Login lub e-mail Hasło   

Królestwo KAMIENIA nadchodzi! Czy jesteś GOTOWY?!

Zapraszam Cię do odbycia krótkiej “podróży w czasie”...
Wyświetlenia: 1.162 Zamieszczono 27/11/2018

 Królestwo KAMIENIA nadchodzi!
Czy jesteś GOTOWY?!

   Zapraszam Cię do odbycia krótkiej “podróży w czasie”...
Jest VI wiek przed Chrystusem. Babilończycy, poszerzając swoje królestwo, podbijają tereny Izraela. Do niewoli trafia Daniel – młodzieniec znany później jako prorok i autor Księgi Daniela, którą znajdziesz w Biblii. To w niej, w drugim rozdziale, jest zapisany sen króla Nebukadnesara (zwanego też Nabuchodonozorem), jaki dał mu Bóg Izraela, aby pokazać – także nam, żyjącym w XXI wieku – jaka jest przyszłość świata.
To niesamowite, ale treść tego proroctwa obejmuje również Ciebie! Dlaczego? Ponieważ sięga ono aż do końca tego świata, odsłaniając kolejne polityczne potęgi od czasów Babilonu, aż do nadejścia Królestwa Bożego, które ostatecznie zapanuje, a do którego Bóg zaprasza też Ciebie!

   Ale po kolei. 
Królowi babilońskiemu coś się przyśniło, ale dopiero objawienie, jakie Bóg dał Danielowi, pozwoliło mu poznać nie tylko znaczenie snu, ale i jego treść, którą król zapomniał. W tym śnie ujrzał on ogromny posąg zbudowany z różnych materiałów:

  • Głowa była ze złota
  • Ramiona i piersi ze srebra
  • Biodra z miedzi
  • Nogi z żelaza
  • Stopy posągu były jeszcze dziwniejsze, ponieważ tworzyła je mieszanka żelaza i gliny.

Czy znasz pojęcie: „kolos na glinianych nogach”? Oznacza ono coś „wielkiego”, ale zbudowanego na słabych podstawach. I to właśnie takie żelazno-gliniane stopy stały się celem, w który uderzył spadający z nieba, bez udziału ludzkiej ręki, ogromny  KAMIEŃ, który następnie wypełnił całą ziemię, zmiatając z jej powierzchni wszystkie ludzkie królestwa i rządy!

   Co to wszystko znaczy? 
Księga Daniela, oraz znana nam historia świata, pozwala nam poznać sens tej wizji, a cała Biblia poucza, jak się przygotować na to, co jeszcze przed nami...

  • Złota głowa tego posągu to królestwo Babilonu
  • Srebrna jego część oznaczała panowanie Medów i Persów, którzy wspólnie podbili Babilon. Sami jednak ulegli potędze 
  • Grecji, którą w posągu ilustrowały miedziane biodra. 

Następnie jeszcze większe tereny opanowali 

  • Rzymianie – co zostało ukazane pod postacią żelaznych nóg. 

Jak uczy historia, Imperium Rzymskie rozpadło się na szereg mniejszych państw, które następnie – co trwa do dzisiaj bo żyjemy w Unii Europejskiej – próbowały się znów scalić w jeden monolit. Lecz prędzej czy później te próby zawsze kończyły się tylko utrwaleniem podziałów, często wojnami, co pokazują 

  • żelazno-gliniane stopy posągu, do których odnoszą się te prorocze słowa: 

„A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną”. 
Księga Daniela 2,43.
Na naszych oczach trzeszczy jedność, jaką miała zapewnić Unia Europejska! Wielka Brytania już ją właśnie opuszcza, a i dalsze kraje nie wykluczają takiej opcji – dzieje się tak dlatego, ponieważ Bóg zapowiedział, że więcej takiego jednolitego ludzkiego królestwa nie będzie na wzór Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu! On objawił nam, że próby jednoczenia co prawda będą, ale okażą się nietrwałe, co historia Europy jednoznacznie potwierdza!

   Co dalej? 
Poznaj odpowiedź i bądź na to przygotowany, że się wypełni Boże proroctwo tak, jak to już się w przeszłości dokonało i na naszych oczach dzieje... Niech przemówi do nas prorok Daniel:
„Za dni tych królów Bóg niebios powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone ani nie przejdzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo trwać będzie na wieki, jak to widziałeś, że od góry, bez udziału rąk, odłamał się kamień i rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego wykład pewny”. 
Księga Daniela 2,44-45.
   ❤ Królestwo KAMIENIA nadchodzi!
Czy jesteś GOTOWY?!

   Kamień?! - czyli co?
Ten KAMIEŃ oznacza zarówno nadchodzące Boże Królestwo, jak i Jezusa Chrystusa, który sam o tym świadczył, mówiąc do religijnych przywódców:

„Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 'Kamień, odrzucony przez budowniczych, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan to sprawił i jest to niezwykłe w naszych oczach'? Dlatego oświadczam wam, że królestwo Boże zostanie wam odebrane, a przekazane ludziom, którzy wydają owoc”. 
Ewangelia Mateusza 21,42-43.
Także apostoł Piotr jednoznacznie wyznał, że wierzy w Jezusa-Zbawiciela, nazywając Go jedynym w swoim rodzaju Kamieniem, w którym dostępne jest – także dla Ciebie – zbawienie, czyli ratunek od należnego nam, grzesznikom, potępienia! Oto jego słowa wypowiedziane przed żydowskim sądem: 
„Jezus z Nazaretu jest tym Kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”. 
Dzieje Apostolskie 4,11-12.

   ❤ Królestwo KAMIENIA nadchodzi!
Czy jesteś GOTOWY?!
   ❤ Jezus Chrystus nadchodzi! 
Czy jesteś GOTOWY?!
On do swoich uczniów, (jesteś jednym z nich, gdy wierzysz w Jezusa, i we wszystko, co On uczynił), powiedział: 
„Nie ulegajcie trwodze! Wierzycie w Boga — i we Mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. A tam, dokąd Ja idę, drogę znacie.
Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę?
Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. 
Ewangelia Jana 14,1-6.

Może, jak Tomasz, masz pytania... czegoś nie rozumiesz...? To nic złego! Ważne, aby szukać odpowiedzi. A Odpowiedzią na wszystkie ludzkie problemy, jakie trapią ten świat w całej jego historii, jest nie kto inny, jak Jezus Chrystus i Jego powtórne przyjście! 

 Królestwo Boże, Królestwo KAMIENIA nadchodzi – Jezus Chrystus powraca – bądź GOTOWY!!

------
Chętnie porozmawiam na ten temat, jeśli masz taką potrzebę, aby się podzielić swoimi przemyśleniami, uwagami lub pytaniami.
Polecam również kurs dotyczący nie tylko tego tematu z Księgi Daniela: DANIEL I APOKALIPSA  

Podobne artykuły


51
komentarze: 57 | wyświetlenia: 40393
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3536
53
komentarze: 63 | wyświetlenia: 27041
52
komentarze: 21 | wyświetlenia: 17070
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 8071
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 12365
43
komentarze: 12 | wyświetlenia: 6724
42
komentarze: 55 | wyświetlenia: 4785
25
komentarze: 19 | wyświetlenia: 6505
26
komentarze: 16 | wyświetlenia: 2487
22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3840
20
komentarze: 69 | wyświetlenia: 3808
19
komentarze: 8 | wyświetlenia: 68350
18
komentarze: 18 | wyświetlenia: 5931
17
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2148
 
Autor
ArtykułWiara czyni czuba.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Adam Jezierski: Nic podobnego! Wiara to jak zaproszenie do lepszego świata!
Nie chcesz tam być??!

@Zbyszekg4: Dla mnie budowa i dobór materiałów pod względem konstrukcyjnym posągu ma wielką wymowę, metaforycznie przypomina konstrukcje systemów władzy obowiązujące na tym świecie, które można zweryfikować w historii upadków kolejnych imperiów ... Z czasem każda konstrukcja której budowa opiera się na złych podstawach, prędzej czy później runie ...
W moim przekonaniu w tym proroctwie nie o kamień chodzi, tylko o wadliwe podstawy ludzkiego myślenia ?

@pokrzywiony: na szczęście dla ludzkości mamy krzywego Mańka, który wytycza nam podstawy ścieżek ludzkiego myślenia oparte na boskim algorymie. Hahaha - krzywy Maniek jako "pojecie Twórcy nadzorujący boski proces Twórczy".

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@pokrzywiony: a może się zgodzimy (co Ty na to), że chodzi o jedno i o drugie?! Czyli o wadliwe podstawy budowli ludzkich, jak i o zapowiedzianą Boża interwencję w postaci spadającego Kamienia ukazaną...

@Zbyszekg4: Jestem skłonny do zgody ;), pozwolę sobie tylko nieco rozszerzyć pojęcie "ludzkiej budowli", nie chodzi w nim jedynie o "mury i dachy", ale o idee na których opierają się konstrukcje tych budowli ...
Ten kamień, ja rozumie jako wskazanie wad w myśleniu na którym oparto konstrukcje tego posągu ? Oczywiście to proroctwo będzie się sprawdzać tak długo jak długo, ludzkie myślenie nie pozbędzie się wad jakie tkwią u jego podstaw.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@pokrzywiony: racja - też o idee ludzkie chodzi, pewnie!
A co Kamienia, to faktycznie, jak to piszesz - On wskaże bardzo dobitnie "wady w myśleniu na którym oparto konstrukcje tego posągu", bo go... rozwali totalnie! Oraz zastąpi to co ludzkie, tym, co Boskie!
Zachęcam do przeczytania całego 2 rozdziału Księgi Daniela (Biblia - Stary Testament).

@pokrzywiony: Skąd masz pewność że nie chodziło o kamień nerkowy?

@Henear: A na jakiej podstawie można przyjąć że chodzi o kamień właśnie nerkowy ?, choć kamień na nerkach też wskazuje pewne wady w higienie odżywiania się ( sposobie życia ) ... ;)
Moją obecną pasją jest uruchamianie starych maszyn, w których mogę wyraźnie zaobserwować jak ząb realnego czasu zadziałał na idee na których oparto konstrukcje tych maszyn. To oczywiście tylko mój osobisty punkt ...  wyświetl więcej

@Henear: Dobre skojarzenie, masz punkta tak dla radochy ... :)
W proroctwie, wcale nie musi chodzić o jakiś pojedynczy kamień, ale nawet o całą ich lawinę ?

@Zbyszekg4: hahahaha - masz dużo szczęścia, że pokrzywiony jest skłonny do zgody. Z przerażeniem myślę co mogłoby się stać gdy było inaczej.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Hamilton: byłbym pokrzywiony?! (czyli połamany?!)

@Zbyszekg4: hahaha - bez przesady, aż taki odważny to on nie jest. Specjalizuje się w damskim boksie wagi papierowej. Kobiet pozyżej metr szesdziesiąt raczej unika, ale ma czerwony pas eioba za komentarze. Bardzo mocny w gębie. Osiłek z kamienną twarzą..

@Hamilton: Jak widzę w komentarzu, są na świecie różne rymy, np. słyszałem, że są rymy częstochowskie i są też hamiltonowo-"boskie algorymy Hahaha" :)

@Adam Szczepański: boskie algorytmy to nie mój wynalazek. To Jego Pokrzywiona Eminencja.opatentowała.

Jedyny kamień jaki dostrzegam to ten który masz u szyji.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Henear: nie mam żadnego kamienia u szyji (pisze się: szyi) - mam za to tę perspektywę, jakiej Tobie nic i nikt nie da: wieczne życie we wspaniałym świecie!
Nie masz na to ochoty? - zadowolisz się tylko max setką lat?! Tylko tyle?? Słabo!!

  Henear,  27/11/2018

@Zbyszekg4: Też posiadam wyobraźnię i nikt mi niczego nie musi dawać - sam sobie wezmę.
Wolę setkę intensywnie przeżytych lat, pozbawiony mentalnych ograniczeń - niż upokarzające żydowskie wierzenia, wmawiające jakieś utopijne wizje po końcu życia w poddaństwie.
Wiesz że po śmierci się nie żyje?

@Zbyszekg4: niezła perspektywa przed tobą - kilka miliardów lat na kolanach w chórze. Jedyna rozrywka to zmiana "Chwalmy Pana" na "sto lat" w Boże Urodziny..

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Henear: Pytasz mnie: "Wiesz że po śmierci się nie żyje?"
Jak najbardziej wiem!! Dlatego nie oczekuję życia zaraz po śmierci... Zaskoczony?!? No i o to chodziło ;)

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Hamilton: raczysz mało mądre wyobrażenia podawać, gdy uważasz, że życie wieczne to wieczne klęczenie i śpiewanie... Nie tak to zapowiada Boże Słowo!
Nie bądź obojętny na zaproszenie, aby się samemu przekonać, że będzie inaczej, niż to sobie wyobrażasz!

@Zbyszekg4: co jest wart ten twój bóg, który stosuje szantaż emocjonalny typu - uwierzysz i mnie pokochasz to zostaniesz zbawiony, jeśli nie, to będziesz cierpiał przez wieki katusze. I ile jest warta ta wymuszona "miłość" tego wiernego? A cała tzw. nauka kościoła do tego się sprowadza. Miłość Boga jest bezwarunkowa i tylko taka ma sens. Wszystko inne jest o dupę rozwalić i jest jednym wielkim osz ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Hamilton: zaskoczę Cię: nie wierzę w - jak to piszesz - wieczne katusze! Nie mam też nad sobą żadnych "namiestników Boga".

  Serpico,  27/11/2018

@Zbyszekg4:
Jak nie ? Przecież macie pastorów :P

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Serpico: ja termin "namiestnik Boga" rozumiem inaczej niż "pastor"- dlatego napisałem tak, jak widać :)

  Serpico,  27/11/2018

@Zbyszekg4:
Tak wiem, pamiętam Twoje "kombinowanie" hehehe :))), ale Cię w sumie lubiłem :)

@Zbyszekg4: jeśli nie bezpośrednio to masz pośrednio przez narzucony ci w drodze indoktrynacji system wierzeń. I o to chodzi w tym interesie zwanym religią. Prędzej czy później zwrócisz się do 'bożego namiestnika', a w każdym razie prawdopodobieństwo jest znacznie większe.

Krolestwo nadchodzi ! Pierwsze kroki w tym kierunku dokonali wlasnie rosyjscy komandosi
atakujac Ukrainskie okrety.
Do dobry zart, ale widzialem jeszcze lepszy na ten temat, w posataci rysunku !
Ulica idzie -nawiedzony- z transparentem.....Konic juz blisko, a za nim inny z transparentem....Koniec !
Wierzenia zwichrowaly ludzkie myslenie o swiecie realnym.
Zadziwi ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: hehe - Do dobry zart, ja tesz widzialem jeszcze lepsiejszy na ten temat, w posataci obaraska ! A tak mnie pouczałeś miszczu bym 10 razy sprawdził co napisałem zanim opublikuję.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

Artykuł dotyczy głównie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Tym, co drwią i kpią sobie z tego wydarzenia zapowiedzianego w Biblii, mam do przekazania następującą wieść - już blisko 2000 lat temu pisał o Was apostoł Piotr, tymi słowami:
>>Przede wszystkim pamiętajcie, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, dogadzający własnym pożądliwościom, którzy z kpiną będą mówić: „No g ...  wyświetl więcej

@Zbyszekg4: Zwykły psychologiczny trik mający na celu podtrzymanie wiary. Po "czasach ostatecznych", również nadejdą czasy ostateczne i tak w koło macieju. Majowie też mieli ten swój kalendarz.
To że ktoś coś kiedyś napisał nie jest równoznaczne z tym że napisał prawdę.
Właśnie takimi ludźmi jak ty najłatwiej manipulować. Ja na twoim miejscu wstydziłbym się wierzyć w te żydowskie fan ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Henear: a czy dążysz do tego stanu, zwanego (sam to robisz) "Królestwem" i "dobrą nowiną"?!
Ja dążę!

  Henear,  27/11/2018

@Zbyszekg4: Dążę do niepodległości swojej własnej osoby.
Wszystkie stany jakich człowiek może doświadczyć, należą do człowieka - nie do jednej z religijnych wizji.
Gatunek ludzki jest znacznie starszy niż wszelkie księgi.

  Hamilton,  27/11/2018

@Zbyszekg4: to co powiedział apostoł Paweł to jeden z elementów tego oszustwa. Nie trzeba być geniuszem by przewidzieć, że zawsze znajdą się ludzie, którzy zakwestionują te wierzenia. Hahaha - a te czasy ostateczne. Tysiąc lat temu były ostateczne, 500 lat temu były ostateczne i za 500 lat też będą ostateczne. Każdy będzie to odnosił do swoich czasów, a 'ostateczność' ma tylko wzmóc efekt strachu. Jak to ma być argument na prawdę to ci współczuję.

  Serpico,  27/11/2018

@Henear:
HEHE ... chyba myślicie że to katolik :), nie, to adwentysta, od Sicińskiego, generalnie jeśli chodzi o odłamy to chyba najbardziej znośni są ci ludzie.Ja wiem że po śmierci się nie żyje, pan Linda w Psach mówił "A kto umarł ten nie żyje" hahaha ...
The best of, były dyskusje Zbyszka ze świadkiem jehowy, parę dni wałkowania czy Szatan ma być z małej czy z dużej, wyłem ze śmi ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Serpico: dobrze mnie pamiętasz, ale co do rzekomej dyskusji mojej ze świadkiem Jehowy o wielkość litery w słowie szata, to z kimś mnie mylisz bo ta pisownia nie stanowi dla mnie problemu i nie mogłem się z nikim o to spierać!

@Zbyszekg4:
Hm ... spieraliście się w paru w sumie, razem z tym panem z wąsami, nie pamiętam nicku :) i "levim", mało ważne w sumie, nie pamiętam czy u Jehovych jest z małej by podkreślić jego pośledniość, czy u was :P .
Szatan jako nazwa osoby, szatan jako synonim zła ble ble, taka dyskusja była na pewno :)

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@Serpico: tak to był Levi (czy Lewi), ale naprawdę nie przypominam sobie, abym o pisownię szatana się spierał (ja ją z małej litery uznaję); temat z nim dotyczył ich przekładu Biblii - ja wykazałem, że oni sami sobie "w stopę strzelili" bo w tym ich wydaniu widać,że Jezus to Bóg (z dużej litery), czemu oficjalnie świadkowie zaprzeczają (może to tu Ci się ta sprawa pisowni skojarzyła).
To by ...  wyświetl więcej

  Serpico,  27/11/2018

@Zbyszekg4:
"Jednym z takich spostrzeżeń jest dziwna pisownia w „Przekładzie Nowego Świata” słów: „Szatan”, „Diabeł” i „Kusiciel” , które pisane są tam z wielką literą na początku słowa. Natomiast dla porównania, słowa „anioł”, „archanioł” i „bóg” (w odniesieniu do Jezusa), a także „duch święty” pisane są małą literą. Nawet w sytuacji kiedy Jezus zwraca się nie do szatana, lecz do Piotra ze ...  wyświetl więcej

@Henear: "Gatunek ludzki jest znacznie starszy niż wszelkie księgi."
O miliony lat kiedy hominid przeobrazil sie w czlowieka.
Ksiegi to tylko kilka tysiecy lat i zawieraja wiedze owczesnego czlowieka
ktora nie ma punktow stycznych z wiedza dzisiejsza.
Ale sa ludzie ktorzy wierza w tamta wiedze, a nie w obecna.
Mozna powiedziec, ze sa tamtejsi i ....n i e o b e c n i ?!

@zakrawarski: a najbardziej n i e o b e c n e są polskie znaki. No, ale skoro Kopernik ich nie używał to pewnie są już niepotrzebne.

@zakrawarski: jeśli "chołubisz" rodzaj pisma, którym posługiwano się w czasach Kopernika, czyli na przełomie XV i XVI wieku to chyba też się tam zatrzymałeś w swoim rozwoju i jesteś tamtejszy.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

Większość tutaj raczej nie traktuje poważnie Pisma Świętego, ale chciałbym mimo to zadać pytanie o proroctwa zawarte w nim.
Na przykład to z Księgi Daniela (napisanej w VI wieku przed Chrystusem), do którego odwołuje się mój artykuł - jak to możliwe, że na długi czas naprzód Daniel opisał przyszłe wydarzenia? Skąd on o tym wiedział, skoro wg wielu tu obecnych, nie ma żadnego Boga?

@Zbyszekg4: Jako osoba wierząca nie odpowiem na to pytanie.
Skoro już mowa o proroctwach to, zastanawiający jest fakt, dlaczego sen o 7 tłustych i siedmiu chudych ( wołach ?) śnił się faraonowi, ale jego znaczenie musiał mu wyjaśnić Józef ?

@pokrzywiony: to przecież proste. Skoro w pobliżu nie było krzywego Mańka w zastępstwie musiał mu to wyoślić Józek.

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@pokrzywiony: a ja spróbuję odp. na pyt. o sen faraona... Myślę, że to dlatego Józef mógł go wyłożyć, bo czytamy:
Rdz 41:15-16 bw
Wtedy faraon rzekł do Józefa: Miałem sen, a nie ma nikogo, kto by go wyłożył, ale o tobie słyszałem, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć.
Józef odpowiedział faraonowi: Nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi pomyślnej odpowiedzi.
...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@pokrzywiony: o Danielu zaś tak czytamy:
Dn 5:12 bw "Dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic; król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Danielą i niech poda wykład!"
---
czyli to nie ludzie sami z siebie umieją sny wyjaśniać, czy przyszłość przepowiadać - ale to pochodzi od Boga!

@Zbyszekg4: Jaki więc z tego płynie wniosek dla nas ludzi współcześnie żyjących i wierzących ?
"czyli to nie ludzie sami z siebie umieją sny wyjaśniać, czy przyszłość przepowiadać - ale to pochodzi od Boga!"
... nie tylko sny, ale też pisma spisane wiele lat temu których rozumienie zostało "zapieczętowane" ?

  Zbyszekg4  (www),  27/11/2018

@pokrzywiony: zgadzam się z tym, co piszesz - także wyjaśnianie Pisma Świętego jest najlepsze, gdy w tym jest "Boży palec"! To z Jego natchnienia zapisali wybrani ludzie dane Księgi, i On też jest chętny nam podać ich najlepszy wykład!...

@Zbyszekg4: Wiele wersetów było spisywanych przez ludzi którzy kompletnie nie rozumieli tego co piszą, nawet w obrębie tego samego języka te same słowa mogą mieć różne znaczenie zależnie od tego kto w jakich okolicznościach je spisywał i z jakiej kultury pochodził. Przekłady Pism to wielkie wyzwanie dla jego tłumaczy, ale Bóg potrafi i współczesnym dawać wskazówki o ile Ci są gotowi je przyjąć.

@pokrzywiony: musisz się koniecznie wziąć za te tłumaczenia. Bez ciebie ani rusz. Palec masz, dłubiesz nim w nosie, akurat taki wyrobiony i elastyczny może się przydać. Skąd wiesz? Kori cię oświeci łomżą i tchnie mondrosc w twe nozdrza.. Nie ma na co czekać. Słyszysz, że czasy są ostateczne.

  Zbyszekg4  (www),  28/11/2018

Kiedy wczoraj zacytowałem te słowa apostoła Piotra (aby pokazać, że już 2000 lat temu on pisał o tych, co drwią z nauki o końcu świata):
>>Przede wszystkim pamiętajcie, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, dogadzający własnym pożądliwościom, którzy z kpiną będą mówić: „No gdzie jest ten obiecany powrót Jezusa? Przecież ludzie zwyczajnie umierają i wszystko jest takie, jak o ...  wyświetl więcej

„Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy sądzą; jest tylko wobec was cierpliwy i nie chce, by ktokolwiek zginął. Pragnie jednak, aby się wszyscy nawrócili”. To jest o reinkarnacji duszy w kolejnych ciałach, aż do nawrócenia? Wynika z tego, że z czasem powinno ubywać ludzi, gdyż niektórzy ulegną oświeceniu, a na ziemi ludzi przybywa. Myślał więc, aby też następne pokolenia traf ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  28/11/2018

@Janusz Nitkiewicz: dzięki za obszerną wypowiedź :)
Nie uważam, aby do słów Piotra można reinkarnację "podczepić" -co to, to nie!
Też jestem przeciwko wyznaczaniu dat, ale nie ma się co łudzić, że bez końca ten świat będzie istniał.

@Janusz Nitkiewicz: Coś mi świta, że w Biblii pojęcie duszy i ducha to dwa różne pojęcia, ale mogę się mylić.
Według tego co zrozumiałem Dusza to taka hybryda Ducha i Ciała, a Duch to odrębny byt poza cielesny ... ?
"Wynika z tego, że z czasem powinno ubywać ludzi, gdyż niektórzy ulegną oświeceniu, a na ziemi ludzi przybywa." ... nie koniecznie tak musi być, może ubywać głupoty, a nie ludzi. Zmieniać się proporcja pomiędzy ludźmi głupimi i mądrymi ...

@pokrzywiony: coś mi świta, że twoja osoba zdemolowała na eioba proporcje pomiędzy ludźmi głupimi i mądrymi... Wniosłeś tu ładunek równoważny czterem głowicom nuklearnym i się rozwijasz z szybkością papieru toaletowego. Zafunduj sobie odrobinę rozrywki. Z rozrywką będzie ci do twarzy.

Artykuł ... Normalny.
Co prawda napisany w odkrywczym i gwałtownym tonie jakby to królestwo miało nadejść za dwa lata a nie za np 20 000 lat ale poza tym jest ok.
Powtórzę ...
Jezus stwierdził, że królestwo niebieskie przyjdzie za waszego pokolenia. Co by znaczyło, że powinno przyjść max w 100 roku a przypominam, że jest dwa tysiące osiemnasty.
Tutaj nie chodzi nawet, ...  wyświetl więcej

@Koriolan: dodatkowy problem jest taki, że proroków i fałszywych proroków było, jest i będzie multum i żaden kościół nie jest z tego wyłączony.
Tym niemniej .... Każdy mówi co lubi :-)))

@Koriolan: ad tytuł ...
Wolę pytanie ...
Czy przygotowujesz się ?
Czy oczyszczasz swój umysł i serce ?
Czy dzień za dniem zwiększają swoją świadomość ?
Czy wychodzisz z ciemności w światło ?

@Koriolan: ścieżka jest wąska.
I prowadzi do nikąd !

@zakrawarski: wiem bracie, że jesteś ateistą ...
A to jest ścieżka dla wierzących, więc nie dla Ciebie :-)))
.
Jest proste pytanie ...
Kto Cię stworzył ?
Ty odpowiadasz - przypadek, los, naturą - więc jesteś ateistą.
Ja odpowiadam - Bóg - więc można mnie nazwać wierzący.
.
Oczywiście to, że inaczej odpowiadamy na to pytanie ...
Nie oznacza, że mamy się pozabijać ...
Ja kocham Cię tak samo jak innych ludzi :-)))

@Koriolan: "Czy wychodzi z ciemności w światło ?". A jakby inaczej. Przecież inaczej wpadłby do sedesu, dostał klapą i byłby kaput. A żyje, aktywnie uczestniczy w przeprowadzkach Koperników i przygotowuje serial "sracze".

@Koriolan: z pokrzywionym wręcz ziejecie miłością.

@Hamilton: masz rację ...
Dlatego piszę, że trolle taplają się w gnoju ...
Ja też jestem ubrudzony ...

  Hamilton,  28/11/2018

@Koriolan: wy z krzywym 'fizolofem' taplacie się w miodku. Z ucha. Cóż ci mam odpowiedzieć bracie Koriolanie - Memento Mori.

@Hamilton: spoko luzik ... Pamiętam cały czas.

  Zbyszekg4  (www),  28/11/2018

BARDZO DZIĘKUJĘ wszystkim za oddanie głosu na artykuł.
:)
Polecam się na przyszłość.

  Hamilton,  28/11/2018

@Zbyszekg4: Wolter miał ogromną bibliotekę z której był bardzo dumny. Tam z reguły zapraszał swoich najznakomitszych gości. Jeden z nich zauważył, że największa ściana wypełniona była samymi dziełami teologicznymi. Zapytał :
- i pan ateista to wszystko przeczytał?
a Wolter:
- tak, i k***wa zapłacą mi za to.

@Zbyszekg4: Czy mógłbyś nieco przybliżyć postać Biblijnego Daniela, w jakich okolicznościach i czym się zajmował Daniel kiedy otrzymał ten sen ?
Czy on trafiając do niewoli był już prorokiem, czym się zajmował kiedy trafił do niewoli i z jakiego powodu do niej trafił ?
Czy Pan Jezus zalecał badanie własnych serc, są o tym jakieś wersety w Biblii ?
Czy Pan Jezus wskazywał na zł ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  29/11/2018

@pokrzywiony: pytasz o Daniela. Nic prostszego, jak samemu sobie o nim poczytać: http://biblia.deon.pl/rozdzial(...)?id=753
Pod podanym linkiem znajdziesz podstawowe informacje o nim.

Na dalsze Twoje pytania tak odpowiem:
Chrystus zalecał badanie własnego serca, czyli siebie samego; są o tym biblijne teksty, np. gdy mówi

...  wyświetl więcej

@Zbyszekg4:
" ... o uczuciach w Biblii częściej się mówi wskazując na nerki."
Nerki powiadasz ? , ciekawe jaka w tamtych czasach była rozpowszechniona wiedza medyczna ?
Możliwe że w dzisiejszych czasach wskazywano by na wątrobą, choć nerki również są odpowiedzialne za odprowadzenie nieczystości z organizmu, jednak za bilans chemiczny w organizmie jest bardziej odpowiedzialna w ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Nerki ! Jest tip ! Już wiem ! Odkrycie roku ! Koriolan płucze nerki tymi Łomżami, żeby utrzymać poziom miłości ! Eureka ! Możliwe, a może na jądra hahah ...

@Serpico: Piwo było zalecane jako panaceum na kamienie nerkowe, artykuł jest o kamieniu powalającym posąg, a kamienie na nerkach powstają naskótek złego odżywiania, więc mieścimy się w temacie. ;)

@Zbyszekg4: Mam nadzieję że te moje wywody, nie rażą Twoich uczuć ?
Jeśli rażą to daj znać, przestanę ?

@pokrzywiony: ...
List do Hebrajczyków 8,10-11
"8:10 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
8:11I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największ ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/11/2018

@Koriolan:
Ta , neo judaista hahhaa, no nikt, łącznie z Jezusem hahahaha .... , nadal oczekuje na odpowiedź, oraz fragmenty gdzie Jezus nauczał że życie to picie, zabawy, jedzenie ( ty wiesz hahaha ..) . Twoje podejście to bardziej coś z Sodomy i Gomory.
Cicho .. modlę się żarliwie żeby jednak był ten sąd ostateczny, oj dostaniesz po dupie, tłumaczenie że RD, że to przeszłość itd, nie przejdzie.

@Koriolan: Jak będziesz zbyt dumny na przyjmowanie nauk od bliźniego, a tym bardziej od życia. Przykładowo, będziesz źle się odżywiał ( jadł wyłącznie to co smaczne, bo tak sobie postanowiłeś ), to siądą nerki, sądzie wątroba będziesz cierpiał, nie wszystkie skutki krnąbrności i głupoty są odwracalne, czasem za chwilę głupoty trzeba płacić przez resztę życia.

  Zbyszekg4  (www),  29/11/2018

@pokrzywiony: pytasz: " Mam nadzieję że te moje wywody, nie rażą Twoich uczuć ? "
Ee, nie! Jestem z lekka już uodporniony! Gdyby raziły, to dam znać... (ale: warto się jeszcze zastanowić, czy tam na Górze nie są rażące?).

@pokrzywiony: "naskótek" rzucania kamieniami w szkołę podstawową w Rybniku pewien mały menelek odżywia się piwem i jest zawsze w temacie mając kamień nazębny nawet na mózgu i płaci przez resztę życia mieląc bezmyślnie ozorem jak młynek do kawy. Godzinę temu umierałeś z oburzenia" naskótek" jednej literki.

@pokrzywiony:
Uuu ...Maniek i przebudzenie świadomości, no wreszcie Maniek, wreszcie, czekałem na ten przełomowy moment.
Maniek, ten typ uważa że ciała "nie ma" to pisze i tak je traktuje, bo już NIE MA WYJŚCIA, to znaczy jakieś tam ma, mógłby coś z "tym" zrobić, ale mu się NIE CHCE z wygody. Dostanie cukrzycy od jego idiotycznych pomysłów to się skończy "dzień dziecka" i klepanie że ...  wyświetl więcej

@Serpico: Maciek, to że kogoś lubię nie oznacza że będę go ciągle chwalił, a tym bardziej utwierdzał go w swej głupocie. W moim przekonaniu, nie na tym polega lubienie czy przyjaźń.

@Zbyszekg4: delikatny i wrażliwy Maniuś nie "che" ciem urazić, bo on "naskótek" konfliktu potem cierpi za miliony na youtubie i by odzyskać równowagę musi słuchać spokrewnionych z sobą cymbałów.

@pokrzywiony: "... bo tak sobie postanowiłeś".
Pomyliłeś tutaj serce z umysłem.
Postanowiłeś to działanie umysłu, ego.
Serce działa (myśli) inaczej ...

@pokrzywiony: głupota walcząca z głupotą. Dla mnie coś nowego. Jak żyję nie widziałem. W powietrzu unosi się ostry zapach walki stulecia. Ring wolny.

@Koriolan: Biblijnym pojęciem serca jest podświadomość, to co tam sobie wkodujesz będzie realizowane, jeśli tam sobie wkodujesz głupotę to, będziesz cierpiał i nie bardzo będziesz wiedział czemu cierpisz. U podstaw myślenia jest też podświadomość i to do czego ona lgnie.
Jesteś świadomy do czego lgnie Twoja podświadomość ?, wiesz jak badać lgnięcia podświadomości z pominięciem uwag bliźniego ?

@Koriolan: Przyszła mi do głowy pewna historyjka, o mnichu pragnącym przyjaźni z Bogiem,
ów mnich mieszkał w celi klasztornej żywił się wyłącznie chlebem i wodą, kobiety przez te lata też nie widział.
Przez 50 lat badał pisma oraz mutacje i pochodzenie każdego słowa jakie przeczytał w Biblii.
Po 50 latach podupadł na zdrowiu i oślepł, zaczął cierpieć i wyrzucać do Boga swoje f ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: to właśnie jest to samo co w cytacie, który napisałem wyżej ..
Ad mnicha

@pokrzywiony: najlepiej łeb "w kodować" w starą niepotrzebną kordłę w tedy podświadomość l gnie do ligniny i nie przywiera do ł okcia.
https://www.youtube.com/watch?(...)gCfdHv0

@pokrzywiony: to o mnichu czy o Korim.? Tato pomóż. To chyba do tatusia podoficera LWP z michą pełną gulaszu z serc wieprzowych poszedł po latach. Widać chłop szczery lubi się podzielić. I tak były przeterminowane.

@pokrzywiony:
On jest jak twierdza głupoty, nie do zdobycia, moja mama ma znajomą, która ma podobnego męża, typ tak siedział, żarł, pił, trzustka mu siadła, teraz ma cukrzycę, brak nóg, bo obcięli , a żona ma z nim poważny problem, bo na dodatek jest gruby.Tylko chyba nie miał do tego podłoża filozoficznego.
Spytaj się czy schudł choć 10 gram, od jego pomysłów dietetycznych, idę o za ...  wyświetl więcej

@Serpico:
"Poza tym on nawet nie wie jak zbijać wagę, tak żeby nie ruszyć mięśni"
Co prawda ja akurat wagi nie muszę zbijać, ale troszkę wiedzy o utrzymaniu kondycji organizmu, by mi się przydało, więc jeśli byś był łaskaw to się nią podziel ?

@pokrzywiony: Kupujesz wagę za 100 i sprzedajesz za 50. "Naskótek" takich działań stracisz na wadze połowę w ciągu jeden doby. A "skótek mórowany".

@pokrzywiony:
No nie musisz, Ty masz chyba szybki metabolizm, pisałeś że na rowerze jeździsz, na Twoim miejscu jadłbym dużo węglowodanów, ryż, kasze, ciemne pieczywo, kurczak jako białko, jajka, ale tak żeby było choć jedno żółtko,reszta białka, kilka jajek, najprostsza "odżywka białkowa ( ja się nie wbijam w klimaty vega jak Marcin bo to już musi być mocno zbilansowane) , podejrzewam że by ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ty musisz jeść dyżo ryb. Zawarte w nich nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 regenerują mózg. Myślę, że w twoim przypadku dawka 3 ton dziennie powinna być wystarczająca.

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Wciąż Maniek możesz dużo ze sobą zrobić, wyjściówkę do tego typu ćwiczeń masz, trx też mógłbyś używać, plac zabaw tam gdzieś masz i to tyle co trzeba, rozgrzewka rower, guma potem, albo trxy, tylko trx to już na poszczególne partie mięśni :
https://polki.pl/video/fitness(...)eo.html ...  wyświetl więcej

@Serpico: place zabaw bym mu odradzał. Dzieci go mogą zaatakować albo postraszyć groźbami karalnymi. Pokłóci się o huśtawkę, pokażą mu język i "naskótek" tego nieszczęście gotowe.

@Serpico: Dzęki, taka rozmowa mi się podoba :) Te gumy to świetny pomysł, co prawda daje radę się te 5 razy podciągnąć na drążku, ale to bardziej upór niż siła ( niechciałbym sobie stawów po uszkadzać ). ;)
Ps. Gdzie takie gumy można kupić i według jakich reguł je dobierać, przykładowo 1/2 masy ciała ?
Te ciągłe pieprzenie głupot i wymiany ogólników to mi się już znudziło, bo ileż tak można ? :)
Od 17 roku życia przybyło mi 5 kg, wagę mam raczej stałą z automatu. :)

@pokrzywiony: kup sobie prezerwatywy. Wciągniesz na drążek, też sobie podyndasz a taniej cię wyjdzie. A potem możesz naciągnąć na głowę i masz czepek do kąpieli w nieuszkodzonych stawach.

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Nie ma za co.Hm ....raczej się dobiera pod to co chcesz z nią robić i jak "dajesz radę", ja robię głównie takie podciąganie jak ta dziewczyna, tylko szerzej , w zasadzie jak najszerzej , żeby jakby całość pleców pracowała i pełny zakres ruchu,wolno z koncentracją jak mięsień pracuje, a można robić na szybkość itd , to wtedy te z większym odciążeniem.
Wziąłem czarną bo b ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
A nie, źle mówię, czarna na końcu jest, tylko to też zależy gdzie kupisz różne opory mają te czarne, mi najbardziej pasowała bo więcej rzeczy z nią można robić, nogi ciężkie od roweru i przedramiona jeszcze muszę robić, do takich ćwiczeń, w sumie Ty może mógłbyś wziąć z mniejszym oporem, ale to zależy ile robisz na nachwycie razy, nie podchwycie, podchwyt nic Ci nie "powie" bo jest łatwo robić.

@Serpico: "ile robisz na nachwycie razy, nie podchwycie"
Jeżeli podchwyt oznacza wewnętrzna strona dłoni do siebie, to ćwiczę na podchwycie, bo tak zamocowałem drążek rozporowy. Mi głównie chodzi o kondycje i plecy tak by wzmocnić kręgosłup w części lędźwiowej. :)
Z kręgami szyjnymi to chyba niewiele można zrobić, chyba jedynie odpowiedni materac i poduszka pozostaje. Nie chce się br ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Hm ... na podchwycie działa tylko część pleców i biceps, także to takie .. sobie .. nachwyty ciężej zrobić i mocniej wzmacnia, na odcinek pod szyją, to "wioślarz" , w sumie gumą też można to zrobić tylko musisz ją gdzieś zaczepić.
Jeszcze takie ćwiczenie na plecy ale to już nie tym, to na siłowni, musisz się nogami złapać , na takim "sprzęcie" i odchylasz się do tyłu na ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: drążek rozporowy musisz zamocować na wysokości rozporka gdzie nosisz drążek. Dopiero "naskótek" takiej operacji być może wyrośnie ci kręgosłup w miejscu gdzie masz ten gumowo-wazelinowy. Mówią, że na kręgi szyjne najlepszy jest toporek i pieniek. Nie wiem czy to prawda, ale kurczaki po takiej operacji są zdrowe jak ryby w wigilię. Mogę się jednak mylić. Nie działaj pochopnie. Przekonsultuj to z lekarzem i masarzem, ale za żadne skarby nie daj sobie zrobić masażu temu ostatniemu.

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Hm... no znam się wystarczająco, ale ja nie chcę być rehabilitantem, umiem masować itd, sam sobie masuję nogi, nauczyłem się patrząc jak to rehabilitant robił. No nie wiem Maniek, mam cierpliwość, ale pomyśl, przyszedł by taki Koriolan i powiedział panie Maćku, kolana mnie bolą, radź pan coś, a ja na to, a trzeba było chlać i żreć ? Było ? hahahaaha...........
Wkładki r ...  wyświetl więcej

@Serpico: Spoko, przecież mogę drążek zamocować tak by ćwiczyć na nachwycie, dokupię tylko gumy żeby nie ćwiczyć na zbyt dużym ciężarze. Może mi się uda zimy nie zmarnować. ;)
No tak pacjentów różnych się spotyka, przeważnie ludzie wymagają efektów ale nie chcą nad nimi pracować, szukają cudownej tabletki i zaczynają łykać świństwa, no co Ci mam napisać, życie ?

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Nie ma Maniek cudów, albo coś się robi ze sobą, albo trafiasz do "Koriolan zone" in "Koriolan state" nie koniecznie "Of Mind" , "U are basicly fucked" haha ...
Nie no jasne że tak, tylko ta guma nie jest taka krótka, musiałbyś mieć wysokie mieszkanie, może masz aż tak wysokie że da się wysoko drążek zamieścić, inaczej będziesz musiał ją zawinąć parę razy.

@Serpico: Coś pokombinuje ;)
Wracając do osób z nadwagą, do których masz jakieś "uczulenie", to nie wszyscy ją nabyli drogą głupoty. Jest sporo osób z chorobami metabolicznymi, są też uwarunkowania psychiczne. Przykładowo, zajadanie stresu, itp ...
Nie wszyscy mieli takie szczęście jak my, więc wrzucanie wszystkich do jednego wora z powodu jakiegoś napotkanego w życiu przypadku, a ta ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
Maniek nie mam do wszystkich, nie pierdziel, znam opisy i jego "diety" i całej reszty, chyba że kłamie częściowo, nie ma takiej opcji żeby koleś z wysokim testosteronem miał 30 kg nadwagi, nie ma jej. Nie obchodzi mnie czy żarł z nerwów czy nie, sam do tego doprowadził.Poza tym u niego to nie tylko tłuszcz, on jest wodą naciągnięty od alk , to proste.
Gdyby to nie był o ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/11/2018

@pokrzywiony:
On powie nie nie, nie jestem alkoholikiem, nie miałem problemów z alkoholem, bzdura, może nie był, czy też nie jest, alkoholikiem w jego pojęciu alkoholizmu, a to też dyskusyjne, wodą nabiegł nie bez przypadku.
Maniek ja go mam w dupie, ale ten typ nie powinien nawet zbliżać się do alk na centymetr, bo czeka go bardzo nieprzyjemna "świadomość" haha .. no ...

@Serpico: Ok, tylko co Ty chcesz takimi swoimi reakcjami zmienić ?
Myślisz że jak nabluzgasz to taki schudnie ?
Zmieni podejście do tego co robi, zrozumie że to głupie ?
Maciek, w ten sposób mentalności u ludzi nie da się zmienić, co najwyżej na krótko być może go przestraszy wtedy być może przez parę dni będzie dobrze, a potem będzie powrót do poprzedniego stanu. Prędzej sam ...  wyświetl więcej

@Serpico:
"Gdyby to nie był on może inaczej bym reagował ..." Znalazłby się inny, a potem jeszcze inny itd, "on" to tylko zbiór cech które Cię rażą, ze względu na Twoje doświadczenia z przeszłości . Jak ktoś ma skłonność przykładowo do alkoholu, to sznapskamerada se zawsze znajdzie, tak to działa. "Podobne przyciąga podobne", to takie ponadczasowe prawo natury.

  Serpico,  30/11/2018

@pokrzywiony:
Maniek chcesz mnie rozdrażnić czy co :)? Dorobiłeś straszną ideologię do "przekopywania go". Zobacz sobie jego artykuł na mój temat. Wiesz co ja podejrzewam ? Ja podejrzewam że ja więcej zrobiłem kilometrów na wózku i kulach, niż on w całym jego śmierdzącym niczym życiu i takie coś ma pisać tego typu rzeczy na mój temat ? Co miałbym go szanować ? Za co ? Za 15 lat na randkach ...  wyświetl więcej

@Serpico: Nie rozumiesz tego co do Ciebie piszę, nie chodzi o mnie ani o ciebie, czy tam jeszcze o kogoś. Zawsze się znajdzie ktoś kto napisze, powie, zasugeruje coś co się nam nie spodoba, no właśnie i co dzieje się wtedy gdy taki "ktoś" coś takiego zrobi ? Na ogól odkładamy realizację celów jakie sobie wyznaczyliśmy i zaczynamy walczyć o przysłowiowe "swoje", zamiast dalej konsekwentnie realizow ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: "zaczynamy walczyć o przysłowiowe "swoje", zamiast dalej konsekwentnie realizować swoje cele". Przecież to twoje zdanie jest przykładem totalnie bezsensownej paplaniny. Walczysz o "swoje" zamiast realizować "swoje".? Kto jest w stanie zrozumieć taki bełkot "fizoloficzny".

  geb  (www),  08/12/2018

Szczęść Boże!
Jestem chrześcijanką, a więc obowiązuje mnie tylko Nowy Testament!
To nie znaczy, że nie powinnam być zainteresowana innymi świętymi księgami.
Moi rodzice posiadali ziemię, którą kiedyś władał klasztor Jasnogórski w Częstochowie.
Niestety, polityka Watykańska w Polsce, była i jest taka, aby wyniszczyć własność ziemską, czyli niezależność.
To żmijowe ...  wyświetl więcej

@geb: Ło Matko - szanowna pan prezydent zapomniała, że Jezus, Maria i Magdalena też pochodzili z tego żmijowatego plemienia. I pani przebóstwienie może być zygzakowate. Polacy przed 966 rokiem mieli swoje wierzenia, Chrześcijaństwo dostarczono im w teczce z Watykanu. Poczekajmy z tymi wyborami do 2020 roku, bo może się okazać, że zamiast całej ZIEMI w ramach rekompensaty dostanie pani od bozi działkę w ogródkach działkowych Katowice Kostuchna i zostanie prezydentem rady tych ogródków.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska