Login lub e-mail Hasło   

Rozwód

Rozwód związku małżeńskiego... z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie ?
Wyświetlenia: 311 Zamieszczono 28/01/2018

 

W dzisiejszych czasach sprawy rozwodowe stanowią znaczną część spraw sądowych, a już na pewno wskaźnik orzekanych wyroków rozwodów rośnie w stosunku do niedalekiej przeszłości. Małżonkowie podejmując decyzję o zakończeniu swojego związku małżeńskiego, w pierwszej kolejności powinni rozważyć czy w pozwie rozwodowym żądać orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, czy też wnosić o wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron, czyli wnosić o tzw. zgodny rozwód.

Czy decyzja ta ma istotne znaczenie i czy wpływa na postępowanie sądowe ? Wbrew pozorom, podjęcie decyzji w wyżej wskazanym zakresie, determinuje przebieg dalszego postępowania, a przede wszystkim okres jaki upłynie zanim Sąd orzeknie wyrokiem o rozwodzie.

Jeśli jeden z małżonków wnosi pozew o rozwód, żądając aby Sąd nie orzekał o winie którejkolwiek ze stron, istnieje szansa na szybkie i sprawne zakończenie postępowania sądowego, które może ograniczyć się do jednej rozprawy. Wszystko zależy od stanowiska drugiego z małżonków, który po doręczeniu mu przez Sąd odpisu pozwu rozwodowego, zazwyczaj zobowiązuje go jednocześnie do ustosunkowania się do treści pozwu i przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. Jeśli drugi z małżonków zgodzi się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron, to jest bardzo duża szansa na zakończenie postępowania na jednej rozprawie. Sąd wzywa wtedy małżonków do stawiennictwa w Sądzie, przesłuchuje każdego z nich pobieżnie co do okoliczności sprawy i rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku gdy Sąd upewni się, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, na tej samej rozprawie wydaje wyrok rozwodowy.

Oczywiście sytuacja może wyglądać inaczej, w przypadku gdy małżonkowie są zgodni co do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, lecz nie zgadzają się np. co do wysokości alimentów które mają być przekazywane na rzecz dzieci przez drugiego małżonka. Jednakże zagadnienie obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego zostanie omówione w kolejnych wpisach.

Jak wygląda natomiast kwestia rozwodu, w sytuacji gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony ? W praktyce drugi z małżonków, po otrzymaniu odpisu pozwu rozwodowego zawierającego takie żądanie, również wnosi o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka. Aby udowodnić winę małżonkowi w rozkładzie pożycia małżeńskiego, należy przedłożyć w Sądzie materiał dowodowy, który pozwoli Sądowi na dokonanie takiego ustalenia. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wezwanie świadków powołanych przez małżonków, fotografie, wydruki korespondencji, nagrania dźwiękowe lub dowody zdrady małżeńskiej. Powyższe determinuje znaczne wydłużenie postępowania, które wymaga przeprowadzenia co najmniej paru rozpraw. Jeśli każda ze stron powołuje świadków, Sąd musi każdego z nich z osobna wezwać pisemnie do stawiennictwa w Sądzie, przy czym rzadko zdarza się aby wszyscy świadkowie zostali wezwani na jedną rozprawę. Ponadto zdarzają się sytuacje, gdy strona wskaże omyłkowo zły adres korespondencyjny świadka lub świadek np. z powodu wyjazdu zagranicznego nie odbiera korespondencji sądowej. Wtedy Sąd ponawia czynności, aż uda się skutecznie świadka zawiadomić, co jednakże powoduje konieczność odroczenia rozprawy na kolejny termin. Natomiast wśród przyczyn, które powoływane są jako okoliczności uzasadniające orzeczenie rozwodu z winy małżonka wymienia się m.in. uzależnienie od alkoholu, zdradę małżeńską, porzucenie małżonka, brak pomocy w chorobie, agresywną postawa względem drugiego małżonka, przemoc fizyczna i słowna, bezpodstawna odmowa współżycia małżeńskiego.

Tytułem podsumowania należy wskazać, iż niniejszy wpis ma jedynie na celu przedstawienie ogólnikowe zagadnienia i uwidocznienie podstawowych różnic w sytuacji orzeczenia rozwodu związku małżeńskiego – z winy małżonka lub bez orzekania o winie. Szczegółowe i bardziej precyzyjne kwestie przy orzekaniu rozwodu będą omawiane w kolejnych wpisach.

Wobec powyższego, podejmując decyzję o rozwodzie, zastanówmy się czy jesteśmy na tyle skonfliktowani z drugim małżonkiem, że nie będziemy w stanie porozumieć się co do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie przynosi korzyści każdej ze stron, a ponadto pozwala na oszczędzenie wielu nerwów i stresu związanego z kilkukrotnym stawiennictwem w Sądzie, gdzie niejednokrotnie wyciągane są tzw. „brudy małżeńskie” lub historie oparte na przekłamaniach. Jednakże gdy w naszej ocenie za rozpad związku małżeńskiego odpowiada wyłącznie drugi małżonek, to oczywiście nie ma się co zastanawiać – trzeba żądać orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka. Wyrok orzekający rozwód z winy małżonka przynosi dodatkowe korzyści dla małżonka który nie został uznany za winnego rozpadu związku, stąd „gra jest warta świeczki”.

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1374
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1234
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 661
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 780
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 817
8
komentarze: 20 | wyświetlenia: 519
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 490
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska