Login lub e-mail Hasło   

Prawo do bezpłatnego leczenia

Bezpłatne leczenie...
Wyświetlenia: 213 Zamieszczono 14/07/2018

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu można bezpłatnie korzystać z porady lekarzy, zabiegów ambulatoryjnych i szpitalnych, a jego brak powoduje, ze pozostaje jedynie prywatna służba zdrowia, która, nie ma co ukrywać, nie jest na każda kieszeń.

Czy rzeczywiście zdany jesteś tylko na taką opcję?

Rodzinne ubezpieczenie zdrowotne


Jeśli nie jesteś zatrudniony, to Twój małżonek (o ile jest pracownikiem), powinien zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim zakładzie pracy. Podaje wtedy Twoje dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL. Formularz - druk ZUS ZCNA - wypełni i wyśle jego pracodawca.

Gdy małżonek prowadzi firmę, także może Cię ubezpieczyć, tyle że wówczas to on (jako Twój pracodawca) zgłasza Cię do ubezpieczenia w ZUS.

Uwaga! Nie ma możliwości ubezpieczenia partnera życiowego. Jeśli system eWUŚ nie potwierdzi faktu, że jesteś ubezpieczony, udowodnisz to, przedstawiając zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub dowód opłacenia przez niego składki zdrowotnej. Dokumenty są ważne w miesiącu, w którym zostały wystawione oraz przez kolejne 30 dni, To oznacza, że ich weryfikacji należy dokonywać co dwa miesiące.

 

Ubezpieczenie za pośrednictwem urzędu pracy


Gdy stracisz pracę, jeszcze przez 30 dni jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Potem, aby je uzyskać, musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Uzyskasz wtedy status osoby bezrobotnej i zostaniesz zgłoszony do systemu eWUŚ.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaci urząd. Jeśli zostaniesz pozbawiony statusu osoby bezrobotnej, po upływie 30 dni stracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga! W razie problemów z potwierdzeniem uprawnień do bezpłatnej opieki, będziesz musiał pokazać zaświadczenie z urzędu pracy lub wypełnić i złożyć druk oświadczenia o posiadanie praw do opieki.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne


Pracujesz na umowę o dzieło? Jesteś bezrobotny, ale nie chcesz zgłaszać się do urzędu pracy? Możesz sam się ubezpieczyć. Musisz wypełnić w oddziale wojewódzkim NFZ wniosek - dostaniesz go na miejscu, ale również pobierzesz ze strony internetowej NFZ.

Uwaga! Idąc do NFZ zabierz ze sobą dowód osobisty i dokument, który potwierdzi ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z pracy, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).


Po przedstawieniu wniosku, dostaniesz umowę do podpisu.

Aby zostać objętym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, należy wnieść opłatę dodatkową, której wysokość zależy od tego, jak długo nie byłeś ubezpieczony i nie płaciłeś składki.

Jeśli przerwa wynosiła nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki;
  • powyżej roku do 2 lat - 50% tych dochodów;
  • powyżej 2 lat do 5 lat - 100%;
  • powyżej 5 lat do 10 lat - 150%;
  • powyżej 10 lat - 200%.


Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, składasz druk ZUS ZZA w oddziale ZUS właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Za każdy miesiąc ubezpieczenia masz obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA z kodem ubezpieczenia.

Uwaga! Wysokość składki ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku) i zmienia się co kwartał. Opłacasz ją do 15 dnia każdego miesiąca.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego


Osoby nieubezpieczone w NFZ też mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Mogą z niej skorzystać:

  • dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia;
  • kobiety w okresie ciąży,porodu i połogu;
  • osoby uzależnione od alkoholu (w zakresie leczenia odwykowego);
  • osoby w trudnej sytuacji materialnej (dochód członka rodziny nie przekracza 456 zł lub 542 zł w gospodarstwach jednoosobowych).


W tym przypadku podstawą do bezpłatnej opieki zdrowotnej jest decyzja właściwego wójta (burmistrza, prezydenta). Dokument jest ważny 90 dni.

Podobne artykuły


72
komentarze: 26 | wyświetlenia: 107809
19
komentarze: 11 | wyświetlenia: 4575
44
komentarze: 15 | wyświetlenia: 3489
31
komentarze: 69 | wyświetlenia: 8730
27
komentarze: 18 | wyświetlenia: 2413
25
komentarze: 4 | wyświetlenia: 4776
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11272
20
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1664
20
komentarze: 8 | wyświetlenia: 5383
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7344
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 2186
16
komentarze: 35 | wyświetlenia: 60809
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1684
15
komentarze: 126 | wyświetlenia: 3868
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska