Login lub e-mail Hasło   

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów na angielski i niemiecki – Jaworzno, Kraków

W niniejszym artykule pragnę przybliżyć zagadnienie tłumaczeń przysięgłych. Od czego zależy ich cena, jak kształtują się: liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce i stawki urzędowe?
Wyświetlenia: 259 Zamieszczono 07/09/2018

Ilu jest tłumaczy przysięgłych różnych języków,

w tym angielskiego i niemieckiego?

Tłumaczenia przysięgłe, inaczej uwierzytelnione, to przekłady w obrębie danej pary językowej, w której tłumacz, tzw. tłumacz przysięgły, posiada uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości RP, niejako przysięgając wcześniej przed ministrem wierność wykonywanych tłumaczeń. Tłumaczenia przysięgłe posiadają moc prawną i są poświadczone okrągłą pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Ceny tłumaczeń przysięgłych są uzależnione od stosunku popytu klienteli do podaży tłumaczy przysięgłych danego języka. Tutaj warto przytoczyć trochę statystyk: na dzień 5 września 2018 roku liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce kształtuje się następująco dla wybranych języków: niemiecki – 3779, angielski – 2756, portugalski – 33, chiński – 16, grecki – 15, fiński – 7. Jak widać, mamy tutaj dwa przeciwległe bieguny, jeśli chodzi o liczebność populacji tłumaczy przysięgłych, z jednej strony dwa najliczniej reprezentowane języki – angielski i niemiecki, z drugiej zaś języki niszowe, takie jak grecki czy fiński.

pieczęć tłumacza przysięgłego na dokumecie - tłumaczenia przysięgłe Jaworzno, Kraków

Ponieważ znalezienie tłumacza przysięgłego języka fińskiego, nie zajętego innymi zleceniami na chwilę obecną, może przyprawić o ból głowy, tłumacze ci na pewno nie narzekają na nudę w pracy zawodowej, a klienci muszą płacić słono za tego typu przekłady.

 

Tłumaczenia przysięgłe – rodzaje dokumentów

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie jednego z biur tłumaczeń specjalistycznych (http://besttext.pl/tlumaczenia_przysiegle_w_jaworznie_mozliwosc_odbioru_dokumentow_w_jaworznie_lub_w_krakowie_,1477), mającego swoją siedzibę w miastach Jaworzno oraz Kraków, a także przyjmującego zlecenia na tłumaczenia online, popyt ludności na pisemne tłumaczenia przysięgłe przejawia się w następujących typach dokumentów:

  • akty (akt urodzenia, akt chrztu, akt zawarcia związku małżeńskiego, akt bierzmowania, akt zgonu),
  • wyroki sądu i pozwy,
  • umowy cywilno-prawne (umowa handlowa, umowa o pracę itd.),
  • świadectwa, dyplomy i certyfikaty (świadectwo ukończenia szkoły średniej, certyfikat ukończenia kursu zawodowego lub językowego, certyfikat zgodności z normami, dyplom ukończenia licencjackich lub magisterskich studiów wyższych wraz suplementem obejmującym wykaz przedmiotów nauczania z liczbą godzin),
  • zaświadczenia (zaświadczenie o zameldowaniu, o zarobkach (np. angielski PIT P60), o niekaralności,
  • tłumaczenia medyczne (tłumaczenie dokumentacji medycznej pacjenta, w tym dokumentów dotyczących historii choroby, czyli wypisu ze szpitala wraz z epikryzą oraz wszystkimi wynikami badań obrazowych – USG, RTG, MRI, TK i laboratoryjnych – morfologia i mocz, biochemia, czyli enzymy, genetyka – markery różnych chorób, w tym chorób nowotworowych, tłumaczenie druku L4 – zwolnienia lekarskiego, tłumaczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tłumaczenie opinii medycznej, opinii psychologicznej bądź opinii logopedycznej),
  • tłumaczenia samochodowe (tłumaczenie dowodu rejestracyjnego – np. niemieckiego briefu, prawa jazdy, dokumentu wywozowego, świadectwa homologacji).

Jak kształtuje się cennik tłumaczeń przysięgłych

tekstów standardowych i specjalistycznych?

Cennik pisemnych tłumaczeń przysięgłych, wykonywanych dla jednostek administracji publicznej, takich jak sądy, policja, prokuratura, jest ustalany corocznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP w specjalnym rozporządzeniu. Stawki urzędowe, zawarte w cenniku tłumaczeń standardowych dla I (najbardziej popularnej) grupy językowej, tj. z polskiego na angielski, niemiecki, rosyjski i francuski i vice-versa, nie zmieniły się od ponad 8 lat, tj. 23,00 PLN z obcego na polski i 30,07 PLN z polskiego na obcy za każde rozpoczęte 1125 znaków ze spacjami tekstu wynikowego. W obrębie tej najpopularniejszej grupy językowej ceny urzędowe przysięgłych tłumaczeń specjalistycznych (np. tłumaczeń tekstów medycznych czy dokumentów napisanych językiem technicznym) lub sporządzonych pismem odręcznym są odpowiednio wyższe: 37,59 PLN / 1125 znaków ze spacjami na stronie. Wyodrębnia się 4 grupy językowe (od I do IV), przy czym im wyższa grupa językowa, tym bardziej egotyczny język i tym mniej tłumaczy w tej parze z językiem polskim na rynku translatorskim w Polsce, oraz tym wyższe ceny urzędowe tłumaczeń przysięgłych.  Natomiast ceny tłumaczeń przysięgłych dla osób prywatnych i firm kształtują się zwykle na wyższym poziomie, zgodnie z regułami gospodarki wolnorynkowej, szczególnie jeśli w zleceniu pośredniczy biuro tłumaczeń. Najwięcej jest tłumaczy i tłumaczeń w zakresie języka niemieckiego i angielskiego.

Więcej o tłumaczeniach przysięgłych oraz wynagrodzeniach i stawkach urzędowych tłumaczy przysięgłych można dowiedzieć się, zapoznawszy się z treścią innego artykułu, poprzez kliknięcie w link w tym zdaniu.

Podobne artykuły


18
komentarze: 130 | wyświetlenia: 2825
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1068
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 934
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 965
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 533
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 674
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 828
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1827
10
komentarze: 9 | wyświetlenia: 623
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 969
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 532
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 492
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska