Login lub e-mail Hasło   

Odpowiedzialność cywilna

Wyrządzenie szkody przez zwierzę… Kto ponosi odpowiedzialność ?
Wyświetlenia: 134 Zamieszczono 13/10/2018

Wiele osób posiada w swoich domostwach różnego rodzaju zwierzęta domowe, a w przypadku obszarów wiejskich, także zwierzęta hodowlane. Jednakże oprócz korzyści płynących z posiadania zwierząt, bierzemy na siebie także odpowiedzialność za ich zachowanie, co może skutkować dla nas ujemnymi skutkami finansowymi.

Zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. „

Ogólna zasada odpowiedzialności za zachowanie zwierząt opiera się na założeniu że jeżeli zwierzę wyrządza szkodę, to dzieje się tak ze względu na nienależyte sprawowanie nad nim nadzoru (wina w nadzorze) .

Wyżej przywołany przepis znajduje zastosowanie, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, a więc w wyniku samoistnego, instynktownego, niezależnego od człowieka zachowania.

Czym jest chowanie zwierzęcia ? Oznacza to w praktyce faktyczne i systematyczne sprawowanie opieki na zwierzęciem, sprowadzające się przede wszystkim do jego schronienia, wyżywienia oraz pielęgnowania. Nie ma znaczenia okoliczność, dla której posiadamy to zwierzę, czy ma to charakter zarobkowy, czy z uwagi na to że uwielbiamy obecność zwierząt w swoim otoczeniu. Na marginesie należy podkreślić, że art. 431 k.c. nie dotyczy szkód wyrządzonych przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym (dzikim).

Warto także zauważyć, że chowający zwierzę wcale nie musi być jego właścicielem lub posiadać do niego inne prawo. Za posługującego się zwierzęciem można uznać także tego kto dorywczo, chwilowo, grzecznościowo sprawuje nad nim opiekę i chowa je. Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy w chwili wyrządzenia szkody zwierzę było we władzy człowieka, tj. pod jego nadzorem faktycznym, czy też się zabłąkało lub uciekło.

Wobec powyższego, miejmy na uwadze negatywne konsekwencje które mogą nas spotkać w przypadku nie zachowania należytej staranności i braku właściwego nadzoru nad naszym pupilem.

prawnik Artur Ślemp

Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1751
17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1703
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1119
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1044
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 955
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 966
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1030
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 675
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 876
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 408
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 569
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 567
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 593
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska