Login lub e-mail Hasło   

Wciąż brak miejsca!

”Nie było miejsca dla Ciebie” - historia powstania kolędy oraz jej tekst z osobistym komentarzem, który skłania do zastanowienia: czy u mnie też brak miejsca dla...?
Wyświetlenia: 659 Zamieszczono 22/12/2018

”Nie było miejsca dla Ciebie”

historia powstania kolędy oraz jej tekst z osobistym komentarzem

 

  Kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie” została napisana w Krakowie w roku 1932, przez ks. Mateusza Jeża. Muzyka została skomponowana dopiero w 1938 r. przez ks. Józefa Łasia. Utwór po raz pierwszy został zaśpiewany 2 lutego 1939 roku w sali Domu Sodalicyjnego im. Piotra Skargi w Nowym Sączu. Jej wykonawcą był chór gimnazjalny z Mielca.

Fakt ten miał ogromny wpływ na późniejszą popularność kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie” właśnie w regionie nowosądeckim, gdzie po dziś dzień jest najchętniej śpiewaną kolędą.

_________________________________________________________________________Nie było miejsca dla Ciebie.

W Betlejem, w żadnej gospodzie

i narodziłeś się Jezu

w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

  Za komentarz do tej zwrotki posłuży na pewno ewangeliczna relacja:

"Józef wyruszył z Nazaretu w Galilei do miasta Dawidowego Betlejem w Judei, ponieważ pochodził z rodu Dawida. Tam miał stawić się do spisu ludności razem ze swoją żoną Marią, która spodziewała się dziecka.

Gdy byli w Betlejem, nadszedł dla Niej czas rozwiązania i urodziła swego pierworodnego Syna, zawinęła Go w pieluszki, a potem położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie". (Ew. Łukasza 2,4-7)

  Pomimo zaawansowanej ciąży, Maria musiała udać się z mężem w drogę do rodzinnego miasta Józefa, do Betlejem, ponieważ taki był wymóg władz rzymskich, które sprawowały okupacyjną kontrolę nad podbitymi ziemiami palestyńskimi, i zarządziły spis ludności. Każdy miał obowiązek stawić się w miejscu swego pochodzenia. Czy to przypadek, że właśnie w tym czasie i do tego miejsca wędrowało to małżeństwo? Nie! Wypełniło się w ten sposób proroctwo sprzed kilku wieków:

"A ty, Betlejem Efrata, tak małe jesteś wśród judzkich osiedli! Z ciebie wyjdzie mi Ten, który będzie władcą w Izraelu. Jego początki sięgają praczasu i dni wieczności". (Księga Micheasza 5,1)

  Zapewne natłok przybyszów w Betlejem sprawił, że trudno już było Józefowi znaleźć dogodne dla jego żony miejsce, dlatego zamiast gospody, ich udziałem stała się stajnia wraz z jej lokatorami. Zapowiadany Mesjasz, Król i Pan, przyszedł na świat jako bezbronne niemowlę w warunkach niegodnych takiej Osoby, ale przez to od samego początku jest w tym wyraźny przekaz, że utożsamia się On z najbiedniejszymi, bo sam był w biedzie narodzony...

  Gdyby Bóg chciał, aby Chrystus (Mesjasz) narodził się w królewskim pałacu, to tak by się stało. Lecz wolą Bożą było zjednoczenie z tymi, których w pałacach nie chciano – w ten sposób, kimkolwiek jesteś, masz jasno pokazane, że nie możesz tak nisko upaść, aby Bóg cię nie zauważył!

Nie było miejsca, choć zszedłeś

jako Zbawiciel na ziemię,

by wyrwać z czarta niewoli,

nieszczęsne Adama plemię

    W tej zwrotce jest pokazany cel przybycia na świat Jezusa Chrystusa. Jest nim zbawienie, czyli uratowanie potomków Adama, którymi są wszyscy ludzie, od niewoli szatana, grzechów i wszelkich związanych z tym konsekwencji, z wieczną śmiercią na czele. Jezus mówi:

„Uroczyście zapewniam was: Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni". (Ew. Jana 8,34.36)

  Możesz to negować, i podobnie jak słuchacze Jezusa mówić, że nie byłeś i nie jesteś w żadnej niewoli (patrz werset 33), ale zaprzeczając temu działasz tylko na własną szkodę, bo oddalasz się od rzuconego Ci „koła ratunkowego”.

   Czym jest ZBAWIENIE i czemu go potrzebujesz?

  1. Zbawienie jest Bożą ODPOWIEDZIĄ na Twoje grzeszne życie! Jesteś GRZESZNIKIEM. Nie potrafisz sam uwolnić się od winy.
  1. Zbawienie jest RATUNKIEM od nieuchronnej wiecznej śmierci! Wyobraź sobie, że wpadłeś do wody, nie umiesz pływać, potrzebujesz ratownika, bo toniesz - śmierć już nadchodzi...
  1. Zbawienie jest DAREM od Boga! Nigdy nie osiągniesz go swoim dobrym życiem i zasługami. Jest ono dostępne wyłącznie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa: w to Kim On jest, czego nauczał i co uczynił.

   Jak zatem możesz być zbawiony?

ZROZUM swoje beznadziejne położenie! Toniesz.

ZAWOŁAJ: “Jezu ratuj mnie!” Nikt inny nie jest Ratownikiem!

PRZYJMIJ wiarą ratunek: dar zbawienia. Tego potrzebujesz!

   Zawierzając siebie Bożemu miłosierdziu, uznając swoją winę, wyznaj Bogu swoje grzechy i uwierz w ich przebaczenie, a potem ŻYJ nowym życiem: zbawionego, czyli uratowanego, dziecka Bożego!

Nie było miejsca, choć chciałeś

ludzkość przytulić do łona

i podać z krzyża grzesznikom

zbawcze, skrwawione ramiona.

  Ukrzyżowanie było i jest jedną z najbardziej przerażających tortur prowadzącą skazańca do nieuchronnej śmierci w mękach! Rzymianie, którzy przejęli tę karę od Persów, nie wymierzali jej wobec własnych obywateli, gdyż uważali ją za zbyt okrutną i hańbiącą. Ale niewolników i ludzi nie mających obywatelstwa rzymskiego chętnie tak uśmiercali – chcąc w ten sposób psychologicznie i odstraszająco działać. Widok skazańca niosącego krzyż (lub tylko jego element, gdy druga część była na stałe zamocowana na miejscu kaźni) był dla wszystkich jasnym przekazem: z tej drogi nie ma powrotu…

Nie było miejsca, choć zszedłeś

ogień miłości zapalić
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.

  Wspomniana wyżej kara śmierci przez ukrzyżowanie spotkała Jezusa! Przyjął ją, choć po ludzku wzdragał się przed tym. Dlaczego jednak poszedł dobrowolnie na Golgotę, choć miał moc, aby tego uniknąć?!

   W tej zwrotce jest wspomniana miłość, którą On chciał „zapalić” na świecie; i to właśnie MIŁOŚĆ do ludzi – a więc też do mnie i do Ciebie – od początku leżała u podstawy całego realizowanego w ten sposób planu zbawienia! Gdyby tylko była inna możliwość naszego ratunku, to byłaby ona zastosowana. Ale nie: tylko męka i śmierć Jezusa, Jedynego z ludzi bez własnych grzechów na sumieniu, mogła być skuteczną ceną za wolność, moją i Twoją!    

  Może to odrzucasz, negujesz, a nawet kpisz czy śmiejesz się z tego. Znasz jednak przysłowie: „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni” - ono ostrzega nas, że nasza przedwczesna radość może zakończyć się smutkiem. Lepiej za życia zasmucić się z powodu własnych grzechów i żałując ich, przyjąć oferowane zbawienie, niż później ponosić tragiczne konsekwencje jego odrzucenia…

   Jezus, z miłości do ludzi, dla naszego zbawienia, dobrowolnie dał się ukrzyżować! Kto świadomie odrzuca ten ogromny dowód Bożej miłości - ten sam będzie odrzucony!

Gdy liszki mają swe jamy

i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody,

tyś musiał szukać żłóbeczka.

  Historia lubi się powtarzać, tak też było w przypadku swego rodzaju bezdomności Jezusa. On „zameldował się” na świecie w obcej stajence w jej żłobie, a potem, już jako wędrowny Nauczyciel też musiał korzystać z dobroci innych, o czym sam tak mówił:

"Lisy mają jamy i ptaki latające pod niebem mają gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma dachu nad głową". (Ew. Mateusza 8,20). 

   Jednak nie były to słowa skargi czy narzekania na ciężki los, bo padły one w kontekście uświadamianie komuś, kto chciał być uczniem Jezusa, żeby się dobrze zastanowił, czy podoła trudom wędrowania za Mistrzem... 

   Może i Ty się zastanawiasz, czy warto się angażować w to całe chrześcijaństwo i wiarę w Chrystusa (bez którego chrześcijaństwo nie istnieje)? Powiem tak: nie dowiesz się, jak nie spróbujesz! A nie próbując, z góry i na starcie pozbawiasz się spełnienia na sobie tych słów Pisma:

”Żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało ani żadne ludzkie serce nie pojęło, co takiego Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają”. (1 List do Koryntian 2,9)

   Proszę, na spokojnie to sobie rozważ...

A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie

w niejednej człowieczej duszy!

  Końcowe słowa tej kolędy bardzo trafnie ujawniają przyczynę licznych międzyludzkich dramatów, jakie rozgrywają się na całym świecie. “Człowiek człowiekowi wilkiem!” To powiedzenie sprawdza się, bo faktycznie człowiek kieruje się egoizmem i dąży do zaspokojenia tylko swoich potrzeb.

  Owszem, są chlubne wyjątki, że i ateiści żyją bardzo przykładnie, gdyż tak zostali wychowani, ale gdy w życiu nawet bardzo złej osoby (nie posiadającej dobrego wychowania), naprawdę pojawi się Jezus Chrystus ze Swym przebaczeniem i mocą do prowadzenia nowego, dobrego życia, wtedy dokonuje się cud przemiany „wilka” w człowieka... 

   Gdy w ludzkim umyśle (sercu, duszy) znajdzie się miejsce dla Jezusa, życie zmienia się zarówno wewnętrznie, co dana osoba doświadcza głęboko, jak i zewnętrznie, co jest  dostrzeżone przez innych! Kiedy zrobimy miejsce Jezusowi w naszej ziemskiej, życiowej doczesności, On da nam w zamian miejsce w wieczności! Oto zapewnienie:

"Nie bójcie się! Macie zaufanie do Boga, to i Mnie zaufajcie!

W domu mojego Ojca wiele jest miejsca. Gdyby tak nie było, powiedziałbym o tym,

bo właśnie odchodzę zapewnić wam miejsce.

Gdy odejdę i zapewnię wam miejsce, wrócę i zabiorę was do siebie, żebyście byli tam,

gdzie Ja.

Wiecie, dokąd odchodzę i jaką drogą.

- Panie! Wcale nie wiemy, dokąd odchodzisz - powiedział Tomasz.

- Skądże więc mamy znać drogę?

Jezus odpowiedział:

- Ja jestem tą Drogą i Prawdą, i Życiem. I tylko dzięki Mnie możesz dojść do Ojca".

(Ew. Jana 14,1-6)

   Moim życzeniem dla każdego, kto  czyta te słowa, jest to, aby słowa kolędy: „Nie było miejsca dla Ciebie” były tylko okolicznościowym utworem muzycznym, podczas gdy prawdą staną się słowa:

JEZU - JEST MIEJSCE DLA CIEBIE W MOIM ŻYCIU!

________________________________________________________________

Nie było miejsca dla Ciebie” - w wykonaniu:

_____

Źródła: https://www.tekstowo.pl/piosenka,koleda,nie_bylo_miejsca.html 

https://www.polskatradycja.pl/piesni/koledy/325-nie-bylo-miejsca-dla-ciebie.html

Podobne artykuły


90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66204
53
komentarze: 63 | wyświetlenia: 26866
18
komentarze: 18 | wyświetlenia: 5844
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3456
32
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4295
22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3729
22
komentarze: 39 | wyświetlenia: 3953
22
komentarze: 117 | wyświetlenia: 6216
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7951
14
komentarze: 36 | wyświetlenia: 30378
6
komentarze: 39 | wyświetlenia: 709
72
komentarze: 75 | wyświetlenia: 27631
43
komentarze: 12 | wyświetlenia: 6525
34
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3619
34
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6587
 
Autor
Artykuł  trabant,  22/12/2018

"tylko męka i śmierć Jezusa, Jedynego z ludzi bez własnych grzechów na sumieniu, mogła być skuteczną ceną za wolność, moją i Twoją! " Tu jest pies pogrzebany. Psem jest wykrzywienie najważniejszego przesłania Jezusa o miłości Boga do ludzi. Bóg będący miłością i Bóg - strona opisanego w cytacie geszeftu to koncepty których się nie da połączyć w sensowną całość.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2018

@trabant: nie rozumiem o czym piszesz... Poproszę jaśniej :)

  trabant,  22/12/2018

@Zbyszekg4: koncept śmierci Jezusa jako ofiary przebłagalnej dla Boga za ludzkie grzechy . W zamian Bóg , widać ukontentowany tak miłą jego sercu ofiarą, uwolnił ludzi od grzechów, ale najwyraźniej nie od wszystkich :(.

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2018

@trabant: nie porozumiemy się, bo nie jesteś chrześcijaninem, a ja wobec tego patrzę całkiem inaczej na sprawę jaką usiłujesz poruszać, ale ja nie myślę, jak Ty...

  trabant,  22/12/2018

@Zbyszekg4: Bóg żądny ofiar to Bóg wg opisu ze Starego Testamentu, podstawą chrześcijaństwa jest Ewangelia , z której wynika całkiem inny obraz Boga, wienc niby dlaczego masz być bardziej chrześcijaninem niż ja?

  Zbyszekg4  (www),  22/12/2018

@trabant: to jednak jesteś chrześcijaninem?! To wybacz - zmyliło mnie to krytyczne podejście do Ofiary Jezusa na Krzyżu (tu już nie raz krytyczne komentarze czytałem, myślałem, że Ty też należysz do grona anty-chrześcijańskiego).
A to w takim razie mam pytanie:
Czy Jezus umarł na Golgocie i dlaczego (o ile umarł)?

  trabant,  22/12/2018

@Zbyszekg4: powody były dwa - on sam podobno uznałł, że Bóg tego chce. kapłani panującej w jego narodzie religii chcieli wyeliminować osobę, którą uważali za konkurencję.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: no, ok, czyli Jezus umarł na krzyżu, tak?
Czy to coś dla Ciebie znaczy? Czy Jego śmierć ma dla Ciebie (dla mnie, dla kogokolwiek) jakieś znaczenie?

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: ma wiele poziomów znaczenia. Niemniej - nadawanie jej znaczenia ofiary dla Boga uważam za powrót do Starotestamentowej wizji Boga. To zrozumiałe - uczniowie Jezusa i inni Żydzi byli nią tak "nasiąknięci", od dziecka, że nie umieli z niej zrezygnować. Jednak jest ona sprzeczna z Jezusową wizją i jej akcentowanie np w liturgii prowadzi do pomieszania.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: a co myślisz o np. takim zapisie?:
1Tm 2:6 bw "Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie."
[podobnych jest wiele]
Czy apostoła Pawła uważasz za wiarygodnego?

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: zasadniczo tak, ale uważam za bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy relacjami apostołów o nauczaniu Jezusa od ich interpretacji dotyczących tego nauczania.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: wobec tego, jak odbierasz cytat jaki podałem?
A tak ogólnie:
Zakładam, że zbawienie jest w kręgu Twego zainteresowania - jak chcesz być zatem zbawiony (i jak rozumiesz to biblijne pojęcie: "zbawienie")?

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: ograniczam się do życia jakie znamy i staram się zrozumieć to czego nauczał Jezus w odniesieniu do życia na ziemi i stosować do tego. Uważam, że to dobre nauczanie, zbawienne w skutkach. W to co będzie po śmierci nie próbuję wnikać.

@Zbyszekg4: & @trabant: Co myślicie o takim przypuszczeniu ?
Skoro prawda ma wyzwolić to Wiara, Miłość, ( Poznawanie wskazywane w Biblii ) ma nas do tej Prawdy doprowadzić. Pan Jezus uczył o Miłości która umożliwia przyswajanie nauki płynące od Boga, a nienawiść powoduje przyswajanie skażonych nauk płynących od szatana ... ? Pan Jezus przypomniał ludziom że Miłość nie prowadzi wojen, a szuk ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: nie sięgasz dalej niż koniec doczesności swojej?! Ale czemu? Przecież Biblia tyle mówi i tej lepszej przyszłości... - nie interesuje Cię to zbytnio?!

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: sam Jezus nie mówił o tym zbyt wiele. Uważam, że trudno to zrozumieć i nie jest to mi szczególnie potrzebne.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: a co z grzechami? Masz jakieś? Jak masz, to co z nimi? Czy potrzebujesz Zbawiciela od tych swoich grzechów, czy nie?

  trabant,  23/12/2018

@pokrzywiony: Jezus powiedział o sobie, że jest Prawdą. Zostały po nim jego nauki i błogosławieństwo. Wystarczy, więcej nie muszę kombinować.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: a mówisz też, że jest Zbawicielem?! Oraz,że po to przyszedł na świat, aby zbawić ludzi?!

@trabant: Czyli jest Prawdą o Bogu, nie zaś prawdą o szatanie ?
A czy przyjąłeś Pana Jezusa do swego serca na tyle by nie dać się zwieść szatanowi ?
W jaki sposób korzystasz z Prawdy przy rozwiązywaniu problemów dnia powszedniego ?

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: pewnie się zgodzimy co do nazwania grzechem odstępstwa od tego, co zalecał Jezus. Bardzo trudno tego uniknąć. Uważam, że Jezus nam pomaga w staraniu o to przez błogosławieństwo i mądrość zawartą w nauczaniu - w tym sensie jest zbawicielem.

  trabant,  23/12/2018

@pokrzywiony: No tak, na pewno nie jest prawdą o szatanie, skąd taki pomysł? Wiesz, myślę , że szatan to raczej metafora niż konkretna osoba.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: zatem jak być zbawionym od win/grzechów naszych?! Czy wystarczy dobre życie... staranie się stosowania do nauk Chrystusowych?...
Czy tego naucza Biblia?!

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: szatan to metafora?? A to Ciekawe! bo Pan Jezus mówił o nim jako o REALNEJ osobie, a nie metaforze!...
Czy gdy wyrzucał z ludzi demony, to wyrzucał metafory?...

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: No tak. Moim zdaniem to jest zasadnicze przesłanie Ewangelii - że jeżeli uwierzysz w słuszność zaleceń Jezusa i bedziesz starał się je stosować to twoje życie będzie sensowniejsze, bardziej wartościowe niż gdybyś je zignorował i że możesz otrzymać jego pomoc w stosowaniu się do nich.

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: on ich uwalniał od czegoś, co jego współcześni nazywali demonami - od chorób ciała i od chorób umysłu.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: powiedz: jeśli cała Biblia to 100% - to ile z tego przyjmujesz (ile odrzucasz)? Pytam o odrzucanie, bo ewidentnie to, co piszesz kłóci się z tym, co jest napisane w Biblii.
Dziś wielu jest takich "teologów", co wybierają z Biblii tylko to, co im pasuje - resztę negują! (dlatego pytam, abyś określił, tak w przybliżeniu, ile przyjmujesz a ile odrzucasz? Np. - ile ze Starego Testamentu przyjmujesz, co to jest?).

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: dla mnie Stary Testament mówi przede wszystkim o tym, co mieli w głowach Żydzi współcześni Jezusowi. Pomaga w ten sposób zrozumieć to co mówił do nich Jezus. Odrzucam to, co z nauczaniem Jezusa jest sprzeczne, z reszy korzystam jeżeli jest dla mnie pomocne. Staystyk nie robię.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: kim jest wg Ciebie JHWH (Bóg Jahwe)?

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: to Starotestamentowa opowieść o Bogu, zaktualizowana przez Jezusa.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: w jakim sensie "zaaktualizowana"?
Co powiesz na ten zapis:
Hbr 1:1-2 bw
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
---
Czy zgadzasz się z tym, że ten sam Bóg przemawiał dawniej przez proroków (Izajasz, Ezechiel, itd), aż przemówił w końcu przez Jezusa?...

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: Jezus starał się naprawić obraz Boga opisany w Starym Testamencie, usunąć z niego wypaczenia. Nie starał się go unieważnić, tylko poprawić. Tak rozumiem aktualizację, może nie najlepiej wybrałem słowo, lepsza by była np. reforma

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: proszę wypowiedź się nt Hebr 1,1-2

@trabant: "No tak, na pewno nie jest prawdą o szatanie, skąd taki pomysł? Wiesz, myślę , że szatan to raczej metafora niż konkretna osoba."
Też tak myślę o szatanie, to pewna metafora uosabiania przyczyn powstawania błędów i wypaczeń ... ?
Spróbuj pochylić się nad tymi dwoma pojęciami, w moim odczuciu nadawanie Bogu formy osobowej jest błędne bo już samo w sobie narzuca wizje fizyczn ...  wyświetl więcej

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: zasadniczo tak. Jednak myśle że ważniejsze są kawałki ogólne niż te dotyczonce konkretnej sytuacji politycznej:
13 Przestańcie składania czczych ofiar!
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań...
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
14 Nienawidzę całą duszą
waszych świąt nowiu i obchodów;
st ...  wyświetl więcej

  trabant,  23/12/2018

@pokrzywiony: nie bardzo intersuje mnie to co nazywasz formą Boga. to dla mnie zbyt skomplikowane i uważam, że nie ma po co o tym kombinować.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@trabant: ale jedno mnie martwi... - odrzucasz Ofiarę Jezusa, tak?! Uważasz, że On co prawda został ukrzyżowany, ale nie ma to dla Ciebie zbawczego znaczenia, tak?

@trabant: pokrzywiony nie kombinuje, on siem naókowo pochyla w swoich równie naókowych odczuciach. Wychodząc z domu pewnie został przygnieciony odwróconą entropią albo uderzył się w horyzont zdarzeń i nabił guza.

  trabant,  23/12/2018

@Zbyszekg4: pośrednio ma. w tym sensie, że jego postawa w tak trudnej sytuacji była zgodna z tym co głosił. to mnie przekonuje.

@trabant: Ok, tak napisałem by się podzielić swoimi przemyśleniami i rozumie że dla wielu oddzielenie pojmowania osobowościowego od osobowego może stanowić pewien problem. W lustrze oglądamy formę osobową, a nie widzimy formy osobowościowej. Pan Jezus udzielając pomocy trędowatym nie patrzył na nich jak na osoby odrażające, a raczej jak na osoby które powinny kształtować swoje osobowości w nieco i ...  wyświetl więcej

@trabant: " pośrednio ma. w tym sensie, że jego postawa w tak trudnej sytuacji była zgodna z tym co głosił. to mnie przekonuje."
Tu myślimy podobnie. :)

@pokrzywiony: łał robisz postępy. To już można się z tobą nie zgadzać ? Trabant to ma szczęście. Nie będzie "szmatą, debilem, kabotynem, śmierdzielem, gnojem, faszystą, mordercą, oszustem i złodziejem".

@pokrzywiony:
"i niż po ich fizjonomii, która praktycznie bywa zwodnicza ? "
AHAHAHAH , nice try. Żulerskie japy zwodnicze ? A nie nie, nie zwodnicze ! HAHAAHA
Bóg to widzi gnojku :P :

http://www.eioba.org/files/use(...)125.jpg

Powinni dodać apendyks, "po fizjonomii" ich poznacie.

@Hamilton: Przykro mi że jesteś taki jak przypuszczałem, tym bardziej przykro mi z powodu tego że nic z tym nie chcesz robić i jeszcze się tym szczycisz jakby miało to ci przynieść jakąś chwałę.

@pokrzywiony: nie wymagaj ode mnie bym się przyznawał do znajomości z tobą. To wbrew temu co przypuszczasz żadna chwała, to WSTYD.

@Hamilton: To po jaką cholerę się tak do mnie tu mizdrzysz ?

@pokrzywiony:
Serio z tą osobowością ? To jaka jest osobowość Jahve ze Starego Testamentu ? I się poskładałeś. Który to raz ? Odyn jest mój ! Piękne czasy, zrobiłoby się z ciebie "kelnerkę". Przynieś jadło wojownikom ! Tylko nie zemdlej w drodze !

To jaka jest ta osobowość Jahve, panie stek bzdur :)?

@trabant: a co sądzisz o tzw eschatologii ?
Czyli kolejnych "krokach" zbawiania ludzi ...
Np
1) Abraham
...
2) Mojżesz - poziom czynów,
3) Jezus - poziom myśli.
.
Reasumując ...
Jezus wzniósł zbawienie na nowy, wyższy poziom. Katolicy i inni nie dali rady przejść na poziom Jezusa i pozostają na poziomie 1,5 ....
Stąd ofiary, odkupienie, piekło i szatan.
.
A więc co z tą eschatologia w/g Ciebie ?

@pokrzywiony:
I co dalej ? Stworzył im te warunki ? ?Jakoś sobie nie przypominam żeby Jezus chołubił menelnię, ewentualnie proponował tego typu poszukiwanie miłości , cytuję Koriolan:

"Jeździłem tam więc w poszukiwaniu Miłości i Boga. Mimo, że się zmieniłem, nie bardzo mogłem się dogadać w sprawie Miłości z dwójką dzieci jakie miałem. Postanowiłem mieć jeszcze jedno dziecko, dziecko

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ty masz osobowość masochisty i walenie młotem po głupim łbie odbierasz jako pieszczotę i mizdrzenie. Jak dostaniesz czerwone punkty też robisz maślane "oczenta" i lecisz się pochwalić swej dziewczynie emerytce co ma córkę też emerytkę by obie ulizały ci grzywkę.

@Koriolan:
Lepsze pytanie co Jezus na usuwanie ciąży, picie nalewek na czeskim spirytusie, pozostawienie żony i dzieci po to żeby utrzymywać stosunku płciowe z innymi kobietami niż żona, a to wszystko za państwowe pieniądze.
Co na to Jezus ?
Aha, a ty rozumiem robiąc te wszystkie rzeczy z opisuj jesteś na wyższym ? Na jakim ?

Takim ? :
"Po głębszym zastanowieniu

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: "Tu myślimy podobnie". Słowo "myślenie" w twoim przypadku to gigantyczna przesada. Dawno się tak nie uśmiałem. Hahahahaha - pokrzywiony myśli. Czy pokrzywiony wie co pokrzywiony mówi? Pokrzywiony raczył sobie zażartować. Nigdy nie podejrzewałem cię o tak subtelne poczucie humoru.

@pokrzywiony:
Trędowaci to byli ludzie dotknięci chorobą, a nie menelstwo jeżdżące po Polsce, popijające alkohol w tym nalewki na czeskich spirytusach, cwaniaczku.Z jakich powodów społeczeństwo nie ma odrzucać takich ? Są powody ? Jakie ?

@Serpico: bo rzycie jezd pienkne, a najbardziej pienkne to ono jezd jak żona i dzieci same se znajdą na śmietniku cuś do zjedzenia, bo morzna im cuś lepszego wyrwać i napełnić własny kałdun. To je tzw eschatologia. Zbawiać od nadmiaru konsumpcji już od małego.

@pokrzywiony:
Jezus. leczył trędowatych , w ramach podziękowania za leczenie, jedna grupa poszła w melanż i wyjechała do sadyby Płaska :
http://eiba.pl/5

Pan Jezus , nie zapominajmy o formie pan, zapłakał i zaczął sobie zadawać pytania egzystencjalne ... jak to .... ja ich leczę ... nauczam a oni robią co

...  wyświetl więcej

  geb  (www),  22/12/2018

Szczęść Boże!
Piękny artykuł i z serca interpretacja kolędy.

pozdrawia przebóstwiona "MAT ka"

http://www.raj.org.pl
http://www.as0.org.pl
http://www.gebus.org

1 Zbawienie jest Bożą ODPOWIEDZIĄ na Twoje grzeszne życie! Jesteś GRZESZNIKIEM. Nie potrafisz sam uwolnić się od winy.
2 Zbawienie jest RATUNKIEM od nieuchronnej wiecznej śmierci! Wyobraź sobie, że wpadłeś do wody, nie umiesz pływać, potrzebujesz ratownika, bo toniesz - śmierć już nadchodzi...
3 Zbawienie jest DAREM od Boga! Nigdy nie osiągniesz go swoim dobrym życiem i zasługami. Je ...  wyświetl więcej

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@Hamilton: przemów raz w roku innym językiem... (uda się, nawet ... się udaje w noc wigilijną)

  Hamilton,  23/12/2018

@Zbyszekg4: wigilia jest tym dniem w którym należy mówić językiem religijnych oszołomów? Normalnie nie można? Nie wzbudzisz we mnie poczucia winy za to, że jakiś Adaś z Ewcią nażarli się 6 tys. lat temu czegoś. To twoje zmartwienie. I to do Boga, a nie do Zbyszkówg4 i innych panów z purpurach i sutannach będzie należała decyzja co ze mną zrobi gdy przyjdzie na to pora. Ja jestem o to spokojny jak nigdy dotąd.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@Hamilton: ok, czekaj cierpliwie na swą kolej... Ja Cię ostrzegałem, ale masz prawo to zignorować, jak np. ludzie ignorują zakaz kąpieli, a potem ich w czarnym worku rodzinie oddają...
Twoja wola - Twoja odpowiedzialność!
cześć

@Zbyszekg4: pozwolę sobie zaufać Bogu bardziej niż domorosłym katachetom. I nie strasz tyle tym swoim bożkiem , bo to dość śmieszne. To tylko i wyłącznie twoja wyobraźnia ukształtowana w procesie religijnej indoktrynacji. Cześć.

  Serpico,  23/12/2018

@Zbyszekg4:
Ostrożnie z tą tematyką śmierci doczesnej, bo się sam "poskładasz" :P, oraz się okaże że tak nie do końca Boga interesuje doczesność, a w tle będziesz miał śmierć, w workach, bez worków itd.

"2 Zbawienie jest RATUNKIEM od nieuchronnej wiecznej śmierci! Wyobraź sobie, że wpadłeś do wody, nie umiesz pływać, potrzebujesz ratownika, bo toniesz - śmierć już nadchodzi... '

...  wyświetl więcej

@Hamilton: "pozwolę sobie zaufać Bogu bardziej niż domorosłym katachetom." Twoim bogiem jest Odyn bóg wojny.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odyn

@pokrzywiony: a ty jesteś niczym jego syn - niezwykle urodziwy Baldur – wyjątkowo lubiany i podziwiany przez eiobowian za tak rzadkie cechy jak subtelność i delikatność. Oczytany jesteś jak ten wół co prowadzi tego drugiego przy pługu.

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@Serpico: odwołanie się do wyobraźni bywa korzystne, bo może otrzeźwić!

@Zbyszekg4:
Z czego ? Jestem ateistą i abstynentem w zasadzie, główny piewca miłości na eiobie, pije czeski spirytus. Z czego mam trzeźwieć :)? Co to znaczy "nigdy" i czy masz na to potwierdzenie ? Nie masz Zbyszek, a używasz twardych stwierdzeń.
A że tak się dopytam u adwentystów usunięcie ciąży jak jest traktowane ?

  Hamilton,  23/12/2018

@Zbyszekg4: ci najbardziej otrzeżwieni stoją z kopertami i całują ojca dyrektora po łapach z wdzięczności, że je łaskawie od nich odbierze i wyśle do bozi.
https://www.youtube.com/watch?(...)4gocpEg
Gdyby nie strach i złudna nadzieja jaką stwarzają musiałby zapierdalać 8 godzin przy brudnej maszynie, bo co innego umię?

  Hamilton,  23/12/2018

@Zbyszekg4: tak wygląda Chrystus w praktyce polskich realiów:
https://www.youtube.com/watch?(...)bSp2bNs
wyślij te swoje ostrzeżenia do Torunia i Lichenia, kilkaset adresów parafialnych na chybił trafił i wiele się nie pomylisz. Hahahaha - strach i złudna nadzieja na zbawienie to najlepszy biznes, bez wysiłku i bez ryzyka. Wielu idiotów to kupuje .

  Zbyszekg4  (www),  23/12/2018

@Hamilton: nie do mnie te filmiki; adres mylisz!

@Zbyszekg4:
Chciałem twoimi słowami, to już sam widziałem i przeczytałem.
cytuję Koriolan:
" Jeździłem tam więc w poszukiwaniu Miłości i Boga. Mimo, że się zmieniłem, nie bardzo mogłem się dogadać w sprawie Miłości z dwójką dzieci jakie miałem. Postanowiłem mieć jeszcze jedno dziecko, dziecko Miłości.
Żona wtedy rozwijała swoją karierę w szkole jako nauczycielka i nie c ...  wyświetl więcej

  Hamilton,  23/12/2018

@Zbyszekg4: Chrystus 2 tysiące lat później pewnie by ci rzekł:

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią na fejsbukach i portalach wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swego M3, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

@Zbyszekg4: wzbudzając w ludziach poczucie winy za jakieś domniemane grzechy i stwarzanie ułudy zbawienia od tych wmówionych na siłę "grzechów" w moim odczuciu jest przestępstwem i nie ważne jak to nazwiemy, katolicyzmem, zielonoświątczyzmem, adwentyzmem czy innym jehowizmem. Jest to wymuszenie pewnych zachowań korzystnych dla głoszącego takie "z dupy prawdy" i nosi znamiona indoktrynacji, propaga ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: najbliżej ci do niego:
https://pl.wikipedia.org/wiki/AzathothDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska