Login lub e-mail Hasło   

Kwantowa świadomość

Założyłem dzisiaj czarne trekingowe skarpetki, Kto założył białe niech da znać. "Machniom" eksperyment naukowy
Wyświetlenia: 314 Zamieszczono 10 dni temu

"Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ogromną wiedzę i zrobiłeś duże postępy w samorozwoju, ale nie spotkałeś dotychczas osoby, która nadałaby twemu życiu nowy sens. Całe życie chodziłeś na randki, byłeś w wielu związkach, ale nigdy nie spotkałeś osoby, która nadałby twemu życiu nowy sens. Idea synchroniczności pokazuje, jak wprawić w ruch mechanizmy, które pomogą ci osiągnąć ten cel."

Nie "bez Kozery" cytowałem w poprzednim artykule http://www.eioba.pl/a/5nxl/samo-zycie

anegdotkę o profesorze - wyjętą z mowy sławnego z dowcipu mnicha Ajahn Brahm.

Kto doczyta do końca ten poniższy, arcyciekawy artykuł (popularno naukowy) dowie się jak ważne jest co zakłada na siebie o poranku na nogi. Dlaczego to ważne? Otóż ...

 Powodzenia w odkrywaniu "prawdziwego-kwantowego" partnera:

Kwantowa świadomość

 PAGINACJA - 

 Anna Mazur

 

"Niewiele wiemy na temat funkcjonowania mózgu, ale nawet wówczas, gdybyśmy wiedzieli więcej, nie potrafilibyśmy wyjaśnić, jak i dlaczego człowiek uzyskuje świadomość. Świadomość rozumiana jako subiektywne poczucie własnego „ja” jest jednym z największych wyzwań dla współczesnej nauki.

Przez wiele lat naukowcy badający mózg porzucali problem świadomości, twierdząc zgodnie, że  nauka nie może zajmować się czymś tak subiektywnym, jak świadomość…

Dziś już nikt nie zaprzecza istnieniu zjawiska świadomości.

W ciągu ostatnich kilku lat powiększyło się grono biologów, neurobiologów, psychologów, cybernetyków i filozofów, którzy porzucili dawny pogląd. Wszyscy zdają sobie sprawę, że spoglądanie do wnętrza może okazać się trudne.

 

Zdaniem D. Chalmersa „powinniśmy przyznać, że świadomość jest we wszechświecie siłą fundamentalną na równi z materią i energią. Zgadzam się, że chciałoby się zapytać, jak działa świadomość – tak, jak ty to uczyniłeś. Jak to się dzieje? Ale w toku postępu naukowego jest taki poziom, na którym po prostu łykasz wspaniałą ideę i jest ci z nią tak dobrze, że pytanie o to, jak do tego doszło, wydaje się mniej ważne”.

 

Mimo iż nie potrafimy powiedzieć, czym jest świadomość, ani też nie rozumiemy mechanizmów, które nią rządzą, możemy opisywać zjawisko, które obserwujemy.

 

Świadomość stanowi jeden z najważniejszych przejawów życia

 

Zdaniem H. Maturany i F. Vareli, świadomość stanowi jeden z przejawów życia. Wszystkie żywe systemy, bez wyjątku, są systemami poznawczymi, ponieważ życie jako proces jest procesem poznania. H. Maturana i F. Varela używają terminu „autopoiesis” do definiowania życia. W ich teorii „autopoiesis” występuje tylko w systemach żywych, a życie to stan, w którym następuje reprodukcja.

Być może najnowsze osiągnięcia w fizyce kwantowej pozwolą nam lepiej zrozumieć, czym jest świadomość. Być może w przyszłości powstanie nowa dziedzina fizyki kwantowej, która uzna rolę świadomości. Intuicyjnie można uznać, że ta kwantowa świadomość będzie miała charakter fal emitowanych z olbrzymich odległości. Eksperymenty przekazywania informacji na duże odległości dowodzą, że umysł ma zdolność przebywania w przestrzeni w sposób przypominający efekty kwantowe (D. Graff).

 

Odczucie nową cechą podstawową świata

 

Możemy stwierdzić, że informacja jest wbudowana w doznawanie świadomości. Być może informacja, pisze D. Chalmers, a przynajmniej niektóre jej rodzaje, ma dwa podstawowe aspekty: fizyczny i doznaniowy. Wszędzie tam, gdzie stwierdzamy doznanie świadome, istnieje ono jako jeden z aspektów stanu informacyjnego, którego drugi aspekt jest wbudowany w fizyczne procesy, zachodzące w mózgu.

Ta idea jest spójna z przekonaniem fizyka A. Wheelera, że informacja jest fundamentalną własnością wszechświata. Zdaniem D. Chalmersa, możemy uznać, że: 

wszelki przepływ informacji ma aspekt doznaniowy. Tam, gdzie zachodzi złożone przetwarzanie informacji, mamy także do czynienia ze złożonym odczuciem, a tam, gdzie jest proste przetwarzanie informacji, jest jednocześnie proste odczucie”.

 

Jeśli informacja jest pojęciem podstawowym, to należy uznać „odczucie” za nową cechę podstawową świata, odnoszącą się do zdolności przekształcania informacji przez organizm.

 

Świadoma intencja

 

Jednym ze sposobów spojrzenia na problem kwantowej świadomości jest uznanie świadomej intencji za czynnik wywierający wpływ na istniejące pole świadomości i podświadomości. Gdy przez koncentrację lub podwyższenie poziomu własnych wibracji skierujesz intencję na osiągnięcie danego celu, wówczas w pewien sposób zareaguje całe pole świadomości. Niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi pod tym względem niż inni. To tak, jakby odbierali sygnał rozchodzący się po całym polu świadomości. Ta korelacja występuje natychmiast, niezależnie od prawa przyczyny i skutku. Przez C. G. Junga została nazwana synchronicznością.

 

Idea synchroniczności

 

Terminem tym posłużył się C. G. Jung w celu nazwania fundamentalnej cechy umysłu, która nie podlega mechanizmowi przyczyny i skutku. Pojęcie synchroniczności odnosi się do procesu organizowania doświadczenia jednostkowego w efekcie powiązania dwóch lub większej ilości zjawisk, które nie są powiązane ze sobą przyczynowo-skutkowo. C. G. Jung zjawisko to określał mianem „znaczącej koincydencji”, w której występuje jednoczesne pojawienie się pewnego stanu psychicznego i jednego lub więcej zdarzeń, które wydają się znaczące dla jednostki. Synchroniczność odnosi się do wydarzeń, które przejawiają się jako niezwykłe zbiegi okoliczności, lecz mają znaczenie i sens, których brak innym przypadkowym zdarzeniom równoczesnym.

I tak, może być to nagłe doświadczenie, które dostarcza ci informacji, jakiej szukasz lub też dostarcza ci zrozumienia jakiegoś ważnego dla ciebie doświadczenia. Zdaniem Junga, takie wydarzenia nie są przypadkowe. Podobnie, to pewien podświadomy proces sprawił, że skrzyżowały się ze sobą nasze ścieżki życiowe.

Wydarzenia takie różnią się od przypadkowych sytuacji swoją wyjątkowością, znaczeniem oraz emocjami, jakie wywołują. Owe znaczenia pozwalają ci odkryć to, co chcesz wiedzieć.

 Zjawiska synchroniczne mogą wystąpić niespodziewanie w odpowiedzi na twoją potrzebę lub obawę. Przypominają przebłysk intuicji. Zdarza się, że kierują twoją uwagę na pewne powtarzające się schematy doświadczenia. Ich celem może być ukazanie głębszych aspektów twojej natury lub łączności z jakąś osobą lub też wszystkimi ludźmi.

Bywa i tak, że synchroniczność skłoni cię do zastanowienia się nad twoimi ukrytymi potrzebami, które motywują cię, abyś dążył w życiu do wewnętrznej równowagi.

 Jednak, abyś takie zjawiska mógł zauważyć w codziennym życiu musisz się na nie otworzyć. Warunkiem otwarcia się na synchroniczność jest precyzyjne określenie celu i wzbudzenie w sobie intencji jego osiągnięcia. A zatem, abyś mógł doświadczyć synchroniczności, rozważ najpierw to, co chcesz osiągnąć. Jeśli będziesz robić wszystko, co tylko możesz, aby osiągnąć swój cel, twoja intencja będzie coraz silniejsza. A co więcej, twoje poświęcenie się temu celowi może dotrzeć do podświadomości innych ludzi. Wprawisz tym samym w ruch wewnętrzne mechanizmy, które mogą np. doprowadzić do skrzyżowania się ścieżek życiowych dwóch osób. A może spotkasz kogoś, kto pomoże ci osiągnąć twój cel.

 

Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ogromną wiedzę i zrobiłeś duże postępy w samorozwoju, ale nie spotkałeś dotychczas osoby, która nadałaby twemu życiu nowy sens. Całe życie chodziłeś na randki, byłeś w wielu związkach, ale nigdy nie spotkałeś osoby, która nadałby twemu życiu nowy sens. Idea synchroniczności pokazuje, jak wprawić w ruch mechanizmy, które pomogą ci osiągnąć ten cel.

Synchroniczne wydarzenia pomogą ci w rozmaitych sytuacjach życiowych, jeśli tylko otworzysz się na te doświadczenia. O synchroniczności możesz myśleć również wówczas, gdy twój wewnętrzny głos każe ci zaniechać lub unikać czegoś, do czego popycha cię potrzeba biologicznego przetrwania.

 

Idea synchroniczności wyraża myśl, że związek między wydarzeniami może być w pewnych okolicznościach inny niż przyczynowy. Ponadto pokazuje, w jaki sposób subiektywne procesy psychiczne mogą wiązać się z przejawami zewnętrznego świata fizycznego.

 

Nielokalne wpływy

 

Ostatnie badania w fizyce kwantowej wskazują, iż pewne właściwości cząsteczek elementarnych, połączonych wcześniej ze sobą, pozostają takie same, nawet, jeśli cząsteczki te rozdzielimy na dużą odległość. Innymi słowy, w pewnym pozaziemskim związku cząsteczki są nadal połączone.

 

W 1965 roku J. S. Bell opublikował pracę naukową, którą fizycy nazywają „teorematem Bella”. W pracy tej dowodzi, że jeśli istnieje swego rodzaju świat obiektywny i jeśli równania mechaniki kwantowej posiadają podobną strukturę do tego świata, to istnieje jakiś rodzaj nielokalnej korelacji pomiędzy dwiema cząsteczkami, które kiedyś miały ze sobą kontakt.

Idea korelacji nielokalnej, która zachodziłaby między ludźmi, ujęta została już dawno temu jako prawo magii sympatycznej, opisane przez J. G. Frazera. Stare magiczne prawo powiada: 

 

Wyobrażenie, że rzeczy, które były przez pewien czas w zetknięciu i następnie zostały rozłączone, pozostają nadal, bez względu na wielkość dzielącej je przestrzeni, tak związane węzłem współodczuwania, że wszystko, co spotka jedną, dotknie także innej w sposób podobny”.

 

Magiczna teoria kwantów

 

Czy rzeczywiście współczesna fizyka sięga do myślenia magicznego, do idei, że szaman, który położy rękę na kosmyku twych włosów, może zrobić z tobą wszystko?

 

Niezupełnie – twierdzi R. A. Wilson. Fizyka newtonowska, w tym teoria względności Einsteina zakładały, że każda korelacja automatycznie oznacza istnienie jakiegoś związku. Innymi słowy, jeśli A przysuwa się, a B odsuwa się, to musi istnieć jakiś związek między A i B. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem można uznać za dziwną taką cyklicznie powtarzającą się relację między przysuwaniem się i odsuwaniem, która nie wytwarzałaby żadnego związku między A i B. W newtonowskiej fizyce związek taki pojawia się mechanicznie i ma charakter deterministyczny.

 

Cała fizyka newtonowska postrzega świat jak wielki stół bilardowy. Metafora ta mówi mniej więcej tyle, że jeśli jakaś kula porusza się, to czyni to za sprawą jakiejś przyczyny, a przyczyna ta tkwi w mechanice. Kula porusza się, ponieważ została uderzona przez inną kulę. Nie jest tak, że kula porusza się bez przyczyny.

Współczesna fizyka kwantowa, uznając oddziaływania nielokalne, mówi, że nie istnieje żadna zrozumiała dla nasz przyczyna, w sytuacji, gdy nie potrafi wytłumaczyć jakiejś korelacji.

 

Wyobraź sobie dwóch mężczyzn: jednego w Warszawie, drugiego w Nowym Yorku. Załóżmy, że obserwujesz ich od dłuższego czasu i wykryłeś pewne „prawa” rządzące ich zachowaniem. Jedno z tych praw powiada, że ilekroć mężczyzna z Warszawy założy czerwone skarpetki, facet z Nowego Yorku założy skarpetki zielone.

Możesz przeprowadzić eksperyment. Spraw, że facet z Warszawy zdejmie czerwone skarpetki i założy zielone. Natychmiast sprawdź, co dzieje się w Nowym Yorku. Facet z Nowego Yorku natychmiast zdejmuje zielone skarpetki i zakłada czerwone.

 

Takie i podobne wydarzenia można by określić mianem „koincydencji”, gdyby ci mężczyźni nie zachowywali się tak, jak cząsteczki J. S. Bella, tj. przejawiając przy każdej zmianie skarpetek te same korelacje.

Widać, że jest różnica między opisanym tu zjawiskiem a prymitywną magią sympatyczną, opisaną przez J. G. Frazera. Magia zakłada istnienie jakiejś okultystycznej teorii przyczynowości, a ta korelacja, w której nie występuje żaden związek, nie odpowiada żadnej teorii przyczynowości.

W związku z tym R. A. Wilson uznał, że magia nie wydaje się tak dziwna, jak nielokalna korelacja, choć sama idea sympatii, tj. przypuszczenie, że rzeczy przez jakąś tajemniczą sympatię wpływają na siebie wzajemnie na odległość jest istotna w zrozumieniu pojęcia synchroniczności Junga. Pojęcie synchroniczności obejmuje taki rodzaj nielokalnych i bezprzyczynowych korelacji.

 

Teoremat Bella

 

Teoremat Bella pokazuje mniej więcej tyle, że jeśli teoria kwantowa odpowiada światu fizycznemu, to w tym świecie muszą istnieć korelacje nielokalne. Co więcej, korelacje nielokalne nie muszą zachodzić w przestrzeni. W świecie kwantowym muszą również zachodzić korelacje nielokalne w czasie. Nielokalne korelacje przestrzenne ignorują nasze pojęcie liniowej przyczynowości. Nielokalne korelacje w czasie stawiają przyczynowość na głowie. A zatem, potrzebujemy zasady przyczynowości odwróconej w czasie, wg której teraźniejszość wpływa na przeszłość. Póki co takiej teorii naukowcy nie mają, stoją zatem w sprzeczności z eksperymentami kwantowymi.

 

Twierdzenie J. S. Bella dowodzi ponadto, że istnienie odrębnych przedmiotów we wszechświecie fizycznym jest złudzeniem. Przy czym przez „odrębne” należy rozumieć nie tylko nieciągłe, lecz również to, co może się nam wydawać przedmiotem nieskończenie odległym. Gwiazda i twoja ręka są faktycznie połączone, bo nie mają lokalizacji w takim sensie, że jedno jest tu, a drugie o miliardy kilometrów.

 

Najnowsze rozumienie idei nielokalnego wpływu zakłada, że prawo to stosuje się także do oddziaływań między ludźmi, a przynajmniej tych, którzy działają na tej samej długości fali. Jeśli założymy, że każda żywa istota posiada osobiste pole wibracyjne oraz że to pole wydziela promień, nośną falę, której długość zależy od pewnej liczby czynników fizycznych i duchowych właściwej jednostce. W ten właśnie sposób dwie osoby mogą znaleźć się na tej samej długości fal. Jeśli tylko znajdą się na odległość pola wibracyjnego, natychmiast zachodzi współoddziaływanie. Nawet wówczas, gdy się nie spotkają, a między nimi zaistnieje najmniejsze współoddziaływanie, połączą się ze sobą jak bliźniaki.

 

Być może takie nielokalne wpływy zostaną wyjaśnione dzięki postępowi w naszym rozumieniu idei nielokalności w fizyce kwantowej. Zarówno wówczas, gdy spotykasz osobę, o której marzyłeś, jak wówczas, gdy jeszcze jej nie spotkałeś, możesz wywołać nielokalne wpływy.

 

Czy fizyka kwantowa wyjaśni także ten rodzaj współoddziaływania, jaki zachodzi w przypadku dobrych związków partnerskich?

 

Ludzka umiejętność odkrywania siebie na nowo w każdym kolejnym związku przybliża nam rozumienie tego, jak wybory partnera kształtują nasze „ja”. Zauważ, że ludzie zachowują się odmiennie, kiedy są zakochani w odmiennych osobach. Mają skłonność do dopasowywania swoich zainteresowań i preferencji do zainteresowań i preferencji pożądanej osoby. Jeśli tylko zakochasz się w alpiniście, natychmiast będziesz odczuwać przyjemność wśród samotnych gór. Jeśli twoja ukochana uwierzy w uzdrawiającą moc kryształów, swój wczorajszy sceptycyzm nagle zastąpisz otwartością umysłu. To między zakochanymi najwyraźniej widoczne jest współoddziaływanie, choć zjawisko to może różnić się intensywnością. Z każdym nowym partnerem możesz doświadczać zmiany wizerunku i osobowości. Te zmiany mogą być głębsze, wówczas trudno będzie powiązać twoje dzisiejsze „ja” z tym, jakie miałeś podczas poprzednich związków.

Fotki - migawki z Warszawy

Podobne artykuły


14
komentarze: 42 | wyświetlenia: 847
13
komentarze: 7 | wyświetlenia: 619
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1826
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 384
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 671
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 380
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1171
10
komentarze: 137 | wyświetlenia: 656
10
komentarze: 44 | wyświetlenia: 472
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 308
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 2250
10
komentarze: 6 | wyświetlenia: 652
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 337
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 396
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 389
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Prawa fizyki opisują zachowanie roweru zjeżdżającego z górki bez rowerzysty, gdy na rower wsiądzie rowerzysta wszystkie dotychczasowe opisy dotyczące zachowania roweru się zmieniają, bo świadomość rowerzysty przejmuje nad nimi kontrolę. Będzie jeszcze sporo zabawy z uwzględnieniem świadomości w dotychczasowych równaniach, być może to ona decyduje o tym że otaczająca nas rzeczywistość staje się dla nas nieprzewidywalna, podobnie jak zegar z żywą kukułką w środku ;)

Jeśli bazując na rzetelnej teorii naukowej wykorzystujemy ją do tworzenia nowej teorii to jest to rzecz godna pochwały. Nowa teoria może być bardziej lub mniej prawdziwa, ale jest jakąś próbą dotarcie do prawdy. Jeśli natomiast tworzymy teorię w oparciu o nasze widzimisie i sięgamy wybiórczo do sprawdzonych teorii, np. fizyki
kwantowej to jest to manipulacja. Nie piszę tego Marcinie by ci d ...  wyświetl więcej

@Hamilton Starszy: @Hamilton Starszy: Masz rację i nie dokuczasz. Artykuł pani Mazur daje możliwość porównania/pogodzenia wiedzy naukowej z intuicją wywodzącą się z "duchowego" rozwoju. Niekiedy uśmiecham się do myśli " nic nie zdarza się przypadkiem": prace magisterską 50 lat temu pisałem o generatorze liczb przypadkowych - źródłem były szumy (konstrukcja fizyczna jeszcze na tranzystorach) a pote ...  wyświetl więcej

@Marcin Sz: coś w tym jest. Czułem, że mimo różnic nadajemy na tych samych falach. Też pisałem własne algorytmy generatora liczb losowych. Artykuł jest ciekawy, choć wnioski chyba trochę zbyt daleko idące. Punkt za budzenie świadomości do świadomych poszukiwań tego co Jung nazywał nieświadomością zbiorową, na której wszyscy pływamy.

@Marcin Sz: Marcinie, obejrzenie tego filmu o wodzie który mi zapodałeś potwierdza moje przypuszczenie, warto by było jeszcze wziąć pod uwagę jak w wodzie są zapamiętywane wibracje przemysłowe. Ciekawe czy to co zapamiętuje woda wpływa na osadzanie się kryształków soli podczas odparowywania wody w naturalny sposób, może będą różnice pomiędzy krystalizowaniem soli na wsiach, a krystalizowaniem soli ...  wyświetl więcej

@Marcin Sz: A ja jakoś czuję że nie jestem tu mile widziany, może lepiej będzie jak sobie stąd zniknę ?

@pokrzywiony: Masz rację z tymi wibracjami przemysłowymi - woda w mieście to prawie martwa woda z chaosem wibracji. W Płaskiej (wsi) gdzie bywam jest rozprowadzona woda rurami do domów ale mądrzy mieszkańcy zostawili sobie studnie (ciągnie się wodę kołowrotem z głębiny wiadrem). Spotkałem też "żurawia". Woda ze studni jest kryształowo czysta i smaczna- pyszna a z rur mętna. Takie życie..

@pokrzywiony: Braciszku!? Jesteś przemiłym i ciekawym ludzi i świata ... i bardzo skromnym i wrażliwym. Zawsze jesteś mile widziany i czytany i dobrze, że zasyczałeś. Ej ,, mądrale Hamiltony i Marciny ! Jestem Tu!
PS Jeśli mogę zaproponować... to głupie co tera napisze... ale potraktuj jako eksperyment naukowy: zmień Awatar. Jasne, że w lesie nie ma prostych drzew a w Naturze też ale...
...  wyświetl więcej

@Marcin Sz: A można w Płaskiej wynająć rower, tam są tak piękne tereny że samochód odpada ?

@Marcin Sz: Dla mnie właściwie każde doświadczenie jest eksperymentem naukowym, nawet te spontaniczne ;)
Drzewo Bonzai nie jest moim przypadkowym awatarem, ono symbolizuje jakie jest życie, a ono nie jest proste ..., symbolizuje też sposób nauczania ;)

@pokrzywiony: Jasne, że można. W Ośrodku Informacji jest sklepik z używanymi rowerami i wypożyczalnia. Są wspaniałe trasy :http://www.plaska.pl/strona-11(...)we.html . Będąc tam kupiłem w tym sklepiku rower ca 250 zł - holenderski z 3 biegami - i jeżdżę nim ale po zakupy albo trasą do Mikaszówki - przygotowana z kostki nawierzchnia ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: Jeszcze o trasach - tam jest też Green Velo na stronie 6
http://www.plaska.pl/uploads/p(...)net.pdf

@Marcin Sz: Dziękuję, jakoś mnie tam ciągnie ... W dzieciństwie dużo czasu spędzałem jeżdżąc rowerem po lasach ( tereny wyspy Wolin ) , może to tęsknota za lasem, a może za czymś więcej za swoim światem ? Tak jak dziś się nad tym wszystkim zastanawiam i nad tym ile to ludzi ciężko choruje, to dochodzę do przekonania, że chorują bo na siłę chcą żyć w nieswoim świecie ? Co o tym myślisz ? Przecież b ...  wyświetl więcej

@Marcin Sz: W jakich okresach roku jest tam ładnie i nie tłocznie ?

@powyginany: na przełomie października i listopada. Od północy do 4 nad ranem. Potem zaczyna się tłok na betonie, bo trawa mokra. Łażą w koło i potem chorują. Jedni na pylicę, inni na ołowicę, a jeszcze inni na trajkotanie o "wszystkiem i o niczem".Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska