez względu na to, jak głęboko wydają się okopane .

Najbardziej sztywne struktury, najbardziej oporne na zmianę, runą w pierwszej kolejności . Tak stało się już z komunizmem radzieckim . Wydawał się tak ugruntowany, tak spójny i monolityczny, a mimo to w ciągu zaledwie kilku lat rozpadł się od środka . Nikt tego nie przewidział . Wszyscy byli zaskoczeni . Czeka nas jeszcze wiele takich niespodzianek . Pilna potrzeba przemiany w obliczu ostrego kryzysu - kiedy to następuje upadek dotychczasowego sposobu istnienia w świecie, kiedy zaburzeniu ulegają relacje z innymi ludźmi i z królestwem przyrody i kiedy ogromnie problematyczne staje się przetrwanie..."

Podobne artykuły


12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 160
12
komentarze: 6 | wyświetlenia: 1139
11
komentarze: 132 | wyświetlenia: 781
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 416
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 172
10
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1434
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 999
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 271
9
komentarze: 26 | wyświetlenia: 196
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 312
9
komentarze: 59 | wyświetlenia: 1455
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 199
8
komentarze: 3 | wyświetlenia: 175
8
komentarze: 2 | wyświetlenia: 449
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2017 grupa EIOBA. Wrocław, Polska