Login lub e-mail Hasło   

Paradoksy doskonałości.

System idealny to taki system, który nie popełnia żadnych błędów. - Swoje działania wykonuje doskonale. Jest najlepszy z możliwych. Jest wieczny.
Wyświetlenia: 681 Zamieszczono 26/12/2017

.

Doskonałego nie można poprawić.

System doskonały (idealny) jest najdoskonalszym jaki może istnieć.

 

Może istnieć? - Ale gdzie może istnieć?

Wszędzie?

- To trzy, albo więcej wymiarów metrycznych.

A co z czasem, w którym istnieje system doskonały?

 

Z najwyższej doskonałości systemu wynika, że system doskonały nie udoskonala się, nie poprawia, nie zwiększa swojej doskonałości.

Trwa nie podlegając żadnym zmianom, albo zmieniając się zgodnie z doskonałym planem stworzonym kiedyś przez samego siebie.

Nic zewnętrznego nie może mieć wpływu na system doskonały. Czynniki zewnętrzne mogłyby zmienić (zakłócić) idealne działanie. Oznacza to, że musi być oddzielony od świata zewnętrznego murem nie do przebycia i podważa ideę wszechobecności. Podważa, ale nie obala jej całkowicie.

1) System idealny może być oddzielony od reszty świata murem półprzepuszczalnym.

2) System idealny może generować informacje i polecenia..

System idealny mógł też kiedyś wygenerować materię. - To jest jedna z hipotez kreacjonistów.

System idealny generuje informację.

Model matematyczny jest jak mówi guru polskich fizyków i matematyków kreacjonistów ksiądz J. Heller _ "nieskażony grzechem pierworodnym". Postuluje on wprowadzenie bożych tematów na szkolne lekcje fizyki i matematyki.

Rzeczywistość fizyczna ma to do siebie, że pasuje do modeli matematycznych o tyle o ile. Tzn. w terminologii religiantów: - „jest skażona grzechem”.

Model systemu, który nie podlega możliwości udoskonalenia swojego działania, jest realizowany w dyktaturach całkowicie ślepych na opinie poddanych.

Przeczytaj także >>> Zasady niewiary

****************************************** *********************************************************

>>>

Wersja sformalizowana

Definicje:

1) System idealny albo inaczej system doskonały to taki system, który nie popełnia żadnych błędów. -  Zawsze doskonale wykonuje swoje działania. Nigdy nie psuje się. Jest najlepszy z możliwych. Istnieje od czasu początkowego do nieskończoności (jest wieczny). Składa się z części (elementów) podsystemów, które także są idealne.

2) System nieidealny albo inaczej niedoskonały to taki, który popełnia błędy. Nie zawsze wykonuje swoje działanie zgodnie z programem lub (or), czasami się psuję lub ( or) posiada pewne wady, ma skończony czas życia. Składa się z części, z podsystemów, z których przynajmniej jeden jest nieidealny.

3) System prawie idealny jest to system nieidealny, ale taki, który jest zbliżony do systemu idealnego.

Z definicji systemu idealnego wynika bezpośrednio, że żaden element nieidealny nie może do niego należeć, oraz, że żaden element nieidealny nie może mieć wpływu na jego działanie.

Używając innego słownictwa.

System idealny musi być oddzielony murem (WALL, ŚCIANA) od świata nieidealnego.

Z definicji systemu idealnego wynika, że nie może on się zmieniać, doskonalić, ponieważ jest już doskonały. Nie może się uczyć ponieważ wszystko wie. Nie może zmieniać swojego programu, ponieważ ma najlepszy z możliwych.

Innymi słowami system idealny nie ma historii. (czas stanął w miejscu, TIME IS OVER, THE END OF HISTORY) (tu zatrzymał się czas).

Ruch okresowy jest możliwy i system idealny może przechodzić przez różne fazy powracając okresowo do stanu (chwili) początkowej - czasu To.

Do systemu idealnego nie może wejść żaden element nieidealny ze świata zewnętrznego – wyjątek stanowi informacja w postaci czystej. – ponieważ w przypadku wejścia czegoś nieidealnego do systemu przestałby on być idealny (wynika to bezpośrednio z definicji systemu idealnego).

Żeby wyodrębnić system idealny z systemu nieidealnego trzeba zbudować mur, który oddzieli system idealny od reszty świata, która pozostanie nieidealna, albo zaprowadzić system idealny od razu wszędzie w określonej chwili (koniec świata, THIS IS THE END, THE END OF THE WORLD).

Po zbudowaniu muru należy w obszarze odgrodzonym murem zlikwidować (OSTATECZNE ROZWIĄZANIE) wszystkie elementy nieidealne , ponieważ system idealny musi składac się wyłącznie z elementów idealnych.

*********************************************** *************************************************

TWIERDZENIE 1

System idealny może istnieć jedynie poza światem rzeczywistym, i ze świata nieidealnego nie da się go wyodrębnić.

Dowód:

Gdyby udało się go wyodrębnić to odgrodzony murem znalazłby się poza światem rzeczywistym.

Jeżeli nie da się go wyodrębnić to także nie istnieje.

Wniosek:

Jeżeli systemu idealnego nie ma, to nie można go stworzyć (KOŃCA ŚWIATA NIE BĘDZIE, NEVER ENDING STORY).

******************************************** *****************************************************

 

Nadzwyczajny system idealny.

Nadzwyczajny system prawie idealny.

Definicja:

1) Nadzwyczajny system idealny jest to taki system idealny, którego MUR jest nieprzepuszczalny tylko w w jedną stronę.

Od tej pory poprzedni system idealny będziemy nazywać zwykłym systemem idealnym.

Nadzwyczajny system idealny może generować cokolwiek (np. informację, programy, materię) do świata zewnętrznego. Wewnątrz nadzwyczajnego systemu idealnego (N.S.I.) czas płynie razem z czasem świata nieidealnego, ponieważ czas to zmiana, a nadzwyczajny system idealny generuje zmiany w systemach nieidealnych.

Istnienia nadzwyczajnych systemów idealnych nie da się logicznie wykluczyć, co jak widać jest bardzo proste w przypadku zwykłych systemów idealnych. (Twierdzenie 1).

To czego istnienia nie można wykluczyć może istnieć, ale nie musi. (Istnienie nadzwyczajnych systemów idealnych nie jest konieczne).

Twierdzenie 2

Jeśli postulat, że istnieje co najmniej jeden nadzwyczajny system idealny jest fałszywy, to prawdziwe jest twierdzenie przeciwne: - Nie ma żadnego nadzwyczajnego systemu idealnego.

Dowodów w tej sprawie jest bardzo dużo.

Są dowody na to, że istnieje wyłącznie jeden nadzwyczajny system idealny, oraz takie dowody, które dowodzą, że nadzwyczajnych systemów idealnych jest bardzo dużo. (Dobrych dowodów nie znam). Nie wiadomo, czy dobre dowody istnieją – zgodnie z twierdzeniem Gedla.

Skłaniam się ku poglądowi, że istnieje nieskończenie wiele NSI. Skłaniam się ku temu, ale w to nie wierzę, choć inne rozwiązania wydają mi się absurdalne. Model w którym każda wolna decyzja jest efektem istnienia NSI i jest najlepszym obecnie istniejącym modelem , ale mogę się mylić. Patrz także Popper– Świat Skłonności.

Nadzwyczajne Systemy Prawie Idealne (NSPI) istnieją w sposób oczywisty.

Każdy człowiek i każde zwierze to Nadzwyczajny System Prawie Idealny, wyodrębnione ze świata indywiduum, oddzielone murem. Posiadające swój program i homeostatyczną równowagę.

Chyba najlepszy przykładem nadzwyczajnego systemu prawie idealnego jest władca rządzący zza murów twierdzy nie do zdobycia.

System prawie idealny można stworzyć dla różnych wartości prawie.

Twierdzenia Teorii Systemów  są prawdziwe niezależnie od tego jaki program realizuje system).

Adam Jezierski

Podobne artykuły


21
komentarze: 23 | wyświetlenia: 26936
58
komentarze: 20 | wyświetlenia: 80737
48
komentarze: 31 | wyświetlenia: 8945
31
komentarze: 8 | wyświetlenia: 57060
29
komentarze: 6 | wyświetlenia: 9688
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 20418
26
komentarze: 10 | wyświetlenia: 52339
23
komentarze: 5 | wyświetlenia: 19724
23
komentarze: 18 | wyświetlenia: 38443
22
komentarze: 5 | wyświetlenia: 27176
20
komentarze: 17 | wyświetlenia: 7321
20
komentarze: 13 | wyświetlenia: 5936
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42192
20
komentarze: 8 | wyświetlenia: 27788
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  podobny,  26/12/2017

Stan idealny istnieje w wyobraźni człowieka, np. koło, prosta, punkt - których w świecie rzeczywistym nie ma. Zatem to w człowieku tkwi model świata idealnego. Każdy człowiek oddzielony jest barierą ciała od świata zewnętrznego, który nie jest idealny.

Wniosek: świat idealny istnieje wewnątrz człowieka, a nie poza nim.

@podobny:
Idealne są figury geometryczne: - koło, kwadrat, sześcian, czworościan itp.
ale np.
Rzeczywisty kwadrat jest nieidealny a rzeczywista powierzchnia kwadratu o boku 2 metry jest równa około 4 metry kwadratowe.

@podobny: he he ...
W głębokiej mistyce jest powiedziane ..
Świat zwany realnym jest .... Wewnątrz Świadomości którą jesteśmy. To, że świat jest na zewnątrz to nam się tylko wydaje :-)))

  podobny,  26/12/2017

@Adam Jezierski: Każde Twoje słowo (twierdzenie) jest tylko przybliżone ... gdy próbujesz opisać coś, co jest poza Tobą. Wewnatrz jestes doskonały - bo jedyny.

@podobny:
Aż tak zarozumiały nie jestem.
>>> http://eiba.pl/4

" ... podważa ideę wszechobecności"
Całe Twoje rozumowanie jest pozbawione podstawy. Dla mnie świat idealny istnieje i obejmuje WSZYSTKO co istnieje.
Świat idealny może podlegać zmianom ale zmiana to NIE JEST idealizoeanie świata bo świat JUZ jest idealny. W skrócie zmiana NIE zmienia statusu idealności. Wszystko istnieje zawsze. Nie ma czasu przed ani po istnieniu wszystkiego.
...  wyświetl więcej

@Koriolan: A czy wiesz, co to jest ocean? Spróbuj to zdefiniować ...

@podobny: moje życie to doświadczanie, poznawanie oceanu ...
Mówią, że on jest nieskończony ...
Czy można poznać nieskończoność ?

@Koriolan:
Idealność rozumiez niestandardowo ...-:))

@Adam Jezierski: moje rozumienie jest dość proste. Wynika też z prostego, choć NIEDOSTĘPNEGO dla innych założenia ...
Ludzie myślą, że są najważniejsi ... A tak nie jest. Wymyślili nieidalnosc ... By móc gnębić i wykorzystywać innych. Popatrz na historię np KRK.

@Koriolan:
Moim zdaniem Wszechświat nie jest idealny
a my zupełnie nie wiemy z jakiego powodu jest nieidealny.

@Adam Jezierski: a co to znaczy "nieidealny" ?
Jeśli zobaczysz, że słowo nieidealny to tylko WYMYSŁ człowieka ... Wtedy świat się zmieni ... Twój świat się zmieni :-)))

@Adam Jezierski: ..., bo my jesteśmy niedostosowani :)))))

@pokrzywiony: e tam ...
Czy jesteś dostosowany do oddychania powietrzem ?
Czy jesteś dostosowany do jedzenia które tu jest ?
Itd
Ty tylko ego jest niedostosowane do odpowiedniego myślenia ... Ale ego to nasz "wynalazek" i łatwo go zmienić ... Dostosować :-)))

@Koriolan: Niedostosowani pod względem EGO, to je trzeba wyleczyć wyrzucić raczej się nie da w EGO jest tożsamość człowieka, jak go wywalisz to czym się staniesz. EGO miało być antywirusem, a stało się wirusem i wymaga leczenia ...

@pokrzywiony:
Przyczyną, której zawdzięczamy nasze istnienie, jest błąd. >>> http://eiba.pl/5

@Adam Jezierski: Ech ty prowokatorze :)
Czy nutki jakie uporządkował Mozart były znane zanim On z nich zrobił symfonie ?
https://www.youtube.com/watch?(...)Q&t=33s
Niewyczerpalna ilość energetycznych cząstek poruszająca się chaotyczne w przestrzeni zostaje uporządkowana w Harmonie na osi czasu, lub miliardy chaoty ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Ewolucja to nie jest pojedyńcze losowanie tylko proces.
Mutacje mogą mieć losowy przebieg ale potem następuje weryfikacja uzyskanych wyników (walka o byt) i dopiero później (w następnym pokoleniu) kolejne losowanie genów.

@Adam Jezierski: "Mutacje mogą mieć losowy przebieg ale potem następuje weryfikacja ..." ... weryfikacja pod co ? ... upodobanie ? ... czyje ? ... czym kierowane ?

@pokrzywiony:
W walce o byt wygrywają osobniki lepiej przystosowane i to one mają szansę na posiadanie potomstwa czyli na udział w kolejnym losowaniu cech, które zostaną odziedziczone przez następne pokolenie.

@Adam Jezierski: " W walce o byt wygrywają osobniki lepiej przystosowane ..." ... jako osobnik wkrótce zamienisz się w pył, a Twoja pula genowa równie dobrze może wylądować w rynsztoku i dobrze o tym wiesz, taka jest przykra prawda.
... jako osobnik po swojej śmierci już niczego nie zrobisz dla puli genowej jaką zostawiłeś. Znam wiele rodzin które gromadziły kapitał przez wiele pokoleń i wc ...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski: Widzę, że chcesz pogadać bo na eioba martwota.
Ale ok, mi też się tu trochę nudzi wiec robię co innego :-)))
Tym niemniej możemy pogadać ...
Tak samo jak wszechświat jest idealny, tak samo i nie ma w nim żadnego błędu ...
Słowo błąd to ludzki wymysł.
To po prostu jedną z cech Wszechświata ... ZMIANA ...
.
Zauważ, że jak długo istnie ...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Ludzie wymyślili błąd?
To już nie wszystko zostało stworzone?
...-:))

@Adam Jezierski: boże ...
Pytasz jak dziecko ...
Przecież wyraźnie napisałem co myślę ...
Wszechświat to ZMIANA ...
Ciągła, nieustającą, niezatrzymana ... ZMIANA ...
.
Czy falowanie oceanu nazywasz błędem ?
WSZYSTKO się zmienia ... Nawet tak drobna część jak atom ....

@Adam Jezierski: spróbuj podzielić wszechświat na ludzi i resztę.
Spróbuj zobaczyć co na dany temat myśli 'reszta'. Wtedy zobaczysz, że człowiek wymyślił mnóstwo słów i pojęć by jakoś zrozumieć, opisać świat. Ale to TYLKO wymyślone pojęcia ... Nic więcej.
Rzeczywistość JEST CZYMS INNYM niż wymyślone przez ludzi pojęcia.
Gdybyś się im przyjrzał, wiedziałbyś, że są fałszywe bo n ...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Błędem nazywam niedokładne kopiowanie.
Niedokładne, błędne kopiowanie to fundament ewolucji.

@Koriolan:
Podaj definicję Boga.

@Adam Jezierski: Bóg to wszystko co ISTNIEJE.
.
Ty w nagrodę podaj mi nazwę dwóch IDENTYCZNYCH rzeczy jako przykład idealnego kopiowania.

@Adam Jezierski: "Ludzie wymyślili błąd? " ..., tylko dla jasności ustalmy sobie że nie zawsze to co jako ludzie nazywamy błędem, tym błędem w istocie jest :)
Uważasz że Życie to Błąd ? ... ewolucja jest prowadzona za pomocą mnożenia błędów, czy za pomocą odsiewu błędów ?

@pokrzywiony:
Ewolucja ma dwa etapy:
1) rozmnażanie czyli mnożenie błędów
i
2) selekcja naturalna czyli odsiewanie błędów.
Wymiana pokoleń to mnożenie i odsiewanie zarówno.

@pokrzywiony: a co według Ciebie jest faktycznym błędem rzeczywistości ?
.
Znajdź choć jeden błąd we wszeswiecie ...

@Koriolan:
1) Idenetyczne są dwa koła matematyczne o tym samym promieniu R.
2) Identyczne są dwa atomy wodoru znajdujące się w tym samym stanie kwantowym.
3) Idealne kopiowanie rzeczy jest niezwylke mało prawdopodobne.

@Adam Jezierski: koła są WYMYSLONE a wiec nie istnieją.
Sorry ... Nie dodałem ... Dwie ISTNIEJĄCE, IDENTYCZNE rzeczy.
A są dwa atomy w IDENTYCZNYM stanie ? Potrafimy to stwierdzić ?
Nie wiemy gdzie są elektrony na orbicie a co dopiero gdy chcemy stwierdzić, że są identyczne. Nie ma dwóch identycznych rzeczy z tą samą energia a więc zakładam, że i atomy różnią się choć o jakąś ...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski:
"1) rozmnażanie czyli mnożenie błędów" ... tu się mylisz to nie rozmnażanie błędów, tylko wątpliwości :)
Znasz przypowieść o zbożu i kąkolu ? ... ona właśnie o tym :)
http://wypracowania24.pl/relig(...)ateusza ..., a dokładniej o tym że nie można wydawać osądu czegoś/kogoś na podstawie jego narodzin ( puli genetycznej ) ... :)
... łapiesz ?

@pokrzywiony:
Osądy nie są potrzebne ewolucji.

@Adam Jezierski:
"Osądy nie są potrzebne ewolucji." ... to na jakiej podstawie odsiewa błędy ?
Co dobre, a co złe ... ? Jak napisałeś z wykształcenia jesteś inżynierem elektronikiem to zakładam że myśleć potrafisz ? Czy moje założenie/osąd jest błędny ?
Każde założenie na którym się opiera drogę w przyszłość jest budowane na osądzie albo inaczej ocenie rzeczywistości, zgadza s ...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski: "3) Idealne kopiowanie rzeczy jest niezwylke mało prawdopodobne. " ... zgadza się, a czym jest podyktowany wysoki stopień podobieństwa, pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi ... genami, ok tylko kto ten proces kopiowania i replikacji nadzoruje, jak jest nadzorowany proces ewolucji organizmów, jaki algorytm, jakie prawa tym zawiadują i czy takie złożone prawa działając w algorytmie mogły powstać przypadkiem samoistnie ? ... skąd odporność na zakłócenia tego procesu ?

@Adam Jezierski:
"1) Idenetyczne są dwa koła matematyczne o tym samym promieniu R. " ... wykonaj je fizycznie ;)

@END: W tej chwili wcinasz się w rozmowę pomiędzy mną i Adamem, nie mając nic do powiedzenia !
Rozumiesz co oznacza słowo "wkrótce" w kontekście ewolucji, czy załapujesz że jednocześnie może to oznaczać 10 min jak i tysiące lat i to co napisałem wcale nie jest nieżyczliwe ?
No jasne jednostki z Twojego poziomu tego nigdy nie zrozumieją, dopóki nie spłynie na nich łaska Boża. :(
/ ...  wyświetl więcej

@END:
"A jak dostąpić tej łaski bożej ..."
To oczywiście moja opinia i mam nadzieje że jest błędna, ale skoro po wypadku do tej pory jej nie dostąpiłeś, to i śmierć Cię niczego nie nauczy :(

@END: Twój przypadek jednoznacznie wskazuje że Łaska Boża nie jest automatyczna.
Ps, Widzisz Maćku Łaski Bożej dawno dostąpiłeś, ale Jej nie potrafisz docenić :(

@END: Nie jestem Twoim koleżką , pinczerku !

@END:
Obowiązek podania dowódu należy do postulatora ..-:)

@Adam Jezierski:
"Osądy nie są potrzebne ewolucji." ... to na jakiej podstawie odsiewa błędy ?
To jak to jest Adamie z tymi osądami, walnąłeś stwierdzenie nie mające żadnych podstaw ..., skąd je wytrzasnąłeś ?
I na jakich podstawach je oparłeś ?
Czyżbyś uważał że osąd dotyczy, tylko winy i kary ? ... jeśli tak to żyjesz w religijnym świecie osądzającym jedynie osobowo, ...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski:
Dzieje Apostolskie 10:34
"Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie5: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. "
http://biblia.deon.pl/rozdzial(...)?id=387
Na jakich podstawach powstało to stwierdzenie ? ..., a na jakich podstawach są ustalone proporcje kości w ludzkim szkielecie ?
Masz ochotę pogadać o Bogu i naszej wierze w Niego ?Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska