Login lub e-mail Hasło   

Chrystus Jezus jako personifikacja Słońca

Przesłanie mojej babci Antoniny: "Jestem na Słońcu!"; czyli moja babcia jest u Uświęconego Boga Słońca; zmarła w łasce uświęcającej.
Wyświetlenia: 172 Zamieszczono 15/03/2019

http://www.eioba.pl/files/user117501/a270769/slonce.jpg

Niebiosa

Chrystus Jezus jako personifikacja Słońca

Przesłanie mojej babci Antoniny: "Jestem na Słońcu!"; czyli moja babcia jest u Uświęconego Boga Słońca; zmarła w łasce uświęcającej.

Miałam z nią umowę, że jeśli będzie to możliwe, to da mi znać, po swojej ziemskiej śmierci. (Opisuję to w mojej KRONICE Przebóstwienia http://gebus.org/kronika.docm.pdf ).

***

Kult Słońca jest charakterystyczny dla praktycznie każdej dawnej religii.

Przed narodzeniem Jezusa, na wiele lat wstecz czczono personifikację Słońca pod innymi imionami w różnych kulturach.

I też na naszych terenach słowiańskich, czcziliśmy Słońce, ale jako poganie.

Stara Baśń, kiedy słońce było Bogiem:

(film 2003, na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego; IX wiek, na terenie przyszłej Polski, panuje okrutny książe Popiel. Ziemowit Piastowic, młody myśliwy i wojownik, chce pojąć za żonę, piękną Dziwę, lecz ona została przeznaczona bogom, ma zostać kapłanką w świątyni).

https://www.youtube.com/watch?v=zQM5K98XECY

Ze zjednoczeniem wszystkich polskich, wtedy lechickich rodów i przyjęciem chrzyścijaństwa, my stali się jednym narodem.

***

Podobnie matka Jezusa, została poświęcona bogowi narodu żydowskiego, jak i później jej syn (obrzezanie jako symbol paktu z YHVH ).

Co do samego narodzenia Jezusa, to nie budzi ono wątpliwości, uznaje się za fakt historyczny. Na pewno nie 25-go grudnia roku 0. Tego dnia wypadały urodziny boga Mitry; obchodzono też wtedy święto Sol Invictus ku czci rzymskiego boga Słońca Niezwyciężonego, które zbiega się z przesileniem zimowym, kiedy to Słońce powraca, a dni zaczynają się wydłużać.

Tradycja chrześcijańska zaadaptowała tamte wydarzenia na potrzeby kultu Jezusa i chrystianizacji.

Mądrość ludowa powiada:"Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie" (chodzi tu o twoje przebóstwienie). Okazuje się bowiem, że jak Jezus, przyszedł na świat w ludzkim ciele, tak człowiek, który kiedyś się urodził, jest zaproszony do "ponownego narodzenia się", czyli z Ducha Bożego.

Bóg istnieje wiecznie, ale może wcielać się w ciało ludzkie, które jest Jego Świątynią. Bóg stwarzając człowieka, dał mu cząstkę Samego Siebie.

Bóg Słońca wcielił się w ciało naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa.

W Piśmie Świętym, Nowym Testamencie, KRONICE Przebóstwienia Jezusa, jest opis Jego zmagań z Szatanem, Jego zmagań z rodziną i rodakami, którzy Mu nie wierzyli. Ostatnia Wieczerza jest przyjęciem kapłaństwa Melchizedeka (króla Jebusytów i kapłana Boga Najwyższego), atrybuty ciało/chleb i krew/wino z krzewu winogrona. A ukrzyżowanie Jezusa jest zerwaniem przynależności do boga YHVH, a narodzenie się na nowo z Boga Ojca ELi.

Jezus przekazuje nam swoje doświadczenia: "Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3,5). Chrystus Jezus uzależnia dostąpienia zbawienia od przemiany duchowej, którą nazywa "narodzeniem się z Ducha Świętego".

Odradzające się Słońce daje życie, radość i pokarm powszechny. Stąd jako symbole/atrybuty, ciało i krew Chrystusa (christos - świetlisty grec.), obecnie znane jako Eucharystia, daje nam życie wieczne.

"Baranek Boży, który gładzi grzechy świata", to symbol znaku Zodiaku Barana, początku wiosny, zapoczątkując panowanie Słońca i życia.

Jezus był wielkim mistykiem, którego życie wypełniło się zgodnie z proroctwem i jednocześnie w określonych przez Naturę porach.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci - powraca do nas co roku...

A teraz On chce, tylko nas przemieniać na swoje podobieństwo.

W języku polskim oraz większości języków słowiańskich tydzień i nazewnictwo dni tygodnia zostało wprowadzone wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa.

Niedziela nawiązuje do obowiązku powstrzymywania się od pracy i pochodzi od prasłowiańskiego "ne delati" - nie działać, nie pracować - oznacza dzień odpoczynku.

Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, tego samego dnia zmartwychwstał. to znaczy w Dzień Słońca, objawił się apostołom.

Dzień Słońca/Niedziela/dies Solis/Sunnandæg/Sunday/Surja/

To nie przechodzenie pogan na chrześcijaństwo wprowdzało do niego pogański kult słońca, ale wręcz odwrotnie, nawróceni poganie odkrywali i widzieli w chrześcijaństwie prawdziwe Słońce, którym był Chrystus.

Dlaczego chrześcijanie przed nawróconymi mieliby ukrywać teksty biblijne o Jezusie światłości i słońcu?

Pierwszymi chrześcijanami, do których dołączali się poganie, nie byli poganie, ale wywodzący się z judaizmu apostołowie i ich uczniowie. Ci dochodzący dostosowywali się do zaistniałej sytuacji, a nie odmieniali ją w mgnieniu oka. Istnienie bogatej tradycji bibilijnej, która łączyła Boga i Chrystusa z mocą i splendorem słońca mogło znakomicie przyczyniać się do stopienia w jedną całość tych idei.

Tu nie chodzi o dzieło Boga jakim jest stworzenie słońce, ale o Chrystusa Jezusa jako personifikację już Uświęconego Boga Słońca.

Dlaczego jednak Bóg dał wszystkim narodom słońce, księżyc i cały porządek nieba, a nie dał tego Izraelowi? Ostatnie miejsce zajmują ludzie przypisani tak zwanym bogom, którzy jednakże wcale bogami nie są. Bóg narodu żydowskiego, nie wiedział, że posyła Syna swego do złych i grzesznych ludzi, którzy go umęczą. Jaki to był bóg, który nakłaniał swój lud do podbojów i morderstw?

Naród Żydów niebawem wyginie! A i za swoje, dostanie się Rzymowi, za mieszanie sacrum z profanum, prawdy z błędem!

 

A dla was, czczących Moje Imię wzejdzie Słońce Sprawiedliwości i uzdrowienie!

Ali, Eli Eli, chwalim Cię każdej niedzieli,

przez Syna Twojego, a Pana naszego!

Bóg jest światłością (1J 1:5)   Wraz z Chrystusem Jezusem, skończyła się niewiedza, Bóg objawił się jako człowiek.

Przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam (2Kor 4:14).

Pamiętaj abyś dzień święty święcił!

Wyznawanie Jezusa jako Syna Bożego w niedzielę: Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: "Ty jesteś Syn Boży!" (Łk 4:41)

 

pozdrawia

"MATka"  personifikacja  już Uświęconej Ziemi (Kosmicznego Jajka  http://www.eioba.pl/a/5jp4/ziemia-jajo-kosmiczne )

 

PS.   Personifikacja, to znaczy, elementy materii nieożywionej, nabierają cech bytów ożywionych.

http://www.gebus.org

Podobne artykuły


17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1519
16
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1021
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 951
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 890
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 794
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 836
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 675
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1020
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 885
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 717
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 477
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 732
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Wydaje mi się, że utożsamianie Jezusa ze słońcem jest przesadą. Owszem, Bóg jest światłością itd ale to nie to samo co słońce w sensie gwiazdy.
Mieszanie Jezusa, wiary w słońce i wiary słowiańskiej wydaje mi się mocnym naciąganiem.
Tak jak już wcześniej PiSem Bóg w biblii bezpośrednio wypowiada się że rozpędził Żydów na cztery wiatry, między innymi za to, że kapłani żydowscy w świątyni kłaniali się sloncu. .
Ale każdy wierzy jak chce.

@Koriolan: to Bóg już używa PISu do rozpędzania Żydów? Wy z Mańkiem zostaniecie kardynałami i prymusami nowego Episkopata z taką wiedzą biblijną w tym nowym religijnym państwie albo nawet I sekretarzami partii w swoich powiatach.

  geb  (www),  17/03/2019

@Koriolan:
Szczęść Boże!
Cytuję twoją wypowiedź: "... słońce w sensie gwiazdy". I tu muszę zaprotestować, bo słońce nie jest gwiazdą.
Tak, wielu Polaków nadal tkwi w abstrakcyjnej żydowskiej teorii nieskończonego wszechświata. Mało tego ZIEMIĘ nazywają planetą i to w dodatku wirującą.
Nie dziwię się, bo mnie tak też programowano i ja kiedyś, przekazywałam to moim ucznio ...  wyświetl więcej

@geb: Cóż ...
Każdy może wierzyć jak chce. Ty wierzysz po swojemu a ja po swojemu.
Ja próbuje utrzymać swoją wiarę jak najbardziej prosta i ascetyczną bez żadnych udziwnień i dodatków.

@Koriolan: Dobra, dobra, powiedz lepiej jak widzisz art pana Heniahttp://eiba.pl/5

ŁO Matko - to u was rodzinne. Babcia też była bóstwem? Myślę, że jest bardzo ładnie opalona. Lepiej niż w solarium.

  geb  (www),  20/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
Do czego to doszło, żeby baba chłopa uczyła!

"ŁOJ ciec": tu nasz link, węź się trochę za naukę, zamiast dzieci "szkalować"; to będziesz wiedział czym jest Słońce.

https://www.youtube.com/watch?(...)mfh_5HI
"Niebocentryzm pogromca kosmicznych teorii i bajek"

pozdrawia
"MAT ka"

@geb: Ło matko ' węź się trochę za naukę". Węziem się zwięźlę. Takich kretyńskich filmików na jutubce są setki. Nie mam zamiaru zostać ześwirowanym wybrańcem równie świrniętego boga. I nikt mnie nie namówi na składanie kosmicznych jaj, nawet dla jaj. Pozdrawiam Łoj ciec.

@geb: żyjesz w świecie własnych iluzji i mrzonek. W przyszłym roku po wyborach mam nadzieję nastąpi otrzeźwienie i wrócisz na ziemię. Nie wiem po ci kampania wyborcza skoro ten twój bożek zrobił cię już w jajo. Na sam widok ludzie będą rzucać te kartki do urn z zachwytem w oczach, bo taka wola bożka. Jak na razie na eioba tłumów nie porwałaś, bo jest znacznie gorzej niż przeciętnie. A potencjalnych wyborców sześciu.

  geb  (www),  20/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
"ŁOJ ciec": Każdy ma wolą wolę. Nie możesz już się więcej czegoś nauczyć?
Na szczęście, na starość nie ma przymusu nauki.
Ale i tak mieszkasz u mnie w "Kosmicznym Jajku" i poszę mi babci nie komentować.
pozdrawia
"MAT ka"

  geb  (www),  20/03/2019

@Hamilton:
Nie spodziewam się niczego wielkiego. Nie wiem nawet czy zbiorę odpowiednią ilość głosów, aby wogóle kandydować. Ale próbuję lansować moją KRONIKE Przebóstwienia. Coś bym chciała zmienić w Polsce, a może i na całym świecie. Nie uda się, to nie będę miała wyrzutów sumienia, że nie spróbowałam. Nie zbadane są wyroki boskie!

@geb: ale jaja szanowna pani. To nie ja wywlekam swoją babcię na publiczne forum i opowiadam, że przebywa na Słońcu i co robi. Hahahaha - nie wiedziałem, że u ciebie mieszkam przebóstwiona. Podrowienia dla babci. "Łoj ciec".

@geb: dla mnie dobry polityk to ten który wie czego chce i potrafi wdrożyć w życie przynajmniej połowę z tego. Wizjami i mrzonkami świata nikt nie naprawił. Ty myślę marnujesz czas i energię na takie mrzonki i bezsensowne pseudonaukowe teoryjki.

  geb  (www),  21/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
ŁOJ ciec: Czy ty masz prawo jazdy?
Nie musisz mieć pośredników aby pozdrowić moją babcię, zwróć się w kierunku Słońca i pozdrów Ją sam, znasz Jej Imię.
pozdrawia MAT ka

  geb  (www),  21/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
ŁOJ ciec: Czy ty wiesz kim jesteś, bo ja to wiem?
Wiem też na jakich politykiów głosuje większość polskojęzycznych obywateli Państwa Polskiego.

Ja nie jestem politykiem, ja jestem narzędziem Ducha Bożego, Który wybrał moje ciało na Swoją Świątynię.
Jak na razie mam trzy fundamentalne postulaty wyborcze http:

...  wyświetl więcej

@geb: hahaha - wolę być 'pełosprawnym DZIADem' niż świrniętym bóstwem. Pozdrawia Łoj ciec.

@geb: hahaha - prawo jazdami mogę babci pomachać? Nie obrazi się? Na wszelki wypadek machnę jej też dowodem osobistym i paszportem dopóki bóstwa boga półżywego ze śmiechu mnie ich nie pozbawią.

  geb  (www),  21/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
To dobrze składa się, że masz paszport i prawo jazdy i na dodatek nie jesteś "świrnięty".
To teraz brakuje ci samochodu?

Spełnia się twoje życzenie: "ja też chcę bawić się klockami lego ..."
http://eiba.pl/vsrct

Jesteś zaproszony z (niespodzianka) do

...  wyświetl więcej

@geb: z bajeczek wyrosłem kilkadziesiąt lat temu. Ty jak widać jeszcze nie. I napisałaś sobie bajeczkę o przebóstwieniu w którą jedynie ty wierzysz.

  geb  (www),  22/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
Nie wszystkie bajeczki są do odrzucenia. Niektóre mają ukryty morał, tak jak ta o „Brzydkim kaczątku”.

Ale przejdźmy do mojej propozycji twojego i (niespodzianki) przyjazdu do Danii.

Nie odpowiedziałeś mi, czy posiadasz samochód.
OK, to nie ma znaczenia, bo można na tydzień wynająć.
Jeśli to mogłoby być aktualne, to najlepiej prze

...  wyświetl więcej

  Hamilton,  22/03/2019

@geb: samochód mam, ale nie jestem zainteresowany utopijnymi projektami, a boskie państwa, przebóstwione prezydentki i uduchowieni politycy to nie są marzenia z moich bajek. Światopoglądowo jestem z innego jaja kosmicznego i dzieli nas przepaść.

  geb  (www),  22/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
Każdy ma wolną wolę, więcej nie nagabuję.
Tak więc, jeśli to będzie zgodne z Wolą Bożą, to znajdę innego kierowcę dla tej "niepodzianki".
pozdrawia MAT ka

  geb  (www),  18/03/2019

Ja wypowiadam się o ZIEMI jako Kosmicznym Jajku, w którym jest Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy. http://eiba.pl/1i

Poniżej jest jest link do filmu, co mówi o "niebocetryźmie" i jest zbliżony do tego, co ja chciałabym przekazać Polakom.
Telewizja Wolność - "A jednak żyjemy w środku kuli - oni nas okłamali"

...  wyświetl więcej

@geb:
Kiedy Bóg odpoczywał po sześciu dniach, zauważył, że przeoczył stworzenie Piekła. No tak. Pomyślał. Ludzie są w Raju, ale wiecznie w Raju nie będą. Piekła nie ma. Kiedyś wyjdzie z tego kaszana.
Więcej: >>> http://eiba.pl/3

  geb  (www),  21/03/2019

P O L E C A M tą animację:

"Żyjemy w środku Ziemi"
https://www.youtube.com/watch?(...)NaYyO_Y

  Hamilton,  21/03/2019

@geb: nie prawda, ten przebóstwiony Winnetou udowodnił, że Kopernik to matoł i cymbał, a Ziemia jest płaska jak stół.
https://www.youtube.com/watch?(...)0I0YHTk
Hahaha - jakby stało na niej twoje jajko to byśmy go widzieli. Chyba, że spadło i zjadły go te słonie co tę Ziemię noszą. Też tak może być.

  geb  (www),  22/03/2019

@Hamilton: Dziecko Boga Żywego
Tak, dużo wyznawcy „płaskiej Ziemi” udowodnili kłamstw NASA.
Ale jeszcze nie osiągnęli tego poznania co Steven Joseph Christopher, którego chcą zniszczyć żydowskie elity USA. Usunęli mu piękne animacje, zostawiają na YT tylko archiwalne jego wypowiedzi chyba pod wpływem jakiś środków.

Realnie nie możesz widzieć Kosmicznego Jajka z zewnątrz, ale

...  wyświetl więcej

  geb  (www),  23/03/2019

Dla tych co chcą dowiedzieć się, że żyjemy wewnątrz ZIEMI
WKLĘSŁA ZIEMIA (CONCAVE EARTH - Celletial Sphere)
https://www.youtube.com/watch?(...)LfOgyUo

pozdrawia przebóstwiona "MAT ka"Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska