Login lub e-mail Hasło   

Odszkodowanie za błąd lekarski

Jak dostać odszkodowanie za błąd lekarski?
Wyświetlenia: 183 Zamieszczono 14/05/2018

Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych będzie mogła stwierdzić, że z winy placówki doszło do np. zakażenia pacjenta, rozstroju jego zdrowia (czy śmierci), gdy zbierzemy jak najwięcej dowodów.

Będą to ważne załączniki do wniosku:

  • dokumentacja medyczna (czyli karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań dodatkowych, karty wypisu itp);
  • faktury i rachunki za wizyty, rehabilitację, za leki - jeśli pacjent po zakażeniu czy innej szkodzie musiał sam płacić za leczenie;
  • poświadczenie opłaty 200 zł za wniosek - kopia przelewu na konto urzędu wojewódzkiego.

Wypełnienie i złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego


W wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego występuje poszkodowany pacjent lub - w przypadku jego śmierci, spadkobiercy. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Formularz wniosku: wniosek do komisji składa się na gotowym druku. Można go pobrać ze strony internetowej urzędu wojewódzkiego.

Komplet dokumentów: wniosek z załącznikami powinien być przygotowany w 4 jednakowych egzemplarzach.

Uwaga! Wniosek należy opłacić i dołączyć pokwitowanie. Wnioski nieopłacone są zwracane.


Gdzie złożyć wniosek: składa się go do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w tym urzędzie wojewódzkim, który jest właściwy dla siedziby placówki medycznej.

Termin wydania decyzji: komisja musi wydać orzeczenie nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Uwaga! Wniosek należy złożyć w ciągu 1 roku od dnia, gdy pacjent dowiedział się o szkodzie (np. o zakażeniu), ale nie później niż 3 lata od pobytu w szpitalu.

Poszkodowane dziecko


Jeżeli poszkodowanym w wyniku błędu lekarskiego lub zaniedbania szpitala będzie dziecko, to odszkodowanie występuje rodzic - jako przedstawiciel ustawowy, mama lub tata (albo opiekun prawny, którego ustanowił sąd rodzinny). Rodzic w imieniu dziecka, składa wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych lub pozew do sądu.

Uwaga! Poza tym procedura jest taka sama jak w sytuacji, gdy osoba dorosła stara się o odszkodowanie.


Rodzic może złożyć skargę na lekarza do kierownika przychodni, do ordynatora lub izby lekarskiej. Może się też zwrócić po pomoc do Rzecznika Praw Dziecka.

Skarga na lekarza

Uwaga! Złożenie skargi nie skutkuje uzyskaniem odszkodowania.


Może jednak zakończyć się ukaraniem lekarza (np. naganą, grzywną, czasowym lub całkowitym pozbawieniem prawa wykonywania zawodu).

Gdzie złożyć skargę?

Do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma on siedzibę przy każdej okręgowej izbie lekarskiej. Zbada on, czy zarzut jest zasadny, tzn. czy lekarz naruszył zasady leczenia. Jeśli uzna, ze tak, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sąd lekarski.

Uwaga! Odwołanie od wyroku sądu lekarskiego składa się do Naczelnego Sądu Lekarskiego w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku okręgowego sądu lekarskiego.

Odwoływanie się


Jeśli nie zgadzamy się z wysokością odszkodowania, to wtedy możemy w ciągu 7 dniu odmówić przyjęcia przedstawionej propozycji.

Uwaga! Ponieważ nie ma możliwości odwoływania się od decyzji wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.


Jeśli w ogóle nie zostanie przyznane nam odszkodowanie, bo komisja uzna, że ani lekarz anu placówka medyczna nie ponoszą winy za stan pacjenta, też pozostaje złożenie pozwu do sądu.


Jak złożyć pozew do sądu?


Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej trwa czasami kilka lat, ale wyroki kończą się zwykle przyznaniem wyższej kwoty niż po orzeczeniach wydawanych przez komisje wojewódzkie.

Uwaga! Trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie ponieść koszty procesu, które mogą być naprawdę wysokie, ponieważ sąd zwykle powołuje biegłych. Osoby, których nie stać na ponoszenie kosztów sądowych, mogą ubiegać się o zwolnienie z nich - częściowe lub całkowite.


Pozew kieruje się przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, który ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny. Oprócz odszkodowania można wystąpić też o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (tj, szkody moralne), a nawet o rentę, jeśli utraciło się trwale zdolność do pracy.

Uwaga! O odszkodowanie od szpitala można wystąpić w ciągu 3 lat od dnia, gdy pacjent dowiedział się o szkodzie (rodzina - 3 lata od daty śmierci pacjenta).

Podobne artykuły


71
komentarze: 22 | wyświetlenia: 17574
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 5994
29
komentarze: 9 | wyświetlenia: 11783
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3584
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 11000
28
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5442
30
komentarze: 31 | wyświetlenia: 66930
28
komentarze: 6 | wyświetlenia: 29905
27
komentarze: 17 | wyświetlenia: 21558
24
komentarze: 10 | wyświetlenia: 27658
23
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1425
24
komentarze: 21 | wyświetlenia: 3344
23
komentarze: 17 | wyświetlenia: 3303
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska