Login lub e-mail Hasło   

Czy za długi można iść do więzienia?

Skutki niepłacenia swoich zobowiązań finansowych mogą być rożne i jest to zależne od instytucji, w której ma się dług.
Wyświetlenia: 202 Zamieszczono 21/07/2018

I tak np.: za nieopłaconą fakturę za energię może być wyłączony prąd, a za zapomniany rachunek za telefon komórkowy - zablokowane połączenia wychodzące.

Ale to nie wszystko.

Uwaga! Jeśli zadłużenie nadal nie będzie spłacone, to konsekwencje będą bardziej dotkliwe i wtedy dłużnik może mieć do czynienia z windykatorem i trafić na czarną listę dłużników.


Trzeba też pamiętać o tym, że dług sam się nie spłaci, no i będzie rósł z każdym dniem.

Ważne jest także to, że oprócz zobowiązań dłużnicy mają też prawa.


Naliczanie karnych odsetek


Uwaga!
Doliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach jest normą. Od każdego długu są procenty.


Odsetki ustawowe: nalicza się je od zaległości w takich opłatach, jak m.in. za prąd, gaz, czynsz, telefon, kablówkę.

Odsetki od kredytów: Naliczane za zwłokę zgodnie z zawartą umową w przypadku bankowych pożyczek i kredytów. Mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent.


Wezwanie do zapłaty


Uwaga!
Jest pismo kierowane przez wierzyciela do dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego.


Nie ma określonych przepisów, kiedy dłużnik powinien otrzymać wezwanie do zapłaty i jest to zależne od wewnętrznych uregulowań firmy, której zalega on z płatnościami (np. dostawca energii może je wysłać po miesiącu od daty płatności na fakturze).

Uwaga! Termin zapłaty nie może być zbyt krótki. Zwykle to 7-14 dni, ale zdarza się też żądanie natychmiastowej wpłaty zaległości.

Sprawa w sądzie


Uwaga!
Tak często kończy się niespłacanie zadłużeń bankowych, a banki mają szczególne uprawnienia w sądzie.


Bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i przekazuje go do sądu, który nadaje mu tzw. klauzulę wykonalności.  Tytuł egzekucyjny jest następnie z tą klauzulą kierowany do komornika, który przystępuje do ścigania długu.

Uwaga! Dłużnik będzie musiał uregulować też koszty egzekucyjne, czyli opłatę za czynności komornika.

Przejęcie długu przez windykatora

 

Uwaga! Niektórzy wierzyciele (np. operatorzy telefonii komórkowej) sprzedają długi firmom windykacyjnym.


Firmy windykacyjne próbują różnymi sposobami wyegzekwować dług i dłużnik może otrzymać różne pisma ponaglające i telefony.

Uwaga! Niektóre firmy stosują niezgodne z prawem praktyki. Poważnym wykroczeniem jet np. nachodzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania i w pracy, straszenie zajęciem rzeczy, policją, sądem, aresztem, wysyłanie do pracy listów, faksów, mejli.


Jeżeli firma windykacyjna stosuje takie metody, to trzeba to zgłosić na policje lub do prokuratury.

Rejestracja na liście dłużników


Uwaga!
Wierzyciel może zgłosić dłużnika do rejestru, gdy zaległość przekroczy 200 zł, od terminu płatności minęło ponad 60 dni i został on uprzedzony o możliwości takiego wpisu.


Gdy dłużnik znajdzie się np. w Krajowym Rejestrze Długów lub Rejestrze Dłużników Erif, to wtedy traci zdolność do zaciągania nowych zobowiązań, nie może wziąć na raty np. lodówki, pralki, nie może przedłużyć umowy na telefon i nie uzyska kredytu.

Uwaga! Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy figuruje na liście dłużników, to można to ustalić, wchodząc na stronę: konsument.krd.pl. Raz na pól roku można to zrobić bezpłatnie.

Jak komornik ściąga dług?

 

Uwaga! Komornik egzekwuje dług na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty (wyrok lub ugoda sądowa). Obowiązuje go też określona procedura.Ustalenie majątku dłużnika: gdy dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty, to wtedy komornik zaczyna ustalać, co należy do jego majątku i sprawdza to w różnych instytucjach, np. w ZUS, urzędzie skarbowym, ewidencji pojazdów, które muszą mu udzielić informacji.

Zajęcie pensji, konta bankowego: przepisy nie regulują, z jakiego majątku komornik w pierwszej kolejności ma ściągać dług i to wierzyciel może o tym zdecydować. Komornik powinien jednak najpierw zastosować najmniej uciążliwy sposób (może np. zająć część wynagrodzenia za pracę, a nie mieszkanie).

Licytacja nieruchomości: gdy dłużnik nie ma na koncie pieniędzy i nie pracuje, to wtedy komornik zajmuje rzeczy ruchome (np. samochód). Zlicytowanie nieruchomości (np. mieszkania), to ostateczność.

Komornik może odwiedzić dłużnika w dni robocze oraz w soboty między 7.00 a 21.00. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wizyta może odbyć się w święto lub w nocy między 21.00 a 7.00, a zgodę na taki termin musi wydać prezes sądu.

Podobne artykuły


7
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1253
22
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1769
71
komentarze: 22 | wyświetlenia: 17724
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1543
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 2455
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 6028
30
komentarze: 7 | wyświetlenia: 4121
28
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5473
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 11059
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3601
30
komentarze: 31 | wyświetlenia: 67137
27
komentarze: 17 | wyświetlenia: 21586
24
komentarze: 10 | wyświetlenia: 27713
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska