Login lub e-mail Hasło   

Odprawy dla zwalnianych pracowników

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy szykują się redukcję, to musisz znać swoje prawa.
Wyświetlenia: 178 Zamieszczono 14/08/2018
Pracodawca wręczający wypowiedzenia, często musi także wypłacić zwalnianym pracownikom odprawy. Kiedy należą się one przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych? Co jeszcze przysługuje zwalnianym pracownikom?
 

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu z pracy?


Przysługuje, gdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników - zwalnia grupowo lub likwiduje etaty.

Zwolnienia grupowe mają miejsce, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenia umowy o pracę otrzyma co najmniej:

 • 10 osób (a zatrudnionych jest mniej niż 100) lub
 • 10% pracowników (gdy w zakładzie pracy pracuje co najmniej 100, ale nie mniej niż 300 pracowników) lub
 • 30 pracowników, gdy zatrudnionych jest co najmniej 300 osób.

Uwaga! Zakład pracy, który zatrudnia minimum 20 pracowników musi wypłacić odprawę nawet jednemu zwalnianemu, jeśli likwidowane jest jego stanowisko - podstawa prawna: Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy (DzU nr 90/2003. poz. 844).

Kwota odprawy przy zwolnieniu z pracy


Wysokość odprawy zależy od tego, ile czasu przepracował pracownik w zakładzie pracy, który go zwalnia. Im dłużej był w danej firmie zatrudniony, tym wyższa należy mu się odprawa:

 • 3-miesięczne wynagrodzenie, gdy był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat;
 • 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował od 2 do 8 lat:
 • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeśli był zatrudniony krócej niż 2 lata.

Pracodawca musi wypłacić odprawę nie później niż ostatniego dnia okresy wypowiedzenia.

Uwaga! Maksymalna oprawa przy zwolnieniu z pracy wynosi 31,500 tys. zł brutto (jest to 15-krotność aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2100 x 15).

Co jeszcze przysługuje przy zwolnieniu z pracy?


Dodatkowy urlop na szukanie pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielić zwalnianemu pracownikowi:

 • 3 dni wolne, jeśli wypowiedzenie jest 3-miesieczne;
 • 2 dni wolne, jeżeli wypowiedzenie jest 2-tygodniowe lub 1-miesięczne.

Uwaga! Trzymiesięczne wypowiedzenie ma pracownik, który był zatrudniony w danej firmie co najmniej 3 lata.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Wypłaca się go za zaległy urlop, gdy nie było możliwości, by pracownik go wykorzystał (np. powodem było krótkie wypowiedzenie).

Ekwiwalent wyliczany jest na podstawie zarówno stałych składników wynagrodzenia ( z miesiąca, gdy pracownik nabył prawo do ekwiwalentu), jak i jego zmiennych składników, np. premii kwartalnych i rocznych.

Świadectwo pracy

Najpóźniej ostatniego dnia pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Gdy znajdą się w nim informacje niezgodne z prawem, niepełne, to wtedy można w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa wystąpić do pracodawcy o sprostowanie.

Jeśli pracodawca wniosku nie uwzględni, to można wtedy wystąpić do sądu pracy.

Uwaga! Pracodawca ma prawo:

 • wysłać pracownika w okresie wypowiedzenia na urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący, który wylicza się proporcjonalnie do przepracowanego okresu w tej firmie);
 • zdecydować, czy na wypowiedzeniu pracownik będzie świadczył pracę, czy nie.

Jeśli pracodawca tego nie wymaga, to i tak ma obowiązek zapłacić pracownikowi wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy


Pracodawca, który przeprowadza zwolnienia grupowe nie zawsze może wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, a to dlatego, że są pracownicy chronieni przed zwolnienie z pracy.

1. Kobiety w ciąży oraz na urlopach.

Ochrona dotyczy kobiet w ciąży oraz tych, które przebywają na urlopie macierzyńskim (wyjątkiem są tutaj ciężarne, które są zatrudnione na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca).

Uwaga! Podczas zwolnień grupowych ochrona przed redukcją nie dotyczy mam, które przebywają na urlopie wychowawczym.

2. Osoby przed emeryturą.

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia pracownikom, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

3. Działacze związkowi.

Wypowiedzenia umowy o pracę nie otrzymają:

 • członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej (chronieni są przez okres wskazany w przepisach uchwały związkowej);
 • osoby, które wchodzą w skład rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego.

Uwaga! Pracownicy z wymienionych grup nie będą chronieni, gdy zakład upadnie lub zostanie zlikwidowany.

Podobne artykuły


30
komentarze: 12 | wyświetlenia: 2454
25
komentarze: 11 | wyświetlenia: 11685
21
komentarze: 23 | wyświetlenia: 1860
21
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1657
21
komentarze: 10 | wyświetlenia: 3024
20
komentarze: 10 | wyświetlenia: 1353
19
komentarze: 10 | wyświetlenia: 5498
19
komentarze: 36 | wyświetlenia: 1626
21
komentarze: 6 | wyświetlenia: 9955
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 4426
15
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1933
14
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1585
14
komentarze: 0 | wyświetlenia: 24476
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska