Login lub e-mail Hasło   

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Prowadzisz przedsiębiorstwo produkcyjne? Chcesz poznać szczegółowe informacje na temat kosztów wytwarzanych przez Ciebie produktów? Chcesz począwszy od kosz...
Wyświetlenia: 306 Zamieszczono 28/02/2018

Prowadzisz przedsiębiorstwo produkcyjne? Chcesz poznać szczegółowe informacje na temat kosztów wytwarzanych przez Ciebie produktów? Chcesz począwszy od kosztów rodzajowych, poprzez zasoby i procesy rozliczać koszty do wytwarzanych produktów? A może potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu poziomem i wykorzystaniem zasobów produkcyjnych? Jeżeli tak, zobacz jak zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne w przyczynowo-skutkowym rozliczaniu kosztów oraz w osiąganiu doskonałości operacyjnej!

Zasobowo-procesowy rachunek (ZPRK/RPCA) to kompleksowa koncepcja rachunku kosztów, opracowana przez dr Tomasza M. Zielińskiego, która integruje założenia niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) z amerykańskim Activity Based Kosting (ABC). ZPRK stanowi połączenie szczegółowych informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu, z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów, w sposób zapewniający ich przyczynowo-skutkowe rozliczanie.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów przetwarza dane finansowe i niefinansowe w informacje zarządcze o kosztach zasobów, procesów, produktów usług oraz klientów. Informacje te przedstawione są w sposób wielowymiarowy z zachowaniem rozdzielczości informacji kosztowych, zarówno w ujęciu kosztów rzeczywistych, jak i planowanych, niezbędnych do wsparcia decyzji biznesowych na wszystkich poziomach zarządzania przedsiębiorstwem.

Zasobowo-procesowe podejście do kalkulowania kosztów wytworzonych produktów pozwala odzwierciedlić zróżnicowaną kosztochłonność produkcji wynikającą ze stosowania odmiennych technologii oraz różnej długości serii produkcyjnych. Taki sposób prezentowania informacji o kosztach produkcji jest zgodny ze sposobem patrzenia na organizację przez menedżerów i pracowników produkcyjnych, którzy doskonale znają posiadane zasoby produkcyjne oraz wykonywane przez nie działania i operacje. Dzięki temu informacja kosztowa generowana z ZPRK jest lepiej zrozumiała i może zostać efektywnie włączona do dyskusji na temat usprawnienia i optymalizowania produkcji. Tym samym zasobowo-procesowy rachunek kosztów może stanowić jedyne prawdziwe źródło informacji zarządczej i trwale wpisać się we wsparcie procesów zarządczych obszaru produkcji.

Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne w rozróżnianiu we wszystkich rozliczeniach, podziału kosztów na stałe i zmienne. Dzięki temu podział ten dostępny jest zarówno na poziomie poszczególnych zasobów, działań i produktów, jak i na poziomie całego przedsiębiorstwa. Ponadto podział ten pozwala na wyznaczenie marży liczonej wyłącznie po kosztach zmiennych, co może mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych.

Omawiane podejście pozwala wykluczyć negatywne konsekwencje spirali śmierci kosztów stałych wynikających z nieuzasadnionego zawyżania kosztów i cen sprzedaży produktów i jest zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zakładają, że koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie są uwzględniane w kosztach wytworzenia produktów.

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów jest tematyką przyszłości, która jest ciągle rozwijana zarówno na polskim, jak i światowym rynku. Podejście to rekomendowane jest przez największe na świecie stowarzyszenia controllerów, księgowych oraz przedsiębiorstw tj. IFAC, IMA, CAM-I.

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów zostało szczegółowo opisane w przełomowej książce dr Tomasza M. Zielińskiego zatytułowanej „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów. ZPRK/RPCA”. Książka ta jest obowiązkową lekturą każdego controllera oraz głównego księgowego odpowiadającego za dostarczanie kierownictwu wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Dowiedz się więcej o książce „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów. ZPRK/RPCA”.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów został z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość czy infrastruktura. Wdrożenia te realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster®, które jest innowacyjną na rynku platformą zarządczo-controllingową wspierającą kadrę zarządzającą w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu stopnia ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Dowiedz się więcej o platformie Doctor Coster®

A czy Twoje potrzebuje rzetelnych informacji finansowych i operacyjnych dotyczących produkcyjnych procesów podstawowych, wspierających oraz zarządczych?

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się ile możesz zyskać dzięki implementacji zasobowo-procesowego rachunku kosztów!

Źródło: http://abcakademia.com.pl/aktualnosc/zasobowo-procesowy-rachunek-kosztow-zprkrpca-w-przedsiebiorstwach-produkcyjnych/

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 205
7
komentarze: 18 | wyświetlenia: 837
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 71909
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647573
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 14788
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21314
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40285
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17240
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13005
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53035
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22335
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17916
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 22911
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Kto tu na eioba nie prowadzi jakiejś dużej korporacji przemysłowej, usługowej, handlowej lub finansowej. Wszyscy prowadzimy. Do tej pory powierzaliśmy nasze miliardy takim lokalnym rzemieślnikom jak Allianz Worldwide, ING Groep N.V., AXA i Crédit Suisse.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska